30
apr
Seneste opdatering: 4/5-08 kl. 1453
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Nu er der videnskabeligt belæg: “Indvandrerkvinder” bør bevilges borgerløn og fred fra urimelige krav, og behandlerindustrien skal derfor have flere ressourcer

[Videnskaben: Sonay mødte “modstand” og “negative reaktioner” fra sin far, og havde “brug for mere tid og mindre pres i processen med at tilpasse sig samfundet”. Samfundet har derfor svigtet hende ved ikke at lade hende passe sig selv]

Endnu en dag, endnu en historie om hvor synd det er for “indvandrere”. Jeg tror forresten ikke at denne nye, videnskabeligt dokumenterede opdagelse handler om vietnamesere, tamilere, svenskere eller amerikanere. Det er ellers ikke længe siden vi jublende fik fortalt, at “indvandrerkvinder stormer frem”. Men bemærk, at uanset skiftet i vinkel til noget diametralt modsat, så ender det uvægerligt med implikationen at der ikke skal sættes assertivt ind fra samfundets side i vores egen interesse. Jeg kunne lave en helt anden historie som kort fortalt lyder: Gå ud på danske gader og i danske butikscentre og kig på hvem der skubber barne- og klapvogne – indpakkede kvinder som udgør en økonomisk byrde, og hvis afkom vil udgøre en eksplosiv voldstrussel om et par årtier. Derfor skal der sættes ind med ressourcer til at afmontere denne trussel. Pengene kan bl. a. tages fra behandlerindustrien.

Hvis Vesten ellers kunne blive mere polariseret over spørgsmålet om islam i vores lande end den er på nuværende tidspunkt, så ville en historie som denne kun bidrage til øget compassion fatigue. Jeg vil påstå, at fra nu af kan eventuelle holdningsskred kun gå i vores retning. Der er formentlig kun en begrænset pulje af velvilje at trække på i forhold til den uhellige alliance mellem den muslimske offerrollegruppe og dens villige supportere i godheds- og behandlerindustrien (LFPC):

Mens det for mandlige indvandrere har en positiv virkning at tage aktivt del i samfundet, giver det for kvinderne forøget risiko for at få psykiske problemer, viser en ny undersøgelse ifølge vl.no.En af forklaringerne kan være, at integrering i et vestlig land udfordrer den kvindelige kønsrolle i højere grad end den mandlige blandt ikke-vestlige indvandrere.

Det mener forsker ved Folkesundhedsinstituttet Odd Steffen Dalgard, som står bag undersøgelsen.

[…]- En stor del af kvindens liv i ikke-vestlige lande er ofte begrænset til familien, og dette bryder stærkt med den norske kvinderolle, siger han. En anden årsag kan være, at kvinder i mange tilfælde udsættes for negative reaktioner fra deres mænd, hvis de søger kontakt til det omkringliggende samfund. Den forklaring er Belinda de Leon fra foreningen Selvhjælp for indvandrere og flygtninge (Seif) enig i. Kvinder, som bryder med traditionelle roller og værdier, kan blive mødt med modstand eller kritik og opleve værdikonflikter.

[…] Det ser vi ganske særligt blandt de yngre, siger hun og understreger, at kvinderne selv skal kunne vælge, om de vil gå hjemme eller have et arbejde. Samtidig skal de have flere informationer om, hvilke muligheder de har for at studere og arbejde. Ifølge forsker Odd Steffen Dalgard viser undersøgelsen desuden, at ikke-vestlige indvandrere har brug for mere tid og mindre pres i processen med at tilpasse sig samfundet. [mine fremhævelser, LFPC] Indvandrerkvinder bliver psykisk syge af integration

Vilka kvinnor bär kjol nu för tiden?
Mens den ene kvinnofridsbastion efter den anden ramler ned om ørerne på dem (som ses nedenfor), går svensk ligestilling nu ud på at der kommer damer i kjole ved fodgængerovergangene. Altså: ligestillingssagens latterlighed er ligefrem proportional med de attentater den udsættes for. Dette må være udtænkt meget langt fra det virkelige liv – på et universitet muligvis.
Every Kinda People: Vägmärken

 
Sherin Khankan : “Jeg betragter Hizb-ut-Tahrir som mine muslimske brødre og søstre”

Om Khankan er en intellektuel udfordring eller bare en almindelig prøvelse, ved jeg ikke. Det behøver jo ikke være noget sludder, bare fordi jeg ikke forstår det. Politikens debatredaktør gør nok. Nu er er der tre slags “islamisme”, men vi havde jo også flere håndfulde socialistiske revolutioner i halvfjerdserne:

1.Reformislamister, der ønsker en islamisk reform af individerne og en genislamisering af samfundene i den muslimske verden, når der er konsensus i de muslimske befolkninger omkring ønsket om en islamisk stat.

