1
jul
Seneste opdatering: 23/5-10 kl. 0000
14 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Sentilo battere, sentilo battere……mærk hvor det banker !

Elisabeth Schwarzkopf: Vedrai Carino, Zerlinas arie, Don Giovanni.

Bill Warner: Official Islam

Vi ved det jo godt, men det er altid nyttigt at se selvbedraget sat på formel. Via Gates of Vienna (LFPC):

The true nature of Islam is revealed in its sacred texts and its history. But, there is another Islam–Official Islam–that has been revealed by Obama in Cairo. He made official what the media, politicians and the universities have pushed since 9/11. Here are the major points of Official Islam:

· Islam is a religion similar to Christianity and Judaism. They all worship the same god.

· Good Muslims prove that Islam is good

· There are no jihadists, just extremists

· Islam must be accommodated in as many ways as possible

· One of the proofs of Islam’s greatness is the Islamic Golden Age, humanity’s best days

· Violence by Muslims is due to their being poor and abused

· Islam gave the West its basis for our intellectual world

· The Crusades were a great evil by Christians

· There are moderate Muslims and a few extremist Muslims

· “Extremists” cause the violence

· Islam is found in the Koran (never discuss Mohammed)

· The “bad stuff” in the Koran is only due to its interpretation

· Good Muslims will reform the “extremists”

· Islam is the religion of tolerance

· Islam has a Golden Rule

· Islam is the religion of freedom and justice

But the official version of Islam is a *Big Lie. The fact that the Official Islam does not agree with the Koran, Sira and Hadith is of no importance, since it is not based upon them. Official Islam is based upon the propaganda of the Muslim Brotherhood. Not one line of the Official Islam is totally true and many of the points are complete fabrications. […] Bill Warner: The official Islam

Frihedens byrde

Det var den russiske præst Yriy Edelstsheins ord, der faldt mig ind da jeg læste Peter Wiwels artikel “Kan man tænke sig DDR uden Stasi?” i Politiken i dag: “Flertallet i mit folk, vi bryder os ikke om nogen som helst frihed, vi forkaster ytringsfrihed, vi forkaster trykkefrihed og vi forkaster vestligt demokrati. Vi bryder os ikke om det, det er ikke enkelt at forklare hvorfor.” Frihedens byrde og ufrihedens og uvidenhedens tryghed. Den som befolkninger der i generationer er forkrøblet af totalitarisme, søger tilflugt i. Man skal altså overveje sine bønner, for det tilfælde de skulle blive opfyldt:

En frisk meningsmåling viser, at 57 procent af en gruppe adspurgte østtyskere finder, at diktaturet i DDR enten var »helt overvejende godt« (8 procent), eller, at DDR »havde flere gode end dårlige sider« (49 procent). »For mig var der dengang mindre diktatur, end vi har nu«, siger en tidligere DDR -borger i gårsdagens udgave af Der Spiegel. En akademiker ryster på hovedet af opstandelsen over de ca. 180 mennesker, der blev dræbt ved Berlinmuren. (ikke online) 57 Prozent der Ostdeutschen werten DDR positiv

DF – “de følelsesløse”

“Hvis ikke disse får lov at blive her i Danmark, tror jeg, at DF står for ordet: de følelsesløse!” skriver læserbrevsskribent Kirsten Juel Grand i Politiken idag. En af Dagens Nyheters få danske forfattere, Carsten Jensen, skriver det samme med lidt andre ord. “Jeg går ind for demokrati og lovoverholdelse, bare ikke lige  i denne sag.” Vi skrev om det forleden – CJ skal ikke frygte at blive sagt imod i Dagens Nyheter. Selv på Kristeligt Dagblad ville et flertal af læserne sende irakerne hjem. Så må “the moral minority” vende sig til DN:

Sverige och hela Europa vill bli av med flyktingarna från Irak. I en kyrka i Köpenhamn väntar sedan flera veckor hundratals på att polisen ska storma in och deportera dem. Dagens Danmark är ett land som satt hjärtlösheten i system. Frågan vi ställt oss är självklart om ett samhälle som utövade en sådan hjärtlöshet över huvud taget kunde kallas ett samhälle. Jag läser att en majoritet av befolkningen står bakom utvisningen. Jag vägrar att erkänna denna förhärdning. Jag ser självförakt i den. Det är som om vi danskar börjat hata det bästa i oss själva och vår historia. Carsten Jensen. Flyktingen med svavelstickorna

Jensen er, med fare for at vi gentager os selv, Slem moralisme

Det er dårlig stil at skamme folk ud i en politisk diskussion ved at anføre, at ens politiske modstander har et forkvaklet menneskesyn. Ikke desto mindre er det blevet kernen i debatten om de afviste irakiske asylsøgere i Brorsons Kirke.

Balladen om den tynde mand

Jeg var ikke klar over, at Søren Ulrik Thomsen essay var kommet  online. Her er det. Prøv at sammenlign det med Aftonbladets puerile nedgøring af Thomas Ledins hyldest til middelklassen.

