20
jun
Seneste opdatering: 20/6-10 kl. 1315
94 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Julia Caesar ©

På min kylskåpsdörr finns en mening skriven på en liten lapp. Varje gång jag öppnar kylskåpet läser jag den där meningen. Det står: ”Endast den som simmar mot strömmen når källorna”. Jag behöver bli påmind om de där kloka orden ibland. När jag känner mig ledsen och modlös, när trötthet och uppgivenhet slår klorna i mig, då tänker jag på att det bara är de som simmar mot strömmen som når källorna

Mer än någonsin behövs människor som simmar motströms. Vi lever i medlöparnas tid. Våra västerländska sekulära demokratier går mot upplösning och sönderfall. Inte till följd av någon obeveklig naturlag som inte hade gått att hejda. Utan för att våra politiker fullkomligt frivilligt och med berått mod har fattat beslut som leder käpprätt mot katastrof. Medlöparna låter det ske. Med tomma ögon står de bredvid och ser på och passar under tiden på att utvinna så stora egna vinster som möjligt. De förråder vad som helst bara det ger dem egna fördelar. Bara de klarar sitt eget skinn.

En gång var Sverige ett tryggt och bra land att leva i. Vi som levde här hade en framtidstro och kände tillit till varandra. Förfallet inleddes på 1970-talet, när den socialdemokratiska eran hade pågått i mer än 40 år. Trettiofem år senare är det goda och trygga Sverige som jag och många minns utplånat, ödelagt och förött. Våra folkvalda politiker har i största enighet tagit det ifrån oss. Borgerliga regeringar har fortsatt i socialdemokraternas upptrampade spår. Utan medborgarnas tillstånd har samtliga sju riksdagspartier genom en ansvarslös invandringspolitik sålt ut vårt land till lägstbjudande.

Utan medlöpare är inga katastrofer möjliga

Det är mot den här bakgrunden jag går omkring och tänker på medlöparna. Utan medlöparnas medverkan är inga politiska katastrofer möjliga. Medlöparna är de som följer med strömmen istället för att simma motströms. De som ställer upp på vad som helst bara de säkrar sina egna positioner vid någon av maktens köttgrytor.

En god vän skriver i ett mail:

”Vi lever i en fruktansvärd verklighet där våra ledare sänder oss ned i avgrunden. Jag ser egentligen ingen utväg eller mening med framtiden längre. De har tagit ifrån oss allt som är betydelsefullt i grunden, från den naturliga nationella självkänslan och behovet av samhörighet till framtidstro och nära relationer. Sunda instinkter klassas som sjukdomar; xenofobi och allt det där. Detta splittrar familjer som ett inbördeskrig. Många unga är så indoktrinerade och tvärsäkra på att allt som är kritik mot mångkultur och massinvandring är rasism och främlingsfientlighet att det inte går att resonera med dem. Man får tiga och gå undan och försöka komma ihåg att man själv trodde sig veta hur allt låg till när man var ung. Det är kört, Julia, på alla nivåer – det är bara att inse det. Men jag kommer aldrig för det att acceptera att mitt land tillhör alla som kommer hit och säger att dom vill vara här eller bara uttalar ordet asyl.”

Människan är ett flockdjur. Vi behöver tillhörighet, trygghet och bekräftelse i en grupp. Vi är i allmänhet beredda att betala ett högt pris för att inte bli uteslutna ur den grupp som vi är beroende av eller känner respekt för. Erfarenheterna från andra världskriget visar att till synes helt normala, friska och socialt välanpassade människor är kapabla till mord, tortyr och andra grymma handlingar bara ordern ges av en auktoritet.

”Och detta är grunden till alla hemskheters omfattning; medlöparna ställer upp på allt – just nu på att hylla massinvandring/mångkultur, trots att alla fakta tyder på välfärdssamhällets undergång. Det är samma mekanismer som möjliggjorde Stalin/Hitlers maktutövning” skriver min vän i mailet.

Beredda att döda om ordern ges av en auktoritet

Med avstamp i nazisternas grymheter bestämde sig den amerikanske psykologen Stanley Milgram (1933-1984) för att undersöka hur långt människor är beredda att gå för att lyda order. Tre månader efter att rättegången hade inletts mot en av de värsta nazistiska krigsförbrytarna, Adolf Eichmann, i juli 1961, påbörjade Stanley Milgram vad som kallas Milgrams lydnadsexperiment vid Yaleuniversitetet. Försöken gjordes med elchocker som var fejkade, men försökspersonerna som utdelade dem trodde att de var äkta.

Det visade sig att 65 procent av deltagarna delade ut försökets kraftigaste elchock, 450 volt. Samtliga deltagare fortsatte utdelningen av stötar förbi 300-voltsnivån. Ingen enda av dem som vägrat utdela den slutliga maximala stöten krävde att försöket skulle avbrytas. Ingen av dem hade heller lämnat rummet för att kontrollera hur mottagaren mådde. I försöket deltog enbart män. Men när försöket senare har upprepats med kvinnor och i andra länder har resultaten bekräftat Milgrams experiment. En majoritet, två tredjedelar, är alltså beredd att gå i princip hur långt som helst i att skada andra människor om de uppfattar att ordern ges av en auktoritet.

Medlöparna leker med elden

Grovt räknat finns det två sorters medlöpare. Båda sorterna är farliga. Båda sorterna är kapabla att undergräva ett samhälle och störta det ned i avgrunden. Ingen av dem besväras av en välutvecklad samvetsfunktion. De drar sig i allmänhet inte för några lögner och intriger i syfte att skada andra människor bara det gagnar deras egen karriär och sociala status. Medlöparna sover antagligen gott om natten, även om både Systembolagets och Apotekets försäljningssiffror indikerar något annat. Medlöparna är övertygade om att den maktstruktur som de stöder ska vara för evigt. Tanken på ett paradigmskifte – att de själva en dag ska hamna i samma position som de som de nu demoniserar och förföljer – den föresvävar dem aldrig.

Medlöparna leker med elden. Både för egen del och för andras. För vad blir följden av att man lägger ut verbala bombmattor och fördömer alla åsikter som inte stämmer överens med de officiellt påbjudna? I dag förföljs de som ifrågasätter massinvandring och mångkultur på det mest oanständiga vis och kallas lika regelmässigt som ogrundat ”rasist” eller ”främlingsfientlig”. Inte nog med det, rasisterna sägs ”fiska i grumliga vatten”. Den som kritiserar kvinnoförtryck, dödsstraff och obefintlig yttrandefrihet inom islam kallas ”islamofob”. Man sätter alltså psykiatriska sjukdomsdiagnoser på all opposition mot den rådande åsiktshegemonin. Det är exakt samma taktik som alltid har använts i diktaturer. I Stalins Sovjet kallades meningsmotståndarna ”revolutionens fiende” eller ”folkfiende” och avrättades. I Maos Kina avrättades 70 miljoner ”högerelement”.

