23
aug
Seneste opdatering: 24/8-10 kl. 0642
48 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Karen Jespersen og Ralf Pittelkow skriver til bloggen, og ikke mindst til vores svenske læsere:

Sverige har altid stået os nær. Som de fleste fra Skandinavien har vi følt os tæt knyttet til mennesker fra andre lande i Norden. Derfor gjorde det et særligt indtryk på os at besøge bydelen Rosengård i Malmø. Vi følte det, som var vi kommet til en helt anden verden. Butikker havde skilte på arabisk. På gaden talte kun få svensk med hinanden. Overalt var der kvinder med tørklæder og lange gevandter. Parabolantenner stod tæt på altanerne. Det svenske velfærdssamfund, Folkhemmet, kunnet godt nok fortsat spores: Der var brugt mange kræfter på at holde det hele pænt og rent, der var et nydeligt bibliotek, skoler og sportspladsen.

Men når det kom til kultur, holdninger og værdier er det i virkeligheden et helt andet samfund end det svenske. Vi kom til at tænke på en ung kvinde iført tørklæde, som på svensk tv: ’Det føles som Irak eller et andet arabisk land. Jeg trives supergodt i Malmø’.

Rosengård er et muslimsk parallelsamfund, hvor man lever sit helt eget liv. Det giver grobund for, at radikale muslimer får voksende indflydelse. Det kan man blandt andet læse om i den rapport om Rosengård, der blev skrevet af Magnus Ranstorp og Dos Santos i begyndelsen af 2009. Her kan man læse stort set enslydende beretninger fra folk der arbejder i Rosengård: Der sker i disse år en kraftig radikalisering især blandt unge muslimer. Det drejer sig både om en religiøs radikalisering, hvor shariaens regler spiller en stadig større rolle. Desuden drejer det sig om den radikalisering der giver sig udslag i bander og kampe mod politiet.

Det er efter vores mening helt galt. Sverige er ligesom Danmark et af verdens bedste velfærdssamfund, hvor vi har stærke sociale bånd og stor tillid til hinanden. Men det gælder også Europa som helhed. Oplysningstidens idealer og værdier har givet os en enestående frihed. Den har vi bygget videre på i Europa og den må ikke sættes over styr. Disse grundlæggende værdier har fået deres særlige udformning afhængig af det enkelte lands historie og kultur. Det nationale spiller i det hele taget en stor rolle i menneskers identitet. Mennesker er knyttet til deres sprog, historie og kultur. Nationalfølelse betyder på ingen måde at man er lukket. Tværtimod er stærke fredelige nationer forudsætning for et stærkt internationalt samarbejde.

Vi er nået langt ad denne vej i Europa. Men nu risikerer vi, at det bliver sat over styr. Situationen i Rosengård er ikke enestående. Over hele Europa ser vi den samme udvikling i mange større byer.

Fællesskabet er mange steder i Europa ved at blive sat over styr, fordi man ikke i tide har stoppet den store tilstrømning til Europa fra 3. lande. Tilmed har man accepteret, at indvandrerne kunne fortsætte med at leve som i de (muslimske) lande, de kommer fra..

Den udvikling skal stoppes. Derfor har vi skrevet bogen ISLAMS MAGT. Europas ny virkelighed. Det er en advarsel mod den udvikling, der er i gang. Og en appel til at stå ved vores frihedsværdier og gå i brechen for dem.

Islam som magt

Islam er for en del muslimer en tro som andre religioner. Og denne tro skal de selvfølgelig have frihed til at dyrke som alle andre religioner. Men det er vigtigt at forstå, at islam ikke bare er en religion som alle andre. Islam udstikker regler for, hvordan hele samfundet skal indrettes. De regler kan kun gennemføres i praksis, hvis islam har magt i samfundet. Derfor går politiske muslimske kræfter, der ikke kun ser islam som en tro men også som en magt, efter indflydelse på indretningen af de europæiske samfund. Det siger vi nej til. Islam skal ikke have magt. Det vil undergrave de frihedsrettigheder vores samfund er bygget på.

De muslimske kræfter, der vil have en islamisering af Europa er en trussel af flere grunde. De meget målrettede og politiske muslimer er måske ikke talmæssigt så stor en gruppe. Men deres budskaber har klangbund i en langt større gruppe af muslimer.

