17
maj
Seneste opdatering: 17/5-15 kl. 0054
90 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Copyright Julia Caesar och Snaphanen. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

VISBY 2014-07-02Miljöpartiets språkrör Åsa Romson talar i Almedalen på ondagskvällen, på partiets dag under politikerveckan.Foto: Henrik Montgomery / TT / kod: 10060

Av Julia Caesar

Sveriges vice statsminister Åsa Romson (mp)  har en hög akademisk utbildning. Hon är jurist och har doktorerat i internationell miljörätt vid Stockholms universitet. Det hindrar henne inte från att vara obildad. Utbildning och bildning är nämligen inte samma sak, de kan i själva verket vara varandras motsats. Hon exponerar sin brist på bildning offentligt när hon kläcker ur sig omdömeslösa kommentarer och liknar båtolyckorna på Medelhavet med nazisternas utrotningsläger Auschwitz. 

I sitt tal i Almedalen under politikerveckan i juli 2014 gick hon till häftigt angrepp mot vita heterosexuella medelålders män  och gjorde åtskillnad mellan dem och människor. Det är männens fel att vi enligt Åsa Romsons uppfattning har en klimatförändring, eftersom de “släpper ut mer koldioxid, äter mer kött, åker mer bil, flyger mer”. Vita heterosexuella män är helt enkelt lata och allmänt överflödiga.

Hon har säkert läst sin Foucault

Åsa Romson har säkert läst sin Foucault, den franske postmoderne kulturmarxistiske filosofen och aktivisten (1926–1984) som såg strävan efter kunskap som ett verktyg för vita, heterosexuella, borgerliga, medelålders, ekonomiskt välmående män att marginalisera kvinnor, fattiga, homosexuella, etniska minoriteter och utomeuropeiska kulturer.  Men vad hjälper det att ha läst en utflipprad aids-död fransk filosof när man inte är förankrad i verkligheten?

Åsa Romson är duktig på att låta käften gå

Åsa Romsons främsta merit är att hon är duktig på att låta käften gå, en oumbärlig egenskap för en miljöpartist. Men inte sällan glappar den för mycket, vilket partiledardebatten i SVT Agenda förra söndagen är ett exempel på. När Romson ska förklara liknelsen mellan båtolyckorna i Medelhavet och nazisternas förintelseläger Auschwitz i en intervju med Expressen hasplar hon ur sig:

”… att så många människor idag dör i Medelhavet att det blir liksom en stor dödsfälla. Det blir liksom… ja, på ett sätt en gaskammare liksom som… fast i ett hav den här gången.”

Dessutom lyckas hon två gånger kalla romer för “zigenare”. En ordagrann utskrift av Åsa Romsons svammel finns att läsa på Merit Wagers blogg.

Det är precis så här hon tänker

Det är inte så att Åsa Romson råkar säga fel “i stundens hetta” eller för att hon “är trött”, som hon själv har anfört som ursäkt. Det är precis så här hon tänker. I hennes tankevärld är de romer hon låtsas ömma för inget annat än “zigenare”. Eftersom hon vill ha fri invandring blir det för henne jämförbart med ihjälgasningen av människor i nazisternas värsta förintelseläger att inte alla 1,111 miljarder afrikaner får komma hit. Fast de så gärna vill, och fast de tror sig få ett bättre liv i ett Europa med 24 miljoner arbetslösa. 

Åsa Romson är ett tydligt exempel på den speciella kategori Homo sapiens som utgörs av Homo politicus. Hon visar att akademisk utbildning i dag kan vara raka motsatsen till och radikalt minska möjligheterna att tillgodogöra sig bildning. Hur ska man annars förklara att bildning alltmer blir en bristvara – samtidigt som möjligheterna till hög utbildning har ökat dramatiskt i Sverige sedan 1960-talet? Det bildningsförakt som sprider sig går i takt med Jantelagens  portalparagraf “Du ska inte tro att du är något” och har ersatt de bildningsideal som borde ligga högt på alla länders ambitionsstege.

Bildningsföraktet kommer från vänster

Kampuchea (1)Det är ingen slump att just en ledande miljöpartist visar sin brist på bildning. Bildningsföraktet kommer från vänster och har kommunistiska rötter. Lenin, som själv hade skaffat sig bildning i Väst, såg intellektuella som klassförrädare. Utbildning enligt Sovjetmodell var detsamma som kommunistisk propaganda och hade som enda syfte att forma lydiga arbetare i den kommunistiska statens tjänst.

När Pol Pot och hans extrem-maoistiska röda khmerer tog makten i Kambodja 1975 avrättades otaliga kambodjaner för att de hade högre utbildning. Det räckte att ha glasögon för att man skulle riskera att bli avrättad. Pol Pot hade en vision om att kommunismen skulle uppnås 30 år snabbare om intellektuella och stadsbor röjdes ur vägen på olika sätt. Den “obefläckade” kambodjanske bonden var hans och de röda khmerernas ideal. Städer skulle inte finnas. De utrymdes, och miljoner stadsbor deporterades till tvångsarbete på landsbygden.

Stavfel, felaktiga pronomen, särskrivningar

Bildningsföraktet i kombination med den svenska skolans haveri har gett tragiska resultat. En snabb blick på kommentarsfälten på några vanliga bloggar ger en sannolikt ganska representativ bild av hur det står till med bildning och kunskap i dagens Sverige. Intrycket är inte upplyftande, även om man tar i beaktande att många, kanske en majoritet, av dem som skriver kommentarer på nätet inte är vana att formulera sig i skrift och inte skulle ha skrivit något över huvud taget om inte Internet fanns. Det är lätt att försjunka i svårmod över stavfel, felaktig meningsbyggnad, felaktiga pronomen, särskrivningar och bristande interpunktion.

Journalisterna, som en gång i tiden hade som uppgift att förmedla bildning, kultur och god behandling av svenska språket, uppvisar i dag både betänkliga kunskapsluckor och avskräckande språkfel. Det viktiga är inte kunskapsförmedling och god språkbehandling utan att ha “rätt” åsikter.

“Bildning betraktas som otidsenligt och elitistiskt”

Jasenko SelimovicSverige intar en särställning bland andra i-länder. Här betraktas bildning som något otidsenligt och elitistiskt, ja oönskat. I en kolumn i Dagens Nyheter jämför före detta statssekreteraren  Jasenko Selimovic (fp) den läsning och litteratur hans barn möter i den svenska skolan med vad hans vänners barn läser i USA, Storbritannien, Österrike, Australien och Kroatien. Jämförelsen utfaller inte till Sveriges fördel.

“Svensken gillar inte när detta påpekas. Särskilt inte om invandrare gör det. På en gång börjar man mumla att det inte stämmer, att barn läser frivilligt här, att andra länder är traditionella, konservativa och att barn där är mindre fria. Samtidigt erkänner man gärna att bildning betraktas som elitistiskt. I Sverige beskrivs bildning som ett ord ”tyngt av tradition och auktoritativa tolkningar”. Vänstern förklarar den vara del av ”en kolonial västerländsk diskurs” där den borgerlige mannen haft rätt att definiera vad bildning är. Högern ser den som en onödig lyx, som dessutom gör en arbetslös, och näringslivet kräver sänkt studiebidrag” skriver Jasenko Selimovic. 

68-rörelsen ett stort primalvrål mot bildning och kultur

Arbetarrörelsen startade redan 1912 ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, som skulle ge arbetarna möjlighet till bildning men ett sekel senare har anpassat sig till kulturmarxistiska ideal och mest ägnar sig åt mångkultur, Poetry Slam och urban örtsafari.  Bildning har blivit något fult. Sett med vänsterns ögon är bildning något som ”borgarbrackor” ägnar sig åt. 68-rörelsen var ett enda stort primalvrål mot traditionell bildning och kultur, som därmed spolades ut i vänsterns avlopp.

För moderaterna är bildning onödigt flummeri. Forskning är däremot bra – så länge den skapar tillväxt.

“Även vissa liberaler tycker att bildning är ”svår, otidsenlig och kräver mycket”. Ungefär som två skivor knäckebröd utan smör” skriver Jasenko Selimovic.