Det legitimerade hatet

När demoniseringen och förföljelsen av meningsmotståndare tillåts gå tillräckligt långt ger man full legitimitet åt hatet mot allt som avviker från det sanktionerade. Det är en extremt farlig situation. Då har man lagt grunden för samma sak som hände i Holland i valrörelsen 2002 när politikern och sociologiprofessorn Pim Fortuyn (1948-2002) sköts till döds av vänsteraktivisten Volkert van der Graaf. Pim Fortuyn hade gjort det som ingen annan holländsk politiker dittills hade vågat: han talade om invandringen och pekade på flera problem som den fört med sig. Det mordmotiv som van der Graaf uppgav under rättegången var att han ”ville stoppa Fortuyn från att framställa muslimer som syndabockar”. Den 2 november 2004 dödades filmregissören Theo van Gogh i ett sadistiskt hatmord på öppen gata i Amsterdam av islamisten Mohammed Boyeri. Boyeri har senare uttalat att han inte skulle tveka att göra samma sak igen.

Morden på Pim Fortuyn och Theo van Gogh är inga enstaka olyckshändelser. De är den logiska följden av ett samhällsklimat som tillåter mobbing och hat mot oliktänkande att härja fritt. Klimatet har skapats av ett ruttet etablissemang av lögnkorrumperade politiker och deras samvetsbefriade medlöpare i media. Inför valet i september ser vi samma scenario i Sverige. De sju riksdagspartierna har i sin övergripande intressegemenskap bildat kartell med varandra. De är fullkomligt överens om att invandringspolitiken med alla medel ska tystas ned, och alla som opponerar sig ska oskadliggöras. Det ställer journalisterna upp på. De har anslutit sig till kartellen. Inga besvärande frågor ställs. Som en logisk följd riktas hatet, demoniseringen och förföljelsen mot invandrings- och islamkritiker i allmänhet och mot Sverigedemokraterna i synnerhet. Alla medel är uppenbarligen tillåtna. Varken makten eller medlöparna har någon skam i kroppen. Om man lyckas tillintetgöra dem som pekar på problemen kanske problemen försvinner av sig själva?

Den intellektuella eliten är handikappad

En sorts medlöpare är de som vanligen går under beteckningen ”den intellektuella eliten”. Av dem väntar man sig gärna att de ska besitta en viss moralisk resning. Det är tyvärr en illusion. Intellektuell begåvning är ingen garanti för sunt förnuft och hederlighet. Tvärtom, av den intellektuella eliten kan vi vänta oss den största ohederligheten och de grövsta lögnerna och bedrägerierna. Högutbildade, intellektuella människor har i allmänhet de starkaste psykiska försvarsmekanismerna. Förnekande är den vanligaste. Förnekandet blockerar förmågan att ta in verkligheten. Sanningen förvrängs. Förnekandet gör det fullt möjligt att betrakta en svart vägg och bestämt hävda att den är röd. Eller vit. Hos den här kategorin har utvecklingen av intellektet i många fall skett på den känslomässiga utvecklingens bekostnad. Hjärna har skilts från hjärta, ibland till den grad att de inte kommunicerar med varandra utan är åtskilda inom personligheten. Ett citat ur en kommentar av signaturen ”Nordbo” på min förra krönika säger vad det är fråga om:
“I Fritz Langs “Metropolis” säger Maria: ”There can be no understanding between the hand and the brain unless the heart acts as mediator.”

Det är inte svårt att se att de styrande eliterna i hög grad är känslomässigt handikappade personer med glapp mellan hjärna och hjärta. De är inte autentiska. I politiken och på många andra områden får de utlopp för och belönas för sin brist på autenticitet. De är den kategori som har svårast att känna genuina känslor och skapa nära relationer. Den inre misären står ofta i skärande kontrast till det framgångsrika och glänsande utanverket.

Staten älskar de jag-svaga

Den andra gruppen medlöpare är de jag-svaga människorna, de som av olika skäl aldrig har fått chansen att utveckla en genuin personlighet. De jag-svaga vet helt enkelt inte vad de tycker. De är rädda för att avvika och inte bli omtyckta av omgivningen. De håller oftast med den de senast talade med och vill helst efterlikna andra eftersom deras största fasa är att uteslutas ur gruppen. Om det behövs byter de åsikt lika besvärsfritt som de byter skjorta.

Staten älskar jag-svaga människor och uppmuntrar deras jag-svaghet. De jag-svaga är lättledda och lättmanipulerade, verkliga drömmedborgare för statlig indoktrinering. I omvandlingen av Sverige till ett mångkulturellt samhälle har statlig propaganda varit och är fortfarande en mycket viktig del. Ett enigt riksdagsbeslut 1975 (1975:26) innebar att befolkningen genom propaganda på alla samhällsnivåer skulle indoktrineras att acceptera mångkulturen. Barnen var en viktig målgrupp. För att motverka föräldrarnas okunnighet i mångfaldsfrågor och deras negativa och fördomsfulla påverkan på sina barn betonades vikten av att ”motåtgärder mot föräldrainflytande” sätts in så tidigt som möjligt. Förebilder fanns både i DDR och i Josef Stalins sovjetiska skräckdiktatur.

Den statliga hjärntvätten har lyckats

Resultatet av 35 års statlig indoktrinering i mångkultur ser vi nu. Den svenska staten har haft stor framgång med sin hjärntvätt. Generationer av politiskt korrekta medlöpare stöpta i samma socialdemokratiska form lämnar skolan och går ut i samhället där deras talanger som medlöpare kommer perfekt till pass. Den svenska skolan och barnomsorgen har lyckats skapa det som var känt i Hitlers nazistiska Europa: skiljelinjer och konflikter som skär som osynliga väggar tvärs igenom familjer och splittrar dem, som i inbördeskrig. I Hitlers Tyskland vågade inte föräldrar prata öppet med sina egna barn, som var fostrade i Hitlerjugend. I dagens Sverige kan föräldrar och far- och morföräldrar inte prata öppet om invandringspolitik och mångkultur med sina politiskt korrekta barn och barnbarn. Det är inget annat än mord på samhällets minsta och ömtåligaste byggstenar – familjen med dess kapital av tillit.

