17
maj
Seneste opdatering: 18/5-10 kl. 0931
27 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Ord har politiske hensigter,deres brugere, altså. Når Miljøpartiet og SVT her taler om “amnesti til papirløse,” så er det en bevidst sproglig sløring. Papirløse er 95 % af dem der søger asyl i Sverige, hidtil i år indtil  1 maj 10.273 (41.000 hvis tendensen holder sig uændret hele året – + 30-40.000 familiesammenførte). Det er ikke dem det drejer sig om. Det handler om dem der allerede er asylbehandlede og har fået afslag, men “som har “valgt at blive i landet.” Dem vi med andre ord kalder “illegale”, et upopulært ord i Sverige. Sidst jeg så tallet var det omkring 10.000, men ingen kender det præcist, det kan være det dobbelte. Miljøpartiet sender her et klart signal til enhver menneskesmugler i verden. Sahlin er ikke glad, hun ville nok have foretrukket at de Grønne Khmerér havde bragt det på bane efter valget. Sverige har flere Radikale partier end vi har. Hvad siger Vänsterpartiet ? I 2006 gav et Riksdagsflertal amnesti til 12.000 illegale.

Nu vi ikke har sådan et parti i Danmark, er det  interessant at studere lidt nærmere sådan rent etnografisk. Dette abonnerer hver 4. svenske journalist på. Lægger man Vänsterpartiet til, når man op på 39 % af korpset. Så er det svært at undre sig over, at der findes en Lena Sundström og at hun overdænges med udmærkelser. Hvis man synes den danske opposition er pebret, så……………………..

EN VÄRLD – I FRED OCH RÄTTVISA
Kampen för mänskliga rättigheter, demokrati, rättvisa och en hållbar miljöpolitik berör givetvis inte bara Sverige. Miljöpartiet är en stolt del av en växande solidaritetsrörelse och en global grön rörelse. Därför vill vi presentera en vision om världsmedborgarskap, en idé för en rättvis värld och ett arbete för ett stärkt FN.

MIGRATION OCH FLYKTINGAR
Vi tror inte på konstlade gränser, utan har en vision om fri in- och utvandring, där människor har rätt att bosätta sig och verka var helst de önskar.Vi accepterar inte att den rika världen sätter upp höga murar mot dem som tvingats fly.Vi vill att Sverige går före internationellt genom att lägga fram en plan för att på sikt införa fri invandring. Vi vill att Genèvekonventionen tillämpas på ett bredare sätt så att även natur- och miljökatastrofer räknas in som skäl för asyl. Detta ska kompletteras med en generös flyktingmottagning. Sverige är ett land där våra egna invånare tidigare har tvingats fly för att söka lycka och förutsättningar för ett värdigt liv på annat håll. Det är därför inte rimligt att Sverige idag förvägrar andra människor den möjligheten. MP

Vilks-angreb er politisk terror

Sådan ville det i al fald blive  betragtet i Danmark – særdeles alvorligt og som et angreb på demokratiet og dermed på staten. Her bliver Westergaards overfaldsmand Muhudiin M. Geele tiltalt efter terrorparagraf 114 med en strafferamme på livstids fængsel, skønt også hans overfald var “mislykket.” Det er  helt rigtigt at tiltale ham efter § 114, terror-hensigten og effekten er jo konstatérbar. Det er mere politisk end religiøs terror, så sandt som der gås efter at knægte en demokratisk grundrettighed og så sandt som det er en politisk religion, der vil påtvinge andre sine samfundsnormer. Vilks selv siger: “

“De som bråkade i Uppsala gör sig själva en otjänst, för det här drabbar alla muslimer. De allra flesta muslimer är ju inte fundamentalister och struntar i de här konstverken.”

Ja, selvfølgelig bliver de gidsler og selvfølgelig  bliver de ofre for disse fascister, denne silent majority, hvor stor den så er. Alene af den grund, at det er det, der plejer at ske. Vi andre bliver det også trukket med ind, ikke at forglemme. Går det med andre ord som det plejer, stirrer I – antagelig uden at opdage det – de jihadister lige i øjnene, der vil komme til at bekrige jeres børn. De vil skænke jer få venlige tanker for det. I kunne have vidst det for længe siden, men I valgte at sove.