Stammens ære
Desuden er det en vigtig pointe som vi gør meget ud af i bogen: Islam er stærkt præget af at være opstået i en stammekultur. Muhammed så det netop som sin opgave at opkaste sig til herre over sin tids stammer. Muhammed var ikke kun en religiøs leder men også en militær og politisk leder. Derfor er islam der skulle sikre ham lederskabet over datidens stammer gennemsyret af stammekultur, æresbegreber og krigertænkning. Islams tekster er da også meget voldelige.

Denne baggrund i en krigerkultur, stammetænkning og i æresbegreber præger især muslimske mænds adfærd den dag i dag. En af de mange rapporter vi har læst er en stor tysk rapport om koblingen mellem religion og adfærd. Den bygger på udsagn fra over 40.000 unge heraf 10.000 muslimer. Den viser, at jo mere religiøse muslimerne er, jo mindre integrerede er de. Det samme gælder ikke for andre religioner som kristendommen. Her er det faktisk omvendt. Desuden viser den store undersøgelse, at muslimske drenge og mænd er mere voldelige end drenge og mænd med en kristen tro. Og jo mere religiøse muslimerne er jo mere voldelige er de, men det er omvendt hos de kristne.

Denne den af islams baggrund viser sig især i holdningen til kvindernes rolle. Koranen er helt tydeligt skrevet af mænd for mænd. Kvinderne har først og fremmest den rolle at sikre stammens videreførelse. Men den viser sig også i den bandeprægede adfærd blandt en del store drenge unge mænd i de indvandrertunge områder. Selv om de ikke efterlever islams principper, fremgår det klart, at mange af dem identificerer sig stærkt med islam. De lever ofte i modstrid med Koranen: Drikker alkohol og har kærester. De er ikke særligt praktiserende. Men de har ofte en stærk bevidsthed om, at de er muslimer frem for alt. Deres ære bliver meget hurtigt krænket. En krænkelse af dem er en krænkelse af islam, ligesom en krænkelse af islam opleves som en personlig krænkelse, de reagerer meget stærkt på. De danner en slags muslimske bander, der har store mængder våben og tager kontrol over hele byområder, så politi og andre myndigheder kan have svært ved at færdes der.

Der er en tendens til at de mere politisk bevidste muslimer hverver støtter blandt de muslimske bander – en meget farlig cocktail.

De ukritiske hverdagsmuslimer

Derimod er der en stor gruppe, som tilhører dem, vi kalder de ukritiske hverdagsmuslimer. De er hverdags muslimer i den forstand, at de kun i mindre grad er praktiserende og sjældent kommer i moskeen. Men de er ukritiske i den forstand, at de ikke sætter spørgsmålstegn ved Allahs ukrænkelighed og Koranens regler. Derfor er en del af de ukritiske hverdagsmuslimer relativt lette at mobilisere for eksempel mod Muhammed-tegningerne og for en indskrænkning af ytringsfriheden. Islams kvindesyn, hvor kvinden er underordnet manden stikker også dybt og betyder en meget omfattende kontrol med kvinderne. De ukritiske hverdagsmuslimer har den grundlæggende opfattelse, at de er muslimer frem for alt og at muslimer står over ikke-muslimer. For eksempel er det en særdeles udbredt holdning at en muslimsk kvinde under ingen omstændigheder må gifte sig med en ikke-muslimsk mand.

Påvirkning fra muslimske lande

Desværre har de politisk bevidst kræfter blandt muslimerne vind i sejlene. Det skyldes i høj grad udviklingen i de muslimske lande. Her er der de seneste årtier sket en kraftig radikalisering – eksempelvis i Egypten, Pakistan, Palæstina, Somalia. Da mange indvandrere med muslimsk baggrund i Europa har en meget hyppig og tæt kontakt til hjemlandet kommer denne radikalisering også til at præge dem.

Radikalisering

En række meningsmålinger blandt muslimer i flere lande blandt andet i Storbritannien viser en kraftig radikalisering blandt især unge muslimer. En betydelig del af dem føler sig som muslimer frem for som for eksempel briter. En del går ind for en islamisk stat og sharia. Det gælder også når man tager de enkelte konkrete elementer i sharia. Der er betydelig støtte til at kvinder skal gå med tørklæde, at kvinder skal have en mandlig værge, at frafaldne muslimer kan straffes med døden, at kønne skal holdes adskilt og at ytringsfriheden skal begrænses. Og overalt er disse holdninger langt stærkere blandt unge muslimer.

Der en tendens til, at stadig flere unge muslimer som led i radikaliseringen lægger afstand til de europæiske samfund og deres værdier. De vil have deres egne muslimske fællesskaber, hvor det er islams værdier og regler, der styrer. Det kan føre til et helt andet Europa med store konflikter.