Journalisterna är de värsta medlöparna

I medlöparnas absoluta frontlinje går den svenska journalistkåren. Svenska media har i årtionden fört allmänheten bakom ljuset när det gäller invandringspolitiken och dess konsekvenser. Politikens följder avspeglar sig inte i medierna, annat än som oförklarliga fragment lösryckta ur ett begripligt sammanhang. Genom energiska insatser av journalistkåren förtigs och mystifieras sammanhang och helhet, och problemens orsaker höljs i dimma. När massmedia tar upp ämnet invandring består insatserna huvudsakligen av snyftartiklar om enskilda fall med ständigt lika förutsägbar dramaturgi. Den typen av ensidig och vilseledande information har länge dominerat journalistiken. Det undergräver effektivt allmänhetens resterande förtroende för media.

Ett övergripande samhällsperspektiv lyser med sin frånvaro. Hur påverkas Sverige och den svenska befolkningen av en världsunik invandringspolitik? Vill man skildra det räcker det inte med en till intet förpliktande sentimentalitet. En allsidig journalistik sträcker sig med nödvändighet bortom pizza och kebab, currydoft och färgglad exotism. Den måste också ta upp asyllotteriet, integrationsfiaskot, växande etniska motsättningar, heders- och skamkultur, islamisering, en ökande och allt grövre kriminalitet, nedmonterad välfärd och gigantiska kostnader för svenska skattebetalare. En sådan journalistik har ännu inte synts till i Sverige, trots att många väntar på den. Istället sviks allmänheten och förs systematiskt bakom ljuset när journalisterna använder sin makt till att underlåta att berätta sanningen, att mörklägga och i vissa fall aktivt ljuga. Inte på något annat samhällsområde sviker journalisterna så till den grad sitt professionella ansvar. De grundläggande frågorna och politikens inriktning faller rakt ned genom universums svarta hål.

Det här Aktuelltinslaget om det holländska parlamentsvalet är ett bra exempel på politiserad journalistik. Programledaren Karin Hübinette har svårt att hålla anletsdragen på plats när hon meddelar att det holländska valet “slutade med en skräll”. Skräll för vilka? Hon talar sedan om att “många bedömare blev förvånade när de största framgångarna skördades av ett starkt islamfientligt parti”, och varken hon eller reportern Lena Scherman kan dölja sin upprördhet över att Geert Wilders och Frihetspartiet PVV nästan tredubblade sina mandat i parlamentet. Sanningen kan vara svårsmält, i synnerhet om man är journalist på SVT. För säkerhets skull har Aktuellt kallat in den pålitligt vänstervridne Per Wirtén som talar om “den populistiska anstormningen” och att PVV är “ett oerhört obehagligt parti”. Stasi-TV när den är som värst:

De apatiska journalisterna

Journalisterna kör sin egen politiska agenda – för mångkultur och massinvandring. Dessutom går de som lydiga knähundar i maktens koppel. De är så förlamade av politisk korrekthet att de har blivit apatiska. I ”bästa” fall utgörs den politiska korrektheten av en hårt friserad sanning. I sin värsta form är den detsamma som ren lögn, men fortfarande med samma syfte: lojalitet med makten. Att vara politiskt korrekt är att vara mainstream, att anpassa sig till de politiska makthavarnas uppfattning och aldrig utmana den – inte ens när journalisten vet att de ljuger. Människor som läser tidningar, lyssnar på radio och ser på TV känner inte igen sig i medias bild av verkligheten. Det finns uppenbarligen två skilda verkligheter. Dels journalisternas eget universum. Och så de vanliga människornas verklighet.
”Den politiska korrektheten är dödlig. Den förlamar andningsorganen i en demokrati, det vill säga yttrandefriheten” skriver Hans Rustad på den norska Internetsajten document.no. Han fortsätter:

”Tidningar och etermedia förmedlar mycket viktig information, men de använder inte huvudet, de går inte vidare och drar de logiska slutsatserna och gräver vidare med nya frågor för att finna svar och lösningar. Dessa tankespärrar är media fulla av varenda dag. När vi hör journalisterna på radio och TV hör vi ekot av de frågor som inte blir ställda.” (Document.no 12 december 2009.)

Sanningen skonar ingen

Det är mycket möjligt, ja rentav troligt att de politiskt korrekta journalisterna och övriga medlöpare tror att de kommer att skonas när sanningen bryter igenom. Kanske tror de att det räcker att sitta still i båten så kommer de att klara sig. Under tiden försöker de med olika medel hålla självföraktet och den ständigt närvarande rädslan ifrån sig. Det är här Systembolagets och Apotekets sortiment kommer in i bilden. Medlöparna lever under hårt inre tryck. I helgfyllans regression kan det innersta få pysa ut och den politiskt korrekte medlöparen skrika ut sin frustration och weekend-rasism i full frihet. Måndag morgon klär han på sig PK-fasaden igen.

Medlöparnas strategiska antagande att de ska komma undan är felaktigt. Sanningen skonar ingen. Paul E. Marek, kanadensare med tjeckiskt ursprung, berättar i artikeln ”Why the Peaceful Majority is Irrelevant” om en god vän vars familj tillhörde den tyska överklassen under andra världskriget. De ägde flera stora industrier och andra egendomar. Väldigt få tyskar var verkliga nazister. Men många gladde sig åt återupprättandet av den tyska nationella stoltheten, och ännu fler var alltför upptagna för att bry sig.

”Vi trodde att nazisterna bara var en samling dårar. Så majoriteten lutade sig bara tillbaka och lät allting hända. Innan vi visste ordet av ägde de oss, vi hade förlorat kontrollen, och världen störtade samman. Min familj förlorade allt vi ägde. Jag hamnade i ett koncentrationsläger, och de allierade förstörde mina fabriker.”

I dag får vi höra om och om igen att islam är fredens religion, och att den stora majoriteten muslimer vill leva i fred. Det kanske är sant, men det är fullständigt irrelevant. Det är meningslöst fluff, avsett att få oss att må bättre och förminska bilden av de fanatiker som härjar i världen i islams namn. Det är ett faktum att det är fanatikerna som styr islam. Det är fanatikerna som marscherar. Det är fanatikerna som för vart och ett av de 50 väpnade krig och konflikter som pågår i världen. Den ”fredsälskande” majoriteten tiger.”

