11
aug
Seneste opdatering: 11/8-22 kl. 0504
3 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Mark Steyn har besøg af en ung enke

Thüringer læger kræver vaccinestop

Stigende antal alvorlige bivirkninger

Hauke-Verlags aviser har offentliggjort et åbent brev fra 413 læger og sygeplejersker fra Thüringen, som er værd at læse, og som illustrerer den uheldige situation, hvor alle de læger, der udfører deres arbejde på mennesker i overensstemmelse med den hippokratiske ed, har fundet sig selv siden begyndelsen af den såkaldte pandemi. Forfatterne til brevet er hårde over for regeringens Corona-politik, kritiserer manglen på videnskabelige beviser, fordømmer uvidenheden hos de for de politisk ansvarlige og opfordrer til øjeblikkelig suspension af Covid-vaccinationerne.

Du kan læse hele det åbne brev på Hauke-Verlags hjemmeside eller nedenfor:

Åbent brev fra 413 Thüringer-læger og sygeplejersker: Stop Covid-vaccinationer med det samme!

Kære ministerpræsident, kære fru minister!

Det er med stigende bekymring og oprørthed, vi henvender os til jer. Vi skriver til jer på vegne af en gruppe læger fra forskellige discipliner; Også tandlæge- og psykoterapeutiske kolleger, plejepersonale, fysioterapeuter, alternative behandlere er med i henvendelsen. Vores gruppe fra det centrale Thüringen vokser, og dette skyldes en stigende mangel på forståelse for regeringens og den føderale regerings Corona-politik i nu og i de seneste to år.

Vi er mennesker med forskellige politiske og religiøse holdninger, vaccineret mod Covid-19 eller ej, har forskellig alder og erhvervserfaring, arbejder i afdelinger eller klinikker.

I begyndelsen blev vi bragt sammen af frygten for konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget af Forbundsdagen den 10. december 2021, og som I hilste velkommen. Siden da har mange af os, ligesom tusindvis af andre ansatte i sundhedsvæsenet, fået arbejdsforbud og er derfor eksistentielt truet. I mellemtiden er vi forenet i vantro og forargelse over, hvordan I som regeringspolitikere kan opretholde denne tvangsvaccination, som længe har været videnskabeligt uholdbar, og dermed fortsat bringe lidelse til de berørte og deres patienter.

Det voksende antal undersøgelser, der er kritiske over for vaccinen eller undersøgelser af bivirkninger af såkaldte vaccinationer (nu over 1000 på verdensplan) bliver fortsat ignoreret;

( )

Det dårlige ved dette er, at jeres handlinger bringer menneskers sundhed i fare, inklusive jeres vælgere, i et hidtil uset omfang. Vi bør stå sammen som læger, der stadig føler sig bundet af den hippokratiske ed, og jer, som politikere, der har aflagt embedsed.

For os betyder det, at hvis der blot er mistanke om, at alvorlige bivirkninger er en risiko, må et lægemiddel ikke ordineres, før de relevante stadier af klinisk testning er overholdt og “grønt lys” er givet. Dette er ikke længere en mistanke. Kollegerne fra vores gruppe kan fortælle om det stigende antal patienter med alvorlige bivirkninger og følgeskader forårsaget af vaccinationerne. De tal, der endelig offentliggøres af foreningerne af lovpligtige sygesikringslæger, taler et klart sprog og kræver mere detaljerede undersøgelser.

Den 6. april 2022 havde 6 kolleger fra vores gruppe mulighed for at tale med Dem, minister, i omkring 90 minutter. Vores rapporter og presserende anmodninger om at udpege videnskabsmænd, der var kritiske over for foranstaltningerne, til delstatsregeringens ekspertråd blev upåagtet, som vi forstod af Deres efterfølgende offentlige udtalelser om Corona og obligatorisk vaccination. Vi venter stadig på de undersøgelser, der blev lovet os den 6. april 2022, som De begrunder Deres handlinger med. I slutningen af april sendte vi et fem-siders notat med vores tanker til ministeren og bad om, at udvekslingen af synspunkter fortsatte. Desværre forbliver De tavs! Dette gør intet for at skabe tillid til Deres regerings politik.

Delstatsregeringens svar på de mange små henvendelser fra delstatsparlamentarikeren Dr. Ute Bergner om emnet Corona, viser et chokerende billede af uvidenhed, og delstatsregeringen har gentagne gange ingen data. I svaret af 16. juni 2022 bliver tilsyneladende modstridende fakta nævnt side om side, uden at nogen tilsyneladende bemærker det. De er afhængige af føderal lovgivning og nægter at udøve de skønsbeføjelser, der er givet dem ved lov, eller at kritisere offentligt den føderale regerings handlinger.

