17
feb
Seneste opdatering: 17/2-09 kl. 1749
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!

cliffs-1

“We shall not flag nor fail. We shall go on to the end. We shall fight in France and on the seas and oceans; we shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island whatever the cost may be; we shall fight on beaches, landing grounds, in fields, in streets and on the hills. We shall never surrender and even if, which I do not for the moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British Fleet, will carry on the struggle until in God’s good time the New World with all its power and might, sets forth to the liberation and rescue of the Old.” Audio -Winston Churchill, Speech before Commons(June 4, 1940) (tegning: Gregorius Nekschot)

I Big Brothers hjemland

Essayisten El Inglés havde engang en højst besynderlig oplevelse efter en snak på en pub:

[…] A few years ago, I was in the process of discussing with a friend the possibility of creating an undercover documentary to expose the corrosive effect Islam was having on freedom of speech in the UK. Needless to say, this would have been a relatively clandestine and hair-raising operation, and there was an air of excitement and conspiracy to our discussions on the subject. After having discussed the details with my friend one night in our local pub for a couple of hours, I returned home at about midnight and discovered that someone had left a very strange message on my answering machine.

It was a barely audible conversation between two, perhaps three people, the voices muffled almost beyond comprehension. Ordinarily I would have dismissed it as an error and deleted it, but, my mind having already edged in paranoia thanks to my conspiratorial activities, I listened to it again, carefully. One of the voices seemed vaguely reminiscent of that of an old family friend, but I didn’t see how I could possible have received any such call from him.

Phone eavesdroppingAs I recall, it was on the third listening that it occurred to me that the two voices (there were definitely only two) sounded rather like those of myself and my friend. Now that I had a fix, I thought back over our conversation that night, and realized for sure on the fourth listening that the message was about two minutes of our conversation, recorded at very low quality, but discernibly us. And that is when I suddenly started to get a rather nasty feeling. Had I ever received a phone call before from someone who had accidentally sat on their mobile in such a manner as to go into the address book and press the call button, I might have been slightly quicker off the mark in figuring out what had actually happened. But I never had, and I had never heard of it happening to anyone else either. Besides, the mind plays tricks on itself, especially at night when it is already too late to start calling people to try and investigate matters properly. So it was that I managed to convince myself that someone had recorded our conversation and had let me know about it to warn us off. Who could it have been? How could they have known? Did they know where I lived? Should I even risk going to bed? I had no answers. […] El Inglés: Pick a Tribe, Any Tribe

Skal man forsøge sig med et gæt på hvad det er der her er foregået, må det være noget i denne retning: El Inglés og vennen har på et tidspunkt vakt MI5s opmærksomhed p.g.a. deres synspunkter om islam, og er blevet overvåget. Man tager alvorligt fejl hvis man tror at den slags er forbeholdt lande med foretagender som Stasi eller KGB; folk i Storbritannien er kommet i fedtefadet for ting der er fuldt acceptable i et velfungerende demokrati, men derovre eksisterer der f. eks. ikke samme skel mellem arbejde og hvad man foretager sig i sin fritid. Og MI5 ved meget, ingen tvivl om det. Forhåbentligt bruges de fleste af deres ressourcer på overvågning af landets fjender, men en del af deres virke er givetvis også det som Inglés selv har betegnet “the management of decline” – kursen er sat mod en afvikling af det kendte demokrati, og her og nu drejer det sig om at sørge for at afviklingen sker i god ro og orden. Egne borgere der prøver at ændre kursen er derfor at betragte som subversive elementer. Man har skønnet, at de to kunne ‘overtales’ med denne form for intimidering, og næppe ville gå til pressen, emnets natur taget i betragtning. Om det er MI5 eller deres ‘assets’, eller hvad deres håndlangere og freelancere nu betegnes, er mindre relevant. Og mon ikke godt man kan antage, at lignende metoder benyttes i langt større omfang mod muslimer der skønnes at udgøre en trussel? Og, hvem ved, måske også herhjemme? (LFPC)

Broder, Nokia og Muhammed

Henryk Broder i tysk TV forleden. De første 4:45 handler om hans ødelagte mobiltelefon, og hans deraf følgende delvise forstemthed og hjælpeløshed. Den interesserer nok kun mig, da samme skæbne nys er overgået mig – takket været en agressiv Gaza demonstrant fornylig, hvis foto jeg storsindet vælger ikke at offentligøre. De demonstranter har nok at skamme sig over allerede. Men bare rolig – fra minut 4:45 går det så løs med med Salam Rushdie, Geert Wilders, Jyllandsposten, hijab og og unge, kvindelige socialisters eufemismer og kulturrelativisme. Trods sit indbyggede gode humør, siger han dog to gange: “Vi er færdige i Europa”.  Del 2 her.