Hvis Sverige pågriber de skyldige i brandattentatet på Vilks, – vi ved det ikke med sikkerhed endnu – vil det være interessant at se, hvad en svensk anklager skønner om det principielle i forbrydelsen. I og for sig kvalificerer Uppsala overfaldet sig også til en terrortiltale, selvom vi næppe skal vente at se det. Herregud, det er jo bare “hverdagsterror” tænker vi, vi er så vant til det. Der er ingen politisk opinion, der taler for at se det som terror, der er faktisk ingen politisk opinion overhovedet. Alle “beslutfattare” dukker sig i skyttegraven, Vilks er en ikke-person. Der er dømt appeasement over hele linjen, tystnadsspiral,  men man kommer nu engang ikke ned fra ryggen af en tiger, ved at lade som om, man ikke sidder der. Der er stadig fire måneder til valget. Ved at tie nu, kommer en lignende “sag” der ligger endnu nærmere på valget, til at slå meget hårdere mod dem, men det nytter ikke et fortælle en klasse, der har et sneglehus på ryggen, de flytter ind i ved enhver given “kontroversiel” anledning. “Rend mig i Vilks”, “Rend mig at frihedens dyrekøbte principper,” det er det umiskendelige signal de udsender, selvom vi naturligvis godt ved, at de har blikket stift rettet mod SD´s opinionstal og den 19 september. Politikere beslutter for næste valg, statsmænd for næste generation, og i kølvandet på disse Riksdage af begrædelige amatører: Syndfloden.

Hackerattacken och brandbomber i pet-flaskor, vilka som nu än utförde dem, är också oacceptabla konsekvenser av att Lars Vilks bara ritat och sagt det som man faktiskt får teckna och tala om. Men ändå – tyst från många politiker, tyst från många publicister. Hur många yttrade sig i går? Hur många skriver om yttrandefriheten i tidningarna i dag?Thomas Mattsson: De är ett reellt hot mot yttrandefriheten.

Det er nu fastslået at den anden anholdte er den første kosovoalbaners lillebror. Han opholder sig på på sygehuset for brandskader han pådrog sig af sin egen Molotovcoktail. Benzin er eksplosivt.

Det ulmer i undergrunden. Ritzau tror på svenske opinionsundersøgelser. Det gør vi ikke.: Blazej Lukasik Varför kommer så många invandrare att rösta på Sverigedemokraterna?

Vi måste inse att varje samhälle har en smärtgräns, då det inte längre går att assimilera nya människor. Var gränsen ligger vet jag inte, men jag är övertygad om att i Sverige har man gått över den gränsen för länge sedan. Jag känner många invandrare som inte längre känner igen sig i det nya, mångkulturella Sverige och som emigrerar. Det är människor som hade stor respekt för det svenska samhället, men har tappat tron på en framtid i Sverige. Jag tror att många invandrare som är kvar och som bryr sig om Sverige kommer därför att rösta på Sverigedemokraterna.Den svenska intellektuella eliten är idag Sveriges största fiende. Det har blivit inne att förlöjliga och nedvärdera Sverige samtidigt som man glorifierar andra kulturer.

Marokko forbyder Berber-navne…………. i Holland

Berberne – Marokkos oprindelige befolkning:

Moroccans in the Netherlands are not allowed to give their children any Berber names any more. In this way, Islamic identity is being stressed, Trouw newspaper reported yesterday. By far the biggest group of Moroccans in the Netherlands are of Berber origin, a region in the mountainous north of Morocco. “They will now be forced to give their children a Moroccan-Islamic name,” according to Trouw. “Morocco wants to secure the Moroccan identity of its nationals in this way, including the Moroccan Dutch.” The Moroccan government in Rabat sent all embassies and consulates abroad a list of banned name this week. Christian names were already forbidden. “We forbid Berber names because they conflict with the identity and because they open the door to the spread of meaningless names,” said Idris Bajdi, a top official in Morocco, in the newspaper. Morocco Bans Unislamic Names in Netherlands

Søvngængere og hævnere

In March of 2009, I posted my translation of an article by René Servoise, former ambassador of France to Indonesia. At that time, the article appeared at several French websites, but only after much searching did I locate what might have been its original date – sometime around or before 1993. I entitled the article A Warning to the French People, but I could have entitled it The Handwriting on the Wall. My version received tremendous coverage on the Internet. After more searching I found another, similarly prescient, article by ambassador Servoise, one that had appeared in Le Monde, specifically dated January 7, 1988, entitled Listen, White Man… and reprinted later at Voix des Français. Bear in mind this date, because there are references to the USSR: Gallia Watch: The Revenge of Islam.

