9
jan
Seneste opdatering: 9/1-19 kl. 0430
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Danske politikere synes enige med FN og EU

Af Jens Graae

EU’s opfattelse af indvandringen

Uden indvandring fra Afrika vil Europa være fortabt! Vi må skabe legale veje til Europa for afrikanerne. Vi må tilføre nye afrikanske borgere til erstatning for en svindende, aldrende europæisk befolkning. Der vil blive behov for millioner af afrikanske indvandrere. Det er Jean-Claude Junckers opfattelse og dermed EU’s opfattelse.

Europæisk kultur og sammenhold skal nedbrydes

Den mulige afløser for Jean-Claude Juncker er den hollandske politiker Frans Timmermans. Han fastslår, at Europa og Afrika har et skæbnefællesskab. Frans Timmermans mener, at europæerne skal betale for at løfte Afrika ud af fattigdom og yderligere bør modtage millioner af afrikanere, formentlig dels i den hensigt at betale deres uddannelse og dels at give dem europæisk statsborgerskab. De skal jo ifølge EU erstatte den svindende europæiske befolkning. Endelig er det EU’s hensigt at ødelægge kulturen, sproget og sammenholdet i de enkelte nationer.

Masseindvandring gør det nemlig lettere for EU at nedbryde den enkelte nation, f.eks. Frankrig, Tyskland, Danmark, Sverige osv. Derefter kan det europæiske område opdeles i harmløse multikulturelle regioner, der er lette for EU at beherske.

Multi-kulti i stort format i Europa

EU’s udenrigschef Federica Mogherini har som bekendt den opfattelse, at muslimer hører hjemme i Europa. Sammen med EU’s kommissær for migration, grækeren Dimitris Avramopoulos, støtter de også tanken om indvandring af millioner af sorte afrikanere. Der er følgelig ikke længere tvivl om EU’s støtte til FN’s planer om million-store indvandringer fra Afrika. Ingen kan være i tvivl om, at det bliver multi-kulti i så stort et format, at europæerne indenfor kort tid skal blive mindretal i deres egne lande.

Det glade vanvid

FN’s og EU’s vanvittige tanke at lade afrikanere inkl. muslimer erstatte en svindende europæisk befolkning, vil kun kunne resultere i håbløs europæisk fattigdom og sandsynligt på længere sigt en voldsom borgerkrig. Det sker, når de etniske danskere langt om længe opdager, at deres egne politikere af ukendskab til den virkelige verden har tvunget deres egen befolkning i fattigdom ved at lade økonomiske indvandrere få de samme rettigheder som forfulgte indvandrere (flygtninge) via statsministerens underskrift på Marrakesh Erklæringen.

Formentlig vil der ske det samme som i 2015, hvor Lars Løkke Rasmussen forsikrede befolkningen om, at vi kun var forpligtet til at modtage 1.000 såkaldte flygtninge (indvandrere), hvorefter han umiddelbart efter fuldt bevidst lukkede mere end 25.000 indvandrere ind. Senere blev dette antal væsentligt forøget ved de indvandredes koner og børn.

Bemærk, at vi med statsministerens underskrift på Marrakesh Erklæringen kan risikere, at politikerne lukker millioner af afrikanere ind i vores land til erstatning for de børn, som de etniske danske kvinder aldrig fik, fordi politikerne aldrig gav den nødvendige økonomiske støtte til familierne. Politikernes egne fejltrin bruges nu politisk til at skabe et multikulturelt samfund, som flertallet af befolkningen aldrig har ønsket at få!

En enkelt politiker med visioner og mod

Den italienske indenrigsminister Matteo Salvini har fat i noget rigtigt, ved at hævde, at man politisk må sikre så gode økonomiske forhold for landets egne unge familier, at de har mulighed for eksempelvis at få tre børn. Matteo Salvini er meget populær i sit land af mange årsager. Han er et eksempel på en politiker, der har modet til at være politiker. Og så nægter han at modtage flere indvandrere.

Statsministeren sælger den danske befolkning

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen har underskrevet Marrakesh Erklæringen, og har derved accepteret EU’s og FN’s planer for det europæiske samarbejde med de afrikanske stater om indvandring i Europa. Det er derefter op til EU g FN, hvor mange afrikanere de kan tvinge os til at modtage.