“Den som bildar sig är fri”

Vad är bildning? Ämnet är ett getingbo av olika åsikter där kontrahenterna gärna ger varandra skarpa sting. När orden ”bildning” och ”utbildning” gjorde sitt inträde i svenska språket kring sekelskiftet 1800 användes de ofta som synonymer. I dag ses de oftare som varandras motsatser, vilket Åsa Romson illustrerade i partiledardebatten. Utbildning syftar oftast till ett bestämt resultat, till exempel en examen. Målet är att skapa färdiga anställningsbara produkter som lätt kan jämföras med varandra.

“Den som bildar sig är däremot fri. Processen är styrd inifrån, av intresse, av kunskapshunger, av lust att förändra den person som man blivit. Kunskapen ses som egenvärde och inte som medel för något annat” skriver Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. 

En marxist som Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid Linköpings universitet, ser däremot bildningstanken som “ett eurocentriskt, förtryckande ideal – en integrerad del av en kolonial västerländsk diskurs där den europeiske, borgerlige mannen har haft ett slags monopol på att definiera vad bildning är och vad det inte är”.

Våra förfäder ägde en annan sorts bildning

Jag tror att det skulle vara uppfriskande för Stefan Jonsson att fundera över de första generationerna av den art vi tillhör, Homo sapiens. De hade ingen boklig bildning och visste inte ett smack om “kolonial västerländsk diskurs”. Böcker var inte uppfunna när de började utvecklas i Östafrika för omkring 200 000 år sedan. Men sapiens ägde en annan sorts bildning som gjorde det möjligt för dem att överleva under sina specifika livsbetingelser.

Homo

De livnärde sig som jägare och samlare men arbetade inte särskilt hårt. Några timmar per dag ett par dagar i veckan räckte för att tillgodose deras behov. De behövde aldrig diska, dammsuga, rensa ogräs, tvätta bilen eller betala räkningar. De försjönk heller aldrig i grubbel över “eurocentriska förtryckande ideal”. Resultaten av deras samlande utgjorde merparten av födan men också råmaterial som de behövde, som flinta, trä och bambu. De höll sig i fysisk form som elitgymnaster, fick genom samlandet varierad och idealisk näring och var sällan sjuka.

“Sapiens sökte också efter kunskap”

Sapiens sökte inte bara efter föda och material.

“De sökte också efter kunskap. För att överleva behövde de ha en detaljerad tankekarta över sitt territorium. För att maximera effektiviteten i sökandet efter föda skaffade de sig kunskaper om alla växters tillväxtmönster och alla djurs beteenden. De behövde veta vilken typ av föda som var närande, vilka växter som var giftiga och vilka som kunde användas som läkemedel” skriver Yuval Noah Harari i sin mycket intressanta bok om våra förfäder, “Sapiens”.

“De behövde känna till årstidernas gång och vilka varningstecken som förebådade oväder eller torka. De studerade varenda bäck, valnötsträd, björngrotta och flintstensfyndighet i närheten. Varje individ måste kunna tillverka en flintkniv, laga ett sönderrivet plagg, gillra en kaninfälla och hantera störtregn, ormbett och hungriga lejon. För att bemästra alla dessa färdigheter krävdes åratal av lärande och övning.”

Om fisken tar slut kan vi äta fiskpinnar

En genomsnittlig jägare-samlare hade med andra ord en bredare, djupare och mer varierad kunskap om sin omedelbara omgivning än de flesta av oss har i dag. En stadsbo behöver inte veta mycket om naturen för att överleva. Det kan räcka att vara biologisk expert på sin egen balkonglåda. På Södermalm i Stockholm klarar man sig utmärkt om man vet var närmaste cafe latte-ställe ligger. Om fisken tar slut kan vi äta fiskpinnar. Om livsmedelsimporten kollapsar kan vi köpa mat i affären.

I dag behöver man veta mycket om sitt eget lilla fackområde, men för övrig livsnödvändig kunskap kan man förlita sig på andra sakkunniga – som också bara behärskar sitt eget lilla område.

Yuval Noah Harari - the author of 'Sapiens - A Brief History of Humankind', published by Harvill Secker / Random House, (4th Sept 2014). Within his book - Sapiens - Yuval takes us on a breath-taking ride through our entire human history, from its evolutionary roots to the age of capitalism and genetic engineering, to uncover why we are the way we are. Yuval (38yrs) has a PhD in History from the University of Oxford and now lectures at the Dept. of History, the Hebrew University of Jerusalem. He is pictured in front of a DNA artwork - the unique code to all things living, (and dead).        Pic by: RICHARD STANTON. Tel: (01584) 878990 / Mob: (07774) 286733. Email: Rich5@compuserve.com    All rights retained © 02/06/14 - with licensed use agreed.  Please call for full image details / caption.   www.stantonphotographic.com  FOR FULL DETAILS PLEASE CALL PREENA GADHER at RIOT COMMUNICATIONS on 0203 174 0118.

“Det mänskliga kollektivet i dag vet mycket mer än de tidigare grupperna visste. Men på individnivå var de tidigare jägarna-samlarna de kunnigaste och skickligaste människorna i historien” skriver Yuval Noah Harari.

En intelligens som hotas av snar utrotning

Den sortens allsidiga och erfarenhetsgrundade bildning som karaktäriserade de tidiga sapiens återfinns i dag nästan bara bland hantverkare och bland bönder på landsbygden. En händernas och erfarenhetens intelligens som har blivit alltmer marginaliserad och håller på att utrotas, eftersom både politiker och många stadsbor tror att bönder och landsbygd inte längre behövs, mer än som snygga kulisser för stadsbornas semestrar.

SVT gav nyligen – häpnadsväckande nog – röst åt dem som mot alla odds lever kvar på den svenska landsbygden, i en serie program med titeln “Delat land”, gjord av Niklas Källner.  Om du vill se hur de sista inhemska garanterna för vår livsmedelsförsörjning har det – se serien! Du kommer att dricka din mjölk och äta din fläskkotlett med andakt efteråt.

“Bildning ger människan en inre kompass”

Poängen med bildning var från början varken klassens eller statens väl, påpekar Jasenko Selimovic. Den bärande tanken var frihet och självständighet.

“Bildning handlade om individens emancipation. Tanken var att kunskap berikar människan och bygger upp hennes förmåga att relatera till omvärlden. Ger henne en inre kompass. Som i ”educatio”, det vill säga vägvisaren, någon som visar vart man ska. Eller som i “Auf- klärung” – uppklarande, klargörande, upplysning. Bildning har alltså med växande, förmänskligande att göra. Jag läser, skaffar kunskap, reflekterar, diskuterar och bildar mig därefter en egen, i kunskap grundad, åsikt. Därmed utvecklar jag en självständighet, en autonomi, en personlighet. Bildning är en individualiseringsprocess. Att bli till som människa och som individ.”

“I Sverige förkastar vi traditionen, bildningsarvet, därför blir vår dialog inte grundad i kunskap utan förvandlas till tyckande. Slutligen vägrar vi att värdera saker i bättre och sämre, skapa hierarkier, mål och förebilder – rädda att det skulle reproducera vita västerländska värderingar.”

Tyskland var Sveriges stora förebild

Under århundraden var Centraleuropa och i synnerhet Tyskland Sveriges stora källa och förebild när det gäller bildning och kultur. Sverige var en intellektuell nation, och det var från Tyskland vi importerade vårt bildningsideal.

collage_durer

Tyskland var den centraleuropeiska kulturens vagga, där fanns författarna, filosoferna, kompositörerna  och bildkonstnärerna.

Nazismen gjorde slut på den tyska förebilden

I mitt minne sammanfaller det raserade bildningsidealet med 68-rörelsens genombrott, och jag är inte ensam om den uppfattningen.

“Högre utbildning brukade stå för objektiva och djupa insikter i ett ämne. Efter 68-generationens intåg förändrades allt det. Högre utbildning blev till ett redskap för att forma samhället. Verkligheten fick stryka på foten för utopin” skriver den säkerhetspolitiske skribenten Mons Krabbe på sin blogg.

