21
dec
Seneste opdatering: 23/12-09 kl. 0552
118 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Jeg har aldrig set og hørt Ole Birk Olesen før, kun læst hans evigt fjogede, evigt undvigende, kommentarer til modstandere som Lars Hedegaard. Altid med karikerede fremstillinger af disses synspunkter som en slet skjult anledning til ikke at kigge på tørre ting som ‘facts’ og ‘dokumentation’. Selv om jeg gerne skyr tv-mediet, kan det dog undertiden være gavnligt at prøve at danne sig et bredere billede end blot ud fra ord på en skærm, og således fik den netop afsluttede Deadline-duel mellem netop OBO og Hedegaard helhedsindtrykket til at blive bekræftet og uddybet. Hvem ‘vandt’? Ingen, for vi taler om to diametralt modsatte tilgange til følelsesladede emner som islam, og interviewet vil ikke flytte én eneste over til modparten. Derfor er der absolut heller ingen grund til at gå i detaljer med ordvekslingen, men optagelsen kunne for så vidt med fordel anvendes til undervisningsbrug, hvis nogen skulle ønske at kigge på kulturkløftens fronter i 00’ernes Danmark.

For hvad var det vi så? Tja, Ole Birk Olesen er sin skriftlige persona: Et evigt fjoget, hånligt, men påtaget overlegent, klovneansigt, der signalerede ‘lad os ikke gå ind på det faktuelle’, en sjov spilopmagerfætter til Simon Emil Ammitsbøll. For som hos dem vi forgæves debatterer med, er det centrale hos OBO ikke facts, men intentioner. Hedegaards forsøg på at indsparke kedelige faktuelle oplysninger prellede – rutinemæssigt – af som vand på en gås på Simon Emil Olesen. “Hadith’er eller hvad du kalder dem”. Ja, hvem gider sætte sig ind i den slags teknikaliteter. To prognoser jeg gerne vil vove: Danmark bliver aldrig helt igen, og ‘debatten’ her bekræftede hver fløj i hvorfor. Og fremtiden bliver ikke formet af angiveligt uanstændige udtalelser af Lars Hedegaard, ej heller af virkelighedsfornægtelse, utopiske idealer og shaming fra den anden side. Fremtiden bliver formet af de kræfter der nu engang er oppe imod hinanden, hvor meget end den anden fløj prøver at give budbringeren skylden (LFPC). Deadline d.21.12

Sverige mod ny voldtægtsrekord

En årlig øgning på 6-8 %, er blevet det normale. Hvorfor har Sverige 10 gange flere anmeldte end Danmark ? Det findes der ikke et overbevisende officielt svar på, selvom forskere har forsøgt sig. Et mørketal på 1:5 regnes for konservativt. dvs. potentielt plus 60.000 svenske voldtægter. Hvem begår dem ? Det er der kun enkeltmarkører på:

Våldtäktsmannen är i väldigt liten grad ”vem som helst”. Det visar juristen Ann-Christine Hjelm, som på uppdrag av Brottsoffermyndigheten granskat grova brottmål i Svea hovrätt (”Är kulturgenererad grov brottslighet myt eller verklighet”). De 27 dömda våldtäktsmännen som ryms i hennes studie levde i ungefär hälften av fallen under socialt oordnade förhållanden. 85 procent var födda utomlands eller av utomlandsfödda föräldrar, vilket ju tyvärr i Sverige i hög grad blivit en klass- och utanförskapsmarkör

Bara en prognos men att det blir rekord även 2009 råder det inga tvivel om. 5455 våldtäkter anmälda och då är inte december inräknad. Förra rekordet låg på 5446 (2008).Tillsammans med medelvärdet för de 11 första månaderna blir prognosen 5951 anmälda våldtäkter 2009. Våldtäktsrekord igen år 2009

Folkmängden ökar med rekordfart

När det nya året inleds kommer Sveriges folkmängd att vara 9. 340. 000 personer enligt den preliminära befolkningsstatistiken. Folkmängden ökar med rekordfart, vi blir 84. 000 personer fler under 2009. En så stor ökning har bara noterats en gång tidigare, nämligen 1946.

Fler somalier kommer till Sverige.Invandringen fortsätter att ligga på höga nivåer. Under 2009 beräknas 102. 000 personer invandra. Största invandrargruppen är återvändande svenska medborgare, följd av irakier och somalier. Antalet irakier som invandrar till Sverige har minskat med ungefär 30 procent jämfört med föregående år samtidigt som invandringen av somalier har ökat med 50 procent. Liksom tidigare år är en något större andel av invandrarna män.

Nästan en femtedel har utländsk bakgrund*: Av Sveriges befolkning är 14 procent födda utomlands. Största gruppen utgörs av 173 000 personer födda i Finland följt av 117 000 födda i Irak. Vidare är 390 000 personer födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar. Tillsammans med de utrikes födda utgör de vid årsskiftet nära 19 procent av Sveriges befolkning.*Utländsk bakgrund utgörs av utrikes födda och svenskfödda med två utrikesfödda föräldrar. SCB: Folkökning mitt i den ekonomiska krisen

Statistikken giver kun et tilnærmelsesvist billede. Efterkommeres børn er svenskere, men et groft overslag viser, at Sverige demografisk set i dag befinder sig, hvor Danmark ifølge en prognose befinder sig i cirka år 2060. Mona Sahlin havde altså ikke helt ret, Sverige er 50 år forud for Danmark, ikke 40. Men det egentligt  interessante spørgsmål, kan ikke  besvares: hvor mange befinder der sig i landet fra en ikke vestlig kulturkreds? Det tal og deres idéer bestemmer Sveriges fremtid, sådan som det allerede farver nutiden.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
118 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Følg diskussionen på Snaphanen 22 december 2009 – OBOen spiller falsk […]

Vivi Andersen
Vivi Andersen
12 years ago

LFPC 23/12 kl. 13:24 Tusinde tak fordi du fik sat ord på det jeg tænkte ! Hvis der er noget der kan gøre mig nervøs er det, når folk mener at vi af hensyn til dit og dat skal stoppe med at beskrive den virkelighed der omgiver os. I disse tider hvor vi har internettet, kan dappe ud via dette og læse om hvad der foregår i andre lande verden over, hvad folk mener og hvilke oplevelser de har eksisterer der ingen undskyldninger længere for at være, a la OBO, uvidende om ideologien Islam og hvad det er der foregår… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

