13
okt
Seneste opdatering: 14/10-15 kl. 1708
24 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog cand.pæd.psych medstifter af Forum for islamforskning (FIFO) Redaktør af artikelbibliotek om indvandring og integration www.respublica.dk

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Det gibber af medfølelse i min far på 94 år, når han ser de lange rækker af trætte flygtninge. Han kom selv hjem med De hvide Busser. Først tog Sverige behjertet imod med lægecheck, medicin,mad, tøj og opvarmet husly.

Han mindes med dyb undren hvordan tyske husmødre spyttede efter de danske fanger, når kreaturvognene gjorde holdt ved jernbaneoverskæringer i småbyer på vej til KZ lejren og udkomandoer. Hvorfor denne foragt?

Mens han havde været slavearbejder i Tyskland bl.a. ved nittearbejde på en flyvemaskinefabrik, var der kommet hunderedtusinder civile tyske flygtninge til Danmark. Nogle af de civile blev interneret i Oksbøllejren. Her blev far i 1945 en del af vagten mellem den indre lejr og det ydre hegn. Tyskerne her fik både mad og lægehjælp. Fars opgave som politimand var også at passe på, at der ikke blev begået overgreb mod flygtningene fra dansk side. Danskere i nærområdet kunne ikke forventes at være positivt indstillede mod tyskere.

Fra nutidens flygtningecentre hører vi rapporter om folk med samme religion (islam), men tilhørende forskellige religiøse retninger, der i sikker europæisk varetægt kæmper mod hinanden på religiøse forestillinger. Kvinders integritet respekteres desuden ikke, de forulempes seksuelt og voldtages “af deres egne” fortæller fx tyske socialarbejder- og kvindeorganisationer.

Min far var inde som værnepligtig i 1940, på det sidste hold som den tyske besættelsesmagt tillod Danmark at have. Han var netop uddannet musiker fra Det Kgl. Musikkonservatorium, men på grund af mørklægning og det tyske udgangsforbud spilledes der kun få koncerter, så efter værnepligten kunne han ikke få arbejde. Derfor tog han den nødvendige beslutning at forsøge sig med en ny uddannelse, og fik lov at uddanne sig som politibetjent.

Ikke så langt tid efter at min far havde afsluttet sit arbejde i Oksbøllejren, giftede han sig i 1948 ind i en halv-tysk familie (der intet havde med Oksbøllejren at gøre) og tog med sin unge brud på familiebesøg i Tyskland, hvor en del af familiens mænd kulturligvis havde været tyske soldater. Han har efterfølgende besøgt Tyskland flere gange, hvilket den derboende familie viser stor ærefrygt for.

Ligesom min far har jeg også to uddannelser. Da jeg havde arbejdet en lang årrække som indvandrerlærer for voksne, trængte det sig på at lære noget mere om sammenhængen mellem psyke og kultur. Jeg blev psykolog. Det er særlig forbindelsen mellem opbygning af personlighed, udvikling af moral, konstruktion af tænkning og erkendelse i forhold til identiteten muslim jeg syntes der var behov for både mig og samfundet at vide noget mere om.

Akkulturation for muslimer, som gruppe betragtet, forløber dårligere – end for hinduer, buddhister, jøder, ateister etc. uanset socialklasse. Det viser forskning overalt i verden og uanset om de muslimske indvandrere til vestlige lande oprindeligt kom som gæstearbejdere altså uden flygtningetraumer, eller som flygtninge. Eksempevis viser en svensk gennemgang af alle domsfældelser for grove forbrydelser ved Svea hovrätt 2002 (en landsret) stor overrepræsentation af muslimer og en “etnokulturel” forklaring på mange af forbrydelserne. Kulturen på indersiden af hovedet afspejler selvfølgelig den enkeltes forståelse af ansvar og ret. Viljen til at følge retten i det nye land er ikke kun et spørgsmål om indsigt, motivation spiller også ind.

Når min far har klaret sit liv så enestående efter KZ lejren, skyldes det uden tvivl hans humanistiske livsindstilling. I hans optik er det Grundloven der er stor, ikke Allah.

I mine mere end 30 år med tæt daglig kontakt til muslimer har jeg vist kun mødt tre som synes at satire om islam er i orden, kun en lille procentdel synes homoseksuelle ægteskaber skal anerkendes, meget få synes at en ateistisk livsholdning er acceptabel, og jeg har endnu tilgode at møde en herboende muslim som aktivt arbejder for at dogmet om kvinden som uren skal afskaffes. Jeg mangler også at møde en muslim som vil udtale, at det er forkasteligt at den voksne mand Muhammed havde samleje med en pige Aisha på 11 år, og som ligeledes vil erkende at samme Muhammed ikke altid er en efterlignelsesværdig model som doktrinen ellers hævder. Lad mig understrege, at ovenstående også gælder unge voksne født her og med dansk uddannelse.