Demografi

Denne meget bekymrende udvikling i muslimernes holdninger bliver forstærket af ændringerne i befolkningernes sammensætning. Vi har samlet den tilgængelige viden, der er om væksten i antallet af mennesker fra ikke-vestlige lande og i antallet af muslimer i Europa. Det er kun i få lande som Østrig og Schweiz, at der er lavet en egentlig vurdering af udviklingen i antallet af muslimer. I de øvrige europæiske lande ved vi kun noget om udviklingen i andelen af mennesker med baggrund i ikke-vestlige lande. Og denne udvikling er opgjort ret forskelligt i de forskellige lande.

Men samlet set tegner der sig et billede, hvor andelen af muslimer vokser kraftigt de næste årtier, især i en del storbyer hvor muslimerne om et par årtier kommer i flertal.

Islamiseringen af Europa

Bogen bruger et hav af konkrete eksempler fra forskellige europæiske lande til at vise, at der er et pres for at styrke islams indflydelse i samfundet. Vi har samlet i hundredevis af artikler fra aviser og tidsskrifter fra mange europæiske lande. Vi har fundet virkelig mange forbløffende gode rapporter om den islamisering, der finder sted, og de problemer, det trækker med sig.

Vi viser hvordan islamiseringen sætter sig igennem i forhold til kvindernes situation, kriminalitet, ytringsfrihed, opsplitning af samfundet, islamisk ret, islamisme og terrorisme.

De velintegrerede

Vi bliver tit spurgt om der ikke er muslimer der er godt integrerede. Og jo selvfølgelig er der det. Vi kender selv flere af dem. Og det er overordentligt positivt, at andele af unge muslimer (især unge kvinder) begynder på en uddannelse. Men:

For det første er det vigtigt, at man ikke tror, at der kan sættes lighedstegn mellem integration og uddannelse og arbejde. Der er mange veluddannede muslimer, der har særdeles radikale holdninger og går ind for sharia og en islamisk stat.

For det andet svigter vi netop de velintegrerede muslimer, der gerne vil leve med personlig frihed, kvinders ligestilling og ytringsfrihed, hvis vi ikke går imod de politiske muslimer.

For det tredje skal vi holde op med at definere muslimer som muslimer. Mennesker, der har en muslimsk tro, er borgere ligesom alle andre borgere. Deres tro er et privat anliggende, der ikke skal blandes ind i samfundsforhold og politik.

Hvad stiller vi op?

Vi skal have en fortsat stramt styret indvandring. Vi må under ingen omstændigheder lade os trække med af en mere lempelig udlændingepolitik i EU. Tværtimod skal vi arbejde for en stram udlændingepolitik i EU. Og vi skal under ingen omstændigheder have Tyrkiet som medlem af EU.

Men derudover drejer det sig om at stå fast på de europæiske grundværdier. Frem for alt skal vi insistere på traditionen for oplysning og frihed, hvor der gælder samme regler, samme krav og samme rettigheder for alle. Nej til muslimske særkrav, der undergraver det verdslige samfund, demokratiet, retsstaten, den personlige frihed, kvinders ligestilling, ytringsfrihed.

Derfor skal vi afvise krav om kønsadskillelse i skoler, klubber og andre steder.

Vi skal ikke acceptere, at mennesker i offentlige embeder – som skolelærere, læger, sygeplejersker, dommere, domsmænd – bærer politiske og religiøse symboler som det islamiske tørklæde.

Vi skal have et burkaforbud, fordi det undergraver demokratiet, mennesker ikke kan se andres ansigter.

Vi kan ikke forbyde moskéer. Men der skal være åbenhed om og regler for finansieringen og det der foregår i moskéerne.

Hele denne holdning burde være selvindlysende i et sekulært demokrati. Når det ikke er det, skyldes det den selvforagt og ligegyldighed med vores frihedsværdier, der har bredt sig i dele af især ”eliten” i de europæiske samfund. Det er udbredt, at man her slet ikke har vist glæde, stolthed og fasthed i forhold til vores værdier. Tværtimod har store dele af ”eliten” været præget af skyldfølelse og foragt for deres egen kultur og været alt for tolerante over for dybt intolerante træk i islam.

Disse holdninger er blevet givet videre i opdragelsen af børn, blandt dem, der har med børn at gøre i skolesystemet og fritidssektoren. Noget der i høj grad burde ses efter i sømmene: Hvad undervises der i på seminarer, i folkeskolen, på gymnasierne og andre steder.

