29
nov
Seneste opdatering: 29/11-19 kl. 1514
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Danske politikere og deres rådgivere finder tilsyneladende ikke anledning til at orientere deres befolkning om globale kapitalstærke rigmænd, der i kraft af deres rigdom tiltvinger sig stadig mere politisk magt i den vestlige verden.

Af Jens Graae

Mere end et århundredes opbygning af værdier har skabt et storkapitalistisk magtapparat, som aldrig tidligere har set dagens lys. Den amerikanske sociolog Peter Phillips og den svenske fysiker Lars Bern har i forskellige fora beskrevet denne tilbagetrukne og skjulte ”pengemagt”, som jeg har valgt at kalde ”Den Globale Storkapitalisme”.

Disse to forskeres redegørelser sammenholdt med 19 andre anerkendte amerikanske forskere, der har behandlet tilsvarende emner, giver tilsammen et rimeligt godt billede af det magtapparat, som den storkapitalistiske udvikling i USA og Vesteuropa har skabt.

Til en vis grad har jeg på den baggrund forsøgt at forklare dele af ”Den Globale Storkapitalismes” indvirkning på de vestlige demokratiske samfund samt EU og FN.

Hvor store formuer ejer den Globale Storkapitalisme?

I 2019 var der iflg. B.C. Forbes Magazines beregninger 2.153 milliardærer i verden, der tilsammen ejede 8,7 billioner US dollars. (En billion svarer til en million millioner udtrykt på dansk). Disse tal tjener kun til at forklare, hvilken økonomisk magt den Globale Storkapitalisme besidder i kraft af deres kapital.

Disse 2.153 milliardærer har kun det ene formål, at forøge deres kapital ved at anvende den magt, som kapitalen giver dem. Det kræver investeringer i egne virksomheder, i aktier og i gode sikre bankforretninger.

Men det vedrører jo ikke dig, vil du nok sige. Virksomheder, aktier og bankforretninger er jo områder, som alle forretningsfolk beskæftiger sig med. Men det overskud, der konstant oparbejdes, skal jo også sættes til at arbejde. Når det er multistore beløb, det drejer sig om, så kræver det indflydelse på regeringer og tilknyttede organisationer.

I de enkelte stater er der uendelig mange muligheder for at forøge en storkapital, bl.a. i form af udlån til fattige stater, krige og meget mere. Alle muligheder udnyttes minutiøst af de bedste hjerner i verden til forøgelse af de billionstore formuer.

De Globale Storkapitalisters magt er delvis usynlig

De fleste kender Bill Gates eller Mark Zuckerberg. De er begge milliardærer i den dyre ende af skalaen, men kender vi de resterende 2.151 milliardærer? De lever en relativ skjult tilværelse, hvor et navn kun i ny og næ dukker op. Derimod er deres organisationer og deres medhjælpere til en vis grad kendte.

Vi kender vel alle Rockefeller organisationen og Rothschild koncernen, men det er kun en lille, men absolut en betydningsfuld del af de mange banker og organisationer, som storkapitalisterne ejer eller har magt over.

Takket være Sociologen Peter Phillips og fysikeren Lars Bern samt adskillige flere anerkendte forskere, som det fører for vidt at nævne her, så har vi efterhånden fået et ganske godt kendskab til den Globale Storkapitalismes store organisation og metoder.

Sagt på en anden måde, så besidder de Globale Storkapitalister noget man måske kunne kalde en effektiv og verdensomspændende ”efterretningstjeneste” baseret på økonomiske og politiske informationer fra et stort antal af tidens største eksperter, uddannet på de bedste universiteter og uddannelsesanstalter.

Hovedparten af de bedste hjerner er som regel ansat af de Globale Storkapitalister, medens andre er ansat i overordnede stillinger i samfundssystemerne, herunder regeringer, banker, statsadministrationer mm., men uanset deres stillinger har de ikke sjældent en nær tilknytning til de Globale Storkapitalisters organisationer.

Til en vis grad får de også hjælp fra ulønnede og særdeles velvillige elitære borgere overalt i Europa, herunder også politikere, der ønsker at indynde sig hos storkapitalisterne ved at deltage i deres møder i f.eks. Den Trilaterale Kommission eller i Bilderberg Gruppen.

