26
aug
Seneste opdatering: 26/8-10 kl. 2150
23 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Sverige tynget af asylmesterskab

Minister Tobias Billström: “Det har intet med politik at gøre.” Nej, da, det er en rent administrativt håndtag, der skrues på i “frustration” over andre europæeres uvilje mod at lade sig ødelægge med samme fart som Sverige. Her er tale om et strategisk tilbagetog, der naturligvis er politisk dikteret. Det er ikke Migverkets embedsmænd, der skærer ned i den målestok.

In 2007, 18,559 Iraqis sought asylum in Sweden and nearly three-quarters were accepted. Last year the number arriving was 2,297—and less than a quarter were granted asylum. The decline can be explained partly by better security in Iraq. But experts say the main factor was a Swedish court ruling in 2008 placing a greater burden on refugees to prove they were in danger.

Tobias Billström, Sweden’s migration minister, insists there was no political involvement in the ruling, but the centre-right government has been quick to stress the court’s message. “Now you have to show there is a real threat,” he says. “You cannot just turn up and say you’re from Iraq.”

The tougher approach is welcomed by some Swedes, amid unease over the changing face of their traditionally homogenous society. More than a tenth of the population is now foreign-born, with Iraqis among the largest group. Anti-immigration sentiment could make itself felt in next month’s general election, with opinion polls suggesting the far-right Sweden Democrats could win their first seat in parliament.Few places feel the tension more than Södertälje, an industrial town where 8,000 Iraqis live, many in high-rise ghettos. Anders Lago, the town’s Social Democratic mayor, says the strain on public services is unsustainable. “We need a new system. Södertälje cannot take care of everybody.”

Behind Sweden’s new approach lies frustration that other European Union states have not taken more refugees. Before the ruling, Sweden received about 60 per cent of Iraqi asylum applications in the EU. “Financial Times Sweden Loses Patience With Refugee Champion Role” (log in) via Amren.com

Verdenshistoriens uten sammenligning største svik

Kommentar tilsendt Snaphanen af Fjordman:

De av oss som regelmessig leser alternative nettsider som MEMRI eller Jihad Watch blir nesten daglig slått av hvor lite av det som refereres der som siteres i de store mediene, og hvor forvridd rapporteringen er når den eventuelt kommer. Dette gjelder helt sikkert mange typer saker, men det er spesielt tydelig i alt om har med multikulturalisme, islam og innvandring å gjøre. Det er godt dokumentert med informasjon som er offentlig tilgjengelig, blant annet på internett men ikke kun der, at store islamske land aktivt finansierer moskeer og islamske sentre i våre land med den uttrykte hensikt å kolonisere våre land. Ledere for store globale organisasjoner som Det muslimske brorskapet har sagt rett ut at deres mål er å knuse vestlig sivilisasjon, og har utarbeidet detaljerte langsiktige planer for hvordan de skal infiltrere våre samfunn for å oppnå dette målet. Samtidig har ornanisasjoner som EU, til dels bak vår rygg, bevisst lagt til rette for fortsatt muslimsk masseinnvandring til våre land. Også norske myndigheter, inkludert den “konservative” Høyrelederen Erna Solberg, legger formelt til rette for utøvelse av sharia på vår jord. I følge islamsk lov skal vi være dhimmier, trakasserte annenrangs borgere på grensen til ikke-borgere, i vårt eget land. Ikke bare samarbeider muslimske land på internasjonal basis for å omgjøre oss til dette, men vestlige myndigheter og ledere er villige kollaboratører i prosessen. Dette utgjør verdenshistoriens uten sammenligning største svik. Det dreier seg ikke bare om et landssvik, men om et kontinentssvik eller et sivilisasjonssvik. Hva skriver de store vestlige mediene om i denne situasjonen? Islamofobi, og kanskje litt om karbondioksid. Det skal ikke glemmes.

GZ: Hate crimes i et ophedet klima, virkelige og iscenesatte

Jeg er ikke sikker på at dette har været omtalt i danske medier, men et knivangreb mod en muslimsk taxachauffør i New York City har igen illustreret brudlinjerne i dagens verden. For hvor major Nidal Malik Hasans massakre på Fort Hood eller Faisal Shahzads fejlslagne bombesprængning på Times Square udløste forbløffelse og undren over gerningsmændenes motiver i de amerikanske medier, har konklusionen i den aktuelle sag været øjeblikkelig: Man tager gerningsmanden på ordet, modsat i de førnævnte sager.

