27
dec
Seneste opdatering: 27/12-21 kl. 0806
40 kommentarer - Tryk for at kommentere!

berlin neukölln 2015 546

Af Tim Pallis   foto © Snaphanen.dk, klik for helskærm.

Kunne jeg formulere mig blødere? Nej! Jeg kunne også sige: “Vejen til helvede er brolagt med demokrati og menneskerettigheder.” Nok muligt! Det er blot et år eller to siden, jeg kom forbi “Demos” kælder boghandel og information på Skt. Hans Torv. Der var lukket, men så benyttede jeg lejligheden til at læse, hvad de tilbød i vinduerne.

Der var mange bøger og tidsskrifter om kommunistisk politik, men det mest dominerende var plancher om demokrati og menneskerettigheder, som FN har formuleret på smukkeste vis. Nå tænkte jeg! Saudi-Arabien har nu i en årrække beklædt formands skabet i FN’s menneskeretskommission. Hvem er det, der er kvalificeret til at tale om menneskerettigheder?

Vi har nu i en lang årrække, siden kulturmarxisterne overtog undervisningen på vore uddannelsesinstitutioner i 1968, hørt om et utopisk demokrati, som skulle manifestere sig, når vort etablerede demokrati var afskaffet, som fascismens lange arm. Men kulturmarxisternes demokrati er en potemkinkulisse – altså snyd og bedrag.

Hvis man inkorporerer den identitetspolitik og det demokrati og de menneskerettigheder, som kulturmarxisterne tilbyder, er vejen til Helvede åben. Dertil har vi nu også specielt i det danske politiske spektrum i mange år krydret venstrefløjens ideologi med en særlig variation af djævelskab. Det er kulturrelativismen og kulturradikalismen hos det mærkelige, landsforræderiske politiske parti, som hedder Det Radikale Venstre.

Erik Scavenius’ berømte udtalelse om Nazi Tyskland er ikke glemt, og nu er det minsandten lykkedes for dem at hente mange stemmer hos muslimerne, som blot går i skole hos Det radikale Venstre for at lære oppositionspolitik, indtil de kan lave deres eget sharia-parti.

Ja, så får vi islams menneskerettigheder og humanisme at føle. Hvis man ikke lige ved det, kan jeg gøre opmærksom på, at alle islams smukke ord om fællesskab, socialhjælp og støtte kun drejer sig om muslimske borgere. Hvis man tilhører en anden tro, får man ingenting.

Man skulle tro at medlemmerne af journalistisk venstreparti er ondsindede mennesker, men det er de ikke. De bliver udvalgt på baggrund af deres tro og naivitet, og hvor lette de er at præge. De ved ikke, at vejen til Helvede er brolagt med gode intentioner. Jeg tror på, at de skriver i bedste mening, fordi det umuligt kan være tilfældet, at de år efter år bevidst undgår at komme i nærheden at sandhed og virkelighed.

Der er kun ganske få i befolkningen, som kan gennemskue den overfladiske udenomssnak, som de får serveret af mediernes journalister. Langt de fleste er kulturmarxistiske idealister eller venstreradikale globalister, som ikke har gjort deres kulturhistoriske hjemmearbejde godt nok. Vejen til helvede er også brolagt med enfoldige, naive, velmenende, lalleglade medløbere.

I øjeblikket oser internationale medier af en holdningsmassage om den systematiske eller strukturelle racisme hos hvide mennesker. De sorte kan selvfølgelig ikke være racister. Det hedder “black lives matter” og aldrig “white lives matter” eller det selvfølgelige “all lives matter”. Kommentatoren Bent-A har på en af vore fortræffelige undergrundsaviser sagt det klart:

“Hvis man bliver stoppet af politiet, der vil se ens kørekort, er det racisme. Hvis man dumper til en eksamen, er det racisme. Hvis man ikke ansættes i det job man har ansøgt om, er det racisme. Hvis man ikke avancerer lige så hurtigt som kolleger, er det racisme og diskrimination. Hvis man får afslag på et frieri til en dansk kvinde, er det racisme hvis hun siger nej tak. Hvis man får en dom for brandstiftelse, voldtægt, røveri eller mord, er det racisme.”

