15
sep
Seneste opdatering: 15/9-18 kl. 1641
1 kommentar - Tryk for at kommentere!

Man har nok hørt, at EU bla. vil investere milliarder af Euros i Afrika i et ‘‘partnership of equals’, og ansætte 10 000 grænsevagter. Undskyld, grænsen går ude i Middelhavet og kan bevogtes af en håndfuld skibe, af radar og en satellit. Efter årevis af uduelighed og mangel på evne til at analysere situationen, – det er den venlige udlægning – stoler jeg ikke på EU over en dørtærskel. Det gør Viktor Orban heller ikke: Orbán Warns EU Planning to ‘Open the Gate’ with New Brussels Border Force.

STORA SÄKERHETSBRISTER I DET SVENSKA VALET

Av “Ögat”

På valdagen den 9:e september besökte jag min vallokal där jag och de som inte hade förtidsröstat lämnade sina röster under dagen. Jag lämnade mina tre röster ungefär kl 18.00. Jag återvände kl 19:45 för att övervaka röstsammanräkningen!

Jag blev chockad av vad jag då fick bevittna!

ALLMÄNNA OBSERVATIONER

Alla partiers valsedlar fanns ordentligt i facken i träställen! Det var inga högar på bord etc.! Vad jag omedelbart tänkte på och som förmodligen var en slump var att de traditionella partiernas fack var ganska tomma medans SD:s fack var proppfulla! Man kunde lätt få ett intryck av att få hade röstat på SD?

Det kunde naturligtvis ha fyllts på alldeles nyligen? Det var sent, kl var runt 18:00 då jag röstade.(Det är de politiska partierna som själva måste se till att det fylls på med valsedlar.)

TVÅ PERSONER KUNDE SE VILKA VALSEDLAR JAG TOG

Valsedlarna var utsatta i en korridor utanför klassrummen. I korridoren satt två personer, en framför varje ingång till de två vallokalerna! Den ena, som satt utanför ingången till min lokal pratade i sin mobil så den andra kvinnan som satt utanför der motsatta klassrummet/ vallokalen (hon bröt lite på svenska) och ville hjälpa mig att läsa mitt röstkort då jag frågade i vilket av de två klassrummen jag skulle rösta, i det högra eller det vänstra?

Jag var tvungen att ta av alla valsedlar då dessa två personer satt så att de såg stället med valsedlar!

OBSERVATIONER INNE I VALLOKALEN

Inne i vallokalen röstade jag bakom en av två skärmar och lämnade röstkortet till en kvinna som bad om mitt leg. Mina röster lades mycket noga ner i en trälåda som inte var förseglad men som hade ett lock som var delat i tre lika stora sektioner; en gul, en ljusblå och en vit! Alla tre hade en öppning som var ca 15 mm tjock och 15-18 cm lång. Kvinnan som lade ner mina röster i de tre facken sade högt i vilket av facken hon lade mina röster i. En gul, en blå etc. En yngre man satt på sidan om och verkade bevaka det hela. Således inget konstig med det som jag observerade förutom att valurnan var en låda av tunt trå och den var inte förseglad med sigill eller lås etc.

Jag fick en svag känsla av att dessa personer i vallokalerna hörde ihop på ngt vis?  Jag tittade in i den andra lokalen och även där kändes det som om det var mer ”politiker” där än vanliga medborgare?

JAG ÅTERVÄNDER OCH ÖVERVAKAR RÖSTSAMMANRÄKNINGEN

Jag återvände därför ungefär kl 19.45 till vallokalen för att övervaka rösträkningen. Det var bara jag som övervakade denna! Jag behöver inte tala om vem jag är. En av kvinnorna som tidigare hade tagit emot min röst satt och räknade ihop (i röstlängden) hur många som hade röstat och dessa siffror förde hon in i ett häfte som följde röstlängden. Hon fick fram en exakt siffra: 983 (?) hade röstat inklusive förtidsrösterna i mitt distrikt.