Den ”fredsälskande” majoriteten slaktas

Historien visar vad som har hänt med andra ”fredsälskande” majoriteter. Sovjetunionen beboddes av ryssar som bara ville leva i fred. Ändå slaktade kommunisterna 25 miljoner människor. Den fredsälskande majoriteten var irrelevant. Rwanda kollapsade i allmän människoslakt. Vem kan säga annat än att majoriteten av Rwandas befolkning var ”fredsälskande”? Paul E. Marek skriver:

”Historiska lärdomar är ofta ofattbart enkla och burdusa. Ändå missar vi ofta det mest grundläggande i dem. Fredsälskande muslimer har gjorts irrelevanta av fanatikerna. Fredsälskande muslimer blir våra fiender om de inte höjer sina röster och säger ifrån. Annars kommer de, precis som i Tyskland att vakna en dag och upptäcka att fanatikerna äger dem och att världens sammanbrott har börjat. Fredsälskande tyskar, japaner, kineser, ryssar, rwandier, bosnier, afghaner, irakier, palestinier, somalier, nigerianer, algerier och många andra har dött på grund av att den fredsälskande majoriteten inte öppnade munnen förrän det var för sent. När vi får det avslöjat för oss måste vi se den enda grupp som räknas: fanatikerna som hotar vårt sätt att leva.”(Why the Peaceful Majority is Irrelevant, Israel National News 18 mars 2007.)

Den avgörande striden mot islam

Den amerikanske statsvetaren Samuel P. Huntington (1927-2008) vann världsrykte med sin bok om civilisationernas kamp, ”The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order”, 1996. Han förutspådde att framtidens krig inte skulle stå mellan stater utan mellan olika civilisationer, där kultur och religion har avgörande betydelse. Han har bland annat sagt följande:

”1900-talets konflikt mellan liberal demokrati och marxism-leninism är bara ett flyktigt och ytligt historiskt fenomen jämfört med den pågående och djupt konfliktfyllda relationen mellan islam och kristendomen.”

Allt tyder på att Samuel P. Huntington hade rätt. Lägger vi till detta historiens facit om den irrelevanta ”fredsälskande” majoriteten inser vi att Västvärlden står inför en avgörande strid, mot islam. Det finns moderata ”fredsälskande” muslimer, men det finns ingen moderat islam. Det gäller att rädda vår västerländska civilisation – eller låta den gå under. I den striden har vi alla ett val: valet mellan att simma mot strömmen och få ta en del skit på vägen.
Eller att glida med strömmen och göra sig till medlöpare. Och bära skiten inombords.

af Julia  Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter: Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytareSlöjan kränker migFlykten från mångkulturenTill yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik ReinfeldtSvenska massmedias moraliska bankruttSverige sjunker som en stenMoster och svenskheten, Kriget mot läsarna .

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

94 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] “Det goda och trygga Sverige som jag och många minns finns inte mer. Det är utplånat, ödelagt och förött. Våra folkvalda politiker har i största enighet tagit det ifrån oss.”(Ur krönikan “Medlöparnas förräderi” 2010). […]

trackback

[…] “Det goda och trygga Sverige som jag och många minns finns inte mer. Det är utplånat, ödelagt och förött. Våra folkvalda politiker har i största enighet tagit det ifrån oss.”(Ur krönikan “Medlöparnas förräderi” 2010). […]

Berit
Berit
11 years ago

Utan medlöpare är inga katastrofer möjliga det är sant.

Över 90% av svenska folket var medlöpare vid valet 2010.
Sedan har vi svekets administratörer som genomsyrar hela samhället från riksdag,regering,skolor,rättsväsendet,kommuner,landsting och myndigheter.

Alla vi se svenskarnas undergång och deras belöning från politiker är fint jobb och hög lön.

Resten går mot strömmen har en egen åsikt,sympatiserar med SD kallas för rasister / främlingsfintliga och hamnar i totalt utanförskap på grund av sin åsikt.
Det är anledningen till Sveriges och svenskarnas undergång.
Svikna av sina politiker,ledare och majoriteten av det egna folket.

Peter
Peter
13 years ago

Bra skrivet. Precis samma sak kan tillämpas på klimatreligionen.

trackback

[…] utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från […]

trackback

[…] utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från […]

trackback

[…] utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från […]

trackback

[…] dørvogtere er slået igennem, som blandt andet beskrevet af vores skattede kronikør i  Medlöparnas förräderi og Medias pressetiska […]

Sten
Sten
13 years ago

Här är en mycket intressant artikel: http://www.folketsnyheter.se/?sida=artikel&aID=372

Sten
Sten
13 years ago

Många kloka ord. Men författaren borde tänka ett steg längre. Muslimerna har inte släppt in sig själva. Varifrån har västerländska politiker och journalister fått “sina” idéer? Vilka kontrollerar media..?

trackback

[…] utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från […]

trackback

[…] utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan, Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från […]

trackback

[…] utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från […]

trackback

[…] utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan, Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från […]

trackback

[…] samme forfatter: Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan, Juvelerna i maktens krona, Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från […]

trackback

[…] svenska asyltombolan, Juvelerna i maktens krona, Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från […]

trackback

[…] Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen, Till yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna . […]

istappar
istappar
13 years ago

Trots allt snack om hur dåligt det är med “medlöperi” så är alla kommentarer okritiskt positiva till ditt inlägg, är inte detta konformism om något? Jag tror inte att sverige / danmark / norge / finland någosin kommer att bli muslimskt så jag förstår inte vad ni är så rädda för. Möjligtvis att det skulle kunna bli mer likt USA. Jag förstår verkligen inte kopplingen ni verkar göra mellan islam och kriminalitet., på vilka grunder? Jag hade velat ha mindre gnäll och mera fakta. Antagligen kommer den här kommentaren sorteras bort eftersom du ogillar avvikande åsikter.

LFPC
13 years ago
Reply to  istappar

“Antagligen kommer den här kommentaren sorteras bort eftersom du ogillar avvikande åsikter“. Sådan noget pjat. Du skulle skamme dig over at være så plat. Vi sletter kun trollende og ekstremistiske kommentarer, og det sker meget, meget sjældent. Danmark er ikke Orwell-Sverige. “Jag tror inte att sverige / danmark / norge / finland någosin kommer att bli muslimskt så jag förstår inte vad ni är så rädda för“. Jamen, menneske da, så start dog med at komme med noget konkret kritik. Vi henviser til konkret information i vores indlæg – din kommentar indeholder intet. Du “tror” ikke – er dette hvad… Read more »

trackback

[…] kronikker af sammen forfatter: Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från […]

trackback

[…] juni 24, 2010 — Varg i Veum Läste en tänkvärd artikel som refererades hos Julia Caesar. I den skriver artikelförfattaren om varför den fredliga och tysta majoriteten av muslimer […]

Nils Dacke
13 years ago

Tack Julia, för en alltigenom lysande och tyvärr alltför sann artikel. Den bekräftar entydigt den uppfattning jag under ett par decennier haft om de mediala och politiska etablissemangens upprörande brist på ärlighet och intellektuell integritet. I den fylliga artikeln vill jag särskilt kommentera tre saker. För en som ofta tycker att motströmmen är överväldigande stark är det uppfriskande och motiverande att ta de av de kloka orden: ”Endast den som simmar mot strömmen når källorna”. TV-inslaget med Per Wirtén är en närmast övertydlig illustration av vad du säger i krönikan. I slutet av krönikan skriver du: “Det finns moderata ”fredsälskande”… Read more »

Nordväst
Nordväst
13 years ago

PS.
Oj, det blev en del skrivfel. Bärbar dator… Dessutom så är det virrigt på mitt vanliga sätt. Jag hoppas att budskapet når fram i alla fall. 🙂
DS.