Den politiske virkelighed vi har er, at en ideologi har sneget sig ind overalt i det gamle borgerskab, som siger, at alt og alle er ens og lige, og at staten egentlig bør bestemme alle aktiviteter i samfundet. Det er kulturrelativisme og råbende uvidenhed om, hvad ideologier som kommunisme og islam medfører for ikke troende.

Når der bliver talt om humanisme, demokrati, solidaritet, og et fællesskab, hvor der er plads til alle, har vi så endelig fundet den opskrift, som vi kan realisere, fordi den er realistisk, eller er det bare en utopi, som vi håber at realisere, men aldrig har set før? Ironi kan forekomme læser man tit.

Den frie tanke stopper, trykkefrihed stopper, personlig kreativitet stopper, innovation stopper, og det personlige initiativ stopper dvs. at hele samfundet bliver lammet og mennesker passive. Til sidst har vi enten et materielt eller et religiøst diktatur, som hovedsageligt beskæftiger sig med at kontrollere befolkningen med strenge straffe for små overtrædelser. Er vi så endelig alle blevet lige? Der hvor ligheden er størst er friheden mindst.

En af de vigtigste faktorer i den nuværende suppedas, som de vestlige civilisationer befinder sig i, er de alt dominerende konventioner. Der er et utal af dem både FN konventioner og EU konventioner, som bestemmer vore tanker og handlefrihed. Mange af dem blev lavet i en helt anden historisk tid nemlig i 1950’erne, som en konsekvens af og for at genoprette verden efter Anden Verdenskrig.

De står på skuldrene af en humanistisk, marxistisk og utopisk inspireret tid, hvor man ville lave en bedre verden. Men det har vist sig, at man brolagde vejen til helvede med dem.

I de såkaldte underudviklede lande (racist!) har man med mobiltelefonen og internettet opdaget, hvordan vi har det i den vestlige verden, og derfor længes de efter at skaffe sig et materielt liv, som ligner det vi har, men uden at vide, hvad der skal til med hensyn til at uddanne sig, arbejde og tjene penge til et sådant liv. De muslimske indvandrere vil dog ikke bytte deres kulturelle og religiøse fordomme ud med vores.

FN er indrettet på en sådan måde, at organisationen let lader sig kapre af enten slyngel-stater eller terror-stater, som har lært at berige sig ansvarsløst og dominere verden med deres befolkningsoverskud. FN’s verdens mål er en marxistisk “humanisme”, som i og med migrationstraktaten vil føre Europa gamle kultur og civilisation ind i helvede. Så nu overtog Afghanistan formandskabet i FN´s organisation for kvinders rettigheder.

Mit håb er, at det går så galt indenfor en overskuelig fremtid på lad os sige 20-30 år, at man besinder sig på at lave folkeafstemninger angående den mellemøstlige og afrikanske indvandring i milliontal med dertil hørende milliard-udgifter hvert år.

Hvornår får man desuden øjnene op for at modarbejde George Soros’ Open Society, som gør alt for at smugle den tredje verdens befolkningsoverskud til Europa. Helle Thoring Schmidt sidder gudhjælpemig både i Soros Board of Trusties og Facebooks censur kommissorium.

Vi ved nu at 77% af de tilvandrede muslimske borgere her i Europa ønsker at leve efter Koranen og shariah lovene og ikke efter de vesterlandske grundlove. De vil således ikke integreres endsige assimileres i vore samfund. Den dag vi kommer i mindretal begynder forfølgelserne og religionskrigen. Vi bør snart forstå, at den vestlige civilisation og kultur er værd at kæmpe for i en borgerkrig.

De fleste danskere er slet ikke interesseret i religion, men støtter selvfølgelig, at vi har religionsfrihed. Det er så dejligt med al den frihed og mangfoldighed, som vi tror vi har ifølge humanisme og menneskerettigheder. Fordi de intet kender til islam, bekymrer de sig heller ikke om dens indhold og udbredelse. De ved heller ikke, at islam er langt mere end en religion – at islam er en dødsensfarlig politisk ideologi.

At venstrefløjen er så begejstret for islamiseringen af Danmark, burde få alle alarmklokker til at ringe overalt blandt politikere, journalister og intellektuelle, men nej de sover videre.