Hele dette træk er måske særligt slemt i Sverige. Men vi finder det i de fleste europæiske lande. Her ligger dybest set Europas problem: Selvbevidstheden og kampånden mangler.

Af Karen Jespersen og Ralf Pittelkow

Se også:

Karen Jespersen har varit socialminister och inrikesminister i Poul Nyrup Rasmussens regeringar. I Anders Fogh Rasmussens regering var hon välfärdsminister och hon är idag ordförande för det danska folketingets integrationsudvalg. Ralf Pittelkow har varit politisk rådgivare åt Poul Nyrup Rasmussen samt lektor vid Köpenhamns universitet. Han är också krönikör på Jyllands-Posten och i dansk tv sedan många år.

Paret Jespersen-Pittelkow har tillsammans tidigare skrivit Islamister og naivister och Pittelkow själv har bland annat utgivit Efter 11 september. Vesten og islam.

Deras nya bok, Islams magt. Europas ny virkelighed (Jyllands-Postens forlag, København) utkommer idag den 24 augusti. Eftersom jag fått boken nyligen har jag inte hunnit läsa ut den, så jag återkommer om några dagar med en recension. Men jag vill redan nu rekommendera boken av flera skäl. För det första ger den en europeisk rundmålning av islamismens tillväxt som ingen tidigare bok på ett skandinaviskt språk har gjort.

Vid sidan av självklara skildringar av situationen i t.ex. Malmö besöker författarparet brittiska och tyska miljöer, samt analyserar islam inte bara som religion, utan framför allt som det system av lagar och regler för hela samhällslivet som Koranen består av. Thomas Nydahl

Og

‘Islam får mere magt i Europa’ – Malmö och Sverige måste lyssna

Og

Denmark: Islam’s power, Europe’s new reality

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
48 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
John Michael
John Michael
11 years ago

Tak for resumeet fra Pittelkow og Jespersen. Hvad angår moskeen two blocks away from Ground Zero, så ændrede den jo navn fra Cordoba til Park 51 i starten af juli, da medierne begyndte at skrive om projektet. Cordoba var den muslimske regeringsby i Spanien, da muselmændene underlagde sig Spanien. Kombinationen af islamisk triumf i fortiden + moske nær slaget mod den store Satan har måske fået nogen til at ændre kurs. Ved samme lejlighed blev projektets hjemmeside lavet om, fx forsvandt oplysningen om, at ‘bederummet’ – ordet giver associationer til noget på størrelse med et klasseværelse – skal kunne rumme… Read more »

Musa
Musa
11 years ago

Ahmas Ibn Bomba i think you are a Kufar trying to play Muslim! And LFPC Sheikh al-Qaradawi always meet up with the Kufar licking there back-sides.

Musa
Musa
11 years ago

To all you dirty filty Kufar in Denmark. Who is sons and daughters of Apes & swines READ

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىٰ ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ
ٱلْكَافِرُونَ
They want to extinguish Allah’s Light with their mouths, but Allah will not
allow it except that His Light should be perfected even though the Kafiroon
hate it!
(at-Taubah: 32)

LFPC
11 years ago
Reply to  Musa

Oh, but Musa, you’ve got it all wrong. Don’t you know that Islam is The Religion of Peace? Don’t you know that Islam has codified The Golden Rule in all rulings from the four major madhaabib? “Do unto others …” is recorded as a saying of Muhammad himself in al-Bukhari. Haven’t you heard this at the Friday sermon, Musa? Islam is in no way a supremacist ideology, Musa. Your religion of peace teaches its adherents that all men and women are equal – that Jews, Christians and polytheists shall coexist indefinitely on a peaceful basis with Muslims. Only last week… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Musa

Who are the most filthy, helpless, sick, mentally, financially and socially backward, ignorant and inbred of all people in the world? Who are experts in forced marriages, barbaric “honour”killings and gang rapes? Who believes LITERALLY in the insane and hateful teachings of an epileptic madman, robber, murderer, pedophile & rapist? Who hasn’t really managed to move on for over 800 years but prefers to still live in the dark ages? Or 1400 years even , since most of the scientific progress that was indeed made during the rather short heydays of islam, came from others – namley Indian and Jewish… Read more »

AHMAD IBN BOMBA
11 years ago
Reply to  Musa

MUSA – YOU FILTHY SON OF A DOG – THE HOLY QURAN MUST NOT BE TRANSLATED INTO OTHER LANGUAGES – YOU FACE DEATH PUNISHMENT FOR THIS INSULT TO THE PROPHET (MAY ALLAH HAVE MERCY UPON HIS SOUL)