Det ville være muligt for Dem uden at det gjorde noget, hvis De orienterede Dem upartisk og tog den stigende viden om skader forårsaget af vaccinationerne alvorligt. Ydermere vidner den manglende viden, som De indrømmer i svar 7/5726 på spørgsmål 7/3230, om en skamfuld og rystende uinteresse i dette lands befolknings sundhed. Hvordan kan det ellers være, at De ikke straks og omhyggeligt forfølger disse spørgsmål og de bekymringer, der opstår deraf? Ansvarlig handling ville betyde, at forskere med forskellige perspektiver ville komme til orde og ikke kun dem, der af en eller anden grund mere eller mindre uforbeholdent støtter tiltagene! Når De gør det, tilslutter De dem det katastrofale billede, der tegnes af evalueringsrapporten fra den føderale regerings ekspertudvalg. Vi vil gerne se en meget mere videnskabelig måde at arbejde på fra Dem.

Og hvilket menneskebillede tager De udgangspunkt i? Vi mangler accept af mennesker som sociale væsener. Hvor ser man en ansvarlig borger, der er i stand til at danne sig sin egen mening og træffe sine egne beslutninger i offentlighedens interesse?

Med hvilken sikkerhed træffer De beslutninger, der går ud over videnskabsmænds og lægers ekspertise og praktiske erfaring og viljen hos flertallet af Deres vælgere? I stigende grad kan grundlaget for Deres beslutninger ikke længere bevises videnskabeligt, og De kan alvorligt skade mennesker ved dem. Stol endelig på, at langt de fleste mennesker i vores land vil hjælpe hinanden og træffe sociale beslutninger i en virkelig katastrofe eller nødsituation. De behøver ikke en vaccination til dette. I tilfælde af en trussel, der væsentligt overstiger omfanget af en influenzaepidemi, ville det ikke være vaccine-nægterne, der ville være problemet, men vaccine-pusherne.Som læger er vi forpligtet til at give vores patienter udførlig information om interventioner, medicinske tiltag eller medicinordinationer, for tydeligt at nævne muligheder, risici, bivirkninger og alternativer ved en behandling, så de selv kan bestemme, hvad de vil tage. udnyttelse af. Det er præcis, hvad vi savner i forbindelse med handling i corona-pandemien, og vi mener derfor, at dele af videnskab, politik, førende medier og medicinalindustrien har fejlet.

I de mantra-lignende gentagelser om, at vaccination er det bedste og eneste, er andre ting såsom profylakse ved at styrke immunforsvaret, såsom D-vitamin eller tidlig behandling, når symptomerne først viser sig, blevet ignoreret. Frygten blev næret i stedet for at vise befolkningen måder, hvorpå alle kan yde deres eget bidrag.

Med vilje eller utilsigtet var fokus på splittelse. På grund af splittelsen af familier, som er grundlaget for vores samfund, blev samfundet i stigende grad ødelagt. Respekterede videnskabsmænd og læger blev ikke kun ignoreret, men offentligt bagvasket. De blev demonteret af såkaldte faktatjekkere, og uvaccinerede medborgere blev stemplet som asociale og uansvarlige. Også her kunne opremsningen af fiaskoer gøres lang.

På grund af tiltagene, typen af rapportering og mange politikeres handlinger resulterede i bivirkningsskader, hvis omfang allerede overstiger nyrren af vaccinen, som bliver mere og mere tvivlsom, og hvis fysiske og psykiske helbredsskader vi formentlig må lide under i mange år fremover. Der findes nu også mange undersøgelser om disse. Vær venlig at sætte Dem ind i dem!

[..]

For at den uheldige splittelse af samfundet skal ophøre, er det desværre nødvendigt med meget og længere arbejde og omvurdering. De skal endelig arbejde på dette! Vi ønsker, at De er villig til at starte eller fortsætte dialogen med os og også indrømme fejl.