2. Radikale islamister, Den islamiske stat skal indføres i den muslimske verden ved en samfundsrevolution, uanset om der er konsensus blandt befolkningen eller ikke.

3. Djihadister, hvor enkeltpersoner eller mindre grupper med ideologiske fællestræk med den radikale islamisme benytter vold som metode til at opnå politiske mål.

“Der synes at være en mangel på visdom inden for visse områder.” skriver Khankan. Ja, ét eller andet sted er der i hvert fald. Politiken kronik : Islamismen – en intellektuel udfordring

100.000 skattekroner til Eid-fest på Rådhuspladsen

fra et enigt Rådhus, bare “på den betingelse fra politikernes og borgmester Jakob Hougaards side, at Eid-festen bliver en fest for alle københavnere.” Berlingske

Bred kirkelig front mod domprovst Anders Gadegaards religionsdialog

Kristne og muslimer taler ikke om den samme Gud. Det understreger 84 sognepræster i folkekirken, som har underskrevet et åbent brev i protest mod det brev, som sammenslutningen Danske Kirkers Råd for kort tid siden sendte til 138 muslimske lærde som tak for en opfordring til religionsdialog. Underskriverne af det nye brev mener, at kirkerådets brev går alt for langt med hensyn til, hvad der teologisk og etisk forener kristendom og islam. De to religioner er snarere hinandens modsætninger, lyder det. [..]
Underskrifterne på det nye brev udgør en alliance så bred, at man sjældent har set magen til det i dansk kirkeliv. Der er præster fra den tidehvervske fløj, fra den grundtvigske midtbane og fra højrefløjens missionsbevægelse. Morten Kvist, grundtvigsk valgmenighedspræst og medlem af Det Etiske Råd, har fundet det nødvendigt at skrive under på det åbne brev.

– Så vidt jeg kan se, er der ikke noget, der teologisk forener kristendom og islam. Det er vigtigt at markere, at religionsdialog er flere forskellige ting. Den bedste baggrund at leve side om side på er at få de forskelle frem, som reelt deler vandene. Så ved man, hvor man har hinanden. Men hvis de muslimske lærde kunne komme med en autoritativ udlægning af visse steder i Koranen, som ikke længere legitimerer volden, så ville det da være rigtig godt, siger Morten Kvist, som understreger, at forskellene i religion ikke betyder, at man ikke skal snakke sammen…..

Præsteoprør over brev til muslimske lærde

Europas skæbne

bloggen Gallia Watch oversætter fra fransk:

Alain Jean-Mairet responds to an article by Daniel Pipes entitled Europe or Eurabia. Pipes lists three possible outcomes to the current crisis in which millions of Muslims are slowly but surely exerting more and more influence over the European countries they have migrated to: 1) domination of Europe by Islam 2) rejection of Islam by Europeans who finally emerge from their coma and rise up against the enemy 3) peaceful and harmonious co-existence between Muslims and Europeans.

In the end, Islam’s inability to accept European culture forces Pipes to reject the notion of a peaceful integration. This leaves two prospects: Europe will become an appendage of North Africa, or civil war will erupt.But Alain Jean-Mairet foresees only chaos:

“If the practice of the Islamic religion is not categorically rejected in Europe, the future of the continent, contrary to Daniel Pipes’ prediction in Europe or Eurabia, is clearly mapped out. In a word, it will be decline.

Europe is too satiated and refined, too old, too neurotic and weary, and probably could find within itself the sense of abandonment or sacrifice necessary to yield to a culture it had been forced to believe was superior. But the soul of Eurabia is that of a medieval beast, barbaric, proud and without real culture, except for the culture of lies. The union of the two could never generate a society that looks to the future.

