28
feb
Seneste opdatering: 28/2-16 kl. 0239
100 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Copyright Julia Caesar och Snaphanen. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Migrantanstormning

“Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace…”

Drömmar som formade 68-rörelsen

1971: John Lennons megahit “Imagine”  är en perfekt sammanfattning av de drömmar som formade 68-rörelsen. En sakralt pretentiös och samtidigt trallvänlig uvertyr till globaliseringens era med upphävda nationsgränser, hopp om fred, rätt att bo var man vill i hela världen, avskaffad religion, avskaffad äganderätt (“Imagine no possessions”) och ett broderskap som sluter alla i sin famn. Låten speglar de visioner om universell världsgemenskap, mänskliga rättigheter och antirasism som har präglat hela efterkrigstiden.

Universialismens absoluta credo

John LennonHur många tårar har fällts under årens lopp till tonerna av “Imagine”, detta godhetens och universialismens absoluta credo? En poplegend tar politisk ställning; Lennons sångtext är ett kommunistiskt manifest, och han besväras inte av motsättningen mellan kommunism och mänskliga rättigheter. John Lennon hade tur: han fick behålla sina drömmar intakta ända in i döden.

När han mördades 1980 var han 40 år gammal. Han fick aldrig uppleva sammanbrottet tio år senare för världskommunismen och dess katastrofala försök att konstruera Den Nya Människan och avskaffa äganderätten. Han klarade sig också undan islams erövringståg i Väst med sin naivitet i behåll. (“And no religion too…”).

Det är fortfarande trosvissheten som styr

Fyrtiofem år efter “Imagine” kan vi skratta åt Lennons och andra 68-aktivisters trosvisshet och drömmar. Men skrattet fastnar i halsen. I ett samhälle impregnerat med kulturmarxism är det fortfarande trosvissheten som styr, och vi som inte delar den är likafullt prisgivna åt trosvisshetens politik. Globalisterna sjunger i kör samma budskap som de har sjungit i sju decennier. Fortfarande går stridslinjerna mellan nationalism och globalism, och klyftan har aldrig varit större.

En reaktion på andra världskriget

Avstampet efter kriget var ett “aldrig mer”. Pendeln slog åt andra hållet. Där fastnade den och sitter fast fortfarande 70 år senare.

FN:s deklaration om globala mänskliga rättigheter (i fortsättningen förkortade MR) var tänkta som redskapet som skulle förändra världen. Den skrevs 1948, tre och ett halvt år efter andra världskrigets slut, som en reaktion på krigets ohyggliga erfarenheter. En abstrakt konstruktion utan tvingande juridisk betydelse, mer en besvärjelse med ett klart syfte – det som hade utspelat sig 1939-45 fick aldrig hända igen. Men redan den första artikeln i FN-deklarationen blir problematisk:

“Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

Felöversättning missbrukas politiskt

För det första är “lika i värde och rättigheter” en direkt felöversättning av engelskans “equal in dignity and rights”. Den korrekta översättningen lyder: “Lika i värdighet och rättigheter”.

Felöversättningen har i Sverige använts fullkomligt skrupelfritt för att legitimera ett konstant politiskt missbruk av dogmen “Allas lika värde”. Formuleringen anses vara ett argument för att alla jordens invånare ska ha rätt att bo i Sverige och bli försörjda av de svenska skattebetalarna, vilket inte är en mänsklig rättighet. Det är detta samvetslösa, mångåriga missbruk som den röd-gröna regeringen nu tvingas stävja, och det sker inte förrän den bokstavligen har kniven mot strupen.

Tvångsansluten till islam på livstid

Nordkoreansk marschDe stora orden om frihet och jämlikhet klingar ihåligt. I Nordkorea, som av en händelse utropades som självständig republik samma år som FN plitade på sin MR-deklaration, har människor ingen frihet över huvud taget. För barn som föds i muslimska länder är frihet och lika värde en illusion. Föds man av muslimska föräldrar är man tvångsansluten till islam på livstid. Att konvertera är förknippat med dödsstraff.

Flickor och kvinnor har högst hälften av mäns och pojkars värde. I vissa länder är de inte värda mer än boskap. Islam och män begränsar deras rättigheter till ett minimum.

Vissa har inte utrustats med förnuft och samvete

Mer ur FN-deklarationen:

“De har utrustats med förnuft och samvete.”

Mycket tveksam generalisering. Jag kan på rak arm räkna upp ett stort antal personer, i synnerhet politiker, som inte företer minsta tecken på att ha utrustats med förnuft och samvete.

“Bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

Det som sker i Sverige och Europa i dag är motsatsen. Den förda politiken slår i namn av MR sönder de europeiska länderna och omintetgör deras nationella suveränitet via massinvandring från tredje världen. Massinvandringen dränerar de sociala välfärdssystemen inifrån och kommer snabbt att få välfärdsnationerna att haverera om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Sverige lånar pengar, det vill säga skuldsätter våra barn och barnbarn, för att bekosta landets kolonisering av tredjevärldeninvånare.

Antinationalism och religiös tillbedjan av MR

Det samtal som förs i den europeiska eliten domineras efter 1945 av framför allt två spår: antinationalism och en närmast religiös tillbedjan av MR. Samt senare en lika huvudlös tro på det korthus som går under namnet EU.

Vi lever fortfarande i de storslagna drömmarnas tid. Visionerna tjänstgör som amorteringar på skulden över andra världskrigets förbrytelser. Tron på universella trossatser blir ersättningsreligion i det sekulära samhället. Någonting måste vi ju tro på.

Fakturan betalas alltid nationellt

Men trots att den politiska och mediala eliten har lyckats impregnera Europa – i synnerhet Sverige – med utbredd antinationalism vet vi en sak säkert: fakturan för internationella förpliktelser mot flyktingar, migranter och asylpirater ska alltid betalas nationellt.

“Av nationsstater, regeringar och i sista hand skattebetalarna” skriver den danske journalisten och författaren Mikael Jalving  i Jyllands-Posten. 

Internationella trossatser förklädda till moralisk fordran är i slutändan alltid en räkning som förfaller till betalning. De utskällda nationalstaterna tillhandahåller plånboken.

Asylrätten – en manlig rättighet

Efter hand har fler artiklar lagts till FN:s lista , bland andra rätten att söka asyl från förföljelse enligt FN:s flyktingkonvention från 1951 med tilläggsprotokoll 1967, Barnkonventionen från 1989 och förbud mot diskriminering av kvinnor från 1979. De fromma önskelistorna blir fler och längre.

