19
mar
Seneste opdatering: 19/3-20 kl. 1415
7 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Gråbrødretorv, torsdag 19.3 kl 13. © Snaphanen.dk, klik f. helskærm

FF 27.2.2020 af Lene Kattrup tale på Christiansborg Slotsplads

Tak for at få lov til at tale her. Tak til For Frihed. Tak for præsentationen, jeg vil blot tilføje, at jeg repræsenterer og taler for mig selv.

Jeg står her først og fremmest fordi jeg er vred, skuffet og bekymret. Mit land er ved at ændre sig i en retning, jeg ikke holder af. Til en virkelighed, jeg ikke har ønsket. Som ikke er det Danmark, jeg føler mig hjemme og godt tilpas i.

Vi ser i stigende grad, at der skal politibeskyttelse til, når man vil debattere eller kritisere islam, islamismen eller islamiseringen. Eller hvis man vil problematisere visse dele af indvandringen og vil drøfte konsekvenserne af multikulturalisme.

Der er jo noget helt galt, når FF har brug for politibeskyttelse. Det er uacceptabelt og urimeligt. I et sundt demokrati må der ikke være en kobling mellem ytringsfrihed og vold.

Det vi ser her i dag, så vi også for får en måned siden også netop her (den 18. januar), da Tommy Robinson fra England – på Christiansborg omtalte den kæmpe grooming-skandale i byen Rotherham, som medierne og politiet længe forsøgte at fortie. Hvor over tusind børn og unge piger med britisk baggrund fra fattige familier blev seksuelt forulempet og misbrugt af mænd med primært pakistansk baggrund igennem flere år.

Robinson kæmpede for at få historien frem, så misbruget kunne stoppes og alle de skyldige retsforfulgt. Hvilket endnu ikke er sket. Han blev mødt med voldsom intimidering, trusler og vold, fordi man ønskede at han skulle tie. Også eliten, medierne og myndighederne forsøgte at lukke munden på ham.

Personer, der siger noget, som skal skjules, får effektive ”hold kæft bolsjer”. Det sker også herhjemme.

De fleste reagerer med frygt og tier. Det gjaldt ikke for Robinson. Han insisterede på, at de overgreb på pigerne, som jeg ikke er i tvivl om, finder sted flere steder i Europa, sandsynligvis også her i landet, ikke skulle skjules for borgerne. Robinson har desværre også selv pt to voldsdomme, som dog ligger nogle år tilbage.

Og vi skal altid tage afstand fra og fordømme vold, uanset hvilken politisk side den kommer fra. Vi kan nu tydeligt se, hvor truslerne og volden primært stammer fra. Det er fra venstreorienterede og globalisterne. Men vi vil efterhånden opleve endnu mere vold fra begge sider/alle sider, der vil komme flere og flere reaktioner/modreaktioner i fremtiden, hvis politikerne ikke handler og beskytter retten til at ytre sig, holde møder og demonstrere, osv. uden at skulle frygte noget.
For alle!

Robinson blev efter sin optræden på Christiansborg interviewet i dansk Tv, hvor han om årsagen til, at man vil have ham til at tie sagde:

”Der er en globaliseringsdagsorden, som ønsker åbne grænser og massemigration, og alle, der taler imod den og fremhæver problemerne ved den, og som gør befolkningen opmærksom på farerne ved den, skal tie.”

Jeg er enig. Nogles ytringsfrihed har det bedre end andres. Sådan er det også i Danmark.
Der er en skævhed. Som er et kæmpe problem i sig selv.

Foreninger og forsamlinger, der er venstreorienterede og/eller går ind for multikulturalisme eller er islam/islamismepromoverende behøver normalt ikke beskyttelse.

De har gode muligheder for at komme frem med deres budskaber, de kan demonstrere og færdes frit, og de kan holde møder under mere hyggelige og rare afslappende former mange steder i byen, uden at de selv eller deres deltagerne skal frygte noget. Heller ikke når de skal hjem.

Det modsatte gælder foreninger og grupper, der har en antiglobalisme-dagsorden, som ønsker en begrænsning af den store befolkningsvækst af utilpassede ikke-vestlige personer i Danmark og fremhæver konsekvenserne. De kan efterhånden kun holde deres møder på Christiansborg eller med politibeskyttelse. Det gør det meget sværere for dem at eksistere og komme ud med deres budskaber.

