8
sep
Seneste opdatering: 8/9-18 kl. 1604
2 kommentarer - Tryk for at kommentere!

En kommentar fra den del af folket, som politikerne aldrig vil lytte til

Danmarks situation

Af Jens Graae, pensioneret officer

I mere end 1000 år har etniske danskere med vekslende held forsvaret det danske område. De af os, der endnu ikke er hjernevasket af vores nutidige politikere og deres medløbere, de elitære og journalisterne, og derfor stadig er så heldige at være i besiddelse af en rimelig rationel tankegang, må nu erkende, at det er ved at være slut med det Danmark, som vi kender og holder af.

Den største politiske nederdrægtighed som i mange år har fundet sted i Danmark var den, at ingen etnisk dansker blev spurgt om de ville opgive den homogene sammensætning i befolkningen til fordel for det multikulturelle ”paradis”, som store dele af vore politikere foregøglede os. Den folkelige accept gennem en folkeafstemning udeblev. Politikerne mente utvivlsomt, at befolkningen ikke var kloge nok til at træffe den afgørelse! Jeg tror, at mere end halvdelen af den danske befolkning efterhånden er klar over, at det var vores politikere, der ikke var kloge nok.

Vi vælger politikere for at de skal lovgive samt styre og lede landet. Vi forventer at politikerne er handlekraftige og ændrer dårligt fungerende love og konventioner. Politikerne er valgt til at varetage folkets interesser. Det er bestemt ikke meningen at rådgivende jurister og andre kontorister skal afgøre om det er muligt at ændre en lov eller en konvention, som det synes at være tilfældet i nutidens politiske ledelsesgrundlag.

‘Lovlig, muslimsk overtagelse’

Det virker faktisk som om folketinget har mistet evnen til at fjerne de love og konventioner der skader landet. Det virker yderligere som om djøffere i ministerierne har taget magten fra politikerne.

Som situationen er nu, så vil muslimerne på et tidspunkt i dette århundrede blive et flertal i forhold til den etnisk danske befolkning og så vil de på demokratisk vis stemme sig til magten i folketinget og dermed opnå eneret til magten i Danmark. Ville der i så fald være tale om suverænitetsafgivelse?

Nej, vil de såkaldt lærde jurister på universiteterne sige. Der er jo tale om muslimer med et dansk statsborgerskab, der har stemt på et lovligt parti, som de selv har oprettet og som har opnået flertal i folketinget. Muslimerne har i dette tilfælde ret til at overtage Danmark. Det man kalder en lovlig overtagelse. Grundloven og dansk lovgivning som helhed vil herefter med kort varsel blive erstattet af en sharia-agtig lovgivning.

Jamen, de danske politikerne har jo ikke spurgt den etniske danske befolkning om de var villige til at afgive kongeriget Danmark til indvandrede muslimer, vil nogle danskere måske sige. De samme politikere har heller ikke spurgt befolkningen om de har ret til at at give muslimer omtrent ubegrænsede muligheder til at bosætte sig i Danmark og om de senere kan give statsborgerskab til et utal af de samme muslimske indvandrere. Det burde vel ikke ske i et demokrati, at de politiske ledere langsomt og sikkert forærer det land væk, som de er valgt til at lede. Ikke desto mindre sker det.

 EU eller Østrig, Ungarn, Polen, Tjekkiet, Italien?

Kan vi stole på, at vores politikere i nutidens Danmark vil begrænse muslimske indvandreres rejser til vores land? Når politikerne hævder, at de har nedbragt antallet af indvandrere, kan vi så stole på, at det er sandt? Er det ikke andre lande, f.eks. Østrig, Ungarn, Polen m.fl. der har udvist det mod, som vores egne danske politikere ikke besidder, til at standse mængden af muslimer, der kommer til landet?

Det undrer sikkert mange ”almindelige danskere”, som journalister og andre elitære klasser så hånligt kalder os, at vores politikere ikke kan se, at indvandrerne stadig vælter ind over Middelhavet til Grækenland, Italien og Spanien. Hvis det står til EU, så skal Danmark have sin rigelige andel af disse indvandrere. Hvis danske politikere nægter, så udsteder EU sikkert en eller anden straf. Hvor er vores rettigheder?

Kan vi stole på, at EU beskytter den danske befolkning mod at indvandrere kan fratage os vores land, når et muslimsk ”paradis” er et af de mål, som EU synes at have! Hvad kan ellers være grunden til at EU ikke vil standse tilstrømningen af indvandrere, der ankommer over Middelhavet? EU har jo lovet at sikre EU’s ydre grænser til gengæld for at de enkelte nationer indenfor EU åbnede deres grænser. Har vi kunnet stole på det? Har vi hørt en eneste protest eller blot et pip fra vores egne danske politikere, som sidder i EU og tjener fede hyrer! Det sker heller ikke og vil aldrig ske.