Casper Ja, hvormange ved noget om nogetsomhelst, islam, kristendom, krusemyntedamps destillation, manipulation, markedsøkonomi, og hvad ved jeg. At man kan komme til at tage det for givet at andre ved lidt, noget eller meget om et emne er vist meget menneskeligt. Erfaringer kan vise, og viser ofte når emner og begreber er specielle og kræver en større indsats og viden, at realiteterne med hesyn til indgående indsigt er en anden end både hvad man kunne tro, respektivt niveauer ikke er tilstede højere end den en umiddelbar tilgang giver. Selv om et snævert opsat ideal kan være størst mulig oplysning, er… Read more »

PerH
PerH
12 years ago

@Casper | Borgerlig bums “de gode muslimer tør ikke eller er for ærekære,” Ærekær er et meningsløst udtryk, for hvem er man ærekære over for,hvis man ved sin passivitet dækker over trosfællers ugerninger. En ærekær muslim, som der sikkert er mange af, er ikke ærekær over for de mishandlede pigebørn men er ærekær over for ummaen. Dermed er han eller hun ikke god efter nogen etik, som vi forstår og accepterer men er kun god efter en islamisk målestok om aldrig at stikke sine trosfæller til det vantro samfund. Meget af det skønmaleri, der fremføres til forsvar for angiveligt stakkels… Read more »

Casper | Borgerlig bums

Jeg tror egentlig hverken folk lider af stockholmssyndrom eller oikofobi, men ren uvidenhed. Hvor mange danskere ved egentlig noget om islam? Det er vel kun dem der møder større mængder muslimer i det daglige, altså de fattigste danskere i almene boligområder samt ansatte i social-, kriminal- og sundhedssektoren. Samt folk med muslimsk baggrund. Samt en utrolig lille del af den danske middelklasse. Den danske underklasse råber ikke op i medierne, de gode muslimer tør ikke eller er for ærekære, og så er der altså kun en lille gruppe islamkritiske personer tilbage til at føre ordet. Deres arbejde er meget beundringsværdigt,… Read more »

Benjamin
Benjamin
12 years ago

@Henrik: da det multietniske samfund uden tvivl vil blive fremtidens samfund. Måske inde i dit hoved vil denne fremtidsudsigt komme til at passe. Men så længe der er folk som os, der kæmper hårdnakket imod at vores forræderiske levebrødspolitikere smider alt det i skraldespanden, som generationer af danskere og europæere har knoklet og betalt dyrt for at skabe, så vil den kommunistiske våde drøm om masseinvasionen fra den tredje verden til Europa, med deraf følgende død for den europæiske civilisation, ikke komme til at gå i opfyldelse, Henrik. Hvad er formålet med at kæmpe hårdt for at nå op på… Read more »

pap
pap
12 years ago

@ LFPC

Sådan som jeg husker Tønder-sagen var hovedparten af de dømte udlændinge (tyrkere og tamiler). Faderen til pigen var dog dansk.

pap
pap
12 years ago

@ Ben Adamsen

De fleste er sandsynligvis ikke påvirket af “propaganda”, som du kalder det. De er påvirket af empiri. Det kan konstateres, at islam påvirker Europa negativt. Det er man nødt til at forholde sig til. Jeg vil tro, at du derimod lider af et grimt tilfælde af Stockholm-syndrom: Du elsker dine besættere.

“Til alle der støtter Hedegaard og Co. vil jeg sige det meget simpelt: Dø i jeres had.”

Det er en upassende bemærkning, som du bør undskylde for og trække tilbage med det samme.

JensH
JensH
12 years ago

“øve os i at leve sammen”

Sikke da noget sludder. Danskerne skal ikke ‘øve’ sig i at leve efter islamiske normer og værdier i deres eget land. Indvandrere skal selvfølgelig assimilere sig ind i Dansk kultur og levevis. Hvis indvandrere insisterer på at det er deres kultur som den oprindelige skal indrette sig efter, så er der ikke længere tale om ‘indvandring’. Så er der tale om ‘invasion’.

Liva
Liva
12 years ago

OT

Velkommen tilbage, Mette. Og glædelig jul til dig – ja og til alle jer andre også. 🙂

Henrik Jensen
Henrik Jensen
12 years ago

Julehilsen Min forståelse for “Snaphane-retorikken” og almene menneskesyn, kan ligge på et meget lille sted. Jeg er af den opfattelse, at begge dele er medvirkende til at skabe et yderligere skel mellem befolkninggrupper – og at den ikke lader andre ekstremister noget at høre. Den globaliserende integration bliver unødigt besværliggjort – og vi skulle måske i stedet bruge tiden på at øve os i at leve sammen, da det multietniske samfund uden tvivl vil blive fremtidens samfund. Det kan være man ikke kan lide tanken – men jeg tror, at tiden er brugt fornuftigt, hvis man forsøger at vænne sig… Read more »

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Henrik Jensen

Hvorfor er det ekstremistisk at være modstander af islam?

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  LFPC

“øve os i at leve sammen”.

Det gøres netop ved at debattere og diskutere. Ikke ved at befinde sig i hvert sit rum/bydel/område med hver sin dagsorden og love.

steen
Admin
12 years ago
Reply to  Henrik Jensen

@ Henrik Jensen: Det er ikke ekstremisme, at insistere på, at folk der kommer hertil, underlægger sig vores vurderinger og levevis uden forbehold. Det er et rimeligt krav, og det er ikke bare vores, det er i det store hele befolkningens. Ellers må de, der med god grund flygter fra den muslimske kulturkreds, flygte et andet sted hen. Så enkelt er det. Det er iøvrigt noget af en eufemisme, at kalde den flugt fra mislykkede stater for “globalisering”. Hvis de virkelig VAR flygtninge fra den, ville de vel ikke så standhaftigt stå på deres medbragte “menneskesyn” ? DE skal assimilere… Read more »

Thomas Bolding Hansen
12 years ago
Reply to  Henrik Jensen

Min foragt for sådan et lala, blødt, naivistisk, make love not warm syn på tingene er grænseløst.

Ikke fordi jeg ikke kan følge den smukke drøm, men fordi det gør prisen og konsekvensen så meget desto højere, når den brutale virkelighed kommer tromlende og det gør den!

