24
okt
Seneste opdatering: 25/10-15 kl. 1351
27 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Tim Pallis

I disse tider eroderes Europas lande demografisk af en folkevandring, som vi i øjeblikket ikke kan se en ende på. Den ”humanistiske stormagt” Sverige har ”åbnet sit hjerte” for indvandringen, Tyskland tror det er en berigelse, selv om virkeligheden banker på med konflikter og vold. Danmark er indtil videre blevet sparret for det værste.

Den norske skibent Fjordman, som blev mobbet ud af Norge, fordi venstrefløjens uvidende debatører beskyldte ham for at være Anders Behring Breiviks læremester, siger: ”This is willful destruction and the greatest organized betrayal in Western history”.

Den tidl. formand for Venstres integrationsudvalg i København Ruben Olrik har skrevet en kommentar i Politiken: ”Vi har ikke brug for flere af den hvide, halvfede, selvglade type kaldet danskeren”.

Dvs. få ikke børn, vi er nok halvfede hvide danskere, åbn grænserne for nye mennesker. Lad os nu lukke nogle af de mennesker ind i samfundet, der står og banker på. Og lad os skabe en verden, hvor der er plads til os alle.

Det lyder som svensk politik i mine øre. Selv de borgerlige i Sverige har adopteret den kulturmarxistiske, frankfurterskole-agtige, post-et-eller-andet værdirelativisme.

Der er ikke længere forskel på venstrefløjen og den borgerlige multikultur-politik. Hallo! dansk erhvervsliv med Danfoss i spidsen. Den skarpe Asger Åmund er en undtagelse fra den generelle uvidenhed. Han siger i Den korte Avis:

”Moderne Islam er således smukt og enkelt defineret af lederen af Islamisk Stat Abu Bakr al-Baghdadi: ”Islam was never for a day the religion of peace. Islam is the religion of war”.

En ny meningsmåling (Wilke/Jyllands-Posten) viser, at et stort flertal af muslimske indvandrere i Danmark har fundamentalistiske holdninger.

Et massivt flertal af dem mener, at man fuldt og helt skal leve efter Koranens anvisninger. Et stort mindretal siger også, at dansk lovgivning helt eller delvis skal bygge på Koranen.

Folkevandringen kommer helt overvejende fra muslimske lande, og den bringer mennesker hertil med de samme holdninger, som meningsmålingen viser eller holdninger, der er endnu mere fundamentalistiske.

Lad os se realiteterne i øjnene. Det vælter ind med unge muslimske mænd fra alle mulige steder, som gerne vil dominere. Syrerne er kun en mindre femtedel deraf. Jeg ville ønske, vi vidste, hvem de syrere var? Er det de forfulgte yazidier og kristne i Syrien? Jeg tror det ikke – det får vi nok heller ikke at vide. Det er jo racistisk, at kende folk på deres religion. Men det er nyttigt, hvis man vil vide og forstå mere.

Hvis vi fortsætter med at importere muslimer, vil der sikkert efterhånden kun være plads til muslimer i Europa. Islam er en politisk-religiøs ideologi, hvor man i skrift og tale udelukker, undertrykker og dræber alle andre end rettroende muslimer.

Den tyske islamekspert Rauf Ceylan er af en hel anden mening og vurderer, at de store flygtningestrømme ikke øger faren for en islamisering af Europa. Tværtimod forventer han den samme sekulariseringsproces, som de kristne kirkesamfund har oplevet.

Han påstår, at vi snart vil se tomme moskéer i Europa. ”Jeg er overbevist om, at de første moskéer vil blive nedlagt om 30 eller 40 år alene af den grund, at der ikke er penge nok til at finansiere dem på grund af faldende medlemstal.”

Hans urealistiske fantasier om 30 eller 40 år afslører, at han bluffer. Jeg tør ikke fantasere længere end højst 10 år. Og mit møde med virkeligheden gør mig meget pessimistisk. Hvor er Sverige, Tyskland, Frankrig og England om blot 5 år. Jeg gruer.

