21
mar
Seneste opdatering: 25/9-18 kl. 2038
46 kommentarer - Tryk for at kommentere!

En sammenligning af Riksdagen og Folketinget i 77 år

Billedet her (klik f. helsstørrelse) er ikke en digital Mondrian, det er en grafik over bevægelserne, der har været i Sveriges Riksdag gennem 77 år:

I 1991 kom tre nye partier ind, det ene røg hurtigt ud igen. Andet er der ikke sket på tre generationer. I 70 af årene har statsminsteren været socialdemokrat, nogle ville nok sige ” i alle årene.” I samme tidsrum har der i det danske Folketing siddet 23 forskellige partier, de 16 er smidt ud igen. Danske statsminstre har skiftet partifarve 13 gange siden Madsen-Mygdal i 1929.

Begge parlamenter har i dag 7 partier, så den forskellige spærregrænse kan ikke forklare så gigantisk en forskel i funktion på to angiveligt ens systemer. Hvad foregår der egentlig ? Enten har vi at gøre med verdens mest rørende enige befolkning, eller også er det slet ikke er meningen med svenske valg, at der skal foregå noget.

(Der er selvfølgelig også den noget alternative mulighed, som svenske journalister har markedsført, at danske vælgere er alkoholiserede og utilregnelige, og ikke aner hvad de gør.) Den tanke at der slet ikke skal flyttes nogen eller noget ved svenske valg, er så langt fra ny. Vores svenske læser Julia Caesar genformulerer den i dag:

Dagens samhällsutveckling har fjärmat sig mycket långt från Per Albin Hanssons Folkhem. I Folkhemmet skulle det varken finnas styvbarn eller kelgrisar. Alla skulle vara lika mycket värda.Det vi ser i dag är en ny sorts klassamhälle där skiljelinjerna följer nya mönster och den högsta kasten utgörs av riks- och EU-politiker, fackförbundspampar och personer med höga positioner i näringslivet. Girighet är ledstjärna, och måttlösa självbelöningssystem i form av feta bonusar och gynnsamma pensionsavtal är satta i system av dem som sitter vid maktens köttgrytor – helt utan blygsel eller antydan till självkritik.

De kretsar som utgör vår tids bourgeoisie har begrepp som hederlighet och moral avlidit i tvinsot för länge sedan. Allmännytta har omvandlats till egennytta. De som tillskansar sig privilegierna skäms inte ens utan är lika förorättade och fulla av krystade undanflykter varje gång de ertappas med fingrarna i syltburken.

Makt korrumperar. Alltid.

I sin bok Den politiska adeln beskriver författaren Anders Isaksson (1943-2009) framväxten av en särskild politisk klass som lever sina liv i en helt annan verklighet än vanliga människor. Liksom adeln i det gamla ståndssamhället skapade sina egna privilegier beviljar sig den politiska adeln sina egna förmåner och beslutar om sina egna lönehöjningar i oinskränkt suveränitet, utan inblandning av folket.

Yrkespolitikerna och de politiska tjänstemännen lever sina liv som en avskild elit. Allt fler saknar egen erfarenhet av vanligt arbetsliv, och politikerstatusen och de höga inkomsterna innebär en gräddfil till det mesta i samhället. Den politiska adeln lever i komplexa nätverk av släktingar, gamla studiekamrater, partners och sommargrannar från Fårö och Österlen. De bor i samma områden, umgås privat, rör sig i samma kretsar och gifter sig med varandra.

Genom socialdemokratin har vägen för många varit spikrak från Unga Örnar via ungdomsförbundet SSU rakt in i riksdag och regering utan föregående arbetslivserfarenhet. Kontakterna betyder mer än de egentliga meriterna och lämpligheten för jobbet.

Vem man är betyder mer än vad man är.

Alltmer fjärmar sig den politiska klassen från de väljare som de ska representera. De känner vida större gemenskap med andra i samma politiska klass, inklusive sina politiska meningsmotståndare, än med de människor som har röstat fram dem.