Det er bemærkelsesværdigt så få herboende, der helt på det private plan frasiger sig islam med dens facistiske og totalitære træk. Jeg vurderer imidlertid at den høje grad af identifikation med islamiske doktriner skyldes noget psykologisk. For at sige det ultrakort : resultatet af en autoritær opdragelse uden tilskyndelse til kritisk reflektion, og et stort fokus på passe ind i en materielt fokuseret kultur, fremfor støtte til udvikling af individualitet og frisind.

Vi ved ikke noget sammenhængende om den personlige integration (livsholdning,tilhørsfølelse, tryghed) hos de syrere, der allerede over en årrække er ankommet til Danmark. Men vi ved, at de efter fire års ophold i høj grad stadig forsørges af samfundet.

Om herboende somaliere ved vi, at den del af kontanthjælpen som deres almindelige danske medborgere forventede at muslimer ville bruge til at støtte integration i form af deltagelse i sportsklubber,deltagelse i danske børnefødselsdage, museumsture og andre kulturelle aktiviteter for familierne i det danske landskab , ja måske ligefrem holde fridage sammen med danskere, ja den ryger derhen hvor loyalitetfølelsen er størst, nemlig udenfor Danmark. En britisk forsker kaldte den indstilling for selv-separation, længe før vi herhjemme talte om ghetto-dannelse.

Rigtig mange danskere er betænkelige over at der i stort antal kommer flere muslimer til landet. “Når en nytilkommen asylsøger erklærer sig som muslim, så har han vel holdninger og værdier, der svarer til islams dogmer og doktriner, hvad ellers? ” spørger folk mig . Og jeg kan bare svare dem at forfatteren og ex-muslimen Ib Warraq vurderer at islam ikke er moderat, men at muslimer kan være det.

Masser af mennesker er jo inkonsistente, tror både på Kristus og krystalhealing, både på hindu-guder og sort magi osv. Ingen kan med vægt definere hvad en moderat muslim er. Et er dog sikkert, en muslimsk borger i Europa kan ikke vedkende sig kerneværdierne i islam som eksempelvis at religion og politik er ét ( Tawhid), at islam ligger øverst i et religiøst/politisk hierarki, at der skal herske retslig uligestilling mellem kønnene, at der ikke er trosfrihed plus en hel del andet der står i modsætning til modernitet og så kalde sig moderat. Et andet svar kan være at kvinder, som jeg personligt kunne tænke på som moderate muslimer, går ikke med tørklæde.

Nu kommer ikke så få kvinder med tørklæder med strømmen op gennem Europa. Et sort muslimsk tørklæde demonstrerer i bedste fald en påskønnelse af sharia i værste fald aktiv islamisme. Altså en modsætning til de dannelsesmål folkeskolen har for vore børn og unges psyke.

Det er ikke altid mængden af flygtninge, der vil afgøre om integrationen går godt. Kulturen på indersiden af hovedet (habitus) er en betydningsfuld medspiller.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Johanna Rothausen
Johanna Rothausen
6 years ago

Du blander tingene sammen. Danskere og ikke-moderate muslimer, eller for den slags skyld, moderate muslimer, kan du ikke sammenligne. Og slet ikke med 2. verdenskrig. Desuden er de såkaldte flygtninge, der kommer til Sverige for de flestes vedkommende, unge, sunde, stærke mænd. Jeg ser dem hver dag strømme ind.

Casper
Casper
6 years ago

Det grundlæggende problem er måske at postmoderne mennesker overhovedet ikke anerkender begrebet kultur. De fatter ikke at mennesker er forskellige, med baggrund i deres kultur. For dem har ordet “kultur” kun en snæver betydning: kulturprodukter og service, som stilles til rådighed (gerne af det offentlige) – kunst, biblioteker, film osv. Kulturelt forårsagede samfundsproblemer anerkendes derfor slet ikke som noget sammenhængende – man ser sammenhængen som tilfældig. Det har også været belejligt for de kulturblinde postmodernister, at de kan beskylde deres modstandere for racisme – som om det var hudfarven det handlede om. Man skal imidlertid også have en vis åbenhed… Read more »

Niels Henriksen
Niels Henriksen
6 years ago
Reply to  Casper

Postmoderne mennesker?!?! Hvem fanden er de? 😉

Og er der overhovedet nogen, der tager den flok selvoptagne og pseudointellektuelle
PK-tosser seriøst længere – eller har nogen nogensinde har gjort det?

Jeg anerkender heller ikke ordet “postmoderne” – det er noget vås!

Landsmannen
Landsmannen
6 years ago

Moderata muslimer?