Men verkligheten har en tendens att springa ifrån önskelistor. När idealen inte bottnar i vad människor upplever i sin vardag förlorar de sin legitimitet. Verkligheten har definitivt sprungit ifrån flyktingkonventionen, skriven för en helt annan tid med helt andra problem. I dag är det just asylrätten som splittrar Europa. Det vackert tänkta blir en omöjlighet när det åberopas av miljoner människor. Ännu tydligare när det i praktiken kokar ner till en i första hand manlig rättighet.

70-80 procent av migranterna är män

I asylströmmarna till Europa är 70-80 procent män. Överallt män, män, män. Majoriteten av dem som kommer till de nordiska länderna är friska starka män i vapenför ålder. Mest extremt är som vanligt Sverige. Under förra årets rekordinströmning av 162 877 asylsökande var drygt 70 procent (114 728 personer) män.

I den kategori som lögnaktigt kallas “ensamkommande barn” kom 35 369 personer till Sverige – en femdubbling jämfört med året innan. 92 procent av dem (32 522 personer) var pojkar/män. 

Överallt står kvinnor och välkomnar dem

Under de första nio månaderna 2015 sökte tre gånger så många män som kvinnor asyl i Danmark. Det ser likadant ut över hela Europa. I Tyskland är 70 procent av migranterna män i vapenför ålder, mellan 15 och 34 år. Där går det redan 109 män på 100 kvinnor.

wellcome

Och överallt där lämmeltågen av män från underutvecklade länder drar fram genom Europa står aningslösa kvinnor i täta led och välkomnar männen med skyltar, mat och blommor. Till synes utan att förstå att de samtidigt välkomnar en ökning av vålds- och sexualbrott som många av dem kommer att få betala med sina egna kroppar.

Ökad kriminalitet vid mansöverslott

I Sverige är den massiva invandringen av män så stor att den varaktigt förändrar landets demografi. För första gången i historien har det land där regeringen har utropat en feministisk politik ett mansöverskott. Störst är snedfördelningen bland tonåringar, där det går 116 pojkar på 100 flickor. Mansöverskottet är större än i samma åldrar i Kina.

Sverige skapar medvetet en risksituation. Samhällen med ett överskott av män leder erfarenhetsmässigt till ökad kriminalitet; fler våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor, sexualbrott samt ökad sexhandel i form av prostitution och människohandel. Kvinnors rörelsefrihet begränsas, vilket redan har visat sig i en våg av våldtäkter och sexuella trakasserier mot flickor och kvinnor i flera europeiska städer.

“Ett sjukt förhållande till kvinnor och sex”

algerien-kamel-daoudVad europeiska “Refugees Welcome”-kvinnor inte tycks förstå är att de välkomnar en kvinnosyn och ett sexuellt förtryck som de garanterat inte vill uppleva på sitt eget skinn.

“Den största plågan i den så kallade arabiska världen och i det muslimska samhället generellt är det sjuka förhållandet till kvinnor och sex” skriver Kamel Daoud, journalist och krönikör i Quotidien d’Oran i Algeriet.

Han ger en rad exempel på regler och tabun som omöjliggör ett normalt förhållande mellan könen. Religiösa auktoriteter har utställt groteska fatwor: det är förbjudet att älska naken, kvinnor får inte röra vid bananer, en man får bara vara ensam med en kvinna om hon har varit hans amma eller om hon har skött honom som barn.

“Människor i Väst håller chockartat på att få upp ögonen för den muslimska världens sjuka förhållande till sex, och denna sjukdom breder nu ut sig i deras egna länder” skriver Kamel Daoud.

“Hur är det möjligt att Sverige inte verkar bry sig?”

Valerie HudsonValerie Hudson, professor och ansvarig för the Program on Women, Peace and Security,

Texas A&M University, USA, har i 20 år forskat om effekterna av mansöverskott i Kina och Indien. I en artikel i Göteborgs-Posten varnar hon för följderna av sådan obalans, bland annat en underminerad jämlikhet mellan könen.

“Att Sverige skulle hamna i ett läge med världens skevaste könsfördelning bland unga vuxna skulle rätt och slätt vara en tragedi. Sveriges utrikesminister, Margot Wallström, har till och med formulerat en explicit feministisk utrikespolitik. Men kan Sverige verkligen kalla sin nuvarande migrationspolitik för feministisk? Hur är det möjligt att Sverige, ett av de erkänt mest feministiska länderna i världen, inte verkar bry sig om så kraftiga förändringar i könsfördelningen?”

Nu kommer gifta barn som söker asyl

Om man ser på det faktiska utfallet av asylrätten och FN:s flyktingkonvention är det alltså mäns rättigheter som gynnas på bekostnad av kvinnor och barn. Män sätter sig själva i säkerhet och lämnar kvinnor och barn kvar i konfliktzoner och flyktingläger. Det som skulle vara lika rätt för alla är i praktiken den starkares rätt.

Det visar också ett annat asylfenomen som givetvis chockar politiker och myndigheter som inte har en aaaning om konsekvenserna av den politik de för. Nu kommer gifta barn från Mellanöstern och Afrika till de nordiska länderna och söker asyl: minderåriga flickor gifta med vuxna män, och ibland mödrar till egna barn som de har fött vid 12-13 års ålder.

Yngsta gifta flickan elva år

Med höstens rekordinvandring har det kommit minst ett 70-tal gifta asylsökande barn till Sverige, troligen fler, rapporterar SR Ekot efter att ha talat med de sex ankomstkommuner som under hösten tagit emot flest ensamkommande barn: Malmö, Mölndal, Stockholm, Göteborg, Sigtuna och Solna. De flesta är flickor mellan 15 och 17 år, men det finns också gifta 13- och 14-åriga flickor och enstaka pojkar.

Barnäktenskap

Till Norge kom under förra året minst 61 gifta barn. Den yngsta flickan var elva år. Minst tio flickor var under 16 år. 49 flickor och två pojkar var 16–17 år. Minst två av flickorna under 18 år väntar barn nummer två, skriver Hans Rustad på document.no.

Tolvårig flicka gift och gravid

På Merit Wagers blogg berättar en arbetsförmedlare inom det så kallade etableringsuppdraget om en tolvårig flicka som kom till Sverige tillsammans med sina föräldrar sommaren 2014. Hon var då gravid i sjätte eller sjunde månaden. Hennes “make”, född 1993, kom lite senare, hösten 2014. Föräldrarna och alla deras barn fick permanent uppehållstillstånd i april 2015. “Maken” fick permanent uppehållstillstånd – PUT i slutet av september 2015.

Anmälan av våldtäkt mot barn läggs ner

Arbetsförmedlingen anmäler till Polisen som startar en förundersökning med misstanke om våldtäkt av barn. Förundersökningen läggs ner.