Tre personer hade tillkommit i vallokalen och fem av sex (inklusive de tre som var där när jag röstade) bar en knapp som visade att de hade rätt att delta i röstmottagandet och rösträkningen (?). Det var fem kvinnor i alla åldrar och en yngre man. Utifrån klädsel och annat fick jag en känsla att de närvarande kanske tillhörde S, Mp och V? Kan vara fel naturligtvis.

Några berättade att de hade anmält sig till kommunens valnämnd som intresserade av att ta emot röster! Kommunens valnämnd hade valt ut dem att göra detta jobb. När jag observerade samspelet mellan dem kändes de som om de flesta av dem kände varandra sen tidigare och de tilltalade varandra med förnamn. Det märktes att de alla hade varit med i gemet tidigare.

CA: 400 FÖRTIDSRÖSTER HADE ÖPPNATS I VALLOKALEN UNDER DAGEN.

Av de nästan 1000 röstande i mitt valdistrikt hade ca 40 % röstat i förväg. Jag var med när man stängde lokalen kl 20.00 och sköt ihop nio bord till ett större bord! På detta bord ställdes två långa papplådor. Formatet var exakt så att de stora vita valkuverten passade.

Där fanns ca 400 förtidsröster som kommit till vallokalen under dagen. Jag lade märke till att ytterkuverten var öppnade! De hade öppnats under dagen i vallokalen, före det att rösträkningen började och alla röster inne i dem hade kontrollerats! Några öppnade ytterkuvert stod på kortändan och stack upp i en annan kartong. Det var felaktiga röster, diskade och tveksamma röster? Det hela hade skett helt enligt reglerna.

DEN FÖRSTA MYCKET ALLVARLIGA SÄKERHETSBRISTEN

Här fanns alltså ca 400 röster vars ytterkuvert var öppnade och vars innehåll därför låg blottade. Själva rösten låg fortfarande i sitt kuvert som inte var öppnat. Kuverten ska enligt instruktioner från Valmyndigheten öppnas i vallokalen för att underlätta, snabba på sammanräkningen. Hur många timmar hade de legat så i vallokalen? Någon hade mycket lätt kunnat ta ut de tre röster som låg inne i ytterkuvertet och lagt dit egna röster i slutna kuvert! Detta hade kunnat ske på så sätt att röstkuvert hade förberetts, klistrats igen i förväg för att snabbt skifta plats i några eller flera av de öppnade ytterkuverten? Ytterkuverten var ju fortfarande märkta med sin kod i blyerts (För att man skall kunna ångra sin förtidsröst).

En annan fråga är hur de transporterades till vallokalen från den lokala valnämnden och vad som hände med kuverten under tiden innan de kom till vallokalen? Det torde ha varit många dagar i en lokal någonstans? Hur förvarades de?

På ytterkuvertet som innehöll rösterna var det skrivet med blyerts varje röstares id nr i röstlängden Ytterkuverten skulle lätt ha kunnat fyllts i med samma kod skriven på ett nytt ytterkuvert och med nya valsedlar? Vart hade dessa röster förvarats innan de kom till vallokalen? Hur transporterades de dit?En filmsnutt om hur hanteringen av förtidsrösterna går till finns på Valmyndighetens hemsida. Se den här:

DEN ANDRA ALLVARLIGA SÄKERHETSBRISTEN

Rösträknandet gick till på följande sätt. Först tog personerna runt det stora bordet ut alla Förtidsröster i de redan öppnade ytterkuverten. Innehållet sorterades av samtliga i en gul hög, en ljusblå hög och en vit hög. Dessa röstkuvert var oöppnade. Sedan stoppade en av de närvarande ner alla röster, i den valurna som fanns i skolsalen den icke förseglade valurnan/trälådan där mina röster också hade hamnat. Locket på trälådan/valurnan hade tre färger och tre öppningar. Först stoppade hon ner alla gula röstkuvert (Riksdag) sedan de ljusblå (Landsting) och sen de vita (Kommun). Jag frågade vad som hände om hon hade stoppat en gul bunt i det vita facket? Kunde man ta upp dessa röster och lägga dem i rätt fack? Nej. De gick inte! De skulle komma att räknas som kommunala röster! Man får alltså inte göra några ”misstag” här!

