23
jul
Seneste opdatering: 23/7-17 kl. 0142
46 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Copyright Julia Caesar och Snaphanen. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Försöken att begränsa yttrandefriheten tar aldrig semester. I Botkyrka kommun söder om Stockholm rensar biblioteken ut och förstör böcker av ideologiska skäl, bland annat Astrid Lindgrens klassiker ”Pippi i Söderhavet”. Kommunen, som är invandrartätast i Sverige med en invandrarmajoritet på 57,7 procent, har en så kallad ”Interkulturell Handlingsplan”, och där ryms inte ursprungsversionen av Pippi Långstrump. I bokens originalversion från 1948 är Pippis pappa negerkung på Kurrekurreduttön i Söderhavet. Där faller den politiskt korrekta bilan.

SVT-journalisten Janne Josefsson avslöjade i radioprogrammet ”Sommar i P1”  den 9 juli att han sedan lång tid har haft kontakt med Botkyrka kommun och ställt frågor om deras hantering av böcker som gallras ut för att de av politiska skäl inte anses passa in i kommunens Interkulturella Handlingsplan.

Kommunen erkänner indirekt att böcker bränns

Kommunen förnekar i ett pressmeddelande att böcker bränns men medger att många gallras ut och går till sophantering – där det normala förfarandet är att allt brännbart bränns. Indirekt erkänner alltså Botkyrka kommun att Janne Josefsson har rätt om bokbränningen.

I lördagens upplaga av det alltid lika usla radioprogrammet P1 Medierna,  som kallar sig ”mediegranskande”, påstår Botkyrkas bibliotekschef Anja Dahlstedt, 34, att pärmarna tas bort på böcker som gallrats ut, och boksidorna återvinns. Hur biblioteken har hanterat just ”Pippi i Söderhavet” känner hon inte till. I programmet nämns inte att kommunen agerar efter en Interkulturell Handlingsplan, det vill säga har en överordnad politisk-ideologisk agenda för vilka böcker man tillhandahåller för utlåning till allmänheten och vilka som sorteras ut. Vilken metod man använder – förbränning eller pappersåtervinning – är i sammanhanget ointressant. Det är utsorteringen av böcker och vilka kriterier som tillämpas som väcker frågor.

”Föråldrade uttryck som kan uppfattas som rasistiska”

De böcker som fortlöpande gallras ut är böcker ”där det förekommer föråldrade uttryck som kan uppfattas som rasistiska”,  det vill säga utifrån ideologiska ställningstaganden och åsidosättande av bibliotekslagen. ”Pippi i Söderhavet” i originalupplaga är en av dem som har kasserats av ideologiska skäl.

“Den innehåller rasistiska uttryck som barnen i Botkyrka inte ska behöva möta när de letar berättelser, underhållning och lässtimulans” säger Anja Dahlstedt.

Politisk bias: ”Vi har en ganska icke-konservativ syn”

Hon anser att kritiken mot Botkyrkabibliotekens hantering av böcker är orättvis – men erkänner samtidigt en politisk bias: ”Vi har en ganska icke-konservativ syn på vad biblioteken är.”

“Botkyrka är tacksamt att projicera samhällspolitiska debatter på. Vi har också en ganska icke-konservativ syn på vad biblioteken är och vi ser dess roll för att bygga ett hållbart och bra samhälle. Det medför att vi hamnar i skottgluggen” säger hon.  Botkyrkas bokförstöringspolicy har även fått internationell uppmärksamhet på sajten Breitbart.

“Ja… Det är märkligt alltihop” säger Anja Dahlstedt. Hon anser att “den senaste debatten har blivit absurd och löjeväckande”.

”Vi byter ut ett ord som skadar barn”

Astrid Lindgren skrev boken om Pippi Långstrump på 1940-talet. Lagom till 70-årsdagen 2015 togs n-ordet bort i en nyutgåva. I den nya, rasismtvättade versionen är Pippis pappa Efraim Långstrump inte längre negerkung på Kurrekurreduttön. Han är ”Söderhavskung”.

”Vi byter ut ett ord som skadar barn, men rör inget annat i texten” sa Astrid Lindgrens dotter Karin Nyman i samband med nyutgivningen.

Karin Nymans attityd är ett sorgligt exempel på hur anhöriga som har ärvt förtroendet att förvalta ett litterärt och kulturellt arv inte klarar att stå emot klåfingriga krav på att ändra och censurera böckers innehåll utifrån nya ideologiska trender.

Genom Astrid Lindgrens böcker fick jag ett språk

”För barnens skull.”    ”Ord som skadar barn”?

Jag borde följaktligen vara svårt traumatiserad av de böcker jag läste som barn. En hette ”Lilla svarta Sambo”. Den handlade om en negerpojke som hade en mamma som hette svarta Mumbo och en pappa som hette svarta Jumbo.

