10
okt
Seneste opdatering: 10/10-09 kl. 1134
21 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Jyllands Posten har den positive vinkel: Storebrødrene. “Thank heaven for big boys”, men fjendtligheden ligger latent og venter på enhver anledning. Er der ingen, er det også i orden. Vi afventer at hele dokumentaren kommer  online:

Balladen startede omkring kl. 20.30, hvor en gruppe på 15-20 drenge med andne etnisk baggrund end dansk begyndte at lave barrikader af containere, som de overhældte med benzin. De nåede dog ikke at antænde containerne, før politiet stillede med et massivt opbud.Han fortæller, at der var tale om helt unge drenge i alderen 13 til 16-17 år. Politiet fandt to skydevåben, det ene skarpladt, samt en kniv, og to personer blev anholdt, men dog løsladt igen med det samme.

Også omkring Sjælør Boulevard i Københavns sydhavnskvarter var der optræk til ballade. Her kastede en gruppe drenge med anden etnisk baggrund end dansk med sten, mens de råbte “fuck Danmark”. Den centrale vagtleder har sin egen lille teori om, hvad balladen skyldtes. “Der har jo været et tv-program på Al Jazeera, og vi kan ikke udelukke, at det har noget med det at gøre,” siger han med henvisning til den meget omtalte dokumentarfilm om Danmark, som torsdag aften blev vist på den arabiske tv-kanal. “Storebrødre” stoppede ballade

Lund: 80 personrøverier i år

Vart tredje dygn sker ett personrån i Lund. Polisens prognos visar att rånen ökar med 54 procent i år. Från och med i kväll sätter polisen in extra resurser för att hejda utvecklingen. Sedan den första januari har det gjorts åttio anmälningar om personrån. En majoritet av offren är yngre män under 25 år som rånas av män i samma ålder. Någon rånas var tredje dygn

Prognosen for hele året lyder på 102 personrøverier. Lund er på størrelse med Esbjerg, som i de to først kvartaler 2009 havde 25 røverier. (Danmarks Statistik specificerer ikke hvor stor en andel, der er personrøverier). Svensk landsstatistik for de tre første kvartaler er kommet:

Rån inkl. grovt har också slagit rekord och kryper över 7,000 för första gången. 7,019 rån. Tidigare rekordet är från 2005 med 6,838. Juli, Aug, Sept verkar vara det värsta tredjekvartalet nånsin, och det tredje värsta kvartalet överhuvudtaget i rånstatistiken med sina 2,498 anmälda rån. Statistik för 2009, rån, våldsbrott och skadegörelse. I Malmø er det business as usual: Två sköts i huvudet i Rosengård.

Dokumentar om Ny Demokrati

Historien om Ny Demokrati trækker spor op til i dag. I sommeren 1992 da de sad i Riksdagen, var Sverige  i dyb økonomisk krise samtidigt som 40.000 flygtninge fra Balkan kom til Sverige  på to måneder. Busserne kørte i rutefart til Sverige. Ny Demokrati protesterede, og fra da var mediernes velvillighed forbi. Ophørte England med at tage befolkningen med på råd om indvandringen efter Enoch Powell i 1968, så gjorde  Sverige det endegyldigt i 1992. Medierne har siden dannet en enig falanks mod “racismen” med det resultat vi ser i dag. En kommentator forslår at man nu holder op med at spille racismekortet og alle klicheerne, “de brune kræfter”, “det grumsede vand”, men det skal man nok ikke vente sig. Programmet her har naturligvis en adresse enhver kan gætte. Den svenske valgkamp er i gang, og den kommer til at dreje sig om “skol, vård och omsorg”. Og at Sverige ikke bliver dansk eller norsk, men fortsætter kursen mod den babyloniske afgrund.