Efter att alla förtidsröster lagts ner i den enda valurnan i klassrummet/vallokalen öppnades den hur lätt som helst. Det var ett tunt trälock som inte var förseglat. Under locket som hade tre olika färger fanns tre av en tunn trävägg åtskilda sektioner, en för varje sorts röst.

Rösträknarna började med att ta upp samtliga gula röster. De sex rösträknarna öppnade kuverten med rösten och sorterade rösterna i olika högar framför sig, Centerpartiet, Socialdemokraterna, M o.s.v. Två av dem lade rösterna i en gemensam hög. När detta var klart samlade man ihop alla rösterna i en hög, parti för parti. Valsedlarna buntades ihop i buntar med femtio röster i varje med en gummisnodd runt samt i en icke gummisnoddsbunt om rösterna inte nådde 50!

Sedan räknades alla röster minst två gånger. Vid första räkningen blev det två röster mer än de ca 983 som det skulle vara enligt röstlängden. Felet hittades snabbt. Så antalet röster på bordet stämde med antalet röstande i vallängden.

Här föreligger den andra allvarliga bristen. Jag skulle som rösträknare och SD- eller M-hatare kunnat ta med mig en bunt röster för S eller Mp och ha dem i fickan. Jag skulle kunna byta en bunt med femtio S-röster eller ett annat antal på två röda sekunder med en SD-Bunt, eller en M-bunt. Detta blir naturligtvis svårare om det är flera närvarande och en som övervakar rösträkningen! Men på en liten ort uppe i tjotahejti är det naturligtvis hur enkelt som helst.

Det skulle t.o.m. kunna vara så att de tre (minimum) rösträknarna i en liten ”superröd” kommun som räknar har kommit överens om detta, t.ex. att minska på rösterna för SD? Eller för M?

50 gula röster för MP eller S och 50 gula röster minus för SD märks inte då slutsiffran enligt protokollet fortfarande är 983 röster! Rösterna kommer även att godkännas vid rösträkningen hos Länsstyrelsen.

Anmärkningsvärt var också att i lokalen där röstsammanräkningen skedde fanns tusentals valsedlar. De låg i högar på ett bord 2-3 meter bakom det stora bordet där de sex rösträknarna satt, stora högar med tusentals valsedlar från alla partier!

Risken torde inte vara helt obefintlig i ett land där samtliga partier mobbar och avskyr ett parti som SD och har svårt att svälja att de får fina siffror i opinionsundersökningarna? 2018 fanns det 6004 valdistrikt. De förtidsröster som inte hinner till sitt valdistrikt på valdagen samlas i ett särskilt ‘onsdagsdistrikt’ och räknas samman där. Ett onsdagsdistrikt motsvarar en kommunvalkrets eller kommun om kommunen inte är valkretsindelad. Detta för att valhemligheten inte ska röjas.

Det är otroligt att alla röster kan få ligga helt öppet på ett bord under en så lång tid som röstsammanräkningen pågår som var fallet i min röstlokal! Att ett byte av röster kan ske på två röda sekunder utan att det kan upptäckas!

De röster som ifrågasätts, t.ex. en röst med en teckning, en kommentar eller ngt annat läggs i en plastpåse som förseglas och signeras av två rösträknare. Ogiltiga läggs i en annan påse som förseglas och signeras. Båda går till Länsstyrelsen för bedömning.

Efter detta räknas landstingsvalet och kommunvalet och även denna sammanräkning innerhåller samma säkerhetsbrister!

När räkningen av alla riksdagsröster var klar och när antalet stämde med röstlängden gick den yngre mannen till sin mobiltelefon, uppgav en pinkod, och redovisade antalet riksdagsröster från mitt valdistrikt. (Är det möjligt att ringa igen och rapportera om resultaten senare när man rapporterar in landstingssiffrorna? och säga att man rapporterade fel?)

Detta redovisas som distriktets valresultat på valmyndighetens hemsida. Rösterna kommer sen att räknas en gång till på Länsstyrelsen.