Mette
Mette
12 years ago

Glædelig jul også til dig PerH Jeg kender fortidens konservative hattedamer fra nærmeste hold. Min mor var en af dem, hun forlod ikke hjemmet uden hat, til nød alpehue. Nutidens konservative hattedamer er noget anderledes, de har kasseret de konservative mærkesager. Men mon ikke det alligevel ville ændre deres syn på Khader, hvis journalisterne tog sig samme og begyndte at kigge ham efter i sømmene. For eksempel er det da sært ulogisk, at både Khader og hans halvsøster Kristina hævder at være vokset op med den fælles far. Kristina var omkring et år, da Khaders mor ankom fra Syrien med… Read more »

PerH
PerH
12 years ago

@Mette Også godmorgen til dig. Jo, Khader burde være færdig i borgerlig politik, hvis han har politianmeldt Hedegaard til politiet for overtrædelse af mundkurvsloven. Men nu er han jo medlem hos K, som er alt andet end borgerligt. Der er tilstrækkeligt mange hattedamer i dette borgerlige udsalgsparti til at bære ham på hænder og fødder, uanset hvor dårlig han er for partiet. Husk på at Khader nyder godt af den særlige uskrevne regel, der giver medlemmer af visse minoriteter særlig lang snor til at begå sig på måder, der ville koste en almindelig hvid kristen mand sit politiske liv. Man… Read more »

Mette
Mette
12 years ago

PerH

Godmorgen.

Knud Larsen er ganske rigtigt speciel. Jeg har såmænd en gang overvejet, om han skulle være identisk med Naser Khader. Man kan nemt få den tanke.

Hvis det er sandt, at Khader har opført sig så dumt, at han har meldt Hedegaard til politiet, må han vel selv være færdig i borgerlig politik, og det var ikke et sekund for tidligt.

Anna Lyttiger
12 years ago
Reply to  Mette

Nej, det er han nu ikke. Men derimod har han i flere år debatteret politik og religion på Usenet, hvor der endda til tider har været enkelte lysglimt i hans indlæg. Bare synd, der er så langt mellem aha-oplevelserne.

PerH
PerH
12 years ago

Knud Larsens lovsang til Manji kan læses i tråden:
http://betydning.wordpress.com/2009/11/06/allahu-akbar/

PerH
PerH
12 years ago

@JensH @Mette Lige en orientering. Knud Larsen er ikke blot apologetisk over for Naser Khader men er også en fan af Irshad Manji. Han har uden skyggen af argumentation – men behørligt sekunderet af William J – betegnet Jihadwatchs Hugh Fitzgerald som kook, fordi Hugh tillod sig at kritisere Manji for et pinligt og overfladisk indlæg i kølvandet på FOrt Hood-masakren. (Google på “Allahu akbar! OPDATERET « Under overfladen”) I det Manji-indlæg, som Knud Larsen roser, trækker den overfladiske kvinde naturligvis nazikortet, idet hun skriver: Of course, Canada is hardly alone in avoiding this most public of questions. Some European… Read more »

li
li
12 years ago

Stakkels, stakkels raapil nu ser det ud til at den ikke for kvikke virkelighedsfornægter raapil igen har rodet sig ud en en tvivlsom sag, som dengang med “papir-lappen fra Rådhuspladsen” den huske vi vel alle, og tåbelige raapils rabiate råben og skrigen, indtil han blev tvunget til at acceptere virkeligheden og trussels papirlappen fra Rådhuspladsen virkelig var den ægte sandhed. Nu rystes den rystende menneskesyns ryster raapil igen over virkeligheden, og desperat forsøger at fordreje budbringerens udtalelser og vel dokumenterede påstande om iSLAM’s modbydligheder, som sjovt nok ikke ryster rystevraget raapil, underligt! Jeg har faktisk medlidenhed med den rystende menneskesyge… Read more »

Thomas Bolding Hansen
12 years ago

Er du kommet dig over frygten for Hedegaard kommer og lyncher dig, er det det, du siger, nu du skifter fokus? Det er vel noget lettere at sige “De” fremfor: “De, og jeg mener ikke allesammen, og jeg tror slet ikke det er så mange, før i anklager mig for det, det er helt klart fåtallet, men det er et udbredt problem.” At Hedegaard så ikke har fattet hvilke rivende debatulve, og forudindtagede motivanalytikere han er oppe imod, det skal han vel ikke anklages for. Med Hvilken ret, og med hvilket belæg anklager du ham for mene, “at sådan er… Read more »

lars pilegård
12 years ago

Bolding Hansen: Hvor meget skal man motivanalysere, når Hedegaard siger “DE voldtager deres børn. Man hører det hele tiden” osv. Jeg ved ikke hvad hans motiv er, men jeg kan se at han generaliserer til praktisk taget alle muslimske familier. Når du ikke kan se det, så hænger det muligvis sammen med sympati.

Vivi Andersen
Vivi Andersen
12 years ago

Angående Taqiyya, så er denne en integreret del af den shia-muslimske troslære og praksis. Hos Sunni-muslimerne anvendes den også, men er ikke på samme måde en integreret del af deres troslære . F.eks. i tilfældet af muligheden for repressalier så udlægges vers 49:13 af shia-muslimerne som, “den fornemste i Guds øjne er den af Jer, der udøver taqiyya oftest.” Det det handler om er hvilken intention, der ligger bag anvendelsen. Er intentionen god, som f.eks. at narre fjenden, er handlingen, i dette tilfælde brugen af taqiyya, i princippet også god. Tilliden i et samfund mellem dets mennesker, som er så… Read more »

Mette
Mette
12 years ago

JensH

Næh. Og vi har endnu en gang fået fastslået Naser Khaders troløshed og hans brug af andre som trædesten til selv at komme i rampelyset.
🙂

JensH
JensH
12 years ago

@Mette

Nu ikke så hård ved Knud Larsen. Han er i sandhed en sjældenhed idag. Jeg tror han må være en af de sidste der stadig ser et lys i Naser Khadar 🙂 Ærlig talt tror jeg ikke der er ret mange vælgere der er interesserede i hvad Khadar måtte gå rundt og mene.