En klarsynet filosofistuderende Anders Næsby har i en nylig Berlingske kronik ”Mens Europa frivilligt lægger sig i graven” sagt følgende:

”På ganske få årtier er det lykkedes for en generation af velmenende, men totalt uansvarlige politikere at begå en utilgivelig historisk fejl ved fundamentalt at ændre den etniske og kulturelle sammensætning i Europa”.

Ja! de seneste årtiers kollektive accept af den demografiske omvæltning, vil på sigt forandre Europa for altid. Det hele accelereres af, at man i humanismens hellige navn ikke vil lukke de ydre grænser og sejle tilflytterstrømmene tilbage, hvor de kommer fra.

En alliance af venstrefløjspartier, centrumvenstre, borgerlige, intellektuelle meningsdannere og kunstnere har årtier gjort alt for at udskamme Dansk Folkeparti og andre islamkritikerne, når de udtrykte deres bekymringer.

Nu er der sandelige brug for bekymringer. Det begynder at være tydeligt, at tilflytterne slet ikke bryder sig om det, vi umiddelbart kan tilbyde dem, men forlanger alt det, menneskesmuglerne har lovet dem af guld og grønne skove. Det er ikke taknemlige flygtninge vi modtager, men krigere fra en trojansk hest.

Virkeligheden taler sit eget sprog og viser, at indvandrene over hovedet ikke har respekt for noget som helst i de lande de passerer for at komme til Tyskland og Sverige.

Efter det enorme svineri af affald og ekskrementer, som masseindvandringen efterlader sig langs vejene i Østrig og teltlejerbranden i Slovenien falder det let for en blog kommentator på Uriasposten at sige følgende:

”De er ikke alene ikke flygtninge, de her er tydeligvis heller ikke migranter. INGEN der seriøst ønsker at opbygge en tilværelse det sted de rejser til, opfører sig sådan her. INGEN. Det er ikke realistisk at tro på.

Den eneste tolkning af en ildspåsættelse af denne art der giver mening er at det er en krigshandling: De vil lige så lidt have tæpper og telte som de vil have vand og brød.

De vil have alt hvad vi ejer – som bytte, og os selv – som slaver. Mindre kan ikke tilfredsstille dem, og de vil dø før de opgiver det mål.”

Sagen er at muslimerne medbringer årsagerne til egne fejlslåede landes elendighed, som de enten flygter fra eller blot vil væk fra. De ønsker egentlig talt ikke at blive en del af vor måde at leve på og at respektere vor kultur. De vil derimod genindføre den islamiske samfunds utopi, hvor end de etablerer sig.

Pittelkow siger, at de hidtidige erfaringer viser, at muslimske indvandrere i vidt omfang danner parallelsamfund i deres nye land. De fastholder holdninger og værdier, som står i modsætning til den frihed, det demokrati og den ligestilling, som præger de europæiske samfund.

I parallelsamfundene er der problemer med vold, voldtægt og anden kriminalitet. Uddannelsessystemet forfalder, og der er masser af indvandrere på offentlig forsørgelse.

Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at indvandrerne hen ad åre med familiesammenføring og børnefødsler vil overtage de gamle europæiske samfund. En ny svensk beregning afslører, at svenskerne om 10 til 15 år allerede kan blive et mindretal i deres eget land.

Det er på nuværende tidspunkt meget klart, at de muslimske enklaver allerede etablerer deres egne selvforsynende parallelsamfund, der bygger på varer, normer og værdier fra hjemlandet, og de har sikkert tænkt sig, at udbygge det mere og mere, efterhånden som flere kommer til.