Redan nu kan du lyssna på P3 dokumentär om Ny demokratis uppgång och fall, som har premiär söndag 11 oktober, 18.03 i P3. Ian Wachtmeister och Bert Karlsson drar igång Ny Demokrati. Sju månader senare har partiet lockat 6,7 procent av väljarna i riksdagsvalet och Sverige har fått ett högerpopulistiskt missnöjesparti som vågmästare i riksdagen. Medverkande: Bert Karlsson, Ian Wachtmeister m.fl. P3 DOKUMENTÄR OM NY DEMOKRATI min. 1:25:00

Lars Hedegaards tale om bogen “1400 års krigen”

Det kommer ikke bag på mig, at de anmeldelser af 1400 års krigen, jeg hidtil her set – i Politiken, Berlingske Tidende og oberst Lars Møllers i Sappho – har været negative. For ikke at sige, at de har lagt vægt på forfatternes mentale ustabilitet. Som Møller skriver: “Bogen siger mere om forfatterne end om selve indholdet”.I Berlingske og Politiken var det noget tydeligere udtrykt: Forfatterne er nærmest bindegale, når de kunne finde på at skrive en sådan bog. Nu har jeg ikke nogen psykiater, men jeg forstår, at jeg snart får brug for en.

Lad mig tage udgangspunkt i Lars Møllers anmeldelse. Det ligger mig fjernt at hævde, at hans anmeldelse siger mere om ham selv end om bogen.

På den anden side er jeg så gammel i gårde, at jeg efterhånden ved, hvad skribenter kan tillade sig at mene, hvis de ikke vil ende ude i den køkkenmødding, hvor vi andre har fået tålt ophold.

Det undrer mig, at anmelder Møller, der antyder, at han har læst vores bog, kan finde på at citere et halv-mildt og halv-godt vers i Koranen (Sura 5, vers 32) som modbevis mod vores generelle tese om islams krigeriske attitude. Han kunne have citeret flere andre, der trækker i samme retning, men det ville ikke styrke hans argumentation.

Hvis han havde nærlæst/læst bogen, ville han vide, at alle “bløde” vers i Koranen ifølge de alment acceptere regler for Koran-eksegese er ophævede – eller med et fremmedord abrogerede – af vers, der kræver mord, brand og undertrykkelse af alle, der ikke vil rette sig efter Guds profet. For denne accepterede Koran-eksegese har vi anført adskillige islamiske autoriteter i bogen.

Nu kan det være, at oberst Møller underkender vore autoriteter – der vel at mærke alle er indflydelsesrige muslimer eller islam-eksperter – men så burde han anføre andre kilder, som han anser for mere autoritative. Jeg har med iver prøvet at finde sådanne autoriteter gennem 1400 års islamisk historie, men har ikke kunnet finde nogen, der har haft eller har nogen væsentlig indflydelse på islam.

Som vi detaljeret gør opmærksom på, går enhver autoritativ udlægning af Koranen ud på, at de krigeriske vers har fortrængt de fredsommelige. Vi har citeret flere kilder til dette. Læs bogen.

Islam er en ideologi, hvis inderste kerne er en overenskomst mellem den enkelte troende og den grusomme gud, Allah. Muslimen skal med sin person bidrage til kampen for islams verdenserobring og slavebindingen af de vantro, indtil Allahs religion hersker overalt. For denne tjeneste vil muslimen komme i paradiset, mens den slappe eller efterladende muslim vil havne i helvede, fordi han har svigtet.

Og hold nu ørerne stive: Heldigvis er der muslimer, der ikke kan skrive under på en sådan udlægning af deres tro. Men det er ikke dem, der spiller førsteviolin, når det gælder om at fastslå, hvad der er god islam.

Igen: vores bog handler om islam – ikke om muslimer.

Jeg har beskæftiget mig med islam i nu ca. ti år. Og tro mig: Hvis der havde været andre udlægninger af muslimske forfattere med blot nogen indflydelse, ville jeg have glædet mig til at citere dem. Jeg har ikke fundet nogen.

Jeg ville meget hellere have skrevet en bog med det budskab, at der blandt islams ulema – altså de teologisk kyndige – foregår en idekamp mellem folk, der vil humanisere de kanoniske skrifters krasse budskaber, og andre, der vil holde fast i den voldsfikserede udlægning, der blev fastslået i det niende århundrede.