”Ta medborgarskapet från kriminella invandrare”

2010 valget nærmer sig i horisonten: Det følgende lyder jo beslutsomt og dratisk, men hvad er det egentlig Moderaterna foreslår ? Det hele her, er i virkeligheden de mest diminutive af alle ændringer, og fuldstændigt ukonkrete: “den som får avslag ska lämna landet.” Javel, skal det ligefrem til at være forbudt at gemme illegale? Og den vigtigste del af den fortløbende 3. verdensinvasion af Sverige – kædeindvandringen, familiesammenføringerne, – omtales ikke med ét ord. Sveriges situation er alvorlig. Har dens svenske regering fattet det ? Formentlig, “dumhed” er nok ikke det første, der skal falde betragteren ind, men det leder mig til den tanke, jeg har fået stadig mere på det sidste:

Er der længere nogen regering eller enkeltpolitiker, som længere tør lægge navn til virkelige begrænsninger af de tilvandredes ”rettigheder” ? Har svensk politik i virkeligheden allerede længe været styret af angsten for, hvordan indvandrerbefolkningen kan finde på at reagere, nu den er i nærheden af 2 mio mennesker ? Er de ligeså hundeangste, som ledende engelske politikere lige har vist sig ? Tør nogen politiker, der har sit liv kært, sige “stop familiesammenføringere – 33.000 om året pt.”? I så fald er den egentlige, autonome styring af landet allerede fiktion, og Sverige sejler ustyrligt videre mod en uvis katatastrofe, endda formentlig med øget fart for hvert år. Landet er allerede tabt for den oprindelige befolkning, ikke nu, men om under 30 år, og her er intet forsøg på at udskyde det tidspunkt. Sverige år 2100, er der ingen der tør forestille sig. Her er så Moderaternas delikate tåspidsdans:

Moderatutredning kräver väsentligt hårdare invandrarpolitik: Medborgarskap som tilldelats genom falsk identitet, hot eller mutor måste återkallas.

Sverige som invandrarland måste se sanningen i vitögat. I Sverige gäller svensk lag. Därför måste medborgarskap som givits på felaktiga grunder, exempelvis genom falsk identitet, hot eller mutor, återkallas. Det duger inte att den som får avslag på sin asylansökan ska kunna stanna kvar i landet. Samtidigt bör fler utländska medborgare som dömts för grova brott utvisas. Dessutom vill vi slopa invandrares rätt att fritt välja bostadsort, och tillräckliga kunskaper i svenska måste bli obligatoriskt.

Svensk politik har länge visat berättigad vrede mot de krafter som är emot invandring och invandrare. Vi har fördömt de invandrarfientliga men sällan gett seriösa svar på rimliga frågor om vad som kan följa i invandringens spår.

Svensk migrations- och integrationspolitik har misslyckats. Flyktingmottagningen, introduktionen till Sverige och Svenska för invandrare (sfi) fungerar så illa att det tar sju år för vuxna flyktingar att få ett arbete i Sverige, för kvinnor tar det mer än tio. Många invandrare blir år efter år helt beroende av bidrag eller av den man i familjen som ofta kom först.
År 2007 läste 65 000 personer sfi. Hela 20 000 avbröt utan godkänt betyg i någon enda kurs. I OECD:s statistik ligger Sverige sist i tabellen över jämförbara länders förmåga att sätta utomeuropeiska invandrare i arbete. I 105 svenska stadsdelar är förvärvsfrekvensen lägre än 50 procent. I delar av Skåne, Göteborg och i Mälardalen jobbar färre än var tredje. I Bergsjön och Angered i Göteborg har nära sex av tio socialbidrag. Sverige slösar bort talang och ambition. [..]

I Sverige gäller svensk lag. Däremot har vi gravt försummat uppgiften att snabbt, effektivt och respektfullt tradera svenska grundläggande spelregler till människor som flyttar hit. [..]

Vi kommer antagligen anklagas för respektlöshet och nationalism av dem som föredrar bidrag och välmenande fraser framför tydlighet om rättigheter och skyldigheter. Vi får ta det.

• Vi vill ha ett öppnare Sverige, inte ett mera slutet. Men vägen till Sverige kan inte enbart bygga på asylsökande och deras anhöriga.

För bara några månader sedan öppnades möjligheten till arbetskraftsinvandring och redan har 2 000 personer ansökt om tillstånd. Integriteten i asylbegreppet värnas bättre samtidigt som reformen tillför internationellt syre till fler svenska arbetsplatser.

