4
jul
Seneste opdatering: 4/7-10 kl. 1335
56 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Julia Caesar ©

Sverige är fantastiskt. Hit kan man komma utan pass eller andra ID-handlingar, duka upp en lögnhistoria och söka asyl utan att ha några asylskäl. Lyckas man inte få asyl kan man få uppehållstillstånd för att arbeta fast man helt saknar utbildning och kvalifikationer. Man kan föra in andras barn, eftersom DNA-analys sällan görs. Man kan göra en kvinna gravid och få uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnet. Sedan överger man barnet och barnets mor och tar hit sin fru och sina tidigare barn från hemlandet. Det nya barnet var ju bara en inträdesbiljett till Sverige som man kan kasta bort när man inte behöver den längre.

Man kan vara krigsförbrytare eller terrorist och leva gott på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Man kan stanna kvar illegalt efter utvisningsbeslut utan att något särskilt händer. Man kan jobba svart eller försörja sig på annan kriminell verksamhet. Man kan leva högt på att Sveriges regering och riksdag samfällt omhuldar etnisk mångfald till vilket pris som helst. Alla som får PUT (permanent uppehållstillstånd) har enligt lag rätt till samma välfärd som de som har arbetat ihop till den. Sverige är möjligheternas land – ett land med världsrykte. Prisa Allah och statsminister Fredrik Reinfeldt – här är det bara att ta för sig av det dukade bordet. Sedan 1980 har mer än 1,2 miljoner utlänningar beviljats PUT i Sverige – utan att vara flyktingar.

En port till Europa

Mellan Turkiets bergiga kust och den lilla grekiska ön Samos är det bara 800 meter turkosblått hav på det smalaste stället. Nattetid sveper kustbevakningens strålkastare över det svarta vattnet i sökandet efter överfyllda båtar med migranter. Det smala sundet är en av portarna till Europa och en av de viktigaste transportvägarna för människosmugglingen från Irak och Afghanistan via Turkiet. Det tar bara några minuter att köra över med motorbåt. Men eftersom smugglarna är rädda för att åka fast och dömas till långa fängelsestraff skickar de migranterna i gummibåtar. Frontex, EU:s samarbete för gemensam gränskontroll, samordnar bevakningen av gränsen, och kustbevakningen upptäcker med hjälp av värmekameror när nya överlastade farkoster är på väg in mot land.

Så snart som migranterna blir upptäckta skär de sönder gummibåtarna. Det har smugglarna instruerat dem att göra. Då är kustbevakningen tvungen att undsätta dem. Panik utbryter, eftersom de flesta inte kan simma. Under 2008 kom mer än 5 000 migranter till Samos, en fördubbling från året innan. Många dör under överfarterna. Sedan 2005 har Frontex påträffat 45 personer drunknade i havet utanför Samos kust.

-Att ta betalt för det här är ett av de värsta brotten man kan begå, säger Jani Isometsä, Frontex koordinatör på Samos. (Svenska Dagbladet 25 november 2009).

Skärpta asylregler

Grekland är det EU-land dit flest migranter kommer, följt av Italien och Spanien. Flest asylsökande i Europa har den lilla Medelhavsön Malta, men även grekiska Samos, Leros, Patmos och Lesbos ligger på grund av sitt geografiska läge högt upp på listan. De afghaner som kommer via Turkiet och Grekland söker sig vidare mot norra Europa. I Grekland varken får eller vill de flesta av dem stanna. Grekland med sin kollapsade ekonomi har inte byggt upp någon egen flyktingmottagning. Landet beviljar inte ens en procent av alla asylansökningar.

Även Italien och Frankrike har skärpt reglerna för sitt asylmottagande, och illegala invandrare grips och fängslas. Trycket på Italien från 40 000 – 50 000 afrikanska migranter årligen har varit enormt. Människor från mängder av afrikanska länder, även söder om Sahara, drömmer om lyckan i Europa. Många tar risken att korsa 160 mil öken innan de kommer till hamnstaden Tripoli i Libyen, som har varit den viktigaste utskeppningshamnen på vägen mot Europa. I öknen har många av migranterna dött av hetta och uttorkning, andra har drunknat under resan över Medelhavet i överfyllda, sjöodugliga båtar. Sedan Italien 2009 ingått ett avtal med Libyen om att skicka tillbaka de afrikanska migranterna har överfarterna minskat med 90 procent. Det är Italiens motoffensiv mot en ohanterlig migrantinvasion.

Den svenska asyltombolan

Skärpningarna av asylpolitiken i andra länder har lett till att allt fler söker sig vidare till norra Europa. Nästan samtliga som kommer till Sverige kommer med hjälp av kriminella smugglarligor som tjänar grova pengar på människors önskan om ett bättre liv. Enligt svenska Rikskriminalpolisen är det cirka tjugo ligor som smugglar in asylsökande i Sverige. Kunden får betala mellan 100 000 och 200 000 kronor för resan, inklusive en färdigfabricerad historia som vederbörande ska presentera för de svenska myndigheterna.

Under 2009 sökte 24 194 personer asyl i Sverige. Allt tyder på att rekordet kommer att slås i år igen: under första halvåret 2010 har 14 056 personer redan sökt asyl. Det innebär intäkter på många miljarder kronor för de kriminella ligorna. När de asylsökande kommer till Sverige kan nästan ingen styrka sin identitet. 95,5 procent saknar pass eller andra ID-handlingar. Mer än 200 000 svenska pass är på drift ute i världen, merparten sålda för att ingå i smugglarnas rekvisita och användas om och om igen. Ändå beviljas PUT till de här identitetslösa personerna på löpande band. Sveriges asylpolitik är en gigantisk tombola, rättsosäker och godtycklig. Asylhanteringen har havererat. Systemet fungerar så illa att det inte längre förtjänar någon tilltro. Med öppna ögon och till synes utan betänkligheter deltar regering och myndigheter i en grov och världsomspännande kriminalitet genom att möjliggöra människosmugglarnas verksamhet. Sveriges gränser står år efter år vidöppna för tiotusentals utlänningar med okänd identitet.

