22
jan
Seneste opdatering: 22/1-19 kl. 1352
8 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Jens Graae

Igennem de sidste 100 år har verdensdækkende virksomheder, banker og organisationer vokset sig stadig større og mere magtfulde og indtjent store formuer. Væsentlige dele af verdens samlede kapital er koncentreret på stadig færre hænder. Man kan kalde udviklingen for kapitalismens endelige gennembrud.

Naturligvis er jeg klar over, at ordet kapitalisme ikke længere er ”in”. Det skyldes nok, at det skurrer grimt i ørene og bringer tankerne hen på fortidens fejltagelser og modsætninger politisk og økonomisk. Derfor har smarte folk i forretningsverdenen formentlig søgt efter et acceptabelt ord, der dels var et plusord og dels kunne bruges uden tidligere tiders tanker om kapitalismen. Det nydelige ord ”Globalismen” viste sig at være velegnet.

De superrige

Allerede i slutningen af sidste århundrede var man økonomisk nået så langt, at lederne i den tilknyttede magtfulde bankverden fandt det nødvendigt at indrette den vestlige verden efter storkapitalens behov. Deres overlegne økonomi blev nu anvendt til at åbne adgang for storkapitalens eller den nuværende positive betegnelse, nemlig globalismens synspunkter til politikere, politiske partier, nøglepersoner indenfor de enkelte nationer samt virksomheder og organisationer. Langsomt var man begyndt at skabe den verden, der skulle blive ideel for den superrige internationale forretningsverden.

Globalismen er en narresut

Globalismen er en af de ”ismer”, som det er vigtigt at være opmærksom på. Den foregøgler os almindelige mennesker mange glæder. Noget i retning af, at hele verden er åben. Du kan frit arbejde overalt uden hensyn til grænser og du kan handle fordelagtigt i hele verden og udveksle informationer med alle overalt, hvis det er det, du ønsker. Verden kan forventes at blive et stort fællesskab.

I mange år har mennesker stort set kunnet alt det, jeg har opremset, uden at bilde sig ind at være globalister. Som alle andre ”ismer” har globalismen en smuk forside med alskens gode løfter i retning af forestillingen om den fagre nye verden. Utroligt mange mennesker overalt i Europa og USA støtter på den baggrund globalismen uden tilsyneladende at være klar over, at begrebet globalisme ikke betyder en ny sødmefyldt og lykkelig verden, men derimod den internationale forretningsverdens forsøg på at indrette din og min verden på en sådan måde, at magtmennesker i ro og mag kan tjene endnu mere og måske engang ad åre kan erobre og monopolisere hele verdensmarkedet.

Vi kan glæde os over, at nogle ting er blevet billigere på grund af konkurrencen, men det er stadig kun de få superrige, der får glæde af globalismen. Ingen af os såkaldte almindelige mennesker får nogensinde indflydelse på globalismens kapitalstærke bankverden. Vi bliver snydt! Vi er kun taberne i de riges spil, marionetter eller ligegyldige brikker, der i lighed med skakspillets brikker kan flyttes rundt efter behov og bliver flyttet nøjagtigt derhen, hvor den internationale forretningsverden mener, at vi skal være.

Og foreløbig skal europæerne gøres passive og herefter udslettes på grund af for lave fødselstal og en deraf følgende skrumpende befolkning. Ifølge globalisterne, FN, EU og vores egne nationale politikere er vi i færd med at udslette os selv, hvorfor man lige så godt kan supplere og senere erstatte befolkningen ved hjælp af indvandring af muslimer og andre afrikanere.

Samfunds-eliten er de superrige globalisters hjælpere

Den internationale storkapital, også benævnt globalisterne, har i de vestlige samfund brug for mennesker, der kan påvirke samfundenes politikere, nøgle-organisationer samt vigtige virksomheder. De mennesker finder de i samfundseliten, der som regel er stolte af at kunne deltage i rigmandsklubberne. Hovedparten af denne elite omfatter eksempelvis politikere på højre og venstrefløjen, universitetsfolk, embedsmænd, virksomhedsejere, betydningsfulde aktionærer m.fl.

Globalisternes klubber

To af disse ”klubber” er eksempelvis den Trilaterale Kommission og Bilderberg Gruppen. Den Trilaterale Kommission blev grundlagt i 1973 af David Rockefeller. Organisationen omfatter verdens elitære kredse og magthavere indenfor politik, økonomi og medier. Møderne er hemmelige og udenfor journalistisk indsigt. Bilderberg Gruppen blev etableret i 1954 af Prins Bernhard af Holland og omfatter ligesom den Trilaterale Kommission drøftelser om økonomi og politik mv. i forbindelse med USA, Canada og Europa.