I skrivende stund har forventelige blogmodstandere som LGF kastet sig frådende over Pamela Geller og Robert Spencer og gjort dem til de egentlige gerningsmænd. Sammenkædningen er selvfølgelig absurd: Skulle disse bloggere have afstået fra faktuel dokumentation af moské-projektet i lyset af mainstreammediernes svigt, fordi ustabile personer som knivstikkeren Michael Enright kunne bruge dem som foranledning (hvilket intet dog i øjeblikket tyder på)? Lige så absurd som at bebrejde The Beatles at de udsendte Helter Skelter, fordi Charlie Manson kunne ‘finde’ budskaber i sangen. Konsekvensen ville blive lammende passivitet og selvpålagt tavshed, og hvad dette handler om er (skriver jeg som partisk blogger) endnu engang den venstrefløj, inkl. liberal medier, der ikke har virkeligheden på deres side, og som ikke skyr nogle midler for at sværte modparten i mangel på facts og argumenter.

Spekulationer om hvorvidt Enrights overfald var et set-up netop designet med henblik på at vende folkestemningen om moské-projektet ser ikke ud til at have noget på sig. Derimod tyder en mindre omtalt episode fra New York City på at ABC News forsøgte at skaffe billeder i kassen ved at fremprovokere en konfrontation med Ground Zero-demonstranter (LFPC).

In a letter to David Westin, President of ABC NEWS from Andrea Lafferty, Executive Director of the Traditional Values Coalition…

Dear Mr. Westin:

I am alarmed by an experience I had with employees of ABC News during a demonstration against the proposed Ground Zero Mosque in New York on Sunday, August 22, 2010. […]

It was there that I noticed a man in a black shirt with a phone camera, aggressively questioning a gentleman with a sign which read “No Sharia Here.” This man was haranguing the gentleman with the sign. A reasonable person would have recognized it as provocation, which exceeded the bounds of any legitimate interview technique.

His line of questioning was very aggressive, disrespectful and condescending. He did not like the gentlemen’s answers and pushed the point: Why do you feel threatened? What are you afraid of? Why can’t you answer my questions?—type of thing. […]

A cameraman was standing nearby watching. I asked him who he worked for–he said ABC News. I then asked if the man in the black shirt was with him. The ABC cameraman said yes.

Later, I observed the man in the black shirt getting into the ABC News truck and putting on the sound equipment.

At that point, it became clear the man in the black shirt was also an employee of ABC News. The ABC cameraman also witnessed his colleague’s aggressive behavior –and did nothing to stop him.

Clearly, this ABC News employee was attempting to provoke a confrontation with participants, so ABC News cameras could record it and then use the footage. He was, quite literally, attempting to stage and “make” news. […] ABC News Tries To Incite Incident At Mosque Protest

“BILD” bringer uddrag af Thilo Sarrazins bog

Thilo Sarrazin (65, SPD) skriver i sin nye bog, “Tyskland afskaffer sig selv”, om hvorfor han mener, at vores lands fremtid er sat på spil. BILD bringer eksklusivt uddrag.(Snaphanens oversættelse)

“I ingen anden religion er grænsen til vold og terrorisme er så flydende”

Det er tilstrækkeligt, at muslimer overholder vore love, ikke undertrykker deres kvinder, afskaffer tvangsægteskaber, forhindrer deres teenagere i at være voldelige, og forsørger sig selv. Det er det, det drejer sig om. Den som kritiserer disse krav som “tvang og assimilation,” har selv et integrationsproblem. Måske skulle han skænke det en tanke, hvorfor der i hele Europa er forbehold overfor muslimer, og med gode grunde:

• Ingen anden religion i Europa forekommer optræder så krævende.
• Ingen anden indvandring end den muslimske er stærkt forbundet med overførselsindkomster og kriminalitet.
• Ingen gruppe insisterer i offentligheden, så stærkt på sin anderledeshed, især ved kvindernes påklædning.
• Ingen anden religion har så flydende grænser til vold, terrorisme og diktatur

Voldsparat mandlighed

De stort set arbejdsløse, mandlige familieoverhoveder har alt at sige hjemme, men er uden nogen prestige overfor sønnerne som forsørgere. Så meget desto ivrigere formidler de overfor deres mandlige afkom deres overdrevne forestillinger om “ære” og deres voldsparate maskulinitet. Denne rolle tager drengene til sig, mere ivrigt end at få succes i uddannelsessystemet, hvor de klarer sig endnu dårlige end muslimske piger.