Mette
Mette
12 years ago

Jeg gide ikke at diskutere Naser Khader yderligere med dig, Knud Larsen. Du faldt pladask for ham, og jeg ved ikke, hvad du faldt for, for jeg har aldrig set noget i ham, jeg synes nemlig, at han siger ufattelig meget dumt, og han er alt for slesk og kælen i sit væsen, til at jeg synes om ham. Du har ikke læst hans bøger, som jeg ofte har citeret fra. Der er ikke tale om, at Khader ser Ramadan som en slags nødløsning eller den eneste mulighed. Han hæver ham til skyerne, kalder ham et “fyrtårn” og meget andet… Read more »

Knud Larsen
Knud Larsen
12 years ago

@ Mette

Naser Khader glorificerer ikke Tariq Ramadan, – han troede at manden var det bedste bud på islam i Europa, og har senere sagt, at han desværre lod sig narre og tog fejl.

Khader har vel lige så meget ret til at lave sådan en fejl som alle andre, han har rigeligt med fjender blandt indvandrere, han behøver ikke flere, og for sådan noget pjat.

JensH
JensH
12 years ago

@Lars Pilgård

“bidrage til at lægge propagandaforeningen Trykkefrihedsselskabet i graven.”

Jeg tror ikke du skal glæde dig for tidligt. Ganske vist mister selskabet et par stykker, med al denne omtale vil givetvis også tiltrække nye medlemmer. Faktisk tror din underlødige blog bliver nedlagt lang tid før Trykkefrihedsselskabet, der behovet for sidstnævnte netop bliver dokumenteret af denne politisk korrekte farce vi ser i disse dage.

lars pilegård
12 years ago

Utroligt, at der kun er én (Knud Larsen) blandt de mange debattører her, der er i stand til at høre og læse hvad Lars Hedegaard egentlig siger. Men Snaphanen skal have tak for at bringe interviewet til offentlighedens kendskab og dermed bidrage til at lægge propagandaforeningen Trykkefrihedsselskabet i graven.

Thomas Bolding Hansen
12 years ago
Reply to  lars pilegård

Morsomt, Raapil, som jeg skrev, om han så havde citeret bjergprædiken, skulle OBO og dig nok havde fundet et ondt motiv og nogle slette hensigter alligevel.

VI fortolker fint, selv om det sagte ikke er skåret ud i pap. Det er visse motivanalytikere, som har et fortolkningsproblem.

Katrine
Katrine
12 years ago

Jeg er sikker på tøndersagen også var muslimer, de er altid sløret på billeder men de ser mørke ud – typisk!

Mette
Mette
12 years ago

Selv om jeg er meget enig i mange af jeres indlæg, var min første reaktion på køkkeninterviewet, at det var for firkantet. Stilen var for provokerende, og det fandt jeg uklogt, især fordi nogle få nuanceringer kunne have ændret helhedsindtrykket til det langt bedre uden at gøre brud på selve budskabet. Også jeg synes, derfor, at Hedegaard skader sig selv, og at det var unødvendigt. Man kan nemt komme til at skyde flere fra sig, end man vinder med den slags udtalelser. Nordpå synes den samme indstilling at deles af en af vennerne. http://www.document.no/2009/12/brak_i_danskenes_leir.html Men, men, det er hele tiden… Read more »

JensH
JensH
12 years ago

Og så sidder hatte-damen Kathrine Lilleør og tuder over, at Trykkefrihedsselskabet har ‘smidt hende ud’ efter hun til samtlige medier har fortalt hun vil forlade selskabet såfremt hun ikke fik sin vilje: http://kathrine.blogs.berlingske.dk/2009/12/22/smidt-ud-af-trykkefrihedsselskabet/#comment-15067 Hun får selvfølgelig stor ros af venstrefløjens organiserede debat-spammere, og det er indlæggende kører selvfølgelig i den samme skure som de gør i alle debat-tråde i blogs-færen. Dog var der et indlæg jeg faldt over, og det er fra en “Martin Salo”, (en virkelig stor-spammer): “I Sverige tager man skam debatten om indvandrere. Danskere elsker fordommen, at man i Sverige ikke må sige tingene højt. Jeg kan… Read more »

JensH
JensH
12 years ago

“Hvor kommer race ind i billedet?”

Islamisterne gør alt for at islam skal få den samme status som ‘race’, både internationalt og i de enkelte vestlige lande. Og desværre er de godt på til lykkedes.

Benjamin
Benjamin
12 years ago
Reply to  JensH

Ja, desværre må man sige at du har ret. Hvilket FN organ var det nu igen, der for nylig fordømte religionskritik som overgreb mod menneskerettighederne? Kan s’gu ikke lige huske det, men det er sådan noget, der totalt fjerner min respekt for FN. Hvorfor skal Danmark rette sig efter en sådan organisation, endsige være medlem af den, når den så åbenlyst går muslimernes ærinde og spiller deres spil? Danmark ud af det lort ligesom EU og det kan KUN gå for langsomt. #off-topic# Jeg var i øvrigt i supermarkedet i dag, og jeg måtte til min væmmelse konstatere, at SAMTLIGE… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
12 years ago
Reply to  Benjamin

Det er dog ikke noget nyt, og skyldes – i hvertfald oprindeligt – ikke imødekommenhed overfor herboende muslimer, men den omstændighed, at kyllingerne eksporteres til muslimske lande. Eller eksporteredes, jeg ved ikke, om de stadig bliver det, nu hvor bl. a. Thailand producerer dem så billigt. “Hallal”-slagtningen består, så vidt jeg er orienteret, blot i, at et bånd med en imams messen kører ustandseligt i baggrunden, mens båndet med kyllinger passerer forbi. Imamen eller hans organisation får så en hoben penge for at erklære kyllingerne for “hallal” … Og langt de fleste muslimer er mere end tilfredse med den ordning,… Read more »

PeterK
PeterK
12 years ago
Reply to  Morten - - -

Kyllinger slagtes ved at de ved ankomsten til slagteriet hænges op i benene i et transportbånd og køres igennem 2 roterende knive, der skærer hovedet af dem på under et sekund. Finito, sort lys. Er det halal, har jeg ingen kvababbelser med det. Jeg undgår derimod bevidst moskemærket, fordi vi betaler en afgift til Islamisk Trossamfund for at få lov til at sætte det på, og dermed financierer vores egen undergang. Som Lenin (eller var det Marx?) sagde, vil kapitalisten sælge det reb han hænges i. Større dyr får en boltpistol, og dør øjeblikkeligt – undtagen når de halalslagtes ved… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
12 years ago
Reply to  Benjamin

Ufølsomhed overfor dyr er kulturelt betinget, ligesom oplevelsen af ubegrænset forældrekærlighed. Men begge egenskaber er reelle menneskelige egenskaber, når kulturen når til et modenhedsstadie, som vor kultur har nået – eller er i færd med at nå. Vi er nemlig desværre også fortsat grusomme mod dyr i den såkaldte “animalske produktion”.