Men paradigmskiftet inträffade i praktiken mycket tidigare än så, 20-30 år före 1968. Allt inflytande från den tyska kulturen fick ett abrupt slut i och med andra världskriget och den roll Nazityskland spelade under kriget. Ingen ville längre ha med landet att göra, Tyskland var förbrukat som förebild. De kulturella influenser som har färgat Sverige efter 1945 har till stor del bestått av amerikansk popkultur.

Marxistisk infiltration av institutionerna

Istället har en tysk import av ett helt annat slag kapat den intellektuella diskussionen och lagt beslag på det offentliga tolkningsföreträdet i framför allt Sverige: Frankfurtskolan, vars kulturmarxism är en total motsats till den självständighet och inre kompass som Jasenko Selimovic talar om.

För Frankfurtskolan handlade det om att förändra den europeiska kulturen i marxistisk riktning, och det skulle ske inifrån. Marxismen skulle vinna genom att det västerländska samhällets institutioner infiltrerades och erövrades; skolan, universiteten, myndigheterna. I dagens Sverige ser vi resultatet.

“Till detta ska läggas den dolda agendan” skriver professor Karl-Olov Arnstberg,  “att en gång för alla rasera den västerländska vita elitens hegemoni. Här kommer skuldtänkandet in. Europas och USA:s västerländska makt- och kulturelit hade en skuld till alla jordens förtryckta. Den europeiska överklassens möjlighet att förtrycka sina medmänniskor måste förstöras.”

Utopiska mål som gränsar till masspsykos

Verktyget hette kritisk teori  och är ett redskap för kunskapsdestruktion. Det perfekta vapnet för att få det västerländska samhället att förstöra sig själv inifrån.

Det är tack vare Frankfurtskolans kulturmarxister vi pådyvlas utopiska mål som i Sverige drivs till gränsen för masspsykos – och ibland över gränsen. Som “ett jämlikt samhälle” (ett krampaktigt och totalitärt jämställdhets- och kvoteringstvång istället för att människor får välja själva),  mångkultur (den utopiska tron på att skilda kulturer och etniciteter kan leva fredligt tillsammans), ett individualismfixerat samhälle där den traditionella familjen förkastas och alla sorters extrem och utlevande individualism haussas och bildar grund för högljudda krav på särrättigheter (som särskilda toaletter för “hen”).

Kulturmarxismens ansikten i svensk politik

Och överordnat allt annat det långsiktiga målet: en värld utan gränser och nationer. Några av kulturmarxismens ansikten i dagens politiska verklighet har namn som Birgitta Ohlsson (fp), Maria Ferm (mp), Christina Höj Larsen (v), Cecilia Wikström (fp), Soraya Post (Fi), Cecilia Malmström (fp), Mona Sahlin (s),Veronica Palm (s), Eva-Lena Jansson (s), Margot Wallström (s), Emma Henriksson (kd), Annie Lööf (c), Fredrick Federley (c), Alice Bah Kuhnke (mp), Bodil Ceballos (mp) och Ulla Andersson (v).

Kulturmarxismens ansikten

Kulturmarxismen är ett av de stora hoten mot bildning och individens frihet i dagens Sverige. Samtidigt gör kulturmarxisterna oss tjänsten att visa vad bildning INTE är: en samling stereotypa vänsterpolitiska föreställningar utan förankring i kunskap om verkligheten och människans natur.
Ordet “begåvning” är tabu i skolan

De som främst ska leverera kunskap och bildning, skolan och media, har båda havererat med sin uppgift. Intellektuell förmåga värderas inte i Skandinavien. Inom den svenska skolan är det tabu att ens nämna ordet “begåvning”. Alla ska vara lika, vi får inte låtsas om att det finns barn som är begåvade och barn som inte är det.

PISA-undersökningarna visar katastrofala resultat, men ingen vågar nämna elefanten i rummet: massinvandringen från låg-IQ-länder utan studietradition har dramatiskt försämrat förutsättningarna för skolans möjligheter att förmedla kunskap. Varje år fylls Sverige på med tusentals barn med begränsad förmåga att tillgodogöra sig undervisning och kunskap. Barn som intellektuellt sett i många fall befinner sig på särskolenivå.

IQ-nivå mellan 50 och 70 är en kognitiv utvecklingsstörning

De största invandrargrupper som Sverige har tagit emot på senare år kommer från länder som har en genomsnittlig IQ-nivå (det internationellt accepterade måttet på intellektuell begåvning) som ligger långt under nivån hos etniska svenskar. Ett genomsnittligt värde innebär att lika många ligger över som under genomsnittet. Exempel: Somalia 70, Eritrea 68, Irak 87. Syrien, det land som det största antalet asylsökande kommer från sedan 2013, har en genomsnittlig IQ på 83.

Enligt internationella normer bedöms en IQ-nivå mellan 50 och 70 som en kognitiv utvecklingsstörning. Sverige och flera europeiska länder har en medel-IQ på omkring 100.

“Krävs stor utbyggnad av särskolan”

Den som fortfarande lever i tron att alla är lika och att svagbegåvade elever ska kunna tillgodogöra sig undervisning på grundskolenivå bör ta en extra titt på PISA-resultaten och reflektera över den färska OECD-rapporten “Improving Schools in Sweden”.

“En stor andel av nämnda nationers elever har således med västerländska mått mätt en utvecklingsstörning som gör att de måste undervisas i hjälpklass eller i särskolan. Bland svenska elever befinner sig 2 procent inom detta intervall, medan 50 procent av invandrarna från låg-IQ-länder befinner sig där. Elever från dessa länder har skrämmande låga utbildningsresultat och alarmerande hög arbetslöshet. Den praktiska konsekvensen av dessa förhållanden är att Sverige behöver utbilda ett stort antal särskolelärare och dessutom svara för en stor utbyggnad av särskolan”

skriver Sture Eriksson, docent i psykologi vid Uppsala universitet, i en artikel på Fria Tider.

De särbegåvade barnen får inget stöd

Roland S PerssonI andra änden av skalan finns de särbegåvade barnen, som i skolan inte blir sedda för sin egen skull utan istället ofta används som hjälpresurser för de allt fler lågpresterande eleverna. Sverige är ett av de länder i EU som värderar intellektuell prestation allra lägst, enligt en undersökning gjord av Roland S Persson, professor i psykologisk pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping – och som i enlighet med det behandlar de särbegåvade barnen allra sämst.

När Roland S Persson föreläser för pedagoger i Stockholms stads regi säger han att många särbegåvade elever döljer sin begåvning och låtsas vara som alla andra, för att inte bli mobbade och utfrusna. Det är inte acceptabelt, vare sig för lärare eller andra elever, att de särbegåvade kan mycket mer än alla andra. Vad gör man med en elev som klarar en matematikuppgift på några minuter när alla andra behöver två timmar?

92 procent beskriver sin skoltid som ett h-e

“De här barnen passar inte in i skolan. Lärarna vet inte vilka de är och hur man ska bemöta dem. De får inte den erkänsla de behöver, vare sig från skolan eller hemifrån. Ofta feldiagnosticeras de med neuropsykiatriska diagnoser.”

En studie som Roland S Persson har gjort visar att 92 procent av de särbegåvade eleverna beskriver sin skoltid som ett helvete. Flera hade självmordstankar. 50 procent hade inget stöd eller förståelse hemifrån.

EU vill ha superbegåvningar

Inom EU börjar en medvetenhet om betydelsen av kunskap och begåvning vakna. EU vill ha superbegåvningar, man vill ha innovation.

“De vill ha det NU. Ingen vill vänta. Men nu finns det inte” säger Roland S Persson.

Bakgrunden är en omedvetenhet och ett förakt för kunskap och bildning som behärskar de europeiska länderna sedan flera årtionden. Man vill fortfarande inte använda ordet “begåvad”, man vill inte använda ordet “talang”. Att ändra på attityder är inget quick fix. Det tar minst en generation, 25-30 år, för att en hel population ska förändra djupt sittande värderingar.

“Vem vill satsa sin politiska karriär på att vänta 25 år?” frågar Roland S Persson.