Det anses for en ære at deltage og formålet kunne i mange tilfælde være at gøre sig personligt bemærket overfor storkapitalisterne. Man tror, at man er noget ved musikken, hvis man fedter sig ind hos de rige.

De Globale Storkapitalister kræver en række krav opfyldt

1. Arbejdskraftens fri bevægelighed.
2. Frie grænser uden kontrol.
3. Fri bevægelighed for al kapital.
4. Al offentlig virksomhed skal privatiseres.
5. Lande skal gøres afhængige af bankverdenen.
6. Total monopolisme privat styret af privat økonomi.
7. Kontrol med medierne.
8. Nationalstaterne skal nedlægges.

Fri gengivelse af de rige Globalisters krav, som fysikeren Lars Bern oprindelig gjorde rede for.

Arbejdskraftens frie bevægelighed

Arbejdskraftens fri bevægelighed støttes af de Globale Storkapitalister, FN og EU med det påståede humanistiske formål, at hjælpe fattige nord- og sydafrikanere samt mellemøstlige folkeslag til at få en indtægt og en fremtid med mulighed for at forsørge sig selv.

Det er os europæere, der skal opfylde storkapitalisternes, FN’s og EU’s drømme om godgørenhed overfor alle disse mennesker. Allerede i 2050 vil der være 2 milliarder flere afrikanere end der er i dag.

Derfor har EU efter accept fra de Globale Storkapitalister og FN, udover aftalerne udenom befolkningen om indvandring til gengæld for olie m.v. med Nordafrika og Mellemøsten fra 1973, gjort de første alvorlige forberedelser til at åbne vejen til Europa for dele af Afrikas befolkning syd for Sahara, som måtte ønske at komme til Europa.

Det er resultatet af Marrakesh aftalen, som bl.a. den daværende danske statsminister Lars Løkke underskrev sammen med kansler Merkel og andre ansvarlige europæiske politikere.

Humane tankegange har ligesom månen en mørk bagside

Den mørke bagside og dermed den virkelige hensigt med de globale Storkapitalisters ”humane” tankegang med at tilgodese indvandrere og deres arbejdsmuligheder og indsats i Europa er, at de kan presse lønningerne på arbejdsmarkedet, således at priserne på produkterne kan presses i bund. Hensigten er også at knække fagforeningerne.

FN vil hævde, at hensigten er at støtte fattige afrikanere og mellemøstlige folk og det samme vil EU og de Globale Storkapitalister sige og dermed bibeholder de illusionen om deres store humane indsats. Af samme årsag vil de sikkert blive hyldet af mange europæiske gammelpolitikere, medens de såkaldte ”almindelige” mennesker i Europa som sædvanlig må ”nyde” humanismens barske og mørke bagside. Det kommer desværre til at minde en del om en slavetilværelse for storkapitalismen.

Strenge EU-regler overfor modtagere af afrikanere

Et EU dokument, der sandsynligt blev et af resultaterne af Marrakesh mødet, blev i september 2019 vedtaget i EU parlamentet og indeholder f.eks. 59 paragraffer med alle de ulykker, der kan ramme de etniske borgere i et europæisk land, der udtaler sig negativt om en afrikaner eller udtrykker blot skyggen af noget der kunne misforstås som en racistisk bemærkning.

Dem, der i EU har skrevet dokumentet, har åbenlyst den tro, at de europæiske samfund er racistiske.

Vi beordres yderligere til at give afrikanerne de samme muligheder, som de mennesker der er født i landet, samt give dem arbejde og passende boliger. Vi skal sørge for, at migranter, flygtninge og asylansøgere kan rejse ind i EU ad sikre og lovlige veje.

Det ser ud til, at antallet af afrikanere ikke er begrænset. Det fører tanken hen på, at EU tidligere har planlagt antallet af asylansøgere som de europæiske lande skulle være i stand til at modtage.