This is because the culture of Islam itself is non-existent. At its base it is hardly more that the thick, salted and putrid sap of the desert, the tribal customs cultivated when the need to survive as a group is the dominant preoccupation. The culture attributed to it comes from conquests, pillaging, or sudden bursts of energy that impose themselves not thanks to Islam, but in spite of this spiritual black hole that the message of the prophet Mohammed really is. And so a cultural encounter between Europe and Eurabia will produce only aborted efforts. The culture of hatred and of limiting fatalism that will be spread by the mosques will prevent any new creativity from blossoming.”

Furthermore, the Muslims who are settling en masse in Europe are not a united or fraternal community. It is extremely improbable that Muslims from Turkey will be willing to share harmoniously an Islamic European power with Muslims ruled by Saudi Arabia or with those arriving from India. For the moment, they all still have a lot of space, but the first disputes are already apparent, notably in Germany between Turks and Kurds. There is no reason to suppose that the various opposing Muslim communities will get along better in the context of Europe. (…)

Jean-Mairet goes on to explain that for Europeans to rediscover their Christian roots and start having larger families they need to be informed, and this information has to reach them before the point of no return is reached. However Europe does not allow information to circulate. He points to the flood of censorious activity that greeted Fitna by Geert Wilders. Unfortunately, individuals such as Wilders, willing to risk everything, are always (wrongly) associated with violent right-wing political elements. Jean-Mairet suggests that left-wing rather than right-wing violence is more likely to surpass that of the Muslims. (For the record, in his article Pipes acknowledges, rather reluctantly one feels, that Muslims are more apt to commit violence than Europeans.)

So the Islamic domination of Europe will not be a strong and successful enterprise because of inherent internal differences within Islam itself. Likewise, uninformed, propaganda-saturated Europeans are too mixed up and too afraid of war to fight back.

“What is left is a degraded unlivable situation where hatreds harden, violence becomes a daily occurrence, and the brightest people emigrate.

(…) For the moment all indications are that things are getting worse, and if Europe does not succeed, in the near future, in eliminating the near totality of the practice of the Islamic religion on its territory, that is, the driving force and crucial element behind the hatred and political ascension of Islamists, it will lose the means to govern itself.

One way or another, Islam will be the future of Europe. (…) If Europeans seriously ponder this problem and its foundations, and then act with courage and determination, there is a chance they can resolve it. If they prefer to believe in their lucky star, they will soon be lying under it.”

At least Alain Jean-Mairet has taken a firm stand on the need to eliminate Islam from Europe. Something Daniel Pipes has never come close to doing, to the best of my knowledge. Note too that he has specified “the practice of the Islamic religion” as the cause of the problem, aligning himself thus with Geert Wilders who stresses that the problem is the religion, the Koran.

Gallia Watch

Søren Krarup: Nødvendige krav til muslimer

Alene det at disse forslag fremsættes af Søren Krarup er en garanti for at de vil blive blankt afvist som ‘mistænkeliggørende’ og ‘uanstændige’. I en verden hvor taqiyya og kitman er realiteter, vil de heller ikke i sig selv bedre vores sikkerhed, og kan i værste fald give anledning til falsk tryghed. Alligevel har fremsættelsen af forslag om nogen som helst krav der har vores egen sikkerhed for øje betydning, fordi vi endnu engang får skilt bukkene fra fårene: De terminalt handlingslammede som vil basere deres egen og deres børns fremtid på ren tillid, kontra de der som os forholder os til erfaringerne fra historien (LFPC).

Forleden fik jeg brev fra en bekendt. Han skrev til mig i min egenskab af indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti og næstformand i indfødsretsudvalget, og han fremkom med et forslag, som han bad mig overveje.

»Koranen rummer mange lovbefalinger, som er helt uacceptable for mennesker, som vil være danske statsborgere. Det forekommer mig oplagt at kræve af mennesker, som vil være en del af det danske samfund, at de tager klart afstand fra den slags synspunkter – man kan naturligvis ikke blive dansk statsborger, hvis man mener, at det er Guds bud at dræbe danskerne. Man kunne derfor opstille som en betingelse for at blive dansk statsborger, at man erklærer og skriver under på, at en række af suraerne i Koranen ikke er Guds bud.«

Han har ganske ret. Det er så indlysende, at jeg undrer mig over, at vi ikke har overvejet det for længe siden. Mange af Koranens bud er uforenelige med at være borger i Danmark, endsige at blive dansk statsborger.