De revolutionære og samfundsomstyrtende venstreradikale har fået øje på den politiske ideologi i Islam, som de tror er en ideologi, der rimer fint med deres egen politik om destruktion af det nuværende borgerlige samfund (som alligevel ikke eksisterer i gammeldags forstand). Planen er derefter indførelsen af alles lighed og fællesskab i en ny marxistisk samfundsorden. Hvis ikke alle har råd til altan, skal ingen have altan – hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære. Og det mest håbløse naive er, at de tror, muslimerne er med på den.

Det danske Folketing har endnu engang vist, at de ikke forstår noget som helst af, hvad der foregår i denne verden. De Nye Borgerliges forslag om at fjerne anerkendelsen af islamiske trossamfund i Danmark blev stemt ned af alle andre partier i Folketinget. Desværre var De Nye Borgerlige de eneste, som stemte for. Det er dybt afslørende, at der hersker en sådan uvidenhed på tinge om, hvad islam egentlig er for en størrelse i vort samfund.

Hvordan er den virkelighed, som marxisterne og Det radikale Venstre ikke vil se i øjnene? En anonym pædagogstuderende kan fortælle om det grundlæggende forældresvigt i de muslimske familier:

“Børnenes forældre blev ved med at fortælle dem, at de ikke duede til noget. Jeg kom jo i folks stuer, hvor de voksne sad i en klynge og engang imellem kom med nedladende udråb til børnene, som de voksne så kunne grine af.”

De pædagogstuderende kommer fra gymnasiet til studierne med en nymarxistisk idé om, at inklusion og rummelighed løser alle problemer vedrørende islamisk kultur. Der er intet problem med islam. Det er vore fordomme og racisme, der skaber problemet. Derfor er det ikke muslimen, som er et problem. Det er manglen på vor inklusion.

Det er derfor ikke meningen, at den enkelte udsatte (læs voldelige) muslimske dreng skal tilpasse sig klassen. Det er gruppen, som skal tilpasse sig ham, for der skal være plads til alle. Det er en nymarxistisk misforståelse, at den muslimske drengs identitet skabes af den feedback, han får fra klassen.

Denne pædagogik stammer fra den værdirelativistiske filosofi, som det moderne multikulturelle samfund er gennemsyret af. Den siger, at al adfærd er relativ lige god. Man må ikke diskriminere og sige, at indvandrerdrengene ikke opfører sig ordentligt. For øvrigt er de ikke indvandrere – de er født I Danmark og er derfor danske.

Klassen skal være solidarisk og inkluderende med hensyn til de uopdragne børn. De er jo de udsatte ofre for strukturelle racistiske omstændigheder. Det kaldes den anerkendende pædagogik, som beskylder deres kritikere for, at de stigmatiserer de umulige muslimske drenge. Det er altså disse børns omgivelser, der skal ændres, ikke de ustyrlige drenge eller deres forældre.

Muslimske migranter kommer til Danmark med en dominansadfærd. De kræver ikke bare at blive hørt. De vil være dominerende. Deres næsten daglige voldelige dominansterror på mørke veje og stationer overfor danske drenge er hårrejsende. De røver dem for deres mobiler og penge og slår dem til lirekassemænd. De skatteyderbetalte medier omtaler det sjældent.

Hvis en pige eller kvinde fra ni år og opefter vover sig ud alene en aften efter mørkets frembrud, er hun en lækkerbisken for en hurtig voldtægt. De gamle skal passe grueligt på, hver gang de bruger deres dankort, der kunne stå en bagved og opsnappe koden.

Al meningsdannelse, der falder uden for den stadigt snævrere venstreorienterede og identitetspolitiske vinkel er udtryk for et reaktionært, hvidt overherredømmes magtudfoldelse og skal undertrykkes med alle midler. Derfor er massemedierne tavse om, hvad der foregår i virkelighedens verden.

Der er journalistisk konsensus om ikke at nævne det! Danskerne må ikke kende sandheden, for så kunne de reagere derefter! Det er derfor man kan læse den ene succeshistorie efter den anden i MSM. Når så rollemodellerne fejler, og det sker hele tiden, så nævnes det ikke eller nedtones, så ingen opdager det! Danske journalister er dovne, røde og tendentiøse, de kæmper en indædt kamp mod et fatamorgana, som kaldes højreekstremisme.