Danmark kunne i den opsummering rumme 37 millioner mennesker. Hvor meget skal vi blive ved at finde os i fra EU og de af vores egne politikere, der støtter EU og som end ikke informerer os om de aftaler, de godkender.

Siden 1973 har politikerne undladt at orientere den danske befolkning behørigt om de mange aftaler, der er gennemført med Nordafrika og Mellemøsten.

Se også Bern: Bloombergs miljardärsindex vilseledande – Wallenberg inte ens med

(Anden del publiceres i morgen)

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Knud Madsen
Knud Madsen
2 years ago

Ja, vi har og især får meget at takke svinet LLR for.

Hr. Snusk
Hr. Snusk
2 years ago
Reply to  Knud Madsen

Han er bare en lille køter i et spil meget store kegler. Mette Frederiksen er tilsvarende en lille tæve. Uanset hvad de reelt mener, så vil en passende blanding af trusler og bestikkelse få dem til at danse efter globalisternes pibe.

Filuren
Filuren
2 years ago
Reply to  Hr. Snusk

Fuldstændig enig, Snusk. Man kan næsten se det på dem, så snart de bliver ministre. Ansvarets åg kaldes det flot, men dækker i virkeligheden over, at de meget håndfast får fortalt hvem der har bukserne på – trusler, bestikkelse, afpresning, programmering(?), delvis indvielse i hvordan verden under overfladen er skruet sammen. Hvad er Jorden? Hvad er Universet? Hvad fanden er Saturn for noget? Én ting synes dog klart: keglerne inde på Borgen eller præsidenten i Det Hvide Hus bestemmer -intet- af relevans. De store linjer står Den Permanente Regering for – hvem eller hvad det så måtte være for en… Read more »

Hr. Snusk
Hr. Snusk
2 years ago
Reply to  Filuren

Ja, det er nok ikke helt tilfældigt at USA og Europa åbnede grænserne, for ubrugelige ikke-vestlige idioter, på stort set samme tid. Eller at Frontex aldrig er blevet brugt til at forsvare EUs grænser.

peerpede
peerpede
2 years ago

Vilken teori!
Når alle på kloden er ludfattige og løntrykkere, er der sgu ingen der køber de globale kapitalisters varer mere.
Minder mig lidt om en anekdote om Fords helautomatiske samlebånd; det går sådan att da Hr Ford og bossen for fagforeningen besigtigede storheden, sagde Hr Ford att disse robotter arbejder døgnet rundt, strejker aldrig og er faktisk billige, da sagde fagforeningsmanden bare dette, de køber ingen biler Hr Ford!

Hr. Snusk
Hr. Snusk
2 years ago
Reply to  peerpede

Men idag bliver næsten alle biler bygget af robotter, og der er aldrig blevet bygget og solgt så mange biler som nu.

Minucius
Minucius
2 years ago

Bravo, lige præcis! Globalismen er kapitalismens og liberalismens kulminationsprojekt. Støttet af en anti-national og anarkistisk venstrefløj, der ligeledes drømmer om en verden uden grænser. Alliancen gælder også på sociale spørgsmål hvor både borgerligheden og venstrefløjen sammen deltager i den store forkromede homo-kult og promoverer det efterhånden allestedsnærværende transeri.

Michael Nielsen
Michael Nielsen
2 years ago

“…Danmark kunne i den opsummering rumme 37 millioner mennesker. Hvor meget skal vi blive ved at finde os i fra EU og de af vores egne politikere, der støtter EU og som end ikke informerer os om de aftaler, de godkender.”

Et godt spørgsmål. Faktisk det afgørende spørgsmål.

For hvad skal der egentligt til, før proppen springer. Et økonomisk kollaps?
Og når proppen springer, hvor velforberedte er vi så. Os millioner af almindelige danske?

Samuel af Ugglas
Samuel af Ugglas
2 years ago

Hvem gav socialisterna muligheden at plyndre befolkningen på det man kalder for skatter?