Jag lärde mig läsa i Pippiböckerna på 1950-talet. Under lång tid låg jag på sjukhus många mil hemifrån. Snälla släktingar skickade böcker till mig. Jag låg gipsad i flera månader, läsa var det enda jag kunde göra. Att ”Pippi i Söderhavet” är ”kolonialistisk” och ”rasistisk” hade jag som åttaåring ingen aning om. Det var genom Astrid Lindgrens böcker jag fick ett språk – någonting som jag delar med hundratusentals andra barn som växte upp på 1950-talet och framåt.

Att stryka och ändra är historierevision

Av någon anledning är det ofta barnböcker som utgör slagfältet för kulturpoliserna och skitnödiga censurälskare som i första hand vill positionera sig själva i förmodat gynnsamma lägen. Astrid Lindgrens Pippiböcker är inte de första och kommer inte att vara de sista. Kring bland annat Stina Wirséns ”Lilla hjärtat”  och belgaren Hergés’ ”Tin-Tin i Kongo”  har striden stått så att stickor och strån rykt.

Alla böcker skrivs naturligtvis utifrån sin tids kontext, både vad gäller språk och ideologi. När samhälleliga instanser bränner böcker av ideologiska skäl är det en allvarlig varningssignal om att en demokrati är på väg att rämna. Att inte kunna acceptera böcker som uttryck för sin tid utan stryka och ändra i dem är historierevision, en kulturell brottshandling med stark symbolisk laddning.

För vad är nästa steg i processen att radera utvecklingsstegen i vår historia och pressa in terrängen så att den ser ut som kartan? När kommer genusforskare och andra rabiata feminister att kräva bokbål på August Strindbergs dokumenterade kvinnohat? 

”Till slut bränner man även människor”

Den tyske författaren Heinrich Heine (1797-1856)  skrev i ett berömt citat att “där man bränner böcker bränner man till slut även människor”.

”Vi bränner alltså böcker av Astrid Lindgren. Vet vi vad vi gör? Ska vi bränna böcker av Barbro Alving och Jolo (Jan Olof Olsson) och andra samtida författare också?” frågar Janne Josefsson.

”Alla tre var antirasister men använde dåtidens ord, ord som anses olämpliga i dag. Vi vill förhindra rasism och barbari – men vet vi att vi gör rätt?”

”När man bränner böcker av ideologiska skäl så finns det i mig något som säger “vänta lite nu, ska vi verkligen låta dessa försvinna? Ska inte de få finnas så att jag kan berätta för mitt barn att så här sa man på den tiden?”

Vakthundarna på våra bibliotek

Debatten om Sveriges invandrartätaste kommun där man bränner böcker av ideologiska skäl är en senkommen men nödvändig reaktion mot hur kulturförvaltningar och enskilda bibliotekarier godtyckligt och utifrån sin egen högst privata röd-grön-rosa övertygelse tar sig rätten att bryta mot bibliotekslagen  och vägra köpa in eller låna ut böcker som de själva ogillar.

2011 publicerade Affes Statistikblogg ett inlägg med rubriken “Vakthundarna på våra bibliotek”, en mycket avslöjande nätdiskussion där majoriteten är uppenbart vänstervridna bibliotekarier som varnar för och legitimerar varandras beslut att vägra köpa in min bok “Världsmästarna. När Sverige blev mångkulturellt”. 

“Biblioteken ska spegla hela spektrat av åsikter”

Många låntagare hade bett biblioteken att köpa in boken men blivit nekade med diverse svepskäl. Bibliotekarierna var oroade över att behöva släppa in en bok som de flesta inte hade läst men ändå bestämt sig för att avsky.

“Ska rasistiska kampanjmakare kunna tvinga eller manipulera in sina alster på folkbiblioteken? Hur bemöter vi dem?” frågade Jonas Aghed, bibliotekarie vid Brännkyrka gymnasium.

“Jag tror att ”Världsmästarnas” popularitet bara växer ju mer vi utesluter boken ur biblioteket” skrev Mikael Böök, “biblioteksaktivist”.

Jan Szczepanski, förste bibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek, skrev:

“Det är inte bibliotekens roll att vara vakthundar. Bibliotekens roll är att spegla hela spektrat av åsikter så länge dessa inte är straffbara.”

Biblioteken ska vara en bastion för yttrandefriheten

Folkbiblioteken  ska alltsedan starten 1799 i Kjula socken i Södermanland vara en yttrandefrihetens bastion. Där ska alla utan kostnad kunna låna böcker och skaffa sig bildning och förströelse. Enligt bibliotekslagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet ska präglas av allsidighet och kvalitet.

Tyvärr har en klick högröstade vänsterliberala aktivister tillskansat sig tolkningsföreträdet och megafonerna på det här området, liksom på de flesta andra områden inom kultursektorn. Bibliotekarier har godtyckligt och utifrån egna politiska preferenser kunnat vägra köpa in och fjärrlåna böcker som efterfrågas av låntagarna.