Emeritus
Emeritus
11 years ago

Et stort til lykke til Snaphanen. Jespersen og Pittelkow er jo ikke hvemsomhelst, og at de vælger at skrive TIL Snaphanens læsere både i Danmark og Sverige må betragtes som en anerkendelse fra højt intellektuelt niveau af et stort og konsistent journalistisk debatterende arbejde, som I har udført i oplysningstjenestens kælderlokaler. Og J&P’s artikel? – Den er, som vi foventer det fra dem – kvalitativ i analysen, og den rammer godt og præcist både i dybde og bredde. Der er dog en nærliggende kvalitet ved Norden, jeg savner, og som jeg synes, de glemmer at tage i betragtning. Denne, at… Read more »

Nils
Nils
11 years ago

Apropos ham Kastrup, så glæder jeg mig midt i trøstesløsheden over at han er en vaskeægte islamofob – ligesom os andre selvfølgelig – men også ligesom de fleste andre islamikere, som er mit hjemmestrikkede ord for en ikkemuslimsk fortaler for islam. De mest udbredte argumenter for mere slam blandt islamikere går i stil med, at der ikke er så meget af det (endnu), det vil forsvinde af sig selv, det er langt væk, det er afsvækket (moderat), kritikerne overdriver, grønthandleren er flink (alligevel) og blabla – der er ingen blot nogenlunde fornuftige mennesker, der siger, det er GODT. Eller man… Read more »

Bo Hofvander
Bo Hofvander
11 years ago

Detta är så viktigt för våra okunniga, politiskt korrekta, naiva och aningslösa svenskar, så att jag tillsammans med en annan hängiven svensk ska översätta och sprida denna bloggtext i Sverige.

Samtidigt måste jag få slå ett slag för en YouTube-sida där man får ett riktigt kunskapslyft om Islam och vad det innebär för oss här i väst –

http://www.youtube.com/watch?v=luE4CSYzlvA

Filmen heter “Vad väst inte vet om Islam”, och jag kan rekommendera den – verkligen!

Kometen
Kometen
11 years ago

I bund og grund er Mads Kastrups blogindlæg nok bare en positionering overfor ‘det gode selskab.’ Det er ikke værd at kommentere, når manden ikke engang har læst bogen -før han kritiserer den.

tavsen
tavsen
11 years ago

Fuldt forståeligt sygehusudgifterne er store

31-årig somalier i retten for brutalt hjemmerøveri 24. august 2010
http://stiften.dk/article/20100824/AAS/708249928/1003/net2Lægerne på skadestuen i Århus opregnede 48 kvæstelser med sår, hudafskrabninger og blodunderløbne steder på en 34-årig somalisk familiefar efter et brutalt hjemmerøveri. Han var blevet gennembanket – bogstaveligt talt fra top til tå. Lægerne fandt skader overalt på kroppen fra hovedbunden og ned til venstre lilletå.

Voldsomt opgør mellem to store familier i Gellerupparken udarter sig til trusler, vold og hærværk for åbent tæppe http://stiften.dk/article/20100823/AAS/708239801/1003 23. august 2010

tavsen
tavsen
11 years ago

Islamisme. Kunstig skabt for at aflede opmærksomheden. På samme måde som vi i 80’erne skulle skelne mellem “flygtninge” og indvandrere. Muslimer kører helt efter deres egne regler. Havde det været Bilka, havde fanden (jouranalisterne) været løs —— http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2010/august/24/Ambassade-bygger-ulovligt/ Saudi-Arabiens ambassade trodser Gentofte Kommunes afslag på at opføre garager og tilbygninger 24.08.2010 kl. 12.06 Den saudiske ambassade i Hellerup tager mere og mere af udsigten til Øresund fra naboerne. Trods et klart afslag fra Gentofte Kommune, så er håndværkere alligevel i fuld gang med at bygge garager og tilbygninger. Ifølge lokalplanen for området, må matrikel have en bebyggelsesprocent på 25. Ambassadegrunden… Read more »

tavsen
tavsen
11 years ago
Reply to  tavsen

Hov. Der var jeg sørme for hurtig. Radioavisen har lige omtalt det 😉
http://gentofte.lokalavisen.dk/ambassade-blaeser-paa-loven-/20100824/artikler/708249435/1052

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Steen, dit Thomas Nydahl-link er vist fejlagtigt 😉

Man får bare den triste besked: “Det gick inte att hitta siden”.