Som ung betragtede jeg mig selv som et spændende undtagelsesmenneske. Det skulle vise sig, at jeg i netop dén henseende ikke var nogen undtagelse, for forestillingen om i en eller anden forstand at være hævet over den grå masse er særdeles udbredt i min generation. Hver anden ung mand så sig selv som en åndsaristokrat, hvis underforståede kulturelle overlegenhed adskilte ham fra gennemsnittet, skønt der behageligt nok ikke skulle gøres rede for denne dannelse, der kun tilkendegav sig indirekte, nemlig som kritik af det åndsforladte massemenneske. Det var tilstrækkeligt ikke at være Mister Jones, men for selvbilledet var det så meget des mere nødvendigt at have en meget præcis forestilling om ham: Han var fantasiforladt, hæmmet og konform, en upersonlig, farveløs medløber, på samme tid slaveagtigt autoritetstro og utåleligt autoritær, tyran og undertrykt i ét. At en sådan person blev kaldt “borgerlig”, var hverken ensbetydende med, at han nødvendigvis lå politisk til højre eller i økonomisk forstand tilhørte borgerskabet, men betegnede alt fra postvæsenets laveste funktionær til Mærsk Mc-Kinney Møller, og det er da også i denne forstand, at jeg her bruger begrebet. Information

Tal og fakta, juli 2009

fra ministeriet for flygtninger og integration. Vi ved at andre opererer med andre tal, men vi kan kun forholde os til den officielle statistik, der her er meget detaljeret, også hvad angår bosætning, alder, statsborgerskaber og giftermål.

Udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere. Der er pr. 1. januar 2009 i alt 526.036 indvandrere og efterkommere i Danmark, svarende til 9,5 pct. af den samlede befolkning. Den samlede gruppe af indvandrere og efterkommere i Danmark er steget med 367.500 personer siden 1983. I det seneste år er antallet steget med godt 28.000 personer – eller hvad der svarer til 5,6 pct. Det er særligt gruppen af indvandrere fra vestlige lande, der bidrager til de seneste års stigninger i antallet af udlændinge i Danmark. Antallet af indvandrere fra vestlige lande steg alene fra 2008 til 2009 med knap 16.000 personer eller ca. 10 pct. – den største stigning siden 1983. Gruppen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund er vokset med ca. 12.300 personer fra 2008-2009 – en stigning på 3,6 pct.

Ifølge Danmarks Statistiks seneste befolkningsprognose skønnes det, at antallet af indvandrere og efterkommere fra vestlige lande stiger til 202.088 i 2019 og 263.896 i 2050. Det svarer til, at gruppens andel af befolkningen stiger til hhv. 3,6 pct. i 2019 og 4,4 pct. i 2050. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande forventes ligeledes at stige til 419.698 i 2019 og 568.559 i 2050 Det svarer til, at gruppens andel af befolkningen stiger til hhv. 7,4 pct. i 2019 og til 9,6 pct. i 2050.

Tal og fakta – befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009,pdf. 50 sider. Prognose til 2050:

ScreenShot004

I Norge ser de ud til at få Asylsøker-rekord – igjen, der er dog endnu et stykke til Sveriges 24.353 asylsøgere sidste år. Der er kun én ting at sige om administrationen af et stadig mere håbløst system: Ingen vil gribe fat om nælden: opsige eller kræve konventioner genforhandlet. Man må formode at de, der i sin tid sovsede os ind i dem, aldrig ville have gjort det, hvis de havde kunnet forudsige hvilken farce og trussel mod Europas samfund, de ville udvikle sig til. Spørgsmålet  idag er, i hvilken grad af opløsning, Europa skal befinde sig, inden ledende politikere gør andet end at halse efter udviklingen. Man gør klogt i at følge de områder i Europa, hvor det brænder mest på: England, Belgien, Holland, Nordfrankrig visse svenske byer, og desuden hvad der foregår under Europas bløde bug: Flygtninges drøm om Europa strander i Grækenland.

Ny Pro-Køln film online

En lokalpolitisk hvervevideo:

Der neue 14-minütige Film der Bürgerbewegung pro Köln zur Kommunalwahl 2009 “Den Niedergang unserer Stadt aufhalten!”, den wir auf PI vorangekündigt hatten, ist jetzt hier online.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

14 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Casper | Borgerlig bums

Jeg elsker tynde og sprøde optagelser. Jeg har selv nogle Archiv-plader fra 1950’erne, både mono og tidlige stereooptagelser. Det kan ikke kun være indspilningskvaliteten, man må også have spillet anderledes dengang – mere stramt?

Janne
Janne
13 years ago

Også Social- og sundhedsskoler promoverer nu også hijab en masse i avisannoncer, når de forsøger at hverve nye elever. Det lover ikke godt for sekularismen og kvinders frihedsrettigheder i Danmark fremover og heller ikke for ældre og svagelige menneskers religionsfrihed. Ældre og svagelige borgere tvinges til at få religiøs mission sammen med pleje/omsorg af offentligt ansatte, hvis de har brug for hjælp. Det er forkasteligt og krænkende!