Jonathan Friedman, amerikansk professor i socialantropologi som under många år levde i Sverige, säger:

Eliten har i kraft av den isolering som de lever i blivit mer och mer rädd för folket och vad det kan inrymma. Hållningen är att folk i allmänhet är dumma och farliga. Den politiska klassen har fjärmat sig från folket. Den är kosmopolitiskt inställd och ser sig själv som överordnad nationen snarare än som en del av den. Ekonomiskt understöds det av att den politiska klassens löner har vuxit snabbast av alla. Den har aldrig haft det bättre. I det avseendet påminner situationen om romarrikets sista 100 år.” (Jyllands-Posten 15 september 2002.)

Och väljarna? Deras ansvar inskränker sig till att utgöra valboskap och rösta en gång vart fjärde år.

Symbios med media

Journalister har i allmänhet mer gemensamt med politikerna än med sina läsare/lyssnare/tittare. Stora delar av journalistkåren lever i symbios med den politiska adeln. Det gäller både på riksdagsnivå och på kommunal nivå. De tillhör samma samhällsklass, delar ofta politiska och andra värderingar och en outtalad känsla av samhörighet. Tillsammans formar de ett politiskt-medialt etablissemang där de kan spegla sig i strålglansen från varandras maktsfär, och säregna och starka bindningar uppstår mellan makten och dem som är satta att bevaka den.

Det är inte underligt om läsarna/lyssnarna/tittarna känner sig lurade när de inte känner igen sin egen verklighet i den bild media återger. Politiskt korrekta media har förverkat mycket stora delar av sin trovärdighet, och allmänhetens misstro är stor. Men den tycks ännu inte ha nått fram till journalisterna själva – vilket ytterligare belyser den djupa klyfta som finns. Den påtagliga nonchalans och ovilja att ompröva sina förhållningssätt som präglar journalistkåren kan inte betecknas som något annat än högmod.

Att tydligt förakt för ”vanligt folk” sipprar ned från maktens boningar, vare sig det är riksdag och regeringskansli eller radio-, tv- och tidningshus. Det är uppenbart att folket ses som en okunnig massa som maktens företrädare måste uppfostra. Uppfostringsnitet får legitimera attityder och metoder som inte hör hemma i en demokrati.

_________________________________________________________________________

Ergo: Hvis nu nogen dansk eller svensk journalist skulle få os indbildt, at valget til september indebærer nogen egentlig spænding, kan man trygt sige, at den statistiske chance for det, er ganske ubetydelig. Selv når SD kommer ind med 5-10 procent, vil de blive ignoreret og indkapslet som et skadeligt fremmedelement og en uinviteret opkomling i magtens reserverede korridorer. Ian Wachtmeister fortæller at gammelpartierne ikke engang ville hilse på hans Ny Demokrati-folk, der var på kort visit i RD fra 1991-1994.

Den selvgratulerende magt

Da det passer så fint ind i sammenhængen, er vi nødt til at nævne at Lena Sundström i går fik en guldspade for sin “gravende journalistik.” At kalde hende “gravende” er en fornærmelse mod enhver haveejer, der nu er ude og vende forårsmulden i sin køkkenhave. Hendes rolle er principielt at ligne med den Zarah Leander blev tildelt i Tyskland hine tider, hun skal kvidre lidt for partispidserne og bagefter kan hun forsvinde. Det er ikke til at sige, om hun selv har opdaget det, men man har lov at tvivle. Hun vil være et meget stort navn i Sverige i det kommende halvår, og Carsten Jensen skal gøre sig meget umage for ikke at få tildelt samme rolle. Han vil heller ikke opdage det teaterstykke, han medvirker i.

Lena Sundström får pris för bok, og Helsingborgs Dagblad giver hende fuld skrue: Lena Sundström har skrivit ett nytt förord till boken “Världens lyckligaste folk” som vi börjar publicera i HD med start i dag. Ett anständigt liv? : (læg mærke til den lavsindede og stupide illustration til artiklen )

Vi kommer nu på kultursidan, med start i dag, varje söndag löpande publicera Lena Sundströms August-nominerade bok “Världens lyckligaste folk”. Den söker förklaringar i en dansk vardag hur det var möjligt att förändra ett av Europas mest frisinnade länder till symbol för främlingshat. Följ med på resan till Danmark – gärna i läsecirkelns form – och samla och sprid argument. Om precis sex månader är det val.Där Danmark befann sig 1998, där befinner sig Helsingborg i dag. På tröskeln till oanständigheten. Låt oss stanna på den svenska sidan.