Jeg har ikke kunnet finde sådanne ulema. Lars Møller mener tydeligvis, at de findes. Kan han ikke hjælpe os på vej med en lille angivelse af, hvem de er, og hvilken indflydelse han mener, de har?

Oberst Møller harcelerer også over, at vi nævner, at den første kendte jødepogrom i Europa fandt sted i det muslimske Granada i 1066. Hvorfor fortæller vi ikke, at en lignende pogrom fandt sted i England 20 år senere? Hvis han havde ladet være med bare at skumlæse bogen – eller hvad han nu har gjort – ville han vide, at vi nævner Granada-massakren som et bevis på, at islam ikke var slet så tolerant og næstekærlig, som vi får det fremstillet. Vi oplyser omhyggeligt om de pogromer, der fandt sted i det kristne Europa i de følgende årtier. Det er dem, vi alle hører om til enhver tid. Vi hører aldrig om massakren i Granada og adskillige andre steder i Dar al-Islam.

Vi har anført flere andre kilder, der afkræfter myten om det lykkelige muslimske Andalusien som et uovertruffent højdepunkt i den menneskelige civilisation. Igen – læs dog bogen og forhold jer til de kilder, vi henviser til. Og – igen, igen – hvis man mener, at der findes bedre kilder, kunne det være rart at få dem præsenteret.

Helt latterlig bliver Møller, når han påstår, at man ud fra Bibelen kan opstille en kristen undertrykkelseshistorie, der er helt på linje med den, der fremgår af Koranen, hadithen, siraen og de autoritative udlægninger af islams kanoniske skrifter – og ikke mindst af de islamiske magthaveres praksis gennem 1400 år.

Vi gør en del ud af netop dette punkt. Og vi gør opmærksom på, at alskens undertrykkere, imperialister, racister og andre voldsmænd op gennem historien har forsøgt at retfærdiggøre deres ugerninger ved at henvise til Bibelen.

Men skal vi ikke slå fast, at kristendommen bygger på Det Ny Testamente, og mere specifikt på de udsagn, der tilskrives Jesus? Af disse udsagn og af Jesu handlinger kan man ikke udlede nogen krigerisk tilbøjelighed. Ikke noget bud om med sværdet i hånd at underlægge sig verden eller at udrydde eller slavebinde vantro. Af Det Ny Testamente kan der ikke udledes nogen statsopfattelse eller nogen gudgiven lov om indretningen af det jordiske samfund.

Jesu mission, som vi får den beskrevet i Bibelen, var netop at gøre op med enhver lovreligion og at sætte mennesket frit. Det må være gået op for ethvert retskaffent menneske, der hævder at have studeret Bibelen.

Jer anerkender til fulde Lars R. Møller som en tapper soldat, men jeg ynker ham som fej, når han – uvist af hvilken grund – føler sig tvunget til at fordreje historien. Hvad skal alt det andet så til for? Hvem er denne modige mand bange for?

I bogen har vi flere steder – bl.a. i forordet – omhyggeligt understreget, at den ikke handler om muslimer – som vi betragter som ofre for verdens mest ondartede og udspekulerede totalitære ideologi. Den handler om islam – altså om den ideologi, der forsøger at undertrykke os alle – muslimer som ikke-muslimer.

Og så kommer oberst Møller Gud hjælpe os og fortæller, at han kender mange gæve muslimer, som han spiller fodbold med. Som om det skulle gøre fra eller til i bedømmelsen af islam.

Jeg kender også mange gæve muslimer – og vel især eksmuslimer eller muslimer, der gerne ville bryde ud af den ideologiske spændetrøje, hvis det ikke var forbundet med livsfare. Jeg rejser en del i verden og arbejder sammen med snesevis af den slags frygtløse mennesker, hvis mod sætter den politisk korrekte obersts betragtninger i et meget pinligt lys.