Der er mange eksempler på problemerne. Alene her i dag har vi to eksempler, der er typiske.

I luften hænger der en atmosfære af had, et ønske om at lukke munden på dem, man er uenige om ved at true, chikanere og intimidere dem. Få dem til at tie – ikke ved at argumentere med dem, men ved at få dem til at føle sig mindreværdige eller blive bange – i stedet for at tage debatten eller fx selv arrangere debatmøder eller demoer.

Man bør altid lægge mærke til hvem politiet står med ryggen til, hvem det er, de skal beskytte og hvem de har fronten imod. Som er de ufredelige og voldsparate.

Politiet holder i de situationer som også nu med flere biler og ekstra mandskab i beredskab gemt væk nede af sidegaderne for ikke at provokere og optrappe situationen, som politiledelsen siger.

Sikke da noget vrøvl. I et sundt demokrati må politiet være lige hvor de ønsker at være, og politiet virker da kun beroligende på de almindelige og fredelige borgerne.

Sådan noget fortæller os også, hvor galt det står til. Politiet er bange for at hidse de ufredelige ballademagere op, som de tager særlige hensyn til – og derved har givet alt for meget magt til.

Det er et udtryk for en meget forkert og kortsigtet tænkning. For Frihed, der har givet mig denne mikrofon holder lovlige anmeldte demonstrationer, men må altid have politibeskyttelse. Det er en skandale, at det er nødvendigt.

På For Friheds hjemmeside står der at :

De afholder demonstrationer imod islamisering og for ytringsfriheden, for at deltagende borgere på fredelig og demokratisk vis kan tilkendegive deres støtte til vestlige frihedsrettigheder og demokratiet og derfor deres modstand imod islamisering. Det præciseres, at FF tager stærkt afstand fra racisme og nazisme.

Det er et jo et legitimt budskab, der skal være plads til at ytre i et demokrati.

Jeg har researchet, og det fremgår også af Wikipedia, at For Frihed har været udsat for flere overfald og angreb, men har selv ageret fredeligt. Jeg har talt med flere personer, som siger, de gerne vil deltage, men ikke tør. På grund af risikoen for at få råbt racist eller fascist efter sig eller på anden måde blive intimideret og udsat for falske anklager. Flere angiver også, at de er bange for personfarlig vold, især når de skal hjem.

Personerne, der truer, skræmmer eller intimiderer – nogle af dem står jo her udenom For Frihed og endnu flere ankommer formentlig lige om lidt, når det næste møde (jeg vil omtale) starter, er ikke fredelige. De har ikke forstået, at i et demokrati, må man drøfte uenigheder verbalt og sagligt. Ikke ved at råbe, intimidere eller true sin modpart eller bruge vold.

Det er dem, der er antidemokrater og ufredelige.

De kalder sig ofte for anti-fascister, anti-racister og alt muligt. Men det er er ikke fascistisk eller racistisk at være imod islamisering, at ville bevare sit land som et vestligt homogent land med et sekulært demokrati baseret på en kristen kulturarv.

Jeg vil præcisere, at jeg udmærket ved, at nogle af de tilvandrede også fra de muslimske lande/MENAP-landene er demokrater, de udgør ikke et problem. Men vi ved også, at betydelig del faktisk ønsker Danmark forandret i islamisk og/eller arabisk mellemøstlig ikke-demokratisk retning. Det må vi have lov at diskutere.

Mange af de oprindelige danskere tror stadig blot, at denne gradvis udvanding og ændring af vores vestlige kultur til multikulturalisme inkl. mellemøstlig/islamisk kultur er uproblematisk. Det er ikke tilfældet. Og der er i høj grad ved at være en vis opvågning i befolkningen – springes nok over af tidsmæssige grunde.

Om ca. en time afholdes på Christiansborg lige bag ved os et møde om Generation Identitær bevægelsen arrangeret af Trykkefrihedsselskabet, hvor der også er indkaldt kritikere. Så der er lagt op til en sund demokratisk debat. Men mødet, der skulle have fundet sted i Vartov i januar, måtte aflyses for Vartov ikke turde lægge lokaler til, så mødet måtte flyttes til Christiansborg, hvor der er tykke mure og sikkerhed.