Europas situation.

Langsomt er selvbestaltede elitære kredse og levebrødspolitikere i nationalstaterne i Europa ved at underminere befolkningernes ældgamle nationer under ledelse af EU. Imod et klart flertal i de europæiske befolkninger vil de tvangsskabe de multikulturelle samfund gennem modtagelse af ikke integrerbare koran- og shariafikserede muslimer fra især Nordafrika, men også muslimer fra andre områder, eksempelvis fra Tyrkiet, Pakistan, Afghanistan m.fl.

Og muslimerne er helt klar over den medvind og støtte de får fra de nuværende herskende klasser i Europa. Kostbare moskéer med de traditionelle minaret-tårne dukker op overalt i nationalstaterne i Europa, sandsynligt betalt for oliepenge og tilladt af europæiske politiske magthavere. Og muslimerne selv lægger ikke skjul på, at de skal overtage Europa. Når vi bliver ”mange nok” lyder ordene gang på gang.

Og det er jo sandt, at et flertal til enhver tid kan tage magten i et demokratisk land. Den regel gælder for muslimer, der har statsborgerskab. Statsborgerskab uddeles som bekendt i rig målestok til muslimer overalt i Europa, dog med undtagelse af de tidligere østlande, der klogelig nok slet ikke vil følge EU’s krav om modtagelse af indvandrere. De tidligere østlande ønsker ikke at genopleve en ny besættelse af muslimerne. De har jo prøvet ”mosten” i form af sovjetunionens besættelse. Det ”kommunistiske paradis” havde heller ikke succes.

Allerede nu er alt for mange politiske og elitære kræfter i spil med deres vrangforestillinger om ændring af Europa til et ”muslimsk paradis”. Ingen ”almindelig europæer” bør glemme disse politikere og de elitære kræfter, der støtter politikernes vrangforestillinger.

Retssager mod journalister, politikere og venstreorienterede medløbere bør forberedes

Men hvor er de nationale advokater henne, som ud fra den enkelte nations love skulle informere om straffen for at vildføre en befolkning politisk og derved ødelægge en velfungerende nation. Allerede nu bør retssagerne mod en række journalister, levebrødspolitikere og venstreorienterede elitære medløbere forberedes! Det er nemlig disse mennesker, der har lagt grunden til at to farlige trusler mod Europa opbygges i løbet af få år. Den første og nærmeste trussel gælder udelukkende Europa. Lidt tidsmæssigt forskudt kommer den anden trussel, der vil ødelægge hele den vestlige kultur!

Den første trussel som berører Europa er skabt af menneskelig vanvid. Den baserer sig på en misforstået humanisme samt en misforstået tro på kærlighed og ligeværdighed mellem alle mennesker, uanset deres kulturelle tilhørsforhold. Det har resulteret i et utroligt fantasifoster, som man kalder det multinationale samfund kombineret med noget som man kalder globalisering. Formentlig er det også de nuværende europæiske elitære magthaveres mening, at alle mennesker i hele verden skal flytte sammen i en stor og lykkelig ”folkepark”.

Parallelsamfund overalt i de større byer i Vesteuropa

Og hvad har vesteuropæerne så fået ud af importen af store mængder muslimer? Resultatet kunne enhver ”almindelig europæer” forudse, nemlig parallelsamfund overalt i de større byer i Vesteuropa. Det er gammel kundskab fra landsbytiden, at et fåtal fremmede kan integreres, medens mange fremmede skaber problemer og i sidste ende vil tage magten!

Skrivebordsteoretikere og fanatikere, elitære kredse fra universitets- og politiske miljøer har i deres utrolige uvidenhed og ukendskab til mennesker øjensynligt troet, at deres hjernespind var en genvej til evig fred mellem alle mennesker på jorden.

Her møder vi altså igen det vanvid, der i sin tid skabte kommunismen, nazismen og fascismen og ødelagde millioner af menneskers tilværelse. I humanismens hellige navn er der nu skabt en ny magthaversygdom eller ”isme”, der endnu engang vil ødelægge millioner af menneskers tilværelse og ligesom de tidligere velkendte ”ismer” kun synes at have endnu en håbløs krig som endestation.

Men denne gang bliver en mulig krig værre. Vi ved fra både historiske og nutidige beskrivelser, at muslimer i kraft af deres primitive religion og forældede kultur har en langt værre fremfærd end nazisterne. Deres erklærede mål er som nævnt at overtage Europa, som de i sin tid overtog og ødelagde de gamle kultursamfund i Nordafrika inkl. Spanien og Portugal.