Fjordman og Selvmordparadigmet

Fra forfatteren har vi modtaget: Jeg har i løpet av snart seks år publisert noe som sannsynligvis nærmer seg en million ord på internett under navnet Fjordman. Jeg håper å få utgitt en del av dette i fremtiden, men per i dag finnes det bare en enkelt bok trykket på papir tilgjengelig basert på mitt materiale, nemlig Defeating Eurabia på engelsk. Noen av mine online essays, for eksempel min anmeldelse av eks-Muslim Wafa Sultans bok A God Who Hates: The Courageous Woman Who Inflamed the Muslim World Speaks Out Against the Evils of Islam finnes tilgjengelig i svensk eller dansk oversettelse. Nå i mai 2010 har imidlertid den norske skribenten Ole Jørgen Anfindsen, kjent fra sin nettside Honest Thinking, gitt ut boken Selvmordsparadigmet, der jeg har bidratt med et lengre kapittel. Deler av dette, men ikke hele, ligger tilgjengelig på nettet. Selvmordsparadigmet handler om multikulturelle utopier og politisk korrekt sensur i Vesten.

Jeg er blitt mest kjent for å skrive om islam, som jeg fremdeles mener utgjør en trussel mot europeisk sivilisasjon som stiller i en egen klasse. Likevel har jeg utvidet til også å skrive om andre temaer, for eksempel biologiske forskjeller som kan ha innvirkning på hvordan ulike etniske grupper kan assimileres i våre samfunn. Dette har ført til en del kritikk, blant annet fra Document, Norges største politiske blogg. Spesielt ble dette sitatet sett på som problematisk:

”Det store jordskjelvet ved Kobe i Japan i 1995 gjorde enorm skade og kostet tusenvis av menneskeliv, men alle innbyggerne, selv mafiaen, samarbeidet for å hjelpe de overlevende. Japan har et gjennomsnittlig nasjonalt IQ-nivå på rundt 105-108, noe som til og med er høyere enn for innfødte, hvite skandinaver. Til sammenligning er Haitis IQ ikke så veldig mye over 70. Jeg vil utfordre leseren til å se nøye på hvordan massene på Haiti etter jordskjelvet der i januar 2010 bygget veisperringer av lik og trakasserte hjelpearbeidere med macheter. Tenk over den skjærende kontrasten til hvordan japanere samarbeider når naturkatastrofer rammer dem, eller hvordan thailendere reagerte etter tsunamien i Sørøstasia i 2004. Når du har gjort det, tør du fremdeles hevde skråsikkert at IQ er ’sosialt konstruert’?”

Flere påpekte at å snakke om IQ-forskjeller “kjennes ubehagelig” og gir assosiasjoner til “dystre historiske erfaringer”. Mitt svare til disse kritikerne er at vi ikke kan basere vår sivilisasjons og vårt kontinents fremtid på om det “kjennes ubehagelig” å diskutere dagens enorme folkevandringer. At man fører en offisiell politikk som innebærer å genetisk skifte ut et helt kontinents befolkning, slik EU nå gjør, er ekstremt radikalt, for ikke å si rent ut kriminelt. De demografiske omveltingene vi ser nå er de største våre land har sett siden siste istid. Skal vi ikke debattere de mulige konsekvensene dette vil ha for våre barn og barnebarn?

Dersom man skal gjennomføre enorme omveltninger i et samfunn ligger bevisbyrden på de som støtter dette, ikke på de som vil diskutere mulige konsekvenser først. Det er ikke innvandingskritikere som skal bevise at vi ikke er ”rasister”, et begrep som vitenskapelig sett er meningsløst. Det er opp til multikulturalistene å bevise at den statssponsede etniske rensingen av landets opprinnelige befolkning ikke vil ha store negative konsekvenser for dem.