Sex gånger så många PUT som Danmark

Om man jämför de svenska siffrorna för beviljade uppehållstillstånd till asylsökande med Danmark visar sig en intressant bild:

Grafik: Affe, Affes Statistik-blogg.

Under perioden 2002-2009 fick 90 414 asylsökande uppehållstillstånd i Sverige. Motsvarande antal i Danmark var 14 457. Sverige beviljade alltså sex gånger så många tillstånd som Danmark. Om man räknar per 1000 invånare är siffrorna de här: 9,7 beviljade asylansökningar per 1000 invånare i Sverige. 2,6 beviljade asylansökningar per 1000 invånare i Danmark. Sverige har alltså beviljat nästan fyra gånger fler asylansökningar per 1000 invånare än Danmark.

”90-95 procent borde inte ha fått PUT”

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson bär ett tungt ansvar för den urspårade asylhanteringen. Han gör ingen hemlighet av att han tänker sig posten som migrationsminister om den röd-gröna oppositionen vinner valet i september. Han har proklamerat en ”Vision” för verkets verksamhet. I korthet lyder den: ”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter.” Det är det budskap som verkets personal får sig itutat varje dag. Under Dan Eliassons och Visionens era har rättsosäkerheten bara ökat. Generaldirektören har tillkännagett att beslutsfattarna helst ska bevilja PUT och lovat att han aldrig kommer att bli upprörd om han ser ett PUT-beslut som är fattat på felaktiga grunder.

En lång rad missförhållanden inom Migrationsverket rapporteras av ”miggor” (anställda på verket) som skriver anonymt på Merit Wagers blogg.

Merit Wager är journalist och översättare, engagerad i flykting- och asylfrågor och har i många år arbetat ideéllt som Medborgarnas flyktingombudsman. Länkar till hennes blogg finns i slutet av den här krönikan.
En ”migga” skriver:

”Generellt skulle jag säga att 75 procent av de asylsökande saknar verkliga skäl att beviljas uppehållstillstånd, så som de stipuleras i utlänningslagen. Av de resterande 25 procenten skulle jag säga att drygt hälften överdriver (ljuger) om sina asylskäl. Uppskattningsvis 10 procent av de asylsökande skulle jag bedöma har skäl som uppfyller lagens krav, och då är jag nog ändå generös. Av dem som får PUT idag skulle jag säga att 90-95 procent inte skulle ha fått det. De skulle ha fått tillfälliga tillstånd, TUT, under säg två år. Sedan kan dessa förlängas med ytterligare två år.”

Att missbruket över huvud taget kan fortgå i Sverige år efter år beror på att väsentliga fakta döljs och att allmänheten inte har den information som är nödvändig för att kunna ställa politiker och myndigheter till svars. Många tror till exempel att vi ger tillfälliga uppehållstillstånd till människor som flyr från krig och förtryck och att de sedan återvänder hem när kriget är slut. Men efter tio år bor 90 procent av dem som har beviljats asyl fortfarande kvar i Sverige. Det är den grupp som har allra svårast att komma ut på arbetsmarknaden. Många försörjs med bidrag livet ut.

Bara 5,5 procent är flyktingar

Många svenskar tror att alla som beviljas PUT i Sverige är ”flyktingar”. Det är en missuppfattning som livligt understöds av massmedia. Tittar man på Migrationsverkets statistik ser man en helt annan bild. Sedan 1980 och fram till 1 juli i år har 1 282 696 personer beviljats PUT i Sverige. Av dessa närmare 1,3 miljoner var bara cirka 5,5 procent, 71 040 personer, flyktingar. Som flyktingar i egentlig mening menas kvotflyktingar eller flyktingar enligt FN-konventionen.

Den absoluta majoriteten, 94,5 procent, har inga flyktingskäl. De är ekonomiska migranter som vill skaffa sig ett bättre liv med full access till de svenska välfärdssystemen. Sedan 1980 har alltså drygt 1,2 miljoner personer fått PUT i Sverige utan att vara flyktingar. Bilden förvirras av att Sverige frivilligt har uppfunnit diverse olika slasktrattsbenämningar – klassificeringar som inte har någon motsvarighet i andra länder; ”de factoflyktingar”, ”skyddsbehövande”, ”humanitära skäl” eller ”synnerligen ömmande omständigheter”. Slasktrattsbenämningarna är ett uttryck för svenska politikers önskan att vara världsmästare i godhet. Ingen skugga får falla över den svenska humaniteten, om man så måste skapa skenflyktingar för att hålla helgonglorian uppe.

De största inflödena av asylsökande och andra invandrare har skett under borgerliga regeringar. De är genomgående mest generösa med beviljade PUT. Carl Bildts (m) borgerliga trepartiregering 1991-94 öppnade Sveriges gränser på vid gavel för en invandringsexplosion från Balkan. Ett ”All time high” sattes 1994 med 78 987 beviljade PUT. Sedan Fredrik Reinfeldts (m) borgerliga alliansregering kom till makten 2006 har antalet PUT varje år stadigt legat på 76 – 77 000 personer. Den i särklass största gruppen under 2009 var de 8 865 somalier som fick PUT – en grupp som till mycket stor andel är analfabeter och enligt all samlad erfarenhet är den mest svårintegrerade gruppen av alla. I princip beviljas alla som kommer från Somalia – eller som påstår att de kommer från Somalia – asyl i Sverige.

