28
dec
Seneste opdatering: 28/12-19 kl. 1613
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Ideologi skygger for virkeligheden

Se også Henrik Jönsson NYÅRSKRÖNIKA 2019.  Jönsson omtaler EU´s indsats for at styrke traditionelle medier gennem artikel 11 og 13, og i realiteten indskrænke demokratiet for f.eks. alle, der færdes her, men alternative medier – i al fald i Sverige – bliver svære at rulle tilbage uden alvorlige konsekvenser.

Da jeg begyndte at skrive om politik i den ret modne alder af 49, havde jeg virkelig ingen svenske liberalister som meningsfæller. Jeg var omgivet af fantaster og Reinfeldt typer, foruden de rød-grønne, selvfølgelig. Deres avantgarde er nu ankommet til ædruelighed og besindighed,  i Sveriges tilfælde 45 år for sent.

Nu tyve år efter, tjekker det mere tænkende, liberalistiske segment endelig ind, men situationen har i mellemtiden nærmet sig hårdknude og uløselighed, Min morale er: 1) Vi har stort set kun de problemer, vil selv skaber, og 2) Ideologi skygger for virkeligheden, og  3) Liberalisme fungerer i medvind, men ikke i modvind, som Jalving og Støvring har konstateret i januar i år. Også et godt tema for en nytårskronik.

Når staten bryder loven

Af: Dag T. Elgvin

Islamisk lære er i strid med Grundloven

Det er over 200 registrerede islamiske trossamfund i Norge, og de får henimod 200 millioner NOK i offentlig støtte om året. Kravet for at blive registreret er, at såvel lære som praksis ikke er i strid med norske love, § 13 i Lov om trossamfund.

Islamisk lære er i strid med Grundloven, menneskerettighedsloven, ligestillingsloven, ægteskabsloven, arveloven, domstolsloven, trossamfundsloven, straffeloven og den Europæiske menneskerettighedskonvention. Spørgsmålet er, om disse trossamfund er blevet registreret på svigtende grundlag.

Fylkesmannen [fylke=amt] i Buskerud (nu: Viken) kontrollerede ikke læren, da disse trossamfund blev registreret, man kontrollerede blot at vedtægterne ikke var i strid med lovene. Statsamtet har ikke gjort det, loven kræver, og trossamfundene er blevet registreret på svigtende grundlag.

Hvad gør man, når en fylkesmann modsiger sig selv?

Han lagde til, at hvis der kommer oplysninger, som kan bindes op mod § 13, vil man undersøge sagen nærmere. Jeg sendte en redegørelse, som viser, at Koranen er i strid med otte norske love. Fylkesmannen svarede med en opsigtsvækkende påstand: Trossamfundsloven § 13 «kommer ikke til anvendelse i de tilfælde, hvor grundloven § 16 [om trosfrihed] gælder». Først henviser man til § 13, men så siger man, at samme paragraf er irrelevant. Hvad gør man, når en fylkesmann modsiger sig selv?

Grundlovens § 16 er en individ-rettighed, mens trossamfundsloven § 13 er en organisations-pligt. Den frihed, enhver borger har til at tro på, hvad han vil, påvirkes ikke af, om et trossamfund fratages registreringen. Desuden: Forarbejderne til loven udtrykker ikke nogen sådan kobling.

Fylkesmannen læser ikke Koranen

Fylkesmannen i Vestfold har oplyst at § 13 bliver brugt. Da fylkesmannen blev konfronteret med, at Koranen er i strid med otte norske love, var svaret, at han «ikke er rette instans» til at sige noget om den islamiske lære og tro, og tilføjede:

«Fylkesmannen læser ikke Koranen eller andre religiøse tekster, hverken i forbindelse med registrering af trossamfund eller opfølgning af disse.»

Fylkesmannen kan da ikke have kontrolleret det, § 13 kræver, og det første ‘Ja’-svar kan ikke have været sandt. I så fald er også trossamfundene i Vestfold/Telemark registreret på svigtende grundlag. Jeg bad Børne- og Familiedepartementet om en kommentar til, at de to fylkesmenn havde givet modstridende svar. Dét fik jeg ikke.