Latifa Ljørring byrådsmedlem (V), Greve skrev i Berlingske kronik den 21. oktober ”Allahs vilje og religiøs indoktrinering”:

”Ethvert land, som en muslim har sat fod i, forbliver et muslimsk land, da udbredelsen af islam er en religiøs forpligtelse. Det betyder så også, at der ikke kan eksistere nogen lov eller regering, der ikke udspringer af Koranen, da Koranen kommer direkte fra Allahs mund, og derfor er perfekt, som den er. Alt menneskeskabt, enhver lov eller regering, der ikke udspringer af Koranen, er derfor falsk og uvederhæftig.”

Arabere har både før og efter Israels oprettelse identificeret sig med Hitlers projekt om at udrydde jøderne. Det står forøvrigt klart og tydeligt i Koranen, så det er ældgammel islamisk antisemitisme. Ifølge ny forskning (Emmet Scotts ”The Impact of Islam”) er der noget der tyder på at den europæiske antisemitisme lærte det af den islamiske verden.

Nu er muslimernes hedeste erobringsdrømme ved at gå i opfyldelse. De har vundet adgang til Europa, og mange af dem er af den overbevisning, at det betyder at Muhammeds løfte om verdensherredømme er ved at blive til virkelighed. Hvad kan vi derfor frygte i fremtiden?

Raymond Ibrahim er en af de bedste kendere af islam i dag. Han kommer fra en koptisk familie i Egypten og bor og skriver i America. Han har skrevet den vigtigste bog om muslimers forfølgelse af kristne overalt i den islamiske verden: ”Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians”. Han skriver i Frontpage Magasine og for Gatestone Institute.

Hans seneste artikel ”Islam, Muslim Persecution of Christians” er en redegørelse for et TV interview med Stor Ayatollah Ahmad al-Baghdadi, som er den øverste leder af de Shia islamiske gejstlige i Iraq. Reportagen afklarer hvorfor islam og resten af verden aldrig kan sameksistere fredeligt.

Ayatollahen indleder med at tale om defensiv jihad, som vedrører alle egnede muslimer, som er forpligtet til at kæmpe for befrielse af alle ”besatte” områder f.eks. Israel og de europæiske lande, som opfattes som
”besatte” i islams øjne.

Dernæst forklarer han meningen med offensiv jihad, som har været Islams hjerteblod i den muslimske verden gennem århundreder. Når omstændighederne tillader det, dvs. når muslimerne er stærke nok, er de forpligtet til offensiv jihad for at erobre ikke-muslimske lande.

Ayatollahen råber gentagne gange af TV værten, som afbryder ham protesterende, at islam ikke kan docere en sådan intolerance. ”Jeg er islamisk lærd (al-faqih). Du er bare en journalist. Lyt til mig!”

Al-Baghdadi belærer nu TV værten:

”Hvis de er ”bogens folk” (jøder og kristne) forlanger vi at de betaler jizya. Hvis de nægter, bekæmper vi dem. Hvis man er kristen har man tre valg. Enten at konvertere til islam eller hvis de nægter og ønsker at forblive kristne, så må de betale jizya og leve i overensstemmelse med dhimmi reglerne.”

”Men hvis de stadig nægter, så bekæmper vi dem, bortfører deres kvinder og ødelægge deres kirker. Det er islam! Lær nu hvad islam er, er du selv muslim?”

”Med hensyn til polyteisterne (hinduer, buddhister osv.) tillader vi dem kun at vælge mellem islam eller krig! Dette er ikke bare min mening, men opfattelsen i alle fem islamiske retsskoler (fire sunnier og én shia).

”Det er heller ikke bare ISIS kalif Abu Bakr personlige ”mening”, eller al-Qaeda’s leder Ayman Zawahiri’s ”mening” eller Boku Haram’s leder Abubakar Shekau’s eller andre ledere i historiens forløb. Nej jihad for at erobre og bringe sharia til ikke-muslimer er Allah’s befaling.”

Hen mod slutningen af interviewet, da TV værten fortsætter med at protestere, at dette ikke kan være islam, peger Ayatollahen med foragt på ham og siger: ”Hvem er du? Vil du fortælle mig, hvad jeg skal tro? Det er Allahs ord!