• Asyl- och migrationspolitiken är en del av EU:s gemenskapsrätt. Men nu behövs ett europeiskt asylsystem som både kan ge flyktingar skydd och se till att Europas länder delar på ansvaret. Det är inte rimligt att några svenska kommuner under perioder tagit emot fler irakier än hela USA.

• En rättssäker asylprocess ska innehålla regler som gör att alla får sin sak prövad. Men den måste också våga stå upp för det kärvare budskapet, att den som får avslag ska lämna landet. Den som får ja ska få hjälp att komma in i Sverige och etablera sig, den som får nej ska få hjälp att återvända hem. Det ska inte vara möjligt att kringgå regelverket genom att som tillståndslös stanna kvar efter ett avslag. Migrationsverket bör ges uppdraget att löpande meddela Skatteverket om utfärdade, utgångna och återkallade arbetstillstånd.

• Alla som kommer hit och behöver samhällets hjälp för att etablera sig, ska genomgå en obligatorisk, individuell introduktion. Förslaget om ”startkontrakt” för nyanlända ligger fast. Kontraktet ska vara kopplat till utbetalning av etableringsersättning och ställa lika tydliga krav på individen som på staten. Etableringsersättningen ska vara individuell och både män och kvinnor ska delta och sikta på egen försörjning. Att etablera sig innebär att skaffa bostad och arbete, bli självförsörjande och tillägna sig grundläggande kunskaper om svenska lagar och regler. Språkutbildningen ska vara en arbetsmarknadskopplad del av etableringen.

• Ebo – principen om eget boende – avskaffas i sin nuvarande form. Möjligheten att välja eget boende finns kvar men leder till lägre ersättning. Den som väljer en överetablerad kommun får ingen ersättning alls. Den som kommer till Sverige bör alltså bosätta sig där det finns möjlighet till arbete och lämplig bostad. Vi vill att fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen och se dem komma hem igen med egna inkomster.

• Medborgarskapet i Sverige får inte urvattnas. Det svenska passet är i dag en av få fördelar som skiljer medborgarskap från permanent uppehållstillstånd. Sverige ska vara ett öppet invandringsland som uppmuntrar människor att formalisera sin lojalitet mot sitt nya land.

• Medborgarskap som givits på felaktiga grunder ska därför kunna återkallas. Det kan handla om falsk identitet, hot eller mutor.

• Över 200 000 svenska pass är på drift ute i världen. Ett och annat är säkert bortslarvat. Men orimligt många är i praktiken sålda eller lämnade för syften som bryter mot allt Sverige vill stå för. Det bör därför inte längre vara möjligt att gång på gång förlora sitt pass.
Sverige bör ogiltigförklara borttappade pass, vilket tekniken i dag medger, och införa noteringar i passen om hur många man har haft. Efter ett antal förlorade pass ska polisundersökning föregå nytt pass. Det ska också, i större utsträckning än i dag, vara möjligt att utvisa utländska medborgare som dömts för grova brott. Undantag bör bara göras vid statslöshet och andra synnerliga skäl, men inte automatiskt för den som har permanent uppehållstillstånd och många års vistelse i Sverige.

• Grundläggande kunskaper i svenska är ett rimligt krav för medborgarskap i Sverige. Vi vill att medborgarskapet ska vara attraktivt och meningsfyllt, att fler ska ha alla rättigheter och alla skyldigheter som svenskar.

I dessa åtta steg vill vi förändra svensk invandringspolitik. Nästa steg blir att föra samtal inom hela alliansen.

Ett land som inte förväntar sig att de allra flesta arbetar och försörjer sig själva är i längden inte ett bra invandrarland. Och ett samhälle som inte tydligt står upp för sina egna ideal kommer inte att klara av det berikande mötet med andras.

Elisabeth Svantesson, Tobias Billström, Ulf Kristersson, ”Ta medborgarskapet från kriminella invandrare”, DN Debatt

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Niels
Niels
13 years ago

Apropos, Norge har også lige givet 210 millioner kroner til Gaza officielt, hvem ved hvem der har fået dem uofficielt

Niels
Niels
13 years ago

Magga:

I kommentarerne her er der en god gennemgang af hvad der skete i Norge under muhammedkrisen, det endte bla. med en ti dobling af statens støtte til det muslimske broderskab i Norge:

http://www.document.no/2009/02/qaradawi_spar_nytt_holocaust_-.html

Niels
Niels
13 years ago

Karsten, det var også det første jeg tænkte, det er sket for mig før at venner har ringet og jeg har kunne høre hvad de lavede uden at de havde ringet med vilje

PB
PB
13 years ago

Et fællesnordisk forsvarssamarbejde ville vel være en meget dårlig “handel” for Danmark, Sverige har vel efterhånden et “militær” der er mindre end det danske hjemmeværn og vel ikke engang så effektivt? Norsk forsvar er vel en anelse bedre , plus at der dog er et stort oppositionsparti der dog advarer mod udviklingen af islamisk magt.
At der så kan svares positivt på svenske anmodninger om dansk militærhjælp til imødegåelse evt. anarkistiske tilstande i det sydlige Skåne, som rent forebyggende forsvar af Danmark, det er så en anden ting.