trackback

[…]     Kastrups anti-islamofobiske forretning     Journalist Mads Kastrup beskylder i en blogpostering på Berlingske.dk betitlet “Den islamofobiske forretning” (http://kastrup.blogs.berlingske.dk/2010/08/24/den-islamofobiske-forretning/#comment-16778) Ralf Pittelkow og Karen Jespersen for at have udgivet deres bog “Islams magt. Europas ny virkelighed.” som led i en forretningsmodel, der har til formål at holde frygten kørende og honorarerne flydende. Nu kunne man ønske sig, at Mads Kastrup havde læst bogen, inden han bloggede, men det er nok for meget forlangt, at Mads Kastrups virke ligefrem skulle være omgivet med den slags seriøsitet.   Da Mads Kastrup får penge for at blogge, kan man konstatere, at også Mads Kastrup har udviklet sin… Read more »

Hans L
Hans L
11 years ago

“Islamisk kulturcenter” , “Islamisk bedehus”, “Islamisk reflektorium”, kald det hvad i vil, det er the same shit, man prøver bare at få endnu en Islamisk moske til at glide bedre ned hos vores mere naivistiske medborgere.

Anonymous
Anonymous
11 years ago

Til dem, der endnu ikke ved det, så havde Channel 4 i UK i går aftes et “dispatches” om fætter-kusine-ægteskaber og deres helbredsmæssige konsekvenser:

http://www.channel4.com/programmes/dispatches/4od#3116215

TAK for tip, vi prøver at få den på til i morgen. *S

Victor
Victor
11 years ago
Reply to  Anonymous

Den anonyme var mig….for tiden “glemmer” min browser mig hele tiden,

Mette
Mette
11 years ago
Reply to  Victor

Jeg har ofte det samme problem og irriterer mig over, at jeg glemmer at tjekke.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Victor

Victor & Mette: Det kan muligvis være fordi, I bruger et “diskoprydnings”-program til
sletning af internet-cache, internet-historie samt midlertidige filer (tmp) og andet snask –
fx. det ellers glimrende CCleaner. Desværre snupper den slags programmer ofte ukritisk
sådanne oplysninger, med mindre man slår den af oprydningen fra.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Bjovulf

Sandsynligvis er det, fordi I får slettet alle cookies – ?

Victor
Victor
11 years ago
Reply to  Bjovulf

Bjowulf – nej, jeg gør ej. Jeg har en del abo-steder, jeg besøger, og det ville være alt for meget arbejde, at skulle logge sig ind hver gang….

Mette
Mette
11 years ago
Reply to  Bjovulf

Jeg bruger bl.a. Windows LiveOn sikkerhedsscanner, som jeg er glad for.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Bjovulf

OK, men for mig sker det, når jeg har anvendt det nævnte program til oprydning.

Jeg prøvede lige at slå “cookie”-rensningen fra, men det hjalp heller ikke,
så det må åbenbart være nogle andre informationer, der bliver slettet.

tavsen
tavsen
11 years ago
Reply to  Bjovulf

Hvis man slukker computeren ved at holde knappen inde i stedet for at lukke ned, forsvinder sådanne info. Og du skal hele tiden logge ind alle steder. Gad vide hvorfor?

Iz
Iz
11 years ago
Reply to  Bjovulf

@tavsen
Hvis du holder knappen inde, slukker du computeren uden at den får mulighed for at gemme hvad den har gang i. Over tid ender du sandsynligvis med en defekt installation.

Dine profiloplysninger gemmes når du logger ud, og da du slukker den inden, gemmes de ikke.

Luk din computer rigtigt ned istedet.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Bjovulf

Fordi disse oplysninger så slet ikke bliver gemt i første omgang, som de gør,
når programmerne – i dette tilfælde internet-browseren – lukkes på naturligt vis.

Så det er altså ikke den sunde måde at lukke sin PC på 😀 – man bør være lettet,
hvis dette er det eneste problem, der opstår. Metoden kan kun anbefales, når intet
andet virker … 😉

peerpede
peerpede
11 years ago

Vilken soppa och så typisk svensk att göra ett “bondeoffer” i den goda sakens tjänst.
Du har min fulla sympati Henrik Emilsson, det är ett reguljärt svinstreck du har utsatts för i mina ögon.
Nu kanske förstår hur utsatta vi Sverigedemokrater är på alla plan i landet Sverige.
I alla fall, hoppas du kommer igen och får rätt på eländet.

Mackety
Mackety
11 years ago

>LFPC & Sten

I bør læse Mads Kastrup i dagens berlingske. http://kastrup.blogs.berlingske.dk/2010/08/24/den-islamofobiske-forretning/#comments

Han er åbenbart temmelig vred på Ralf og Karen. Jeg er sikker på i vil få stor fornøjelse ud af, at dissekere Mads Kastrups ubehjælpelige vås.