Peter Higgs, nobelpristagare i fysik 2013, har sagt:

“Samhället vill ha det som de särbegåvade är kapabla att erbjuda – men är samhället villigt att erbjuda de särbegåvade en miljö eller kultur som gör det möjligt?”

“Unga offras för likhetsnormens skull”

I Sverige är det extra svårt att stödja de särbegåvade barnen, eftersom insikten om att vissa barn är mer begåvade än andra kommer i konflikt med den härskande likhetsnormen. Just den utsätts aldrig för normkritik. När den förra regeringen gav Skolverket i uppdrag att författa ett stödmaterial gick uppdraget till Roland S Persson. Men att påtala att vissa elever är särbegåvade och vissa intellektuellt obegåvade visade sig vara så kontroversiellt att hans bidrag ströks.

“Vår svenska oförmåga att hantera verklighetens fullt naturliga olikheter visar sig även i skolans värld, och barn och unga offras för likhetsnormens skull” skriver Maria Ludvigsson i en ledare i Svenska Dagbladet.

Social ingenjörskonst viktigare än kunskap

Vi kan beklaga eleverna, och vi kan beklaga lärarna. Utsikterna för kunskap och bildning är inte ljusa, vare sig mot bakgrund av skolans haveri eller det bildningsförakt som bitit sig djupt in i den svenska folksjälen. Men innan vi sjunker djupare i medkänsla med lärarkåren kan det vara intressant att ta del av deras politiska vägval.

Utan tvekan har många lärare ett rent helvete när de försöker göra sitt arbete. Många av dem är fullproppade med feminism och genusteori och har blivit itutade att skolan ska utöva social ingenjörskonst genom att med alla medel “kompensera” lågpresterande elever (och strunta i de särbegåvade), allt i syfte att producera likhet och ett klasslöst samhälle. De politiska målen blir viktigare än det som är skolans uppgift, att förmedla kunskap.

Bedövande röd-grön dominans bland lärarna

När Orvesto Näringsliv på uppdrag av Skolvärlden undersökte lärarnas partisympatier inför förra årets riksdagsval visade resultaten en fullkomligt bedövande röd-grön övervikt.  Siffrorna är sensationella och kan bara jämföras med den tunga dominansen för vänsterpartier (s + v + mp) inom journalistkåren.

Socialdemokraterna var överlägset största parti bland lärarna – 57,8 procent svarade att de definitivt eller kanske skulle ha valt (s). (Partiet fick 31,01 procent av rösterna i riksdagsvalet.)

Nästan lika många, 53,1 procent, svarade att de definitivt eller kanske skulle ha valt miljöpartiet. (Partiet fick 6,89 procent i riksdagsvalet). Mer än varannan lärare är alltså miljöpartist. Vänsterpartiet är tredje största parti bland lärarna. 34,5 procent svarade att de definitivt eller kanske skulle ha röstat på (v). (I riksdagsvalet fick vänsterpartiet 5,72 procent).

I botten på lärarnas partisympati-lista hamnar Sverigedemokraterna. Bara 5,2 procent av lärarna skulle definitivt eller kanske ha röstat på (SD). (SD fick 12,86 procent i riksdagsvalet).

Lärarna har fått exakt vad de röstar på

Med en kompakt och överväldigande röd-grön majoritet i lärarkåren har lärarna fått exakt vad de röstar på: genusteori, radikalfeminism, värdegrund, massinvandring av elever från låg-IQ-länder, social ingenjörskonst och postmodern sanningsrelativism där det är okej att förneka förintelsen. Eller att hävda att den vetenskapliga evolutionsteorin och den bibliska skapelseberättelsen bara är två olika paradigm, två alternativa berättelser om människans historia. Att det inte går att påstå att den ena är mer ”sann” än den andra. Bara att välja, var god skölj.

“Vi behöver göra upp med den postmoderna sanningsrelativismen inom akademien och i den offentliga debatten. Annars riskerar vi att svika våra framtidshopp; alla de unga som faktiskt längtar efter verklig bildning och kunskap” skriver Martin Ingvar, Christer Sturmark och Åsa Wikforss i en debattartikel i Dagens Nyheter

Det är inte synd om lärarna

Anna EkströmDet är bara att önska Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, och andra vänsterprogrammerade genusteoretiker plus alla lärare som röstar röd-grönt lycka till när ni ska lära ut jämlikhet, könskvotering, feminism och allas lika värde till växande skaror muslimska elever från låg-IQ-länder.

Ni kommer att stånga er panna blodig. Ni kommer att möta en 1 400 år gammal människosyn som inte låter sig rubbas en millimeter av er jämlikhet. Ni kommer att stå er slätt mot medeltida avgrunder av kulturella och religiösa föreställningar som massimporteras med ert benägna bistånd.

Det kommer att gå åt h-e. Det har redan gått åt h-e. Men klaga inte! Det är inte synd om lärarna. De har fått precis vad de vill ha. Däremot är det synd om eleverna. Och den bildning som har gått förlorad.

Litteratur:

Yuval Noah Harari: Sapiens. En kort historik över mänskligheten. 

Bertil Häggman, Jon Skard: Så arbetar kommunistpartierna. 

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

 

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
90 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
AAAkeS
AAAkeS
6 years ago

När det gäller likformningen av studenter – se psykiatrikern Brock Chisholm, som var först ut med WHO och förstå lite av bakgrunden till det vi nu ser.

James
James
6 years ago

Mycket intressant och viktig artikel, hoppas fler kan donera pengar så JC kan fortsätta skriva länge till, behövs helt klart!

trackback

[…] Läs hela krönikan här. […]

Gammelsosse
6 years ago

En mycket bra krönika, dock en fundering. Även om majoriteten av lärarkåren fått vad den eftersträvat så är det inte lärarna själva som infört flummeriet i skolans värld. Det har regeringarna av båda valörerna verkställt och vidmakthållit. Fröet till den totala urartningen kan sökas tillbaka till 1975 när skamparagrafen om det mångkulturella samhället infördes i en av landets grundlagar. Som flerårig yrkeslärare kan bara konstateras att IQ-nivåerna för olika regioner på vårt klot till fullo stämmer med egna erfarenheter. En reflektion; har själv tioårig skolgång, teknisk realskola, ena sonen naturvetenskaplig/teknisk gymnasielinje tolv år där kunskapen nästan eller i stort sett… Read more »

Marit
6 years ago

Hjertelig takk, Julia ! 😉 Du er en sjeldent særbegåvad journalist og forfatter !

a2c4e
a2c4e
6 years ago

Utmärkt krönika av Julia igen, men vill precisera på ett par punkter: det bör nog vara okej att förneka förintelsen inte därför att förintelsen inte skulle ha ägt rum utom inom ramen för yttrandefriheten. Faktum är att förintelseförnekelse är straffbelagt i en del europeiska länder vilket det inte borde vara enligt min opinion: det borde vara historikers och debattörers uppgift att visa att en sådan ståndpunkt inte är sann. Vad gäller evolutionsteorin och skapelseberättelsen är det väl olika språk som används: ett vetenskapligt språk och ett allegoriskt språk och de kan betraktas som sanna båda två om vi är överens… Read more »

loofon
loofon
6 years ago

Men Julia … inte kan du komma dragandes med sanningar och fakta bara sådär?
Tänk på den monumentala chock det innebär för dem som hela tiden trott att det tabloiderna skriver och det som sägs/visas av public service är sant.
Fast det är förmodligen nyttigt också även, om det känns synnerligen ovant.

Noterar att mellan 2002 och 2006 sjönk medel-IQ:n i Sverige från 101 till 99.
Detta är en extremt stor förändring på så kort tid för en homogen grupp.
Orsaken får således sökas på annat håll än via teorin att svensken i gemen blivit mindre intelligent över en natt.

elfyma
elfyma
6 years ago

Noterar att kulturmarxisterna illustreras med 15 kvinnliga gråterskor och en kärring.
En slump- eller är det så illa ?