EN TREDJE ALLVARLIG SÄKERHETSBRIST

Jag lade direkt märke till att valurnan, det fanns bara en i min vallokal, inte var förseglad. Det var fullt möjligt att kunna öppna locket till valurnan som var en tunn trälåda med ett tunt enkelt lock och ta ut ett visst antal valsedlar från t.ex. riksdagssektionen och stoppa in lika många nya på nolltid! Lokalen vimlade ju dessutom av valsedlar och kuvert! När det var dags för rösträkning granskade jag valurnan/den tunna trälådan noga. Den var inte förseglad. Det var bara att öppna locket! Den kunde lika gärna ha varit en plasthink med en tygduk över som hölls på plats med ett snöre runt hinkens topp? Om man har vart med om några val och vet hur röstsammanräkningen går till är det nog väldigt lätt att kunna göra i ordning valsedlar i förväg?

TANKAR OM DET JAG HAR SETT

Det som spär på min befogade rädsla/chock är att det inte är något vanligt valår. I år finns det med ett politiskt parti som många anser att alla andra partier avskyr och systematiskt har mobbat och misskrediterat under fyra år med god hjälp av medierna. Det torde finnas en ngt förhöjd risk att detta även kan slå igenom på valresultatet? Jag skulle kunna tänka mig att man t.ex. i ett i ”superrött” mindre valdistrikt har valt de ”rätta röstmottagarna” och minimiantalet, tre st. och hoppas att ingen övervakar rösträkningen som vanligt? Bytet av valsedlar kan ha skett innan vallokalerna stänger och rösträkningen börjar? Det finns ju åtminstone två tillfällen att ordna detta på innan röstsammanräkningen börjar!

Jag skulle också kunna tänka mig att det finns en liten risk att detta kan ske i vissa mindre distrikt med en mycket stor andel S och V- väljare? Man kan minska andelen röster även för M och inte bara SD och fylla på med röster för S och Mp?

Under valdagen har man ju total kontroll över samtliga röster och det finns tre tillfällen under valdagen då det kan manipuleras med rösterna. I/ Den olåsta Valurnan. 2/ De öppnade Förtidsrösternas innehåll kan bytas ut. 3/ En bunt, t.ex. riksdagsvalsedlar från en rösträknares ficka, eller en bunt eller ett visst antal valsedlar i rummet (efter överenskommelse med de andra i vallokalen) kan på två röda sekunder bytas mot en bunt eller ett visst antal räknade röster på bordet för t.ex. SD? M? ! Det kan ske omärkligt av en person vid bordet i rätt ögonblick eller efter en gemensam överenskommelse! Att bara möjligheten finns är ju chockerande, skrämmande!

FÖRSLAG TILL ETT SÄKRARE VAL

1.
Obligatoriskt närvarande kontrollant/övervakare vid rösträkningen. De sex rösträknare som jag observerade arbetade efter instruktionerna från Valmyndigheten. Men att dessa instruktioner kan lämna plats för flera, men minst tre mycket allvarliga säkerhetsluckor var chockerande att upptäcka!

Den lokala Valnämnden i kommunen ska naturligtvis även utse åtminstone enövervakare/kontrollant som närvarar vid rösträkningen! Alternativt anvisa de politiska partierna att det är viktigt att de skickar folk som kan övervaka rösträkningen. I min stad finns det 171 valdistrikt! Så alla partier borde ha folk som kan täcka dessa 171 valkdistrikt, övervaka röstningen? Man behöver inte uppge namn eller det parti man röstar på för att övervaka röstsammanräkningen.

2.
Förtidsrösterna skall absolut inte få öppnas föränn vid rösträkningens början, kl 20:00, även om det är tidskrävande och lite dyrare!

3.
Alla vallokaler ska ha valurnor med sigill som hindrar dem från att öppnas före kl 20:00 när kontrollant finns på plats. Finns ingen kontrollant på plats ringer man den lokala kommunala valmyndigheten som har jourkontrollanter att skicka? Ingen rösträkning får påbörjas innan en kontrollant är på plats!

4.
Alla små valdistrikt i ”tjotahejti” skall inte själva göra rösträkningen utan rösterna skall transporteras till ett annat större distrikt för räkning.