“Detta betyder alltså att åklagaren, Polisen och Migrationsverket har bortsett från att “maken” gjort sig skyldig till ett brott vars straffvärde vid fällande dom är minst två års fängelse! Det är alltså OK att vuxna män ligger med trettonåringar i Sverige utan någon som helst rättslig påföljd?” skriver arbetsförmedlaren.

“Likhet inför lagen? Icke. Vilka signaler ger detta till andra personer som är i liknande situation eller som planerar att hämta en barnbrud från sitt hemland? Jo, att svensk lag gäller bara för svenskar.”

Våldsamma frontalkollisioner

Ledsen att behöva säga det, men det här är bara början. Under överskådlig tid kommer vi i Norden och Europa att få uppleva våldsamma frontalkollisioner mellan olika lagar, kulturer, religioner, moraliska uppfattningar, attityder, värdesystem, kvinnosyn, rättigheter och skyldigheter. På punkt efter punkt kolliderar nationell lagstiftning med invandrad klankultur och islamiska sharialagar. Alltsammans följdverkningar av en av eliten hyllad globalisering med åtföljande massmigration och krav på MR för alla.

Det värsta av alltihop är att de som har försatt oss i den här situationen är så kriminellt aningslösa, okunniga och oförberedda på konsekvenserna av vad de har ställt till med. Om de över huvud taget reagerar tror de antagligen att de ska “lösa utmaningarna” med lite social ingenjörskonst av klassisk socialdemokratisk modell.

“MR den enda återstående universalismen”

Bakom alltmer högröstade krav på MR åt alla står inte bara den globala eliten och några hundra miljoner människor som vill ha bättre liv men inte förmår skapa det i sina egna länder. MR drivs också av starka lobbyorganisationer som Amnesty, Civil Rights Defenders, Human Rights Watch, Röda Korset och Rädda Barnen med egna kadrar av högavlönade jurister som med alla medel försöker göra MR juridiskt tvingande.

“Efter nazismens och kommunismens död är MR den enda universalism som finns kvar. Det låter så riktigt och bra alltsammans och lyfter budskapet över tid och rum” skriver Mikael Jalving. 

Har klarat sig undan åsiktskorridoren

Lars TrägårdhI det skamligt förvirrade och efterblivna Sverige finns åtminstone en person som frejdigt vågar diskutera MR kontra de rättigheter som hör ihop med det nationella medborgarskapet. Det beror antagligen på att han har bott i USA i 40 år och klarat sig undan att dras in i den trånga svenska åsiktskorridoren. Lars Trägårdh heter han och är professor i historia vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm.

Han säger det självklara att det finns en uppenbar konflikt mellan två starka men sinsemellan olika solidaritetsideal:

“Det svenska samhällskontraktet är i sin grund mycket enkelt: medborgare som arbetar, betalar skatt och därmed förtjänar sina sociala rättigheter. En kombination av ett nationellt solidaritetsprojekt och ett gigantiskt försäkringsbolag med det sociala medborgarskapet som ledstjärna.”

“Tanken med MR var inte en resebyrå”

Det andra idealet är idén om mänskliga rättigheter (MR) som har vuxit fram som ett slags sekulär religion, i synnerhet för desillusionerade idealister efter världskommunismens kollaps 1989-90. Vi står inför ett vägskäl, menar Lars Trägårdh. Vi måste välja.

“Konflikten blir konkret i det läge vi har nu. Tanken med MR var inte att det skulle fungera som en resebyrå, utan reglerna skulle gälla i alla länder. Idealen skulle förverkligas var man än bodde” säger han i en intervju i SVT “Rakt på”. 

I valet mellan att rädda migranters liv och skydda våra egna välfärdssystem måste Sverige prioritera det senare, menar han.

“Ska vi kunna vara till någon som helst hjälp måste vi först se till att vårt eget samhälle fortsätter att fungera. Välfärdsstaten är inte byggd på altruism. Den handlar om ömsesidighet.”

“Större skyldigheter mot en fattigpensionär i Malmö”

I Göteborgs-Posten skriver Lars Trägårdh:

“Våra skyldigheter gentemot en fattigpensionär i Malmö är väsensskilda från de vi har för flyktingar från Syrien. Detta kan låta brutalt men, som hösten 2015 visat, tjänar vi lite på att gräva huvudet i sanden och låtsas som om medborgarskap och mänskliga rättigheter är samma sak. All fungerande demokrati förblir än så länge nationell. Det är medborgare som röstar och betalar skatt. De kan förvänta sig att regering och riksdag agerar därefter.”

Vems rättigheter ska gälla?

Så – vems rättigheter ska gälla, och var? Svenska politiker har inte ens börjat närma sig frågan, än mindre kunnat urskilja att här finns en konflikt. “Allt åt alla” verkar fortfarande vara ett gångbart ideal.

Vilken är politikernas plan för att rädda välfärden i nationalstaten Sverige? Kan vi lita på att en fattigpensionär i Malmö eller var som helst i Sverige har större rätt till hjälp än ekonomiska migranter från jordens alla hörn? Ska asylrätten nästan uteslutande vara en manlig rättighet? Vad ska göras åt det stora mansöverskottet i vissa ålderssegment som bäddar för stora sociala problem och otrygghet för kvinnor? Ska vi acceptera att 12-13-åriga flickor är gifta med äldre män trots att barnäktenskap är förbjudna i Sverige?

“Populism” är det fulaste som finns

De här frågorna och många fler kräver svar. Men att ställa sådana frågor kallas i Sverige “populism” och är det fulaste som finns. Att låtsas om att vanliga människor finns och har behov, åsikter och tankar är snudd på kriminellt.
Om ni läser den här texten av Malena Rydell i vänsterblaskan Dagens Arena förstår ni vad jag menar. Hon tycker till och med att idén om att det finns en elit som skiljer sig från folket är populistisk. Vilket omedelbart avslöjar att hon själv hör hemma, eller anser sig höra hemma i eliten.

Med argumentation på den nivån kommer vi aldrig att ta oss ur Imagine-träsket. När asylsystemet kollapsar kan vi hänga upp våra MR i julgranen, tillsammans med tomtarna.

