18
apr
Seneste opdatering: 19/4-08 kl. 0429
2 kommentarer - Tryk for at kommentere!

 The Next Moves of Radical Islam ,  efterår 2007, online 18. april 2008

Anders Fogh : »Populist, nationalist, vindbøjtel, kvasi-nazist, Scavenius«

Idag er Politiken mere DN end  DN selv. Hvad vil man mon  huske professor Bryld  for ? Som ihærdig  venstresocialist eller som søn af den prominente nazist, Børge Bryld ? Brylds forskruede  verdensbillede minder mig om sønner  og døtre  af Indre Misson (ex. Søvndal og Egon Clausen) – et liv i en kronisk, intellektuel trodsalder. Han kan ikke  tåle at Fogh – antagelig  bortset fra Irak – er en enestående succeshistorie i dansk politik, men han er ikke  mandfolk nok til at lægge  sin  politiske væmmelse i sin egen mund: “historikere vil mene……..”  :

»Fogh har været en meget dygtig taktiker og meget dygtig til at holde sammen på sin regering. Han vil blive betragtet som en stor politisk ræv, der egentlig ikke havde ret mange overbevisninger, men som var i stand til at stikke fingeren i luften og mærke, hvor vinden bar hen. Hvis det går dårligt for Danmark om 30 år, vil vurderingen af Fogh blive negativ. Deltagelsen i Irakkrigen, den hadske retorik over for flygtninge og indvandrere. Her vil historikerne sige, at Fogh skabte strukturelle problemer for Danmark ved at forstærke modsætningerne i samfundet«.

Så han vil blive husket for at han havde et værdimæssigt sammenfald med den yderste højrefløj?

»Ja, altså det er jo der højrepopulismen og nationalismen ligger, og Fogh indførte selv en vis form for nationalisme, som især stammer fra Dansk Folkeparti. Og det vil fremgå af historiebøgerne, igen forudsat, at der ikke er sket noget helt nyt i Danmark. Så vil man mene, at Danmark under Fogh lukkede sig om sig selv«.

Men Fogh har jo deltaget meget aktivt på den internationale scene. Hvordan hænger det sammen?

»Ja, men mest som kriger. Hans følgagtighed over for USA’s præsident Bush – som amerikanske historikere i øvrigt betragter som en af de værste præsidenter i USA’s historie – vil blive negativt bedømt. Også af mainstream-historikere. Den mere ondskabsfulde historiker vil skrive, at Fogh havde en parallel med Danmarks tidligere udenrigs- og statsminister, Erik Scavenius, som under besættelsen lagde Danmark tæt op ad Nazityskland dog uden direkte at gå i krig. Danmark har altid holdt sig til den største stormagt. Og på den måde kom Foghs politik – altså bare ud fra en højreorienteret position – til at minde om Scavenius’ politik, sådan at Danmark mistede sin udenrigspolitiske selvbestemmelsesret«.

Muhammedkrisens brøler
Vil Muhammedkrisen blive husket?
»Afgjort. Ved at nægte at tale med de muslimske ambassadører begik manden som næsten aldrig fejlede, en stor taktisk fejl«.

Professor Claus Bryld: Fogh ændrede tidsånden i Danmark     Claus Bryld om Børge Bryld, her kommer tvivlen dog den anklagede tilgode. ” Mistede sin udenrigspolitiske selvbestemmelsesret«? Store  ord. Hvad  gjorde  HC Hansen, da han holdt atomulykken ved Thule  hemmelig ?  Eller Schlüter, der ikke ville  stille  spørgsmål til  amerikanske  flådefartøjers eventuelle  atomarmering ved flådebesøg i Danmark. Eller, eller……er meningen, at vi aldrig skulle  have  været NATO medlem ?   At  hele  familien Bryld  var top-nazister (de  startede nazisprøjten “Fædrelandet”  – Information idag )  – er selvfølgelig ikke professor Claus´skyld, men når han insinuerer som han gør, må han tåle de assiciationer han  afføder. Inklusive om hans  pointer er nøgterne politiske analyser, eller snarere aftrykket af en psykologisk tilstand.