Oven i skolefrustrationen kommer den seksuelle frustration, og begge bidrager til en ophobning af agressioner i de unge mænd, som lever i et et libertært samfund, der overalt tilbyder sex og pornografi.

De muslimske piger er af religiøse grunde ikke til rådighed seksuelt før ægteskabet, og selv harmløse seksuelle tilnærmelser er ofte ikke mulige. Og “bedre” tyske piger vil ikke indlade sig med nogle, de opfatter som “losers” i uddannelsessystemet.

Falske rollemodeller, manglende uddannelsesmæssig succes og seksuel frustration kan føre til øget vold, der hovedsageligt udleves i ungdomsbander, mange af unge muslimske mænds egentlige hjem. Her finder de den anerkendelse, de søger, selv om det er via ulovligheder, tyveri, og vold.

I Berlin begås 20 procent af alle voldshandlinger af kun 1000 tyrkiske og arabiske unge lovovertrædere, en befolkningsgruppe, som repræsenterer 0,3 promille af den samlede befolkning i Berlin. Men i Integrationrapporterne fra Forbundsregeringen, bliver forbrydelserne relativeret. Deri hedder det:

“Kriminologer antager, at når man sammenligner denne gruppe med en med samme sociale- skole- og familiemæssige baggrund, kan vi ikke fastslå nogen forskel fra tyske unge.”

Denne besværgelse forveksler empirisk videnskab med politisk teologi. Hvem er virkelig hjulpet med, at så indlysende kendsgerninger fornægtes? Bestemt hverken sandhedenen eller integrationen.

Muslimer gifter sig med hinanden

En lakmusprøve på integrationsvillighed er ægteskab. Den regulerer også opståen af parallelsamfund og forhindrer dem til dels i at opstå i større målestok. Her ser det skidt ud. Kun tre procent af unge muslimske mænd og otte procent af kvinderne gifter sig med en tysk partner. Blandt russere i Tyskland er tallet 67 procent.

Tyrkiske migranter gifter sig for 90 procents vekommende med en tyrker. 60 procent med en tyrkisk statsborger fra Tyskland, resten med en partner fra Tyrkiet. Disse ægteskabimporterede opviser et konsekvent meget lavt uddannelsesniveau. I Berlin er ti procent af dem analfabeter, 28 procent har kun gået i skole indtil femte klasse. Disse partnere kommer fra et snævert regionalt miljø, ofte er det fætre og kusiner. Hele klaner har så lang en tradition for indavl, at mange handicappede. Vi ved, at den procentvise andel af medfødte handicap blandt tyrkiske og kurdiske indvandrere, er langt over gennemsnittet. Men emnet ties ihjel. Man kunne få den tanke , at genetiske faktorer er skyld i deres fiasko i det tyske skolesystem.

Shariaens indtog

Den tilsyneladende forskel mellem muslimske indvandrere og værtssamfundet ligger ikke er i hudfarve og ansigtsformer. De fleste arabere og tyrkere kunne gå for at være grækere eller syd italienere, pakistanere kunne være indere . Den synlige forskel, som skaber en følelse af afstand og som  sandsynligvis skabe endnu mere afstand, findes i kvindernes tøj, især i tørklædet.

Sociologen Necla Kelec retter følgende kritik:

“Vestlige intellektuelle opfordrer gerne til en afslappet holdning overfor påklædingsspørgsmål. Dette ville ikke føre til demokratiets undergang i Tyskland eller Tyrkiet. Jeg deler ikke denne opfattelse, da tørklædet er et symbol * på en hel ideologi med et kollektivistisk og patriarkalt samfundessyn.”

Præcis som i Tyrkiet, hvor 61 procent af kvinderne bærer tørklæde, er der en tiltagende udbredelse af tørklædet i Tyskland.