Okvalificerade arbetskraftsinvandrare

Regeringen har också sedan 2008 öppnat möjligheter för arbetskraftsinvandring. Under förra året beviljades 14 926 personer PUT på grund av arbete, och hittills i år har redan 10 752 personer fått PUT av samma orsak. Om man får avslag på sin asylansökan går det utmärkt att söka PUT på grund av arbete istället. 453 personer lyckades med den transformationen under förra året. Den absoluta majoriteten av den importerade arbetskraften arbetar i okvalificerade jobb som inte kräver någon utbildning över huvud taget. De återfinns inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel, som städare, köks- och restaurangbiträden och inom vård och service. De största arbetskraftstillskotten 2009 kom från Thailand (6 242 personer), Indien (3 000) och Kina (1 890).

Samtidigt uppgår den öppna arbetslösheten i Sverige till 434 000 personer eller 9,3 procent. Bland ungdomar 15 – 24 år ligger arbetslösheten på katastrofala 28 procent. Den svenska alliansregeringen bedriver alltså en storskalig import av utländsk okvalificerad och lågbetald arbetskraft – samtidigt som närmare en halv miljon svenska invånare går arbetslösa.

Nästan 600 000 anhöriginvandrare

Den överlägset största kategori som får PUT är anhöriga till invandrare som redan bor i Sverige. Under 2009 var anhöriginvandrarna 4,5 gånger fler än asylinvandrarna. Sedan 1980 har 579 480 personer invandrat som anhöriga. De i särklass största skarorna kommer från Irak med 6 273 anhöriginvandrare under 2009 och Somalia med 4 757, totalt 10 030. Mer än två tredjedelar av de 34 082 som beviljades uppehållstillstånd som anhöriga under 2009 grundade sin ansökan på ett nyetablerat parförhållande, det vill säga import av äktenskapspartners från det gamla hemlandet.

När man har fått PUT öppnar sig nya möjligheter. Samma personer som uppger sig ha flytt från krig och förföljelse i sitt hemland åker med sitt förvärvade PUT och sina bidrag tillbaka på semester för att hälsa på släkten. Fullsatta plan till olika destinationer i Irak går från Sverige flera gånger i veckan. Merit Wagers blogg igen:

”Många, främst irakier, kräver så snart de fått PUT 1.) egen lägenhet precis där de själva vill bo (ofta i områden där andra får köa länge för att få en bostad) och 2.) pengar från socialen till biljetter till Irak och Syrien där deras familj och släktingar bor. Det finns folk från många länder som söker asyl i Sverige och som åker hem på en gång när har fått uppehållstillstånd. Där startar de, med svenska barnbidrag, socialbidrag och andra ”integrationsbidrag”, ett husbygge. Det ska bli den flottaste villan i byn.”

Allt tal om att Sverige uteslutande tar emot ”människor som flyr för sina liv” stämmer inte. Det är grovt felaktigt att kalla alla som vill bo i Sverige för ”flyktingar. På människosmugglarnas marknad är det framför allt resursstarka människor med stark fysik och gott om pengar, mestadels yngre män, som lyckas ta sig från sitt hemland till Sverige.

Konsten att bluffa sig till PUT

På Internet florerar helt öppet den miljardindustri som livnär sig på människors önskan om ett bättre liv. Den svenska sajten Salam Nordic, Box 4080, 102 62 Stockholm, presenterar sig som ”den första allsidiga webbplatsen på arabiska, persiska och kurdiska i Sverige”. Bloggen Politiskt Inkorrekt avslöjade och översatte nyligen en manual från sajten som på arabiska ger ovärderliga tips för hur man söker asyl i Sverige och lurar de svenska myndigheterna.
Några utdrag ur texten:

”Säg att du kommer från Turkiet, men du vet inte flightnummer eller vilken tid du flög – ge endast approximationer. Helst ska du ha förstört ditt pass under resans gång, till exempel i flygplanets toalett eller på en toalett på flygplatsen efter ankomsten. Slösa tid i terminalen så att polisen inte säkert kan identifiera vilket flyg du har anlänt med. Polisen i dessa länder är inte som säkerhetspolisen i våra. Låtsas vara trött och illamående.”

”En asylansökans framgång beror på styrkan i varje enskilt fall, så du måste tänka på följande punkter. Ditt fall måste kretsa kring teman som dödande, kidnappning, åtal och dödshot. Försök att återberätta en tragisk historia och säg att du flydde iväg ensam och inte vet vad som hände med resten av familjen. Du bör ge en beskrivning av ett tragiskt liv för din familj och din stam, och där politiska milisgrupper har uttalat hot mot dig och din familj där de sa att ni skulle dö en efter en. Och säg att de sedan faktiskt började genomföra hoten.”

”Naturligtvis, efter att du har fått rätt till asyl kan du lägga fram en ansökan och berätta att din fru har lyckats fly till Syrien och att du vill att hon ska komma till dig nu. Denna ärendebehandling är en rutinsak och är känd som återförening.”

”Vem har hittat på att man måste ha asylskäl?”