 Læren ikke må være i strid med norsk lov

Forarbejderne er klar over, at læren ikke må være i strid med lovene. Departementet skrev i 1962 dette om trossamfund, som ønsker at blive registreret og få offentlig støtte og offentlige funktioner:

«Vilkåret må da være, at læren ikke støder mod ret  moral. [ret betyder norsk lov] – – Man bør ikke godtage hvad som helst som moralsk, fordi det betegner sig som udtryk for en religiøs lære.»

Der henvises til polygami, usund ekstase, udskejelser, bud mod sundhedslovgivning og folkeoplysning: Da vil trossamfundet «selvsagt ikke få godkendelse af det offentlige, selv om deres forhold ikke er sådan, at det leder til strafferetslig forfølgelse.» (s 166.)

Præmisserne er ikke til at misforstå

Departementet skrev videre, at trossamfundene bør gøre rede for trosbekendelse og lære, men at en henvisning til Bibelen ville godtages, fordi departementet «ikke er interesseret i præcist formulerede teologiske læresystemer.» Denne sætning kan forstås ud fra, at kristen lære var almen kundskab i 1962. Præmisserne er alligevel ikke til at misforstå.

I brev til mig af 5. december sprang Børne- og Familiedepartementet over disse præmisser og gengav kun denne sidste sætning, og konkluderede:

«At dele af en tekst nedskrevet i førmoderne tid, har en ordlyd, som strider mod gældende norsk lovgivning, er altså ikke i sig selv tilstrækkeligt til at nægte trossamfund, som anser teksten for hellig og retningsgivende, registrering og tilskud efter trossamfundsloven.»

Hvad er da tilstrækkeligt? Dét skrev BF-departementet ikke noget om.

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad bør lytte til, hvad Civilombudsmanden har udtalt om registrering:

«Der må kræves klare holdepunkter for at nægte et trossamfund registrering med den begrundelse, at dets lære eller arbejde strider mod ‘ret og moral’.» (sag 1997-1562, kursiv i orig).

Brud på otte love (15 lovparagraffer) må siges at være «klare holdepunkter» og altså tilstrækkeligt.

Polygami kan«selvsagt ikke få godkendelse.»

Polygami var nævnt som et eksempel, som gør, at et trossamfund «selvsagt ikke kan få godkendelse.» Islam tillader en mand at have indtil fire koner. Dette er tilstrækkeligt til at sige, at islamiske trossamfund ikke skulle have været registreret.

Islamisk lære (både Koranen, hadither og sharia) er meget værre end det; der tillades også slaveri, fysisk lemlæstelse ved tyveri, at kæmpe mod ‘vantro’ og at dræbe dem, trusler, indskrænkninger i ytringsfriheden og religionsfriheden, og ikke tale sandt, hvis det tjener islams sag, rangordning med muslimer i top og jøder i bund, opfordringer om ikke at blive venner med ‘vantro’, og kvinde-diskriminering.

Alt dette er i strid med vore love og det ‘rådende moralsyn’ og skulle være nok til at trække registreringen tilbage. Jeg opfordrede i september moskéer til at tage afstand fra voldelige vers, men har ikke set nogen udtalelser i den retning.

Hvad lærer børn i koranskolerne og moskéerne?

Hvad lærer børn i koranskolerne og moskéerne? I ansøgningerne om registrering har islamiske trossamfund i Buskerud og Vestfold/ Telemark oplyst, at ‘læren’ er islam eller Koranen, ingen undtagelser er gjort for koranvers eller shariaregler, som er i strid med norske love. Altså er alt det inkluderet. Hvad synes staten om, at der undervises i en lære som tillader ting, som er i strid med vore love? At undervisningsministeren nu vil undsersøge koranskolerne, er på høje tid.

Forslaget til en ny trossamfundslov indeholder ikke noget krav om, at læren skal være i overensstemmelse med lovene. Regeringen – med en KrF-statsråd som ansvarlig – lægger nu det juridiske grundlag for, at virksomheder med en lovstridig lære – «formål» – bliver legaliserede og kan få offentlig støtte. Har politikerne opfattet dette?

Liste over anerkendte trossamfund og tilknyttede menigheder i Danmark

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
ino
ino
1 year ago

Det ville i øvrigt være højst interessant hvis man i Norge kan få islam forbudt! Lovene er tilsyneladende på plads, og hvis Norge ikke har indkorporeret Den europæiske menneskerettighedskonvention i norsk lov er banen klar.