Når muslimske piger efter forældrenes påbud bærer tørklæde i skolen, og skolen tolererer dette, anerkender en statslig institution at pigerne er underlagt mere omfattende indskrænkninger og har færrre rettigheder end drengene.¨

Det er forkert når statslige instanser sender sådan et signal. Men den af forbundsindenrigsministeren indkaldte Islamkonference, har udsendt et sådant signal, da hun foreslog at religiøs påklædning afgøres af forældrene, subsidiært de skolesøgende. Hermed er for første gang en tanke fra sharia trængt ind i Tysklands statslige normsystem.

BILD: „Bei keiner anderen Religion ist der Übergang zu Gewalt und Terrorismus so fließend“

(*Sarrazin skriver om tørklædet:”das Kopftuch ist die voranflatternde Fahne einer ganzen Ideologie.” Udtrykket er ikke spildt på en tysk læser. Den “voranflatterende fahne” spiller på en linje i Hitler -Jugends kampsang af Baldur von Shirach fra 1933: Vorwärts, Vorwärts! “Uns’re Fahne flattert uns voran”. Sangen er forbudt i Tyskland.)

I morgen:

In Deutschland wächst eine funktions- und arbeitslose Unterklasse heran (I Tyskland vokser en ny funktions- og arbejdsløs underklasse frem.)

Bloggen er på rejse, men vi ser om vi kan hoppe på nettet et sted og følge Sarrazin-udgivelsen.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Liva
Liva
11 years ago

Kvinder i hijab får diplom i Odense – af konservativ politiker. I den grad konservativ..

“Bydelsmødre Vollsmoses Diplomoverrækkelse var en stor succes. Odenses borgmester Jan Boye holdt en flot tale for de 18 stolte Bydelsmødre. De fik alle diplom, blomster, tørklæde og taske som bevis på, at de har gennemført kursus. Nu er de klar til at være Bydelsmødre ved at bruge deres erfaringer og nye viden til at hjælpe andre kvinder i Vollsmose.”

h t t p://www.vollsmose.dk/De%20findes/Bydelsmodre/Nyheder.aspx

Liva
Liva
11 years ago

Ifølge avis så støtter konservativ borgmester stormoske:

“Den konservative borgmester i Odense, Jan Boye, deltager i den muslimske fredagsbøn i dag. Han støtter planerne om at bygge en stormoske.”

h t t p://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/300381:Kirke—tro–Borgmester-stoetter-moske-i-Odense

Liva
Liva
11 years ago

Borgerlige politikere fejrer ramadan på Christiansborg anno 2010.

“…socialminister Benedikte Kiær (K) og tidligere overrabbiner Bent Melchior meldt deres ankomst til middagen om aftenen den 6. september i Snapstinget, på Christiansborg.”

h t t p://nyhederne.tv2.dk/article/33175463/?forside

Hvad skal vi så egentlig med en borgerlig regering?

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Liva

De prøver også at “invitere” / presse statsministeren til at komme. http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/378568:Danmark–Muslimer-inviterer-Loekke-paa-Ramadan-middag … “Socialordføreren mener, at statsministerens deltagelse vil sende et “stærkt signal” om, at der også er plads til det muslimske mindretal. – Hvis statsministeren siger ja til invitationen, vil han sende et stærk signal om, at vi er et samfund, hvor der er frihed til forskellighed – og hvor der er plads til alle uanset etnisk, religiøs og kulturel baggrund. [!] Jeg krydser fingre for et ja fra Lars Løkke Rasmussen, siger Özlem Sara Cekic.” Underforstået: Hvis Lars Løkke Rasmussen ikke kommer, så er han imod alle muslimer… Read more »

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  Bjovulf

Hvor er der plads til alle andre – end koran opdragede – i koranen? Der er ikke engang plads til koran opdragede der tænker selvstændigt og slet ikke dem der tænker religionskritisk eller er homoseksuelle. Jeg kan ikke se at danske politikere, ja politikere i det hele taget skal fejre koranen på nogen som helst måde. Og da slet ikke på Christiansborg. At inddrage islam i den politiske arena er en provokerende magtdemonstration. I øvrigt – når der snakkes mindretal; Globalt set er koran opdragede ikke et mindretal. Så tværtimod. Det bør danske/vestlige politikere forholde sig til. Politikere har jo… Read more »