Janne
Janne
13 years ago

M.h.t. Carsten Jensen og Søren Ulrik Thomsen, så er de to mænd et meget godt eksempel på at det ikke er kvantiteten (antal bøger eller bogtykkelse) der afgør om en kunstner laver god kunst eller ej og om han/hun har et væsentligt budskab gavmildt at dele ud af eller ej. Carsten Jensen har skrevet murstenstunge bøger og Søren Ulrik Thomsen tynde digtsamlinger – og alligevel er der mere visdom og klogskab i en enkelt bog af Søren Ulrik Thomsen end i alle Carsten Jensens bøger tilsammen. Og selvom Thomsen åbenbart er blevet religiøs, så synes jeg stadigvæk at han formår… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

smiley skal skiftes ud med denne 🙂

Janne
Janne
13 years ago

Steen + Mette Jeg har hørt flere udgaver af den ‘tynde og lille stemme’. Den er ganske flot og fin og en stor stemme inden for sin art. Den mangler for mig at se bare den ekstra dybde, farve, tyngde og sære tvekønnethed som jeg hører i David Daniels stemme. Første gang jeg hørte og så ham på een gang faldt min kæbe ned på brystet; aldrig havde jeg hørt/set noget lignende. Men efterhånden synes jeg bare at der mangler noget hvis operasangere ikke lyder som ham – eller som f.eks. Maria Callas. :o) Eller også synes jeg at musikken… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

“Hvis ikke disse får lov at blive her i Danmark, tror jeg, at DF står for ordet: de følelsesløse!” Hmm.. Tænk hvis vi skulle til at stemme efter hvilket partier der var mest følelsesfulde. Næh, hvis det er følelser der primært skal trække læsset i politik, så får vi vist tilstande som vi ser i flere teokratiske lande hvor hele befolkninger voldstyres med religiøse følelser – af bl.a. mullaher. *gys* Næh, jeg sætter min lid til at demokratisk valgte politikere også bruger hovedet og kigger ud i fremtiden og forholder sig til at vi lever i et demokrati og at… Read more »

Casper | Borgerlig bums

Undskyld jeg må blande mig igen, men det kan altså ikke under nogen omstændigheder staves “Yriy Edelstshein”. Den danske transkription er Jurij Edelsjtejn. Ikke-autoriserede varianter kan være Edelshtejn og Edelstein (sidstnævnte hvis man vil vende tilbage til den originale tyske form). Den engelske transkription er Yuriy, Yuri eller Yury Edelshtein. Endelig kan man vælge den videnskabelige translitteration, som har helt faste regler: Юрий Эдельштейн bliver til Jurij Edel’štejn (egentlig skal bogstavet Э oversættes til e med prik over).

Mette
Mette
13 years ago

Janne Daniels er en vaskeægte kontratenor, der kan synge de partier, som blev skrevet for fortidens kastratsangere. At hans sangstemme er så speciel, synes jeg ikke, at man får en fornemmelse af, når han taler. Sært nok. Daniels synger meget smukt. Men kan jeg lide det? Her synes jeg, at jeg bliver lidt forvirret og har svært ved at svare. Når jeg hører stemmerne på gamle film etc. undrer jeg mig over, at der er mode i stemmer. Den værste af de værste tilhørte en af de mest forgudede kvinder – Jacqueline Kennedy. Det er ren babytalk, selv om jeg… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

Til snaphanerne

Tak for musikalsk inspiration. En smuk kvindestemme – men for lille og tynd, hvis I spørger mig.

Her får i link til et interview med og om David Daniels til gengæld. Den klangbund der er i David Daniels stemme findes ikke hos andre operasangere – hverken kvinder eller mænd.

“David Daniels – Bach Sacred Arias & Cantatas”

h t t p://www.youtube.com/watch?v=ZlfL7hWA1-c&feature=related

JensH
JensH
13 years ago

OT

Ak ja, det er en utaknemmelig verden. Hvilken vestlig regerijng har gjort mere for Pakistan end den Norske centrum-venstre regering. Der findes vel næppe et land der har gjort mere for at Pakistan kan slippe af med sit fødselsoverskud, og som en helt usædvanlig gestus førte SV’s leder valgkampagne i Pakistan, hvor hun takkede for ‘det store bidrag’ de Pakistanske indvandrere har ydet det Norske samfund. Nu må Norge -denne humanitære supermagt- lukke sin ambasade i Islamabad på grund af manglende sikekrhed:

http://www.berlingske.dk/article/20090702/verden/907020353/

PeterBr.
PeterBr.
13 years ago

Flot musik. Jeg tillader mig at lægge den her ind , der er også en smuk billedside.

http://www.youtube.com/watch?v=UcY5fO_0BkY

JensH
JensH
13 years ago

Carsten Jensen

“Jeg går ind for demokrati og lovoverholdelse, bare ikke lige i denne sag.”

Og selvfølgelig skal vi have atom-kraft, det skal bare ikke lige ligge her, men helst i den anden ende af landet. Hvorfor er Carsten Jensen ikke bare ærlig og siger: “Jeg går ind for demokrati og lovoverholdelse, bare ikke lige når jeg er uenig med de politiske beslutninger der bliver truffet”. Dermed vil han jo også have gjort sig selv til talsmand for hele venstrefløjen.

14
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x