Santor
Santor
1 year ago
Reply to  ino

Og, ifald det er muligt så vil det koste mindre blod end en åben borgerkrig. Politikerne er bare ikke interesseret, De tør nemlig slet ikke tage en beslutning der er endegyldig af frygt for at de kommer til at stå til andvar overfor en islamisk domstol.

For islam er det rent win/win. For almindelige mennesker der skal leve med islam er det en tabersag som burde kræve en modreaktion!

ino
ino
1 year ago
Reply to  Santor

Engang tog de stilling i Norge. I Eidsvoll-forfatningens paragraf 2 fra 1814 slås det fast at “Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales.
Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.”
Når muhammedanere og buddhister mv. ikke nævnes, skyldes det sikkert at det var helt utænkeligt at den slags mennesker ville nærme sig Norge.

Aleodlc
Aleodlc
1 year ago
Reply to  ino

Det er desverre ikke mulig. Hver eneste gang Norge prøver å gjennomføre en lov så stikker EU det stygge hodet sitt inn gjennom døra vår og roper “Nei, dette kan dere ikke gjøre!”. Og våre politikere glemmer hele tiden at vi ikke er EU-medlemmer så de gjør som EU sier. EU kommer til å drepe oss alle sammen. Eu er det verste som har skjedd Europa. Glem Hitler, han var en speidergutt sammenlignet med EU.

Morten/Realisten
Morten/Realisten
1 year ago

Grundlaget for enhver stat er at dets etnisk-historiske folk bør kunne vedblive at bo der, uden at blive udskiftet, udbyttet, marginaliseret, fremmedgjort og/eller røvet, voldtaget og overfaldet af fremmede tilflyttere.. Det har liberalismen ingen forstand for – og det er derfor denne ideologi absolut ikke kan stå alene. Vi burde have et matrixdemokrati hvor de forskellige politiske områder er delt op, og hvor man kan stemme på de nationalkonservative på indvandringsområdet. – Så var det her vanvid stoppet for 20 år siden; med tilbagevirkende kraft.

Poul
Poul
1 year ago

«At dele af en tekst nedskrevet i førmoderne tid, har en ordlyd, som strider mod gældende norsk lovgivning, er altså ikke i sig selv tilstrækkeligt til at nægte trossamfund, som anser teksten for hellig og retningsgivende, registrering og tilskud efter trossamfundsloven.» Så hvis stifteren af ideologien siger i år 600 at vantro og jøder skal dræbes og at man som troende skal udbrede islam med vold og terror, og ideologiens følgere i 2019 anser det som retningsgivende, så er det altså intet problem i myndighedernes øjne? Interessant argumentation.. Hvor længe mon hitler skal være død før nynazisterne kan få offentlige… Read more »

AlfredsModer
AlfredsModer
1 year ago
Reply to  Poul

Var der ikke nogle i korstogstiden, som udråbte at muslimer og andre kættere bare skulle slås i ihjel? Af den grund burde paver, præster og biskopper fra den tid pricipielt kunne retsforfølges efter nutidens love.

Vil en kristen sekt, som i dag foreskriver mord, drab og forfølgelse af muslimer kunne godkendes som religion? Hvis nej, burde islam tilsvarende kunne forbydes!

sussebassa
sussebassa
1 year ago
Reply to  AlfredsModer

Mitt svar er nei..fordi jeg betrakter ikke islam som relgion men en ideologi..men smart å kalle det en relgion..de får ju milliard støtte hvert år som gjør at de kan fortsette denne hatiske destruktive krigerske kvinneundertrykkende ideologi uten at noen reagerer..bare noen få.

ino
ino
1 year ago

Situationen er anderledes i Danmark, se http://www.km.dk/andre-trossamfund/anerkendelse/. Et anerkendt trossamfund betyder at der er en tilpas stor forening med vedtægter som driver “samfundet”. Der tages ikke stilling til samfundenes, dvs. foreningernes, religiøse grundlag, men der er et krav om at samfundet “ikke opfordrer til eller foretager noget, der strider mod bestemmelser i lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov”. Dette krav bliver næppe tjekket, men hvis en imam fx citerer koranens “dræb dem hvor end I finder dem”, kan han blive retsforfulgt. Der er et enkelt eksempel, men da den pågældende imam opholder sig i udlandet, er retssagen ikke… Read more »