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  Liva

Når det er sagt, så er det rigtig svampe jagt vejr i dag. Vil se om lykken tilsmiler os med nogle herlige kantareller eller Carl Johan svampe. (slurp) : )

Liva
Liva
11 years ago

Kelec (så vidt jeg kan udlede af teksten) skriver at det er vestlige intellektuelle der er en del af problemet. Ja, bestemt og i høj grad. Men det er så gu da i lige så høj grad politikere, der ikke gør en disse for at fjerne islamisk hætte til små piger i folkeskoler og ej heller på kvinder på arbejdspladser eller på kvinder på uddannelsessteder. Få nu venligst – men bestemt – de islamiske religionspolitiske hætter til piger og kvinder UD af skoler, uddannelsessteder og arbejdspladser. Selv fødende vestlige kvinder er nu tvangsindlagt til at skulle føde til synet af… Read more »

annonym
annonym
11 years ago

“Morsomt” svensk synspunkt. Vi lukker af for asylindvandring; det er vi nød til fordi de øvrige europæiske lande simpelthen ikke vil modtage “nok”….

Logikken er åbenbart, at hvis bare resten af verdenslande ville modtage nogle flere “flygtninge” så ville Sverige ikke skulle bære det åg det er, at måtte afvise nogle af dem.

Liva
Liva
11 years ago

Tak til Fjordman for kommentar på Snaphanen. Det luner gevaldigt sammen med dem der er kommet fra Julia og Karen og Ralf m.fl. 🙂 Men det er nu ikke ‘kun’ MSM det er galt med i forhold til IKKE at vise hvad der reelt sker i vestlige samfund i dag, når det drejer sig om multikultur hærgen. Det er også nogle vestlige politikere. Flere politikere – også tilhørende den nuværende regering – fremhæver jævnligt folkeskoler hvor små piger har islamisk kønsapartheid klud på hovedet. Der kommer ikke et kritisk udsagn des angående fra borgerlige politikere. Heller ikke kvindelige borgerlige politikere.… Read more »

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  Liva

Eks: Senest har nuværende statsminister fremhævet folkeskole i Vollsmose, hvor mange piger nu er pakket ind i islamisk hætte i skoletiden. Dette er ikke udtryk for mangfoldighed. Det er fjernelse af pigers hår i skoletiden.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Muslimer radikaliseres i britiske fængsler – “hyggeligt” – hvem er det mon, der står bag det? Fængselsimamerne? Hvorfor tillader man det at foregå? http://www.berlingske.dk/verden/muslimer-radikaliseres-i-britiske-faengsler Muslimer radikaliseres i britiske fængsler En undersøgelse viser, at muslimer radikaliseres i de britiske fængsler. Det er farligt, da det kan skabe en ny generation af terrorister, mener eksperter. Fredag den 27. august 2010, 04:59 Hundredvis af muslimer radikaliseres, mens de sidder bag tremme i de britiske fængsler, og det kan skabe en ny bølge af terrorister inden for de britiske grænser. Det siger eksperter, efter en ny britisk undersøgelse viser, at omkring 800 “potentielt voldelige… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Mere “kulturberigelse” …. – nå, på et eller andet tidspunkt kommer det vel også til at gå ud over de radigale & co, som har påført os denne katastrofe. Det er da altid en trøst 😉 http://www.berlingske.dk/danmark/stor-gruppe-overfalder-unge-med-kniv Stor gruppe overfalder to unge med kniv To unge mænd er sent torsdag blevet overfaldet af en større gruppe i Høje Gladsaxe. Den ene fik flere knivstik, men er uden for livsfare. Fredag den 27. august 2010, 04:22 En gruppe på op til 10 personer har sent torsdag overfaldet to unge mænd, der befandt i en bil på Høje Gladsaxe Torv. Det oplyser… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

S&Rs importerede “kulturberigelse” skrider fremad med hastige skridt – nu er det åbenbart kommet så vidt, at vore ældre endda må beskyttes af pigtråd … Er der nogen her, der er villig til at tage et hurtigt væddemål på, hvilken kulturkreds / religion disse “unge” mon tilhører? http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/08/26/225913.htm Ældreboliger skal beskyttes med pigtrådshegn 26. aug. 2010 23.13 Indland En forening med ældreboliger på Nørrebro i København vil opføre et pigtrådshegn for at beskytte sig mod unge [!!!] fra den socialt belastede nabobebyggelse Mjølnerparken, skriver Berlingske Tidende. De unge fra Mjølnerparken har gennem længere tid indtaget [!] den have, som ellers… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Bjovulf