GustaWasa
GustaWasa
6 years ago
Reply to  elfyma

Ska man skildra det genom det bibliska så är det “Eva i lustgården”. Hon som trodde på ormens fagra ord och sin egen förträfflighet, men det var i lustgården det hände. I Verkligheten så är det något helt annat. Och “det första ordet sades” i och med att Arabförbundet uttalade sig mot Margot Wallström. Det var då som det gick en liten rysning genom Eva för första gången.

Evas lustgård idag är deras lika bostadsområden. Men där utanför så pågår något som är verkligheten.

Cavatus
6 years ago
Reply to  elfyma

Ett bildbevis på det femininiserade samhället. Känslor och äggstockar styr, inte sunt förnuft och fakta.

Niels Henriksen
Niels Henriksen
6 years ago

Sammenbruddets model? http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mortenjensen/ECE7711723/Sammenbruddets-model/ Morten Uhrskov Jensen 17. maj. 201540 Så længe danske og europæiske politikere ikke vil gøre noget i stil med Australien, så længe fortæller de os, at Danmark og Europa hellere må bryde sammen end gøre op med forstenet tænkning. [!!!] ”Afrika er en katastrofe, der kun bliver værre”. Sådan lød overskriften på en artikel fra Information i går. Artiklen fokuserer på Afrika syd for Sahara, hvor befolkningseksplosionen er størst. Franskmanden Gérard Prunier regnes ifølge Information for en af verdens førende kendere af Afrika, og Gérard Pruniers analyse er dyster: ”Afrika er en katastrofe, og kontinentet er næppe… Read more »

Niels Henriksen
Niels Henriksen
6 years ago

Befolkningseksplosion i Afrika og Mellemøsten truer Europa http://denkorteavis.dk/2015/den-afrikanske-og-mellemostlige-befolkningseksplosion-truer-europa-2/ 18. MAJ 2015 KIRSTEN VALEUR Migrantruter til Europa Indvandringen til Europa sker enten med fly eller via en af otte migrantruter, der fører over Middelhavet eller landjorden til Europa. Frontex har opgjort antallet af illegale grænseoverskridelser via disse ruter for årets første fire måneder. I januar – april 2015 er der sket i alt 98.586 illegale grænseoverskridelser. … Den demografiske udvikling i hjemlandene Migranterne kan være tiltrukket af de velordnede velfærdsstater i Europa og udvandre fra lande præget af uro og fattigdom. Den tyske sociolog og økonom Gunnar Heinsohn påpeger, at en… Read more »

trackback

[…] eminente bloggaren Julia Cesar på bloggen Snapphanen har skrivit en krönika om ”låg IQ folk” (äldre benämning […]

Mahound
Mahound
6 years ago

En mycket bra krönika, men eftersom Julia skriver mycket om andra världskrigets dödande i koncentractionsläger så borde Julia läsa på i ämnet. Sanningen är bra mycket mer nyanserad än Julia verkar vara medveten om. Men varför bry sig om förra seklets ohyggligheter? Jo, därför att osanningar sprids även idag och många av dessa används som slagträ just för att driva igenom de kulturmarxistiska fenomen som Julia bedrövar sig över. Det är inget sammanträffande att Fru Romson nämnde just Auschwitz som jämförelse med illegal invadring på Medelhavet och att hon yppade att just den skulden är orsaken varför Europa måste öppna… Read more »

GustaWasa
GustaWasa
6 years ago
Reply to  Mahound

Det enda som man behöver läsa (enlig mig) är boken av Dee Brown “begrav mitt hjärta vid Wounded Knee”. En total skildring av hur det går för dem som inte försvarar sig eller inser att de måste försvara sig. Den handlar om hur äldre indianhövdingarna hellre sitter och skriver på fredsfördrag och röker fredspipa än att lyssna på de yngre som vill gå i strid mot ockupanterna. Man behöver faktiskt inte någon annan bok även om man är likgiltig för det som nu sker på denna kontinent och Sverige. Där får man även läsa hur indianhövdingar förbannar sig själva när… Read more »

Mahound
Mahound
6 years ago
Reply to  GustaWasa

Jo absolut. Det är inte nödvändigtvis den mer avancerade civilisationen som överlever utan den som har det demografiska övertaget. Tyvärr skulle det nog ha gått ännu sämre för de nordamerikanska urinvånarna om de tagit strid. De Europeiska nybyggarna var djupt kristna och hade enormt stora familjer (jag tror Benjamin Franklin var trettonde syskonet utav sexton i familjen) och avancerad jordbruksteknik. Dessutom fanns det ingen hejd på den transatlantiska invandringen. För de central- och sydamerikanska urinvånarna gick det dock bättre eftersom spanjackerna och portugiserna oftast inte tog med sig kvinnor från Europa. De kunde således inte i längden kolonisera landet. De… Read more »

GustaWasa
GustaWasa
6 years ago
Reply to  Mahound

Kan det gå så mycket sämre än att bli totalt utrotade. Jag säger det igen. Läs boken så kommer du att finna vem “du är”.

Annars så är det väl inget att klaga på det islamska övertagandet de kommer ju också att överleva i denna miljö eftersom de har varit livsdugliga i mer än 1400 år. Och Muhammed kommer att likt Benjamin Franklin att ha en stor barnakull. Vad spelar det då för roll att vi har levt här innan?

ɱØяñιηg$ʇðя
6 years ago
Reply to  GustaWasa

97,5% av Israels befolkning är khazarer och inte semiter. Dom har överhuvudtaget ingen rätt till det landet eftersom dom härstammade från landet Khazaria som låg vid Svarta havet. Googla på Khazarian Mafia och läs folkslagets historia. Folkslaget som kapade ett annat folks identitet, religion och senare även deras land och nu är fullt inbegripna med att ta över hela världen genom infiltration, söndrig och härskande.

GustaWasa
GustaWasa
6 years ago

Jag har läst lite av detta ämne jag också och då kan man fortsätta på ämnesdelen och säga att islam har ingen rätt till svenska områden. Och då står det oss fritt att driva dem ut i Östersjön.

Cavatus
6 years ago
Reply to  GustaWasa

Tack för tipset. Den boken hamnar på min läslista.

GustaWasa
GustaWasa
6 years ago
Reply to  Cavatus

Jag har inte varit inne på denna sida på några dagar, men gör det. Sätt den som ett primärt mål att läsa.

Julia Caesar
Julia Caesar
6 years ago
Reply to  Mahound

@ Mahound.

Du får gärna exemplifiera min opålästhet med faktafel i krönikan.

Julia Caesar

Mahound
Mahound
6 years ago
Reply to  Julia Caesar

Den judiskt-amerikanske filmskaparen och historikern David Cole har forskat en hel del i ämnet och ger en balanserad bild av denna del av historien
:
http://takimag.com/article/justifying_my_existence_david_cole#axzz3aS1rf0js

Tyvärr kan vi inte klandra arabiska invandrare för att ha vidskepelser härstammande i 600-talet om vi också har vidskepelser från 1900-talet.

GustaWasa
GustaWasa
6 years ago

Alltid läsvärt och lärofullt av JC. Det hot som sades skulle uppkomma i och med Millennieskiftet men inte märktes som något specifikt hot, det måste nog revideras. Det som hände var att människorna tappade sin orientering och trodde att det inte fanns någon historia före Millenniet. Ett självbedrägeri kom att bli till en villfarelse för gemene man och kvinna. Eftersom man trodde att man var fri från synderna som det sades att det tidigare Milleniet bestod av, men så inser de inte att det är tusen år minus femton år som vi enbart har levt hittills på det nya Milleniet.… Read more »

linovati
linovati
6 years ago

Bra skrivet JC! Har just insett att jag förmodligen är “obildad”, trots en relativt hög utbildning (civilingenjör). Emellertid vet jag en del om vilken sorts kunskap som har potential att generera pengar. För att, till exempel, skaffa sig en djup insikt hur Internet innerst inne fungerar så gäller det att orka tröska igenom, och förstå, tusentals specifikationer (s k “Request For Comments, RFC:er”) utställda av “Internet Engineering Task Force (IETF)”. När detta veritabla “hästjobb” är gjort krävs dessutom en avsevärd teknisk begåvning för att få till en produkt som är konkurrenskraftig relativt alla övriga aktörer på marknaden. Som lök på… Read more »

Lassekolja
6 years ago

STORT TACK JC för ytterligare en mycket intressant krönika!

pappa sven
pappa sven
6 years ago

Fantastiskt bra. Och med lite erfarenhet så kan jag bara hålla med. MEN det tar tid innan alla polletter ramlar på plats. Har inte små händer trots det fattar jag dåligt dvs det som etablissemangets propagandaapparat basunerar ut är svårt att ifrågasätta från tid till annan. MEN alla dessa “rätt tänkande” hur i hela världen kan dom tro att dem och deras barn och deras barnbarn kommer att ha ett bra liv efter detta haveri?