»Three strikes and you’re out« i Sverige ?

det vil komme. En dag, når pinen ikke længere kan udholdes. Men de besluttende er ikke møre endnu trods den hårrejsende kriminalitet. Måske ville det hjælpe, hvis forbryderne koncentrerede deres indsats mod politikere og journalister, bare et halvt års tid……………………

Sveriges rättssystem har alltför länge präglats av en mentalitet där förövaren är offret och av den anledningen inte bör straffas – det var inte hans/hennes fel, det är alltid någon annans fel. Denna mentalitet har nu lett till ytterligare tragedier där en ung kvinna och ett barn mördats, något som man skulle ha kunnat undvika med ett fungerande rättsväsende vars huvuduppgift är att skydda Sveriges invånare. Mannen bakom de uppmärksammade morden är tidigare dömd till fem sexual- och våldsrelaterade brott mot yngre kvinnor. Hans straff har varierat från dagsböter till fängelsestraff. Men trots våldtäktsförsök och misshandel, var det längsta straff förövaren fick ett år och tio månader.

Rola Brentlin, MUF, Tre brott = livstid I Janne Josefessons “Debatt” igår diskuterede Engla mordet. Den i 2001 myrdede Jennifer Anderssons mor medvirkede. Ganske mærkeligt at det ikke blev omtalt, at hendes 18 årige datters morder blev myrdet på en udgang, et mord der lugtede langt væk af insidertip fra fængslet og….selvtægt. Hvorfor måtte publikum ikke høre den konsekvens af det svenske retsvæsen? Avrättad man dömd för mord. Man kan nok råde Englas morder, til ikke at vise sig udenfor fængslet mure lige med det samme, at dømme efter stemningen i “Debatt”. Det er ikke tit man hører ønsker om “nakkeskud” i SVT.

“Uden Systembolaget vil de drikke sig ihjel”

iflg en “international forskerrapport”:

Beräkningarna visar att med licensierade specialbutiker ökar totalkonsumtionen med 14 procent, vilket motsvarar en ökning med 1,4 liter ren alkohol per person och år. Med alkoholförsäljning i livsmedelsbutiker skulle konsumtionen öka med 29 procent eller med 2,8 liter ren alkohol per person och år.Slopat monopol på alkohol ökar konsumtion och skador

som Systemet promoverer på morgenaviserne. “De internationale forskere” er dog hovedsageligt nordmænd og svenskere. For én der som jeg, er 30 meter fra alkohol 24 timer i døgnet året rundt, men stort set aldrig drikker, er det mærkelig læsning. Fascinerende og eksotisk. Jeg tror jeg ville begynde at pimpe, hvis nogen ovenfra pludselig spærrede min vej til alkohol. “Ensom, fordrukken og sølle” som en Frank Jæger, ville jeg vælte rundt i gaderne og spørge om vej hjem. Så mindsker eller øger Systemet tørsten ? Med hilsen fra byen hvor skyerne regner med urationeret øl og luften beflyves af Haner i Vin :

“Now they gave last call for alcohol
And no one has to carry me home
You see I only work here now man
My drinking days are long gone
I couldn’t stand up after one, no
‘Til twenty had me down on the floor
Now the first one doesn’t get me
Even though I’m still the last one out the door”
John Hiatt, Stood Up

“Pallywood” når BBC viser Hamas-TV ?

Flere har undret sig over denne video som BBC viste igår ( mærket med Hamas TV i øverste højre hjørne i starten). Bemærk f.eks. at Jeep én efter grantnedslaget min 00:40 sekunder ikke brænder, men at samme jeep brænder kraftigt minut 00:58. Uanset hvad sandheden er, har BBC i al fald ikke tøvet med at videregive Hamas TV som den skinbarlige sandhed. Flere spørgsmål rejses på Augean Stables og Gates of Vienna

Dear Professor Landes: I’ve followed your work on Pallywood and I wondered whether you would comment on the footage released yesterday from Gaza at the Bureij refugee camp, claiming that an Israeli tank shell killed two boys on a bicycle and a Palestinian cameraman. This clip, placed on the BBC website, bears the the logo Hamas TV. What puzzled me was the following:

Two young men (and one bicycle) lie in the road. The young men show some traces of blood, the form of which resembles that produced by a knife wound. No sign of a shell crater or other damage is visible. In the distance is seen a collection of cars, one of which is claimed to belong to a cameraman killed by the the same shell. The footage continues by getting closer to this car. No obvious damage, fire or smoke is visible. A new camera angle then shows a vehicle marked with TV insignia in flames with heavy billows of smoke surrounding it and spreading prominently into the air. The camera of the camerman is displayed amid scenes of grief.

