20
feb
Seneste opdatering: 21/2-16 kl. 0123
154 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Copyright Julia Caesar och Snaphanen. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Rivning Stockholm

Bilden: Rivning av Klarakvarteren och nedre Norrmalm i Stockholm på 1950- och 60-talen, den så kallade Norrmalmsregleringen.

Det tog bara en generation för den politiska och mediala eliten att förstöra Sverige. Nu lever vi med följderna. Varje dag och varje minut utsätts svenska folket för resultatet av elitens ansvarslösa och maktfullkomliga härjningar.

Att förstöra ett land går fort

Att förstöra ett land går fort. Att bygga upp ett raserat land är betydligt svårare. Det tar framför allt mycket längre tid.
Det finns klara paralleller mellan det som sker i Sverige i dag och den skövling av Stockholms city som genomdrevs av en maktgalen politiker- och tjänstemannatrojka under ledning av borgarrådet Hjalmar Mehr (s) på 1950-70-talen. Rivningsraseriet kallades “Norrmalmsregleringen” och lämnade efter sig en förödd stadskärna. Stockholms city byggdes upp igen i futuristisk stil men hämtade sig aldrig efter vandalernas framfart. Staden hade förlorat sin själ.

Förstörelsen är irreversibel

Båtmigranter till EuropaOlika destruktionsprojekt har olika mantran. “Norrmalmsregleringen” var täckmantel för att utplåna det genuina Stockholm genom att riva hela stadskärnan. Kvar blev svårläkta sår. Men hus går att bygga upp igen.

Att förstöra ett land genom att på några årtionden byta ut dess befolkning mot människor från dysfunktionella våldskulturer går under mantrat “Ta sitt ansvar”. Till skillnad från Norrmalmsregleringen är den förstörelsen irreversibel. Människor kommer att fortsätta leva i Sverige. Men Sverige blir ett annat land.

Ansvar måste utkrävas

Efter höstens migrantinvasion med 163 000 asylsökande på årsbasis befinner sig Sverige i ett politiskt, ekonomiskt och socialt haveri med oöverblickbara konsekvenser. Mitt i kaoset står statsminister Stefan Löfven (s) och uttalar besvärjelser om ordning och reda. Ingen tror honom.

Om de skador som politikerna har tillfogat Sverige någonsin ska kunna läka går det inte att bara vända blad, som om ingenting hänt. Ansvar måste utkrävas av den elit som bit för bit har monterat ner Sverige med samma iskalla beslutsamhet som de galna borgarråden som rev Stockholm på 1950- och 60-talen. De som har tillfogat sitt land och sitt folk omätliga skador är skyldiga folket en regelrätt syndabekännelse och uppriktig bön om förlåtelse.

Resultatet av medvetna och eniga beslut

En yngre generation, ska vi säga från 30 år och nedåt, har vuxit upp i det mångkulturella, segregerade Sverige och vet inte om något annat. De tvingas som vi alla leva i ett land där den grundläggande tryggheten har gått förlorad. De utsätts för en undermålig skola, raserade samhällsinstitutioner, ökande kriminalitet och enorma problem med att få jobb och bostad.

Men hur många av dem vet att detta är resultatet av beslut som har fattats medvetet och i största enighet av en politisk elit? Hur många har förstått att denna elit faktiskt VILL att det ska vara så här? Att den målmedvetet och i jäsande självbelåtenhet har arbetat för att driva Sverige in i det kaos som råder i dag?

En omvänd klasskamp som slår mot de svagaste

Den påstått “humanistiska” och “feministiska” politik som förs i Sverige är bakom de förskönande orden inget annat än en klasskamp med omvända förtecken. Traditionell klasskamp växer underifrån, som ett uttryck för folkets revolt mot makthavarna.

Men i Sverige är det tvärtom; den svenska klasskampen förs av eliten mot samhällets allra svagaste; de fattiga, de sjuka, de arbetslösa, de handikappade, de hemlösa, barnen, pensionärerna – i synnerhet om de är etniska svenskar. Det är de som betalar notan för godhetselitens utopi.

“De som ska betala priset för humanismen (ekonomiskt såväl som i form av lidande och förluster) skrivs så gott som alltid ut ur berättelsen” skriver Henrik Dahl, dansk sociolog, författare och ledamot av Folketinget för Liberal Alliance, i Berlingske Tidene. 

“Därför är det mer rättvisande att kalla den svenska linjen för “klasskampslinjen”. Granskar man saken i detalj handlar det nämligen om den kreativa klassens råa och brutala klasskamp mot arbetarklassen och den lägre medelklassen.”

Det var eliten som förstörde Sverige

Peter EsaiassonNu vågar personer på den fina sidan av etablissemangsgränsen äntligen uttala det allmänheten har vetat i åratal och alternativa media har rapporterat om nästan lika länge:

Det är eliten som har förstört Sverige. Det var eliten som gjorde det. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Peter Esaiasson, professor i statskunskap vid Göteborgs universitet:

“Även om den generösa flyktingpolitiken hade stöd av många medborgare var den ett elitprojekt som drevs av det politiska etablissemanget i samförstånd.”

En åsiktshegemoni som liknar en megabläckfisk

Peter Esaiasson definierar det politiska etablissemanget som det bör göras – brett. Det är ingen liten åsiktsklubb som i decennier har styrt både debatt och politiska beslut, det är en åsiktshegemoni som infiltrerar hela Sverige och likt en megabläckfisk har snärjt sina armar kring varje sammanhang.

Eliten utgörs av politiska partier, medier, myndigheter, debattörer, akademiker och intresseorganisationer inklusive godhetsorganisationer som Rädda Barnen, Amnesty, Röda Korset och Civil Rights Defenders. Plus kommuner, landsting, näringsliv, fackliga organisationer. Till och med Sveriges Hembygdsförbund arbetar i samklang med FN:s Agenda 2030. Som politiska experter räknas numera också operasångare  och ståuppkomiker.