Intervju med Lars Trägårdh i Studio Axess:

Intervju med Lars Trägårdh i SVT Rakt på

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
100 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Peter Buch
Peter Buch
6 years ago

Zappa later stated in 1978, “hippies were pretty stupid. […] the
people involved in [youth] processes […] are very sensitive to
criticism. They always take themselves too seriously. So anybody who
impugns the process, whether it’s a peace march or love beads or
whatever it is – that person is the enemy and must be dealt with
severely. So we came under a lot of criticism, because we dared to
suggest that perhaps what was going on was really stupid.”[2]

https://en.wikipedia.org/wiki/We%27re_Only_in_It_for_the_Money
What’s the Ugliest Part of Your Body?

invernes
invernes
6 years ago

Australiskt filmteam attackerade och misshandlade i Rinkeby

http://avpixlat.info/2016/02/29/australiskt-filmteam-attackerade-och-misshandlade-i-rinkeby/

derjakt
derjakt
6 years ago

Tack Julia, du har verkligen upplyst mig! Tack vare dig ska jag ta en kurs i “folkligt stereotypt självcentrerat och inskränkt tänkande” Hoppas det finns någon sån kurs på universitetet!! TACK JULIA!!!

Julia Caesar
Julia Caesar
6 years ago
Reply to  derjakt

Är du säker på att du behöver en kurs?

Lotta
Lotta
6 years ago
Reply to  Julia Caesar

Hahaha skulle inte tro det.

derjakt
derjakt
6 years ago
Reply to  Lotta

Som sagt, jag gav ett svar till er vikingakompis, och “Julia Ceasar”. Den vita härskarromantiken är i sammanhanget förväntad och nivån som följer utav denna likaså, därför är snarare jag idioten och ingen annan som spenderar min tid med att ge sådana idioter som er någon som helst uppmärksamhet överhuvudutaget. Därför tror jag att jag lämnar detta forum, om jag inte svarar, tro för guds skull inte att jag blivit tystad, det innebär bara att jag har bättre saker att tänka på, och era syrliga kommentar i stil med “att ja det är nog lika bra att du lämnar, för… Read more »

affekson
affekson
6 years ago
Reply to  derjakt

Jag tror att det är bäst att du lämnar diskussionen. Du fattar ju ingenting.

Lotta
Lotta
6 years ago
Reply to  derjakt

“..därför är snarare jag idioten och ingen annan”
Nu tycker jag du var lite hård mot dig själv.
Hur som helst… hej då och ha det bra.

Niels Henriksen
Niels Henriksen
6 years ago
Reply to  derjakt

Du er jo allerede så intelligent, at du har fundet ud af at give dig selv point, når
nu ingen andre kunne drømme om at gøre det, så det er jo nok ret tvivlsomt, hvad
du skulle kunne få ud af et sådant kursus – der er næppe nogen, der kan lære dig
noget som helst, da du tydeligvis er helt uden for pædagogisk ræækevidde 😉

jens
jens
6 years ago

Underbart skrivit. Tack.

Marit
Marit
6 years ago

Takk, Julia ! Ingen kan som du sette ord på tingenes ulidelige tilstand.

derjakt
derjakt
6 years ago

Denna krönika är inte alls fantastisk och de som tycker det är idioter. Islam borde ni alla läsa på om innan ni uttalar er om till att börja med. Religion ska inte förväxlas med kultur och despotiska, kriminella eller rent av vansinniga makthavare. Tror ni själva att 1 miljard människor hade varit muslimer, en mycket stor del av dem kvinnor, om Islam var en så pass fruktansvärd religion som både ville förminska mäns och kvinnors liv? Nej så pass stora idioter är inte människor, även om ni tror det, ni upplysta rättroende jävlar, ni har aldrig funderat på att er… Read more »

Niels Henriksen
Niels Henriksen
6 years ago
Reply to  derjakt

Hur känns det egentligen att vara så där naiv, okunnig och verklighetsfrånvänd? Jo, det är de faktiskt, om de lyckas at hålla värandra låst fast – till ex. gennom inavel, återbliven klankultur, dödshot och våld – innom denna intoleranta, fascistiska och kvinnoförtryckande bråkreligionen. Ja, svenskerna har ju faktiskt aldrig blitt frågad, om de verkligen önskade sig detta gigantiska sociale experiment med import i enorma mängder av ointegrerbara, krävande, våldsbenägna och fanatiska islamister till deras engång så fridsamma, toleranta, öpnna och välfungerande samhälle, som en liten naiv, okunnig, handlingsförlammat och ansvarslös “elit” har påtvingat dom utan skuggan av ett demokratiskt mandat… Read more »

Niels Henriksen
Niels Henriksen
6 years ago
Lotta
Lotta
6 years ago

Nej ingen frågade oss. Man har helt och hållet kört över ursprungsbefolkningen och ljugit och mörkat konstant.
Folk kommer bli som galna när de inser att allt tagits ifrån dem.

derjakt
derjakt
6 years ago

ja jag vet inte vad man ska göra åt människor vars profilbild representeras av en människa i vikingahjälm, med den utgångspunkten så känns det som att alla åsikter och dess nivå är relativt förväntade, likaså är det väl med bloggerskan Julia ceasar vars namn givetvis anspelar på en slags vit härskarromantik, också givetvis förväntat. Vad ska man säga, antagligen att din beskrivning av den importen som du kallar den av “mängder av ointegrerbara, krävande, våldsbenägna och fanatiska islamister” är så verklighetsfrånvänd, naiv och okunnig som man möjligen kan tänka sig. Finns det någon seriös bedömare, eller någon seriös människa överhuvudtaget… Read more »

Lotta
Lotta
6 years ago
Reply to  derjakt

Det finns faktiskt en hel del människor i Mellanöstern och Nordafrika som ännu inte accepterat den arabiska invasion och pådyvlandet av Islam de tvingades på en gång med våld. Man våldtog och tog över länder. Hatet mot dessa erövrare lever och frodas än idag. Många platser var helt kristna men det är ett minne blott. Folken som bodde där hade helt andra språk, många var ljusa och besläktade med européer. Det finns alltså människor som överger Islam på dessa platser nu, de vet att den religionen kom via svärdet och de vänder sig tillbaka mot sitt ursprung. Islamiseringen är en… Read more »

DexterSverige
DexterSverige
6 years ago

Tack Julia! Och härligt att du har kommit igång med skrivandet igen. Söndagsmorgon med en ny krönika från dig är veckans höjdpunkt!

linovati
linovati
6 years ago

Suverän krönika! Har själv många gånger tänkt på vilket eländigt flum som Lennons låt står för. En normalbegåvad 11-åring kan på ung. en kvart lista ut att det naturligtvis inte fungerar. Många formuleringar i MR är tveksamma och slagsidan mot “rättigheter” kontra “skyldigheter” är svårartad. Vad gäller “dignity ” och översättningen så är “värdighet” inte direkt andemeningen. Det man ville uttrycka var att varje människa har rätt att bli bemött med respekt. Varför denna respekt skall vara “equal” kan man ifrågasätta. Bättre hade varit att skriva “basic” i meningen att inte ens en mördare skall behöva bli förnedrad, torterad etc.… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
6 years ago
Reply to  linovati

Instämmer. FN:s formuleringar är till intet förpliktigande idealistiskt flum. Det är inte ens så att varje människa har automatisk rätt till respekt. Det beror helt på hur man uppför sig. Respekt är någonting man förtjänar, inte en given rättighet.