Grupperne består ikke af en fast medlemskreds, idet der jævnligt sker udskiftninger. Generelt kan man sige, at det kun er blandt samfundets elite at medlemmerne udvælges. Der er naturligvis en overordnet ledelse, der rapporterer til den internationale storkapitals bankverden. Ca. et par hundrede deltagere fra Europa, USA og Canada deltager i drøftelserne, der som regel foregår i underordnede grupper. Disse drøftelser kan også tænkes at indeholde emner som f.eks. indvandring, grænseproblemer, sikkerhedsproblemer og meget andet.

Bilderberg Gruppen og den Trilaterale Kommission er rådgivende grupper. Hemmeligholdelsen af deres aktiviteter tjener kun det formål, at alle mødedeltagere kan tale frit. Gruppens og kommissionens opgave er kun at søge indflydelse på politikere og politiske partier, på organisationer og virksomheder gennem deres medlemmer. Når det er sagt, så kan man sige, at det bl.a. er globalisternes mål, at skabe et EU som den eneste og altafgørende hersker i Europa. Det vil lykkes for dem, hvis globalisterne, vores politikere og visse dele af samfundseliten, FN og EU får held til at kvæle de europæiske landes nationale bevægelser.

De superriges operative gruppe i Europa og Nordafrika

Yderligere kendes en aktiv global gruppe, som tjener den internationale finansverden, nemlig Soros gruppen Open Society. Denne gruppe består af et antal fonde og organisationer, sidstnævnte tilsyneladende med politiske medlemmer fra europæiske lande, så vidt vides også fra Danmark. Soros gruppen har store midler til rådighed.

Soros er ungarer og havde tilknytning til Rothschild koncernen, som hjalp ham til hans første hedgefond. Dygtigt forøgede han sin formue. Senere viste han sine lidt mere beskidte talenter ved at angribe svensk og engelsk valuta og her tjene milliardstore summer. Han angreb også dansk valuta, men uden resultat.

Han har forsynet muslimer med informationer på arabisk om hvilke lande i Europa det var værd at emigrere til og hvilken økonomisk støtte man kunne forvente at opnå. Sådanne oplysninger har han fået fra elitære kredse i de enkelte lande samt ministerier.

Han har tilsyneladende betalt store summer til bl.a. organisationer som ”Læger uden Grænser”, NGO’ere og mange flere for at de kunne erhverve skibe med det formål at tage indvandrere op fra gummibåde tæt ved den afrikanske middelhavskyst og sejle dem sikkert over Middelhavet til Europa. Også andre organisationer med det formål at hjælpe indvandrere til Europa har modtaget store summer fra Soros. Soros kommer jævnligt på besøg i EU. Han er en skattet ven af lederkredsen.

EU’s tilknytning til den internationale storkapitals mål

EU’s indvandringsvenlige ledelse klamrer sig til globalismens tankegang. Jean-Claude Juncker hævder, at uden indvandring fra Afrika, dvs. af muslimer og sorte afrikanere, vil Europa være fortabt. Maksimal indvandring af afrikanere til Europa er følgelig også nøgleordene fra EU’s udenrigschef Federica Mogherini, som er overbevist kommunist, samt EU’s kommissær for migration, grækeren Dimitris Avramopoulos. Junckers mulige efterfølger, hollænderen Frans Timmerman er om muligt en endnu mere rabiat globalist.

Og hvorfor er det så vigtigt for EU at opnå en maksimal indvandring til Europa. Det påståede formål er at indføre mere arbejdskraft til Europa, Virksomhederne har brug for arbejdskraft for at udnytte deres fulde kapacitet. Globalisterne mener, at jo flere der kan udføre et arbejde, des lavere løn! Derfor stor indvandring uden hensyn til uhensigtsmæssige kulturforskelle.

Robotalderen er lige om hjørnet

Det er FN’s, EU’s, globalisternes og vores egne politikeres håbløst gammeldags tankegang, som næppe kan få et ben til jorden, når robotteknologien om ganske få år overtager millioner af arbejdspladser i Europa. Robotalderen er lige om hjørnet. Hvad skal vi til den tid bruge utallige muslimer fra Nordafrika og andre afrikanere til? Er det ikke billigere at hjælpe dem i deres egne hjemlande! Der bliver jo kun arbejdspladser til vores egne højt uddannede etniske borgere.

Og vi bemærker selvfølgelig, at EU stadig ikke synes at have ansat og uddannet de lovede 10.000 personer, der skulle beskytte EU’s ydre grænser. 10,000 personer fylder i øvrigt lige så meget på EU’s ydre grænse, som en ”skrædder i helvede”. Gad vide om EU nogensinde vil sikre den grænse?

Nedbrydning af nationalstaten

Men andre faktorer spiller også ind. Indvandringen skal tilsyneladende også kunne tjene det formål, at sammenholdet mellem mennesker i de europæiske nationalstater skal nedbrydes. Man er fuldt ud klar over, at flertallet af befolkningerne i de europæiske nationalstater er patrioter/nationalister. Nationalisterne er utvivlsomt globalisternes, FN’s og EU’s fjende.