Og tag ikke fejl af EU. De har stor magt bl.a. via FN overfor de stater, der har underskrevet erklæringen. Netop derfor er det meget mærkeligt, at den danske statsminister har en væsensforskellig opfattelse af situationen. Sagen drejer sig nemlig ikke kun om afrikansk accept af returnering af afviste asylansøgere, som vores danske statsminister hævder. I øvrigt mangler den danske befolkning en redegørelse for de skriftlige forbehold, som statsministeren lovede at meddele ved Marrakesh mødet inden underskrivelsen.

Dansk slavetilstand

Har du som etnisk dansker lyst til at få fem millioner afrikanere direkte leveret uden væsentlig uddannelse fra afrikanske storbyers slumkvarterer? Hertil skal sikkert lægges en million unge muslimer, også uden væsentlig uddannelse. Alle leveret direkte til staten Danmark med det sigte at omgøre Danmark til en ligegyldig region og med en etnisk dansk befolkning, der skal tvinges til at arbejde til deres høje alderdom for at betale for føde, klæder og boliger til de mange nye afrikanske borgere.

Det er den lykkelige slavetilstand, der bliver tildelt den etnisk danske befolkning i forbindelse med indvandringen. Det bør nok nævnes, at EU i 2010 i en rapport havde den komiske opfattelse, at et land som Danmark kunne rumme 37 millioner mennesker inkl. de oprindelige danske borgere. Lad os ikke håbe, at det bliver aktuelt.

Sandsynligt stort folketingsflertal for indvandring

Nu er der nok nogle, der vil hævde, at en statsminister ikke er hele folketinget. Det har de selvfølgelig ret i, men mærkeligt nok har kun Dansk Folkeparti af samtlige partier i folketinget, protesteret mod statsministerens underskrivelse af Marrakesh Erklæringen. Det kan der være to årsager til, enten har de pågældende medlemmer af partierne ikke læst Marrakesh Erklæringen, hvilket er ret naturligt, idet regeringen ikke synes at have gjort sig den ulejlighed at oversætte teksten før i 11. time. Men det kan vel ikke udelukkes, at nogle partier virkelig er tilhængere af EU’s og FN’s ønsker om nedbrydelse af det danske folkelige sammenhold. Sidstnævnte kan være sandsynligt set i det perspektiv, at alle aftaler siden 1973 omkring indvandring tilsyneladende er søgt hemmeligholdt overfor befolkningen. Er det en normal fremgangsmåde i et demokrati?

Svenske erfaringer

I Sverige har man erfaret, at muslimer og afrikanere som helhed belaster sundhedssystemet uforholdsmæssigt meget, fordi de kropsligt ofte har vanskeligt ved at tilpasse sig de koldere nordiske forhold. Deres klædedragter, der skal beskytte dem mod solen, er knap så nyttige i et nordisk klima og kan betyde bl.a. mangelsygdomme. Udover manglende vaccinationer mod mange sygdomme medfører indvandrere både vaner og tilskud fra kosten, som er nødvendige i et anderledes klima, men i mange tilfælde ikke er så hensigtsmæssige i norden. Det har vist sig at være en væsentlig omkostning sundhedsmæssigt udover bidrag ved arbejdsløshed etc. Sverige har mange problemer.

Har vi brug for alle de mange ufaglærte afrikanere

FN og EU og næsten alle vore danske politikere i folketinget er tankemæssige fortidslevn med hensyn til Danmarks behov for afrikansk arbejdskraft. Det burde være muligt selv for folketingspolitikere at forstå, at robotalderen er i stormende fremmarch, og industrielt vil begrænse behovet for arbejdskraft og reducere priserne for mange produkter, så selv den billigste ufaglærte arbejdskraft ikke kan konkurrere lønmæssigt. Det er bl.a. årsagen til, at produktioner kan trækkes hjem fra f.eks. den billige arbejdskraft i Kina. Udviklingen på næsten alle produkttyper stormer frem. Det kræver følgelig en mangeårig specialuddannelse at blive en attraktiv arbejdskraft.

Hvordan forestiller man sig, at uuddannede afrikanere eller muslimer, bortset fra nogle enkelte, skal kunne leve op til de krav der stilles til arbejdskraften i et moderne samfund. Husk lige på, hvor svært det i sin tid var for danske arbejderbørn at overvinde den mentale tærskel til en højere uddannelse. Den tærskel er formentlig ikke mindre for afrikanske børn.