Hård JO-kritik mot två bibliotek

Sex år senare ger JO, Justitieombudsmannen, Jan Szczepanski och andra försvarare av det fria ordet rätt. I två uppmärksammade utslag riktar JO Cecilia Renfors hård kritik mot biblioteket i Tumba i Botkyrka och biblioteket och kultur- och fritidsförvaltningen i Falköping för deras vägran att köpa in och fjärrlåna böcker som låntagare efterfrågat.

Än en gång är det min bok “Världsmästarna” som har stött på patrull, denna gång på biblioteket i Falköping, där Christina Seveborg är bibliotekschef. Hon var själv med och bestämde att biblioteket inte skulle ta in boken, varken som inköp eller fjärrlån, eftersom den ansågs innehålla felaktiga värderingar, vara “främlingsfientlig” och “brista i vederhäftighet”. I likhet med Botkyrka har Falköping ett politiskt utformat styrinstrument i form av en medieplan.

“Trygg med att inte få sina mänskliga rättigheter kränkta”

Den person som ville låna boken vände sig till kultur-och fritidsnämnden i Falköpings kommun, som hänvisade till medieplanen. Där står bland annat att “värderingar är den viktigaste faktorn vid kvalitetsbedömningen av en bok”.

Kultur- och fritidsnämnden “vill vara säker på att en låntagare kan känna sig trygg med att när hen lånar litteratur inte få sina mänskliga rättigheter kränkta genom att läsa den”. Hör och häpna!

JO klandrar kommunen för bristande objektivitet och skriver i sitt utslag att “biblioteket inte ska ta hänsyn till vilka värderingar och åsikter som lyfts fram i en bok så länge boken inte innehåller något brottsligt. Att göra ett sådant urval ”står i direkt strid med bibliotekslagens krav på allsidighet och fri åsiktsbildning och är inte heller förenlig med objektivitetsprincipen”.

Vägrar köpa in Tino Sanandajis “Massutmaning”

Botkyrka kommun utmärker sig inte bara genom att rensa ut Pippiböcker av ideologiska skäl. Kommunens bibliotek har också vägrat köpa in nationalekonomen Tino Sanandajis storsäljare “Massutmaning” – av ”kvalitetsskäl”.

“Jag tog det slutgiltiga beslutet, delvis för att skydda enskilda bibliotekarier” säger bibliotekschefen Anja Dahlstedt.

I Botkyrka prioterar bibliotekschefen – en kommunal tjänsteman – alltså att skydda enskilda bibliotekarier som fattar odemokratiska beslut – inte att ge allmänheten tillgång till önskad litteratur. Enorm efterfrågan på Sanandajis bok har inte fått Anja Dahlstedt att tänka om.

“Botkyrka bibliotek har brutit mot lagen”

Tumba bibliotek i Botkyrka har också vägrat att såväl köpa in som fjärrlåna Karl-Olov Arnstbergs och Gunnar Sandelins böcker “Invandring och mörkläggning” som “Muhammeds flickor; våld, mord och våldtäkter i Islams hus” av den danske författaren Lars Hedegaard. Den person som ville låna böckerna fick veta att de hade “kvalitetsbrister” och ”stred mot den interkulturella handlingsplanen”.

Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka kommun kritiseras av JO på ett liknande sätt som politikerna i Falköping. “Biblioteket har inte levt upp till bibliotekslagens och regeringsformens krav på objektivitet vid sin handläggning av låneframställningarna” står det i JO:s beslut.

En fragmentariserad världsbild utan inbördes sammanhang

Varje skribent som försöker se enstaka händelser i ett sammanhang och få en helhetsbild riskerar att bli kallad “konspirationsteoretiker”. Den meningsbärande eliten vill inte se några sammanhang, helhetsbilder eller orsaker, eftersom ansvar då skulle kunna utkrävas av dem. En fragmentariserad världsbild där enstaka händelser duggar som konfetti utan inbördes sammanhang, bakgrund och förklaring passar deras relativiserande agenda bättre.

Den politiskt korrekta trosbekännelsen lyder:

“Det finns ingen egentlig verklighet och inga bestående värden. Ingenting är bättre eller sämre, allting är relativt. Det som finns är förändring. Ingenting är på riktigt, allting är konstruerat. Det som hände i går är passé. I morgon konstruerar vi en ny verklighet.”

Ja, det är yrselframkallande.

Starka varningssignaler om hotad yttrandefrihet

Förstörelse av böcker av ideologiska skäl, liksom olaglig vägran att tillhandahålla önskad litteratur på landets bibliotek ljuder för mig som starka varningssignaler om en alltmer hotad tanke-, åsikts- och yttrandefrihet. Yttrandefriheten kan aldrig tas för given, den har alltför mäktiga fiender. Signalerna ljuder extra starkt för att vi hör dem i Sverige, ett land som trots sin status av demokrati alltsomoftast visar upp totalitära tendenser.

Janne Josefsson är unik bland sina kolleger inom gammelmedia. Han har uppfattat varningssignalerna och vågar formulera det han hör. Det har hänt förr i historien, det har hänt alltför många gånger att demokratier snabbt har förvandlats till diktaturer med brutal repression mot oliktänkande. Steget är inte så långt som vi kanske föreställer oss.