Nordväst
Nordväst
13 years ago

Hej Julia! Tack för en väl belysande artikel, och tack så oerhört mycket för den hopp och framtidstro (du är inte ensam, Nils) som du lyckas injicera! Sammanhang klargörs, och allt det kaotiska i dessa krisartade decennier kristalliseras ut i en mer ordnad bild. Just ordnandet av intryck och pågående ting i samhället till begripliga helhetsbilder är ovärderligt. Att inte få det till godo är att famla i osäkerhet och rastlös ängslan. Vet vi vad som pågår och vad som kan komma att hända så är vi mer tillfreds med oss själva. Osäkerhet och dålig självkänsla måste bort, och då… Read more »

Nils
Nils
13 years ago

Hej Tack för dina välskrivna artiklar. Din penna ger mig hopp och framtidstro. Jag tror inte jag är ensam om att känna denna framtidstro. Då jag själv inte har talangen att skriva så vackert som du, vill jag passa på att önska. Svenska folket har i mångt och mycket vaknat nu. Rörelsen har satts igång. Självfallet behövs fortfarande grävande “samhälls-klagande” artiklar. Dock tror jag att tiden är mogen för mer “hoppfulla” artiklar som ingjuter framtidstro. Ex. Vi har genom vår demokratiska naivitet lurats in i Islamiseringen, tyvärr fungerade inte denna syn. Det visade sig vara en utopi. Nu har vi… Read more »

trackback

[…] sådana debattörer som Snapphanen. Det är ideologer som har djup och argument. Läs tex artikeln Medlöparnas förräderi och debatten efteråt, eller […]

Julia
13 years ago

Tack för alla dina välskrivna söndagskrönikor, Julia! Det har blivit något jag ser fram mot.

Keep up the good work!

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ Arvid Falk.

Det så kallade “Lilla Saltsjöbadsavtalet” som jag antar att du syftar på är en av de konspiratoriska vandringssägner som cirkulerar i bland annat bloggvärlden och dyker upp med jämna mellanrum. Något sådant avtal existerar inte.

Självklart arrangerar inte Svenska Journalistförbundet konferenser där journalister dryftar hur de ska vilseleda väljarna. Jag ber att få hänvisa till mina tidigare svar till dig.

Jag känner tyvärr inte till hur den så kalalde nazistuthängningen gick till.

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Julia Caesar

Muligvis ikke en officiel aftale, men der er faktisk ting, der tyder på, at der blev vedtaget en slags “gentlemen’s agreement”, hvor man opsatte retningslinjer for, hvordan masseindvandringen kunne omtales positivt og de alvorlige og hastigt voksende problemer med den medfølgende “kulturberigelse” – grov kriminalitet, vold, gruppevoldtægter, barbariske æresbegreber ( häders- ) islamisme etc. – kunne nedtones eller forties i medierne for at undgå (undvika), at den “yderste højrefløj” skulle få fremgang. På Axess TVs debat i 2007 om SD og medierne fremgik det helt klart, at noget sådant faktisk blev diskuteret på den konference – Popova & Gür, som… Read more »

Tanya
Tanya
13 years ago
Reply to  Bjovulf

Titta på detta videoklippet från Jan Milld:
http://www.dailymotion.com/video/xb5dej_makten-och-media_news
Från 01:08.

@Bjovulf
Hoppas du kan publicera dessa tre avsnitt från Axess. Skulle vara intressant att se hela programmet.

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Tanya

Ja, mycket gärna – men du får nog pröva att övertala min externa hårddisk (?) till det först 😀
Vi får nog hoppas, att någon annan någonstanns har nersparat dom, när de låg på YouTube.

Tack för link – ja, det er et klip fra det programmet ( “SD & Medierne” – 2007 ).

Arvid Falk
Arvid Falk
13 years ago
Reply to  Julia Caesar

@ Julia, Notera att jag skriver: “Är det Journalistförbundet som ordnar konferenser, där svenska journalister *i praktiken* dryftar, hur de skall vilseleda väljarna ang. invandringspolitikens negativa konsekvenser?” Jag har aldrig påstått, att det i klartext skulle stå på mötets dagordning, hur svenska journalister skall gå till väga för att vilseleda väljarna. Naturligtvis gör det inte det! Intentionen är givetvis inte att vilseleda väljarna. Men, när svenska journalister döljer gärningsmännens profil vid rapporteringen av våldsbrott, då vilseleder de i praktiken väljarna ang. invandringspolitikens negativa konsekvenser (även om det inte är deras primära intention). Vem – utöver de politiskt korrekta – tror… Read more »

Börjesson
13 years ago

Från riksdagsbeslut 1975 (1975:26), som länkas ovan: En förutsättning för att jämlikhetsmålet skall kunna nås är att invandringen hela tiden anpassas till samhällets möjligheter att ge invandrarna arbete, bostad, social omvårdnad och utbildning på samma villkor som befolkningen i övrigt. En grundläggande utgångspunkt för svensk invandringspolitik bör därför liksom hittills vara att invandringen inte skall motverka den önskvärda utvecklingen på andra samhällsområden. Vid en arbetsmarknadsmässig bedömning av framtida invandring bör således hänsyn tas till om det finns undersysselsatta grupper i landet som först bör beredas sysselsättning. Det låter ju faktiskt ganska förnuftigt. Finns det något senare beslut som uttryckligen upphäver… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ Arvid Falk. Publicistklubben är mer en sällskapsklubb för inbördes beundran, rätt begränsad till Stockholm. Jag kan inte se att den har något nämnvärt inflytande på journalister eller journalistiken i allmänhet. De flesta är inte medlemmar i PK. Däremot speglar PK journalistkårens politiska sympatier eller snarare kåren som den tidigare har sett ut genom att ha en tydlig vänsterprofil. (Dagens journalister är på starkt glid mot miljöpartiet, i synnerhet gäller detta yngre kvinnliga journalister i Stockholm, där mer än var tredje sympatiserar med miljöpartiet.) Enbart att ha haft en före detta KGB-spion (Jan Guillou) som ordförande säger ju en del.… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
13 years ago
Reply to  Julia Caesar

