4
jan
Seneste opdatering: 4/1-18 kl. 1543
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Ghetto eller Qasbah ? Forkludret retorik lammer nødvendig indsats mod fjenden

Af Torben Snarup Hansen, historiker

Hvordan ville Europas politikere og medier reagere, hvis millioner af nazister – med skrårem, støvler, brune skjorter og armbind med hagekors – besatte byerne? Hvad ville de offentlige institutioner gøre, hvis en sådan fjende blokerede trafikken, afbrændte biler, kirker, skoler og butikker, voldtog kvinder og børn, pryglede, udplyndrede og udsatte tilfældige forbipasserende for morderisk terror, mens de råbte “sieg heil!” – og i øvrigt indoktrinerede børn og unge til at føre krig mod demokrati og personlig frihed ?

Naturligvis ville stat og samfund – og højre og venstre – øjeblikkeligt slå hårdt tilbage. Fjendens provokation ville være velkendt og gennemskuelig, og i de enkelte nationalstater ville borgerne og politikerne hurtigt blive enige om at tilintetgøre fjenden.

Dette er selvfølgelig et 100 procent fiktivt billede, da nazismen og fascismen blev knust og udryddet for længe siden. Men i dag er de omtalte blodige aktiviteter daglig kost i store dele af Europa. Blot er uniformeringen fra Hitlers tid udskiftet med symboler og kampråb fra en imperialistisk religion, som bemeldte herre selv beundrede og assisterede. “Allah-u-akbar” er nu kampråbet fra Malmø til Marseilles.

Staten ødelægger samfundet

Der er en slående lighed mellem fortidens nazistiske praksis og nutidens revolutionære profettroende, som i fire årtier har blandet sig med velfærdsimmigranterne, der invaderer de “vantros” lande – og stadig strømmer over Middelhavet fra Afrika og Asien. Men i Vesteuropas stater nægter beslutningstagerne at standse invasionen. Hvorfor handler politikerne ikke effektivt mod denne fjendtlige overtagelse, der også er begyndelsen på en befolkningsudskiftning? Hvorfor tillader de samfundets ødelæggelse i stedet for at beskytte det? Hvis kriminalitet og terror ikke var så alvorlige emner, kunne de mange års omkostningstunge forsøg på “integration” og tilhørende absurditeter samles under overskriften “now look what a fine mess you’v got us into!” (jvf. de gamle film om de klodsede Gøg og Gokke).

En mere seriøs henvisning kunne genopfriske afdøde Niklas Luhmanns påvisning af velfærdsstatens iboende svaghed: Den råder kun over to midler: “Geld und Satzung” – penge og dekreter.

Hvem er ofre?

Enorme pengesummer – naturligvis hentet fra Vesteuropas skatteydere – overføres år efter år til diktatorer og terrorgrupper i “varme lande” og til de såkaldt “udsatte” velfærdsimmigranter i de “vantros” byer. Her klumper de sig sammen og afkapsler sig fra den omgivende befolkning, og i stigende omfang lader de sig styre af imamer og andre pligtkyndige, som kolporterer Allahs forbud og påbud fra div. tekster. Meningsmålinger viser, at store mindretal af de profettroende i Vesteuropa ønsker at indføre shariaens strammeste regler, skønt disse i mange tilfælde blev ignoreret i de lande, indvandrerne kommer fra. Derfor hypnotiseres børn og unge af grænsen mellem profetreligionen og de rituelt urene “vantro” tyskere, svenskere, danskere o.s.v. Resultatet er kriminalitet og terror.