Verkligheten på Migrationsverket kan till exempel se ut så här – en ”migga” berättar på Merit Wagers blogg:

”En kvinna kommer till oss, hon har varit i Sverige i sex år. Ingen vet vem hon är eller varifrån hon kommer. Hon har fått ett barn i Sverige vars far hon vill hålla hemlig. Kvinnan söker asyl, men hon har inga asylskäl. Säger hon till oss. Hon vill inte ens säga varifrån hon kommer. Hon vill i stället få dagisplats, jobb, bättre bostad, mer pengar. Vi säger till henne att vi jobbar med asyl och att hon har sökt asyl i Sverige, inte ansökt om dagisplats, jobb etc. Hon har ju inte ens uppehållstillstånd, säger vi till henne. Då blir hon arg och säger att Sverige är ett värre land är något annat land hon varit i. Då säger vi att hon inte ens ska vara här. Att hon ska åka till hemlandet (vilket det nu är) eller till något annat land som tar emot henne. Men det vill hon inte. Hon har minsann varit här länge nog, hon har nu absolut rätt till bostad, dagis etc. Vi behöver inte veta vem hon är. Varför kräver vi att få veta det? Måste hon ha asylskäl för att få bo här? Vem har hittat på det?
Visst, hon hittade på asylskäl när hon kom hit, men de var ju inte sanna. Hon fick inte heller uppehållstillstånd på de skälen utan tvingades gömma sig. Men nu bor hon här, vill inte prata asyl, vill inte säga vem hon är utan måste få dagis och jobb. Det måste vi hjälpa henne med. Hon ska ha uppehållstillstånd utan att vi frågar vem hon är, sedan måste hon också få främlingspass eftersom hon snart åker utomlands, men framför allt måste hon få dagisplats för sitt barn.”

Merit Wager kommenterar:

”Detta är två av hundratals liknande berättelser. Sverige har misslyckats totalt på asylområdet och det rullar bara på, eftersom ingen verkar orka eller förmå ta tag i det. Och de som en gång satt sin fot på svensk mark kan bli allt kaxigare och mer krävande. Många anser sig, precis som i fallen ovan, ha en absolut och gudomlig rätt att vara här och ta del av allt i samhället, trots att de i flera instanser upprepade gånger fått besked om att de inte får stanna i landet.”

”FN:s flyktingkonvention föråldrad”

FN:s flyktingkonvention fyller snart 59 år. Den kom till den 28 juli 1951 i en värld som började byggas upp efter andra världskrigets slut. Den var från början tänkt att ge skydd åt europeiska flyktingar. Omkring 150 länder har ratificerat konventionen. I Sverige har 27 548 flyktingar sedan 1980 fått PUT med hänvisning till FN-konventionen. På de nästan 60 år som gått sedan konventionen kom till har som bekant både världen och flyktingströmmarna ändrat karaktär. Nu flyr människor i miljontal från underutvecklade muslimska länder i tredje världen till Europa där bättre ekonomiska villkor lockar.

”Tiden har sprungit ifrån FN:s flyktingkonvention. Nutidens globala flyktingproblem och folkvandringar, oftast representerade av ”ekonomiska” flyktingar, blir inte lösta av den föråldrade konventionen från 1951. Den behöver ersättas med en ny” skriver Peter Skaarup i Dansk Folkeparti i en artikel i Berlingske Tidene.

FN:s eget flyktingorgan UNHCR avvisar att konventionen är ett lämpligt verktyg för att reglera invandring av miljontals ekonomiska migranter. Konventionen behandlar heller inte vad man ska göra med de flyktingar som missbrukar sitt tillstånd till att begå allvarliga kriminella handlingar. Det innebär att en person inte kan sändas tillbaka till sitt hemland även om han är grovt kriminell, om han fruktar ”förföljelse” och anses ha ”skyddsskäl”. Detta även om hotet om förföljelse bara är hypotetiskt. (Berlingske Tidene 25 juni 2010.)

Skriande behov av en ny asylpolitik

Den överväldigande majoriteten ekonomiska migranter blockerar möjligheterna för de mest utsatta att komma till Europa. En rapport från FN-organet UNDP (United Nations Development Program) i oktober 2009 visar att bara 3 procent av de internationella migranterna kommer från de minst utvecklade länderna. Mönstret går också att avläsa i överföringarna av pengar från invandrarna till deras hemländer. De är tre till fyra gånger så stora som det totala utvecklingsbiståndet – men bara en enda procent av pengarna skickas till de 24 länder som enligt UNDP är fattigast och minst utvecklade.

Det är inte bara FN:s flyktingkonvention som behöver göras om. Sverige är i skriande behov av en ny och betydligt mer restriktiv asylpolitik. Att mer än 1,2 miljoner utlänningar utan flyktingskäl har släppts in i landet sedan 1980 är beviset på fullständigt hjärnsläpp hos regering och riksdag. Det som pågår är ingenting annat än ett galopperande vansinne. Godhetsambitioner i all ära, men gränsen är för länge sedan passerad. En politisk och massmedial elits skenhelighet och perverterade godhetssträvanden är i full färd med att rasera den välfärd som flera generationer svenskar och tidigare arbetskraftsinvandrare har byggt upp.

Kanske handlar det inte ens längre om världsmästerskap i godhet utan bara om simpel prestige. Det verkar stört omöjligt att ta ett steg tillbaka, be svenska folket om ursäkt för alla misstag och välja ny kurs i invandringspolitiken. Det finns annars gott om förebilder: USA, Kanada, Danmark.

Risken är uppenbar att de sju riksdagspartierna får äta upp både sin skenhelighet och prestige i valet i september. Jag garanterar att det blir både svårtuggat och svårsmält. Det unnar jag dem av hela mitt hjärta. Att förråda ett land och dess befolkning har sitt pris. Svenska folket har betalat länge nog. Nu är det de ansvarigas tur att betala.

af Julia Caesar

Länkar till Merit Wagers blogg:

Tidligere  kronikker  af samme forfatter:

Juvelerna i maktens krona, Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytareSlöjan kränker migFlykten från mångkulturen, Till yttrandefrihetens försvarBrev till Fredrik ReinfeldtSvenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en stenMoster och svenskheten, Kriget mot läsarna .