Tack för svar, Julia! Konsensus om “det allmänna bästa” är ju särskilt uttalat i Sverige pga de eftersträvade och ymnigt förekommande överenskommelserna (t.ex. mellan “arbetsmarknadens parter”). Jag har, som sagt, undrat (och undrar) hur den s.k. nazistuthängningen kom till stånd. Vem tog initiativet? Det sades ngr år senare att tre (tror jag) ytterligare tidningar hade kontaktas – av vem?? – med avböjt att delta. Hur uppstår (och samordnas) ett sådant initiativ? —– Som du ju vet, så sändes programmet “Sverigedemokraterna och medierna” 2007-04-29 i Axess TV. Det var en debatt under Susanna Popovas ledning. Deltagare var (förutom Popova) Åke Ortmark,… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ Robin. Jag inte bara hävdar att jag är journalist. Jag ÄR journalist, med gedigen erfarenhet av medievärlden. Tyvärr är samhällsklimatet i dag sådant att jag ser mig nödsakad att skriva under pseudonym. Det roar mig mycket ifall mina kolleger på olika redaktioner svettas och undrar vem denna Judas Iskariot (förrädare) är. De behöver koka i sitt eget spad, ett riktigt långkok. Journalistkåren måste rannsaka sig själv och allvarligt besinna vems ärenden de går. Det finns inte en enda svensk tidning som skulle publicera vad jag skriver här på Snaphanen. Ett vittnesbörd om tillståndet i massmedia som borde väcka dem… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
13 years ago
Reply to  Julia Caesar

Julia

enl. din bedömning, vilken roll spelar Publicistklubben för svenska journalisters åsiktskonformitet och för att redaktionerna har övergivit principen om konsekvensneutralitet (när det gäller den målmedvetna förvandlingen av Sverige till ett mångetniskt land). Spelar det t.ex. någon roll, vem som är ordförande för PK?

Jag kan inte se, att du skulle åventyra din anonymitet om du svarar på den här frågan. Någon slags allmän uppfattning betr. Publicistklubbens inflytande måste en journalist rimligen ha…

Robin Shadowes
Robin Shadowes
13 years ago

Jag kommer ihåg för inte så länge sedan när vi bara var några få svenskar som hängde här. Brytningspunkten kom när Julia började skriva krönikor, då ökade besöksfrekvensen även från denna sida sundet kraftigt. Jag är inte förvånad över våra myndigheters intresse och snokande. Har ni en lista på svenska MSM som också besöker Snaphanen, för jag är övertygad om att dom också följer bloggen med stort intresse? Speciellt med tanke på att Julia hävdar att hon är journalist så är dom säkert väldigt nervösa och paranoida. Jobbar hon på vår redaktion eller inte? Dom ser henne säkert som en… Read more »

Mas
Mas
13 years ago

Julia, Stort tack för dina oerhört välskrivna, vassa och träffsäkra inlägg om situationen i Sverige. Jag har sedan en längre tid ägnat allt mer tid åt att fundera över det vanvettiga med att förvandla ett etniskt homogent samhälle med ett mångrasligt dito. Att söka förstå varför etablissemanget med en sådan frenesi serverat oss mångkultur och upphöjt det till en dogm, är onekligen något som leder in på synnerliga politiskt inkorrekta spår. Nå, frågan varför kanske inte är helt enkel att besvara – eller helt enkelt allt för kontroversiell till och med för den politiskt inkorrekte – men en insikt har… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago

Ha, Steen – måske skulle I ligefrem overveje at gå tilbage til det gamle navn “Dansk-Svensk Blog” (?),
med alle de mange svenskere vi får besøg af her efterhånden – eller måske endog “Svensk-Dansk”? 😀

Det er i hvert fald dejligt at se så manga gæster “från hinsidan”, og godt at se, at der trods “elitens”
PK-tyranni stadig er masser af svenskere som vover at tænke selv 😉

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago
Reply to  Bjovulf

I betragtning af ClustrMaps tal og ihukommende befolkningstallene er det stadig danske eller klik fra Danmark, der er i stort flertal, svenskerne er bagud/optaget af andet/uvidende om hjemmesidens eksistens eller noget ganske andet.
ClustrMaps oplysninger om top tre lande blandt Snaphaneklikkere- lyttere, -læsere:
Current Country Totals
From 18 Sep 2009 to 22 May 2010

Denmark (DK) 190,952
Sweden (SE) 40,622
Norway (NO) 36,849

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago
Reply to  steen

steen

Ja, det er en noget mere imponerende liste end hvad mange andre hjemmesider kan præstere.
Bliver to computere – som mine to- kørt fra samme adresse talt med i Clustr-tallene for een hver, eller en i alt?

Tine
Tine
13 years ago
Reply to  steen

Første gangen jeg besøkte snaphanen var via en link til en av Julia sine artikkler. Jeg har oppgitt snaphanen.dk til svensker som er lei av svenske medier (i tillegg til andre nettsteder hvor de kan få daglig informasjon). Gruppen svensker som vil vite mer har begynt å vokse seg stor.

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Peter Buch

Ja ja, men nu var det jo altså også sagt i spøg 😀 Men der kommer da flere og flere svenskere her – og de for svenskere relevante indlæg så som Julias og Majs får rigtigt mange svenske kommentarer og bliver forhåbentligt hurtigt spredt vidt omkring i Sverige sammen med links til Snaphanen. Og folk som Mas her i denne tråd finder så ud af at de langt fra er alene om at undre sig over, at de i Sverige tilsyneladende “HAR EN MAKTELIT SOM INTE VILL OSS VÄL.” – Hvorfor? Hvad er meningen? Hvad er formålet? Er det bare… Read more »

Tine
Tine
13 years ago
Reply to  Bjovulf

Jeg ser ingen grunn til vise denne PK – gjengen eller “mafian” for stor respekt. Det gjelder alltid å ikke være en medløper og vite at det gjelder å reagere som du skriver. Sverige, Danmark og Norge vil se anderledes ut den dagen folk oppdager hva våre styresmakter har gjort med våre samfunn. Enkelte politiske tiltak som skal gi inntrykk av at politikerene er handlekraftige holder ikke mål. Sveriges store problem er også et problem for nabolandene. Vi nordboere må stå i felles front. En vakker dag vil de ansvarlige stå til rette for hva de har gjort mot oss.

trackback

[…] Läs hela krönikan här. […]

Maj
Maj
13 years ago

Du har så rätt Julia. Medlöpare är alla som låter det ske, utan att lyfta ett finger. Men medlöparna är fega, annars skulle de inte vara medlöpare. Och det som utmärker Sverige mer än något annat är just feghet. Kombinerat med flathet är det livsfarligt. Vi lägger oss bokstavligen på rygg framför de som vi av någon anledning anser som okränkbara och stridbara. Därmed erkänner vi ju faktiskt att det finns något att frukta. Riksdagens dokument från 1975 är ju framtvingat av Sveriges största förrädare och samhällsförstörare genom tiderna: Olof Palme. Men i ljuset av vad som utspelade sig i… Read more »

Micke
Micke
13 years ago

Jag är väldigt tagen efter att ha läst denna otroligt välskrivna artikel som träffar rätt på alla punkter, kan inte göra annat än att applådera och be dig att fortsätta med det du gör.