I stater som Ægypten eller Marokko ville en sådan opførsel øjeblikkeligt medføre voldsom afstraffelse. Her er frygt det vigtigste middel til at opretholde orden og sikkerhed. Men i Vesteuropas offentlige institutioner praktiseres en ganske anden opfattelse af straf. På ledelsesniveau gælder et dogme, der siger, at beklagelig opførsel fremprovokeres af de “vantros” racisme eller fravær af “inklusion” og “integration”. De anklagede og dømte fremstilles som “udsatte” for kriminalitet og terror, og de skal behandles terapeutisk. Ofrene er derimod ikke “udsatte”. De livsfarlige tilvandrere, som stilles for en dommer, risikerer i værste fald fængsling, hvor den dømte har adgang til at “uddanne” sig til en fremtid som hellig kriger.

Politikeres og bureaukraters retorik afslører den terapeutiske tankegang og dens ugyldige udgangspunkt. Afdøde topsocialdemokrat Svend Auken meddelte, at “vor tids jøder er muslimer”. I dag strømmer muslimer til Europa, mens jøderne flygter. Alligevel har rabiate profetdyrkere held til at påtage sig offerrollen. Auken var ikke ubegavet, men han og en stribe politikere – fra både højre og venstre – har forgæves prøvet at moralisere truslerne væk. Nøgtern og udtømmende beskrivelse og analyse af folkevandringen afviser de stadig, og de får kun ringe assistance fra universiteterne. Regeringen er ikke seriøs og udviser ikke rettidig omhu. Formørkelse og forvirring er det “budskab”, statsminister Lars Løkke og hans partifælle Bertel Haarder leverede nytårsaften 2017. Den første vil rive bygninger ned – ikke udvise kriminelle – for at dæmpe bilafbrænding, skyderi, voldtægt og anden skadegørelse, og Haarder mener, at det danske samfund spænder ben for asylimmigranter – såkaldte “flygtninge”. De holdes ude fra arbejdsmarkedet. De er ofre!

Hvad er en ghetto ?

Det italienske ord “gettare” betyder at kaste eller støbe. I år 1516 besluttede den suveræne republik Venezias byråd at samle jøderne i et nedlagt støberi – en “ghetto”. Det var tvang. Men jøderne kunne og turde ikke gøre modstand. De vidste, at her var de i sikkerhed, og byrådet ønskede at beholde dem på grund af deres færdigheder, men de måtte ikke leve sammen med kristne. At betegne nutidens komfortable boligbyggerier, som velfærdstilvandrere selv vælger, er egentlig absurd. Et kvarter som Vollsmose, Gellerup og Mjølneparken burde i stedet kaldes en “kasba” – Qasbah.

Parallelsamfund

En ghetto og en kasba var og er etniske parallelsamfund. Men så ophører ligheden. Kasba / Qasbah er et nordafrikansk ord, som betyder en fæstning med omliggende boligbebyggelse. Kernen i havnebyen Alger i det forhenværende franske Algeriet var det arabisk/muslimske kvarter – le Kasbah. Det var bastion for terrorbevægelsen FLN, “den nationale befrielsesfront”. Da et fransk elitekorps – les parachutistes (faldskærmstropper) – i 1957 besatte kvarteret og udslettede terroristerne med uhørt brutale metoder, blev FLN stort set knust. Dramaet blev senere filmatiseret af Gillo Pontecorvo med titlen La Battaglia di Algeri / La Battaille d’Alger.

Sammen med den venstresnoede presses fordømmelse af regeringens antiterror fik Pontecorvos produkt stor betydning ved at demoralisere politikerne og befolkningen, og til sidst kastede præsident de Gaulle håndklædet i ringen. I 1962 trak Frankrig sig ud af Algeriet. Herefter foretog de nye magthavere et ubeskriveligt massemord på hundredetusindvis af modstandere – især etniske berbere. Siden da har andre oprør og massakrer fundet sted. Disse katastrofer er stort set ukendte i Europa. Men det franske nederlag og parallelsamfundenes nuværende sejrsmarch i vesteuropæiske stater forklarer et langt stykke, at kasbah’er ikke blot får lov til at brede sig, men endvidere modtager betydelige summer og anden service fra regeringer og kommuner.