Afrikas problemer bør løses i Afrika

Som jeg ofte har anført, så er løsningen på Afrikas problemer ikke at eksportere problemerne til Europa, hvor afrikanerne i øvrigt ikke vil kunne finde arbejde. Til gengæld bliver vi alle, europæere og afrikanere, lige fattige.

Afrikas problemer skal løses i Afrika med en stramt styret familieplanlægning, iværksættelse af uddannelser, opstart af produktionsenheder, ligeværdig samhandel med Europa, dyrkning af jorden af Afrikas egen befolkning i samarbejde med ressourcepersoner. Alt sammen med henblik på at skabe forbedrede levevilkår og en forbedret indtjening i Afrika.

Jens Graae

Tidligere artikler af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


DonĂ©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

12 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Brandmand
Brandmand
4 years ago

“I’m going to bring down the United States by funding Black Hate Groups. We’ll put them into a mental trap and make them blame white people. The black community is the easiest to manipulate.”
– George Soros i tyske Bild Zeitung september 2014

Lenn
Lenn
4 years ago

Afrika befinder sig stadig på stenalderstadet, så det skal nok løfte Europe at flytte hele Afrika og Midtøsten herop; en blanding af dumhed, farlighed og uduelighed er det, vi vil få!

Er det ikke ufatteligt, at den vamle, dinglende og sjuselskende fyr overhovedet kan sidde i en topposition?? Ikke engang et supermarked vil kunne bruge en sĂĄ alkoholiseret idiot! https://www.youtube.com/watch?v=D8gIe6c3VM8 (Juncker DEAD DRUNK at Nato Summit Meeting 2018)

Brandmand
Brandmand
4 years ago

Felix, Jeg deler ikke vreden og fortvivlelsen over DF’s midtersøgende kurs, men jeg deler vreden fortvivlelsen over udviklingen. DF har valgt skadesbegrænsningens strategi, og resultatet er, at vi ikke har fĂĄet svenske tilstande endnu. NĂĄr man har valgt en strategi, mĂĄ man ogsĂĄ holde sig til den, for hvis man zapper viljeløst rundt, vil man opnĂĄ lige sĂĄ lidt som Anders Samuelsen.

DF kan ikke gøre mere så længe, at 4 ud af 5 ser bort ind i fjernsynet.

Felix Krull
Felix Krull
4 years ago
Reply to  Brandmand

Det kunne der argumenteres for, hvis DF ellers havde en trovaerdig politisk strategi. I 2015 stod DF i en situation, der i dansk parlamentarisk tradition betyder, at man faar statsministerposten. Hvis KTD havde haft reelle ambitioner om at komme i statsministeriet, havde han i det mindste brugt sin parlamentariske styrke til at kraeve ministerposter til DF, saa man havde et hold med ministererfaring klar til 2019. At velfaerdsjihadierne saa et par uger efter valget begyndte at vaelte ind over graenserne, var raa politisk kapital til DF: KTD havde Lars Loekke ved klunkerne, han kunne have givet Loekke valget mellem at… Read more »

Minucius
Minucius
4 years ago
Reply to  Brandmand

DF er absolut intet værd! Jeg tror ikke personligt på at NB kan gøre nogen forskel, men bare deres halvt hårdkogte attitude sætter DF alvorligt i skammekrogen.
DF har alene opnået at give globalisterne i Venstre rygdækning til at forsætte importen af tredje verdens migranter trods voksende utilfredshed i befolkningen. DF har altså investeret deres vælgeres politiske kapital i det stikmodsatte af det lovede. Så er et indrømmet og ærligt nederlag alligevel bedre og man kunne i det mindste have opnået at afsløre Venstres sande anti-nationale holdning.