Jag kommer ihåg att det var ca 500 st muslimer i begravningståget för den dödade islamistiske terroristen i Köpenhamn för inte så länge sedan.
Det räcker för mig. De passar inte in i vårt Skandinavien. De kan behålla sitt beteende på långt avstånd från oss. Muslimerna radikaliseras överallt i Skandinavien nu.

MollyM
MollyM
6 years ago
Reply to  Landsmannen

Moderate muslimer er, efter deres egen opfattelse, dårlige muslimer! En god muslim skal følge Koranens påbud til punkt og prikke, glem ikke det! Ergo, gives der ikke plads til fri og selstændig tankegang. Muslimer KAN bare ikke integreres i de vestlige samfund, de kan derimod med tiden trumfe egne værdier og love igennem, når de er mange nok. Og den tid kommer …. desværre …

Nilsv
Nilsv
6 years ago

Moderat islam forekommer kun i én form nemlig muslimer i moderat antal.

Lenn
Lenn
6 years ago

“Det er ikke altid mængden af flygtninge, der vil afgøre, om integrationen går godt.” Nej, men mængden har direkte indflydelse på graden af islamisering. Jo flere, jo mere udvandes demokratiet. Det er flere år siden, vi fik kønsopdelte skemaer i svømmehaller, børn må ikke få leverpostej i vuggestuer og børnehaver, og vi er alle tvunget til at æde både kylling og ko, hvor en eller anden med sort skæg og vilde øjne først har fremsagt en bøn til djævelen! London er et godt eksempel: Jo flere muhammedanere i en bydel, jo færre indfødte. Mange steder i London og Paris er… Read more »

Niels Henriksen
Niels Henriksen
6 years ago

Dagens gode grin / skratt 🙂

Svenske skæghipstere forvekslet med IS-terrorister

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/svenske-skaeghipstere-forvekslet-med-is-terrorister/5778664

13. okt. 2015 – kl. 14:28

Medlemmerne af en svensk skægklub blev i weekenden forvekslet
med IS-terrorister, da de samledes for at få taget billeder og vifte
med klubbens flag.

Politiet i Jönköping fik i weekenden et mærkværdigt opkald om, at op
mod 30 IS-terrorister skulle være samlet ved det svenske slot Brahehus.

Det var en forbipasserende bilist, der havde set de mange skæggede
mænd, som bilisten mente viftede med et IS-flag. Men flaget viste sig at
tilhøre skægklubben Bearded Villians.

SamS
SamS
6 years ago

Dessutom har UNHCR fastslagit att i de senaste migrantströmmarna genom Europa var 75% vuxna män, 12% kvinnor och 13% barn. Vi importerar män som borde försvarat familjer, släkt och inte minst sitt land. Desertörer. De kommer hit för att leva på välstånd som vi arbetat ihop under lång tid och bidrar med ökad kriminalitet av de värsta slagen som ofta hänger samman med inkompatibla värderingar de fått från islamsk världssyn.

invernes
invernes
6 years ago

Ny skremmende undersøkelse i Danmark:
Muslimer flest vil ha Koranen, sharia og et islamsk samfunn
http://www.sian.no/artikkel/muslimer-flest-vil-ha-koranen-sharia-og-et-islamsk-samfunn

invernes
invernes
6 years ago

Myndighetene i Sverige blir bare galere og galere for hver dag ! Fridolins senaste skolinitiativ: placera vuxna invandrare i svenska lågstadieklasser

http://avpixlat.info/2015/10/13/fridolins-senaste-skolinitiativ-placera-vuxna-invandrare-i-svenska-lagstadieklasser/

Niels Henriksen
Niels Henriksen
6 years ago

Mens Europa frivilligt lægger sig i graven http://www.b.dk/kronikker/mens-europa-frivilligt-laegger-sig-i-graven Af Anders Næsby studerende i filosofi 12. oktober 2015, 22:30 »På ganske få årtier er det lykkedes for én generation af velmenende, men totalt uansvarlige politikere at begå en utilgivelig historisk fejl ved fundamentalt at ændre den etniske og kulturelle sammensætning i Europa.« Folkevandringstiden markerer den vel nok mørkeste epoke i Europas urolige og utrolige historie. Mellem Romerrigets fald i det femte århundrede og frem mod den begyndende stabilisering under ledere som Karl den Store omkring 300 år senere herskede anarkiet og den stærkestes ret. I denne periode, også kendt som den… Read more »