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

56 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Elias
Elias
13 years ago

DEN SVENSKA ASYLPOLITIKEN BÖR SES ÖVER OCH KAN BETRAKTAS SOM VÄLDIGT GENERÖS ELLER SLAPPHÄNT JÄMFÖRT MED ANDRA REGIONERS. VAD SOM ÅTERIGEN ÄR TRAGISKT OCH INTE ERT FEL ÄR DE FÖRDOMAR OCH REN RASISM SOM SPEGLAR DEN TRÅNGSYNTHET OCH BRIST PÅ MÖTEN SOM ANTAGLIGEN ER (RASISTERS) UPPVÄXT PRÄGLATS AV. DEN OKUNSKAP OM ATT ALLA REGIONER INTE LEVER I SAMMA TID (EX VISHAN I SVERIGE) ÄR SÅ TYDLIG SOM OM NORDEN ALLTID VARIT ETT PARADIS UTAN BARBARISKA SEDER. DEN OKUNSKAP ATT VISSA REGIONER HISTORISKT FÖRSLAVAT OCH DEMOLERAT ANDRA BEFOLKNINGAR VILKET HAR KONSEKVENSER IDAG. HUR MAN SEN VÄRDERAR ETT LIV OCH ALLT VAD… Read more »

trackback

[…] skrivs som sagt väldigt mycket om invandring i bloggosfären. Här är några intressanta inlägg: Julia Caesar: Den svenska asyltombolan, Julia Caesar: Sverige sjunker som en sten, Stefan Stenudd: Åkesson är inte så lätt att […]

trackback

[…] kronikker af samme forfatter: Kedjeinvandring utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan, Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för […]

trackback

[…] forfatter: Medias pressetiska apartheid, Kedjeinvandring utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för […]

trackback

[…] kronikker af samme forfatter: Kedjeinvandring utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan, Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för […]

trackback

[…] I två tidigare krönikor har jag belyst kaoset i asylpolitiken. Juvelerna i maktens krona och Den svenska asyltombolan […]

trackback

[…] Den svenska asyltombolan, Juvelerna i maktens krona, Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen, Till yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna . […]

integrerad
integrerad
13 years ago

Tacksamhet till Julia Caesar för din krönika. Du är ett ljus i det politiskt korrekta mörkret.

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ Tyckarn. Tack för vänliga ord och konstruktiva synpunkter. Jag instämmer helt i det du skriver om vad judar utsätts för av muslimer. Jag tog upp judeförföljelserna i Malmö i den här krönikan: http://snaphanen.dk/2010/05/23/s%c3%b8ndagskronik-flykten-fran-mangkulturen/ Men det finns anledning att återkomma i frågan. I sammanhanget vill jag gärna återge en kommentar från en muslim till en annan av mina krönikor, “Slöjan kränker mig”: http://snaphanen.dk/2010/05/30/s%c3%b8ndagskronik-slojan-kranker-mig/ Den är värd att läsa och begrunda för att förstå vilka oerhört obehagliga tankar och hot som finns bland muslimer. Som skribent blir jag glad när någon uttrycker sig så här oförblommerat. Ju fler som får inblick… Read more »

Tyckarn
Tyckarn
13 years ago

Hej, tack för ett flertal oerhört bra och viktiga texter. Din penna är sylvass och skär igenom pk-politikernas argument som en varm kniv i smör. Förslag på framtida texter skulle kunna vara om den vidriga antisemitismen som frodas inom islam. Judeförföljelserna i Malmö och inför sossen Reepalus rullande tummar, Detta är värt att kritiseras och lyftas fram. Judarna är ett skötsamt och duktigt folk som får ta emot mycket skit från muslimer – och politikerna lyfter knappt ett finger för att hindra detta, och skyller på att det är högerextremister som står för attackerna. Muslimerna är ju som alltid oskyldiga… Read more »

trackback

[…]  av Julia Caesar © […]

leifer
leifer
13 years ago

MedelSvensson, vilka jobb ska man “ge dom”?

MedelSvensson
MedelSvensson
13 years ago

Om personerna ifårga lyckats skarpa fram 100 tusen kronor för att ta sig till Sverige.
Så är dom duktigare än dom flesta infödda svenskar, som inet kan skarap ihop sånna summor.

Så jag välkommnar dem alla, låt oss utnyttja deras framåtanda och ge dom jobb.

MartinA
MartinA
13 years ago

Nu tror jag priset för förrädarna blir lågt 2010, deras propaganda har varit för stark, deras mobbning inom partierna har varit för effektiv. Mer än 5 – 6 procent lär SD inte få.
Däremot, ett nyval skulle kunna tvinga fram en riktig debatt om invandringspolitiken och ge den breda allmänheten en chans att förstå vidden av det dessa vidriga människor ställt till med. Men troligast är att valet 2014 blir en jordskredsseger för SD med siffror över 15%.

leifer
leifer
13 years ago

Hans Jensen, är inte så bra på danska men om du menar att svenska feminismen inte har nåt emot patriarkaliska strukturer, så länge det inte är västliga, så stämmer det nog bara delvis. Det beror i såna fall på att feminismen och vänstern går hand i hand (kvinnor är ju ofta också politiskt mer vänstern än män). Och vänstern försvarar muslimer, för tillfället i alla fall. Detta eftersom muslimer och invandrare identifieras som en s.k. svag grupp av vänstern. Men i grunden är både vänsterrörelsen och feminister helt emot Islam just för att den är patriarkalisk i grunden. En vänsterfeminist… Read more »

Hans Jensen
Hans Jensen
13 years ago

“Egentligen är det väl lite samma kritik som feminismen har mot patriarkaliska kulturer.”