Vores bog handler om islam. Nærmere bestemt om islams erobringsstrategi, dens taktik og dens våbenarsenal. Vi bygger denne analyse på Islams egne skrifter og på udtalelser af islams mest indflydelsesrige udlæggere og talsmænd gennem 1400 år. Tro mig, hvis der havde været alternative udlægninger af ideologien, som havde overlevet de islamiske voldsfanatikeres intimidering, og som har nævneværdig indflydelse i dag, ville vi have citeret dem.

Jeg kender ikke nogen.

Jeg sætter min lid til de modige mennesker i Iran og andre steder i Dar al-Islam, der går på gaden med risiko for deres liv. Som i disse dage bliver torteret i fængslerne, fordi de er tilhængere af den frihed, som Jesus proklamerede. Som er blevet fulgt op i den vestlige historie af tænkere som Montaigne, Luther, Spinoza, Milton, Hume, Mill, de amerikanske revolutionære, de franske encyklopædister.

På søndag agter de islamiske magthavere i Teheran at henrette flere frihedskæmpere. På dødsgangene venter over 100 teenagere på samme skæbne. Alt dette sker i islams navn.

Hvis jeg var troende, ville jeg bede til, at dette ikke ville ske. Som svagt-troende må jeg nøjes med at tale sandt.

Mogens Camres indlæg ved mødet i Trykkefrihedsselskabet

I formiddags modtog jeg i mit hjem et besøg af mine venner fra den iranske frihedsbevægelse. De kom med en stor buket blomster i rød-hvide farver for at takke for bistand med at få 36 iranske modstandsmænd frigivet fra et irakisk fængsel.

Jeg nævner det, fordi jeg kan se af et par anmeldelser, at der er nogle, som har misforstået formålet med at skrive en bog som 1400 års krigen. Lad mig sige det helt klart: Vi er ikke i krig mod mennesker med islamisk baggrund. Vi er sammen med nogle mennesker med islamisk baggrund i krig mod fundamentalister, som ødelægger livet for mennesker i de islamiske lande, og truer udviklingen i mange lande udenfor den islamiske verden. Afdækningen af den islamistiske tankegang er nødvendig for at hjælpe mennesker ud af den ødelæggende islamiske politiske kultur.

Der er nogle som siger, at vi ikke må fortælle sandheden om islamismen. Europa Parlamentets netop afgåede formand, tyskeren Pöttering, forbød forevisning af Geert Wilders film Fitna i Europa Parlamentets bygninger. Vi kunne ikke tåle at høre, hvad de islamistiske imamer og politikere sagde. Det var som bekendt kun dem, der talte på filmen. Geert Wilders sagde ikke et ord. Der er nogle der tror, at det sagte ikke er sagt, hvis vi fortier det, at truslen ikke er til stede, hvis blot vi nægter at have hørt den.

Vi må ikke fornærme de rare mennesker med at trykke tegninger af Muhammed. Deres fine følelser bliver såret, hvis nogen gør opmærksom på, at Muhammed var en krigsherre, som var præcis lige så brutal og kynisk som andre krigsherrer på det tidspunkt i historien – for deres verdensbillede kan ikke tåle, at nogen piller ved deres illusioner. Mennesker, som er frataget en sund tilværelse, bliver naturligt nok krænkede, når man fortæller dem, at der ikke er nogen dækning på den veksel på evigheden, man har givet dem i stedet for et ordentligt liv.

Men det er nødvendigt, at vi retter kritik. Det er nødvendigt, at vi river sløret fra deres øjne og burkaen af deres indespærrede kvinder. De som ærbødigt bøjer sig og siger, at vi ikke må stille spørgsmålstegn ved en religion, ikke må kritisere budskaber, der kalder sig religiøse, er de virkelige racister – de mener jo i ramme alvor, at menneskerettighederne ikke skal gælde for mennesker i den islamiske verden, fordi en snæver kreds af diktatoriske magthavere har formået at holde folket nede i sort uvidenhed og overtro om en gud, der dikterer bøger, en ærkeengel, som optræder som postbud og en profet, der skriver et regelsæt ned, som for tid og evighed skal gælde for alt og alle.