Språket är repressionens första verktyg

Det börjar ofta med en glidande förändring av språket. Att manipulera språket och tabubelägga vissa ord eller ge dem en annan innebörd har alltid varit en av totalitära regimers vanligaste metoder att vilseleda människor och få dem att finna sig i ett förtryckande och odemokratiskt styre. Språket är repressionens första verktyg.

I den första av två böcker om den östtyska diktaturen DDR, “Inte bara Stasi”. Relationer Sverige – DDR 1949 – 1990″ beskriver professor Birgitta Almgren hur orden i diktaturen systematiskt gavs ny betydelse. “Frihet”, “jämlikhet”, “rättvisa”, “humanism”, “fred” och “frihet” proklamerades som magiska ord och vändes till sin motsats.

Bakom orden dolde sig en brutal verklighet där oliktänkande fängslades och de som försökte fly till Väst sköts ihjäl. DDR:s spionorganisation Stasi gömde sin vedervärdiga verksamhet bakom ord som “heder”, “insats”, “plikt” och “ära”.

“Språket blir ett verktyg, inte för att orientera sig med i världen, utan för att konstruera bländande illusioner och utopiska mål” skriver Birgitta Almgren.

Inga problem – men säkerställda utmaningar

I Sverige har vi, språkligt sett, inte längre några problem. Inga alls. Det är faktiskt ett rent mirakel. Däremot har vi en del “utmaningar”. Ordet utlovar möjligheten av en lösning även där inga lösningar finns.

Politikerna gödslar sitt språk med ord som “säkerställa” – visst låter det betryggande? De lovar att “säkerställa” att det går bra för Sverige, fast varenda invånare kan se att det går mer åt helvete för varje dag.

Vi har den löftesrika, exotiska och pensionsräddande mångkulturen och det kompetensregn som gestaltar sig som massinvandring från jordens mest underutvecklade länder – hur skulle vi kunna undgå att känna oss välsignade av politikernas omtanke om oss?

Bokbålen – rädslans och totalitarismens manifestationer

Bokbålen kantar människans historia som vanmaktens, rädslans och totalitarismens manifestationer. En majoritet förefaller automatiskt förknippa bokbränning enbart med den tyska nazistregimen på 1930- och 40-talen. Historien och vänsterliberala media förbigår helst den skoningslösa repression som har kännetecknat Sovjetväldet och andra totalitära kommuniststater, med flammande bokbål, förföljelse av oliktänkande och författare som har spärrats in på mentalsjukhus och i fångläger, nerdrogade med neuroleptika efter påhittade psykiatriska diagnoser.

Oskyldig norsk bloggare drevs i landsflykt

Efter Sovjetväldets sammanbrott 1991 är islam den totalitära ideologi som dominerar förföljelsen av oliktänkande och hoten mot yttrandefriheten. Islam betyder underkastelse och är inte förenlig med yttrandefrihet. Från 1988 har den indisk-brittiske författaren Salman Rushdies bok ”Satansverserna” bränts och hundratals människor dödats vid upplopp mot boken av protesterande muslimer med motiveringen att den var anti-islamisk. Samma sak, upplopp och hundratals döda, inträffade efter att danska Jyllands-Posten publicerade Muhammedbilder 2005.

berlin neukölln 2015 601 (1)
Gedenkstätte Berliner Mauer, Bernauer Straße (click for full screen)

I Norge gjordes bloggaren Peder ”Fjordman” Jensen  till syndabock och drevs i landsflykt 2011 för att massmördaren Anders Behring Breivik utan Jensens tillstånd hade citerat honom i det manifest han skickade till flera hundra e-postadresser innan han körde in till Oslo och sprängde regeringskvarteret. Peder Jensen – som aldrig haft någon maktposition och aldrig har begått en kriminell handling – utsågs till projektionsskärm och bärare av skuld och befolkningens vrede för den Arbeiderpartiledda regeringens och polisens fullständiga misslyckande.

Sanningsoffren kan räknas i hundratals miljoner

Sanningsoffren kan räknas i hundratals miljoner. Det de har gemensamt är att de har en enda lojalitet som är överordnad allt annat; lojaliteten mot sanningen.

”Tjugotre kommunistiska regimer och marxistiska gerillaförband på 1900-talet har mördat 110 miljoner människor. Det är tre gånger fler än vad som har dött på slagfälten i samtliga krig under samma tid” skriver journalisten och författaren Kjell Albin Abrahamson (1945-2016) i boken ”Låt mig få städa klart! Om kommunister, kryptokommunister och antikommunister”.

”Världens värsta massmördare var Josef Stalin och Mao Zedong. Hitler kommer först på tredje plats.”

Han tillägger:

”Endast vänsterextremister och dårar (ofta samma personer) kan hävda att Gulag aldrig ägt rum.”