Dette er den uoverstigelige hindring for fred mellem muslimer og ikke-muslimer. De gejstlige i både shia og sunni islam er ikke spor ”radikaliserede”, da offensiv jihad er lige så kodificeret som islams fem søjler. At sprede islam med våben er en religiøs pligt for alle muslimer og må fortsætte til hele verden er underlagt islams regler (sharia).

Jihad er en religiøs pligt på grund af den universelle muslimske mission og forpligtelse til at alle skal bekende sig til islam enten ved overtalelse eller ved magt.

Offensiv jihad betragtes derfor som en ”altruistisk” bestræbelse med argumentet ”vi bliver nødt til at reformere jeres veje med vor veje til jeres eget bedste”.

I marts 2009 uddybede den saudiske retsekspert Basem Alem det på følgende måde:

”Som et medlem af den sande religion (islam), har jeg ret til at angribe andre og påtvinge dem en særlig livsform i overensstemmelse med sharia. Historien har vist, at det er den bedste og mest retfærdige i alle civilisationer. Når vi fører krig (jihad) er det ikke for at konvertere folk til islam, men for at befri dem for det mørke slaveri de befinder sig i.”

Som bekendt retfærdiggjorde al-Qaeda sin jihad mod America, fordi det er en nation, som udnytter kvinder som forbruger produkter, og ikke afviser umoralske aktiviteter som hor, homoseksualitet, druk, spil og åger.

Hvis den ”hvide mands byrde” var/er at ”civilisere” muslimerne ved at bringe dem demokrati, menneskerettigheder og sekularisering, så er den ”muslimske mands byrde” med Allah’s ord ”jihad er bestemt for dig, skønt du ikke bryder dig om det” (Koranen 2:216). Det er at civilisere vesterlændinge ved at bringe dem ind under sharias paraply.

De gruesomme resultater af ISIS jihad er og bliver retfærdiggjort af det ”altruistiske” resultat. Sådan er islam og det kan vi frygte.

Andre artikler af Tim Pallis på Snaphanen

* Tim Pallis har uddannet sig selv med lidt hjælp af japanske zen mestre. Han har skrevet et par bøger om zen buddhisme og mange artikler i ind og udenlandske tidsskrifter. I mere end 30 år var han ansat på Det kgl. Bibliotek og var medstifter af Zen Buddhistisk Forening. Han var i bestyrelsen af Dansk Japansk Selskab og medlem af Buddhistisk Forums tidsskriftudvalg. I 1970 traf han sin japanske kone på verdensudstillingen i Osaka. Siden har han jævnligt haft sin gang i Japan og har boet i Kyoto det meste af tiden. Tim Pallis har praktiseret zen i flere forskellige templer og gør det stadig. Han er ikke en zen lærer i traditionel forstand, men forsøger gennem sit forfatterskab og som foredragsholder at formidle en introduktion til zen, zen æstetik og sammenlignende mystik.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
kurt
kurt
6 years ago

Tak til Tim Pallis for endnu et fremragende indlæg. Lad mig her tilføje mit indlæg fra JP.et indlæg som præciserer nutidens problemer med indvandringen. Man kan specialisere sig i mange forgreninger i debatten. “Det er synd for flygtningene”, “De fleste er ikke reelle flygtninge” “Det er synd for børnene” osv osv. Men desværre udelukker barmhjertigheden ofte den sunde fornuft og fører diskussionen på afveje. Det overordnede syn er: Hvis de europæiske politikere – læs EU – vil lade Europa kolonisere eller oversvømme af udvandrere fra Afrikas og Mellemøstens kulturer, vil det for det første ikke være mange årtier før Europas… Read more »