Så galt behøver det imidlertid ikke at gå. Der er trods alt endnu en enkelt løsning tilbage, der kan bringe os fredeligt ud af det vanvid, som de uskyldige europæiske befolkninger – foranlediget af deres såkaldte politiske ledere – er havnet i.

Anerkend at islam er en sikkerhedsrisiko

Vi skal først og fremmest erkende, at muslimerne allerede nu er en markant fare for de europæiske samfund. Vi skal ligeledes erkende at muslimerne ikke er de stakler, som elitære kredse bilder os ind, at de er. Det er faktisk meget få af dem, det er nødvendigt at hjælpe. De er yderst sjældent flygtninge, men derimod simple økonomiske indvandrere. De er også et stolt folkefærd, der har klaret sig i Nordafrika i århundreder og sagtens kan klare sig overalt. Vi skal huske, at de er et herrefolk, der historisk set aldrig har tøvet med at erobre andre folks landområder. Deres krigeriske fremfærd er legendarisk. Så sent som i 1683 blev de standset og nedkæmpet ud for Wien i endnu et forsøg på at erobre europæiske nationer. Dengang var det polakkernes indsats, der standsede dem.

I nutiden tror muslimerne på, at de kan overtage de europæiske nationer og rigdomme via de muslimske kvinders utallige børnefødsler. Det er deres form for en fredelig løsning på en erobring. Det de åbenbart ikke har forudset er, at overtagelsen vil ruinere de europæiske samfund. Resterne af de etniske europæere, der ikke har styrken og pengene til at forlade Europa, vil blive fattige dhimmier og formentlig ende med at blive tvangskonverteret til islam eller måske endda blive slaver. Moderne muslimer holder faktisk nutidigt slaver.

Den håbløse europæiske elite og det lige så håbløse sammenrend af nutidige handlingslammede levebrødspolitikere misbruger de europæiske befolkningers gode vilje og lader europæernes ældgamle kultur forbløde ved at modtage bølge efter bølge af muslimske Irakere, afghanere, palæstinensere, somaliere, syrere og ægyptere med mange flere.

En fredelig løsning eller en ufredelig løsning

Hvis europæerne ønsker at slippe ud af dette vanvidsscenarium, så er der to muligheder, nemlig enten som nævnt en fredelig løsning eller en ufredelig løsning. Den fredelige løsning er nok den sikreste af den simple grund, at de fleste af mændene i Vesteuropa er blevet for feminine og slappe til at gøre reel borgerlig modstand overfor muslimer, der er tilvænnet kampens vilkår i deres hjemlande. De europæiske unge mænd og kvinder er også militært set utrænede. Altså er man tvunget til at søge det sikreste, nemlig den fredelige løsning.

Den fredelige løsning baserer sig på, at muslimerne i deres søgen vælger de lande, hvor de kan få flest penge eller fordele. Hvem vil ikke gerne leve i arbejdsfri luksus sammen med sin familie.

Fjerner man pengene fra den ikke-arbejdende indvandrer og hans familie og stiller det krav at han/hun må finde sig et arbejde, de kan leve af, så vil lysten til at bosætte sig i et vesteuropæisk og vantro land svinde drastisk.

Ovenstående giver en umiddelbar løsning på problemet om tilstrømningen af muslimer til Europa. Tilstrømningen stopper nemlig så snart politikerne fjerner den ”arbejdsfri understøttelse” og i stedet kræver, at indvandrerne tjener deres egne penge ved at tage et arbejde. Samtidig skal det fastslås, at ligeværdighed kun skal dække de etniske europæere, der har optjent velfærdsværdierne gennem et langt livs hårde arbejde, hvilket bestemt ikke i samme omfang gælder tilfældigt indrejste indvandrere.

Den opfattelse ramler direkte imod Geneve-konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling. Ser vi på Danmark, så får vi yderligere et problem med loven af 1983, hvor en alt for rummelig asyllov blev vedtaget og asylansøgere fik retskrav på at få familien til landet. Den danske befolkning fik skandaløs ringe oplysning om denne lovgivning. Yderligere tilgik særloven for palæstinenserne i 1992, således at palæstinensere uden beskyttelsesbehov kunne blive i Danmark. Konventioner og lovgivning er ikke meget anderledes i de øvrige vesteuropæiske stater. Europa er fanget i et gammeldags og usundt net af konventioner og love som aldrig har været til folkeafstemning og slet ikke passer til nutiden.