MSM har nu siden Georg Floyd sagen kørt en kampagne for at støtte BLM og Anti-Fascist pøblen for at få os nulevende, etnisk hvide europæere og amerikanere til at føle dårlig samvittighed over den uret der overgik de sorte i 17 og 18 hundrede tallet. Formålet er at tryne de borgerlige vælgere og åbne grænserne for fuldstændig fri indvandring af sorte og brune, så det multietniske, socialistiske paradis og great replacement kan realiseres fuldt ud.

For folk på venstrefløjen må mennesket ikke have en medfødt natur. Alt skal være tillært og ideologiseret i en socialkonstruktivistisk retning, som hæver, at virkeligheden blot er en sproglig konstruktion, der ændres blot vi ændre på sproget – det politisk korrekte sprog.

Det som tilflyttere, asylanter og illegale evighedsturister fra muslimske lande har gang i, er en lavintensiv guerilla-krig rettet mod europæere, mod de hvide og mod den civiliserede kulturs repræsentanter. De fleste har en slet skjult modstand mod os urene vantro, som giver dem asyl, forsørgelse og gratis gaver i stakkevis. Overkriminalitet og jihad-had mod den oprindelige befolkning og vores levn af kristendom er mange muslimers tak for hjælpen.

Vejen til Helvede er brolagt med snæversyn, fejhed og egoisme.

Islam skræmmer, dominerer og tvinger sig frem alle steder den kommer. Også her i Danmark, hvor størstedelen af de danske politikere står lammede, berøringsangste og virkelighedsfornægtende tilbage og ignorerer elefanten i stuen, alt imens de retfærdiggør deres enorme svigt af danske værdier ved at fremstille sig selv som multikulturelle humanister, der hylder mangfoldighed og lighed.

De radikale venstrefløjsere ønsker systematisk nedbryde alt, hvad der er konservativt, stabilt og godt i verden. Anti-fascisterne, BLM, nymarxisterne, feministerne og NGO humanisterne er tilsammen en altødelæggende bevægelse. De søger at destruere den vesterlandske kulturs værdier, demokratier, familier og traditioner, hvide mænd, den personlige økonomi, trykkefrihed og sikkerhed.

Og de får hjælp af journalistisk venstreparti, medier, EU, FN og islamister. Tak for kaffe!

4.5 13 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Den Nervøse
Den Nervøse
7 months ago

Enig med meget, ikke det hele. En graverende fejl har indsneget sig! Når de får flertal så *****! De behøver ikke at få flertal for at forlange underkastelse, allerede når de udgør 20-25% af befolkningen, mener de sig berettiget til at dominerer. Vi ser det i Ghettoerne at i samme øjeblik de udgør over 20% så forsvinder freden!

Marina
Marina
7 months ago

Lad os tænde nogle lys i mørket. De er jo lige ved hånden. Først er der anmeldelsen af fru Pia Kjærsgaards for racisme, der fandt sted i september, og som nu er droppet. Fordi nogen indenfor retssystemet er begyndt at læse Koranen og sætte sig ind i Sharia. Derefter stod det tindrende klart, at “racismen” var en islamisk metoo-sag, hvor et næsten ordret citat fra Koranen blev udlagt som racisme. Og så er der JP’s leder fra 1. juledag, som er et sandt overflødighedshorn fra en erklæret liberal avis, der skriver, at idealerne er kommet til kort, og drømmen om… Read more »

birte
birte
7 months ago
Reply to  Marina

idiot !
det er meget værre
Muslimerne vælter ind over EUssr “grænser” , der er ingen grænser . millioner af illigale . millioner af vold røveri voldtægt . DAGLIGT ! rundere muslimske mænd rundt i Danmarks gader og voldtager børn !” – HVER DAG !
Og det er PRÆCIS som i England . – “integration” SKAL fungere koste dine børn .
MIT barn blev voldtaget af 4 arabere, og jeg er nu slettet fra facebook.

Palle Almindsø
Palle Almindsø
7 months ago
Reply to  birte

Birte, det er stemmer som din der skal frem, du bør høres – jeg tror på dig, du ved hvad du taler om. Jeg har ikke været helt så tæt på problemet som du har.