5.
Röstfördelningen i samtliga valdistrikt skall förutom årets valresultat, parti för parti, redovisas tillsammans med föregående vals siffror för de olika partierna! Det skall vara lätt att se skillnader.
Detta för att kunna upptäcka mycket stora avvikelser för ett parti!!

6.
Det är inte acceptabelt att röster till vårt viktiga val ligger helt öppet och kan bytas ut på två röda sekunder! Sådant trodde jag bara förekom i länder där valfusk är legio?

7.
Hela valförfarandet måste göras om. T.ex. kan man ta Finlands system rakt upp och ner.

8.
Ännu bättre, och för att tjäna tid och kostnader, vore att använda valsedlar med nummer för parti och kandidat som kryssats för. Man kan ha ett system där valsedlarna utan att behöva öppnas genomlyses i en maskin, avläses på en tusendels sekund och adderas?

Felaktiga röster märks i maskinen med en stämpel/kod och sorteras bort för granskning. Dessa siffror skulle även kunna redovisas som preliminära till samtliga partier i valdistrikten samtidigt som de rapporteras till valmyndigheten. Alla röster sparas. Varje valdistrikt har en maskin som kl 20:00 genomlyser valsedlarna i närvaro av röstmottagarna och en tillkommande kontrollant kl 20:00. Inget behöver ringas in.

Inga fel behöver då göras i vallokalen. Riskerna för valfusk minimeras. Att siffrorna i valet skickas till de politiska partierna i valdistrikten i samma sekund som de skickas till Valmyndigheten är bara ytterligare en säkerhetsgaranti.

Det kunde finnas en direktlinje till varje politiskt partis huvudkvarter i Sverige/riksdagen dit alla röster för partiet i Riksdagen går i samma ögonblick som de rapporteras till Valmyndigheten. Detta förfarande skulle medföra ytterligare säkerhet på den Dataöverföringsnivån? Idag kan ju allt hackas och manipuleras. Vad har vi för säkerhet i Valmyndighetens datasystem? Kan utomstående experter få komma in och granska systemet?

9.
Ingen röstmottagare borde få arbeta på samma valdistrikt som vid föregående val och inte ihop med samma personer som vid föregående val. Detta vore lätt att ordna De har själva ansökt om att få vara röstmottagare. Kommunens valnämnd utser dem. Det skall finnas minst tre röstmottagare på ett valställe/valdistrikt. Ingen av dem får tillhöra Kommunfullmäktige i kommunen. Däremot får de vara politiskt aktiva? De svarade, när jag frågade dem, att alla hade röstat (Naturligtvis.) röstat. Alla är alltså i viss mening politiska. Jag tror att en majoritet av dem jag observerade var Socialdemokrater? Jag kan ha fel. Resterande var kanske Mp eller V?

De hade gjort detta arbete förut. Flera av dem verkade känna varandra. De två damerna i korridoren ute vid valsedlarna hade lika gärna kunnat setat just innanför dörren till
vallokalen/klassrummet?

Samtliga närvarade utom en bar sin knapp som legitimerade deras närvaro. Däremot hade ingen av dom en namnbricka. De var mycket trevliga och svarade på alla mina frågor. Jag misstänker inget valfusk där.

Det var oerhört lärorikt att övervaka röstsammanräkningen och jag blev chockerad över alla möjliga säkerhetsbristerna som jag såg!

Se også Klankulturen har åter tagit plats i den svenska demokratin.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Træt
Træt
3 years ago

Man skal bare bruge et system som det danske, hvor hver stemmeseddel er “hellig” og der ikke flyder millioner af stemmesedler rundt.
Stemmesedler stemples ved udleveringen til vælgeren, og ubrugte stemmesedler stemples med “ugyldig” når valgstedet lukker.
Der er fuldstændigt styr på antallet af stemmesedler ved hver enkelt valgsted.

Hvis man ville, kunne de danske stemmesedler, som jo som bekendt er fortrykt med alle opstillingsberettigede partier og deres kandidater, sagtens maskinoptælles.

Valgmaskiner rummer så store farer for svigt og manipulation at de bare skal undgås.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x