Vi skal naturligvis kræve afstandtagen fra Koranen af de muslimer, der søger dansk indfødsret.[…]

De »vantro« – dvs. os danskere – har ifølge Koranen ikke ret til at leve side om side med muslimer. De »vantro« – dvs. os danskere – skal bekæmpes skånselsløst, og vores stilling dér, hvor islam bestemmer, skal være som dhimmier – dvs. andenrangsborgere og undermennesker, der ikke har rettigheder eller ret på linie med muslimer. Undertrykkelse, lovløshed, forfølgelse – dette er danskernes situation, hvor Koranen skriver dagsordenen.

Kan vi give dansk indfødsret til mennesker, der går ind for Koranens synspunkter? Kan vi acceptere at gøre mennesker til danske statsborgere, der foragter danskerne så dybt og hvis hellige bog giver muslimer befaling om at dræbe eller undertrykke os? Er dette i overensstemmelse med grundloven og lov om dansk indfødsret?

Er der andet svar end nej? Min bekendte har ganske ret: Det er uacceptabelt at give muslimer dansk indfødsret, hvis de ikke klart siger NEJ til Koranens befalinger om drab og undertrykkelse af danskere.

Vi må ganske rigtigt stille som betingelse for statsborgerskab til muslimer, at de højtideligt erklærer og skriver under på, at de anførte befalinger i Koranen er ikke hellige bud, som ansøgerne om dansk indfødsret accepterer. Søren Krarup: Nødvendige krav til muslimer (Berlingske Tidende 29.4.2008, ikke oniline)

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Jacob A
13 years ago

Det er vel muligt at gøre op med de holdninger, der gør det svært for muslimske kvinder at fungere i de vestlige samfund? Hvad der skal til er muslimsk kvindefrigørelse(og indvandringsstop). Hvis kvinderne ikke vil give den som fødemaskimer for ekspansionen, men hellere nyde et frit liv med uddannelse og arbejde har islam tabt.

VH
Jacob

Pål
Pål
13 years ago

@Matti

Khankan er i hvert fald godt stenet.

Matti
Matti
13 years ago

Jag ser att den där Sherin Khankan är 50 % finne. Född 1974. Far från Syrien och mor från Finland. Låt mig gissa : hennes existens är resultat av en cannabisresa från Helsingfors till Christiania…? Jag kan ha fel , men tidspunkten 1974 skulle passa bra.

Karsten, Objektivist
Karsten, Objektivist
13 years ago

Hvordan er det lige med svensk værnepligt ? Jeg så et klip med nogle delinge svenske soldater: alle mænd ! Et højst usædvanligt syn på SVT, hvor kvinder normalt er enten helt dominerende eller mindst 50-50 repræsenteret. Har feministern ikke slået et stort slag for kvindelig værnepligt eller hva’?

Vivi Andersen
Vivi Andersen
13 years ago

Janne- helt enig med dig. Men desværre har vores politikere travlt med at signalere hvor herligt det er med den Islamiske kulturberigelse. Hensigten er måske også at fremme integrationen i det Danske samfund -assimillation kommer overhovedet ikke på tale- men det kan de godt glemme. Det er Islams muslimer vi har med at gøre. Politikerne, med få undtagelser, er så travlt optaget af disse Danske Statsborgere ( det er med vilje jeg betegner disse som D.S. for Danskere er de ikke og bliver det heller aldrig ) at de overser og overhører, at Danskere, ud over det ganske land, er… Read more »

Pål
Pål
13 years ago

Gud (eller er det Allah?) vide om Sherin Khankans (kristne) mor nogle gange føler, at hun har næret en gøgeunge ved sit bryst?

Pål
Pål
13 years ago

Hvad med pølsevognen på Rådhuspladsen? Skal den flyttes i forbindelse med Eid-festen af respekt for de festende muslimer?

Janne
Janne
13 years ago

Ved at flytte Eid-festen ud på Rådhuspladsen kommer religion til at fylde endnu mere i det offentlige rum. Pris 200.000 kroner/offentlige midler får muslimer for at fylde det offentlige rum med deres religion. Ikke nok med tørklæder på kvinder på uddannelsessteder, halal-mad på skoler og uddannelsessteder, kønsadskilt svømmeundervisning (udelukkelse af mænd), bederum på uddannelsessteder og tørklæder på folketingets talerstol og på kvindelige dommere, nej, hele Rådhuspladsen skal bruges til moske. Det går for vidt. Alt for vidt.

9
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x