Europas vælgere gør størst skade i stemmeboksen

Desværre er det nok den europæiske vælger, der gør størst skade, når han/hun står i stemmeboksen. Hvert fjerde eller femte år stemmer de fortsat på de partier, som mere eller mindre skjult tillader en øget indvandring af muslimer til Europa. Det er i virkeligheden disse vælgere, der uden tilsyneladende at vide det, gør deres børnebørn og oldebørn til muslimske undermennesker, såkaldte dhimmier, dvs. til mennesker, der udover skat til staten må betale for en muslimsk beskyttelsesaftale for at kunne forblive vantro.

Og tag ikke fejl. Det bruges i moderne tid i udstrakt grad overalt, hvor muslimer har magten. Og kan dhimmien ikke betale for den muslimske beskyttelse, så rykker han/hun ned i hierarkiet som slave. I hørte rigtigt! Nutidige muslimer holder slaver! Hvis I ikke kan forestille jer en europæer som slave, så får I syn for sagen, når muslimerne overtager Europa.

Hvis alt slår fejl og man som etnisk europæer fortsat ønsker at bevare Europa på europæiske hænder, bliver man nødt til at forsvare sig. Desværre med våbenmagt. Jeg siger desværre, fordi de europæiske befolkninger nok må erkende, at vores vattede politikere gerne vil vise, at de kan bøje nakken på deres egne befolkninger til fordel for muslimerne og har bevist, at de er i stand til det, men næppe tør rette et våben mod de virkelige erobrere, selv om disse åbent indrømmer at de kommer for at erobre. Vi mangler en Winston Churchill.

Med de politikere, der for øjeblikket regerer Vesteuropa, så må befolkningerne sikkert erkende, at de samme politikere med EU i spidsen langsomt vil ødelægge hele Europa. Vores børnebørn og oldebørn vil næppe få en chance i det helvede som politikerne mere eller mindre vidende skaber. Det værste er, at politikerne i sidste ende driver europæerne ind i en borgerkrig, som ingen i virkeligheden ønsker.

Om 30-50 år være omkring 10-11 milliarder mennesker på denne klode

Den anden og langt større trussel, som jeg har omtalt er lidt mere kompliceret. I 1935 var der godt 2 milliarder mennesker på jorden. I dag er der flere end 7,6 milliarder mennesker og antallet stiger kraftigt, uanset at FN og EU hævder, at situationen ændrer sig mod færre børnefødsler. Tro dem ikke!

I praksis vil der om 30-50 år være omkring 10-11 milliarder mennesker på denne klode. Det er nogenlunde grænsen for det antal mennesker som jordkloden på det nuværende teknologiske landbrugsniveau kan brødføde.

Vi står dermed med problemet at skaffe fødevarer til mange mennesker. Mangel på fødevarer skaber uvægerligt øgede priser, der igen medfører større fattigdom for de mennesker, der i forvejen er fattige.

Problemet forværres i høj grad af, at klimaændringerne vil reducere jordklodens produktion af fødevarer. Tørke og oversvømmelser vil påvirke produktionen negativt. Det må frygtes også at kunne udligne mulige teknologiske produktionsforbedringer. I må derfor forberede jer på, at sult og vandmangel på et tidspunkt i jeres børnebørns eller oldebørns levetid vil gøre sig gældende i store områder på jorden. En meget brutal tid ligger og venter forude. Kernen i jordens problem, herunder klimaændringerne, skyldes tilvæksten af mennesker, uanset hvad politikerne og deres elitære medløbere finder på at bilde jer ind. Det med tilvæksten af mennesker ønsker politikerne at tie ihjel, sandsynligt fordi de ikke magter problemet.

Men hvor blev alle de store planer om at begrænse fødselstallet i Verden af? FN, som nu er styret af muslimer, samt et hav af organisationer og stater har hævdet, at de begrænser fødselstallene. Det ulykkelige er, at disse påståede resultater overhovedet ikke kan ses. Hvor blev de af? Var man så naive, at man troede at man kunne begrænse muslimernes fødselstal? Enhver kan sige sig selv, at et sådant forehavende vil mislykkes.

Men der er også andre problemer. Alle disse mange mennesker, der fødes skal have et arbejde, som de kan leve af. Lediggang og sult er som bekendt roden til alt ondt. Men en arbejdsplads, som et menneske kan leve af koster adskillige millioner kroner. Summer vi op, så findes der ikke tilstrækkelig mange penge i hele verden til at skabe de arbejdspladser, der er behov for. Hertil kommer, at der heller ikke er penge eller tid til uddannelse af de mange mennesker, der er tale om, fordi uddannelserne skal være på et stadigt højere niveau. Endelig skal enhver produktion kunne afsættes – og helst med et overskud.