My puzzlement is:

– whether the injuries displayed on the young men are compatible with a tank shell
– whether a tank shell could have hit both the youngsters and a car 100 meters away
– why the car is not on fire in one image and is very prominently in flames in the other

Der er flere bemærkelsesværidge detaljer. Gov har studeret skyggerne i videoen:

For more than twenty years I was a landscape painter, and spent a lot of time outdoors in the variable light and weather plying my trade. One of the trickier aspects of the job was to get the “time of the painting” exactly right, to fix the moment of the day represented by the light in the painted image so that it was consistent throughout the depicted landscape. Learning to do this made me acutely sensitive to the length and direction of shadows.

The subliminal skills honed by all those years of painting kept niggling me as I watched this video over and over again, until I eventually became conscious of what was bothering me.

The first minute or so of the video consists of a brief segment allegedly shot by the dead cameraman, followed by three segments shot subsequently along the road where the bike-riding kids and the burning truck appear. The first and third of these segments are part of the same general video sequence, but the second one — about fifteen seconds, from 00:42 to 00:57 — is from different footage. It shows the mourning spectators milling about next to the roadside fence………………………However, the shadows look distinctly longer in this shot, and the cast of light is more orange, as if it were a half an hour or so closer to sunset. In the other sequences, the shadows of the brush on the other side of the road do not cross the road entirely, but in the middle segment they appear to intersect the opposite bank a short distance beyond the spectators.

Australsk TV bruger mindre Hamas klip, og Al Jazzeera har sin egen vinkel på sagen. Til syvende og sidst får vi næppe sandheden at vide, da alle tilbageværende journalister der arbejder i Gaza, er indfødte. Uanset hvem de arbejder for.

“Profeten Muhammed påvirker hverdagen”: Et tilståelsesskrift

Elementær vestlig logik må være gældende: Hvis Muhammed er et “smukt eksempel”, så må det indenfor vores landegrænser også betyde, at eksempler på Muhammeds adfærd som på os virker frastødende og modbydelige, også må medregnes til de forbilledlige – også de gerninger som pudsigt nok ikke bliver omtalt i dette stykke enfoldig apologi fra Jehad Al-Farra, formand for Dansk Islamisk Råd. Han kan ikke forvente, og slet ikke kræve, at kuffar ikke må henregne adfærd som i dette lille udvalg af eksempler, til forbilledlig muslimsk adfærd:

Koranen 9:29: Bekæmp dem, som ikke tror på Gud og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Gud og Hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat!

Koranen 9;123: I, der tror! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Gud er med de gudfrygtige!

Muhammeds ordre om at halshugge 700 bagbundne fanger fra den jødiske stamme i Banu Qurayza.

Muhammeds ‘ægteskab’ og sex med 9-årige Aisha: Sahih Al-Bukhari: Volume 5, Book 58, Number 234, Volume 5, Book 58, Number 236, Volume 9, Book 87, Number 140, Volume 7, Book 62, Number 64; Sahih Muslim, Book 008, Number 3309

Muhammeds massakre på og plyndring af den jødiske Khaybar-oase, iflg. den autoritative biografi af Ibn Ishaq.

Tabari IX:25: “By Allah, I did not come to fight for nothing. I wanted a victory over Ta’if so that I might obtain a slave girl from them and make her pregnant.”

De muslimske ‘hellige’ bøger indeholder grusomheder som disse i overflod. Disse skeletter i skabet forsvinder ikke ved at blive fortiet af Al-Farra. De kan ikke ophæves af nogen ‘kontekst’ eller gode gerninger. Hvis Al-Farra anser Muhammed for et “smukt eksempel”, må man konkludere, at han dermed opfatter supremacisme, sadisme, pædofili og skånselsløshed for forbilledlige egenskaber. Hvorfor fortier formanden for Dansk Islamisk Råd mon disse svinestreger?