Stockman11
Stockman11
6 years ago

Bland alla svenska förrädare är de svenska feministerna de värsta förrädarna.

Maja Dacke
Maja Dacke
6 years ago
Reply to  Stockman11

… och i gott sällskap …

Julia Caesar
Julia Caesar
6 years ago
Reply to  Stockman11

Ja, de kämpar hårt för att toppa ligan. Deras förräderi blir alltmer uppenbart när de sväljer islam och dess kvinnoförtryck med hull och hår och välkomnar horder av muslimska män med “Refugees welcome”. Var är deras solidaritet med de kvinnor som utsätts för våld av manliga invandrare? Där sprack det “systerskapet”.

Nils Sandblad
Nils Sandblad
6 years ago
Reply to  Stockman11

Det handlar nog snarare om en godhjärtad aningslöshet och faktaresistens än om ett medvetet förräderi. Men resultatet blir tyvärr detsamma, och man kan förmoda att uppvaknandet (när det är för sent) kommer att bli smärtsamt.

GustaWasa
GustaWasa
6 years ago

“Allas lika värde”. Kommunister och marxistliberalerna som förvränger meningar och ord, fick nog för sig att det stod, Allahs lika värde. Eller så anspelar det på dem själva med diktaturen “Allahs lika värde, med kommunismen och marxismens, lika värde”. Det är nog inte sant att kommunismen försvann “den bara övervintrade”. Den övervintrade i efterkrigstidens tider när nazismen dömdes i Haag, så gick kommunismen fria. Den väntade att socialdemokratin, den gamla socialdemokratin skulle förlora sin kraft hos de “gamla kämparna”. Ja, de väntade lika väl som mördaren väntade på att skjuta Olof Palme. Ja, de väntade att socialdemokraternas armslånga avstånd till… Read more »

jäst
jäst
6 years ago

I sak så skulle jag vilja påstå två saker: – MR handlar inte om saken i sig utan om ett sätt att göra karriär och förtrycka oliktänkanden. Dessa goda människor gör ju ont, de har inget intresse av vilken verkan deras handlingar har för alla berörda människor. Allt det vi ser handlar om makten i samhället. De som har rätt åsikter sitter i morgonsoffor och får jobben. De som har fel åsikt eliminieras. Makt och karriär således. – Feminismen är central i dagens ideologi. Den otroliga framgång som den feministiska ideologin har haft har gjort att allt som ifrågasätter denna… Read more »

malte
malte
6 years ago

Man känner enbart förtvivlan och uppgivenhet över tillståndet i Sverige då man läser texten. Total maktlöshet. Dessa politikertidioter!

Maja Dacke
Maja Dacke
6 years ago
Reply to  malte

Girighet är sedan urminnes en dödssynd och de är giriga … Förstå deras öden.

jäst
jäst
6 years ago

Jag blir alltid lika glad när Julia skriver en ny krönika som alltid är rolig, upprörande och läsvärd. Jag har nästan helt slutat att läsa MSM helt enkelt för att de är så förutsägbara och fördomsfulla. Dom skriver inte utifrån en ärlig åsikt tror jag utan efter vad de tror förväntas av dom som “samhällsbärare”. Det enda personliga och uppriktiga som skrivs är när de känner sig kränkta eller ska upprätta personliga vendettor mot någon eller möjligen ibland mot manskönet. Det borde finnas ett system som innebar att man donerade ett frivilligt belopp mellan 1-5 kronor per automatik varje gång… Read more »

pica_pica
pica_pica
6 years ago

Varför kan inte Stefan Löfven anlita en riktig historiker istället för den där dåren som börjar på A? Lars Trägårdh kanske är för intelligent för dagens regering?

Kjell Hedlund
Kjell Hedlund
6 years ago

Sverige är i ett förfall och snabbt går det.

trackback

[…] Ny söndagskrönika av Julia Caesar: ”I asylströmmarna till Europa är 70-80 procent män. Överallt män, män, män. Majoriteten av dem som kommer till de nordiska länderna är friska starka män i vapenför ålder. Mest extremt är som vanligt Sverige”. Läs Julias krönika här. […]

invernes
invernes
6 years ago

Ser ut som Danmark ønsker svenske tilstander ? Flyktninger i Danmark: Uro i svømmehall, bråk på rådhus og drapstrusler mot butikkansatte

https://www.frieord.no/utenriks/flyktninger-i-danmark-uro-i-svommehall-brak-pa-radhus-og-drapstrusler-mot-butikkansatte/

Resignerad
Resignerad
6 years ago

Det är sant att populärmusiken format vår generation. Det är den som definierar oss – ungefär på samma sätt som islam definierar dem som bekänner sig till det trossystemet. Och det gör det omöjligt för oss att förstå varandra eller fredligt leva samman i samma statsbildning. Populärmusiken och den livsstil och de värderingar den förmedlar är raka motsatsen till det islams budskap och värderingar. Vi inbillar oss att alla som kommer till våra länder kommer att bli som vi – och bejaka populärmusikens livsstil och ideal. Men vi har fel. De som kommer från muslimska länder har helt motsatta värderingar… Read more »

Snowflinga
Snowflinga
6 years ago
Reply to  Resignerad

Som Julia Caesar skrev så hann inte John Lennon uppleva sammabrottet efter världskommunismens fall och se Europa exploateras, men han var nog väldigt trött på politiker och politiska system. Man kan höra det i hans sång “Gimme some truth.”

Humoral
Humoral
6 years ago
Reply to  Snowflinga

Det var väl Lennon som myntade uttrycket,
”Life is what happens, while your busy making other plan”.

Snowflinga
Snowflinga
6 years ago
Reply to  Humoral

Det är ett Intressant uttryck men det var inte Lennon som myntade det:
https://en.wikipedia.org/wiki/Beautiful_Boy_%28Darling_Boy%29

Ulf Dahl
Ulf Dahl
6 years ago

En helt omöjlig tanke är väl inte att 2016 blir det år när Vänstern förlorar sin makt . Nästa år är det inte omöjligt att USA president heter Donald Trump och Frankrikes Marine Le Pen. Vilket bryter det politiska landskapet mot höger.EU byråkratin kan få en rejäl smäll då UK lämnar sällskapet och den Östra delen gör samma sak.