Marina
Marina
7 months ago
Reply to  birte

“MIT barn blev voldtaget af 4 arabere, og jeg er nu slettet fra facebook.” Det er da dig, der opfører dig som en idiot. Dels hulker du over at være blevet smidt ud af facebook, der er et kommercielt arnested for alverdens idioti fra sødladne udstillinger af forsvarsløse småbørn og selvoptagede kvinder med fuld adresse til rekrutteringssted for ondskab af enhver art tilsat blomsterbuketter fra ensomme bedstemødre, der er lige til at plukke i en hver henseende. Dels forsøger du med din hensynsløse overbrodering af en privat blog at ødelægge den, og det er da toppen af dumhed, hvis du… Read more »

Palle Almindsø
Palle Almindsø
7 months ago

Ja, så kan det vel ikke siges meget klarere. Men hvad mange af os ser som indlysende, støder på “fløjens” uvidenhed og “feel good” fristelsen, dette at være blandt de gode humanister mod den onde højre-fløj, og i det omfang at mainstream-medierne udsender samme venstrefløjs budskaber er det op ad bakke, og vi må nok se i øjnene, at der intet sker, før ulemperne ved indvandringen når Klampenborg og Rungsted sådan ca.

Nielsen
Nielsen
7 months ago

Ja og vejen til helvede (med stort h) er så også oversået med muhammedanere.

Felix Krull
Felix Krull
7 months ago

Helle Thoring Schmidt sidder gudhjælpemig både i Soros Board of Trusties og Facebooks censur kommissorium. For nu bare at nævne to af de poster, hun fik i betaling for at sælge Danmark til globalisterne. Thorning-Schmidt, Denmark’s former prime minister, sits on the board of the European Council of Foreign Relations, which took in more $3.6 million from OSF in 2016 and 2017. She is also a trustee at the International Crisis Group which has collected over $8.2 million from OSF and includes George and Alexander Soros on its board. The former Danish prime minister is also a member of the… Read more »

Last edited 7 months ago by Felix Krull
Klodshans
Klodshans
7 months ago
Reply to  Felix Krull

Så Helle Thorning den anden dag i tv. Hold da kæft hvor er hun grim. Hvad helvede har kællingen fået lavet i ansigtet. Samtidigt er hun dum som et bræt at lytte til, tænk sig, hun har været Danmarks statsminister. Man kan godt forstå hvorfor verden er ved at gå ad helvede til, når folk i verden vælger den slags mennesker.

Klodshans
Klodshans
7 months ago
Reply to  Klodshans

Hun ligner satan’s oldemor.
Så kan det heller ikke undre en, at hun har en datter, som forsøger at overbevise sig selv og verdenen, om at hun er en mand.

Ego
Ego
7 months ago

Alle politikere, dommere, ledende embedsmænd, politidirektører, overlæger mv er skyldige i konspiration til folkemord og skal anholdes og dømmes til henrettelse

Klodshans
Klodshans
7 months ago
Reply to  Ego

Enig, og diverse kendisser! 👍👍👍

birte
birte
7 months ago
Reply to  Klodshans

red barnet ” . medina brændte tusinde krone sedler af på hendes instaFUCK på grillen med alle de kbh. kultur elite ” 5. kolonne

birte
birte
7 months ago
Reply to  birte

og DDR tv hyldede den sæk , du er en idiot . muslimer hærger danmark . de voldtager børn HVER DAG. OG INGEN gør noget, præsic som i UK. fuck dig dit NB svin

Last edited 7 months ago by birte
Klodshans
Klodshans
7 months ago
Reply to  birte

Søde Birte!
Hvis det stod til mig, blev alle mennesker og deres efterkommere fra MENAP landene udvist, igår!
Så jeg forstår ikke din vrede imod mig ❤️