Anders HL
Anders HL
6 years ago

Citat: “”Som et medlem af den sande religion (islam), har jeg ret til at angribe andre og påtvinge dem en særlig livsform i overensstemmelse med sharia. Historien har vist, at det er den bedste og mest retfærdige i alle civilisationer. Når vi fører krig (jihad) er det ikke for at konvertere folk til islam, men for at befri dem for det mørke slaveri de befinder sig i.”” Her ser vi, sort på hvidt, det kæmpe problem jeg har med muslimer. Her er en mand der i egen selvforståelse og selvretfærdighed føler sig berettiget til at ville blande sig i, og… Read more »

Landsmannen
Landsmannen
6 years ago

Frankrike har en befolkning som består till 7,5% av muslimska araber. I Frankrikes fängelser utgör de 70%. Frankrike är det land i EU som haft en stor muslimsk minoritet längst tid. Resten av Europa borde försöka dra lärdom av den typen av fakta.

Anna Svensson
6 years ago
Reply to  Landsmannen
Landsmannen
Landsmannen
6 years ago
Reply to  Anna Svensson

Frankrike har Marine Le Pen och Sverige har Cecilia Wikström.

Anna Svensson
6 years ago
Reply to  Landsmannen

Tyvärr har vi massvis med Cecilia Wikströms. Den enda gången man inte skäms är när t ex Jimmie Åkesson talar.

Gabrovitcs
Gabrovitcs
6 years ago
Reply to  Landsmannen

Cecilia Malmström är den EU-kommissionär, som leder de hemliga TTIP förhandlingarna, som bereder vägen för USA dominansen över Europas näringsliv och öppnar för Monsantos genmanipulerade utsäde. Hon är farlig, för hon har m a k t e n som icke folkvald kommissionär.

Thomas
Thomas
6 years ago

Fremragende interview i Deadline i går! Nynne Bjerre Christensen: https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-2015-10-23

Armadillo
Armadillo
6 years ago

Man kan undre sig over hvad disse muslimer egentlig har tænkt sig?
Hvad vil de gøre den dag når de har ‘erobret’ vesten og alle der skaber og producerer, er væk?
Det bliver ikke helt enkelt den dag mælk og honning stopper med at flyde ind på banken hver måned!
Tro mig mine venner, snart er bidragsfesten over…

sussebassa
sussebassa
6 years ago
Reply to  Armadillo

Tilbake til steinalderen tenker jeg.

Armadillo
Armadillo
6 years ago
Reply to  sussebassa

Tja Susse, jeg tror knapt at der findes en fabrik der kan laver et tändrör til nogen af de importerede biler der körer rundt i Levanten…

sussebassa
sussebassa
6 years ago
Reply to  Armadillo

Inte mycket med Hestekrefter, men kamelkrefter i overflod.

Armadillo
Armadillo
6 years ago
Reply to  sussebassa

Egentligen har jag påståendet från en Egyptisk person, där för år sedan utställde Arabvärldens dilemma och sade ungefär att i De arabiska länder har man TV, PC, bilar med mera, men inte ens en fabrik där kan producera ett tändstift till några av alla importerade bilar!
Hela MENA är tillsyns en sump av okunskap och mörker och Islam verkar vara som ‘Locus’ (gräshoppar) där drar från habitat till habitat efterhand som födokällan förbrukas.
Vad står vi inför?
Ett tredje världskrig där vilar på kultur och religion?

ɱØяñιηg$ʇðя ©™
Reply to  Armadillo

Dom klarar inte ens att ta upp sin egen olja själv. När erövringen är fullbordad kommer deras fina mercedesar att sluta fungera. Det kommer inte att tillverkas nya. Måhända kan dom lagas så länge det finns vita västerlänningar kvar i livet. Deras iphones kommer sluta fungera. Elektriciteten brakar samman. Det kommer bli många pch långa kalla vintrar i Europa när koranen härskar. Allah kommer låta sina slavar frysa ihjäl men då menar dom bara att det var allahs vilja för att dom inte var muslimska nog.

Armadillo
Armadillo
6 years ago

Jag tror knappast att dagens muslimska invandrare kan klara en nordisk vinter utan bidrag till klär, värme och mat.
Slimfit jeans, Addidasskor och Iphones, håller inte länge utan värme och var eller vem skal se till det?