Förnuft-o-fil
Förnuft-o-fil
6 years ago

Underbar krönika. Jag kan inte räkna det antal människor som kommit till Sverige från länder med en stark traditionell bildningskultur som berättat för mig hur de förfasats av den svenska skolan och dess relativa ytlighet och kravlöshet. Det är ofta svårt att som svensk ta den kritiken konstruktivt; man hamnar lätt i en reflexmässig försvarsposition. Men inget är viktigare än att återupprätta bildningsidealen, respekt för kunskap och erfarenhet, förståelse för att kunskap inte står in motsatsställning till kreativitet och nydanande, utan snarare tvärtom, och krav på att tyckande skall backas upp med fakta-baserade argument. Den verkligt svåra frågan är hur… Read more »

Mike E
Mike E
6 years ago

Jag skulle vilja kalla Åsa Romson en fackidiot. Hon kan säkert en massa lagar men sannolikt inget om vetenskap och kultur. Dessutom är just juridik ett område där man kan klara sig med ett gott minne.

Skillnaden förr var just att man inte skulle vara fackidiot utan redan tidigt lära latin och klassisk historia och litteratur.

Snaphane
Snaphane
6 years ago

Äntligen! Där satt den – Frankfurtskolan. Jag har länge väntat på att JC skulle skriva om Kulturmarxismen, vilket förklarar det mesta med Sveriges förfall. Skolans systemkollaps är dessvärre det allvarligaste hotet mot Sveriges existens som välfärdsland. Well, felskrivit då vi inte längre är ett sådant. Vi befinner oss ju på ett sluttande plan och riskerar att hamna på Greklands nivå inom 10 år….Hmm, invällarnas IQ på 70-85….

GustaWasa
GustaWasa
6 years ago
Reply to  Snaphane

En bra bok att läsa är Roland Huntford “det blinda Sverige” och han säger om och om igen det du framför som tes – välfärd. Svensken har röstat mer på välfärden än på demokrati. Man har liksom gått bakvägen in i framtiden och nu så har vi ingen stark demokrati. “Ge mig mat så håller jag tyst” och det är väl där vi har hamnat i “det moderna Millenniesamhället”.

jonason
jonason
6 years ago

Top bra skrivet.

Nicke99
Nicke99
6 years ago

Julia, du har väl inte missat Peter Pomerantsevs artikel om Kremls informationskrig mot Väst?: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=2517#.VVjvjY0w-Uk Allt det du beskriver kan härledas till Kremls (des)informationskrig. Inget är på riktigt, och framförallt: Det handlar inte om åsikter. De kommer aldrig att ta intryck av fakta, bara angripa från ett annat håll för att optimera effekten – allt medan lagren av simulacra lägger sig tjockare och tjockare, som en våt filt. (Det är dock knappast så att informationskriget uppfanns 1999). Ur artikeln: “..militärt sett kunde Ryssland (eller Sovjet, min anm.) inte tävla med Nato och väst, man var inte jämbördiga när det gällde… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
6 years ago

@ Ahlgrens Lastbilar.

Tack för att du delar med dig av berättelsen om din son och hur han hade det i skolan! Jag tror att många förstår problemen bättre när de får veta hur illa skolan behandlar enskilda barn.

Skottpengar från skolförvaltningen är troligen en lätt börda att bära om du vet att ditt barn har det bra och får det stöd han behöver i skolan.

Julia Caesar

Conny Bergström
6 years ago

Birgitta Ohlsson (fp), Maria Ferm (mp), Christina Höj Larsen (v), Cecilia Wikström (fp), Soraya Post (Fi), Cecilia Malmström (fp), Mona Sahlin (s),Veronica Palm (s), Eva-Lena Jansson (s), Margot Wallström (s), Emma Henriksson (kd), Annie Lööf (c), Fredrick Federley (c), Alice Bah Kuhnke (mp), Bodil Ceballos (mp) och Ulla Andersson (v).

Varför är det så många kvinnor som i Sverige är marxister?

Olav Ødegaard
Olav Ødegaard
6 years ago

Nei, svaret er ikke massepåvirkning (konformitet), men djup, självstendig refleksjon hos varje enkelt av dessa kvinnor..

GustaWasa
GustaWasa
6 years ago

Det är som statsminister Göran Persson sade om Mona Sahlin “att tänka är inte hennes starka sida”. Och det spiller väl över på resten av “kvinnorna”.

AhlgrensLastbilar
AhlgrensLastbilar
6 years ago

Tack för en fantastisk krönika, Julia! Otroligt klarsynt och orädd skrivet. En av de bästa inom denna samhällsproblematik. Visst är detta minerad mark, men det är ju kalla fakta. Att stora grupper i MENA-länderna och Afrika har läge IQ och högre inavel har INGET med rasism, HMF, fasicm etc. att göra. Ett axiom, som inte PK-adeln eller fulmedia någonsin kommer att påtala. Att en t.ex. mycket matematikbegåvad andraklassare med IQ 135 – ibland med Aspergers syndrom – ska tvingas plugga ihop med skrikiga analfabeter, som inte kan svenska, och därigenom tar alla resurser i anspråk är en SKANDAL och en… Read more »

heartbar
heartbar
6 years ago

Som alltid bra skrivet, men ursäkta en inte så utbildad man. Var det inte väldigt många procent i Orvestos undersökning…?

Nogger White
Nogger White
6 years ago
Reply to  heartbar

Jag hajade också till, men respektive procentsiffra avser två svarsalternativ; definitivt och kanske. En vanlig svensk kulturmarxist kan nog både definitivt och kanske tänka sig att rösta på såväl de vanliga kommunisterna som på koldioxidkommunisterna.

heartbar
heartbar
6 years ago
Reply to  Nogger White

Tack för tipset. Antog ngt sådant. ville dock inte djuploda mer.

rudmark
rudmark
6 years ago

De begåvningstest som används, har en viss övervikt/fördel för de från västerlandet. Men inte så här mycket. Max 10 percentiler om man också tar bort de delar som är mer språkliga.

Oberst
Oberst
6 years ago

Detta är djup tragik. Att en vice statsminister, och därtill disputerad, ens kan överväga att använda Auschwitz som jämförelse är obegåvat, ointelligent och omdömeslöst.

Max Payne
6 years ago

Ytterligare en uppfriskande krönika av Julia Caesar. Synd bara att inte tillräckligt många läser dessa, begrundar dem, börjar tänka, och agerar sedan.

Cavatus
6 years ago
Reply to  Max Payne

Du har ett ansvar att sprida länken!

Steinadler
6 years ago

Lenin, som själv hade skaffat sig bildning i Väst, såg intellektuella som klassförrädare. Lenin tilbrakte riktignok et par år i “Vesten” fra 1893 til 1895 og var da en flittig gjest ved offentlige biblioteker. Men sin utdanning skaffet han seg i hovedsak i Russland. Han var i utgangspunktet en mønsterelev. Hans far var matematikk- og fysikklærer og ble senere en svært dyktig regional skoleadministrator som til og med ble adlet av tsaren for sin innsats. Lenins mor lærte seg selv fransk, tysk og engelsk og gjennomførte også en lærereksamen som hun riktignok ikke fikk brukt annet enn ovenfor sine egne… Read more »

Viktor Rydberg
Viktor Rydberg
6 years ago

Tyvärr nämns inte med ett ord i denna krönika den huvudsakliga orsaken till bildnings/allmänbildningsförfallet i Sverige: Inflytandet från USA! Sverige har som bekant en navelsträng till landet i väster. I USA är inte bildning gångbart utan där ska man vara specialist. Det är detta som nu också kommit till Sverige!