Självständigt tänkande människor ett hot mot makten

I boken ”Vänstern och tyranniet”. Det galna kvartsseklet” (2003) jämför författaren och den före detta fp-politikern Per Ahlmark de tre stora totalitära ideologierna islamism, kommunism och nazism. Typiskt för samtliga är att de drivs av utopier, kräver alla att få styra världen och är utan samvetsbetänkligheter inställda på folkmord som ett medel för att erövra total makt. De föraktar frihet och avvisar yttrandefrihet och alla andra former av demokrati.

Utifrån de utgångspunkterna anses det inte bara legitimt att begränsa yttrandefriheten – det är absolut nödvändigt för att undanröja det hot mot makten som tanke-, åsikts- och yttrandefrihet utgör. Självständigt tänkande människor har alltid varit ett hot mot makten – ett större hot ju mer maktfullkomlig en regim är. Under varje enskild tidsepok, men med varierande intensitet, har en av de stora frågorna för makthavarna varit hur lämpliga dimridåer ska kunna läggas ut och väljarna kunna hållas undan från insyn i de så kallade ”kontroversiella” politiska besluten som de anses må bäst av att inte känna till. En fri debatt och åsiktsbildning skulle allvarligt kunna hota maktmonopolet.

En dubbelriktad skändning av ett helt folk

När jag som 70-plussare betraktar Sverige och svenskarna gör jag det utifrån perspektivet att jag under flera decennier har haft nåden att få uppleva Sverige som ett bra land. Ett land med arbetsamma, ärliga människor, hög social tillit, trygghet och stor framtidsoptimism. Ett land där flertalet föräldrar vågade hoppas på ett ännu bättre liv med bättre förutsättningar för sina barn än de hade själva.

Därför är det med en smärta som är större än som går att uttrycka i ord jag ser det som pågår i Sverige i dag: en dubbelriktad skändning av ett helt folk. Vi är systematiskt förda bakom ljuset och påtvingade ett samhällsexperiment med enorma ekonomiska, sociala, kulturella och demografiska konsekvenser som ingen ännu ser vidden av eller har någon lösning på. Vi är grundlurade av en elit som månar om sitt eget bästa men inte vill oss andra väl.

Nu invänder vän av ordning att vi alla är ansvariga för att ha röstat på de partier och politiker som har genomfört det mångkulturella experimentet. Men vilket parti har ärligt deklarerat sina intentioner att kasta oss som laboratorieråttor in i experimentet utan att det finns någon väg ut ur buren?

Skamstrategierna tystar oss

Det är den ena delen av skändningen. Den andra är att yttrandefriheten snörs åt så att vi inte ens får uttrycka vår vrede, vår sorg och vår besvikelse över det experiment vi har tvingats in i utan risk för att bli stigmatiserade och utstraffas socialt. Yttrandefriheten står under ständiga attacker från en elit som vill något annat än rätten att yttra sig för människor som bär resultaten av deras styre.

Det sker som vi vet mer genom psykologiska och sociala strategier – som rasiststämpling, förtal och politisk demonisering – än genom konkreta lagändringar. Lagändringar väcker opinion. Skamstrategierna tystar oss.

Utan uttrycksmöjligheter sitter vi på en kruttunna

Att människor berövas sina uttrycksmöjligheter är ett mycket farligt tillstånd. När det inte finns några ventiler sitter vi i bildlig bemärkelse på en gigantisk kruttunna som kan explodera när som helst. När allt fler människor inser hur lurade de har blivit vaknar ett raseri som varken går att tämja med lagar eller mediala skampålar. Det här vet politikerna, och de fasar för vad som kan hända.

Från psykologin vet vi att människan är kapabel att härbärgera mycket svåra känslor och erfarenheter. Villkoret är att det är tillåtet att tala om dem, att få sätta ord på dem. Om de stängs inne och inte får uttalas ökar risken för explosion och våld.

Det vi kan göra är att tala. Du. Och jag.

Den österrikiske författaren Stefan Zweig  (1881 – 1942) var en av dem som fick sina böcker brända på bål av nazisterna. Han gick i landsflykt och tog sitt liv i Brasilien sedan han skrivit sin sista bok ”Världen av i går: en europés minnen”. Han skriver:

”Att vittna om vårt liv, så anspänt och fyllt av skakande överraskningar, ter sig som en plikt då vi alla – jag upprepar det – som bevittnat dessa oerhörda förändringar har tvingats till det. Vår generation hade ingen möjlighet att dra sig undan, ställa sig vid sidan av, som man förr kunnat göra.”

Det vi kan göra är att tala. Du. Och jag.

Inte knyta näven i byxfickan och tiga.

Berätta. Tala. Ropa. Skriva. Göra våra röster hörda. Ge uttryck för våra tankar. Se sambandet mellan oss själva och de som levde före oss, de som byggde det som nu rivs ned.

Sluta ljuga. Sluta vara politiskt korrekt. Börja tala sanning. Ta matchen mot rädslan. Den kommer inte att förgöra oss. Den väntar på att bli undanröjd.

Litteratur:

Kjell Albin Abrahamson: Låt mig få städa klart! Om kommunister, kryptokommunister och antikommunister.