– – –

Egtvedpigen
Egtvedpigen
12 years ago
Reply to  Morten - - -

“Ufølsomhed overfor dyr er kulturelt betinget…”

Ja, og i Danmark er kulturen DANSK ,og her forsøger vi at undgå alt for megen lidelse for dyret under slagtningen. Se denne video og sig mig, om du synes at halalslagtning hører til i Danmark:

http://www.youtube.com/watch?v=dXx_ocntl6o

Egtvedpigen
Egtvedpigen
12 years ago
Reply to  Morten - - -

“Ufølsomhed overfor dyr er kulturelt betinget…”

Ja, og i Danmark er kulturen DANSK ,og her forsøger vi at undgå alt for megen lidelse for dyret under slagtningen. Se denne video og sig mig, om du synes at halalslagtning hører til i Danmark:

http://www.youtube.com/watch?v=dXx_ocntl6o

Morten - - -
Morten - - -
12 years ago
Reply to  Morten - - -

Jeg satser på, at udviklingen vil afskaffe grusomhed mod dyr. Respekt er for mig et absolut begreb, der rummer en spirituel oplevelse af skyldigt hensyn i den fælles tilværelse, og det kan ikke begrænses til at omfatte udvalgte racer, således ejheller dyreracer.

Til gengæld betyder respekt ikke noget andet i min ordbog. Således heller ikke “underkastelse” (bare for at spare migselv for diskussionen :)).

– – –

Egtvedpigen
Egtvedpigen
12 years ago
Reply to  Morten - - -

“Jeg satser på, at udviklingen vil afskaffe grusomhed mod dyr.” Gad vide om kvinder nogensinde havde fået stemmeret i Danmark, hvis suffragetterne havde sagt til hinanden: “Lad os satse på at udviklingen skaffer os stemmeret”? Din ovenstående kommentar afslører, hvor godt og trygt et land Danmark har været at vokse op i; den afslører dog også, hvor uhæmmet naiv man bliver af at leve et langt liv i magelighed. Jeg satser på, at vi selv afskaffer grusomhed mod dyr. “Respekt er for mig et absolut begreb, der rummer en spirituel oplevelse af skyldigt hensyn i den fælles tilværelse…” Jeg er… Read more »

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Morten - - -

Egtvedpigen “Gad vide om kvinder nogensinde havde fået stemmeret i Danmark, hvis suffragetterne havde sagt til hinanden: “Lad os satse på at udviklingen skaffer os stemmeret”? Din ovenstående kommentar afslører, hvor godt og trygt et land Danmark har været at vokse op i; den afslører dog også, hvor uhæmmet naiv man bliver af at leve et langt liv i magelighed.” Lige præcis. Eller gad vide hvordan det var gået hvis kvindesagskvinder og mænd – de gode gamle af slagsen – havde sagt “Lad os satse på at udviklingen gør at mænd stopper med at slå konen” – Eller omvendt. Eller… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
12 years ago
Reply to  Morten - - -

Det er udviklingen, der gør det muligt at afskaffe og indføre. Det er meget tydeligt. Vi kunne ikke have haft denne diskussion for tre hundrede år siden. Det kan vi nu, men vi kan ikke afskaffe grusomheden. Endnu. Det er ellers ingen sag: gør det til et forbrugerkrav, at dyrene skal have et ordentligt liv. Vupti! Men det må vi altså vente på, Egtvedpigen. Dog tror jeg, vi bliver i stand til det, efterhånden som vor kultur modnes yderligere 🙂 Og så: Jeg er ikke bange for at lyde tåbelig i hvem som helsts øren. At lyde intellektuel er en… Read more »

Benjamin
Benjamin
12 years ago

Og så denne kvindelige præst, Lilleør, som igen går efter manden i stedet for efter bolden. For slet ikke at tale om den herboende kulturberiger Yilmaz Evcil, der igen-igen benytter den medieskabte fælde om at opskrive ligningen islam = race, islamkritik = racisme. Hedegaard har kritiseret mislimer og navnlig deres tro. Hvor kommer race ind i billedet?

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Benjamin

Hvornår er religiøse handlinger og holdninger blevet en race?

Benjamin
Benjamin
12 years ago
Reply to  Liva

Tja, vel siden islamo-fascisterne og deres røde medløbere øjnede muligheden for at godkende masseinvasionen til Europa via denne vej, fordi den “hvide mand” har et svagt punkt på dette område.

Kynisk i grunden, at muslimerne trods alt kan indse at Europa har mange svagheder og tossegode gutmenschen, som man nemt kan udnytte.

Knud Larsen
Knud Larsen
12 years ago

Jeg synes Lars Hedegaard klarede sig rigtig dårligt i debatten,- og desværre nærmest skyder sig selv i foden. Han siger konkret: – De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far, siger han og beskriver voldtægt som accepteret i islam. – Når en muslimsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det. Det er en del af slaveriet, siger han.” Og når han så skulle “forklare”, hvor han har det fra, så går han over i “haditter siger” og “flere lærde har… Read more »

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Knud Larsen

Har OBO egentlig selv børn?

Morten - - -
Morten - - -
12 years ago
Reply to  Knud Larsen

Du holder hovedet koldt, Knud. Fin anmeldelse af forløbet. Jeg tror vi alle – modvilligt – fornemmede det, du her sætter ord på.

– – –

Kimpo
12 years ago
Reply to  Morten - - -

Knud Larsen kan ikke læse, så mon ikke det er ret ligegyldigt, hvad han mener?