Malena_henrik

Knappt en enda organisation har vågat stå utanför

Ett enda politiskt parti men knappt någon enda organisation har vågat visa integritet och ställt sig utanför den politiska agendan att byta ut Sveriges befolkning på kortast möjliga tid. Tillsammans, i kompakt samförstånd och med gedigen uppbackning i media har den självutnämnda eliten bestämt att Sverige år ut och år in ska ha Europas mest generösa flyktingpolitik. Vi ska vara en “humanitär stormakt” som andra länder förväntas beundra och efterlikna. I själva verket skrattar de högt åt det svenska storhetsvansinnet.

“Det rör sig om ett medvetet val. En jämförelse med Danmark visar att Sverige hade kunnat gå en annan väg. Men ingen trovärdig etablissemangsperson har föreslagit att Sverige ska gå den danska vägen” skriver Peter Esaiasson.

Naturligtvis inte. För vad hade hänt då? Han/hon skulle ha blivit offentligt stenad i media.

“I ingen annan sakfråga är åsiktsskillnaderna större”

Det Peter Esaiasson kallar “den generösa flyktingpolitiken” (den största invandringen per capita i hela Europa) har aldrig haft stöd av majoriteten av den svenska befolkningen. Aldrig någonsin. Peter Esaiasson skriver:

“Den bästa källan över opinionsläget är SOM-undersökningarnas tidsserie från 1990 och framåt. Vid samtliga 25 mättillfällen är det fler som önskar en restriktiv politik än som önskar en generös politik. I ingen annan sakfråga är åsiktsskillnaderna större mellan politiker och medborgare. I den offentliga debatten har argumenten för en generös flyktingpolitik dominerat över motargumenten. Eftersom medborgarna tar intryck av debatten kan vi utgå från att opinionen för en restriktivare flyktingpolitik hade varit ännu starkare om det offentliga samtalet varit mer balanserat.”

Politisk konsensus och nedtystad opposition

Hur gick det till när eliten förstörde Sverige? Om ett landsförstörande projekt ska lyckas måste framför allt två villkor vara uppfyllda:

1. Det måste råda politisk konsensus (som även innefattar media).
2. All opposition och debatt måste effektivt tystas ner.

I Sverige har båda villkoren varit uppfyllda i mer än 40 år. Den politiska eliten har kunnat genomföra sitt förödande projekt i lugn och ro.

riksdagen

Knepet att tysta kritiska röster har varit lika enkelt som effektivt: oskadliggör dem med hjälp av stigmatiserande ord. Ord kan vara lika effektiva som vapen – eller mer. Att ha makt över orden är att ha makt över folket. Metoden är väl beprövad i totalitära diktaturer.

“Rasist” används som handeldvapen

Att förvränga och ändra ordens betydelse är en av de infama möjligheter som det maktbärande skiktet har utnyttjat för att söndra, stigmatisera och demonisera oliktänkande människor och därigenom utestänga dem från politiskt inflytande. Ordet “rasist” används fortfarande som handeldvapen mot alla som vågat knysta minsta kritik mot mångkultur och massinvandring. Ett enda ord, en uppsättning bokstäver, har haft lika förödande effekter för samhällsdebatten som handgripliga bestraffningsmetoder.

Människor är skräckslagna för och gör vad som helst för att inte bli kallade “rasister”. De vet vilka följderna kan bli av att brännmärkas med R-ordet: isolering och utfrysning ur gemenskapen, invalidiserande psykiska trauman och social död.

För den styrande eliten blir resultatet just den triumf de strävade efter; en tystad opposition.

Förhoppningarnas och löftenas dag

Första maj. Förhoppningarnas och löftenas dag i ett socialdemokratiskt Folkhem under uppbyggnad i 1930-talets Sverige. I ett tal den 1 maj 1933 säger statsminister Per Albin Hansson (s):

“Låt oss lova varandra att göra Sverige till en demokratiens högborg och aldrig tillåta att resultaten av gångna generationers kamp och offer och våra egna mödor lämnas ut som byte åt våldsmän och vettvillingar.”

Lars TrägårdhDen folkhemsnationalism som tog form under Per Albin Hanssons ledning från 1932 och framåt var kopplad till demokratiska snarare än etniska idéer, skriver Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal högskola. (Axess Magasin nummer 1 2016). Han påminner om att den kompletta rubriken på Hanssons berömda folkhemstal från 1928 var ”Folkhemmet, medborgarhemmet”. Nationens princip byggde på medborgarskapet och var starkt förankrad hos medborgarna. Alla svenska medborgare ingick i den nationella gemenskapen. Sina sociala förmåner förtjänade man genom att arbeta och betala skatt. Ungefär som ett försäkringsbolag, men med en medborgerlig solidaritet i grunden.

“Det var den individualistiska medborgartanken som stod i centrum snarare än folket som en etnisk gemenskap. Nazisterna fick rent marginella framgångar, och rasisterna och rasbiologerna kom inte att spela någon avgörande roll” skriver Lars Trägårdh.

“Likhetstecken sätts mellan nationalism och rasism”

Han kallar dagens antinationalism i Sverige “paradoxal”. Han kunde lika gärna säga “historielös”.

“Artikel efter artikel har inte bara betonat nationalismens mörka sidor utan även presenterat en historisk bild av Sverige som anfäktat av rasistiska idéer; ett land där rasbiologi och ett etniskt anstruket folkhemsideal dominerat. Man pekar gärna också på en kontinuitet som kopplar samman gårdagens nazister med dagens Sverigedemokrater. Rasifiering och rasism har blivit skällsord som frikostigt slängs ut, likhetstecken sätts mellan nationalism och rasism, och tanken på den goda och för demokrati och välfärd helt nödvändiga nationalismen förnekas.” (Axesss)

Vårt land har lämnats ut som byte

Åttiotre år efter Per Albin Hanssons tal 1933. Till och med Stefan Löfven borde förstå Per Albin Hanssons ord om att “aldrig tillåta att lämna ut vårt land som byte åt våldsmän och vettvillingar”. Till och med han, vår nuvarande statsminister, borde inse att vårt land de facto har lämnats ut åt maktfullkomliga tyranner (han är själv ett utmärkt exempel) och charlataner för vilka svenska folkets väl och ve saknar betydelse.