Mackety
Mackety
11 years ago
Reply to  steen

> Steen Tjaa, måske er jeg for hård i min dom over Mads Kastrup, men jeg bed bl.a. mærke i denne sætning fra Kastrups side: “Moskéen med tilladelse til at blive opført i New York er ret beset et islamisk kulturcenter. Med tilhørende bederum.”. Det er jo da ganske utroligt, at et begavet menneske som Mads Kastrup efter snart 10 års debat vedrørende islam, stadig ikke er klar over, at der ikke er nogen klar forskel på det budskab der prækes i en moske på den ene side og i et islamisk “kulturcenter” på den anden. Der er jo netop… Read more »

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  steen

“Om lidt supplerer min mere hårdtslående kollega mig sikkert…………..” Ja, det gør han heldigvis – og hvor giver det en frugtbar og dynamisk konstellation. En super blog.

Jeg er i øvrigt meget spændt på hvem der næste gang finder det relevant – og nødvendigt – at skrive til/på bloggen; først Julia og nu Karen og Ralf og dernæst…? 🙂

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  Mackety

Vedr Kastrup, så er det netop fordi at nogle samfundsdebattører og journalister – og aviser – nu lader til at mene at islamofobi kortet er god debatskik/meningsudvekslingsskik – og svar nok – i Vesten, at det er nødvendigt med islamkritik. Før import af islam var der ingen meningstilkendegivere der blev kategoriserede som sådan – og den unode skal vi da væk fra igen. Vi skal debattere sagen i stedet for. Jo mere islamofobi kortet trækkes, jo mere er der grund til at gøre op med samme. Og jo mere islamkritik er nødvendigt. Og jo mere multikultur ideologi kritik er nødvendigt.… Read more »

LFPC
11 years ago
Reply to  Mackety

Jeg løber hurtigt igennem Kastrups metervaresmøre, og konstaterer et opbud af de værste af de værste floskler – moralsk ækvivalens, Omagh, associering med ‘birthers’ etc. etc. ad nauseam – og det er nok for i dag. Det slider på mig at beskæftige mig for meget med hjernedød zombierableri og medløberi, og når manden efter et årtis debat ikke ved egen hjælp er kommet ud over dette sandkassestadie, kan jeg selvfølgelig intet stille op. For min egen sjælefreds skyld vil jeg helst beskæftige mig med den altgennemtrængende fornægtelse og blindhed i fugleperspektiv, for det er jo nøjagtig samme fænomen der hærger… Read more »

polinos
polinos
11 years ago
Reply to  LFPC

-> LFPC Må indrømme, at jeg er skuffet over Mads Kastrups indlæg. Han har ellers ofte vist sig at være én af de mest tænksomme, underholdende og mindst politisk korrekte af Berlingskes bloggere, der ofte har taget en holmgang med rygmarvs-venstrefløjen; men her kører han tilsyneladende på PC-autopilot – alene det, at han bruger “islamofobi”-ordet er beskæmmende. Endnu engang må vi konstatere, at liberalistisk, idealistisk rettighedstænkning blænder og blinder folk.

Morten - - -
Morten - - -
11 years ago

Der bør ydes bidragsyderne, Karen og Ralf, den respekt og service, at man kæser korrektur på deres indlæg. Det indeholder nogle mindre graverende fejl, og een, som i hvertfald bør rettes hurtigst muligt, da den giver fjendens foragt næring:

“For eksempel er det en særdeles udbredt holdning at en muslimsk kvinde under ingen omstændigheder må gifte sig med en muslimsk mand.” Der kan kun skulle stå: “ikke-muslimsk mand”.

– – –

LFPC
11 years ago
Reply to  Morten - - -

Tak, og jeg har tilladt mig at rette det, men det ville under alle omstændigheder kræve ualmindeligt ond vilje at læse det som andet end en skrivefejl. Menningen er jo også umisforståelig på baggrund af sætningen lige før.

Morten - - -
Morten - - -
11 years ago
Reply to  LFPC

Helt enig. Men den onde vilje er fremherskende i de kredse, der først og fremmest er drevet af social angst og personlig forfængelighed. I disse menneskers øjne scorer man points ved at kunne latterliggøre eller udhænge modstanderne. Det mest værdige ville selvfølgelig være at være ophøjet ligeglad med den slags umodenheder – hvis det ikke var fordi vi er i defensiven og har brug for at trænge igennem.