Den forstår jeg ikke, og jeg har haft svenske kolleger i 20 år. Feminismen har da intet mod patriarkalske kuturer, bare disse ikke er vestlige. Er de vestlige, er der til gengæld intet minimum for flueknepperiets størrelse.

Måske er det derfor, mange danske mænd, og ikke alle sammen tabere, fravælger danske kvinder som livsledsagere.

leifer
leifer
13 years ago
Reply to  Hans Jensen

Aha, kanske skulle ha klickat på “Reply” så att du får ett mejl Hans Jensen. Jag vet inte om du har hört talas om Gudrun Schyman? Hon är ju närmast gud för många vänsterfeminister i Sverige. Och hon syns ofta i media här där hon sågar patriarkatet. Dvs hon är kritisk till alla former av patriarkat. Men för att inte bli “rasistisk” eller “islamofobisk” så använder hon tekniken att dra alla män och alla världens länder över samma kam. Hon gör alltså ingen skillnad på Talibaner eller Svenskar i sin retorik. Detta var kanske huvudskälet till att hon var tvungen… Read more »

leifer
leifer
13 years ago

Den här är intressant, från 2005 men lika intressant idag
http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet-1.421859
Mauricio Rojas var modig att säga sanningen, en sanning som kan underlätta integrationen och ta tag i de problem som finns. Tyvärr var väl Mauricios politiska karriär över efter detta. Egentligen är det väl lite samma kritik som feminismen har mot patriarkaliska kulturer.

Morten - - -
Morten - - -
13 years ago

Det er slående, som Sverige ligner Danmark i 80’erne på snart sagt alle planer:, begrebsanvendelsen, meningskontrollen, den nationale selvbeskrivelse, retorikken, og sågar det stilistiske. Jeg bliver ved med at forundres over det.

Det var sådan, vi selv talte og gjorde i vores fortid. Også lige nøjagtigt. Det er et studie værd, hvis man har tid for sine “studier”.

– – –

Stefan
Stefan
13 years ago

Tack för en utmärkt krönika.

Man blir alldeles mörkrädd när man läser detta. Hur Svenska politiker misshandlar Sverige och dess invånare.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
13 years ago

Framför allt måste det svenska folket se till så att landsförrädaren Dan Eliasson inte får den ministerpost han så starkt suktar efter.

Naivtive
Naivtive
13 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Just nu kommer jag inte på någon bättre belöning än ett hederligt rep av hampa med tillräcklig längd för sin uppgift.

victor
victor
13 years ago

Obduktionen er færdig. Ingen andre var skyld i den tyske dommer Kirsten Heisigs død:

http://www.rbb-online.de/nachrichten/vermischtes/2010_07/heisig.listall.on.printView.on.html

victor
victor
13 years ago
Reply to  steen

Svaret skal snarere søges på hjemmefronten. Åbenbart var hun og hendes mand lige blevet enige om at tage et “prøveår”…..

Det kan sagtens kombineres med, at hendes job har været opslidende….for mig minder hun om en kvinde, der ikke har kunnet glemme jobbet, når hun satte sig ind i bilen.

Tine
Tine
13 years ago
Reply to  victor

Takk Julia for opplysende artikkel da det er vanskelig å få frem fakta i Sverige. For en god del år siden så jeg et tv program om dvd presentasjoner (i mange språkversjoner) som ble brukt som guider av menneskesmugglere. En opplæring i hvordan man skal gå frem i systemet slik at den enkelte kunne få så mye penger som mulig fra svensk eller norsk statskasse. I dag står Norge litt lengre ned på (menneskesmugler-) listen over aktuelle land. Det er gammelt nytt at velferdsland er utsatt for folk som utgir seg for å være forfulgt. Den store strømmen av folk… Read more »

elisabeth
elisabeth
13 years ago

Jag har hittat en utsökt söndagsläsning !
Tackar dig Julia Ceasar, vem du nu än är, för att du förgyller och lyfter upp min tillvaro och kunskapsnivå.
Varje söndag är numera en höjdpunkt i tillvaron.

>Emma, ditt inlägg fick mig nästan att sätta kaffet i halsen !
Herrejje…tack för att ögonen öppnades ännu mer !

Eliasson bör förflyttas från migrationsverket till…(?)…kanske Bangkok…(?)….å det snaraste.

Peter
Peter
13 years ago

Migrationsverkets S-märkta Genereldirektör blev intervjuad i tidningen Advokaten.

Där säger han bland annat att om han ”personligen bestämde skulle säkert nästan alla få stanna”.

“Har den som söker asyl rätt till skydd spelar det ingen roll hur stor kostnaden blir för det svenska samhället”

Nr 7 2007 Årgång 73, Dan Eliasson: ”Rätt ska vara rätt”
http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=7601

Hans Jensen
Hans Jensen
13 years ago
Reply to  Peter

Han har en dansk “fætter”. Sognepræst Leif Bork Hansen blev interviewet i dansk TV efter han havde modtaget sin tredie dom for at skjule og indsamle penge til afviste asylansøgere: “Hvad i alverden vedkommer Danmarks fremtid dog mig?” Han fik 2500 i bøde, derefter 7500 og til sidst 20 dages betinget hæfte. Mig bekendt fortsatte han som præst i Virum. Folkekirken er rummelig…..

Pensioneret professor Bent Jensen fik i alt over 600.000 kroner i bøde m.v. for at refere fra PET og russiske arkiver at Dragsdahl var ” KGB’s nummer 1 i Danmark”. Vi har sandelig orden i prioriteterne.

rksmrgs
rksmrgs
13 years ago

Pudlarna kommer att rulla sig i gräset i höst när skandal efter skandal avslöjas. “Jag visste inte”, “Statistiken var så otydlig”, “Partiledningen krävde att jag fogade mig”, “Alla andra sa…..”, “Jag tyckte det lät så bra med generositet och världssamvete”, “De lurade mig fullständigt”, “Inte kunde jag väl tro…”, “Jag litade på media”, “Den allmänna meningen var ju…”, “Sådan diskuterades aldrig i min partigrupp”, “JAG HADE INGEN ANING”.