Morten - - -
Morten - - -
12 years ago
Reply to  LFPC

Må jeg komme i mellem denne kommentar og et evt. svar fra Knud Larsen ? For god ordens skyld: Det som Hizb-ut-Tahrir – uofficielt, men bekræftet af mine sikre kilder i miljøet – lærer er, at voldtægt af en ikke-muslimsk kvinde “ikke er en synd” (og dermed heller ikke en ret), fordi ikke-muslimer ikke har status som mennesker. Dermed er enhver anden social status, slavinde eller fribåren, ligegyldig. Bare for at få det aspekt med. Jeg står helt inde for ovenstående udlægning, kan jeg tilføje. Vi andre mener jo, at det syndige mere ligger i gerningsmandens motiv, hvad driver ham,… Read more »

Kimpo
12 years ago
Reply to  Knud Larsen

Knud Larsen er en af tidens intentionspåduttende løgnere, som forpester debatten med bevidste fordrejninger. Læs evt. mere om det her, hvis I orker: http://kimpo.wordpress.com/2009/12/11/midterdebattens-ulidelige-uh%C3%A6derlighed/

For at uddybe det: KL begår jævnligt samme forbrydelse mod folk han er uenige med, som Råpil og Ole Birk Olesen begik overfor Lars Hedegaard: Han fordrejer deres ord til ukendelighed og ignorerer protesterne. Gentages forvanskningen af tilstrækkeligt mange, bliver den til sandhed, som jeg selv erfarede det på en tøseblog. Jeg ved præcist hvordan Lars Hedegaard må have det 🙂

Egtvedpigen
Egtvedpigen
12 years ago

Man fornemmer, at der i disse dage arbejdes hårdt på at ødelægge Lars Hedegaards ry og Trykkefrihedsselskabets troværdighed.

http://www.youtube.com/user/JustProud1#p/u/32/NcEHdXNhT4E

Altermedia Danmark
12 years ago

Lars klarede sig rigtigt godt i debatten med Ole, som til gengæld viste sit afgrundsdybe ukendskab til islam.

Universalgeni
12 years ago

Helt ny pressemeddelelse fra Lars Hedegaard med præciseringer: http://www.sappho.dk/pressemeddelelse.htm

Universalgeni
12 years ago

Der kan koges meget suppe på den sten. Khader truer Trykkefrihedsselskabet. Jeg troede, at Khader var bekendt med, at selskabet handler om ytringsfrihed? http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article1273650.ece

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Desuden: her er en søgning på “rape in muslim families”. Prøv lige at se, hvor meget der egentlig dukker op: http://www.google.com/search?q=rape+in+muslim+families&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:da:IE-SearchBox&ie=&oe=&rlz=1I7GGLL_da

JensH
JensH
12 years ago

Du plejer at bruge begrebet “moralsk ækvivalens” om det fænomen der opstår, når ‘de anstændiges’ forstenede verdensbillede kommer i disharmoni med virkeligheden. Mon ikke denne lille historie fra Bosnien er et eksempel på dette fænomen:

“Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fordømmer Bosnien for at forbyde jøder og romaer at stille op til valg.”

http://politiken.dk/udland/article866210.ece

KR | leukofobi.dk
12 years ago

Der fokuseres fra anstændighedens side kun på formuleringen af det Lars Hedegaard udtaler og slæt ikke på hvorfor han udtaler det . Det burde Lars Hedegaard vide og måske i stedet rette de overskrift fremkaldene udtagelser personligt i mod de politiker og NGO´er der er skyld i den vold og elendighed Islamiseringen har resulteret i . Selv om de bombastiske udtagelser rette i mod Islam er veldokumenteret , så er de kun ammunition til anstændighedens frontalangreb på Lars Hedegaards personelige “anstændigheds niveau” , og derfor en åben invitation til at forpludder debatten og fjerne fokus fra pointe om at vi… Read more »

Liva
Liva
12 years ago

“Og i dag sidder han gudhjælpene så med en million hyrer og hyler op over at politiet ikke uddelte mobiltelefoner og tre retter mad til de over 1000 anholdte voldsforhippet venstrefascister under COP15 .”

Han skal da være hjertelig velkommen til selv at betale hele gildet. Hvad venter den gode og anstændige mand dog på.

Ben Adamsen
Ben Adamsen
12 years ago

Snaphanen er endnu en site der støttes af folk der har et indgroet had til islam og muslimer. At kalde den borgerlig vil være det samme som at kalde Hitler borgerlig. Hele substansen til Hedegaards ubeskrivelige had til islam og muslimer er ren propaganda som kun kan lade sig gøre når man i snart et årti har dæmoniseret og stigmatiseret islam og muslimer. Hvor er beviset på at muslimer ser igennem at deres døtre bliver voldtaget og udnyttet af onkler og fætre? Hedegaard og Co. er jo fuldstændig blæst og burde sidde på Sankt Hans i hans frygt for muslimske… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
12 years ago
Reply to  Ben Adamsen

Du imødegår jo påstande, som du selv fremsætter. Jura ? Læs hellere, hvad vi skriver.

– – –

Thomas Bolding Hansen
12 years ago
Reply to  Ben Adamsen

Jeg hader nu ingen og ved godt verden er broget. Møder jeg et individ, er jeg ligeglad med hudfarve og religion, jeg ved godt at individet gør forskellen. Omvendt holder jeg meget af Danmark og vestlig kultur, og mener kort sagt den på de fleste punkter er langt bedre end islamisk kultur. Og du er sikkert enig på den måde, at hvis du fik valget mellem at være f.eks kvinde i ti tilfældigt udvalgte muslimske lande, mod ti tilfældigt udvalgte vestlige lande. Så ville du nok alligevel sætte krydset i et af de ti vestlige lande. Men behold du blot… Read more »

Egtvedpigen
Egtvedpigen
12 years ago
Reply to  Ben Adamsen

“Det er velkendt at straffen for voldtægt i islam er døden, så vidt jeg husker.”

…der hersker dog stadig lidt usikkerhed om, hvorvidt det er voldtægtsmand eller voldtægtsoffer, der skal dø…

http://www.youtube.com/watch?v=92WmthQIIbg

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Egtvedpigen

Iranerne mener jo, at voldtægt decideret er forordnet i de islamiske skrifter. Eksempelvis bliver alle dødsdømte piger og kvinder voldtaget af en dertil ansat statsautoriseret voldtægtsmand før de henrettes. Hvis man ikkevoldtager risikerer man at komme til at lukke den dødsdømte ind i paradis, idet den henrettede døde som jomfru. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443842931&pagename=JPArticle/ShowFull

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Ben Adamsen

Lad nu være med din snak om had til muslimer. Muslimer kan og skal ikke klandres for at være opdraget med koranen.

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Liva

Den var til Ben.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Liva

Hvor er det, jeg snakker om had?

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Nå! Nu fes den ind. :mrgreen:

Thomas Bolding Hansen
12 years ago
Reply to  Liva

“Lad nu være med din snak om had til muslimer. Muslimer kan og skal ikke klandres for at være opdraget med koranen.”