Resultaten av vad Per Albin Hansson kallade “gångna generationers kamp och offer och våra egna mödor” har på den internationella solidaritetens marknad sålts ut till vad Hansson omöjligt kunde föreställa sig 1933: en primitiv forntidsideologi – islam – som förkastar allt vad Sverige står för och svenskar har kämpat hårt för att uppnå: demokrati, jämlikhet mellan könen, religionsfrihet och fri- och rättigheter för sexuella minoriteter.

“Efter valet 2014 blev Fredrik Reinfeldt en rikspajas”

Fredrik Reinfeldts (m) ansträngningar att rulla ut röda mattan för islam ska inte underskattas. Beskrivningar av hans åttaåriga vanstyre av Sverige 2006-2014 kommer sannolikt snarare att återfinnas i psykiatriska manualer än i den politiska historien. Jag har uttryckt kraftiga farhågor om Reinfeldt i flera krönikor, bland annat 2010  och 2012.

Nu börjar fler tala ur skägget. Bloggaren Fnordspotting skriver:

“Faktum är att atmosfären var direkt kvävande under hans sista år vid makten.”

“Reinfeldt gjorde den rabiata och hyperradikaliserade vänsterns urspårade ståndpunkter till sina egna. Därmed blev han för många den främsta symbolen för vad som pågick, vilket också var helt och hållet rättvist. Det var han och ingen annan som hade det yttersta ansvaret för att det gick som det faktiskt gick.”

“Fenomenet Fredrik Reinfeldt har förvandlats till lyteskomik. Någonstans efter valet 2014 upphörde Fredrik Reinfeldt att vara statsministern som spottade sina väljare i ansiktet. Någonstans efter valet 2014 blev Fredrik Reinfeldt i stället en rikspajas.”

Så kan också en medlem av eliten beskrivas. Men inte förrän han är borta från makten.

Det demokratiska misslyckandet är totalt

Peter Esaiasson pekar på tre kriterier som måste vara uppfyllda för att en politisk beslutsprocess ska kunna sägas ha en väl fungerande och lyhörd folklig representation:

• att politikerna fattar de beslut som de flesta medborgare vill att de skall göra i stunden;

• att politikerna gör klart att de känner till vad medborgarna tycker och tänker i den aktuella frågan;

• att politikerna ger goda förklaringar till sina beslut (i det här fallet genom att bekräfta farhågorna över den generösa flyktingpolitikens negativa konsekvenser).

Vad gäller invandringspolitiken klarar de svenska politikerna inte ett enda av de tre kriterierna. Det demokratiska misslyckandet är totalt.

Några av de värsta besluten under senare år

Exemplen på beslut som fattats grundade i ren makthunger och med enorma demokratiunderskott är många, men låt oss titta på några av de värsta under senare år.

I mars 2011 ingick den borgerliga alliansregeringen en migrationsöverenskommelse med miljöpartiet som innebar en kraftig uppluckring av reglerna i Utlänningslagen. Olika lagar kolliderade med varandra. Samtidigt som migrationsverket och Polisen skulle verkställa avvisningar av illegala invandrare utan asylskäl skulle kommuner och landsting erbjuda skola och vård till samma människor.  Socialministern och Kd-ledaren Göran Hägglund uttalade att alla i hela världen har rätt att få vård i Sverige.

Hans BergströmVarför valde en borgerlig alliansregering att ingå en extrem överenskommelse om migrationspolitiken med Sveriges mest extrema vänsterparti?

“Alla vet svaret. Minoritetsregeringen Reinfeldt ville markera att den inte var beroende av Sverigedemokraterna” skriver Hans Bergström, docent i statsvetenskap och före detta chefredaktör för Dagens Nyheter, i DSM nummer 1 2016. 

Direkt efter valet 2014 fick de svenska väljarna till sin förfäran se en ny röd-grön regering med Stefan Löfven i spetsen utan minsta ifrågasättande överta samma migrationsöverenskommelse.

“Även här vet alla svaret. Han var beroende för sin maktutövning av miljöpartiet och vänsterpartiet” skriver Hans Bergström.

Viktigast av allt: att utestänga SD

Ända sedan Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen 2010 har de övriga sju partierna agerat på sandlådenivå som ett enda parti och inte skytt någon möda att stänga SD ute från politiskt inflytande. Det har blivit den allra viktigaste interna frågan för sjuklövern, betydligt viktigare än att bedriva en ansvarsfull politik. Nu ser vi resultatet.

Den 27 december 2014 slöts den odemokratiska DÖ (Decemberöverenskommelsen) som skulle gälla till 2022 men var ohållbar redan från början och sprack med en knall efter nio månader.

Ett propagandakrig mot svenska folket

Odemokratiska beslut, en elit som alltmer vänder sig bort från och bekrigar sitt eget folk – förstörelsen av Sverige hade inte varit möjlig om media hade skött sitt professionella uppdrag, att ärligt och allsidigt bevaka politik och samhällsutveckling. Istället har de lierat sig med den politiska eliten, draperat sig i dess knä, försvurit sig åt dess mångfaldsutopier och genom lögner, mörkläggning och rasiststämplar bedrivit ett propagandakrig mot svenska folket.

Domen över medias roll i destruktionen av Sverige kommer att bli hård. Med samma brutalitet som den politiska eliten har kört över svenska folket för att genomdriva sitt massinvandringsprojekt har etablerade media vägra släppa en enda jävel med “fel” åsikter över bron.

Media har ett tungt ansvar för Sveriges kollaps. Genom att systematiskt stänga ute kritiska röster har de omöjliggjort en öppen och allsidig debatt. Om den debatten hade funnits hade sannolikt Sverige inte befunnit sig i den situation där landet står i dag.

“Redaktionellt ansvariga inte intresserade av att gräva”

Abraham Ukbagabir“Folk i gemen vet att tidningar, radio och tv gjort allt för att inte beskriva vad som händer i Sverige” skriver Hans Bergström. Han tar dubbelmordet på 55-åriga Carola Herlin och hennes 28-årige son Emil Herlin på Ikea i Västerås den 10 augusti förra året som exempel.

“Inte en enda redaktion har, vad jag kunnat se, gjort den självklara uppföljningen efter mordet: Hur kunde Migrationsverket släppa helt fri en person (den 36-årige eritreanen Abraham Ukbagabir, min anm.) som tidigare avvikit efter ett utvisningsbeslut, i stället för att se till att han genast togs om hand och sändes ut ur landet? Var detta det normala tillvägagångssättet? Orsaken till underlåtenheten är uppenbar: Redaktionellt ansvariga är inte intresserade av att gräva i denna riktning, ty den är inte politiskt korrekt” skriver Hans Bergström.