Spørgsmål:

Hvor stor betydning har Muhammed for muslimers hverdag?

Svar:

“I har et smukt eksempel i Guds udsending, for enhver, som sætter sit håb til Gud og den yderste dag og ofte ihukommer Gud” (Koranen, sura 33 vers 21).

Dette vers fra Koranen og mange andre er grundlaget for muslimernes store kærlighed og respekt for profeten Muhammed – Guds fred og velsignelse være med ham og alle profeter.

Muslimerne anser profeten for at være udvalgt af Gud for hele menneskeheden, til at vejlede og kalde til godhed og fornuft. At følge profeten i hans handlemåde og karakter indikerer ens kærlighed til Gud, idet Gud netop selv elsker sin profet og alle andre profeter. […]

I Koranen befaler Gud de troende til at adlyde Ham og profeten:

“Sig: “Adlyd Gud og Udsendingen!” Men hvis de vender sig bort! – Gud elsker ikke de vantro” (Koranen sura 3, vers 32)
“Adlyd Gud og Udsendingen! Måske finder I barmhjertighed!” (Koranen sura 3, vers 132) […]

“Adlyd Gud, og adlyd Udsendingen! Hvis I vender jer bort, så påhviler det blot Udsendingen at overbringe det tydelige budskab.” (Koranen sura 64 vers 12)

De troendes forhold til profeten Muhammad – Guds fred og velsignelse være med ham og alle profeter – udspringer fra Koranen og samtidig fra profetens sædvane (hvad han har gjort, sagt, eller været enig i) og liv.

Muslimerne anser profeten Muhammad som et menneske med en meget høj grad af integritet, oprigtighed og medmenneskelighed, som selv før Gud udvalgte ham som profet blev kendt blandt Mekkas stammer under navnet “Den troværdige, og sandfærdige”. […]

Den påvirkning, som profeten har på muslimernes liv i hverdagen, er til at finde i de små detaljer. Sædvanen og fortællingerne beretter om selv helt basale handlinger som muslimerne følger og efterlever i deres daglige liv. […]

Venlig Hilsen

Jehad Al-Farra, formand for Dansk Islamisk Råd

Profeten Muhammed påvirker hverdagen

Bemærk dog de slet indpakkede voldstrusler jeg har fremhævet med kursiv (LFPC).

– Apropos Jehad Al-Farra: ‘Ægteskaber’ med småpiger, en konsekvens af Muhammeds “smukke eksempel”

Vil Jehad Al-Farra mon nu overveje, om Muhammed alligevel ikke var så smukt et eksempel? Vil han bøje hovedet i skam, og forlade Danmark? (Via Dhimmi Watch)

A 23 year old girl, forced to marry at ten in Saudi Arabia was ordered to pay the equivalent of 16,750 euros to obtain a divorce from his husband, according to Saudi daily al-Watan.

The girl, deemed as a ‘rebel’ by a judge in the capital, Riyadh, was forced to marry a 67-year-old man due to her family’s economic problems, in exchange for a dowry of 100,000 Saudi riyals (16,750 euros). […]

On Wednesday, a court in neighbouring Yemen annulled the marriage of an eight-year-old girl and a 30-year-old man.

The girl alleged her husband had beaten and raped her although under Yemeni law a groom is not allowed to have sex with his child bride until she reaches puberty. […]
Saudi Arabia: Young woman married at 10 years old, must pay to obtain divorce [LFPC, mine fremhævelser]

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Kristoffer Mogensen
Kristoffer Mogensen
13 years ago

Mht. disse system-forretninger, som findes i Sverig, saa hedder det sig, at de ikke lader nogen begrænsning vederfares den enkelte borgers køb, og at de gør hvad de kan for at have et righoldigt udvalg af varer. Den uvederhæftige svenske pop-forfatter Jan Gillou, forfatter til de nyligt filmatiserede bøger om en opdigtet svensk tempelherre ved navn Arne, skrev en gang i Politiken, at det svenske “system”-system var det i normale lande gældende handelsforhold vedrørende alkohol ganske overlegent. Hans argument? Jo, det var enkelt og ligetil: Han havde haft den ubehagelige oplevelse at købe en afskyelig flaske vin i en københavnsk… Read more »

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x