Generation Identitær skriver om sig selv på deres hjemmeside, at det er en:

” patriotisk ungdomsbevægelse som arbejder for at bevare dansk og europæisk kultur i Europa”. De præciserer, at deres aktiviteter aldrig retter sig mod de enkelte migranter eller flygtninge, men at de er stærkt kritiske overfor masseindvandringen og den multikulturelle ideologi bag den. De skriver også: ”Vi sigter ikke efter et Danmark helt uden udlændinge, men ønsker blot at der ikke er flere end vi kan absorbere, hvilket der desværre er nu.”

Citat slut

Det må da også anses for at være et lovligt og legitimt synspunkt i et vestligt demokrati.
Alligevel måtte mødet flyttes pga. trusler blot fordi Generation Identitær deltager. Bevægelsen har som For Frihed været udsat for chikane, intimidering og vold, som bl.a. Berlingske har skrevet om.

Begået af personer og grupper, der på antidemokratisk vis ønsker at stoppe andre menneskers ytringsfrihed, i stedet for selv at holde møder eller tage debatten.

Situationen er uholdbar. Volden vinder, demokratiet taber.

I Danmark bliver grøfterne mellem de, der er for multikulturalisme inkl. islam som samfundssystem pga. indvandring i et omfang og af en art, hvor vores land ændres, og de, der er meget imod det, bliver dybere for hver dag, der går.

Vores land er ved at være dybt splittet.

Den kritiske saglige debat, hvor uenighed mødes med ord og argumenter, erstattes i stigende grad af primitiv adfærd, hvor ord bliver til chikane, råberi, trusler, hærværk og vold. Der er en voldsparathed i luften, som vi som samfund reagerer helt forkert overfor. Vi stimulerer hadet og volden, der vokser meget i disse år.

Tiderne har ændret sig, vores land er ikke mere så homogent og fredeligt som før.
Politikerne må handle.

Jeg vil håbe dette budskab trænger ind bag Christiansborgs tykke mure, hvor politikerne selv sidder godt beskyttet. Måske blandt andet derfor er de døve og blinde.

Det er politikeres fejlpolitik igennem flere år, der gør, at vi overhovedet har denne situation.

Nu må de handle, så hadet og volden ikke breder sig yderligere. Og så alle kan ytre sig og deltage i møder uden risiko, når de overholder loven. Så længe en demonstration optræder fredeligt, bør de deltagende kunne gennemføre deres aktivitet uden problemer. Men sådan er det ikke. Mange tør slet ikke at deltage, de frygter også for bagefter, når de skal hjem.

Vores politikere skal beskytte det frie ord, hvis de vil bevare demokratiet.

Ved at sidde på hænderne eller se væk, og ikke reagere, så fremmer politikerne jo i øvrigt samtidig en positiv globaliserings- og indvandringsagenda samt en stigende multikulturalisme i samfundet. Fordi man markant hæmmer den anden fløj.

Jeg håber ikke det er noget af årsagen til flertallet af politikernes store svigt.

Jeg giver også politiets fejl-håndtering en stor del af skylden for situationen, men hovedansvaret er politikernes og det er dem, der skal sørge for en ændring her.
Hvad er det så jeg mener, der bør gøres og hvordan?

Demonstrationer skal fortsat anmeldes og godkendes af politiet, mener jeg. Og nogle må stadig massivt beskyttes, mens andre ikke har brug for det.

Men vi må have helt nye og markant ændrede retningslinjer for politiets håndtering af både de anmeldte og de ikke anmeldte såkaldte moddemonstrationer – det vil sige grupper af personer, der uanmeldt møder op. Og det gælder især, når de generer andre, der afholder demoer eller møder. Eller man kan forudse, at det vil de gøre. Og det ved politiet udmærket. Det samme gælder chikanerende enkeltpersoner.

Når disse moddemonstranter råber, intimiderer, chikanerer, truer og eller går tæt på den oprindelige/den først anmeldte fredelige demonstration, så bør de straks og meget konsekvent af politiet beordres til at forlade stedet. Politiet skal simpelthen sige til dem:

”Jeres optræden har karakter af en moddemonstration (uanset om anmeldt eller ej), og I ødelægger den første anmeldte lovlige demonstration samt forstyrrer den offentlige ro og orden, så I skal straks fjerne jer – I må gå væk herfra nu (i den retning) og fjerne jer, mindst en kilometer eller tage helt hjem”.