Snaphane
Snaphane
6 years ago
Reply to  Ulf Dahl

Jag vill tro på ditt scenario men oddsen är emot att det skall inträffa…..tror jag.

jasminum
jasminum
6 years ago
Reply to  Ulf Dahl

Hvorfra søker SD retning og styrke, undres jeg – når jeg hører at de er blitt så passive. Er det en sort utbrenthet. I såfall helt forståelig. Hvordan i så fall kommer de videre, beholder og utvider sine potensielle velgere? Hvem bærer, eller kan bære dem.

Det er klart at er utrenskning på sin plass, så må den til, det er et parti som har dratt til seg både kreti og pleti har jeg forstått … men de må ikke gå for langt.

Just thinking…

Svend
Svend
6 years ago

Den største af alle forbrydelser er blevet begået gennem 1900-tallet. Her gjorde man i demokratiets hellige navn mindretal til slaver for flertallet, medens man bildte flertallet ind, at det var en hellig gerning at holde mindretallet som slaver, medens man stjal, hvad de havde, og begik landsforræderi ved at fjerne grænserne og åbne døre og pengekasser på vid gab. Det er historien kort og godt. Forbryderne bag forræderiet er stort set hele folketinget, dog med vægten på de røde. De har aldrig villet andet end at udslette gode og nyttige mennesker, og om de selv skulle gå til grunde ved… Read more »

blåsippan
blåsippan
6 years ago

Tack Julia för dina alltid så läsvärda krönikor.Finns det något annat fokslag i världen som låter sig “rånas inpå bara kroppen”utan att vi ens protesterar mot detta?Alla skattepengar som ska gå till vår s.k välfärd går rätt ner i giriga personers fickor.Alla dessa personer som tar hutlöst betalt för asylboende,biträden på migrationsverket,alla miljoner till alla dessa gode män.Dessutom tar vi hit personer som får livstids försörjning på skattebetalarnas bekostnad,som dessutom har fått sina put på falska grunder.Jag läser just nu Merit Wagers bok,”Inte svart eller vitt utan svart och vitt”.Man läser om ett bedrägeri utan motstycke och som får fortgå… Read more »

Snowflinga
Snowflinga
6 years ago

Tack Julia Caesar, du slog igen huvudet på spiken och vilken fullträff och suverän krönika . Du nämner John Lennon som var ett barn av sin tid med hans låt Imagine. Han sjöng “jag är en drömmare” men det som han inte sjöng var att det politiska etablissemanget skulle försöka verkställa drömmen i verklighet. Om Imagine är ett kommunistiskt manifest så har kulturmarxisterna verkligen lyckats bra att förstöra Europa. De finns överallt i en ohelig allians med finansiärer, bankirer, politiker och andra krafter som undeminerar Sverige och andra självständiga nationer genom massinvandring. John Lennon var en drömmare men det finns… Read more »

enell
enell
6 years ago

Man undrer hvorfor elitene slipper å forklare sine standpunkt i de tema Julie Caesar her bringer til torgs.

hildingsvensson
hildingsvensson
6 years ago

Tack, Julia, du är verkligen en välbehövlig och frisk fläkt i den i övrigt unkna massmediala vinden och vi är många som ser fram emot och med igenkännande tar del av dina alster!

Vi är minst lika många som ser fram emot den dag då svenska politiker, som dagligen tjatar om ansvar, verkligen får ta sitt ansvar = stå till svars inför folket för sina handlingar. Att det är uppenbart att merparten av dem är så otillräckliga, att de inte har förstår vad de gör, kan rimligen inte va nån förmildrande omständighet!!

jasminum
jasminum
6 years ago

Tenker videre på Labour (Tony Blair) i UK som tok inn 2 millioner asylsøkere (daily mail har føljetong om dette, 1ste artikkel i går). Alle ble loset inn, ingen spørsmål ble stilt, mange av dem var ikke i nærheten av å ha asylbehov. Nonchalanse av en annen verden. Anbefalt – å lese…

invernes
invernes
6 years ago

Islam, ret uhyggeligt ! De hoerer slet ikke til I vores samfund. De maa sendes hjem hurtigst muligt, og dem som synes saa godt om dem kan ledsage dem. Taenk sig et Danmark uden Islam. VIDUNDERLIGT.

https://youtu.be/DW97lBK8HQE

tant45
tant45
6 years ago

Som vanligt, tar Julia upp ämnen som tränger ända in i benmärgen. Det går på djupet och jag börjar analysera. Vad är en mänsklig rättighet egentligen? Själv anser jag att man kan inte få några rättigheter förrän man har utfört vissa skyldigheter och plikter. Välfärdsstaten är inte altruism, det är sant, det är ett ömsesidigt beroende. Precis som vissa växter och träd är ömsesidigt beroende av varandra, och lever i en form av symbios, där de växer frodas och trivs, gör även mänskliga samhällen det. MEN de bryter samman om det kommer in parasiter och börjar leva på deras grönska.… Read more »

invernes
invernes
6 years ago

Takker for nok en utmerket Söndagskrönika: 🙂 Ja Vems mänskliga rättigheter? ikke den hvite mann / kvinne tydeligvis, det virker som om vestens myndigheter kneler for islam og dyrker den pedofile massemorderen som en gud.

Stefan Borg
Stefan Borg
6 years ago

“All human beings are born equal in dignity and rights” – så lyder formeln på engelska. För det första: det är tillståndet vid födelsen som definieras, inte något som skulle gälla för hela levnaden. Men det är tillräckligt för att hudfärg eller andra rasmarkörer som framträder redan vid födelsen ska göras omöjliga. Att sedan vissa människor väljer att kasta bort denna medfödda (och ytterst av kristendomen givna) status av dignity och rights sägs ingenting om i FN-deklarationen. Men bara en idiot kan förneka att det finns de som gör det. För det andra: frasen “equal in dignity and rights” är… Read more »

Mariah_Magdalena
Mariah_Magdalena
6 years ago

Givetvis är det de muslimska männen som kommer till väst.
Enligt islam får inte en muslimsk kvinna gifta sej med en icke-muslim.
En muslimsk man får däremot gifta sej med t.ex en kristen kvinna.
Och därefter står det honom fritt att pryla henne till underkastelse om hon inte lyder och konverterar frivilligt.
Så givetvis kommer männen.
Det är de som ska ta över de svenska kvinnorna och islamisera landet.
Och vad jag kan se, tycker sådär en 20-30 av de svenska kvinnorna det ska bli fantastiskt trevligt…..