Bertel Haarder og andre “venligboere” er med i flokken af pionerer, som alene ved deres passivitet forbereder befolkningsudskiftning i Danmark.

(Del 2  kommer her i næste uge)

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Første del er her Vesteuropas afmægtige og destruktive politikere […]

Britta Due Andersen
Britta Due Andersen
4 years ago

Vel er politikerne kloge /intelligente på en IQ skala.. I 30erne/ i 70erne var det også de kloge, der var villige til at overgive os til “fanden selv”. De er forblændede af deres tanker om det gode samfund. Derfor kunne selv Stalin forsvares. Almindelige mennesker var mere jordbunde. De kunne se, at nogle var mere lige end andre i de kommunistiske lande. Selv om de aldrig var der fysisk. De læste de historier, der kom frem om paradiset. Og kunne lægge to og to sammen. Arbejdernes paradis var et uhyggeligt diktatur.

Søren Ferling
Søren Ferling
4 years ago

Meget enig. Mennesket er kun meget delvist et rationelt væsen. Dette krænker visse velbegavede menneskers forfængelighed, hvorfor de fornægter forholdet.

Det betyder at de bruger deres gode begavelse til at rationalisere deres irrationelle betragtninger og følelser og de bliver dermed mindre kloge, fornuftige end mange, som er mindre begavede.

Nøglen er oplysningsideologiernes monumentale fejltænkning om menneskets egenskaber, som de velbegavede og veluddannede tror blidt og døvt på.

Dermed kan det hele nedskrives til dårlig religion.

Leif Knudsen
Leif Knudsen
4 years ago

Alle total-ismer har samme udgangspunkt: den menneskelige psyke. Kommunisme, socialisme, fascisme, nazisme, islam. Det er derfor de samme mekanismer, de samme grundliggnede mål, de samme metoder, de samme strukturer, de samme gerninger alle total-ismerne bringer i spil. Ethvert rationelt tænkende menneske burde kunne indse den slående lighed mellem islam og nazismen, som Torben Hansen så klartsynet beskriver. Problemet med nutidens socialster er, at de er vokset frem i kontrast til deres hedengangne konkurrenter om magten, nazisterne. Deres retorik er derfor gearet til at kaste et massivt slør over at eet råddent tankesæt blot er erstattet af et identisk råddent tankesæt.… Read more »

B Bune Smith
B Bune Smith
4 years ago

Glæder mig til næste afsnit.

River
River
4 years ago

Mange fine vendinger og tanker. Dog har vi jo allerede nazisterne i gaderne i form af Antifa, mv. Og ingen gør noget, alle kigger den anden vej.
Vi er nødt til at se dybere ned i brønden. Verden styres af et lag af onde mennesker der samtidig er ubegribeligt rige.

samuelafugglas
samuelafugglas
4 years ago

Det är förmågan och möjligheterna att plundra medborgarna på deras LIV och EGENDOM som avgör en politikers överlevnad.
“Det häftigt att betala skatt” som Mona Sahlin sa och mina grannar tycker är självklart!!!
Vi vågar inte längre ha en avvikande uppfattning, så djupt har vi sjunkit i det socialistiska träsket.

Henning Jensen
Henning Jensen
4 years ago

Det er kloge ord og almindelig sund fornuft Torben Snarup Hansen herover skriver, men hvorfor er disse kloge ord ikke indlysende for alle? Intelligensmæssigt er politikerne vel som gennemsnittet af befolkningerne, så politikernes uvidenhed om de faktiske forhold kan ikke kun tilskrives manglende begavelse eller uvidenhed, men må være et bevidst valg den enkelte har truffet. Når man i alle situationer træffer valg, så er det fordi man er stillet over for enten ulemper eller fordele, som der skal vælges imellem. For politikerne er det fordelene der overskygger alt andet: position og muligheden for at “rage til sig selv”, det… Read more »

Søren Ferling
Søren Ferling
4 years ago

Tak for en god beskrivelse af at politikerne ser Europa som et frit bosætningsområde og ikke har noget til overs for europæerne.