“Svenska journalister skulle trivas bra i gamla Sovjet”

Bloggaren och debattören Dick Erixon skriver: 

“Det är genomgående i svensk journalistik att man hatar och hånar de politiska ståndpunkter man själv inte omfattar. Att man privat tycker något är oundvikligt, men att låta det lysa igenom i arbetet är inte bara inkompetent och omoget, det är antidemokratiskt. Svenska journalister skulle trivas mycket bra i gamla Sovjet, där man fick tala om “sanningen” för medborgarna och där de som sa emot kastades i fängelse.”

Utifrån vilket perspektiv pratar eliten?

Fredrick FederleyPersoner som själva tillhör den politiska eller mediala eliten brukar hävda att “Vi har inte gjort annat än diskuterat invandringspolitik och integration”. Låt oss ägna lite uppmärksamhet åt en typisk representant för svenska riksdagspolitiker, en som i många år har profilerat sig som en av de mest fanatiska massinvandringsförespråkarna: Fredrick Federley (c), numera EU-parlamentariker. I åtta år, 2006-14, migrationspolitisk talesperson för det gränslösa centerpartiet som vill ha fri invandring och öppna gränser.

I tisdagens P1 Studio Ett (cirka 1:22:10) förnekar Federley att debatten strypts och säger att han själv “pratade om detta dagligen”.

Det gjorde han säkert. Men HUR pratade Fredrick Federley om invandringspolitik?

PÅ VEMS VILLKOR, I VILKET SYFTE och UTIFRÅN VILKET PERSPEKTIV pratar han och den övriga eliten? De frågorna ställs inte i Studio Ett. Synd, annars kunde lyssnarna ha fått veta att Fredrick Federley är en av dem som verkligen har ansträngt sig för att Sverige skulle hamna i den katastrofala soppa där vi befinner oss i dag. Med sin propaganda för fri invandring är han en av dem som har skadat Sverige mest.

Ägnade tiden åt moraliska fördömanden

Sina år i riksdagen ägnade Fredrick Federley i likhet med den övriga politiska eliten åt moraliska fördömanden av Sverigedemokraterna och andra som inte delar tron på hans gränslösa utopi. Redan 2002, som förste vice ordförande i centerns ungdomsförbund CUF, var han igång med att predika för öppna gränser och fri invandring.

“Vem har rätten att avgöra vilka som ska få stanna i detta land? Det finns ingen ursvensk som har växt upp ur backen som lökar på våren. Alla har vi förr eller senare flyttat hit” skriver Federley. 

“Väljarna har inte prioriterat invandringsfrågan”

De här raderna är också minnesvärda:

“Det finns med andra ord ingen orsak till rädslan för en massinvandring i Sverige som skulle kullkasta kultur och ordning och reda. Sådana argument spelar endast på rädsla och fördomar.”

I Studio Ett skyller Federley sina politiska ställningstaganden på att “väljarna har ju inte prioriterat den här frågan över huvud taget.”

Det är banne mig makalöst. Med andra ord, om man med ständig rasistpropaganda har lyckats skrämma upp medborgarna så att de inte ens vågar säga att invandringsfrågan är viktig – då är det fritt fram att föra en totalt ansvarslös politik!

Eliten är helt enkelt bättre än andra

Lyssnar man på vad den politiska eliten faktiskt säger blir det glasklart att de är fullkomligt övertygade om att de förtjänar och är i sin fulla rätt att tillhöra denna elit. Rätten till långtidsabonnemang på en elitposition är självklar, liksom rätten att fatta beslut över medborgarnas huvuden. De förstår ju inte sitt eget bästa. Eliten är helt enkelt bättre än andra. Enligt sin egen definition förtjänar de därför också alla de rättigheter och privilegier som tillkommer dem men inte andra medborgare.

Inom sin slutna krets utvecklar eliten egna normer och förhållningssätt som radikalt skiljer sig från övriga medborgares. Det blir tydligt till exempel när ministrars bostadsprivilegier kommer till allmänhetens kännedom.

Väljarna måste kunna kräva att eliten får rätt

Utifrån elitens enastående maktfullkomlighet borde väljarna åtminstone kunna kräva av eliten att de får rätt. Tyvärr är det inte det som händer i Sverige.

“När beslutseliten får fel, när det dyker upp problem som hade kunnat förutses men som inte har diskuterats, riskeras den politiska legitimiteten. Varför ska medborgarna göra de uppoffringar som den nya situationen kräver när de aldrig erbjudits en rimlig chans att välja en annan väg för landet?” skriver Peter Esaiasson och sätter fingret mitt i den svenska pyspunkan.

“I detta besvärliga läge befinner sig Sverige nu. Inför våra ögon bekräftas farhågorna för den generösa politikens sociala och ekonomiska konsekvenser.”

En systemkollaps som genomsyrar hela landet<

Det kaos som vi tvingas leva med har skapats fullkomligt frivilligt av politiker, journalister och samhällsinstitutioner i samverkan. De praktiska, ekonomiska och sociala konsekvenserna är förödande, och vi kommer att få leva med dem under överskådlig tid. Det handlar inte om en tidsbegränsad “flyktingkris”, som politikerna vill få oss att tro. Det handlar om en systemkollaps som genomsyrar hela landet. Sjukvård, skola, äldreomsorg, socialtjänst, polis, rättsväsen, myndigheter – alla system blöder.

När verkligheten river hål på den offentliga lögnen kommer reaktionen. Ingen vrede går upp mot vreden när man upptäcker att man har blivit förd bakom ljuset.

“De har anledning att tona ned det förflutna”

” Ingen kan rimligen mena att personer som har avancerat ända till att bli statsråd och/eller ingå i ledningskretsen för våra etablerade riksdagspartier inte hade en aaaning om de signaler de sände ut till flyktingsmugglare och som har lett till dagens svenska kris” skriver Hans Bergström i DSM.

I det läget duger det inte att svamla omkring och vända blad.