Klodshans
Klodshans
7 months ago
Reply to  Klodshans

PS: jeg stemmer ikke på nogen af de tåber, som sidder i folketinget 😀

Den Nervøse
Den Nervøse
7 months ago
Reply to  Klodshans

Det skulle du nu gøre, måske går NB ikke så langt som du gerne ville, men de går dog et stykke af vejen! Jeg går ud fra at du er enig i at kriminelle skal ud, og at asyl ikke skal kunne søges i Danmark, nok ønsker du at det slet ikke skal være muligt, men det er da bedre end i dag! Og selvom du gerne ser alle mennesker fra MENAPT landene ud, så er det da bedre at forlange at de forsørger sig selv, end at du og jeg skal forsørge dem! Hvis NB fik magt som de… Read more »

Klodshans
Klodshans
7 months ago
Reply to  Den Nervøse

Med den befolkningsvækst, som sker blandt de unævnelige, er det ikke nok at udvise kun de kriminelle. Hvis en hård kerne på 20 – 25 muslimer kan styre et boligområde med flere tusinde indbyggere, hvad tror du så der sker, når de om 10 år er mange flere. Husk, en muslim er først og fremmest en muslim, og hvis de rabiate muslimer går amok, hvem tror du så de “ fredelige “ muslimer støtter. I Tyskland var de færreste ekstreme nazister, men de blev støttet af det store flertal. I Japan det samme under 2 verdenskrig. Det samme i Sovjetunionen.… Read more »

Den Nervøse
Den Nervøse
7 months ago
Reply to  Klodshans

Det er jeg ikke helt uenig i – Men at intet at gøre er vel værre! For mig at se findes der intet alternativ til NB! Stram Kurs og diverse derivater, har som det ser ud nu ikke en kinamands chance for at komme ind. Du spilder din stemme, hvis der overhovedet er et sted at sætte dit kryds. Måske vil det give en god mavefornemmelse at stemme på Paludan eller lignende, men det flytter intet, det gør det i det mindste at stemme NB! De har faktisk en chance for at få indflydelse, sikkert ikke nok efter din smag,… Read more »

birte
birte
7 months ago
Reply to  birte

mens DDR TV hyldede hende , og de stakkels flygtninge , som er IS soldater

Andreas
Andreas
7 months ago
Reply to  Ego

Måske du skulle søge statsborgerskab hos Taleban i Afghanistan, i Nord Korea eller Iran, for i Danmark har vi ikke dødsstraf, og henrettelser er noget, der eksekveres af rockere og kriminelle muslimske bander.

Poul
Poul
7 months ago
Reply to  Andreas

Måske snaphanen bare burde lukke kommentarsporet, for den slags mennesker er typisk enten hjernedøde venstreradikale der skriver den slags “false flag” indlæg for at give blogs som denne og andre et dårligt ry, eller endnu værre, en af “vores” som lever op til alle deres fordomme og er for dum eller fordrukken til at indse det. Jeg ved ikke engang hvad der er værst, men begge dele burde undgås. Bare se på en side som uriasposten. På trods af de mange gode og relevante artikler er kommentarsporet som et kig ind på den lukkede afdeling, og aktiviteten fra hr og… Read more »

birte
birte
7 months ago
Reply to  Poul

makker . fri social national . Kim møller og resten er neo kapitalister.han sletter enhver . jeg har 10 år + ! optagelser . jeg var der som soldat usa illigale krige osv. – vågnede og ………… daner !
Nye borgelige er RADIKALE VENSTE og DET SAMME ER KIM MØLLER

Last edited 7 months ago by birte
Andreas
Andreas
7 months ago
Reply to  Poul

Ja, sådan er det.

“birte” eller “ego” – who cares. De synes selv, at de er smarte, og når de ikke kan sove eller finde ud af andet får vi disse primitive reaktioner.

Ego
Ego
7 months ago
Reply to  Ego

..

Last edited 7 months ago by Ego
ino
ino
7 months ago

Den europæiske menneskerettighedskonvention blev inkorporeret i dansk lovgivning i 1992, og den bør hurtigst muligt fjernes fra dansk lovgivning igen. Så vidt jeg har forstået, gør inkorporeringen det nemlig umuligt at sidde menneskerettighedsdomstolens afgørelser overhørig. Finland har ikke inkorporeret konventionen i deres lovgivning, så finnerne behøver ikke rette sig efter domstolens afgørelser.
Det må derfor være første skridt: Fjern EMRK fra dansk lovgivning.
Hvis vi vil helt ud af konventionen, forudsætter det at vi også melder os ud af EU.