Mere om pigtrådssagen: http://www.berlingske.dk/danmark/aeldre-vil-rejse-pigtraadshegn-mod-unge En forening med ældreboliger vil rejse et pigtrådshegn for at holde utilpassede unge ude. Ekspert frygter for parallelsamfund. Af Michael Friislund Torsdag den 26. august 2010, 22:30 Et næsten 2,5 meter højt hegn med pigtråd på toppen. Det er, hvad der skal til, for at de ældre i boligforeningen Hothers Plads kan være i fred. Indvandrerunge fra nabobebyggelsen Mjølnerparken – et af Københavns hårdt belastede boligområder – har igennem længere tid indtaget den have, som ellers tilhører de ældre. Bebyggelsen er i forvejen plaget af indbrud, hærværk, tyverier og stenkast. »De ældre tør simpelthen ikke gå… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Bjovulf

Lorry-bil stjålet i Mjølnerparken http://jp.dk/indland/krimi/article2165148.ece Lorry-bil stjålet i Mjølnerparken Af SARA SIVERTSEN Offentliggjort 27.08.10 kl. 17:49 TV 2 Lorry har tidligere været ude for hærværk i Mjølnerparken. Sådan en bil blev i dag stjålet i Mjølnerparken, da TV 2 Lorry var på opgave. Foto: TV 2 Lorry Relaterede artikler Ghettoformand er ked af pigtrådshegn Ældre ved Mjølnerparken bag pigtråd TV 2 Lorry var i dag ude for at lave et indslag om det næsten 2,5 meter høje hegn, som de ældre i boligforeningen Hothers Plads sætter op for ikke at blive generet af de unge i Mjølnerparken. Under optagelserne blev… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Lidt retfærdighed er der da til 😉 http://www.dn.se/nyheter/valet2010/s-sjunker-till-bottenniva-1.1160248 S sjunker till bottennivå Publicerat i dag. 00:01 De borgerliga partiernas ledning över de rödgröna ökar något men läget är fortsatt jämnt, enligt DN/Synovates nya mätning. Socialdemokraterna når en ny bottennivå. [!!!] När det är bara drygt tre veckor kvar till valet den 19 september får de fyra regeringspartierna tillsammans 48,7 procent, mot 45,0 för de tre oppositionspartierna. Det är en ledning med 3,7 procentenheter, jämfört med 1,2 i förra veckans mätning. …. Men för Socialdemokraterna är DN/Synovates mätning dyster läsning. Partiet hamnar nu på 29,2 procent, den lägsta siffra som noterats… Read more »

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  steen

Det er jo det. Nissen flytter med. Selvom den jo egentlig er en del af vantro, vestlig kultur. 🙂

Thomas Nydahl
11 years ago

You cannot just turn up and say you’re from Iraq.”

OK, I have changed my mind, I´m from Somalia.

Not good? OK, I am from Afghanistan.

Not good? OK, I am from Denmark!!!

Billström: You are so welcome, you must have suffered a lot. Danish Devils!!!

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Morten Uhrskov Jensen om Thilo Sarrazin og hans nye bog “Deutschland schafft sich ab”

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2010/08/25/thilo-sarrazin/

Henrik Petersen
Henrik Petersen
11 years ago

Hold da op, har enkelte svenskere opdaget, at Sverige har en naturlig overgrænse for, hvor mange fra den 3. verden, Sverige kan agere socialkontor for?
Det er jo fantastisk, og i dette tilfælde helliger målet midlet. Så hvis Sverige eufemistisk kalder det ændring af administrativ praksis er jeg faktisk ligeglad, så længe det fører til færre irakere i Sverige.

Skjoldungen
11 years ago

Mere kendt end “Vorwärts!” er nok “Die Fahne hoch” – (Horst Wessel sangen) med bl.a. denne strofe:
Bald flattern Hitlerfahnen / Über allen Straßen. / Die Knechtschaft dauert / Nur noch kurze Zeit!

23
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x