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ Arvid Falk. Det citat du frågade efter kommer ur boken “Exit Folkhemssverige”, som finns här på Snaphanen. Kapitel 3, sidan 95: “De åtgärder som propositionen främst inriktade sig på var insatser inom skolväsendet. Det betonades, att eftersom små barns attityder påverkas av föräldrarna och dessas inställning till invandring och invandrare ofta präglas av okunnighet, måste motåtgärder mot föräldrainflytandet sättas in på ett tidigt stadium. På den grund som lagts i förskolan skulle man sedan bygga vidare i grundskolan och gymnasieskolan.” Din andra fråga: självklart är det människor och inte väggarna som fattar beslut och vidtar åtgärder. Men besluten fattas… Read more »

Tine
Tine
13 years ago

Takk Julia 🙂 Det er forandringen som er viktig og SD er ensbetydende med forandring som eneste parti som reagerer. Det sier mye om en kultur som har et parti som ikke sitter i riksdagen som tar problemet innvandring på alvor. Mange svensker har vært klar over dette problemet i mange år. Det jeg da stiller meg undrende til er hvorfor har ikke et eller flere partier og / eller grupperinger organisert seg tidligere? Med tanke på Ny Demokrati som var basert på en tilfeldighet kom inn på riksdagen. Hvorfor tok ingen over stafettpinnen mobiliserte seg og fortsatte “kampen”? Det… Read more »

Anonymous
Anonymous
13 years ago

Der er ikke brug for mange ord efter denne rammende kronik.En ting vil jeg dog gerne kommentere, Henvisningen til Paul E. Marek´s lille historie. I al beskedenhed er det præcist den vinkel jeg selv anlægger, når diskussionen falder på den store majoritet af fredelige muslimer. Synspunktet bliver sjældent vel modtaget, omend jeg undertiden fornemmer at folk dvæler lidt ved denne ubehagelige mulighed. De muslimer som vil modsætte sig indførelsen af et islamisk styre vil ganske enkelt, ligesom os andre, blive voldsomt undertrykt eller elimineret. De resterende vil aldrig være i tvivl om hos hvem deres loyalitet ligger. De europæiske lande… Read more »

Ole Burde
Ole Burde
13 years ago

Det nytter ikke ret meget hvis vi bliver ved med at sidde i vores laenestole og graede over at verdens ende snart kommer fordi alle de onde mennsker heletiden GOER en masse grimme ting… som erfaringen med EDL har vist det i England er det nok med et par hundrede FRYGTLOESE aktivister til at forandre paa spillets regler . Eller med andre ord , svenskerne er saa uheldige at de ikke har mere tid tilbage ,saa maaske var det en idee at smoege aermerne op ,rette ryggen og gaa ud og GOERE NOGET VED DET . Glem ikke at vi… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ Rune. Jag önskar att jag kunde ge ett enkelt svar på din fråga. Men verkligheten är som vanligt komplex. Någon central instans som styr och ger direktiv finns inte. Däremot finns en stark och enhetlig journalistisk kultur som präglar alla media. Den är till stor del underförstådd och outtalad och bygger på tradition och vana. Irrationella och neurotiska drivkrafter i mediakulturen håller sig märkvärdigt levande och opåverkade tvärs genom tidsåldrarna. Kulturen sitter i väggarna. Men journalister är också trendkänsliga. Med ett fuktigt finger i luften känner de snabbt av vindkantringar i samhällsklimatet och anpassar sig. En röst som jag… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
13 years ago
Reply to  Julia Caesar

@ Julia A propos Huntsfords bok. När jag köpte boken i början på 90-talet, så var antikvarien tydligt ogillande. Han betraktade boken med tydlig avsmak. Boken hade ju varit såå skandalös när den kom ut, framhöll han – och såg reserverat på mig. Känner du till några detaljer betr. hur “Det blinda Sverige” mottogs? Blev det någon diskussion? Idag tigs ju misshagliga böcker ihjäl (eller hittar inte någon förläggare). Huntsford skulle väl knappast ha publicerats idag.. —- Jag delar din bedömning av den “starka och enhetliga” kulturen hos den svenska journalistkåren. Men det måste dessutom finnas en del informella (eller… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago
Reply to  Arvid Falk

“När jag köpte boken i början på 90-talet, så var antikvarien tydligt ogillande”

Jag kommer ihåg när jag gick runt bland bokaffärerna i Stockholm och letade efter “Exit folkhemssverige” när den var ny. Tanterna i butikerna tittade på mig som om jag var något som katten hade släpat in…..

Samma upplevelse var det när jag skulle ha tag på “While Europe Slept” av Bruce Bawer.

Inte lätt att vara dissident i Sverige……

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago
Reply to  steen

Hej Steen,

Jag kommer ihåg att vi hade en del debatter hos Kurt Lundgen. Tack för att du kämpar vidare och inte har glömt oss Svenskar!

Professor Sundberg har undervisat mig en gång i tiden. En stor man, men han passade inte in i Sverige och de försökte avskeda honom. Dock möttes de av en proteststorm från ansedda akademiker runt om på planeten. PK människorna var mycket förvånade………

Rune
Rune
13 years ago

Julia: ” Journalisterna använder sin makt synnerligen ohederligt och kan till skillnad från politikerna varken väljas eller avsättas. Jag skäms uppriktigt över mina kolleger, fast skammen ingalunda är min.” ————————————– De kan inte väljas eller väljas bort men ändå så utövar de en väldig makt. Alla de stora tidningarna, och även de små, drar åt samma håll. Radio och TV likaså. Väldigt samordnat, alla går i takt. Jag får ett intryck av att det finns något slags centrum där det går ut direktiv. Annars skulle det spreta åt alla håll i de olika medierna. Har Julia någon idé om det… Read more »

Rudolf
Rudolf
13 years ago
Reply to  Rune

Rune!
Visst finns det förklaringar till samstämmigheten i journalistkåren.Svensk media kontrolleras idag nästan helt av bolag som ägs av ett speciellt utvalt vandringsfolk…
David Duke vet mer om detta!