“Många politiker, tjänstemän och opinionsbildare har anledning att tona ned det förflutna. Men eftersom vi rör oss på okänt territorium” skriver Peter Esaiasson, “finns det skäl för beslutsfattarna att överväga andra handlingsalternativ, nämligen att ärligt diskutera det som varit.”

En syndabekännelse och bön med långtidsverkan

Det räcker inte. Svenska folket har rätt att få höra en regelrätt syndabekännelse och bön om förlåtelse från eliten. En bön med långtidsverkan, som sträcker sig långt bortom 2018.
Mea culpa. Mea ultima culpa. 

“Jag har i min maktberusning och mitt oförstånd tillfogat mitt land och mitt folk enorma kostnader  och omätliga skador. För detta ber jag uppriktigt och av hela mitt öppna hjärta om tillgift.”

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

154 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Eva på Södermalm
Eva på Södermalm
6 years ago

Detta är bland annat vad “det goda samhället”, för att använda Orwells inverterade språk, leder till. Politikerna i M, L, C, KD, S, MP och V borde, om de hade vett nog, skämmas ögonen ur sig för förstörelsen av Sverige som de har ägnat sig åt i decennier.

“Min mamma kunde ha dött – på grund av er”:
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/84KvG/min-mamma-kunde-ha-dott–pa-grund-av-er

“Rena lotteriet om du ska få en ambulans”:
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/G93nl

“Vanvården av våra äldsta och sårbaraste är en skam”:
https://anthropocene.live/2017/05/06/vanvarden-av-vara-aldsta-och-sarbaraste-ar-en-skam/

“Ondskan gömmer sig bakom godhetens Potemkinkulisser”:
https://anthropocene.live/2016/12/06/ondskan-gommer-sig-bakom-godhetens-potemkinkulisser/comment-page-1/

Realist
Realist
6 years ago

Mycket bra skrivit, hade önskat sådant skrivits redan på början av 1980-talet. Men vad alla i svensk alt media glömmer att detta sker på grund av att det finns oligioarker som vill ha det så här. Politiker och journalister är marjonetter som får sina instruktioner av t.ex Bilderberg gruppen och andra globalistgrupper som vill ha sitt globala rike där de får total oinskränkt makt (ingen konspiration ide men fakta). James Corbett på Corbett report och Kurt Nimmo på Newsbud och Michel Chossudovsky på Global research har forskat i detta länge och kan mycket om det. Om vi fokuserar på varblöden… Read more »

KebabHarry
KebabHarry
6 years ago

De gamla Klarakvarteren är trots allt bara byggnader och likaså miljonprogrammets byggnader. Det är människor som skapar de enorma problem vi ser idag, inte byggnader.

buscador
buscador
7 years ago

Förlåtelse är en detalj i sammanhanget, medan “gottgör skadan” är en helt annan dimension.
Betala tillbaka med allt du äger och än mer annars är det straffarbete som gäller tills skadan är betald eller kroppens befrielse av själen.
Detta att “ta sitt ansvar” och smita ut bakvägen vad är det för gottgörelse?
Dessutom vill jag att Norrmalm återställs. Det var som gamla stan men i lite större dimension.

Lenn
Lenn
7 years ago

OT: Er dette en tidlig aprilsnar? http://pamelageller.com/2016/02/sweden-hires-lux-linver-for-muslim-invaders.html/
Det kan vel ikke være sandt, både at de skal have luksusliner, og at Sverige låner så mange penge i timen nu – kan det? Det er lige før, man overvejer ikke at følge med længere, for det går hastigt mod decideret krig i Europa, tror jeg. Vore lande styrtes i afgrunden af psykotiske narcissister.

Not Me
Not Me
7 years ago

Jag är så glad att du är tillbaka Julia.

Det räcker inte med ursäkter och avbön, det pk eliten har gjort med vårt land kräver stränga straff och att huvuden rullar. Bara tänk att dessa förrädare sitter i riksdagen med löner och pensionsförmåner som ligger ljusår ifrån en vanlig hederlig svensk arbetare, bara detta är på gränsen till kriminellt.

Ladulås
Ladulås
7 years ago

Detta är kanske Julia Caesars bästa skrivelse. Pol Pots främste koncentrationslägersföreståndare gjorde avbön. Idag arbetar han med välgörenhetsarbete för att sona sin skuld till det Kambodjanska folket. Alla de svenskar, som egoistiskt, hårt och hjärtlöst förstört det demokratiska och välmående Sverige, är ensamma ansvariga. Visst har det internationella kapitalet och dess mediamonopol mutat, jagat och hotat svenskar – men utan de landsförrädiska svenskarnas aktiva medverkan, skulle de inte ha kommit någon vart. Det är ni, som genom ert hatiska arbete för alltid har förstört Sverige – det Sverige, som skulle ha varit en tryggt land att växa upp i, för… Read more »

Vestlandsguten
Vestlandsguten
7 years ago

Når jeg ser hva som skjer med Sverige, det ryster meg. Men hva som ryster meg mer er at dere faktisk -har- et parti som taler det senske folkets sak, nemlig SD! (vi har ikke et tilsvarende parti i Norge). Så hvorfor fortsetter dere svensker å stemme på de samme løgn-politikerne i sjukløveren gang på gang? Dere har jo faktisk et alternativ, og en nøkkel til å få en slutt på galenskapen!

samuelafugglas
samuelafugglas
7 years ago

Julia Caesars beskrivning av den svenska “eliten” kommer inte en dag för tidigt och vid närmare eftertanke är det fullständigt ofattbart att man “materiellt” har kunnat framtvinga detta groteska resultat som kommer att bli förödande för Sverige. Vi har dessvärre lite svårt att förstå Julias blida önskan om tillgift från dem som störtat landet i fördärvet. När vi i allmogen missar en inbetalning till deras omåttliga slöseri för egen vinning och andras, borde eliten tillskansas samma förluster som oss alla andra, som bot för skadan. Svenska folket hade rest sig för länge sedan mot denna elit men två orsaker har… Read more »

Jesper
Jesper
7 years ago

Tack

OlofdeGothia
OlofdeGothia
7 years ago

Svenska politiker saknar framförhållning och det brister avsevärt vad det gäller planering.