Vi kræver derfor: forpligt Dem endelig konsekvent og med al Deres magt til:

at suspendere de såkaldte vaccinationer mod Covid 19 øjeblikkeligt og indtil uafhængige undersøgelser, som skal leve op til standarderne for kliniske forsøg for nye lægemidler eller vacciner, der stadig er gyldige indtil nu, har bevist deres effektivitet og uskadelighed og sørg for at statsinstitutioner, såsom Paul Ehrlich Institute og Association of Statutory Health Insurance Physicians, fuldt ud overholder deres lovpligtige mandat til at teste sådanne procedurer og overvåge eventuelle bivirkninger, der opstår;

at omgående og permanent trække kravet om erhvervsmæssig vaccination mod Covid19 tilbage og at rehabilitere og kompensere berørte sundhedsarbejdere;

at oplyse befolkningen på en afbalanceret måde, nu og i fremtiden, om muligheder, risici og bivirkninger ved de såkaldte vacciner, og samtidig forklare det stigende antal kritiske undersøgelser ved at lade de relevante videnskabsfolk fra begge sider komme til orde

at instruere befolkningen i at styrke deres immunforsvar gennem profylaktiske foranstaltninger og informere dem om alternative behandlingsmuligheder ud over de såkaldte vaccinationer mod infektioner;

at berolige befolkningen og give dem mod og tillid til, at vores stadig fungerende sundhedssystem var anstrengt, men ikke overbebyrdet og klarede kravene; at afslutte den sjælløse kommercialisering af sundhedsvæsenet og endelig give sygeplejerskerne en anstændig betaling;

at håndhæve den lovmæssigt foreskrevne forpligtelse til at indberette alvorlige vaccinationsbivirkninger til Paul Ehrlich Instituttet og at kompensere de læger, der er villige til at indberette det resulterende enorme tidsforbrug, i det mindste på lige fod med den økonomiske kompensation for vaccinationerne;

at afslutte og håndtere diskrimination og udelukkelse af læger, videnskabsmænd, advokater og medborgere, der er kritiske over for foranstaltningerne;

at tillade de førende medier og frem for alt de offentligretlige institutioner at levere afbalanceret og afbalanceret rapportering, som f.eks. er fastsat i den mellemstatlige medietraktat

at yde økonomisk støtte til tidligere alternative medietilbud, så længe de er forfatningsmæssige, og at få dem ud af deres nicher, også som en kritisk modvægt til de førende mediers tidligere “grød”;

at nedsætte en uafhængig kommission til at gennemgå forvaltningsprocesserne for coronaforanstaltningerne, så vores samfund kan lære af fejlene, og enhver uretfærdighed, der er sket, kan henvises til et uafhængigt retsvæsen igen;
at vores Thüringer forfatning og vores grundlov overholdes kompromisløst i alle deres lovbestemmelser.

 

Det handler ikke om individets blotte frihed, men om, at menneskeliv ikke må vejes mod hinanden, fordi det ville berøve os alle værdighed. Selv dem, der tror, ​​de ved, hvad der er godt for alle andre.

Tak fordi De tog Dem tid til at læse vores brev. Vi vil gerne have et personligt svar og vil gerne gå i dialog med Dem til gavn for Thüringer-befolkningens sundhed.

Thüringen, den 13/07/2022

Fra gruppen: Dr. medicinsk Andreas Jost og yderligere 58 underskrifter
Brevet blev også underskrevet af 355 sygeplejersker og sundhedspersonale.

Thüringer Mediziner fordern Impfstopp: Wachsende Zahl schwerer Nebenwirkungen! (Snaphanens hastige oversættelse)

4 4 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Klodshans
Klodshans
1 month ago

Twatter, fuckbook, snotchap etc er venstreekstrem probaganda organer, og gør mennesker dummere end de i forvejen er.

Bastardo
Bastardo
1 month ago

MetteBarbara har tydeligt vist, at hun giver pokker i ekspertvurderinger.
Senest ved tilbuddet om vaccination? mod abekopper – hvis det da ER en vaccine, der tilbydes.
i alle tilfælde: Stor ståhej for ingenting. I stedet for at smide milliarder ud på ‘vaccine’, hvis virkning ikke kendes, kunne MetteBarbara, for hele folkets skyld, bede de relativt få i risikogruppen om at undlade risikoadfærd i en måneds tid. Det skulle vel være muligt, af hensyn til almenvellet?
(Men der er selvfølgelig chance for en ekstra stemme fra hver lille særlig gruppe, der tilsyneladende gøres noget for).

Last edited 1 month ago by Bastardo
Nick Mikkel
Nick Mikkel
1 month ago
Reply to  Bastardo

Min ene nabo faldt på trappen og brækkede en arm. Den risikoadfærd kunne fjolset have ladet være med, hvilket ville have sparet både ham selv og samfundet for udgifter.

Kan en sten flyve? Nej! Kan lillemor flyve? Nej! Ergo er lillemor en sten!

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x