De, der ikke straks efterkommer dette, skal øjeblikkelig anholdes af politiet.

Der skal en ny lovgivning og en ny klar og præcis vejledning til politiet, der beskriver dette. Det bør Folketinget sørge for. Og det haster.

Disse ufredelige personer påberåber sig ofte deres forsamlingsfrihed og ytringsfrihed – ofte vha. dygtige (venstreorienterede eller kulturradikale) advokater……–……… . Og dem skal de have . Men disse friheder kan de jo udfolde et andet sted langt væk min. en til to km fra den oprindelige lovlige anmeldte demonstration. Eller fra det møde, som de søger at sabotere.

Hvis moddemonstrationen forhåndsanmeldes, skal politiet i tilladelsen sørge for at præcisere, hvor denne må afholdes og det skal være på et sted, der geografisk er min eller evt. to kilometer fra den første anmeldte og tilladte demonstration, når man kan forudse, der kan være en risiko for vold, sammenstød eller chikane.

Så vil vi gradvist få hadet og voldsparatheden til at aftage. Og vi kan bedre opretholde den offentlige fred, ro og orden, som er beskrevet i Grundloven, og som alle vi almindelige fredelige demokrater og borgere meget gerne vil have tilbage. Politiet vil også blive aflastet.

Og demokratiet og ytringsfriheden (for alle) kan så beskyttes.

—-

Min far var modstandsmand, og fortsatte som sådan efter hans egen far, min farfar, som var læge blev dræbt af nazisterne midt i sin konsultation i Gentofte. Han var læge, som min far også var. Han blev selv mærket af krigen, da han senere blev skudt og taget til fange af tyskerne. Han (min far) levede siden med permanente smerter og måtte have fjernet det ene ben. Han døde allerede, da jeg gik i 3. G. Han fortalte mig ofte om, hvordan han og mange af hans kammerater i årene efter krigen ikke syntes, at de politikere, der fik magten, passede godt nok på det Danmark, på den frihed og det demokrati, de som frihedskæmpere havde kæmpet så hårdt for.

På samme måde, men i en helt anden situation, det ved jeg godt, synes jeg i dag, at et stort flertal af vores politikere er skødesløse, blinde og ubekymrede. På grænsen til det ansvarsløse. Det er jeg dybt skuffet over.

Kære politikere,

I bør genskabe muligheden for at holde møder, demonstrationer og kunne tale frit og forsamles i det offentlige rum uden risiko for blive forulempet, også selvom agendaen er, at advare mod islamiseringen, visse dele af indvandringen, mod væksten af ikke integrerede personer med antidemokratiske holdninger i Danmark, at advare om globaliseringens bagsider, et grænseløst Europa og et overnationalt EU osv.

Denne stemme eller disse stemmer skal I sørge for, der også gives plads til i vores demokrati

I kan ikke tillade jer at lade gadens og voldens parlament tage over. Det er et historisk svigt, hvis I ikke får stoppet det.

Sæt i gang ! Tak for ordet.

Tak for jeres tålmodighed, tak fordi I ville lytte til mig.

Talen findes på video her

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Nielsen
Nielsen
1 year ago

Brandgod tale af Kattrup. Og hvis kumulus kaster perler,skulle vi måske bede ham gemme dem til bedre formål,inden han løber tør.

Rene
Rene
1 year ago
Reply to  Nielsen

@Nielsen
……før han løber tør for perler…….virkelig fin kommentar.lol lol lol

Rene
Rene
1 year ago

Tak for talerne,-både det skrevne og videoen. Jeg bor og lever på en måde der er svær at forene med at komme til de demonstrationer Og møder og andre arr. der afholdes, så det er dejligt at få både udskrifter af talerne, men også videoerne er inspirerende. Det er gode taler, hvor talerne har gjort sig umage med et tankearbejde bag. Det inspirerer, men letter også mit eget livs “overarbejdethed”,hvor det kan være svært at nå det hele, på en måde så det har kvalitet og dermed tyngde. Når nogle andre mennesker ,- her talerne ,-har gjort noget tanke arbejde… Read more »

7
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x