Felix Krull
Felix Krull
4 years ago

Lars Løkke Rasmussen forsikrede befolkningen om, at vi kun var forpligtet til at modtage 1.000 sĂĄkaldte flygtninge (indvandrere), hvorefter han umiddelbart efter fuldt bevidst lukkede mere end 25.000 indvandrere ind. Een af hemmelighederne ved politik er, at jo mere hysterisk du er i en sag, desto friere haender har du til at forfoelge det modsatte maal. Det er ogsaa derfor, at det saa at sige kun er socialistiske partier, der er i stand til at skaere i velfaerdsstaten. Hvis Det Fulde Svin (DFS) havde vaere lam i maelet hvad angaar masseindvandring, havde hans eget bagland vaeret efter ham, men fordi… Read more »

Niels Henriksen
Niels Henriksen
4 years ago

Den tyske politiunionen: Politikerne har mistet kontrollen Av Jan Simonsen – 8. januar 2019 | 23:25 https://resett.no/2019/01/08/den-tyske-politiunionen-politikerne-har-mistet-kontrollen Den tyske politiunionen (DPolG) frykter en økning i terrorisme og voldelig kriminalitet i det nye ĂĄret, samt mer usikkerhet pĂĄ grunn av aggressive politiske konflikter i Tyskland. Politiunionens leder, Rainer Wendt, mener at de tyske politikerne har mistet kontrollen, og beskriver situasjonen slik pĂĄ politiunionens hjemmeside: «Tap av kontroll i spørsmĂĄlet om innvandring, statlig svikt i hĂĄndhevelsen av deportasjoner, ingen oppskrift mot kriminelle klaner, dramatisk tap av myndighet fra staten og dens institusjoner, og økende vold mot krisepersonell.» «Det krever betydelig ytterligere innsats… Read more »

Felix Krull
Felix Krull
4 years ago

Mærkeligt nok har kun Dansk Folkeparti af samtlige partier i folketinget, protesteret mod statsministerens underskrivelse af Marrakesh Erklæringen.

DF protesterede kun, fordi de havde sikret sig en bytte-koebmand-aftale med Mette F. om, at hun traadte til for at redde aftalen.

Lenn
Lenn
4 years ago
Reply to  Felix Krull

Ja, man kan ikke stole pĂĄ DF! De fĂĄr aldrig min stemme igen, for de har jo ikke modet til at gĂĄ i regering; det viste de jo ved sidste valg, hvor de kunne have fĂĄet magten. Tulle har ĂĄbenbart ikke format til at lede landet, sĂĄ hvad skal vi med partiet? Især, nĂĄr de nu ikke engang formĂĄr at spænde ben for Lille Svindlers mange anti-danske tiltag og hjernedøde forbrug af penge, fx til at bygge luksuslejligheder og parkanlæg i de sĂĄkaldte ‘ghetto-omrĂĄder’??

Ferd Ed Sa
Ferd Ed Sa
4 years ago

Lars Uløkke er fuld af løgn og korrupt!! Han er til salg for penge til løkkefonden og et lukrativt retrætejob i EU stillet i udsigt af Merkelig og Macronulus. Siden ULøkke kom til magten i 2015, hvor han lovede straksopbremsning og asylstop er der kommet 45000 syrere til Danmark inklusiv familiesammenføringer(heri er ikke indregnet migranter fra Afrika). Med den forræderiske underskrivelse af marrakesh-pagten har han åbnet en ladeport for migration fra Mena-landene til Danmark. Stort set alle andre lande er sprunget fra.

Minucius
Minucius
4 years ago

“Derefter kan det europæiske omrĂĄde opdeles i harmløse mutikulturelle regioner, der er lette for EU at beherske”

Og det er vel netop her kæden helt konkret falder af for globalist-teknokratiet i Vesten. Masseinvandringen fra Mellemøsten og Afrika afføder forråelse og socialt kaos i et meget højt tempo. Rå galoperende destabilisering, med andre ord. Ordensmagtens ansatte er endda ofte de første til at gemme sig. Derfor er visionen om et post-nationalt euro-imperium selvfølgelig ekstra latterlig og dobbelt umulig!

Arne
Arne
4 years ago

Det har lige fra Schengen-aftalens vedtagelse i 1995, været EUs langsigtede mĂĄl, at udskifte Europas etniske befolkninger. Hvorfor gjorde man ikke som man sagde man ville, nemlig at vogte de ydre grænser. Det gjorde man ikke, fordi man gang pĂĄ gang lyver overfor Europas befolkninger, og vores egen Lars Quisling, er ikke overraskende hoppet med pĂĄ vognen. Han er jo kendt for, ikke at kunne skelne sandhed fra løgn. Det der kan overraske er, at Merkel, Cameron, Sarkosy i 2010 sagde, at multikulti er slĂĄet fuldstændig fejl! Er noget ændret i positiv retning fra 2010 til 2015, intet. Fra Den… Read more »

12
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x