 

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] man ser på bevægelserne i den svenske Riksdag i 77 år, får man let den tanke, at det slet ikke er meningen valghandlinger, at de skal kunne ændre […]

trackback

[…] sig med hinanden og gav hinanden positioner. Uhørt! S är på väg käpprätt åt helvete og To parlamenter: Bevægelighed og uflyttelighed (se […]

trackback

[…] deres pladser i Riksdagen, fordi de har taget fejl big time. Prøv at sammenlign bevægelserne i Riksdagen med dem i Folketinget i 70 år. Riksdagen har været et fiksebillede […]

trackback

[…] på en mansålder. Der tror da Fanden, svensk politik har i 100 år været indrettet på, at der ikke skulle ske noget, og det gjorde der så stort set heller ikke. De der sad på magten, skulle blive siddende, og nu […]

trackback

[…] Löfvén vil selvfølgelig prøve at forhale sandhedens øjeblik lidt endnu ved at foreslå et sekskløver, men det svenske demokrati er begyndt at virke, der er ikke noget at gøre ved det. Den Mondrian-agtige grafik viser, hvor lidt det har virket i 77 år. Alle var tilsyneladende tilfredse med det, men så kom først masseindvandringen og derefter internettet, og nu har de balladen. Regeringskrisen er nemlig ikke den eneste svenske krise under opsejling. 74.000 asylsøgere er kommet ind indtil nu i år, 40.000 famliesammenførte, i asylsystemet sidder 80.000 og skal overvintre for 20 kroner om dagen. Velfærdsstaten skranter, bunden af… Read more »

trackback

[…] det i underskoven derovre. Et svensk valg der rent faktisk handler om noget. Det er ikke meningen. Ser man på 80 års svensk parlamentarisme, er den påfaldende […]

trackback

[…] I 70 år var Sverige de facto en enpartistat under socialdemokratiet. I det tidsrum skiftede danske statsministre partifarve 13 gange. I 1991 kom tre nye partier ind, det ene røg hurtigt ud igen og så kom SD ind i RD i 2010. Andet […]

trackback

[…] Den danske er dog for intet at regne imod, hvad der venter Sveriges Riksdag inden 2014. At tænke sig, at svensk politik skulle blive underholdende, det er længe siden. […]

trackback

[…] men også det mest spændende i Sverige i mange årtier. Det siger ikke så meget, for svenske valg udmærker sig ved at være blottet for spænding. Lad os håbe, det bliver en rungende sejr for […]

trackback

[…] sted i verden, og Sverige har de fleste og de værste snyltere i hele Norden. En forsamling der har hæget om sin uforanderlighed i generationer, og som ikke ser med milde øjne på gennemtræk i […]

trackback

[…] et valg. Det politiske billede i Sverige har i det store hele været stivnet i over 70 år,(se To parlamenter, bevægelighed og uflyttelighed,)men i Norge er store omvæltninger på bedding: Norge – interessant for hele Europa. – […]

trackback

[…] magten, når det kommer til rigtig penible ting. Så stemmer alle på dem igen i 2014. Valg er til, for at bevare status quo (scroll […]

trackback

[…] sådan grad, at man spørger sig, hvad Sverige overhovedet vil med et demokratisk valgsystem. (Se To parlamenter, bevægelighed og uflyttelighed.) Svenske læsere kan uden tvivl læse deres egne endnu værre formyndere ind i det, de ser her: […]

trackback

[…] fald kan Sverige opleve et “jordskredsvalg” i 2014, det var vel også på høje tid i Europas mest begivenhedsløse parlament.(scroll lidt) 1 kommentar » Spring til […]

trackback

[…] fra den afsluttende partilederdebat. Sytemet er selvpræserverende, det er derfor der stort set intet sker i Riksdagens sammensætning, i modsætning til Folketinget (sammenligning gennem 77 år), hvor der er rigeligt med liv og udluftning. Det er også derfor man ikke indfører det […]

trackback

[…]  overstået. Der er ikke tradition  for spænding ved svenske valg. Nu kommer der en lille smule: “To parlamenter, bevægelighed og uflyttelighed” M lyfter, S blöder. Alliansen leder klart, enligt DN/Synovates junimätning. – Det börjar […]

trackback

[…] mange problemer have været sparet. Disse aviser har medvirket til at sikre Vesteuropas antagelig mest begivenhedsløse parlament i tre generationer (scroll lidt.) Nu dukker røsterne frem fra deres påtvungne skjulesteder, for at besigtige de selvforelskede […]