SamS
SamS
6 years ago

Sverige fungerar som flera totalitära stater när “den humanistiska stormakten” ifrågasätts. I England har Daily Mail ifrågasatt och förlöjligat “de ensamkommande barnen”-syndromet med de ständiga blufferna om “barnens” ålder. Detta har lett till att Sveriges ambassad och utrikesdepartementet lagt sig i denna “smutskastningskampanj” från engelsk media. Hahaha.
Good luck med den!

enar
enar
6 years ago

Du tar upp en intressant fråga om kvinnorna: att de inte synes förstå att de välkomnar en ökning av våld och sexualbrott. Nå, “förstå” gör man med hjärnan, sen har vi “drifter” också, dem kanske vi inte “förstår”.
Troligen kan sexualdriften förklara kvinnornas till synes irrationella syn på invandringen.

enar
enar
6 years ago
Reply to  enar

Patrik Engellau ger fler möjliga psykologiska “förklaringar” idag i detgodasamhallet.com
Tvångssyndrom. Även kommentaren av “Gunhild” är bra (hon har med Julia Caesar).

Lotta
Lotta
6 years ago

Tack Julia för bra krönika! ( som vanligt)
Bra att du tog upp om låten Imagine som så många köpt utan att lyssna på vad han VERKLIGEN säger i texten. Har läst någonstans att han sa det rent ut att låten handlar om kommunism. Drömmen globalism/kommunism lever och frodas i högsta välmåga….drömmen som kommer bli en mardröm.

RNE
RNE
6 years ago

“Överallt står kvinnor och välkomnar dem”
Med skyltar “Reefuges Welcome”.
Det vore intressant om någon kunde gräva i hur detta var/är organiserat?
Någon eller några måste ju ha värvat dessa kvinnor och placerat dem på strategiska platser?
Någon måste också ha anlitat tryckerier för att ta fram dessa fina skyltar som ju måste vara rätt dyra att framställa? Vem/vilka betalar detta?

chainmail
chainmail
6 years ago
Reply to  RNE

Känslan man får är att globalister typ Soros och vänstern finansierar och organiserar. Kvinnorna som står på perrongen med “Refugees welcome”-skyltar är få och de ambulerar mellan städer, de ser också till att få mediateckning.
Ärkepuckot och LO-finansierade antirasisthjonet Henrik Johansson medgav att vänstern reste mellan orter för aktioner/manifestationer.
Jag var själv på ett SD-torgmöte under valrörelsen och såg då många tillresta vänsterextremister, vissa av dom såg ut som rena psykfall – hatet var så intensivt att de skakade. Jag talade t o m med några tillresta…

Jason70
Jason70
6 years ago
Reply to  chainmail

Gamle Soros tillmäts Herkules krafter. Inte illa att vid 85 års ålder sköta ett gäng hedgefonder åt sina krävande kunder och samtidigt organisera den stora asiatiska och afrikanska befolkningsökningen och migrationen, det senare i yttersta hemlighet dessutom.

Maja Dacke
Maja Dacke
6 years ago
Reply to  Jason70

Ont krut (ogräs) förgås inte så lätt …

invandrare1957
invandrare1957
6 years ago
Reply to  Maja Dacke

Finns ogräsmedel.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™
Reply to  Maja Dacke

David Rockefeller är över 100 år och har genomgått 6 hjärtbyten. Henry Kissinger och Jacob Rothschild är i 90 års åldern och Fidel Kastrup börjar också närma sig den åldern.

MollyM
MollyM
6 years ago

Som altid berøres jeg dybt af Julia Caesars kronikker. Stor TAK for at du kan sætte ord på det, vi andre bare tænker! Hver gang jeg læser om ny uhyrligheder i dystopien Sverige tænker jeg, at NU må det hele da bryde sammen, intet samfund kan i længden bestå på disse umulige betingelser. Men, det bliver bare ved og ved og ved …. en tragedie af katastrofale dimensioner! I Danmark er det knapt så slemt, men vi bevæger os også i en farlig retning, som havde vi bind for øjnene. Denne menneskelige dumhed må ende som en katastrofe, jeg er… Read more »

Lotta
Lotta
6 years ago
Reply to  MollyM

Och politikerna lånar pengar och ökar på stasskulden för att möjliggöra vansinnet en bit till och en bit till….man skjuter upp kollapsen genom att låna.

MollyM
MollyM
6 years ago
Reply to  Lotta

Tyvär är det så, ja!

OlofdeGothia
OlofdeGothia
6 years ago

Ett stort antal av nuvarande politiker som är “uppfostrade” i olika ungdomsförbund för att säkerställa partiernas
politiska makt inser inte att vi har ett rullande system som löper från den ena generationen till övriga generationer..

Det samhällskontraktet vill de nu helst bryta för att finansiera sina egna visioner. Det går ett antal år men sen
kommer bakslagen. det ser vi redan nu, resurserna tryter.
Att koka soppa på endast floskler ger inget stabilt samhälle.

Svenska nuvarande politiker som är i maktposition verkar sakna VÄRDIGHET. https://ulsansblogg.wordpress.com/

Lotta
Lotta
6 years ago
Reply to  OlofdeGothia

Funderar ofta över hur dessa politiker står ut med sig själva. Insikten om att vara en ryggradslös medlöpare som varit behjälplig med att förinta en nation måste dom nog tränga undan stenhårt. Hur kommer det gå för dem när de inser vad de gjort? Att vinna världen (tillfälligt) men förlora sin själ…var det värt det?

ɱØяñιηg$ʇðя ©™
Reply to  Lotta

Dom som har något samvete kvar gör väl som Judas Iscariot och går och hänger sig i närmaste träd,

Lotta
Lotta
6 years ago

Sen får de semestra i Antenora.

latmask
latmask
6 years ago
Reply to  Lotta

Om man hatar Sverige och svenskarna tillräckligt mycket, så kan man få för sig att det är en god sak att utrota dem. Hela Europa ska väl på sikt utrotas, men det är lättast att börja med svenskarna för de är mest hjärntvättade och förberedda för sin undergång.

invandrare1957
invandrare1957
6 years ago

Vad är rättigheter har vi några rättigheter har vi någon valmöjlighet. Eller är det feministiska Sverige en totalitär stat. Jaa enligt mig kvinnan har inget val längre ska man föda barn så är enda valet att sätta in barnet i ett statligt fängelse för hjärntvätt. Det kallas barnomsorg. Man styr människa genom livet med det svenska skattesystemet. Vi köper boende och får en skuld som vi bär genom livet. Vi dör med lika mycket i skuld eller mera. För vi måste sköta om boendet vi kan inte låta det förfalla. Vem tjänar på det jo stat o banker en lagom… Read more »

Lotta
Lotta
6 years ago
Reply to  invandrare1957

Bra skrivet. Håller med samhället är organiserat så att vi inte ska kunna uppfostra barnen själva, utan staten ska ha möjligheten att forma först och främst. Alva Myrdal fick som hon ville.
Dina döttrar kanske tänker om när konsekvenserna av den här politiken de ännu vurmar för drivs till sin spets.

invandrare1957
invandrare1957
6 years ago
Reply to  Lotta

Tack.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™
Reply to  Lotta

Alva Myrdal var dessutom en lärjunge till rasisten Margaret Sanger, kvinnan som grundade Planned Parenthood, som på senare år varit inblandade i olika skandaler med aborterade foster.

latmask
latmask
6 years ago
Reply to  Lotta

Alva och Gunnar Myrdals uppfostringsidéer har ett facit: Jan Myrdal.