Står det til globalisterne, altså den internationale storkapital og EU, så skal de europæiske nationalstater omdannes til multikulturelle intetsigende regioner, der hjælpeløst skal kunne styres af EU. Måske bliver de multikulturelle regioner så vanskelige at styre for EU, at man bliver nødt til at indføre et diktatur i lighed med de diktaturer, der forefindes i Mellemøsten. Så er vi ved vejs ende.

Inden for omkring 500 år er den europæiske befolkning reduceret til næsten ingenting. Resterne fører en slavetilværelse under det muslimske herrefolk. Muslimernes herskermentalitet fejler ikke noget, selv om vores politikere aldrig har opfattet den side af sagen.

Hvor står Danmark?

I Danmark sover man tornerosesøvn. Hvor mange danskere kender til de mange aftaler, der efterhånden igennem årene er underskrevet af danske politikere? Langsomt er der i sidste halvdel af sidste århundrede åbnet op for indvandrere til Danmark. Husker I aftalen om indvandring til gengæld for olie. Husker I ombudsmand Hans Gammeltoft Hansens udlændingelov fra 1983, som blev kaldt verdens mest liberale lov for udlændinge?

Nogle søvnige politikere, som knap nok syntes at opfatte hvad loven indebar, nikkede et ja til loven. Det var en dansk lov, som enhver regering i årene fremover kunne have fjernet uden at udlandet kunne have protesteret. Hvorfor blev den aldrig fjernet? Senere blev en række traktater om indvandring underskrevet, der også indeholdt delvise mundkurve på dagbladsjournalister og påbud om at skrive pænt om indvandring.

I 2015 strømmede godt 25.000 indvandrere ind i landet på trods af, at Lars Løkke havde lovet, at vi kun havde pligt til at optage 1.000 indvandrere. Et møde i Tyskland med kansler Merkel ændrede åbenbart Lars Løkkes holdning.

Marrakesh aftalen blev underskrevet af vores statsminister Lars Løkke Rasmussen og der er nu, uanset statsministeren påstande om det modsatte, åbnet op for tilstrømning fra hele Afrika og Mellemøsten af indvandrere, helt i FN’s, EU’s og den internationale storkapitals ånd.

Hvad blev der af demokratiet?

Det må undre enhver, at omtrent alle aftalerne om indvandring er søgt hemmeligholdt af både politikere og stort set også af journalisterne. Yderligere må det undre hvor let det har været at få gennemført Danmarks mest liberale indvandringslovgivning. Det må også undre, at vores statsminister tilsyneladende bøjer sig i støvet for tyskeren Merkel.

Det må også undre hvor demokratiet er forsvundet hen? Der er stor modstand i befolkningen imod indvandring og ingen politiker udover nogle få nationalister ønsker at spørge befolkningen om dets mening eller tage hensyn hertil.

Befolkningen må være berettiget til at få forklaringen på, hvorfor vi skal have et multikulturelt samfund. Der må være en fornuftig forklaring, ellers ville vores politikere vel ikke støtte denne samfundsform. Eller er vores politikere blot marionetter?

Jens Graae.

Se også idag: 1,500 Private Jets Descend on Davos Carrying Globalist Elite for Climate Talks

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
ino
ino
3 years ago

Helt enig med Jens Graae, men det har taget mig alt for mange år at komme til den erkendelse.

Brandmand
Brandmand
3 years ago
Reply to  ino

Ja, løgnmedierne har gjort deres arbejde godt!

Ferd Ed Sa
Ferd Ed Sa
3 years ago

I fremtiden vil kun Kina, Indien, Japan og de Østeuropæiske lande være homogene etniske stater. De Vesteuropæiske stater vil blive opløst og forvandlet til et multikulturelt helvede på jord a la Jugoslavien. Jeg gider ikke arbejde og betale skat til folk, som jeg hverken deler værdier med eller har noget tilhørsforhold med. Islam og det moderne oplyste Europa er hinandens diametrale modsætninger!!! Lad os hellere få en borgerkrig nu og få renset ud i det morads magthaverne (politikerne og EU) har bragt os i. Jo længere det trækker ud jo værre bliver det.

Morningstar
Morningstar
3 years ago

comment image

Minucius
Minucius
3 years ago

Bravo og mega dobbelt bravo! Super godt skrevet

tester123
tester123
3 years ago

testing.. what platform is this?

River
River
3 years ago

For mange år siden var jeg i dialog med Steen Steensen om ordet kapitalisme hvor han gav udtryk for at han brugte det i mangel på noget bedre. Han havde overvejet selvejer, men det klingede ikke tilstrækkeligt. Det der ødelægger kapitalisme er klart deres korruption i forhold til de egentlige magthaver.

sussebassa
sussebassa
3 years ago

Det er denne Soros..superglobalisten som Løøf..C i Sverige tilber og roser..og som vi nå har i støtteregjeringen Løfven..ikke merkelig at Sverige snart går rakt til hundene.

8
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x