Vi har en överhettad bostadsmarknad.
Det som byggs räcker inte på långa vägar till
Att ta emot 100 000 per år och inte kunna ge dem bostäder kommer att än mer skapa kaos.

Svenska politikers visioner är endast luftslott. https://ulsansblogg.wordpress.com/2016/02/22/framforhallning/

jasminum
jasminum
7 years ago

Se kommentarfeltet på Lars Bern sin blogg, der finnes mange sikkert for deg intressante lenker.

Men, du i det som du skriver (min svensk er ikke god nok, så detaljer mister jeg iblant): Benekter du Hitlers utryddelse av 6 millioner jøder ????

buscador
buscador
7 years ago

Tag och titta på veteranstoday krönika
http://www.veteranstoday.com/2016/02/21/neo-erdogans-plan-islamic-empire-or-armageddon/
En riktig rysare om hur general-lurade vi i Europa blivit. Mastermind Erdogan. Och snart har NATO inget Europa längre.

Jonas
Jonas
7 years ago

Tack Julia! “The destruction of cultures is a must-be for the agenda and the quickest way to achieve that is flooding a country with immigrants. People have no culture in common and won’t stand up for each other and worse. Take care. All the best” / Alan Watt “Because culture itself for most countries had to be destroyed, and this new mishmash brought in for the century of change” https://youtu.be/33hLHPAdURk?t=7m12s “Mass immigration under the guise of refugee and so on, which would also burden countries that were already burdened during the final part of it, until they all fell in… Read more »

jasminum
jasminum
7 years ago
Reply to  Jonas

En lærer litt etter litt om bakenforliggende agendaer. De synes ikke tilfeldige de prosessene som har ført oss hit vi er idag – kriger, igangsatte sådanne – dette infame, grådige banksystemet som herjer – uforskammet direkte globalister som går ikke av veien for å utbasunere sine ønsker for verdenssamfunnet, de rent ut “proklamerer” sin hensikt – en del av dem. Andre skjuler seg bakenfor “menneskelige skjold, det være seg personer ell. NGO´er alt mens prosessen dirigeres i deres ønskede retning. Jeg skjønner at Reinfeld, nå hans etterkommere, Angela Merkel i samforstand med EU er globalistenes håndtlangere. ALT tyder på det.… Read more »

Vielfrass
Vielfrass
7 years ago

Suverän artikel Julia Caesar , tackar så mycket för en god läsning . Och angående en ursäkt från eliten så kan vi nog titta oss i månen efter en sådan .
Saker och ting har ochså helt enkelt gått för långt samt att samma PK-“elit” har sparkat & spottat för länge på oss här på nere gräsrotsnivå samt det som är vårt , plus att samma PK-“elit” fördärvat & skändat vårt land till den milda grad att en ursäkt inte längre räcker till . . Tyvärr . . . X( .

Niels Henriksen
Niels Henriksen
7 years ago
invernes
invernes
7 years ago

Hehe jeg tror svenske myndigheter trenger mer enn briller. 🙂

jasminum
jasminum
7 years ago

Jeg er ikke utslått, brikker av kunnskaper har over lengre tidsrom kommet til. Men, ja – dette var en betimelig artikkel og helt rett utlagt hva poltitikernes svik overfor Sverige angår. Det er ikke til å tro; MEN, der er enda mer som ligger bak. Og spørsmål gjenstår. Julia Caesar adresserer og anklager svenske politikere og med full rett også MSM for deres helt bevisste avhending av Sverige. DU Julia Ceasar legger ingen demper på anklagene, og takk for det. Ingen omvei skal tas, tiltalegrunnlaget gjør natt til dag. Og det synes helt rett å gjøre. Hva så? Dessverre er… Read more »

Marit
7 years ago

Takk, Julia ! Strålende som alltid !

Breidablikk
Breidablikk
7 years ago

Setter stor pris på Caesars kronikker. Bare ett kritisk punkt: utviklingen er irreversibar, vi må ikke bli fatalister. Hva med en slags europeisk Marshallplan som hjalp alle migranter å komme tilbake til sine hjemland, evt flyktningeleire i nærmiljø?

jasminum
jasminum
7 years ago
Reply to  Breidablikk

Breidablikk; har du lest artiklene til Lars Bern på hans blogg. Om jeg husker rett har du spesialinteresse for Russland … globalistene beskrives hos L.B. som spesielt aktive, via EU når det kommer til å kontraproduktiv handling i.f.t. Ukraina/Krim m.m.
Ville bare nevne det. Om ikke Snaphanen synes det er utidig.

Breidablikk
Breidablikk
7 years ago
Reply to  jasminum

Takk. Mente du “Antropocene”?

jasminum
jasminum
7 years ago
Reply to  Breidablikk

Takk tilbake, jeg mangler kunnskaper på temaet så ser fram til å visitere siden. Nei, jeg mente denne, med samme navn (nesten), her er lagt til en -h (anthropocene):
http://anthropocene.live/
Dette er art. IV hvor fortsettelse følger (denne nr. 5 har noen ord om Europa kontra Putin.. – se mitt innlegg over her (1 time siden).

Lars Bern er en kapasitet, mye dagsrelevant på hans blogg.

magdalena bengtsson
magdalena bengtsson
7 years ago

Tack Julia för att du sätter ord på vad många känner och förhoppningsvis kan dina krönikor väcka vreden hos en del av de som inte velat/orkat se vad som händer. För vrede är just vad som behövs för att folket ska vända sig mot de som orsakat detta tillstånd av apati som sköljer över Sverige. En rättmätig vrede mot de styrande som under lång tid drivit sina egoistiska, självgoda projekt och inte desto minde en vrede mot lakejerna i pressen.

Je Suis
Je Suis
7 years ago

En utrolig sterk og trist artikkel. Det samme skjer med Norge som går til grunne under selvgodhetens triumf.

invernes
invernes
7 years ago

En stor takk til kronikøren Julia Caesar 🙂
Klarer svenskene å reise seg ? bekjempe feministene de gale venstreekstreme og muslimene ? ikke uten hjelp fra militære styrker utenfra, Polen kan være en redning for Sverige.

brisslan
brisslan
7 years ago
Reply to  invernes

Svenskingarna, klarar inte något av vad räknar upp. De klarar nästan ingenting idag. Utan nästan allt vad de rör vid “går ad helvede till”. Så vi tränger till udländsk hjälp!