– – –

Thomas Nydahl
11 years ago

Läs gärna min introduktion till författarnas bok. Tack, Thomas

Liva
Liva
11 years ago

Som en lille personlig oplevelse kan jeg fortælle at da vi sidst var i Føtex og ville købe friske pølsehorn i bagerafdelingen, straks – uden opfordring – fik fortalt at pølserne var lavet af kylling. Da jeg bad om pølsehorn med grisekød i, vidste ekspeditricen først ikke om der var nogen, men fandt dem så frem lidt efter. En af de mange små hverdagsagtige tegn på at halal og sharia krav fylder stadigt mere i Danmark – også når det gælder kunder der ikke vil halal og sharia. Butiksansatte oplæres i halal krav i supermarkeder.

Torben Snarup Hansen
Torben Snarup Hansen
11 years ago

Islamismen – altså den tekstnære eller fundamentalistiske eller ortodokse udlægning af islam – har to kerner: Dels foragt for kvinderne, dels foragt for de vantro. Fra denne kerne følger flere konsekvenser – eksempelvis fordømmelsen af national loyalitet. Formidler er ulema, som med deres religiøse universalisme gennetvinger den samme monokultur. Derfor er islamisering det samme som arabisering. Bureuakrater, journalister og politikere KAN i deres daglige ruutine ikke gennemskue processen, og multi-kulturalismens ideologer VIL ikke.

falkeøje
falkeøje
11 years ago

Helt ærligt, jeg tror ikke, der er andre muligheder, end at vore gamle helte fra modstandskampen, Flammen, Citronen, Hvidsten Gruppen og chefen for de allierede nedkastninger, Tholstrup, genopstår i en ny skikkelse, bare for at nævne nogen.
Og så skal de nuværende politikere afskys, som de landsforrædere de er.
Før bliver det problem, der er påført det danske folk, ikke løst.

falkeøje

Liva
Liva
11 years ago

Wow, hvor er det pragtfuldt at se hvor snaphanernes blog arbejde bærer frugt nu. : ) Tålmodighed, fornuft og knofedt betaler sig stadig. Tak til Karen og Ralf for at vælge netop snaphanen bloggen som debat forum. Og tak for det store arbejde I gør for at informere om islam og det der sker i Europa i mødet med importeret religion. Vi andre kan jo se hvor det bærer henad når vore vestlige politikere begynder at fejre ramadan for skattekroner, ikke har kritiske spørgsmål til at børn nu faster i folkeskolen og at buschauffører også kører rundt fastende i storbyer… Read more »

Robin Shadowes
11 years ago

“Folkpartisten Bjarne Kragh i Malmö berättar exklusivt för PI att han hoppar över till Sverigedemokraterna efter en tids interna diskussioner inom Fp. Bakgrunden till avhoppet uppges bero på ett allt annat än ett liberalt parti – i varje fall inte gentemot de som vågar ifrågasätta etablissemangets ”sanningar”.” Jag är inte politiker, men jag har gjort en resa som liknar Bjarnes. Jag känner igen hans resonemang; liberalerna sviker de liberala idéerna pga en slags kamikazeliberalistisk multikultiidé där man glömmer att även liberalismen är ett ställningstagande som måste försvaras för att den skall överleva. Den svävar inte i en tom och oåtkomlig… Read more »

Historyman
Historyman
11 years ago

Det er med en stor glæde at jeg ser at fremtrædende debatøre, som Jespersen & Pittelkow nu også begynder at diskutere begrebs defineringen Islam/Islamisme nærmere. Bogen hedder jo immervæk “Islams Magt” og ikke islamismens magt, islamismens indflydelse(fortryllelse). Dvs. at det vi nu taler om har rod i kultur og ikke mindst religion. Alle de sædvanlige venstreorienterede forklaringer på terror og problemer som; socialeforhold, økonomiskeforhold, marginalisering er jo fraværende. Jeg genkender i min dagligdag, her på Nørrebro den snigende islamisering, i butiks navne(skilte), reklame for kønsadskilte køreskoler, m.m. Det er ikke samme grad af islamisering, som det forlyder der forgår i… Read more »

Sune
Sune
11 years ago

P1 Religionsrapport i dag mandag 23. august 2010

Islams magt og europæernes tolerance:
http://www.dr.dk/P1/Religionsrapport/udsendelser/2010/08/20120735.htm

Karen Jespersen og Ralf Pittelkow er gæster i ugens Religionsrapport.

Programmet er i det store hele, et resumé af blogindlæget. Eller omvendt!

48
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x