Bråvåknet
Bråvåknet
6 years ago
Reply to  Armadillo

Da skal all verdens landområder deles mellom de ulike retninger innen islam, for de kan jo ikke leve i sameksistens med hverandre, og går ikke det etter planen så blir det “the survival of the fittest”

Armadillo
Armadillo
6 years ago
Reply to  Bråvåknet

Så är det Bråvåknet, det är bara att se på Syrien, Irak och liknande, för att konstatera att denna ‘ISM’ verkar lida av ett problem.

latmask
latmask
6 years ago
Reply to  Armadillo

Då krigar de mot varandra. Islam faller samman utan krig och terror.

Armadillo
Armadillo
6 years ago
Reply to  latmask

Nja, de har jo holdt på med disse inbørdes strider i næsten 1400 år og Islam virker stadikvæk gå på for fuld skrue.

Skal Islam stoppes er det op til os…

Anna Svensson
6 years ago
Reply to  Armadillo

Det undrar jag också, vad vill de leva av när vi inte finns kvar för att försörja dem, eller när de bara får lika mycket, eller hellre lite, som vi.

Søren Petersen
Søren Petersen
6 years ago

Superflot artikel – selvom den er skræmmende!

Lenn
Lenn
6 years ago

Fantastisk flot artikel! Skarp og indsigtsfuld! Den burde kopieres i tusindvis i brochure-form og lægges i tog og busser og hænges på porte og reklamesøjler. Pallis nævner ‘radikalisering’, og jeg er enig i, at jihadister slet ikke er radikaliserede, for hvad er ‘radikaliseret’ egentlig? Det er et af venstrefløjserne opfundet ord, ligesom ‘islamofobi’, og har man endnu hørt tale om ‘radikaliserede’ katolikker eller buddhister? Nej! Formålet for venstrefløjen må være at fratage unge terrorister den personlige skyld og hermed fjerne fokus fra islam, som om ‘radikalisering’ er en slags virus, der er fløjet på dem. Faktum er, at når unge… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
6 years ago

Tim Pallis

…Et massivt flertal af dem mener, at man fuldt og helt skal leve efter Koranens anvisninger…

Skriver du. Det så jeg ikke i tallene, jhttp://www.uriasposten.net/archives/70032 jeg så knap 40% danske repræsentativt uvdalgte muslimer mene lovgivning i mindre eller større omfang bør baseres på koranen. Hvilken kilde eller link har du set på?

Lenn
Lenn
6 years ago
Reply to  Peter Buch

Hej Peter. Her kan du se noget om det: http://www.gatestoneinstitute.org/4092/europe-islamic-fundamentalism: “According to the study (German and English), which was funded by the German government, two thirds (65%) of the Muslims interviewed say Islamic Sharia law is more important to them than the laws of the country in which they live. Three quarters (75%) of the respondents hold the opinion that there is only one legitimate interpretation of the Koran, which should apply to all Muslims, and nearly 60% of Muslims believe their community should return to “Islamic roots.” …”Here too, Muslims in Austria appear to be more fundamentalist than in… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
6 years ago
Reply to  Lenn

Jo tak.
Jeg ser nu de 75%.
http://www.uriasposten.net/archives/70145

Hr. Pallis kunne nu godt have lagt et link alligevel.

Armadillo
Armadillo
6 years ago
Reply to  Lenn

Herregud, lige før jeg blev bange.
Der findes en grund til at både jeg og nogle af mine venner har noget i lommen, når vi lufter vores hunde om aftenen…

Lenn
Lenn
6 years ago
Reply to  Armadillo

Det forstår jeg godt! Jeg har også noget i lommen, og det havde jeg også, da jeg blev overfaldet i Metroen i Paris for mange år siden – af en araber! Har aldrig sat mine ben i den by siden… never will.

27
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x