Snövit
Snövit
7 years ago

Syndabekännelser räcker inte. Avlatsbreven avskaffades för mycket länge sedan. Der krävs fängelsestraff för alla folkförrädare. De kan sitta inne allihop i nybyggda fängelseanläggningar. ” They can appear to themselves every day, on closed circuit tv.” Återstoden av deras liv.

GHjo
GHjo
7 years ago

Men,skal det være så lettvindt og enkelt,det er bare å be om “førlåtning” så, pytt,er man like ren og fin og ny igjen. Det er ingenting som blir gjort om,av å be om forlatelse.De må stilles til ansvar og få sin straff,som de simple forbrytere de er.De har ødelagt et land,intet mindre.

jasminum
jasminum
7 years ago
Reply to  GHjo

Den kjøper jeg; dette spillet for galleriet til fordel for globalistene og deres agenda, hvor faktisk folket har blitt sveket – for ikke å si ofret skulle i anstendighetens navn ikke kunne legges bort uten konsekvenser.

qelizabeth
qelizabeth
7 years ago

Episkt! Tack, kära Julia Caesar för att du lyser upp vår väg genom detta ofattbara mörker med dina krönikor – de är fyrbåkar!

Lars- O Samuelsson
Lars- O Samuelsson
7 years ago

Tack julia Caesar, dina krönikor blir bara bättre och bättre.
Ett bedjande om förlåtelse är inte tillräckligt, alla de förmåner de har tillskaffat sej skall tagas ifrån dem.

Snowflinga
Snowflinga
7 years ago

Julia Caesar beskriver en mycket tragisk verklighet om hur ett land kan nedmonteras och förstöras inom en kort tidsperiod. Sverige som en gång var ett världens bästa länder håller på att förvandlas till ett land som inte längre är Sverige. Mona Sahlin sade i en intervju att: “Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka.”

Så är det när man väljer svenskfientliga politiker till makten.

Gabrovitcs
Gabrovitcs
7 years ago

Veckans krönika, så härligt bitsk och välformulerad. Denna “elit”, bl.a. Malena Ernman och Federley aka “Ursula” i nutid och Hjalmar Mehr invandrad marxist med ryskjudiska rötter i dåtid, har nedmonterat världens bästa folkhem – Sverige. Samma “elit” gör samma skador i andra länder, se typexemplet Tyskland, där en barnlös 61-årig kvinna med en tvivelaktig tysk-polsk proveniens skolad i DDR:s kommunistiska partikadrer kör landet i diket, medvetet brytande mot Tysklands grundlagar. Hon har skadat Europa, och det målmedvetet, alltsedan hon tog makten i CDU, sedan hon störtat sin mentor Helmuth Kohl i en partifinansieringsfråga. Nu tycks Europas politiker ha fått nog… Read more »

James
James
7 years ago

Mycket bra skrivet av Julia men tyvärr gäller det inte bara flyktingfrågan, är ju likadant idag när det gäller t.ex. klimatfrågan och feminismen. Även det elitprojekt som inte får ifrågasättas, även det nåt som orsakat stora skador för Sverige och svenskarna. KD talade för några år sen om “verklighetens folk”. Man menade då att folket tycker rätt annorlunda mot makt och media. Ett stort demokratiskt underskott, som bara växer.

Lars-Olov Johansson
Lars-Olov Johansson
7 years ago

Det Julia skildrar i denna krönika är inget mindre än elitklassens kontrarevolution mot den demokratiska kamp och de landvinningar som svensk arbetarklass gjorde från 1930 till 1970 tal. Metoderna eliten har använt är till stor del rip off av George Orwells dystopi 1984. I dagens bisarra Sverige hittar man allt från dubbeltänkandets tekniker till det tankefrihetsbegränsade nyspråket. Jag får ont i magen av att ens tänka på och föreställa mig, vidden av det hat som samhällseliten haft mot demokrati och välfärdssamhälle. Hur man med berått mod och planering sänkt sitt eget land och sitt folk på ett sätt som är… Read more »

Natione Suecos
Natione Suecos
7 years ago

Mycket bra, fantastiskt, men hur får vi ut detta till allmänheten ?? till de 60% som inte vill ha nyval…

invandrare1957
invandrare1957
7 years ago

Elitens fantastiska Sverige med pamparna som styr. Människan i Sverige har blivit en handelsvara för existerade inte konstiga smittor på sjukhusen. Varenda större företag hade en städavdelning med stålta städerskor o städare. Sen blev fackfolket pampar och städerskorna blev handelsvara och gick ur på anbud med det enda som det går att tjäna pengar på lönen. Sen invandringen på det som gjorde att flera som slogs om jobben invandrarföretag som dumpar priserna genom att strunta i skatter. Men där är pamparna med för dom gör en nytta för pamparna precis som Reinfeldt sa skatten är inte så viktig för dom… Read more »

trackback

[…] Hur eliten förstörde Sverige, skriver Julia Caesar idag. […]

Martin Larsson
Martin Larsson
7 years ago

Bankiren George Soros uppmanar EU-länder att använda deras AAA-kreditvärdighet för att bekosta flyktingkalaset – inte bekosta allt genom höjda skatter. Vilka tjänar pengar på att EU-länder lånar pengar för att bekosta nåt som är genom tidernas sämsta affär? Jo, bankerna förstås. George Soros är medlem av Bilderbergarna – liksom den svenska bankirfamiljen Wallenberg.
Läs: https://www.project-syndicate.org/commentary/refugee-crisis-surge-funding-most-effective-approach-by-george-soros-2016-02

jasminum
jasminum
7 years ago
Reply to  Martin Larsson

Omtales også av Lars Bern.