Forrige mandag var jeg til et møde i Mellemfolkeligt Samvirke, hvor den ægyptisk fødte professor Baghat Korany fremlagde den seneste Arab Human Development Report, som udgives af UNDP. Disse rapporter om udviklingen for menneskelivet i den arabiske verden kommer som bekendt med jævne mellemrum og taler et tydeligt sprog om den islamiske kulturs problemer. Overskrifterne på forsiden siger meget klart, hvad problemerne er. Jeg citerer: ”Ørkendannelse, ulighed, forurening, vold, vandmangel, arbejdsløshed, besættelse, diskrimination mod kvinder, klimaforandring, flygtninge, sult, fattigdom, fejlernæring, identitets konflikt, militær intervention.”

Det er meget svært at få tænkende mennesker i den frie verden til at vise respekt for en religion, en kultur, der har frembragt sådanne resultater – og endnu sværere at få os til at respektere dem, der forsøger at forbyde os at sige, at der er noget helt galt.

Professor Korany er en af forfatterne til 2009 rapporten. Han er professor ved det amerikanske universitet i Cairo men ligesom de fleste af rapportens andre forfattere har han sin baggrund i den muslimske verden.

Jeg konstaterer, at UNDPs rapport i langt mere detailleret form end jeg har kunnet gøre det i denne bog, beretter om de forfærdende tilstande i den arabiske verden – tilstande som i hovedtræk er identiske med tilstandene i islamiske lande i øvrigt. Professor Korany berettede også om de vanskeligheder UNDP har med at blive hørt. Han sagde, at det faste svar på rapportens budskaber er: ”I er betalt af USA” eller: ”I er betalt af jøderne”. Så behøver magthaverne naturligvis ikke at lytte. Professor Korany fremhævede, at det kun er ved pres udefra, fra Vesten, at forholdene kan ændres. Naturligvis afhænger alt af, at det lykkes at få de muslimske befolkninger med, men de er uvidende og undertrykte og formår mange steder ikke at rejse sig imod de magthavere, som frygter oplysning og udvikling af den simple grund, at netop uddannelse, viden – naturvidenskabelig viden selvfølgelig – vil rive tæppet væk under magthaverne. Den religiøst styrede undertrykkelse er selve forudsætningen for diktaturernes beståen.

Når vi så her i Danmark påpeger, at hele udviklingen i den muslimske verden er truende for befolkningen og for den frie verden, så er der altså nogle skræmte, politisk korrekte små mænd og damer, som ikke kan lide budskabet. Det hele har slet ikke noget med islam at gøre, siger de. Det ser slet ikke så slemt ud. Islam er fredens religion. Hvis der er problemer, så er det Vestens skyld – eller Dansk Folkepartis skyld, siger de. Islamisterne er kun en håndfuld. Bare vi er rigtig flinke og forstående og ikke siger noget grimt om deres bloddryppende profet, så vil de bestemt også blive flinke og udvikle sunde og stabile samfund.

UNDPs budskaber har i en årrække været de stik modsatte. De peger på et omfattende sammenbrud i den arabiske verden, som kun kan undgås ved drastiske reformer, og disse reformer er kun mulige, hvis den frie verden tør anfægte de dogmer, underudviklingen hviler på.

Jeg var i oktober sidste år i Irak. Fra Erbil i den kurdiske del i nord til området ved Bagdad. Der er tale om et land i kaos. Om en regering, der er i lommen på de fundamentalistiske diktatorer i Teheran, om ministre, som befolkningen ikke stoler på, og som ikke stoler på hinanden. Alligevel vil jeg sige, at jeg mødte brave folk, prominente stammeledere, som så rationelt på verden og delte de synspunkter på udviklingen, som bl.a. UNDP giver udtryk for. Men det er ikke dem, vi først og fremmest støtter. Vi støtter os på nogle, som kan udøve magt, men hvis dagsorden ikke er den samme som vores, og som ikke formår at bringe landet videre. Helt tilsvarende kan siges om dem, Vesten kalder sine forbundsfæller i Afghanistan, Pakistan eller Saudi Arabien.