Magga
Magga
13 years ago

Min pc har fået med at slette ord af sig selv. Der skulle have stået:

Nekschots tegning er et eksempel på fornem satire.

Magga
Magga
13 years ago

Hævner Norge – og hvem styrer regeringen? Jens Peter Bonde fremsatte forleden i JP et ønske om et stærkt udviddet samarbejde mellem de skandinaviske lande, militært og opså på andre måder, evt. med flere nordiske lande som partnere. Jeg tvivler ikke om, at dette ville være klogt, men desværre er jeg bange for, at det er en alt for romantisk synsvinkel at anlægge, og at muligheden slet og ret er forpasset, selv om den ældre Torvald Stolteberg har været ude i samme ærinde. Hans søn statsminister Jens Stoltenberg er velmenende men uendelig veg og bleg i det, og fra ham… Read more »

Karsten, Objektivist
Karsten, Objektivist
13 years ago

Vedr. El Inglés “rystende” oplevlese af at være under MI5’s konstante overvågen, er jeg bange for at den gode mr. Inglés kan være ved at rode sig ud i et psykologisk syndrom… At nævnte samtale imellem Inglés og kammeraten skulle udløse en sådan reaktion fra sikkerhedstjenestens side er et forrykt og helt udokumenteret tankespind – for ikke at tale om lodret ulovligt. En mere jordbunden forklaring på fænomenet kunne være følgende: Inglés (og kammeraten) er begge under den konspiratoriske samtale i besiddelse af mobiltelefoner (?), hvori hhv. begges telefonnumre ligger. Som alle med mobiltelefoner vel har oplevet, ringer disse ind… Read more »

JensH
JensH
13 years ago

@steen, du skriver: “Og den vigtigste del af den fortløbende 3. verdensinvasion af Sverige – kædeindvandringen, familiesammenføringerne, – omtales ikke med ét ord” Det er nu ikke helt rigtigt. Ihvertfald ikke ifølge DN, som har en artikel de kalder “DN:s Henrik Brors som svarar på frågor om utspelet”. Ifølge denne Henrik Brors er der indgreb mht. “anhöriginvandringen”: “Vad innebär Moderata gruppens krav på att ta medborgarskapet från kriminella invandrare? – Det handlar nog mest om att ge en signal till invandringskritiska väljare om att partiet står för en strikt politik. Det är ett mycket litet problem i den stora frågan… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
13 years ago

Jeg er ikke helt stoppet med at læse om Sveriges deroute, men jeg kan næsten ikke udholde denne læsning! Det er SÅ uhyggeligt, så skræmmede fordi det er irreversibelt det der foregår derovre – og det samme gælder for Norge. Det vi i virkeligheden kan iagttage er en dødsproces sat igang af en sygdom som spreder sig som Den Sorte Død. Norge er også blevet ramt – og Danmark sandsynligvis også. Nævn mig eet eneste Europæisk land der ikke er. Men det gør specielt ondt at iagttage vores Nordiske landes ombringelse. Hvordan i alverden har det dog kunnet nå så… Read more »

falkeøje
falkeøje
13 years ago

Set i lyset af Winston Churchills berømte ord, er det beskæmmende, at en britisk udenrigsminister af jødisk herkomst i den grad smider sig pladask for muslimske uromagere og krigsophidsere.

falkeøje

Ivan Broe
Ivan Broe
13 years ago

Jeg tror, at det her handler om noget helt andet. Jeg tror, at det handler om at få “Moderaterne” til at arbejde for en fælles EU indvandrings- og asylpolitik. Under Nordisk Råds møde for nogle måneder siden var Danmark under skarpt angreb fra Norge og Sverige for ikke at aflaste vores to broderlande noget mere med deres voldsomme problemer med et enormt antal asylanter. Med Hollands og senest Storbritanniens knøfald for både muslimer og ekstremister så vil en fælles EU immigrant politik være det rene gift for de europæiske befolkninger. Hvor de nye EU-baroner fra cand.polit. herregårdene vil skide på… Read more »

12
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x