Nej, det kunne være os, vi var født i Egypten.

Skulle jeg være ond og det synes nogle jo vi er, kan jeg tilføje, det bliver vores efterkommere en dag, når Danmark nu er blevet endnu et muslimsk land.

Universalgeni
12 years ago

Det er vel kun børn, man ikke kan bebrejde. De voksne bebrejder jeg for ikke at have forladt islam. At være tilhænger af islam, er et valg, når man ikke er barn længere. Voksne, der tror på Muhammeds sindsyge lære, har i hvert fald ikke fortjent respekt. Det gælder også for de moderate.

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Liva

Uni Det er kendt at der i koranen står ting der skal overgå koran opdragede hvis de tillader sig at forlade islam – eller kritiserer islam – og det er også kendt at mange koran opdragede oplever at blive udstødt af familie og omgangskreds hvis de ønsker at forlade islam – eller blot tillader sig at kritisere islam – så det er i høj grad også voksne koran opdragede der oplever at det ikke er let at forlade eller blot kritisere islam. Flere koran opdragede i islamiske lande er da også blevet anholdt for blot at kritisere islam. Der er… Read more »

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Liva

I Danmark er det stadig muligt at overleve som frafalden. Det er det i det meste af Vesten. For indvandrere er der ingen undskyldning.

Thomas Bolding Hansen
12 years ago
Reply to  Liva

Det er nok muligt at overleve som frafalden, men det er jo ikke det samme, som at det er omkostningsfrit.

Hvis der opstår kold luft mellem dig og din familie, og de ikke værdsætter dig, eller ønsker at se dig, så er det en stor omkostning for de fleste mennesker. For at slet ikke tale om, at i hver i familie skal der nok være en enkelt, man kan være bange for vil reagere voldeligt, frygt er frygt, uanset om den er ubegrundet.

Thomas Bolding Hansen
12 years ago

“For som hos dem vi forgæves debatterer med, er det centrale hos OBO ikke facts, men intentioner. ” Det er utroligt som den mand kan motivanalysere. Det er jo en mand, der ikke kan læse og forstå. Parallelle organisationer bliver til et forsøg på afskaffe retssystemet og indføre et diktatur. Spørgsmålet er, om hvis man havde sagt konkurrerende institutioner, i stedet, om manden så kunne læse og forstå? Konkurrence burde da være i en højreorienterets ordbog. Men jeg tror ærligt talt ikke det havde rokket ved motivanalysen. For ved personer som ham og mange andre, er det lige præcis den… Read more »

JensH
JensH
12 years ago

@steen “Antalet irakier som invandrar till Sverige har minskat med ungefär 30 procent jämfört med föregående år samtidigt som invandringen av somalier har ökat med 50 procent” Så fik vi ret herinde på Snaphanen. Her i år har der jo været meget tale om, at Sverige vil sende tusindvis af Irakiske asylansøgere hejm til Irak. Faktisk har historien om de Svenske hjemsendelser været i MSM. Men hvad der ikke var fremme i de Danske MSM var, at den højeste domstolsmyndighed hvad angår asylspørgsmål, (højeste appelret, kan ikke huske hvad den hedder), underkendte Migrationsverkets asyl-afvisning af Somaliere, specielt hvis de kom… Read more »

Universalgeni
12 years ago

PS: jeg kan ikke se, at 180 Grader skulle være en borgerlig avis. Deres smørerier er i vid udstrækning begået af halalhippier, der ikke vil betale skat. Man savner virkelig at have avis. Men jeg vil ikke betale for de røde pamfletter, man trykker herhjemme. Undertiden føler jeg mig fristet til at købe JP, men der slipper for mange venstrefløjsudgydelser igennem. Og det er ikke kun Reuters og Ritzaus, jeg mener.

Universalgeni
12 years ago

Man kunne have sagt sigselv, at halalhippierne ville overfalde Trykkefrihedsselskabet ved førstkommende lejlighed. Hedegaard skitserede et muligt fremtidsscenario, med sine bemærkninger om parallelle retssinstitutioner og retsopgør med de politikere og myndigheder, der har lukket folk fra denne underlødige kultur ind i Danmark. Halalhippier har forsøgt at miskreditere Trykkefrihedsselskabet før, men denne gang havde de noget mere at hæge sig fast i. OBOs sniksnakkeri giver på en måde håb for fremtiden. Den almindelige mand “på gaden” ved mere om islam end han gør. Langt hovedparten af seerne kunne selv høre, at der ingen viden var. Set på den måde vandt Hedegaard… Read more »

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Det er for positive at kalde nogen for halalhippier – for hippier lader sig ikke kue. Det er mere nærliggende at sige halal underkuede.

Elefanten
Elefanten
12 years ago

På en af de store muslimske festdage fejrer man en mand, der ville slå sin egen søn ihjel på Allahs befaling. Det er tilgiveligt, at OBO har begrænset kendskab til Islam. Men man skal ikke lade som, at man er klog.

steen
Admin
12 years ago

Altså, der er jo en grund til at vi og mange andre her, ikke længere ser TV. Jeg var en tur i Deadline studiet for et par år siden, hos en vært hvis dygtighed vi iøvrigt sætter meget højt. Han havde ikke meget tilovers for TV mediet, heller ikke på Kanal Klog. Snaphanens interview med Hedegaard er et ultra koncentrat af en bog på 267 sider, som igen er et koncentrat af en overvældende mængde kilder. Det kan næsten kun blive en 7 minutters TV farce. Hvorfor giver Politiken eller Berlingeren ikke et to sides interview med noget plads, til… Read more »

Casper | Borgerlig bums

Ole Birk Olesen har altid haft meget svært ved at finde ud af hvad han skulle mene om indvandrere og muslimer på sin blog, 180 Grader. Der findes ligesom ikke noget klart svar i den liberalistiske bibel. Han er forbløffende amatøragtig i tv-interviewet – han har overhovedet ikke sat sig ind i noget, men nøjes med sin lommefilosofi. Det må enhver kunne gennemskue, og derfor er interviewet en cadeau til Lars Hedegaard. Det overrasker mig at Lars Hedegaard opfattes så provokerende, da det han siger er ret velkendt for dem der har sat sig ind i islam. Og netop med… Read more »

Snowball
Snowball
12 years ago

“Islam fremelsker jo ikke de moralske sider ved mennesket” Lige præcis. Er man styret af angsten for at blive straffet for at overtræde nogle ydre regler, eller er man styret at nogle indre moralbegreber der fortæller en, hvad der er rigtigt og forkert? Måske er dette grunden til, at muslimske lande har så barbariske afstraffelsesmetoder som stening og håndsafhugning m.m. Man forventer ikke at folk styrer sig selv indefra, og derfor er der nødt til at hænge en tung trussel over hovedet på dem.