Den islamiske verden kan kun ændres afgørende indefra, men det sker kun, hvis vi formår at sætte udviklingen i gang. Der indebærer, at vi vil føre en ideologisk krig imod den ødelæggende islamiske verdensopfattelse, at vi vil afvise at bøje os i respekt for uvidenhed, at vi vil tvinge oplysning og uddannelse igennem og tør sige nej til at misbruge det vestlige tolerancebegreb til at gøre Europa til åbent land for de kræfter, der ikke viger tilbage for noget middel til at sætte udviklingen i stå.

Denne bog slutter jo med at erklære, at vi tror på, at Vesten kan vinde 1400 års krigen. At de begreber om frihed, menneskerettigheder og demokrati, som satte sig igennem i Europa i Oplysningens Århundrede, kan blive alle folks eje. Men det kræver, at vi tør forsvare vore ideer. Denne bog er således også en advarsel mod de naive, som tror, at vores model automatisk sejrer, bare fordi vi er overbeviste om, at den er den rigtige.

Vi er oppe mod nogle, som stadig tror, at deres model kan bringe verden videre. Men det kan den ikke, og det skal vi have mod til at sige, så det ikke kan misforstås. Sappho.dk

“Koranen er  årsagen til alle  vores integrationsproblemer”

Det er på tysk. Politiken- segmentet må sidde over. Også i Tyskland tror kristne præster at Islam er en race og kun en religion.  Via Hodja “Berlinerluft”:

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Casper | Borgerlig bums

Kan man se hele programmet fra Al-Jazeera nogen steder? Jeg har forgæves forsøgt at finde det på deres hjemmeside.

Fritz
Fritz
12 years ago

Fuck(af) i lige måde, til alle tilhængere af middelalder kulten.

Menig 442
Menig 442
12 years ago

Når folk i Vesten, der tumler med integrationen af muslimer ikke bruger Koranen til orientering, men digter den ene ubrugelige løsning efter den anden, så kan man ikke fortænke muslimer i, ikke at have opdaget, at alle deres problemer skyldes deres tro.
Hov der er fodbold.

Janne
Janne
12 years ago

“I bogen har vi flere steder – bl.a. i forordet – omhyggeligt understreget, at den ikke handler om muslimer – som vi betragter som ofre for verdens mest ondartede og udspekulerede totalitære ideologi. Den handler om islam – altså om den ideologi, der forsøger at undertrykke os alle – muslimer som ikke-muslimer.”

Det er jeg enig i.

Janne
Janne
12 years ago
Reply to  Janne

Muslimer er mennesker. Det er det islamiske religiøse tankesystem IKKE.

Mette L.
Mette L.
12 years ago
Reply to  Janne

Jamen, jeg har nogen gange svært ved at forstå det.. uden muslimer var der vel ikke islam?

LFPC
12 years ago
Reply to  Mette L.

Det er sandt, men det er vigtigt at opretholde distinktionen, bl. a. fordi vores politiske modstandere blander begreberne sammen, enten det er ud fra vanskeligheder ved at forstå abstrakte kategorier, eller det er direkte manipulatorisk: Birthe Rønn Hornbech der drejede Jesper Langballes “pest over Europa” hen til at handle om muslimer, hvor Langballe talte om ideologien islam. Uenigheden bunder i synet på ‘essens’: ‘Er’ islam noget i sig selv, bestemt ud fra tekster, traditioner, tolkninger, ulema (de autoritative fortolkere), eller defineres islam af den enkelte muslim? Dette sidste er den samlede akademiske verdens syn, post-Edward Said. Vi andre ser at… Read more »

Per N
Per N
12 years ago

Om Mishra`s udtalelser.

“Som bestyrelsesmedlem vil jeg benytte lejligheden til at invitere Mchangama til vores generalforsamling.”

Jeg er ikke så sikker på at Mchangama vil være et plus for foreningen.

Per N.

Janne
Janne
12 years ago
Reply to  Per N

Det er jeg enig med dig i.