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

Det er min opfattelse at statens omfang, det offentlige midler benyttes til navnlig i Nordvesteuropa er overdimensioneret, Glistrup/Zinglersen om indkomstskatten 1974 inden indvandringen for alvor tog fart, http://fremskridtdk.wordpress.com/2010/02/21/indkomstskatten-gør-mest-skade-2/ “…det vi fremover skal koncentrere os om er den skat, der gør størst skade her i landet, nemlig den personlige indkomstskat.”. Fremskridt nr. 2 / 22. januar1974 / 2. årgang. Jeg ville udvide perspektivet til også at dække selskabsskat og ejendomsskat, men det er i denne sammenhæng underordnet, det væsentlige er præsentationen af, der er andre muligheder for samfundsindretning og andre perspektiver der kan anlægges end et hvor udgangspunktet i overvældende grad… Read more »

Nils Svendsen
Nils Svendsen
12 years ago

– ”En elev som systematisk fremfører udemokratiske synspunkter og anvender sig af udemokratiske symboler i mit klasserum, og som ikke vil ændre sig, ham er jeg nødt til at dumpe i mit fag.”

Det er et utsagn man skulle tro gikk hardt utover denne lærerens muslimske gutter og jenter i hijab, men denslags basale samfunnskunskap er det vanskelig å tro at en svensk “samfundskundskabslærer” besitter…

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago

http://www.kk.dk/eDoc/Borgerrepr%C3%A6sentationen/01-03-2001%2017.30/Dagsorden/23-05-2003%2013.59.28/08F9E03C55E3A074C1256D2F0041DECF.htm Danmark er med hastige skridt på vej mod at blive et multietnisk samfund med mange problemer. Og ikke nok med at flere bydele i storbyerne og flere kommuner allerede er multietniske, så tager befolkningsudviklingen også en retning, der betyder, at indvandrerne er stærkt på vej til at få flertal i befolkningstætte kommuner og det i løbet af få år. Københavnerne er hurtigt på vej til at komme i mindretal i deres egen by. [!!!!] Dansk Folkeparti står ikke alene med bekymringen over udviklingen. Statsministerens nytårstale 1. januar 2000 indeholder følgende afsnit: “Det er et reelt problem, hvis danske familier… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago
Reply to  Bjovulf

På DR påstås det, at talen er fra 1999 – så sandsynligvis er det årsskiftet 1999-2000? http://www.dr.dk/nyheder/htm/baggrund/tema2001/Aarets%20nytaarstaler/115.htm Danmark har en lang tradition for at være et samfund med plads til folk udefra. For 8-900 år siden kom bygningshåndværkere sydfra for at hjælpe os med at bygge kirker. Og købmændene kom fra de tyske Hanse-stæder og var med til at få gang i handelen. Hollænderne bosatte sig på Amager og lærte os om gartneri og intensivt landbrug. De såkaldte “kartoffeltyskere” hjalp os med opdyrkningen af den jyske hede og de polske roepiger tog deres del af slæbet, når afgrøderne skulle i… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
12 years ago

JensH. Den der udtalelse som Nyrop RAsmussen kom med ved Folketingets åbning okt. 1999 er noget af det mest ubehøvlede jeg nogensinde har hørt ved denne lejlighed! AT den faldt fra ham undre mig ikke – ej heller hvis det havde været en Lykketoft eller en anden sosser der udtalte sig således ved enhver given lejlighed, for det er mennesker uden pli og dannelse vi der havde/har med at gøre. Jeg ved ikke om jeg har ret, men jeg mener at det var Mogens Lykketoft der for mange år tilbage dannede “skole” for sossernes sproganvendelse ? En sproganvendelse som var… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago
Reply to  Vivi Andersen