Robin Shadowes
Robin Shadowes
13 years ago

Ett sönderfall som kommer gå oerhört snabbt. Passa på att fira dom traditioner ni älskar för snart kommer det vara slut. Om dom sedan upphör på grund av allmänt kaos, folk inte längre har råd eller för att muslimerna tagit över låter jag stå skrivet i stjärnorna.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago
Reply to  Robin Shadowes

“Ett sönderfall som kommer gå oerhört snabbt” Ja, det kan nog stämma. Moderna bilar påstås ibland byggas med målsättningen att allt ska hålla ungefär lika länge. Detta innebär att man har väldigt få problem fram till t.ex 10.000 mil när helt plötsligt allt möjligt börjar att gå sönder. Jag tror att något liknande nu händer i Sverige. En mängd system som har skapats de senaste 30-40 åren börjar nu ge resultat och effekterna är skrämmande. Barn utan kontakt med sina föräldrar, flumskolan, löjligt dåliga universitet och mitt i allt detta 50 till 100 tusen immigranter om året från världens absolut… Read more »

Asger Trier Engberg
13 years ago

Hermed en tidligere analyse, den kan måske perspektivere Julias fremragende kronik 🙂 The current immigration policies of the European Union may very well stem from the underlying competition between the federal government and the national parliaments. It is no secret that the federal bureaucracy tries its very best to grasp as much power as possible. This to the extent that it borders to outright treachery of the european people. Immigrants are perphaps seen as new citizens by the federal government. New citizens that do not have the loyalty to the nationstates, and are therefor loyal to the federal system. This… Read more »

Asger Trier Engberg
13 years ago

Og så kan man vel, for en god ordens skyld, citere Polybius, en af de største græske politiske tænkere:

Now every state relies for its preservation on two fundamental qualities, namely bravery in the face of the enemy, and harmony among its citizens”

Polybius, The rise of the Roman Empire, Penguin Books, London, 1979, s. 341

Hans L
Hans L
13 years ago

Denne video kunne måske give lidt baggrunds viden.. http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

STORT TACK för alla positiva omdömen från Nordens klokaste och mest reflekterande läsare! Det är tack vare er som det är möjligt att orka fortsätta simma mot strömmen! @ Utlandssvensk. Du har helt rätt. Det är en maktbalans, en symbios mellan politiker och media. Ingen av dem klarar sig utan den andre. Jag skrev att journalisterna kör sin egen agenda – för mångkultur och massinvandring. De använder sin makt synnerligen ohederligt och kan till skillnad från politikerna varken väljas eller avsättas. Jag skäms uppriktigt över mina kolleger, fast skammen ingalunda är min. Det obegripliga är hur totalitära strukturer och mekanismer… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago
Reply to  Julia Caesar

“Det obegripliga är hur totalitära strukturer och mekanismer kan härska i en demokrati.” Man kan spekulera hur mycket man vill om varför det är som det är. Däremot kan man inte förneka att dessa metoder hitills har varit enormt framgångsrika. Befolkningen är helt tuktad och förefaller stillatigande acceptera att finansiera sin egen kolonisering. I dag kom ännu ett ypperligt exempel. “Fyra av fem svenskar vill att just deras kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn.” http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-valkomnar-1.1125274 I resten av Europa kallas dessa figurer för “illegala immigranter” och väljarna har i de flesta länder mycket tydligt visat att de har fått nog… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
13 years ago
Reply to  Utlandssvensk

@ Utlandssvensk När media propagerade som mest intensivt för ett mottagande av ensamkommande s.k. barn i Vellinge, så påstod Sysvenskan, att “bara 18 procent emot boendet”. Tidningen skriver: “Sydsvenskan har låtit GFK Sverige göra en opinionsundersökning i Vellinge kommun. Enligt den tycker endast 18 procent av kommuninvånarna att transitboendet för ensamkommande flyktingungdomar bör stoppas.” 1137 personer ringdes upp (GFK ville ha 500 svarande). 637 (!) personer ville inte delta i någon undersökning i det inflammerade läget… Bortfallet var alltså 56%.. någon bortfallsanalys gjordes inte. Det är nog inte ett alltför djärvt antagande, att gruppen som bortföll skiljer sig markant från… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago
Reply to  Arvid Falk

Arvid, Säkert är dessa undersökningar kraftigt missvisande. MEN de kan likväl användas av media och riksdagspartierna för att rättfärdiga den förda politiken. Om inte befolkningen vågar att rösta in SD med stora siffror i September ser det mörkt ut. Sverige har redan störst andel utlandsfödda i Europa och vi lär ha högst andel muslimer inom några få år. Om man tittar på den yngre delen av befolkningen är andelen utlandsfödda och muslimer mycket högre än om man ser på hela befolkningen. Detta innebär att även om vi totalstoppade immigrationen nu skulle andelen muslimer fortsätta att växa under många årtionden. Nu… Read more »

Conlon
Conlon
13 years ago

Mycket intressant artikel med precisa formuleringar. Min erfarenhet är att detta ideologiska vansinne kan häröras ur: Postmodernismen, Frankfurtskolan och den kritiska teorin, Gramscis kulturteorier samt ett generellt USA-hat som leder till “min fienedes fiende är min vän”-tänkande.

Säg gärna emot.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago
Reply to  Conlon

Nej, jag säger inte emot utan håller snarare med. 68-generationen har aldrig varit FÖR någonting utan kännetecknas helt av vad de är EMOT. Visst, under 70 och 80 talet kunde man kanske tro att de var för en massa saker: Jämställdhet för män och kvinnor, frihet för förtyckta folkgrupper, osv, osv. Men utvecklingen de senaste 10 åren har visat vad de är för figurer. De är helt uppfyllda av hat mot: – USA och västvärlden – Den vanliga kärnfamiljen – Småborgliga vanliga människor Länge har de påstått att de är “feminister”. Men nu visar det sig att de helhjärtat stödjer… Read more »

Nordbo
13 years ago

Att jag hänvisar till Confucius med gillande betyder inte att jag sympatiserar med det nuvarade Kina…

Nordbo
13 years ago

Tack för krönikan. Jag trodde du skulle gilla citatet från Lang. 🙂 Kina är en urgammal civilisation. Det finns ett och ett annat vi kan lära oss från kinesernas erfarenheter som sträcker sig årtusenden bakåt i tiden. Det vi kallar “politisk korrekthet” är en slags feg konformism där saker och ting INTE kallas vid sina rätta namn. I ett sunt samhälle är det korrekta tvärtom att säga sanningen, istället för att försöka dölja den. Analects  XIII.3 Tzu-lu said, “The prince of Wei has been waiting for you, in order that you administer (cheng) the government. What will you consider the… Read more »

94
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x