Julia Caesar
Julia Caesar
6 years ago
Reply to  Viktor Rydberg

@ Viktor Rydberg.

Nu ligger inte tyngdpunkten på det amerikanska inflytandet i den här krönikan. Alla krönikor kan inte handla om allting. Men att det inte står ett ord om saken stämmer inte.

Missade du den här meningen:

De kulturella influenser som har färgat Sverige efter 1945 har till stor del bestått av amerikansk popkultur.

Julia Caesar

Viktor Rydberg
Viktor Rydberg
6 years ago
Reply to  Julia Caesar

Fast temat var ju bildning och dess förfall och inte popkultur. Då är det ju lite märkligt att du i stort sett bara ger “kulturmarxismen” skulden för detta när huvudorsaken ligger i påverkan från den amerikanska kulturen. Därmed inte sagt att det inte skulle förekomma bildningsförakt från vänster eller från andra grupper. För många hundra år sedan fanns t ex ett sådant bildningsförakt inom adeln i Sverige. De var inte intresserade av att lära sig läsa och skriva utan var mer intresserade av att blåsa i horn, jaga och träna falkar. På 1700-talet skickade man dem dock på Grand tour… Read more »

niklasr
niklasr
6 years ago
Reply to  Viktor Rydberg

Sedan kan det ju ha lite med saken att göra att kulturmarxisterna i Sverige älskar att ta uttryck och “strukturell rasism” från USA. Exempel: nigger i USA är ett nedsättande ord om svarta amerikaner; neger i Sverige är inte nedsättande utan bara beskriver en svart man med ett ord.
Men det försöker kulturmarxisterna få till att betyda samma sak som nigger i USA.

Lassekolja
6 years ago
Reply to  Viktor Rydberg

Gnäll inte över USA! USA har räddat världen en gång och med Putin kvar vid makten i Ryssland är det väl snart dags igen. Putin är enda skälet till att jag (mot SD´s vilja) önskar att vi går med i NATO, helst innan det är för sent!

Olav Ødegaard
Olav Ødegaard
6 years ago
Reply to  Lassekolja

Mange her vest begriper Putin betre än NATO pt, – många som under kalda kriget var Nato-anhengare..
Frågan är ominte både NATO och FN nu sklijer sej från vad de var. Her FN, som vil førstøra sammanholningen i europeiska länder:
http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395

GustaWasa
GustaWasa
6 years ago
Reply to  Lassekolja

Du faller på att du inte själv lär vad JC nämner i denna sin text. USA räddade inte världen de var bara en av alla länder som stred mot Tyskland och tog bra betalt för detta sedan och håller fortsatt sitt grepp över Tyskland, det som kommunisterna fick överge i och med Sovjetunionens fall. USA är nu härskare och de har ingen lust att släppa Europas demokratier att självförverkligas. Därmed så har de sett till att starta krig med påhittade “värdeord” för att med massinvandring av araber och muslimer destabilisera denna kontinent. Hade inte USA haft denna möjlighet så hade… Read more »

Lassekolja
6 years ago
Reply to  GustaWasa

Jo, nog “klämmer det i min sko” ibland men det har med reumatism att göra och föranleder regelbundna besök hos välgörande medicinsk fotvård. Även om Du vägrar tro det hör jag faktiskt till de relativt få, som är vaksam mot “islamisterna bakom min/våra rygg(-ar)” men det skyller jag på “våra” politiker av båda blocken, vilka alltjämt vägrar prioritera svenska och svenskars intressen. Att jag i hela mitt liv varit mycket positiv till USA och allt amerikanskt, har med mitt “familjära släktskap” att göra och det kommer jag aldrig att vilja ändra på så den diskussionen är, för mitt vidkommande, härmed… Read more »

GustaWasa
GustaWasa
6 years ago
Reply to  Lassekolja

Nu behöver du inte tjura “för mitt vidkommande, härmed avslutad”. Det är ju så att skriver man något som läggs så öppet så är det inte otroligt att man får svar. Det får även jag som du kanske ser på det jag har skrivit under detta aktuella ämne av JC:

Viktor Rydberg
Viktor Rydberg
6 years ago
Reply to  Lassekolja

Jag anser också att USA är en garant för vår fred och frihet men samtidigt måste man få kritisera vissa delar hos ett land. Tyvärr kommer mycket skit från USA varav den ökade specialiseringen är en sån sak. Och brist på allmänbildning även om det finns libreala skolor.

tant45
tant45
6 years ago

Tack Julia. Ypperligt skrivet. Kulturmarxisterna har velat skapa robotar, som ska tänka med sin vänstra hjärnhalva hela tiden:- Vad är rätt, vad är fel, enligt deras normer.På så sätt sätter man en odemokratisk struktur på plats som dödar initiativ, lekfullhet, nytänkande osv När den högra hjärnhalvan inte får vara med försvinner mystikern, filosofen, poeten, geniet,innovatören,musikgeniet från samhället. Kvar blir bara rapande papegojor som sjunger samma sång. Åsiktskorridorens sång. Och de drar sig inte för att hacka på dem som inte blivit en inspelad skiva som upprepar samma låt. Bildning är inte utbildning, bildning är att se, upptäcka, känna, forska, nyfiken… Read more »

Hermansson
Hermansson
6 years ago

Julia Caesar ett ett geni, helt outstanding !

Jan Sjunnesson
6 years ago

Tack för denna genomgång. Bidrar med mitt inlägg

http://sjunne.com/2015/03/24/bildning-folks-och-min/

Cavatus
6 years ago

Alla Julias krönikor är oerhört läsvärda men den här utredande, suveräna krönikan som ger orsak och verkan berör mig särskilt. Jag har haft med det svenska utbildningsväsendet att göra på olika nivåer och det är precis som Julia skriver. Och med ett gammalt bildningsideal i bakhuvudet så går det inte att verka inom det fältet. Det är kört redan från starten, så att säga. Jag vet egentligen inte hur man överhuvudtaget ska komma till rätta med skolan. Det är som med SVT/SR. Dessa kolosser på lerfötter måste avskaffas och ur askan måste en ny gestalt få träda fram. Men hur… Read more »

Olav Ødegaard
Olav Ødegaard
6 years ago
Reply to  Cavatus

Meget god kronikk av Julia, og som leder tanken til en krønika om “Franfurtherskolen” i norske Document.
Hva kan frie demokratiske samfunn stille opp mot politiske krefter som motvirker åpent demokrati, under demokratiets radar?
Jeg har hørt mange beskrive en langsom forvandling av våre samfunn, som de først nå begynner å begripe vilke som ligger bak. Skole og media viktigaste verktyg:
https://www.document.no/2013/08/den-lange-marsjen-gjennom-institusjonene/

Skulle vi bli ferdig med disse samhällets dödgravare, venter en till forveksling liknande utmanare, som de har importerat med oss som betalare..

invernes
invernes
6 years ago

Jeg må berømme nordisk ungdom som slår tilbake med samme mynt mot svenske diktator aviser. 😉
https://youtu.be/mUCKBWOLAt0

Stefan Borg
Stefan Borg
6 years ago

Tack Julia för en lysande artikel! Låt mig här passa på att slå ett slag för Steve Moxons artikel om “identity politics”; “the greatest political fraud in history”: http://stevemoxon.co.uk/identitypoliticsandpc.php

brisslan
brisslan
6 years ago

Åsa Romson MP, har ingen bildning men, väl utbildning står det i JCs förnämliga skrift. Jag vill påstå att, hennes utbildning är noll och intet värd! Det är en utbildning i flams och trams från svenska kravlösa och flummiga läroanstalter eller rättare sagt förvaringsplatser, som per automatik inte ger tillträde till någon högre läroanstalt i normala länder. Knappast i något u-land heller blir svenska elever accepterade, utan anses, som mindre vetande! Deras kunnande är inte efterfrågad mer än i ett flumsamhälle, som det vi lever i.

niklasr
niklasr
6 years ago
Reply to  brisslan

Vem som helst kan kalla sig jurist.
Därav finns det otroligt gott om jurister som inte kan ett skit.