T. Snorrason
T. Snorrason
4 years ago

Først tillykke med din seneste bog Reconquista, kort og koncis.
En bog om Ruslands og Østeuropas problemer med islam og hvorledes de gennem tiderne er blevet håndteret – ikke mindst af Rusland og det senere Sovjet – kunne være interessant.
Ordet ghetto kommer mig bekendt ikke fra italiensk, men er et udtryk for kazarernes (jødiske) pælebefæstede lejre på stepperne, hvilket for synes mere korrekt. Kilde: Arthur Koestler, Den trettende stamme.
(Israel godkender i dag Koestlers tese, om at østeuropæiske jøder (ashkenazerne) oprindeligt nedstammer fra kazarerne.)

Søren Ferling
Søren Ferling
4 years ago
Reply to  T. Snorrason

Koestler levede før genetikken tog fart – han tog mest fejl.

T. Snorrason
T. Snorrason
4 years ago
Reply to  Søren Ferling

Underlig kommentar!

Søren Ferling
Søren Ferling
4 years ago
Reply to  T. Snorrason

Jeg siger bare at hans tese efterfølgende, i lyset af moderne genetik, viste sig kun at holde nok så delvist.

Hvad der kunne siges at være underligt er vel mere at du skriver at Israel ‘i dag’ godkender tesen – hvor har du det fra ?

T. Snorrason
T. Snorrason
4 years ago
Reply to  Søren Ferling

Netavisen Israel today!
Er den kilde anti-jødisk måske?

Søren Ferling
Søren Ferling
4 years ago
Reply to  T. Snorrason

Nej, men også seriøse medier bringer aprilsnar-‘nyheder’ og dette er for det første imod kendt omend kontroversiel viden og for det andet udgivet på purim, hvor man i Israel gør lidt som vi på 1. april og fastelavn. Jeg havde læst artiklen og fik det også til at det var satire – hvad de mere tænksomme kommentarer også bekræfter. Man må dog give dig at mange kommentatorer heller ikke fatter det sarkastiske og rabler derudaf om de ækle jøder. Artiklen er et par år gammel og intet af det annoncerede er sket. Ja, jødedom er en religion og jøder er… Read more »

finnaskov@mail.tele.dk
finnaskov@mail.tele.dk
4 years ago

En tak til Torben Snarup. Her bliver problematikken skåret ud i pap, så enhver med blot en smule forstand kan fatte hvad der foregår. Jeg vil blot anholde en enkelt bemærkning i dit særdeles oplysende indlæg. Svend Auken var ikke ubegavet. Hvordan måler man begavelse? Har mødt Svend Auken et par gange, og han virkede ikke udpræget intelligent, på mig vel at mærke. Nu havde han også en ordentlig skid på i det ene tilfælde, og gedigne ” efterveer” i det andet, så det undskylder vel lidt. Hvordan kan man som politiker, levebrødspolitiker, der aldrig har beskæftiget sig med andet… Read more »

sussebassa
sussebassa
4 years ago

Det er vel ingen hemmelighet at de fleste politikere har liten skolegang..og det er også derfor mange velger å bli politikere…Kjempelønn med knappast grunnskolen høres ju toppen ut..for de fleste.. mens vi velgerne og landet må lide under deres manglende kunnskaper..och låge IQ..
Sveriges statsminister Løfven klarte ikkje engang å fullføre et sveiserkurs..og ikke er polissjef Eliasson noe bedre..Vi ser jo alla som lever i Sverige hvordan utslag dette gir seg.
Nei, her gjelder partiboka og den er en phD verd..minst..tror disse indoktrinerte och hjernevaskede mennesker.

Allan Hansen
Allan Hansen
4 years ago

Tak til Torben S. Hansen – en mand af folket!

18
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x