Per Ahlmark: Vänstern och tyranniet. Det galna kvartsseklet.

Birgitta Almgren: Inte bara Stasi. Relationer Sverige – DDR 1949-1990. 

Julia Caesar: Världsmästarna. När Sverige blev mångkulturellt.

Stefan Zweig: Världen av i går: en europés minnen.

DONERA TILL JULIA

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC- kod ELLFFESS
Varmt tack för din gåva!

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
invernes
invernes
5 years ago

Svenske myndigheter opptrer som ISIS ! de ødelegger all den gamle kulturen så man skal miste sitt fotfeste i livet, dette er satanisk terrorisme mot eget folk, at ikke borgerkrig oppstår i Sverige er uforståelig og skremmende i seg selv.

http://www.sian.no/sites/default/files/styles/main_image/public/5938.jpg?itok=cs1ZKe90

latmask
latmask
5 years ago
Reply to  invernes

I Östeuropa efter kriget satt det ofta högtalare på telefonstolparna där dagens kommunistpredikan sändes ut. Det var förbjudet att lyssna på Radio free Europe.
Idag känns det friare att lyssna på ungersk radio än svensk.

Anna Svensson
5 years ago
Reply to  latmask

Bara inte det ungerska språket vore så svårt!

Snowflinga
Snowflinga
5 years ago

Det är skrämmande att läsa denna krönika. Man har inte bara en häxjakt på människor som man anser ha fel åsikter utan också språkpoliser som förbjuder böcker som anses innehålla felaktiga ord. Man kan nog säga att Sverige har fångats av en sjuk ideologi som kväver och förstör hela landet både andligt och kulturellt. Man gör allting för att utplåna landet Sverige i ett destruktivt socialt experiment. Man avskaffar Sveriges historia och nu bränner man böcker. Var skall det sluta? Denna häxjakt har redan krävt enorma sociala och personliga kostnader när man försöker utplåna ett folk, dess kultur och historia.

torstein
torstein
5 years ago

Takk enda en gang til Julia Cæsar; det synes å være en Kafka prosess vi scandinaver møter i Norden og ellers Vest-Europa i dag; så forutseende Franz Kafka var da han skrev Der Prozess (1925) begynner vi å forstå nå som den nye multikulturelle politistaten tar form og åpenbarer seg i all sin gru.
Takk for ditt gode serum og vaksinering mot den nye totalitære fascismen vi ser vokse frem.

OlofdeGothia
OlofdeGothia
5 years ago

Den svenska Stasiorganisationen EXPO ett inofficiellt organ för den sittande makten i Sverige påtalar för oss svenskar vad som är lämpligt att tycka.
https://ulsansblogg.wordpress.com/2017/01/13/expo-vill-censurera-bocker/

Harold_the_Barrel
Harold_the_Barrel
5 years ago

Varför använder du “hen”? Jag slutade direkt att läsa, och har därmed inte läst hela krönikan. Jag slutar alltid att läsa när jag stöter på detta vidriga ord.

Julia Caesar
Julia Caesar
5 years ago

Jag avskyr ordet men återger det när det förekommer i citat. Allt annat vore citatförfalskning.

Fred Land
Fred Land
5 years ago

En brændt bog lever for evigt…

latmask
latmask
5 years ago
Reply to  Fred Land

Jodå, bara några kloka människor har gömt undan några exemplar av den.

Fred Land
Fred Land
5 years ago
Reply to  latmask

Tænker på bogen Fahrenheit 451, hvor mennesker memorerede bøger for eftertiden.

Allan Hansen
Allan Hansen
5 years ago

” Det hændte engang, at der gik lid i en teaterkulisse.
Bajads kom frem for at underrette publikum derom.
Publikum troede, at det var en vits, og applauderede.
Bajads gentog. Publikum jublede og applauderede
endnu vildere. Således tænkte jeg, at verden vil
gå under i den almindelig tro, at det er en vits,,,

Søren Kierkegaard.

InHocSignoVinces
InHocSignoVinces
5 years ago
Reply to  Allan Hansen

Det mindede mig om en historie fra anden verdenskrig, hvor skuespilleren Ebbe Rode gik ind på scenen på ABC teatret, og hævede højre arm til den klassiske nazi-salut. Efter at hele den tyske generalstab var kommet på benene nede i salen og havde gjort det samme, sagde Ebbe Rode højt og tydeligt: “Så høje blev mine tomat planter i år!”, hvorefter han gik ud igen. Samtlige danskere i salen brød fuldstændigt sammen af grin, og de tyske officerer fangede overhovedet ikke komikken, og stod bare der og måbede.

Infowarrior
Infowarrior
5 years ago

Det sier seg selv at med det klimaet som råder i Sverige så vil det aldri bli akseptert at SD kommer til makten, vinner de valget så bryter helvete ut.

Infowarrior
Infowarrior
5 years ago

Sverige er på full fart mot et islamsk diktatur.