Det finnes mange ulike “dystre historiske erfaringer”. For eksempel er titalls millioner av mennesker drept på grunn av falske ideologier om påtvunget likhet de siste hundre årene. Bør vi da ikke snakke om farene ved å true på folk slike ideer, også? Finnes det mange eksempler på etniske grupper som IKKE har hatt “dystre historiske erfaringer” med å bli gjort om til et mindretall i et område som en gang var deres? Kan noen gi oss eksempler på nasjoner verden over som IKKE har hatt negative erfaringer ved å utsettes for islamsk Jihad, slik vi nå blir?

Dersom man lager en bok om “dystre historiske erfaringer” så blir den meget tykk. Nazismen utgjør dessverre kun ett enkelt kapittel i denne sagaen. Likevel er det av en eller annen grunn det eneste vi skal diskutere. På toppen av dette har vi en diskusjon som ikke reelt forholder seg til alle sider ved saken, for eksempel nasjonalsosialismens betydelige sosialistiske innslag.

La oss lage en annen liste over emner som bør diskuteres. Er et “fargeløst” samfunn egentlig mulig, eller en gang ønskelig? Dersom man ser på verden som helhet er det utelukkende i det hvite Vesten at dette temaet overhodet diskuteres. Koreanere ville ledd seg i hjel dersom noen hevdet at de skulle la seg fortrenge av millioner av mennesker fra Bangladesh, akkurat som pakistanere klager over “rasisme” i økonomisk overlegne vestlige land der de har bosatt seg helt frivillig, men selv aldri ville akseptert at masser av kristne nigerianere skulle slått seg ned i deres land. Dette betyr at et fargeløst samfunn egentlig innebærer ensidig hvit selvutslettelse.

Afrikanere tar det for gitt at Afrika skal være deres alene, samtidig som de skal ha uinnskrenket rett til å kolonisere Europa. Sør-Afrika etter apartheid ble utropt til ”regnbuenasjonen”, et fargeløst samfunn. En generasjon senere befinner landet seg i full indre oppløsning og må importere mat, til tross for at de har massevis av fruktbar jord. Hvorfor et det slik, dersom den sivilisasjonsmessige kapasiteten til alle folkeslag visstnok er helt lik?

Hvite under ANC-regimet som Vesten hjalp til makten blir utsatt for brutal forfølgelse og slakt, samtidig som hvite mennesker i Vesten skal kose seg og se på fotball-VM på TV derfra. Sagt på en annen måte: Når hvite er i mindretall blir de brutalt forfulgt. Til sammenligning behandles den svarte minoriteten i USA pent, men klager likevel konstant over påstått rasisme på tross av at de nyter godt av den høyeste levestandarden for noen svart befolkning i verden. Er ikke dette historiske erfaringer som er relevante for oss? Hvis hvite mennesker er så slemme, hvorfor vil folk fra resten av verden komme til våre land? Man kan selvsagt si at hvite som bor i det sydelige Afrika ikke er den opprinnelige befolkningen der, men det er heller ikke Bantu-folk som Nelson Mandela, som har kolonisert og fortrengt San-folkene.

Å diskutere på venstresidens premisser er som å spille med en fireåring som konstant endrer spillereglene slik at han alltid skal vinne. Det gidder jeg ikke holde på med lenger. Vi skal diskutere på våre premisser, vi kan ikke alltid la venstreradikalere sette dagsorden for oss.

Til sist kan jeg legge til at det er toppen av hykleri når folk fra venstresiden snakker om at vi ikke må dele mennesker inn i kategorier eller snakke om et ”oss mot dem”. Det er essensen av venstrepolitikk å gjøre nettopp dette, og har vært det siden Karl Marx. Er det ikke de som snakker om at ”overklassen” ubytter og undertrykker ”arbeiderklassen”? Venstrepolitikk går ut på å sette kunstige merkelapper på grupper som menn og kvinner og piske opp motsetninger mellom disse. Det er samme logikk som gjør at venstremennesker hevder at rasisme fra hvite undertrykker andre. Er ikke dette så demonisering av en bestemt gruppe?

I hele begrepet ”hvit rasisme” ligger implisitt en innrømmelse av at det finnes en bestemt kategori av mennesker som er hvite. Dersom Diskrimineringsombudet mener at hvite er en eksisterende kategori av mennesker, hvorfor kan vi andre da ikke gjøre det samme?