Det er også værd at huske på en udtalelse fra Nyrup fra omkring 1992 om, at nu er det jo heller ikke meningen (?!?! – hvad var så lige meningen, Poul? :), at danskerne skal være fremmede i deres eget land” ( frit efter hukommelsen ), efter at de massive problemer og umuligheden af integration i alt for mange tilfælde for alvor var begyndt at vise sig i nogle af de hurtigtvoksende ghettoområder i DK. Men hvad gjorde man så i praksis for at begrænse problemernes omfang eller for at forhindre dem i at eskallere helt ud af kontrol? ABSOLUT… Read more »

steen
Admin
12 years ago

Bjovulf: De hang begge i filteret, så jeg slettede bare den ene.* S

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago
Reply to  steen

Ok, tack så mycket – troede bare det var mig, der var dum 😀

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago

Beklager den dobbelte “insändera”, Steen 😉

Der var lidt koks i systemet.

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago
Reply to  Bjovulf

hmmm, “insändare” hedder det vel på korrekt “svensk”? LOL

Skjoldungen
12 years ago

Den politisk ukorrekte afstemning på Dagens Nyheter er ikke fjernet – endnu da. Scroll ned til midt på siden. De væmmelige, slemme stemmer er nu på 41%.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Skjoldungen

Det valg bliver da vist spændende. Der kommer flere rysare i meningsmålingerne, må man tro. Det står og falder med om SD kan holde kandidaternes mundtøj i ave. Hvis bare en af dem siger noget, pressen kan misbruge, så kan det gå galt. Vi kender det jo fra vores hjemlige presse, der er domineret af venstreorienterede journalister med en politisk dagsorden.

Matti från Finland
Matti från Finland
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Steen: ***Det bliver nok det mest spændende moment i valgkampen overhovedet – hvor langt vil journaliststanden tillade sig selv at gå, hvor går grænsen, hvis der går nogen?*** Universalgeni: *** Det står og falder med om SD kan holde kandidaternes mundtøj i ave. Hvis bare en af dem siger noget, pressen kan misbruge.*** Universalgenin ger en delsvar till Steens fråga. Det är i sig en kolossal uppgift att få SD:s kandidater att kontrollera sina mun, framförallt med tanke på att Caliber-reporter Carolina Stenmans värdelös lek- Wallraff kan förekomma. Skulle inte förvåna mig om inte det kommer likadana värdelösa episoder innan… Read more »

Universalgeni
12 years ago

Der er en lille chance/risiko for, at aviserne kun i utilstrækkeligt omfang opdager, hvad der er ved at ske. Mange svenske meningsmåliger har SD som “Något annat parti” eller man kan kun vælge et af de partier, der allerede er medlem af den svenske Riksdag.

Har SD overhovedet kandidater nok til en større valgsucces? De har før haft svært ved at finde folk, der ville eller var egnede til opstilling?

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago
Reply to  Skjoldungen

Den er der stadig – nu omkring 3/4 nede i en lille rubrik i venstre side:

“Kan du tänka dig att rösta på SD i riksdagsvalet”

http://i42.tinypic.com/11lo7c2.jpg

Og nu er der endda/ även 42%, som kan overveje / tänka seg at stemme/ rösta på SD 😀

http://i40.tinypic.com/bio09s.jpg

Hvornår mon de første panikreaktioner sætter ind hos DN … og hos alle PK-tosserne, som Sverige jo i den grad er storleverandør af? 😉

Pk
Pk
12 years ago

Åh ja, socialdemokraterne har “menneskesynet”.
Godt for dem , for så behøver de ikke tænke.
Er rigtigt menneskesyn er nok, for de rigtige mennesker.

JensH
JensH
12 years ago

En ting er at lena Sundström er en demagog, men noget helt andet er at hendes viden er spejlblank når det kommer til det det land, som hun påstår at være ‘ekspert’ i: “Sverige 2010 kan inte jämföras med Danmark 2010. Sverige 2010 måste jämföras med Danmark kring 1998 när partiledare från höger till vänster tog avstånd från Dansk Folkeparti och sa att ni kommer aldrig bli rumsrena och ni kommer aldrig få något inflytande över dansk politik.” Det er forkert. Det var kun Nyrup som fra Folketingets talerstol om DF sagde ordene: “Stuerene bliver i aldrig”. Der var så… Read more »

JensH
JensH
12 years ago

“Samfundskundskabslærer” markus er ikke underviser. han ert folke-opdrager. Jeg prøver faktisk pt. hårdt at finde forskellen i de gamle øst-Europæiske kommunistiske skolesystemers ‘pædagogik’, og så den Svenske ditto i vore dage, men har svært ved at finde nogle grundliggende forskelle. Er det bare mig eller hur??