Allan Hansen
Allan Hansen
5 years ago
Allan Hansen
Allan Hansen
5 years ago
Kasper K
Kasper K
5 years ago

I den humanitära och feministiska stormakten Sverige har man drivit den mest utstuderade ismen av dem alla, pk-ismen, till helt nya nivåer. Här deltar de som skall föreställa yttrandefrihetens försvarare media till raka motsatsen – åsiktskommendanter som under täckmanteln “journalistik” ges fria händer att registrera, hänga ut, förfölja och trakassera oliktänkande.
De värsta exemplen, avarterna DN och Expressen, torde få totalitära despoter världen över gröna av avund inför “den svenska modellen”.

Skåning
Skåning
5 years ago

Jag håller med både Julia, Peder och Kjell-Albin. Det största historiska misstaget Västvärlden gjorde, var att inte göra ett totalt uppgör mot kommunismen, vare sig efter -45 eller -89. Dessa horribelt vilseförda ideologiska människor, styr fortfarande över akademin och journalistiken.

Och det bör faktiskt nämnas att nazisternas bokbål främst var symboliska. Det var inte så att Freuds litteratur var förbjuden, i alla fall inte innan 1944. Det fanns ingen censur i den bemärkelsen. Privat kunde du äga vilka böcker du ville.

Steinadler
5 years ago

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss. Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig… Read more »

Buddy O
Buddy O
5 years ago
Reply to  Steinadler

Vi tar et bibelsitat, iden det er søndag 🙂 Om et rike kommer i strid med seg selv, kan det riket ikke bli stående, 25 og om et hus kommer i strid med seg selv, kan det huset ikke bli stående. 26 Om nå Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, kan han ikke bli stående. Da er det ute med ham. 27 Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke. Da kan han plyndre huset hans. —… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
5 years ago
Reply to  Steinadler

For alt handler i siste instans om å ta fra oss det viktigste vi hadde, våre hjemland, og gjøre oss hjemløse i verden på en måte som raskt ville ført til internasjonale reaksjoner, boikottaksjoner og endog militær inngripen og bomber fra oven om noen så bare for en kort stund hadde forsøkt seg på tilsvarende ovenfor et ikke-europeisk land. Jag instämmer. Vi är genom långtgående hjärntvätt fråntagna vår förmåga att försvara oss själva mot alla former av fientlig verksamhet. Självförsvar bygger på insikten om vem man är, att vi är ett folk, att vi är värdefulla och värda att försvara… Read more »

haugianer
haugianer
5 years ago
Reply to  Julia Caesar

Men,JC,ditt hat mot Doc.no,Rights,virker ekstremt………..Ikke la det beste bli det godes fiende…

Julia Caesar
Julia Caesar
5 years ago
Reply to  haugianer

Var har du fått det ifrån, mitt “hat mot Doc.no, Rights”? Vad har du för exempel på det?

invernes
invernes
5 years ago
Reply to  Julia Caesar

Bare rød feminist propaganda for å sverte deg, ikke noe å bry seg om. 🙂

invernes
invernes
5 years ago
Reply to  haugianer

Hørt slikt tull ? bli edru.

selma
selma
5 years ago
Reply to  Steinadler

Godt skrevet, Steinadler. På overflaten går livet som normalt for de fleste. Det er ikke alltid lett å se at mye skjer i det skjulte, og at samfunnet endres til det ugjenkjennelige. Jeg fikk lyst til å minne om FNs Agenda 2030. Underskrevet og vedtatt med oppstart 1.1.2016. Alle verdens land er med. FNs plan er : en verdensregjering skal innføres. Nasjonalstaten fratas suverenitet. Jordens befolkning skal ned til et antall av 1/5 av tidligere mengde. Art. 45 i Agenda 2030: – De nasjonale parlamentene pålegges via sin lovgivning og sine budsjetter å sørge for gjennomføringen av “våre forpliktelser”. –… Read more »

sussebassa
sussebassa
5 years ago
Reply to  Steinadler

Så i hvor stor grad er egentlig svensker “Ett folk”..med tanke på all innvandringen, gifte, barn og lignende.. typ utvanning..sammenlignet med Norge og Danmark..så hvorfor skjer ikke det samme i disse land. Er vi tilbaka til det samholdet som ble skapt under WW2 som svenskena “slapp unnan”..solidaritet med sine landsmenn..felles fiende..felles elende..som fremdeles huskes..brakt ifra generasjon til generasjon den dag i dag..mens svenskar inte har hatt krig i eget land på øver 200 år..

eurozone
eurozone
5 years ago

Bränner man “Koranen” på Botkyrkas bibliotek? , den innehåller ju ett riktat hot mot alla icke muslimer…

Robert S.
Robert S.
5 years ago
Reply to  eurozone

Kanske den har bara tagits in på arabiska och det kan vi inte läsa och många muslimer kan inte läsa alls.