Fjordman, søndag 16. maj 2010 .

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

27 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] so far based on my material is Defeating Eurabia, part of which is available online in German. For Scandinavian readers, I have contributed a long chapter in Norwegian to the book Selvmordsparadigmet (“The […]

Søren Ferling
Søren Ferling
13 years ago

Jeg er meget enig med Anfindsen og Fjordman i at det er helt nødvendigt at holde sig til sandheden, hvis vi skal have en chance imod multikultur, politisk korrekthed, kulturel marxisme og hvad der ellers plager vores tid. Derfor skal vi også helt holde os til almindelig erfaring og empirisk videnskab på raceområdet. Ellers bliver vi kørt i skoven af venstrefløjen, der som altid er dybt fikseret på racer og lodret racistisk, samtidig med at den påstår at racer ikke findes. ______________________________________________________ @ Universalgeni Selv en større population vil få problemer efter et antal århundrede eller årtusinder, når der ikke… Read more »

bl
bl
13 years ago

Jeg har skrevet om Thomas Sowell før, her eller på andre blogs, hans trilogi om kultur, hvoraf “conquest and cultures” er en af de bedste bøger om hvordan kulturen påvirker gennem historien, jeg læste bogen uden at kende Sowell egen etnicitet, at han var sort var en enorm overraskelse for mig. Hér er en aktuel klumme af ham om lige netop raceforskelle og hvordan dem der faktisk prøver at udnytte deres intellektuelle kapacitet bliver trukket ned af deres “egne”.

http://
jewishworldreview.com/cols/sowell050410.php3

Hans take på “war on terror”:

http://jewishworldreview.com/cols/sowell090109.php3

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

Er mennesker fleksible rent mentalt, hævdes rigide rammer af typen social kontrol, der eksempelvis giver sig udtryk i – kønsdiskrimination, forbud mod frafald, almen diskrimination overfor uden for rammerne værende, være hæmmende med videre for individer og samfunds udvikling. Eksempler fra virkeligheden – såvel som fra fantasiens verden – findes…

Arvid Bengtsson
Arvid Bengtsson
13 years ago

Fjordman har självfallet helt rätt – naturligtvis finns det biologiska skillnader mellan olika människogrupper och allt talar för att sådana skillnader också inkluderar den mentala förmågan. Inom sportens värld är fysiska prestationsskillnader mellan olika människogrupper (jag använder det ordet och inte raser för att inte känsliga personer omedelbart skall sluta läsa) mycket påtagliga. Således är östafrikaner helt överlägsna inom långdistanslöpning och västafrikaner (inklusive deras ättlingar i den nya världen) på motsvarande sätt överlägsna i sprintgrenarna. Detta beror på genetiska skillnader i muskelfibrernas sammansättning. Detta tycks de flesta acceptera, men inte att det skulle finnas motsvarande skillnader i mental kapacitet. Men… Read more »

Casper | Borgerlig bums

Jeg er ikke uenig i at gener/afstamning kan have en betydning for det mentale, ligesom det har for kroppen, men hvordan skal man sætte det på formel og i faste parametre, og hvordan beviser man at det ikke skyldes ydre faktorer? En sammenligning af IK er meget svær at lave, med mindre man finder to grupper der har ens social struktur, traditioner osv. Dertil kommer at mennesket, uanset herkomst, er meget fleksibelt rent mentalt og kan lære sig nye måder at tænke på. Tidligere adelsmænd kan blive til bumser, og sociale tabere kan blive akademikere i næste generation. Så et… Read more »

Arvid Bengtsson
Arvid Bengtsson
13 years ago

Självfallet kan resonemanget inte appliceras på individnivå – det är i ordets rätta bemärkelse rasism. Som bekant får ju även Sverige fram en god sprinter då och då. Men för grupper har det gjorts vetenskapliga försök. T.ex. IQ and the Wealth of Nations av Richard Lynn och Tatu Vanhanen (en senare far till finländske statsministern Matti Vahhanen) från 2002, och The Bell Curve av Richard Herrnstein och Charles Murray från 1994 (om de färgade i USA). Båda naturligtvis hårt kritiserade, men likväl.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
13 years ago