Marina
Marina
7 months ago
Reply to  ino

Den europæiske menneskerettighedskonvention er Europarådets værk, og dets domstol i Strasbourg har ikke noget at gøre med EU. Der er mange flere medlemmer af Europarådet, end der er af EU.

Folk blander diverse europæiske råd sammen, jeg har også selv gjort det. Dels er der tre råd, hvis navne er omtrent ens, og dels opfattes de tit som totalitære magtudøvere, der blander sig i noget, som ikke burde komme dem ved.

I mange år var den norske socialdemokrat Thorbjørn Jagland formand for Europarådet, det er han måske stadig, og han er helt vild i varmen fanatisk og ser racisme overalt.

Andreas
Andreas
7 months ago
Reply to  ino

Ino. Du tager fejl, og det er vel ikke så svært at finde ud af, at konventionen hører under Europarådet, der har eksisteret længere end EU.

Er du så glad for de oprakte tommelfingre, at du ikke vil indrømme, at du skrev noget vrøvl, som andre slugte råt?

birte
birte
7 months ago

De liberale . Er vores fjende . ned med lønninger , før convid . var der ingen arbejds mangel, pludselig nu er der massiv mangel .—————-IDIOTER

Poul
Poul
7 months ago

Jeg hører tit folk tale om “dengang i 1968 da venstrefløjen overtog det hele”, og det er da også rigtigt nok et problem. Jeg håber bare at 2022 bliver året hvor folk begynder at indse at det også var dengang højrefløjen gav op, og lagde sig til at sove i (foreløbigt) 54 år! Så kan det være der måske sker noget en dag, men jeg tillader mig at tvivle. Venstrefløjen har initiativet og ungdommen. Højrefløjen har nostalgi og apati. Det er ikke engang en kamp, for der er reelt kun en deltager. Nye borgerlige og generation identitær undtaget, men de… Read more »

birte
birte
7 months ago

DAGLIG voldtages bortføres danske børn af muslimer ! og INGEN ! som i INGEN snakker poster om det. muslimer . ! –
I D I O T E ER
fuck jer alle sammen
præcis som i UK , grooming gangs” men her i Danmark er det meget værre.
‘Jeg er blokeret overalt, neo librale svin.
HVER DAG VOLDTAGER MUSLIMER DANSKE BØRN !!
kører der danske unge mænd i 20-25 års alderr rundt og voldtager og bortføre muslimske børn ?? NEJ MEN MUSLIMER GØR OG I FUCKING GØR INTET

ino
ino
7 months ago

Apropos konventioner: Børnenes såkaldte statsminister, Mette Frederiksen, har nu to gange været udfordret på Børnekonventionen, begge gange har hun fravalgt at følge konventionen. Den første gang var i omskærelsesspørgsmålet, den anden gang er her senest vedrørende vaccination af børn, hvor Sundhedsstyrelsen skriver; “Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod covid-19 til børn på 5-11 år af flere årsager: – Lige nu ser vi en høj smitte blandt børn. Ved at vaccinere de 5-11 årige kan vi få bedre kontrol med epidemien – Vaccinerede børn er med til at mindske spredning af smitten i familien. På den måde er de med til at passe på de… Read more »

ino
ino
7 months ago
Reply to  ino

er manglede vist et ikke til sidst: “Hvorfor skrotter regeringen ikke konventionen når den ikke ønsker at leve op til den?

ino
ino
7 months ago
Reply to  ino

Og et indledende D i rettelsen: Der manglede vist et ikke til sidst: “Hvorfor skrotter regeringen ikke konventionen når den ikke ønsker at leve op til den?

liz H.
liz H.
7 months ago
Reply to  birte

Kære birte

Hvis du ønsker at vi skal lytte til dig er du nødt til at moderere dit sprog, – så vil du blive taget alvorligt!

birte
birte
7 months ago
Reply to  birte

nu er grænserne åben , ikke for dig hvide kristen svin , men for alle arabere . millioner kommer og voldtager , røver dine børn

birte
birte
7 months ago

NYE BORELIGE er RADIKALE VENSTRE 2.0
de 1 % liberale der har skabt dette . FUCK USA israel og saudi ! IDIOT

40
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x