Peter Buch
Peter Buch
2 years ago

Skatter fandtes før nedennævnte, men udbredelsen tog fart efter år 1900.
I Danmark er partiet Venstre i år 1903 spydspidsen for skats udbredelse, man alle borgerlige sidenhen er medansvarlige – undtagen Glistrup ( og enkelte andre).
Side 5 i http://www.skm.dk/media/112481/skatteberegningsreglerne100aar.pdf

Anders Bo
Anders Bo
2 years ago

Nærmer ovenstående sig ikke konspirationsteori, for hvilken glæde skulle kapitalister have af et desstabilt Europa?
Skaber borgerkrig generelt vækst?

Michael Nielsen
Michael Nielsen
2 years ago
Reply to  Anders Bo

Anders Bo “Nærmer ovenstående sig ikke konspirationsteori, for hvilken glæde skulle kapitalister have af et desstabilt Europa?” Michael Nielsen Læs eventuelt bogen “Chokdoktrinen”. Der er også lavet en film med samme navn. Jeg skal advare mod venstreorienteret retorik, men den økonomiske analyse, af destabilisering som forretningsmodel, den holder stadigvæk vand. https://da.wikipedia.org/wiki/Chokdoktrinen Anders Bo Skaber borgerkrig generelt vækst? Michael Nielsen Bogen “De nye krige”, påviser hvorledes de lavintensive og langvarige krige, fungerer som selvskabte forretningsmodeller. I disse er det nemlig ikke land eller guld, der er det primære mål, men krigen selv. https://www.saxo.com/dk/de-nye-krige_herfried-munkler_haeftet_9788792173027 Så jo, borgerkrig, for visse grupper, normalt de… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
2 years ago
Reply to  Anders Bo

Uanset stabilitetstilstand er forudsætningen for benyttede valgte ord, set herfra, at Global Kapitalist-formuleringen er benyttet for de “mest effektive til at få størst overskud” i forretninger. Kapitalisme går også ud på “effektivt overskud”, må vi nok erindrer. Eller? Vækst spiller en ubetydelig rolle, for om du har magt. Og magt må, i min tolkning, fremhæves og betones mere end vækst-problematikker. Et vist mål af selvberoendehed, havende mere end nok ligger bag denne hævdede anskuelse, der i perspektivet fokuserer betydeligt mere på individet, end skildrende en samfundsbeskrivelse eller optagethed af sammenligning med målte midlers eksistenser. Velbekomme. I krige, også borgerkrige kan… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
2 years ago

Jeg formoder størstedelen af de bedste hjerner IKKE er beskæftiget med forøgelse af formuer.
Skulle det ikke være tilfældet, synes jeg vi kan konkludere hjernerne ikke er specielt gode, da vækstraterne for formueforøgelse sjældent er uventet store.
Hvilket vel ellers kunne forventes ofte være tilfældet, når hjernerne er de bedste hjerner der findes…

Filuren
Filuren
2 years ago

Old News: “The powers of financial capitalism had another far-reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world’s central banks… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
2 years ago

Lande skal gøres afhængige af bankverdenen.
Total monopolisme privat styret af privat økonomi.

Enhver skal have en bank, eller bare bank.
Jeg mener lovgivningen aktuelt kan kræve du har en konto, men det kræver vist visse betingelser er opfyldt før det er en decideret nødvendighed.

Alle må og kan have anonyme konti i potentielt flere af deres egne banker.
Privat økonomi er kun mulig hvis muligheden er til stede for anonymitet, som jeg forstår ordene.

Peter Buch
Peter Buch
2 years ago

Sære formuleringer som: Hovedparten af de bedste hjerner er som regel ansat af de Globale Storkapitalister, medens andre er ansat i overordnede stillinger i samfundssystemerne, herunder regeringer, banker, statsadministrationer mm., men uanset deres stillinger har de ikke sjældent en nær tilknytning til de Globale Storkapitalisters organisationer. Belæg for det er hovedparten af de bedste hjerner? Samt: Al offentlig virksomhed skal privatiseres. At udsagnet skulle være forbeholdt Globale Kapitalister, eller ikke kunne benyttes af andre kunne kræve flere argumenter og udførlige belæg, mere end blot blive fremsat som værende sådan. Jeg kunne eksempelvis uden at være global kapitalist finde på selv… Read more »

17
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x