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Snowball

Betyder islam ikke underkastelse?

Jeg læste på Sappho et lille citat af Immanuel Kant, som lyder: “Umyndighed er manglen på evne til at betjene sig af sin forstand uden en andens ledelse.”

Islam og mullaher må give plads til det selvstændigt tænkende og selvberoende menneske.

Morten - - -
Morten - - -
12 years ago

@ Borgerlig Bums Altså – både du og Hedegaard er naive. I leder direkte i den islamiske tekst, for at finde ud af, om muslimer lyver. Det du’r ikke, for det er ikke den rolle, islam spiller. Hvis den spiller nogen, er det en indirekte. Muslimer finder sjældent, at det er en hellig pligt at lyve, thi det finder han i skriften. Har du erfaring med muslimer ? Har du bemærket, om de lyver meget ? Jeg har ! Og jeg er enig i, at deres omgang med sandheden er betydeligt mere relativ, end vores. Det handler for mange af… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
12 years ago
Reply to  Morten - - -

P. S. Når jeg genlæser dit indlæg, ser jeg, at vi er mere enige, end jeg først antog. Jeg forlæste mig på en sætning, som jeg syntes lød så naiv, at jeg fældede for rask en dom over dine udsagn. Nemlig: “jeg tror på at de fleste mennesker er pragmatiske, og derfor vil mange muslimer nok rette sig ind og tilpasse sig, men kun hvis vi stiller klare krav om det.” Nej. Ikke i kraft af pragmatik, men i kraft af magt. Den magt, vi engang havde, som nu er blevet til afmagt. Vi efterlod den så at sige i… Read more »

Kimpo
12 years ago

Sporten kort udlagt af autoriteten over dem alle: mig IL Kimpo: Muslimer lyver primært fordi de er pressede og fordi sandheden ikke har en særlig status i den kultur. Vesten er bygget på kærlighed til sandheden. Idag, efter socialkonstruktivisternes angreb på “op og ned” samt vort kristne grundlag for høj etik, er vi på vej ud af den samme glidebane: Folk lyver mere og mere. Man kan se det i blogland, samt i denne her sag: Folk er skamløst ligeglade med det retvisende billede af sandheden, men ønsker bare at vinde med alle midler. Dårlig sportsånd, slatten kultur. Med eller… Read more »

Zonka
12 years ago

LFPC skriver: “Danmark bliver aldrig helt igen, og ‘debatten’ her bekræftede hver fløj i hvorfor.” Det er spørgsmålet om Danmark nogenside har været “helt”… Der har altid været dissens, problemet nu er blot at indsatsen er større, og jo længere det trækker ud med en løsning, jo sværere bliver det at finde tilbage til tiden med problemstillinger der ikke er helt så eksistentielle. Men på den ene eller den anden måde vil dette problem forsvinde, multikultur kan ikke eksistere andet i en overgangsfase eller under et repressivt styre (jfr. Prøjsen under Frederick II) ellers vil et multikulturelt samfund gå i… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
12 years ago
Reply to  Zonka

Danmark har jo hele tiden været en del af et multikulturelt, europæisk samfund. Verden er i sig selv et multietnisk samfund. Det er VANVITTIGT at ville skabe et mikro-multietnisk samfund i en hel enhed, som det forgangne Danmark. Vi var en celle tilforn. Denne celle kan ikke opdeles yderligere, uden at selve dens eksistens kompromitteres. Vi har ikke land at afstå til nye “nationer”. Vi kan ganske rigtigt ikke få et multi-etntisk eller -kulturelt samfund. Men godt et todelt. Den tyrkiske grønthandlers søn bliver jo ikke tyrkisk grønthandler, sådan som mariannejelvedisternes fantasier jo ellers dybest set forudsætter. Han bliver paria.… Read more »

Balder
12 years ago

Hvad angår ‘OBO’en’, er det ikke bare sådan, at skal man være noget ved musikken, så skal man ikke falde for meget ved siden af den til tiden gældende største fællesnævner for resten af pressen og politikerne. Nogle emner er mere kontroversielle end andre. Man må gerne være liberalistisk ekstremist (jeg siger ikke han er det), men i de store spørgsmål om nationen, globen og indvandring må man hellere lade være med at stille sig alt for entydigt op. Man kan tillade sig at slå en prut en gang imellem, men så skal man kompensere og sprede lidt røg en… Read more »

Kimpo
12 years ago
Reply to  Balder

Måske en udmærket forklaring. Jeg tror nu nok OBOen ved alt for lidt om islam. Han tror muligvis på den magiske skelnen mellem islam og islamisme – eller noget. Men klart at man taber livsgrundlag ved at stikke ud mod normalen. Sådan er det i dette latterlige land.

Balder
12 years ago

Jeg ved ikke hvad de muslimer gør med deres kvinder Jeg kendte en gang en meget frisk indvandrerpige fra et ikke muslimsk ikke vestligt land. Hun var enormt foretagsom, selvstændig og mere fri end de fleste danske piger. Også dygtigt og god til dansk, engelsk og flere andre sprog. Efter nogle kortere affærer flyttede hun sammen med en muslim, de fik et barn. Jeg tabte kontakten, men nåede at besøge parret nogle gange inden jeg tabte lysten. 4 til 5 år efter møder jeg hende på et kræmmermarked hvor muhamedaneren sælger fast food. Jeg opdager pigen jeg havde kendt rende… Read more »

Kimpo
12 years ago
Reply to  Balder

Jeg har også sådan en erfaring med en musse. Hun var ovenikøbet perser. Deprimerende syn.

Anna Lyttiger
12 years ago

Rushy Rashid kunne ikke blive gift, før hendes dhimmi-mand konverterede. Så meget for oprøret.

Morten - - -
Morten - - -
12 years ago
Reply to  Anna Lyttiger

Nemlig.

– – –

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Anna Lyttiger

Og lidt forhud måtte ofres.

Morten - - -
Morten - - -
12 years ago
Reply to  Liva

Konvertitter behøver dog ikke at lade sig omskære.

– – –

118
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x