latmask
latmask
5 years ago

Varför kunde man inte göra Pippis pappa till polynesierkung istället? Då fanns det troligen inga negrer på Kurrekurreduttön, utan bara polynesier.
Ett gott råd: Spar de här gamla utrensade, förbjudna böckerna. De kommer att få samlarvärde. Om det blir krig så gräv ner böckerna i skogen och gräv upp dem igen efter kriget.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™
Reply to  latmask

Det finns vissa krafter som vill att många ord ska hamna i minneshålet för att begränsa vår kapacitet att tänka och resonera. Om personen som grävt ner böckerna dör så förblir böckerna nedgrävda. Om dom överlever kanske i århundraden. Om dom lyckas med sitt minneshål går det kanske inte ens att deschiffrera böckerna efter så lång tid. Men den tiden, den sorgen.

latmask
latmask
5 years ago

Det viktiga är att böckerna bevaras. Kan vi läsa hieroglyfer och runor så tror jag att dessa böcker kommer att vara läsbara i århundraden.

Maja Dacke
Maja Dacke
5 years ago
Reply to  latmask

Och du vet VAR Kurreduttön ligger?

Skåning
Skåning
5 years ago
Reply to  Maja Dacke

Ja, i söderhavet, och där finns traditionellt sett inga negrer.

latmask
latmask
5 years ago
Reply to  Maja Dacke

Antagligen var den tänkt att ligga någonstans i Polynesien, dvs i södra Stilla havet.

invandrare1957
invandrare1957
5 years ago

Tack Julia fantastiska Julia. Farsan höll på att klappa till mig en gång i livet när jag sa att jag ville göra lumpen som kompisarna jag som är född på Åland där det är frivilligt. Han sa att jag åkte in som sextonåring och har sett så mycket skit. Kan du slippa det så ska du göra det. Jag höll på att slå till min dotter när vi pratade om Tintin böckerna och rasismen. Då säger den naiva högutbildade dottern med ett stolt barnsligt leende att jag känner honom som tog upp det och jag tycker det är rätt. Jag… Read more »

ɱØяñιηg$ʇðя ©™
Reply to  invandrare1957

För några år sedan censurerade jänkarna Huckleberry Finn och rensade bort det förhatliga n-ordet. Men man får ju tänka på att romanen är en skildring av den tid som Mark Twain själv växte upp i. Om man nu använde n-ordet flitigt så var det för att det var naturligt. Inte mer rasistiskt för dåtidens amerikaner än vad ordet negerboll är för vår generation. Så det är verkligen historierevision det handlar om. Hoppas en del böcker överlever i privat ägo, annars är vi illa ute.

Lars-Erik Eriksson
Lars-Erik Eriksson
5 years ago

Avnjöt Hasse Alfredssons skrovliga inläsning som på CD efter CD var full av neger och nigger utan att där finns ringaktning i ärendet och uppdraget.
Mark Twain eller som han hette, James Langhorne Clemens, var före sin tid när det gällde att överhuvud omnämna svarta i litterära texter.
Varför skriver du n-ordet? Det är ju den amerikanska pk-agendan.
Tänk på att i Nigeria bor där nigerianer och vilka är det som bor i Niger?

niklasr
niklasr
5 years ago
Reply to  invandrare1957

Den som inte är socialist när hon är i tjugoårsåldern har inget hjärta. Den som inte är konservativ när hon är i trettioårsåldern har ingen hjärna.

Tomas
5 years ago
Reply to  invandrare1957

Hej! Jag förstår det som att du är Ålänning. Bäste Ålänning ! Jag är Pursvensk och har aldrig uppfattat Ålänningar eller Finnar som invandrare. Nåväl. Ja, Sverige och Danmark är totalitära terrorstater. I ditt fall tycks de tagit dottern på ett mentalt vis. I Sverige och Danmark rövar man mängder av barn fysiskt. Det är medveten politisk terror. Före ockupationsindustrin så har vi sedan länge också haft övergreppsindustrin. Barnen är en lönsam råvara. Du kan läsa om ett fall av tusentals om du klickar på mitt blåa ”T” Jag ger också länken till http://blueshift.nu/uppdatering-folkmordsanmalan-ej-inledd-fu-overklagad/ Där har jag skrivit på listan.… Read more »

Talibananas
Talibananas
5 years ago

Ge mig en vit häst och jag ger tio små negerpojkar. Ge mig en black om foten och jag trampar i det svartvita klaveret. Eller så var det vice versa.

latmask
latmask
5 years ago
Reply to  Talibananas

Du får bara spela i C-dur och i a-moll på klaveret. Nåde dig om du trycker ner en sådan där svarting som finns inklämd bland de vita. 🙂

latmask
latmask
5 years ago
Reply to  Talibananas

I schack så kämpar de kaukasiska pjäserna mot de afrikanska. Men det är roligt att se politiska journalister göra svart till vitt.

Mats500
Mats500
5 years ago

Man debatterar detta på tyska pi-news också, debattartikel den 21 juli 2017.
Länk här: http://www.pi-news.net/buecherverbrennung-in-schweden-astrid-lindgrens-pippi-ist-rassistisch/

46
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x