Jag tycker alla dessa “världsmedborgare” borde försöka bosätta sig i Mecka så får vi väl se hur det blir med den saken…

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

Kendte jeg mig ikke, var det ikke sikkert, jeg ville lære mig at kende. Kom jeg til at sige til en jobsamtale for nylig, hvilket næppe var det mest gavnlige for at få jobbet. Men, da jeg nu engang kender mig, har jeg ligesom vænnet mig til mig. Tilbage i 1975 blev jeg overfaldet og på sessionen 1976 var resultatet af den skriftlige test, der mindede en hel del om den IQ-test der år efter gav mig et resultat på 147 i 2003, efter min opfattelse, nok en af de ringeste en tidligere gymnasieelev havde præsteret på den tid. Den… Read more »

Casper | Borgerlig bums

Steen, tak for link til de radikale, men deres ultra-nærbilleder skræmmer mig i den grad… Nærbilleder af sure fjæs er på mode, som om de blev mere menneskelige af den grund. Fx Orientering på P1 (midt på siden).

Mette
Mette
13 years ago

Fjordman er sandsynligvis identisk med en anden “identitet”, der ofte har taget gener og IQ op i den norske debat blandt andet på Aftenposten. Jeg hører til dem, der ikke bryder mig emnet, for jeg har kendt højt begavede mennesker, der var de rene sataner, og svagt begavede hvis renhjertethed og fine væsen, jeg har sat umådelig stor pris på. Også det omvendte, og at bedømme folk som helhed ud fra deres IQ anser jeg for lidet ønskeligt. Men der skal være balance i tingene, hvis vi skal klare os i fremtiden, og det virker, som om vi har fået… Read more »

Casper | Borgerlig bums
Reply to  Mette

Folk skal naturligvis ikke sorteres ud fra deres IK eller andre særheder alene, men når man taler om rigtig store grupper, så begynder gennemsnitsfaktorer (IK, sundhed og andet) at betyde meget for et samfund. Det er jo også hvad Helmuth Nyborg siger. Hvis man pga. politisk korrekthed vil besætte forsker-, chef-, embedsmand- og politikerstillinger med blandede bolsjer, ikke med de klogeste, så vil samfundet tage skade. Det var først da Helmuth Nyborg fornærmede kvindelige forskere at han for alvor blev ilde set. 10 piger fra kønsforskningsmiljøet gik sammen om at skrive kronikker – hvilket bekræfter en af pointerne. Det er… Read more »

JensH
JensH
13 years ago

“Christian names were already forbidden”

hvor er hele det forargede hylekor vi normalt hører når talen falder på Burka -eller minaret-forbud.

Vivi Andersen
Vivi Andersen
13 years ago

Fjordman´s beskrivelse minder mig om hvad der overgik vores egen Helmuth Nyborg takket være Århus Uni.. Han fik ørerne i maskinen for at skrive om, at ikke alle kulturer er lige gode og dygtige , dvs. at befolkningerne ikke er lige intelligente. Hvorfor i alverden skal vi drives til at anerkende at alle ER lige gode, kloge, intelligente og hvad ved jeg, når det ikke forholder sig sådan i virkeligheden ? Hvorfor skal vi tvinges til at acceptere løgnen over sandheden ? Det er så tåbeligt at man tror det er…….ja, altså LØGN . Hvis vi fortsat vil udvikling, fremgang… Read more »

Liva
Liva
13 years ago

Hvad angår hudfarve snakken, så var det godt nok nogle ulækre overskrifter og fokus BT havde lavet i forbindelse med at en del venstrefløjs politikere har valgt privat- og friskoler til egne børn.

Liva
Liva
13 years ago

“EN VÄRLD – I FRED OCH RÄTTVISA
Kampen för mänskliga rättigheter, demokrati, rättvisa och en hållbar miljöpolitik berör givetvis inte bara Sverige. Miljöpartiet är en stolt del av en växande solidaritetsrörelse och en global grön rörelse. Därför vill vi presentera en vision om världsmedborgarskap, en idé för en rättvis värld och ett arbete för ett stärkt FN.”

Hvorfor laves dette arbejde ikke i Medina, i Mekka og i Iran f.eks.?