Anna Nym
Anna Nym
13 years ago

Sverige kommer att krascha inom kort.

Thomas Bolding Hansen
13 years ago
Reply to  Anna Nym

Nej, det desværre ikke. Stormen vil samle sig højt oppe i atmosfæren og vil rase længe der, før den rammer jorden. På magtens tinder er de årtier efter udviklingen, når det drejer sig om noget, de ikke forstår, eller rettere kun forstår perifert. Så først skal det blive rigtig, rigtig bad, og så kommer reaktionen for sent med årtiers forsinkelse. Det svenske samfund er ikke i nærheden af økonomisk kollaps, der har man vænnet svenskerne til stadige økonomiske stramninger, og der er lang vej til for eksempel 40 pct. arbejdsløshed og reel fattigdom. Det samme gælder volden og kriminaliteten, selv… Read more »

Allah
13 years ago

tack för ännu en bra och läsvärd krönika. Varför se vi här dessa problem, men inga andra? Jag har länge funderat kring detta, men finner inga bra svar. Att bara media döljer saker, känns inte som skäl nog, är det urholkandet av hela vår identitet som ett folk som gör att vi inte ser problemen?

Svea
Svea
13 years ago

Ännu en lysande krönika! Det har för mig blivit veckans höjdpunkt att avnjuta dessa. Tusen tack, Julia C.

Mette
Mette
13 years ago
Reply to  steen

Socialistisk Venstre er SF’s norske søsterparti men et langt mindre parti, der i nogle år har lukreret på at være tungen på vægtskålen. Partiets formand er den antisemitiske Kristin Halvorsen, der fx for nogle år siden, mens hun var finansminister, opfordrede til norsk boykot af Israel. Dette affødte en så kraftig reaktion fra USA, at statsministere Jens Stoltenberg måtte rykke ud med en undskyldning og dementere, at Kristin Halvorsen talte på den norske regerings vegne. Ved valget 2009 gik Socialistisk Venstre tilbage og fik kun 6,2 procent af stemmerne. Dette var at forvente, da partiet ofte har stået for ekstremistiske… Read more »

Tine
Tine
13 years ago
Reply to  Mette

Kristin Halvorsen gjør det hele pinlig, og er godt egnet som et skrekkens eksempel. Hver gang Kristin åpner munnen kommer det ut noe som ikke er videre gjennomtenkt. Sosialistisk Venstreparti gjengen i Norge trodde de gled inn i ny glansperiode da de toget inn på Stortinget iført Palestinaskjerf for å markere sympati med befolkningen på Gaza i forbindelse med “bordingen” av Ship to Gaza (eller Ship to Hamas). Den lille flokken med sosialister (med for stor makt) har ventet lenge på en slik anledning og “var raske i avtrekkeren” da Palestinaskjerf markeringen fant sted dagen etter bordingen. Er veldig lei… Read more »

Anonymous
Anonymous
13 years ago
Reply to  Tine

Tine.

Historien om palæstinenserørklædet var ukendt for mig. Den er storslem. Men vi har også socialistiske politikere af den type, de ville blot aldrig turde møde op med sådan et udklædningsnummer i Folketinget. Det er imidlertid almindelig kendt, at SF-poltiikeren Anne Grete Holmsgaard, der er feminist med en fin karriere, i mindst 30 år har ytret sig antisemitisk.

Den slags bliver man heldigvis stadig berygtet for i Danmark, hvis man sidder i Folketinget. I Anne Grete Holmsgaards tilfælde ekstra meget, fordi vi risikerer, at hun får en ministerpost, hvis vi får en socialdemokratisk-socialistisk regering efter næsten valg.

Teknikken
13 years ago

http://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/article1372389.ece

“Lidt drilleri, jovist, men ikke sådan en nuanceløs, brutal tilsvining. Som endda helt åbenbart er skrevet af en person, der er aldeles uden viden om emnet. Det viser sig eksempelvis, at Danmark har et parti, der hedder ’Socialistisk Venstre’ …

Den bizarre leder rejser mindst to spørgsmål:

Hvad har skribenten drukket? Og bør Systembolaget ikke fjerne det fra hylderne?”

Hans Jensen
Hans Jensen
13 years ago
Reply to  Teknikken

Desværre sover EB som sædvanligt. De har slet ikke opdaget Carsten Jensen og Klaus Rifbjergs meriter i det svenske. De må ud og læse lidt mere på bl.a. denne blog, hvor dygtige amatørjournalister graver sandhederne frem.

Hans Nilsson
Hans Nilsson
13 years ago

Man blir precis som Ann-Marie skriver helt matt ja man saknar ord för de känslor som översköljer en när man läser och hör hur de makthavare som vi en gång har genom val givit förtroende och uppdrag att förvalta och vidareutveckla detta vårt land Sverige helt har misslyckat med sitt uppdrag eller inte, När man tar del av väljarsympatierna som publiceras så är det fortfarande så att mer än 90% av valmanskåren är nöjd ellet tom mycket nöjd med det som Sverige är idag. Jag som är född i början av 50 talet och själv varit med och legalisera denna… Read more »

Cavatus
13 years ago

Tack Julia, för ännu en lysande krönika. Svenska politikers (och uppenbarligen tjänstemäns) moraliska storhetsvansinne visar som vanligt smått patologiska drag. Att vara världens ledande asylmottagare är tydligen målet – bakom svenska folkets rygg, förstås.