En anonym paerson
En anonym paerson
6 years ago

En anonym person

Hej Julia !

Stämmer verkligen dessa IQ tester ?

I länken nedan argumenteras det för att den genomsnittliga IQ:n snarare ligger på 82 för afrikaner.

Detta kanske fortfarande är lågt, men jag anser att det är viktigt att vara så korrekt som möjligt när man skriver

om sådana här känsliga ämnen.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289609000634

Louis B Knockel
Louis B Knockel
6 years ago

1968-generationen overtog en fornuftig, stort set velfungerende vestlig verden og efterlader et bjerg af rygende lort.

J.Becker
J.Becker
6 years ago

BRAVO! DU är en fröjd att läsa och väcker MINA slumrande tankar till liv…TRÄD fram JC, du är en statsministerkandidat…

Maja Dacke
Maja Dacke
6 years ago
Reply to  J.Becker

Tidpunkten är nog inte riktigt inne ännu … men den kommer. Eller hur, JC?

Snowflinga
Snowflinga
6 years ago

Julia Ceasar skriver igen en utmärkt och lysande krönika vart Sverige är på väg när kulturmarxisterna och det övriga etablissemanget nedmonterar Sverige, förnekar den svensk kulturen och även förnekar att det finns etniska svenskar. Ett folk som förnekar sitt eget folk och kultur är dömda att gå under. Man söndrar och förstör ett folk, en kultur och ett välfungerande land för att skapa en postmodern katastrof.

http://snaphanen.dk/2014/02/08/sondagskronika-nedmonteringen/

ramonafransson
ramonafransson
6 years ago

Redan på 1980-talet när jag var i USA, hade de skolor över hela landet för “Begåvade barn” och i dessa skolor fanns en salig blandning av alla hudfärger och bakgrunder. Men dessa barn hade i alla fall fått en stimulerande miljö. I Sverige har det alltid varit fullt att vara ” begåvad” så länge det inte handlar om sport, då finns det särskilda skolor. Sjukt! Tack för en mycket upplysande krönika, som vanligt.

YOTHI_TARZAN
YOTHI_TARZAN
6 years ago

För 45 år sedan gick jag på en skola som kallades för Handelsgymnasiet.
Det var en ekonomisk linje.
2 av mina lärare var totalt värdelösa
En var sadist
Vår tysklärare var bra
Resten var medelmåttor !!

machiavelli
machiavelli
6 years ago

Sveriges vice statsminister Åsa Romson. Hvorfor bare ikke kalde hende dum!

Armadillo
Armadillo
6 years ago

Jag har skrivit det innan, men gör det gärna igen; det finns skillnad på bildning och utbildning!
Dock utesluter inte varken bildning eller utbildning varandra.

trackback

[…] Ny söndagskrönika av Julia Caesar. ”Sveriges vice statsminister Åsa Romson (mp) har en hög akademisk utbildning. Hon är jurist och har doktorerat i internationell miljörätt vid Stockholms universitet. Det hindrar henne inte från att vara obildad”. Läs Julias krönika här. […]

invandrare1957
invandrare1957
7 years ago

Tack Julia. Men varför är utbildning så viktig i Sverige. Själv är jag väldigt outbildad men jag känner mig bildad kan föra mig med företagsledningen utan att känna mig som et Alien. Mina bästa lärare i arbetslivet har varit outbildade. Dom vill lära ut. Jobbade med en drfttekniker som hade sju års folkskola så jäkla duktig o kunnig han var bildad på alla plan. Tänker på byns bästa mattelärare som ungarna hade han var inspirerande hade pondus det var lungt på hans lektioner ungarna älskade honom och lärde sig matte. Men han blev bortmobbad av sina utbildade kollegor för han… Read more »

niklasr
niklasr
6 years ago
Reply to  invandrare1957

Svenska politiker är bland de mest outbildade personerna i Europa.

Ratatosk
Ratatosk
6 years ago
Reply to  invandrare1957

Det korta svaret är att bildning inte är mätbart, medan utbildning är det. Betyg, högskolepoäng och antal examina är vad som spelar roll inför en anställning inan du har skaffat dig arbetslivserfarenhet och kontakter.

invandrare1957
invandrare1957
6 years ago
Reply to  Ratatosk

Finns ett annat problem som jag har upplevt genom åren. Det handlar nog inte om utbildning utan om samma sak som Romson lider av. Där har Jantelagen en stor del det är att med utbildning får man ofta makt man får rättigheten att trycka ner människor bete sig illa. Kommer ihåg när vi körde flytt i tingshuset i Södertälje. Ner kommer en högdjur domare eller lagman. Skriker på oss flyttgubbar att vi kan minsann bära i trappor det var viktigare att gubben fick åka hiss. Jobbarkompisen ett gammalt raggarbarn från stan han tittade på gubben och sa åt håll käften… Read more »

Mr_Speck
Mr_Speck
7 years ago

Absurdistan skulle behöva en “Ivy Mike” för att blåsa rent….

Talibananas
Talibananas
7 years ago

Wow! JC överträffar sig själv. Detta är gruvlig, omväldande läsning. Som ingen annan kan JC klä det förfärliga i samhället i ord; så att det känns som en lisa för själen, en klapp på axeln som bekräftelse på traumatiseringen.

Harold_the_Barrel
Harold_the_Barrel
7 years ago

Om man har en stor del av journalist och lärarkåren på sin ”avlöningslista” är det lite märkligt att Miljöpartiet endast lyckas skrapa ihop 6-8 %. Med en sådan enorm propagandaapparat till sitt förfogande är det inget annat än ett gigantiskt misslyckande.

Är det fel på propagandan eller på folket?

Min favoritlärare och den jag hade respekt för var Moderat och kommunpolitiker. Lärarna som man visste röstade vänster åtnjöt ingen som helst respekt bland elever och deras lektioner var inte sällan kaotiska tillställningar.

Olav Ødegaard
Olav Ødegaard
6 years ago

Godt poeng, – vi har “spedalske” partier i både Sverige (SD) og Norge (FrP), som nyter større oppslutning, tross manglende makt i skole og media.
Interessant å se at de ofte øker, når de blir gjenstand for oppmerksomhet, om så negativ oppmerksomhet.

AhlgrensLastbilar
AhlgrensLastbilar
6 years ago

…är han en vit, heterosexuell, medelålders man? 😉

Snaphane
Snaphane
6 years ago

Intressant analys! Ja, om nu majoriteten av lärarkåren och journalisterna är Kulturmarxister så borde ju MP vara större. Men att de ligger på över 6% i vissa mätningar är illa nog. Hur många väljare är 6%?

Olav Ødegaard
Olav Ødegaard
7 years ago

Roger Scruton er godt eksempel på dannelse (bildning). Noe han demonsterer i en rekke fordrag på youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=wDRFQ384gdY

FelixKrull
FelixKrull
6 years ago
Reply to  Olav Ødegaard

Jeg er selv Scruton fan, men det her er sgu’ ikke ligefrem hans bedste praestation. Han er bedre paa skrift.

Hvis man (OT) vil se en demonstration af forskellen mellem retorik og demagogi, kan Christopher Hitchens vs. Tony Blair anbefales.

https://www.youtube.com/watch?v=XK4O-3aoRww

Guderne maa vide, hvad der har bevaeget Tony Blair til frivilligt at agere boksebold for Hitchens, maaske manden paa sine gamle dage begyndte selv at tro paa sine spindoktorers historier om, at han var en stor taler.

Olav Ødegaard
Olav Ødegaard
6 years ago
Reply to  FelixKrull

Nei, det finnes bedre innslag med Scruton, fortsatt på youtube, som jeg tror når ut til flere.
Han er meget dyktig til å forklare oss europeere hvem vi er, og av hva.
Anbefaler å lytte til hans mange foredrag.
Takk for linken til Hitchens!

Lazze
Lazze
6 years ago
Reply to  FelixKrull

Tak for et godt link til en spændende og berigende debat mellem to dannede og lærde personligheder.

90
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x