Nils Sandblad
Nils Sandblad
6 years ago
Reply to  latmask

Så elakt och så sant!

Gabrovitcs
Gabrovitcs
6 years ago
Reply to  invandrare1957

SD är oskadliggjord med en ledning som lyder främmande multikultiförespråkare. Härska och söndra politik på klassiskt manér. De gör det med de flesta nationellt sinnade oppositionspartierna i Europa. Men alla är inte villiga medlöpare, som J.Åkesson, M.Karlsson och RJomshof. SD har under senaste halvårets dramatiska migrantkris varit tyst och suttit still i båten. PK har blivit ett rättesnöre för SD, och till och med Moderaterna förespråkar nu en skarpare invandringspolitik. Hur får man tyst på politiker? Två vägar: (1) Pengar=mutor. (2) Hota med att avslöja komprometterande bilder, filmer ofta med sex. Det andra alternativet används nog oftast.

invandrare1957
invandrare1957
6 years ago
Reply to  Gabrovitcs

Tror du har rätt tyvärr.

Maja Dacke
Maja Dacke
6 years ago
Reply to  Gabrovitcs

Har du sett en katt på jakt? ??

s29
s29
6 years ago
Reply to  invandrare1957

Ja får jag höra att det finns Bilderbergare i SD, då blir det blankröst nästa gång.

ramonafransson
ramonafransson
6 years ago

Ett stort tack Julia för dina eminenta krönikor som jag alltid delar med mig av i olika grupper på Facebook. Ja, det vi ser omkring är inte alls något att hoppa jämfota av förtjusning över. Miljömupparna sitter 300 stycken i detta nu på något hotell, håller möte och vill snabbast möjligt återgå till att öppna gränserna utan förbehåll. Undrar just om de skulle kunna tänka sig att lämna sina boenden till behövande, två tredjedelar av sina skattefinansierade arvoden och bege sig ut i skogen för att bo där i stället. Jag fyller snart 60 och kan inte annat än säga… Read more »

invandrare1957
invandrare1957
6 years ago
Reply to  ramonafransson

Vi 56 som har haft lyckan att växa upp i ett annat Sverige. Som våra barn eller barnbarn kommer att få uppleva. Jag känner en väldig rädsla för framtiden. Inte mot det okända som överhetens slår ner mot oss näthatare. Utan mot politiken vad händer med våra pensioner eller tvingas vi ut o jobba som sjuttio åringar. Mot bankerna o politiken vad händer vid bostadsbubbla den kommer ska man vara tvungen att slita igång den reumatiska kroppen som 68 eller 70 åring för att överleva. Personligen skulle det inte göra mig något att få en infarkt och få somna in… Read more »

Michael
Michael
6 years ago

JC’s krönikor är de bästa. Tragiskt att de inte hamnar i Svenskan eller DN. Jag talar och läser 6 språk och följer press på dessa språk. Sverige är enastående inskränkt och förlögnande i pressen.

Nils Sandblad
Nils Sandblad
6 years ago
Reply to  Michael

Största chansen i dag vore nog Göteborgs-Posten bland stora svenska media. Minsta chansen finns alldeles säkert i Wolodarskis DN.

invandrare1957
invandrare1957
6 years ago

Vilken är den farligaste religionen (politiken) FN eller Islam. Eller går dom hand i hand.

niklasr
niklasr
6 years ago

Myndigheterna har redan valt och de valde utlänningarna. Utlänningar har alla rättigheter i Sverige men inga skyldigheter. En utlänning som får försörjningsstöd behöver inte vara fattig, en svensk måste vara utblottad för att det skall ske. Och tuffare kommer det att bli, för det är ok att neka svenskar men inte utlänningar.

Humoral
Humoral
6 years ago

Kulturmarxister brukar inte framhålla Beatles som bärare av dom socialistiska idealen.
Artister och konstnärer gör gärna drömmar till utopisk verklighet och vi som följer i den
ej så privilegierade vardagens hjulspår köper gärna deras drömmar.
Värre är det när media och politiker tror att dom är artister.
Genier vars hjul svävar ovan mark, kuggade i himmelsk kraft som Bob Dylan och Leonard Cohen,
har alltid avvisat vänsterns utsträckta hand.

Nils Sandblad
Nils Sandblad
6 years ago

Med risk för att vara tjatig, den här krönikan är värd en stor publik på ett internationellt forum.

invandrare1957
invandrare1957
6 years ago
Reply to  Nils Sandblad

Du kan aldrig tjata nog i Sverige fortsätt.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™

Apropå kulturmarxism och Sverige.

Hosts: Daniel Friberg and John Morgan

Guests: Ingrid & Conrad and Jonas de Geer.

https://soundcloud.com/rightonradio/3-sweden-the-world-capital-of-cultural-marxism

Martin Larsson
Martin Larsson
6 years ago

Trigger-varning: Är Ingrid Carlqvist och Jonas De Geer nyktra i programmet?

Lotta
Lotta
6 years ago

lyssnade igår. Väldigt bra podcast!

Talibananas
Talibananas
6 years ago

Populism det fulaste som finns? Då är det dags att vinna tillbaka ordet. Populism, av folket. Låt folket ha en talan som tas på allvar. Imagine.

Julia Caesar
Julia Caesar
6 years ago
Reply to  Talibananas

Jag gör vad jag kan.

Maja Dacke
Maja Dacke
6 years ago
Reply to  Julia Caesar

Vi vet det, Julia, och är dig evigt tacksamma – vi som inte kan göra någon skillnad alls … har inte fler kvar att upplysa i min trånga vänkrets, den som jag lämnat pga dess faktaresistens. Att leva i en eremitisk miljö är mig inte främmande … men jag skulle gärna stått därute och förkunnat inför kålhuvuden om det varit till någon nytta.

Tack!

mrhans
mrhans
6 years ago
Reply to  Julia Caesar

Du påverkar många! Vi är också många som sprider dina texter på olika sätt, jag skriver ut några exemplar varje gång och delar ut.
Tack Julia!

100
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x