Tack, Emma J för denna varuupplysning om den unga Dan Eliassons politiska inriktning. Av bilden på honom som ung kan man, på det sneda, självgoda flinet, se att han säkerligen skulle kvalificera sig i Expos statsfinansierade åsiktsmaskin.

För länkar och sammanfattningar till Julias samtliga krönikor, gå hit:

korta.nu/jc

Stefan K
Stefan K
13 years ago

Återigen en suverän och tankeväckande krönika. Tänk om svenska folket visste sanningen om verklighetens Sverige. Denna sanning utgör bakgrunden till att hela pk-Sverige försöker motarbeta SD, för den får naturligtvis inte läcka ut. Bara tanken på att våra politiker sitter med sina höga löner och känner till fakta, borde vara tillräckligt för att många skulle överge sina traditionella partier till förmån för Sverigedemokraterna. Några av er såg säkert den Rapport-sändning från förra året, där man rapporterade om den italienska kustbevakningens kamp mot båtflyktingar. I reportaget uppbringade man en båt med 17 flyktingar i och alla sas komma från Somalia och… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
13 years ago

Tackar Emma för dom där upplysningarna om Eliassons förflutna. Det måste ha varit en av dom mest hjärndöda texter jag läst någonsin, hjärndödare än vad Freestyle, Noice och andra samtida lyckades åstadkomma. Förstår nu mycket bättre Migrationsverkets politik. Har man en så pass hjärndöd GD så får man den migrationspolitik man förtjänar.

Ann-Marie
13 years ago

Har läst mycket av det här i små doser över Internet, men att få det hela serverat på en enda gång gör att man blir helt matt, mållös, förvirrad, arg, desperat etc. etc…. Jag önskar och hoppas att många läser det här och verkligen begrundar vad som sker i Sverige och Europa, för att inte tala om hela världen. Och när det blir dags att rösta, gäller det att alla röstar!

Liva
Liva
13 years ago
Reply to  Ann-Marie

Ja, jeg håber at både svenske og danske politikere læser med på snaphanen.

Tak Julia, for endnu en meget vigtig artikel.

Liva
Liva
13 years ago
Reply to  Liva

Det kunne være rigtig godt med en dansk udgave af Julia også – på Snaphanen. Julias saglighed, grundighed og glød er uvurderlig.

Anonymous
Anonymous
13 years ago
Reply to  Liva

Mente du en oversættelse?

Principielt mener jeg, at vi bør gøre os den anstrengelse i Skandinavien, at vi bevarer evnen til at forstå hinanden både mundtligt og på skrift, skønt der selvfølgelig kan være udtryk og ord, som volder besvær.

Hvis du mente indholdet af Julias kronikker, mener jeg, at Snaphanen har holdt os endog særdeles godt underrettet i efterhånden mange år.

Liva
Liva
13 years ago
Reply to  Liva

Anonym

Nej, jeg tænker ikke på oversættelse. Og med hensyn til Snaphanen, så synes jeg også at snaphanerne gør det rigtig godt. Ingen klage herfra. Men det er et frisk pust at Julia laver gæste kronikker fra sverige. Det kunne det også være hvis der var en dansker der gæste skrev kronikker. En med samme evner som Julia.

Emma Johansson
Emma Johansson
13 years ago

För er som vill veta lite mer om Dan Eliasson, Migrationsverkets generaldirektör, kan jag presentera följande fakta om honom. Han var med i ett band när han var ung som hette Bad Boo Band. Bland annat gjorde han låten: “Knulla i Bangkok”. Den hitlåten visar att Dan Eliasson redan i sin ungdom hade en klar inriktning på internationella frågor. Sångframträdandet var väl inget att bygga vidare på, men han visade uppenbarligen ett stort intresse för frågor som gäller nära relationer i vardagen som bottnar i ett för honom utpräglat solidariskt och mångkulturellt perspektiv. Dessutom verkade han vurma för feministiska frågor… Read more »

Ann-Marie
13 years ago
Reply to  Emma Johansson

Ville inte ens titta på klippet, läste lite av texten och man kan ju må illa för mindre!

tavsen
tavsen
13 years ago
Reply to  Emma Johansson

Tåbelig tekst. Er musikken lige så elendig?

Men Dan Eliasson har virkelig visonerne i orden. Stammer nok fra hadet til svenske piger. Små mennesker har det med at blive forsmået, og det skal hævnes.

Og nu kan han spare rejsen til Bangkok

Hans Jensen
Hans Jensen
13 years ago
Reply to  Emma Johansson

Jeg fik foræret 4 bøger af Stieg Larsson. Jeg kendte ham kun af navn. Jeg begyndte med “Pigen der legede med ilden”. Efter omkring 1/3 begyndte jeg forfra, og indstregede hans politiseren og politiske korrekthed, og det tåbelige plot. Da jeg havde læst 2/3 af , fik jeg nok af hans moralske bræk og politiske belæring, og gav hele møget til den lokale genbrug. Nu kender jeg giveren godt, og det var ikke tiltænkt som en hadegave. Jeg vil håbe at man i Sverige har noget tilsvarende rigsarkivet, så Aftenposten vil være tilgængelig for fremtidige historikere og antropologer. Sverige går… Read more »

rolf
rolf
13 years ago
Reply to  Emma Johansson

Skulle detta vara ett försvar för denne quislinganstrukna avart?
Det bevisar bara hur sjuka han och andra svenska medlöpare är.
De bryr sig inte om alla våldtäktsoffer som blivit följden av kulturtillhöriga
som har en kvinnosyn som inte skall förekomma i människans värld.
Djurplågeri med halsavskärande slakt är också en del av detta.

56
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x