Sultende horder af uuddannede og arbejdsløse afrikanere vil drage mod Europas grænser

Yderligere har vi det problem, som vores politikere heller ikke tør tage stilling til, nemlig automatiseringen af produktionen. Sagt på en anden måde er det de intelligente maskiner, der efterhånden overtager mere og mere af produktionen. Når man ved, hvor hurtigt automatiseringen udvikler sig, så må ethvert normalt tænkende væsen forundres over de mange politikere, der stadig kvækker om at få tilført menneskelige ressourcer til produktionen. Især når de mennesker, de ret åbenlyst vil tilføre, er ufaglærte muslimer, som nogle politikere via journalistiske venner påstår at have noget i retning af en magistergrad fra et universitet, men i virkelighedens verden ikke har haft nogen skolegang af betydning. Endelig presser politikerne pensionister til at fortsætte med at arbejde udover en alder, hvor man normalt forlader arbejdslivet, fordi man nu har fået for mange arbejds-ubrugelige muslimer at betale til.

Sultende horder af uuddannede og arbejdsløse afrikanere vil i en ikke alt for fjern fremtid drage mod Europas grænser. Forestil jer en milliard mennesker, der vælter ind mod Europa.

Det skal europæerne forsvare sig imod, hvis de selv vil have tilstrækkelig med føde til at overleve eller selv vil overleve. Uanset hvad vore dages politikere og den såkaldte elite hævder, vil ingen humanitære foranstaltninger eller teknologiske landvindinger være i stand til at standse en milliard menneskers march mod Europa. Det er ondt at skulle sige det, men fra det øjeblik, hvor menneskers behov for mad overstiger den føde, der kan frembringes, er der ingen vej tilbage. Hvis europæerne skal gøre sig håb om at overleve som et folk, så må de være i stand til at forsvare sig.

Men fremtidens europæere kan kun forsvare sig, hvis hele Europa har tilstrækkelig etnisk sammenhængskraft og at de unge mænd i disse samfund vil lære at slå ihjel i stedet for at tro på pædagogers og læreres naive og feminine opfattelse, at en rundbordssnak klarer alt. Den gik ikke under 2. Verdenskrig og vil slet ikke gå, når kampen om vand og fødevarer sætter ind. Denne uhyggelige fremtid nærmer sig hastigt. Humanisme og medlidenhed overfor indtrængende milliardstore afrikanske horder er kun ensbetydende med europæerens egen, hans families, hans børns, hans børnebørns og hans landsmænds død.

Et forsvar af hele Europa umuliggøres.

Desværre må vi på det tidspunkt også forudse den situation, at levebrødspolitikere og venstreorienterede elitære kredse i samråd med EU og FN får ødelagt ethvert sammenhold i nationalstaterne i Europa ved at have ladet de enkelte europæiske lande oversvømme af indvandrere. Bemærk tendensen, som vi har set i Sverige, at den svenske venstrefløj tilsyneladende i stigende grad slutter sig sammen med muslimske indvandrere og sammen med dem er villige til at bekæmpe de svenskere, der vil forsøge at overleve som svenskere. Hvis det samme skulle blive tilfældet i resten af Europa, vil det betyde, at et forsvar af hele Europa umuliggøres.

Ingen synes at kunne forhindre religiøs galskab, venstresocialistiske fanatikere, uduelige levebrødspolitikere og islamiske børnefødsler. Der kommer uvægerligt et ragnarok og vi kan fastslå med sikkerhed, at det kommer på det tidspunkt, hvor antallet af mennesker overstiger jordens evne til at skabe de nødvendige fødevarer. Ingen teknologi vil på det tidspunkt kunne redde os, uanset hvad politikere og deres elitære medløbere herunder deres journalister vil påstå.

Og så er der kun at bemærke, at skal vi redde den vestlige kultur i Europa, så bliver det utroligt dyrt i tab af unge etniske europæere, der endnu engang skal nedkæmpe en ”isme”. Den nutidige ”isme” blev ikke skabt af en enkelt diktator, men af et helt forum af europæiske politikere, der i deres grænseløse magtbegær og uvidenhed skabte en ny verdenskrig, som den vestlige kultur måske ikke får mulighed for at overleve.

Jens Graae, 8.9. 2018

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] politikerne for en gangs skyld ”vil vide” mere, er artiklen af Jens Graae, pensioneret officer, god at få forstand […]

trackback

[…] politikerne for en gangs skyld ”vil vide” mere, er artiklen af Jens Graae, pensioneret officer, god at få forstand […]

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x