Victor
Victor
12 years ago

Balladen om muslimer i Berlin fortsætter – nu er det dommer Kirsten Heisig, der fortæller om sine erfaringer:

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,druck-654249,00.html

Janne
Janne
12 years ago

Sådan skriver Mishra om Trykkefrihedsselskabet. Jahuu, ham kan jeg godt li’. Jeg deler dog ikke hans mavegruse beundring for Obama, men det er en anden historie. “Men Trykkefrihedsselskabet er ikke en eksklusiv klub. Medlemmerne er mennesker med vidt forskellige politiske holdninger og baggrund, men en ting er fælles: ønsket om at forsvare ytringsfriheden. Det er glædeligt at nogen ønsker at kopiere Trykkefrihedsselskabet, som jeg nu har været tilknyttet i snart 3 år. Som bestyrelsesmedlem vil jeg benytte lejligheden til at invitere Mchangama til vores generalforsamling. Foreningen vil altid være glad for flere medlemmer. De nuværende medlemmer er meget forskellige. Der… Read more »

Janne
Janne
12 years ago
Reply to  Janne

hov det hedder da vist næsegruse..

Limewoody
Limewoody
12 years ago

Det kunne jo være begriende om de i vesten fredede samfund i mellemøsten og opland blev udsat for samme dybdeborende tv-dækninig. Men det er jo klart at hvis tv-selskaber udsatte disse samfund for kritisk dækning ville reaktionen være den samme. Så ville tvfolkene være fremmedfjendske og islamofober alle til hobe. Jeg tror ikke man skal lade sig stikke blår i øjnenene: Den egentlige årsag til at vi i deres øjne er racister og islamofobe osv. er jo dyb est set, at vi ikke er som dem. Og desværre halser medierne med tungen ud ad kæften. “Oh de er racisister i… Read more »

Janne
Janne
12 years ago

“…vi vil afvise at bøje os i respekt for uvidenhed, at vi vil tvinge oplysning og uddannelse igennem og tør sige nej til at misbruge det vestlige tolerancebegreb til at gøre Europa til åbent land for de kræfter, der ikke viger tilbage for noget middel til at sætte udviklingen i stå.”

Ja, præcis.

Poul Højlund
Poul Højlund
12 years ago

“Politiet fandt to skydevåben, det ene skarpladt, samt en kniv, og to personer blev anholdt, men dog løsladt igen med det samme.”

Øh, har Folketinget ikke strammet våbenloven in absurdum med det resultat, at hæderlige borgere fængsles for hobbyknive?
Hvordan kan dette passere? Er det beviset på, at gadens arabiske parlament råder og regerer overfor et frygtsomt politi? Sig det er løgn!

Mosemanden
12 years ago
Reply to  Poul Højlund

Poul våbenloven håndhæves ikke overfor de unge araber af frygt for at de store mængde våben der er i deres besiddelse vil blive brugt imod politiet og ikke bare rockere og folk der ligner rockere .

Pk
Pk
12 years ago

Fuck Danmark. Ja, det bliver vi hver dag af muslimer og politikere.

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago

Fra den muntre afdeling. Arabere bekymrer sig åbenbart ikke så nøje om
realiteterne – bare det ligner en zebra, så er det da godt nok.

http://politiken.tv/bagsidentv/desjove/bagsiden/article806933.ece

Zoo uden zebraer maler æsler stribede

——————————————————————————————————–

Bare de nu ikke får vrøvl med stormuftien / over-ayatollahen for denne
implicitte anerkendelse af Darwin’s udviklingslære. Den er da ellers
normalt noget muslimer plejer at kunne hidse sig voldsomt op over.

Hvad bliver mon det næste? Mennesker klædt ud i abekostumer? 🙂
Nå, nej – det er nok at strække “varanen” lige lovligt langt …

Mia
Mia
12 years ago
Reply to  Bjovulf

De er da ressourcefulde i Palæstina – det må man lade dem!

hp
hp
12 years ago
Reply to  Mia

Hej Mia

Overskuddet stammer vist primært fra, at ingen mennesker på denne klode får større bistandshjælp end palaraberne i Gaza-striben.

Producerer de noget som helst, ud over børn i enorme mængder?

mvh hp

21
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x