Avskum
Avskum
1 year ago

Jeg savner 1970- og 1980-tallet. I løpet av de to ti-årene så hørte jeg ikke ordene islam eller muslimer èn eneste gang. Det var som om det ikke eksisterte. Ingen pratet om det og man så aldri muslimer. De satt i en ørken langt, lang vekk og ingen tenkte på dem. Nå er det overalt hele tiden. Hver eneste jævla dag i hver eneste avis og hver eneste nettside; muslimer, islam, bla bla bla, islam, islam, islam, muslimer!”. Man kan ikke gå ut døra uten å møte muslimer. Og det går ikke èn eneste dag uten at muslimene har funnet… Read more »

AlfredsModer
AlfredsModer
1 year ago
Reply to  Avskum

Om 30 år, når Scandistan er udråbt til islamisk kalifat, sættes islamiske “vogternes råd” til at overvåge om love og regler er sharia-kompatible. Da vil de nordiske politikere, ansvarlige for nuværende svineri, til den tid fra deres kørestole gnægge: “Hvorfor var der ingen som stoppede os i 2020’erne? Vi vidste ikke hvilke djævle vi slap løse på civiliserede mennesker for 30 år siden – så det er folkets egen skyld, at det ikke dengang stoppede os”. Eat shit.

Charles
Charles
1 year ago

Ja. Det har jeg sagt rigtig mange gange, sært at det tages alvorlig nu.
Islam er uforenelig med Grundloven. Særlig §69 der er en direkte ordre til Regeringen om at en afvigende religion end den Danske skal optages nærmere ved lov. Således det at Islam er forenelig med Grundlovens §67.
Det er ikke sket.
Der er tværtimod sket en udvanding, som Mette Bock, søsteren til De Radikales forlængede arm, Anders Samuelsen.
Hendes Majestæt Dronning Magrethe d: II, er dermed blevet “Naret, tvunget” til at underskrive dette makværk.

ino
ino
1 year ago
Reply to  Charles

Jeg forstår desværre ikke helt din kritik af Mette Bocks lovgivning. Hvad skulle hun i dine øjne have gjort?

Charles
Charles
1 year ago
Reply to  ino

Før det første: Hun skulle have gjort, sammen med Justitsministeren, samt hele tinget: §69 er ikke optaget nærmere ved lov som det foreskrives i Grundloven. Dette skulle medføre, at koranen er renset for grundlovsstridende uhyrligheder. Så koranen er forenelig med grundlovens §67. Synes du den er det INO. ? Er Koranen renset. ? Hvis Mette Bock og andre har villet rette ind efter Grundloven, Så havde Koranen været renset for lort, og til med rettet ind efter De Danske love og værdier. Det har betydet: Der er nogle Muslimer der har forladt landet. Nej Fru Bock har vist handlekraft, på… Read more »

ino
ino
1 year ago
Reply to  Charles

Ok, nu forstår jeg dig lidt bedre, tak for svaret, og nej, jeg synes heller ikke at koranen er forenelig med grundloven. Men der kom da en lov om trossamfund uden for folkekirken:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196402
Og for en ordens skyld stopper jeg diskussionen her.

Charles
Charles
1 year ago
Reply to  ino

Jeg stopper også her.
tak for linket.
Her kan man rigtig se hvor forræderisk Mette Bock er. Intet om §69 og §67.

Peter Krogsten
Peter Krogsten
1 year ago

Grundlovsforeningen Dansk Kultur har flere gange henvendt sig til diverse kirke- og familieministre, og påpeget at den administrative godkendelse af islamiske trossamfund stred mod reglerne herfor. Som regel kræver det en kraftig indsats for at få et svar, og en af ministrene, Mette Bock, dækkede sig bag et ministerielt udvalg, som hun ikke mente hun havde ansvar for. Reglerne er flere gange blevet lempet så ting Islam helt åbenlyst ikke kan leve op til er blevet fjernet. Oprindelig var regelsættet enkelt, udarbejdet af en kreds at reelle eksperter og på 9 sider. Seneste regelsæt er på over 200 sider. Islam… Read more »

17
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x