Vagn Henning
Vagn Henning
12 years ago

Når revolutionen kommer, kan svenskerne forhåbentlig afse en af de første pladser op imod muren til Markus Samfundkundskabslærer.

HelgeD-H
HelgeD-H
12 years ago

EU som det kommende lille-tyrki. Genialt skaktræk af Erdogan, som jeg havde frygtet, at Tyrkiets nabolande :
Syrien, Irak, Iran og Kaukasus-området med muslimske trosfæller ikke længere skal have visum.
Det store muslimske folkehav kan via Tyrkiet indvandre til EU og søge lykken i det materielt rige, dekadente
Europa. Jeg havde skrevet i et læserbrev herom til JP, som ikke blev optaget, for nogle år siden.

Liva
Liva
12 years ago

Hvornår mon Lundström og svenske politikere kigger på koranens indhold?

boppo
boppo
12 years ago

Jonny skrev: “Haha, det låter som en Bergman-film” Jeg tænkte præcis det samme. Jeg er selv af svensk afstamning, men skånsk. Det tror jeg gør en forskel – altså det med det skånske. En lille bemærkning, som måske er meget sigende. Fagbevægelsen i Sverige har altid været præget af alkohol-afholdenhed. Nærmest som en afholdenhedsbevægelse. Det kan ikke just siges om vores fagbevægelses historie, selv om politikerne i nutiden gør alt for også at blande sig i det. Rygning har de allerede fået sat på plads. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal konkludere på det 😉 Det må den enkelte… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
12 years ago

Jag har rensat cache på datorn och har nu problem med att ändra tema. Ställde in classic men nu hittar jag ingen funktion där jag kan ändra. Help!!

Børge
Børge
12 years ago

Mennesker er forskellige. Danskere og svenskere er meget forskellige. Det er min erfaring – udsprunget af svenske og danske aner. Jeg har dannet mig et billede (det er kommet af sig selv) af svenskerne som tavse og forbandede (i den svenske betydning). De knytter næverne og siger intet. Set i 1000 års perspektiv er det vel naturligt. Endeløse sorte skove og marvfrost. Sult og elendighed. Slid og slæb. Afsondrethed. Lad mig komme med et eksempel fra længe før islam: Vi sad ved frokostbordet deroppe ved Vänern, konen, jeg og de to gamle onkler, da det bankede på døren, og en… Read more »

Jonny
Jonny
12 years ago
Reply to  Børge

Haha, det låter som en Bergman-film, eller någon av Colin Nutleys skildringar av svensk landsbygd/glesbygd.

steen
Admin
12 years ago
Reply to  Børge

@ Børge: Jeg er glad for at kommentaren virker igen, eller var jeg gået glip af dagens gode grin:

”Hvad vil negeren her i Sverige?”. Så blev der ikke talt mere ved den frokost. Det var så man kunne føle urfjældets grå, stenhårde kulde.

Børge
Børge
12 years ago
Reply to  steen

Ja – jeg valgte med omhu netop den oplevelse blandt mange til at illustrere det totale tab af civilisation.

Det må have været forfærdeligt for de to, at blive gamle under den igangværende afvikling. Der er blevet knyttet næver i stille vrede.

Det er utroligt hvilken ondskab, der kan udøves i godhedens navn. Heldigvis bærer det “belønningen” i sig.

Matti från Finland
Matti från Finland
12 years ago

Det verkar så att snart 100 år sedan man hadde en borgerlig majoritet ca. 60 %. Detta kommer inte att upprepas under nationalstaten Sveriges fortsatt hälsa. Detta på grund av att karaktären av nationalstaten Sveriges fortsatt hälsa som fortsatt kan tänkas ändra form från fortsatt till upphörande inom ca 20 år. Och man kan bara undra vad dom borgerliga tänker, när dom släpper in horder av nya sosseväljare år efter år.

Med tanke på muslimernas politisk riktning, en vänstermajoritet på 60 % är helt tänkbar om inte 2010 men 2014.

46
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x