tant45
tant45
7 years ago

Så här börjar Ingemar Ljungqvist sin ledare i senaste numret av 2000-talets vetenskap-tidningen som talar när andra tiger: “Den italienska bluffkirurgen Paolo Macchiarini har dominerat nyheterna sedan årsskiftet. De ansvariga på Karolinska Institutet försöker nu rädda sitt eget skinn genom att skylla ifrån sig.Vi anser dock att den glöd som länge pyrt på Karolinska måste få slå ut i fulla lågor och att Fågel Fenix med helt nya ideal kan stiga upp ur askan.Vårt land står inför en ohälsokris. Idag utestängs en hel armé av kunniga och kompetenta terapeuter från att hjälpa dem som drabbats av ohälsa. Vi måste stoppa… Read more »

Revolt
Revolt
7 years ago

Fantastiskt välskriven artikel av Julia igen. Att besöka sidan och läsa artiklarna skrivna av Julia är som balsam för själen i en annars dyster samhällstillvaro. Och Julis ska ske veta att artiklarna gör skillnad, ger läsarna en chans att få ofiltrerad och tillrättalagd information där samhället speglas på ett ärligt, faktabaserat och ocensurerat sätt. Jag är dessvärre pessimistisk över Sverige framtid. Har svårt att se hur vi ska överleva som nation i de system vi vant oss vid med en fungerande välfärd. Att bedriva en massinvandring under 20-25års tid där ökningen sista 10åren har varigt häpnadsväckande är ett recept för… Read more »

Cavatus
7 years ago
Reply to  Revolt

Amen!

blåsippan
blåsippan
7 years ago

Tack för att du ALLTID sätter pränt på väl valda ord!

Marcus_T
Marcus_T
7 years ago

Godt å lese deg igjen Julia!

Jan Timrén
Jan Timrén
7 years ago

Tack för den klarsynta söndagskrönikan.

trackback

[…] Dags för en ny söndagskrönika av Julia Caesar. ”Svenska journalister skulle trivas mycket bra i gamla Sovjet, där man fick tala om “sanningen” för medborgarna och där de som sa emot kastades i fängelse.” Läs Julias krönika här. […]

En;
En;
7 years ago

Klockren! Borde sitta som en fet käftsmäll på varje “elits” båda kinder. Är definitivt ett av de bästa artiklar jag någonsin läst och Julia brukar toppa ligan bra! Tack Julia!

Lotta
Lotta
7 years ago

Läser krönikan med hjärtklappning. Den börjar med avstampet med slakten på vår stadskärna i Klarakvarteren som ger en fingervisning om vad som komma skall. Jag vet att många av oss som inte ens sett kvarteren i verkligheten sörjer än idag, även ungdomar blir alldeles förskräckts och ledsna efter att ha sett dokumentär om rivningarna. Sen fortsätter detta hjärtlösa beskäftiga vansinne som inte tycks ha någon hejd, man har gett sig den på att utplåna allt som är kittet och det gemensamma arvet, det är som man skurit med kniv rakt in i folksjälen. Och ju mer man stulit desto mer… Read more »

ɱØяñιηg$ʇðя ©™
Reply to  Lotta

Får dom hållas så kommer dom riva även historiska byggnader som slott, palats, herrgådar, domkyrkor och gamla vitkalkade medeltidskyrkor. Hela rasket skall bort eftersom det inte betyder något för nysvenskarna.

Lotta
Lotta
7 years ago

Jag hoppas det händer något som sätter stopp innan dess….jag är väldigt orolig för just det där du skriver. Våra vackra byggnader och vårt kulturarv….Det senaste årtiondena har allt blivit fult, statstkärnorna i småstäderna ser ofta ut som fula kopior av varandra…rivningshysterin vittnar om en “rationell” själsbefriad kyla som satt klorna i landet sedan länge. Får vi hit barbarer som är beredda att spränga flertusenåriga kloster i luften så kan vad som helst hända.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™
Reply to  Lotta

Med tanke på rivningsraseriet och nybrutalismen inom arkitekturern och att Frankfurtskolan klart har uttalat att det gamla måste bort innan man kan bygga den nya kommunistiska människan. Det är väl rätt talande också att dom använder slott och liknande att inhysa flyktingar i. Det är förmodligen ingen slump. Dom hoppas väl att slitaget skall bli så stort att bara rivning återstår.

Lotta
Lotta
7 years ago

Ja dom har visst nån sån idé….dom verkar vara besatta. I grund och botten tror jag det handlar om avundsjuka, det är den grundläggande energin som driver dessa typer att söka kontroll eller utplåning av allt som inte kommer från deras förvridna psyken, riktigt patetiska individer faktiskt.

Konrad Larsson
Konrad Larsson
7 years ago

En stat stor nog att ge dig allt du behöver är stor nog att ta allt du har.

loofon
loofon
7 years ago

Det enda rättvisa jag spontant kommer på är att “eliten” tvingas leva under samma förhållanden som våra 228000 fattigpensionärer, de som lever under EU:s fattigdomsnivå trots att många av dem arbetat och betalat skatt hela sitt vuxna liv!

brisslan
brisslan
7 years ago
Reply to  loofon

Senast idag lyfte jag fram detta när jag träffade några pensionärer. En av dem fick 5800 SKR i månaden. Vad de andra fick vet jag inte men. jag berättade för dem sanningarna, som förs fram här.
Vad tror ni hände? Jo, de fick bråttom att, göra något annat, som de hade planerat. Svenskarna är så fega att, skyr sanningen, som ett bränt barn skyr elden. Det finns inte en chans att, rädda detta skräpfolk.

common sense
common sense
7 years ago

Det kommer att krävas en sanningskommission och riksrätt där skyldiga döms och straffas innan något blad kan vändas. De nu inblandade bör efter avtjänat straff bli av med alla förmåner de intjänat under den period de svikit sitt land och sitt folk. Det gäller såväl politiker som media och andra inom eliten.

CS

Kasper K
Kasper K
7 years ago

Tack Julia. Frågan är om det räcker med syndabekännelse. Medie-/politikeretablissemangets egoistiskt och ondskefullt åsamkade systematiska skador på Sverige och dess folk är irreparabla för oöverskådlig framtid.

Anders Dahlqvist
Anders Dahlqvist
7 years ago

Tack för en utomordentlig artikel, Julia
Jag skall göra allt för att sprida den

soran
soran
7 years ago

Undrar vad det är för kod som stryper all tillförsel av sunt förnuft till Svenska folket?

154
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x