Robin Shadowes
Robin Shadowes
13 years ago

Om svenskar verkligen har högre IQ än danskar så kan det knappast gälla politiker och journalister.

Undrar också om Fjordman har “kommit ut ur garderoben” så att säga.

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

Nordpå ved østkysten er kysten i Nordnorge, altså ikke sydpå fra Oslo ved østkysten dér.

Casper | Borgerlig bums

Universalgeni, jeg ved ikke rigtig østkysten af Norge ligger. Men bortset fra det er jeg enig i at der kan findes en mængde andre forklaringer på lav intelligens. Intelligensniveauet må vel nu engang også stige med uddannelsesniveauet og samfundets kompleksitet, avancerede erhverv osv. Fjordman kan have ret, men hans budskab er også meget tæt på at være klassisk racisme i forklædning, som den dyrkes i dag i USA (omdøbt til “racialisme”). Jeg vil ikke gå med til at folk i u-lande er lavere begavet pga. deres biologi, så længe der ikke er håndfaste beviser. Når det gælder USA, så er… Read more »

Erling
Erling
13 years ago
Reply to  steen

Ups. Det indlæg røg ind det forkerte sted.

Universalgeni
13 years ago

Nej, det er også noget vrøvl. Skulle bare have været kysten. :mrgreen:

Universalgeni
13 years ago

Du går i en fælde, når du bruger amerikanernes opdeling i sorte og hvide. Du kan ikke sætte nytilkomne muslimske somaliere i samme kategori som gamle sorte familier, der har været i USA i århundreder. Der er noget i vejen med den hysteriske sort/hvid opdeling, som ikke er ordentligt belyst. Bla. kulturarv hos nytilkomne. Jyllands-Posten skrev sidste år, at “Hver fjerde mand i Sydafrika har begået voldtægt”. Det er den form for mentalitet, nytilkomne slæber med sig. Og som måske tilmed ligger bag den historiske opfattelse af sorte i USA.

Erling
Erling
13 years ago

Selvfølgelig er vi helt ens inden i. Vi er jo også ens udenpå. For at gentage Fjordmans argument: Mitt svare til disse kritikerne er at vi ikke kan basere vår sivilisasjons og vårt kontinents fremtid på om det “kjennes ubehagelig” å diskutere dagens enorme folkevandringer. Een af mine venner er ingeniør. Han var i Østasien på en salgsturne for sit firma, og han sad en sen nattetime på en hotelbar sammen med en håndfuld kolleger fra hele verden. Den ene øl tog den anden, og så begyndte man at snakke om, at asiater ikke kunne tænke abstrakt. Dette opponerede en… Read more »

Universalgeni
13 years ago

Jeg kan godt lide Fjordman, men undertiden er jeg ikke enig. Vi ved at fætter-kusineægteskab og andre former for incest giver en generel IQ-sænkning. Stammesamfund i tyndt befolkede egne har ikke haft andre muligheder end indavl, hvis populationen var lille. Selv en større population vil få problemer efter et antal århundrede eller årtusinder, når der ikke kommer nye gener til udefra. Men en begrænset genspredning i en population gør dem ikke til en race. Præcis Norge ved noget om dette emne, for det har været problemer med indavl nordpå ved østkysten. Som Fjordman vil vide, gavner indavl ikke intelligensen. Så… Read more »

Victor
Victor
13 years ago
Reply to  Universalgeni

Jeg kan heller ikke lide de her betragtninger – og vi er inde på en hønen/ægget argumentation. Fjordman tager det fattigste land i Amerika og focuserer på en lave intelligens. Problemet her er, at Haiti er blevet plyndret i århundreder og at det er skidesvært at sige, hvad der kommer først. Vi ved at fattigdom og underernæring fører til lavere intelligens og at mangelen på skoler gør det samme. Argumentationen kunne lige så godt være: Mangelen på skoler gør et land dumt. Det er vist ikke lige ryd forsiden stof. (Og så har jeg ikke en gang nævnt de langsigtede… Read more »

Hans Erling Jensen
13 years ago

Jeg synes dette er godt skrevet. Jeg starter nu en kampagne for at beskrive, at kulturer er forskellige. De der tror noget andet, vil altid være dem, der bøjer sig for “de andre”!

27
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x