Niels Henriksen
Niels Henriksen
6 years ago

Religiøs ekstremisme plager svenske forstæder http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/religioes-ekstremisme-plager-svenske-forstaeder Af Ulrik Strøjer Kappel 12. oktober 2015 00:00 I flere lokalsamfund melder religiøse minoriteter om undertrykkelse, hvor også homoseksuelle og kvinder chikaneres Mange svenskeres selvforståelse af deres land som et multikulturelt og åbent samfund giver ikke det fulde billede af virkeligheden i landets indvandrerbydele. Mens jøder i Malmø i årevis har råbt op om en voksende antisemitisk bevægelse, hvor de møder tilråb og ikke tør opholde sig i flere boligområder, er forstæder til Göteborg og Stockholm den seneste tid blevet arnested for muslimsk radikalisering. I Husby ved Stockholm har en gruppe unge mænd ifølge… Read more »

Peter Zichau
Peter Zichau
6 years ago

Vi ved udmærket godt hvad problemet er. Muslimer kan ikke integreres ind i et vestligt tankesæt og de vil give os uendelige problemer. Men nogen af os kan åbenbart ikke rigtigt forlige os med det faktum. Og ikke før vi alle gider erkende det, kan vi for alvor gøre noget ved det.
Vi skulle selvfølgelig aldrig have lukket dem ind. Men nu hvor vi har gjort det, må vi kræve de enten lever på vores præmisser eller smutter tilbage igen. Der er ikke andre løsninger.
Vi må så håbe vi snart ser den dag…

Niels Henriksen
Niels Henriksen
6 years ago
Reply to  Peter Zichau

Ja, man skulle jo egentlig tro, at vore naive, uvidende, handlingslammede og groft uansvarlige politikere samt den selvbestaltede “elite” og de pseudointellektuelle snart ville vågne op til virkelighedens verden og indse, at de har taget grueligt fejl de seneste 30 – 40 år og aldrig har overvejet de meget uhyggelige konsekvenser af deres sociale eksperiment i fuld skala med det engang så fredelige, sikre, trygge og velfungerende danske samfund – og ligeså i resten af Euopa. Men så skal de jo også til at indrømme, at de har levet på en stor løgn, svinet deres eget folk til på det… Read more »

Pantherinae
Pantherinae
6 years ago

Repatrier alle muslimer.

Anders Grøngaard
Anders Grøngaard
6 years ago

“Et sort muslimsk tørklæde demonstrerer i bedste fald en påskønnelse af sharia i værste fald aktiv islamisme”.

Så farven på tørklædet kan give en indikation på hvor moderat eller fundamentalistisk den pågældende muslim er? Forstår jeg det rigtigt?

Lenn
Lenn
6 years ago

Ja, det er sandt. Lucifers brude. Hvis du til gengæld ser mænd med en meget mørk plet i panden, så er de ekstremister, for de banker med vilje panden hårdt ned i gulvet – for at se ‘fromme’ ud. Det er så skizoid og ond og gal en ‘religion’, at jeg ikke fatter, at den ikke forbydes at praktisere i anstændige menneskers lande! Den dag kommer snart, er jeg bange for, hvor venstrefløjserne vil græde og sige: “De fik ret, de dumme ‘islamofober’!

Niels Henriksen
Niels Henriksen
6 years ago
Reply to  Lenn

Altså en solid omgang kraftige hjernerystelser er vejen til den sande islam …

Hvem havde dog lige set den komme? 😉

Lenn
Lenn
6 years ago

hehe! Vidste du seriøst ikke dette?? Det er helt almindeligt, og du ser masser af ekstreme – mærkeligt nok især somaliere – inde på Nørrebro i Kbh. med den mørke plet, og nej, det er ikke gammelt skidt (selvom det kan ligne..). http://www.nytimes.com/2007/12/18/world/africa/18egypt.html?pagewanted=all&_r=0 Jeg har boet i Saudi, så jeg ved, hvad jeg taler om, når jeg siger noget om i-slamm.

Niels Henriksen
Niels Henriksen
6 years ago
Reply to  Lenn

Jo, jeg havde set eller hørt om det før, men måden du beskrev det på her,
gjorde det lidt vanskeligt for mig at holde min sarkasme i ave 😉

Casper
Casper
6 years ago

Det med tørklædets farve ville jeg også gerne have uddybet. Men jeg har lagt mærke til at meget muslimske muslimer har en forkærlighed for sort. (Evt. hvide kjortler).

Lenn
Lenn
6 years ago
Reply to  Casper

prøv at lav en søgning på ‘why do moslem women Wear black’. Pas på med, hvilke sider du går ind på! Seriøst. Kvinder skal underkues og se ‘neutrale’ ud, men i virkeligheden er det jo den Ondes og dødens farve, de har valgt – ubevidst, vel. Kvinder anses jo for at være urene og laverestående i islam. Det er mændene, de ‘ophøjede’ (i hvert fald af sig selv!), der går med de strålende hvide klæder. Igen: et sygdomstegn.

Poul Højlund
Poul Højlund
6 years ago

Fremragende! Mere, tak!

24
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x