10
okt
Seneste opdatering: 10/10-10 kl. 2235
80 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Copyright Julia Caesar, Snaphanen och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Det blåser isande kalla vindar genom Sverige. De hat- och lynchstämningar som härjar efter riksdagsvalet i september saknar motsvarighet i vårt land i modern tid. Sverige rämnar inför våra ögon. Landet klyvs längs skiljelinjer som splittrar familjer och skiljer vänner, par, släktingar och arbetskamrater åt i oförsonliga grupperingar.

Splittring av det här slaget är något av det farligaste som kan inträffa i ett land. Hela den västerländska demokratin som politisk idé förutsätter att befolkningen sluter upp kring någotsånär gemensamma värderingar och en lojalitet mot det samhälle man lever i. Denna demokratiska grund är i dag svårt sargad i Sverige. Och den person som har det yttersta ansvaret att försöka ena folket, statsminister Fredrik Reinfeldt (m), tiger. Han låter det ske. Därmed tar han på sig ett mycket stort ansvar för det som brukar följa när ett land splittras: förföljelse, misshandel, attentat och mord – samtliga av politiska skäl.

Det är så här inbördeskrig brukar börja. Vi har sett det förut – hittills inte i Sverige men i många andra länder, till exempel på Balkan under 1990-talet, med folkmord och etnisk rensning av tusentals människor. Vi såg det i den holländska valrörelsen 2002 när politikern och sociologiprofessorn Pim Fortuyn (1948-2002) sköts till döds av vänsteraktivisten Volkert van der Graaf. Pim Fortuyn hade gjort det som ingen annan holländsk politiker dittills hade vågat: han introducerade invandringspolitiken i den politiska debatten och pekade på det som effektivt hade tystats ned, nämligen problem som invandringen hade fört med sig. Det mordmotiv som van der Graaf uppgav under rättegången var att han ”ville stoppa Fortuyn från att framställa muslimer som syndabockar”. Dådet kom inte till ur tomma intet. Det föddes ur ett politiskt klimat och hetsstämningar som gjorde mord på meningsmotståndare till en legitim handling.

Nästa politiska mord

Sverige står, som jag ser det, på randen till liknande händelser. Man ska inte underskatta styrkan i det hat som alltid riktas mot budbärare av obehagliga budskap. Under antiken stenades de som kom med icke önskvärda nyheter. Det är ett hat som kan löpa amok i ett politiskt klimat där landets styrande inte vill eller förmår sätta gränser för hat, hets och galopperande grupprocesser. Jag blir inte förvånad om offret för nästa politikermord är en Sverigedemokrat. I så fall kommer han eller hon av media att få sin liksvepning kantad med en banderoll med texten ”Skyll dig själv”.

Nyligen misshandlades av politiska skäl den syrianske kristne SD-politikern Issa Issa, 31, i Göteborg av ett 40-tal män sedan han fått sina fönster krossade av kastade stenar.

Issa fick 18 knivhugg och kommer att få men för livet. Han lämnar nu partiet. I media har misshandeln tonats ned på ett sätt som inte skulle ske om offret företrädde vilket annat som helst av övriga partier. Vad media inte har berättat är att även Issas gamla mamma misshandlades så svårt att hon förlorade medvetandet.

Grunden för politiska mord är alltid en splittring och uppdelning av befolkningen i olika läger som genom misstro, våld, beskyllningar, uteslutning och förföljelse spelas ut mot varandra. Det första offret i en sådan splittring är den grundläggande tilliten mellan människor som gemensamt bygger samhället – känslan av att höra till ett sammanhang där man litar på varandra och varandras goda avsikter. När den sociala tilliten rämnar är landet obönhörligen i en farlig utförsbacke. Det som till en början såg ut som en liten obetydlig spricka kan genom sprängkraften i de psykologiska mekanismer som driver grupprocesser snabbt sätta ett land i brand bortom all kontroll. Omedvetenhet och politisk naivitet kan få förödande konsekvenser. Vi känner dem alltför väl. Sverige har hittills varit förskonat. Men efter den 19 september ringer åtminstone mina varningsklockor. Vi är många som har spärrat upp ögonen över det som har hänt under de tre veckor som gått efter riksdagsvalet. Många är vi som har gått in i en ”Post Election Depression” och inte vill tro att det vi upplever är sant. Snart väcker någon oss ur mardrömmen och säger att allting är bra igen.

Tyvärr kommer det inte att ske. I ett samhällsklimat där endast officiellt påbjudna åsikter får existera smyger sig rädslan och otryggheten på som ett isande vinddrag genom en glipa i kläderna. Dagens Sverige är en åsiktsdiktatur. När demoniseringen och förföljelsen av meningsmotståndare tillåts gå tillräckligt långt ger man full legitimitet åt hatet mot allt som avviker från det sanktionerade. Det är en extremt farlig situation. Tyvärr är verkligheten den att Sverige aldrig mer kommer att bli sig likt. Det Sverige som vi trodde var vårt och där tilliten var självklar finns inte längre.

Rör inte min livslögn!

På själva valdagen får jag ett mail från en av mina bästa vänner. Hon meddelar att hon säger upp bekantskapen med mig. Hon har läst några av mina krönikor här på Snaphanen och ”fått en chock”. För henne är det skäl nog att avsluta en vänskap som har funnits i årtionden. Alla som på något sätt har engagerat sig i debatten om invandringspolitik och mångkultur berättar samma sak. De blir lämnade av vänner som inte orkar med fakta och verklighet utan föredrar att förskansa sig i illusionernas värld och fortsätta kvittera medlemskap i de politiskt korrektas skara. I en parodi på Aftonbladets ihåligt falskklingande ”Vi gillar olika”-kampanj uttrycker någon det så här på Facebook: ”RÖR INTE MIN LIVSLÖGN”.

Politiska och andra åsiktsskillnader borde kunna rymmas inom ramarna för våra nära relationer, familje-, vän- eller kärleksrelationer. Det har sällan varit något problem i Sverige hittills. Men nu upplever vi något helt nytt. Nu handlar det om skillnader som obönhörligen skär som rakblad tvärs igenom alla typer av grupperingar och tillhörigheter, även de som utgör väsentliga delar av vår trygghet. En ung adopterad kvinna berättar på ett nätforum att hon har brutit kontakten med sin far sedan hon fått reda på att han röstade på Sverigedemokraterna. Hans röstsedel väger för henne tyngre än att han har räddat henne ur slummen och gett henne ett liv.

Liknande berättelser hörs överallt. Efter valet har jag tagit del av flera. Barn bryter med sina föräldrar, föräldrar bryter med sina barn. Samtal tystnar vid familjemiddagar, mellan vänner, vid fikabordet på jobbet. Det finns klyftor som inte kan överbryggas. Vissa ämnen får inte beröras. I så fall riskerar man att bli utfrusen och gå en säker social död till mötes. Det är en fruktansvärd tragedi som pågår. Det tystnade samtalet förlamar Sverige. Men vad är egentligen alternativet? En annan vän skriver:

”Det är för jävligt att mista gamla vänner på grund av politik. Men det händer överallt, och det kommer att accelerera. Man har egentligen inget val. Man måste vara trogen mot sitt samvete. Det är viktigare än vänner. Sig själv ska man leva med hela tiden.”

Skiljelinjerna klyver landet

En skiljelinje går mellan dem som vill ha fortsatt massinvandring och dem som vågar ifrågasätta den i ett samhälle som har påbjudit mångkultur som officiell norm. Den skarpaste skiljelinjen, av blankt kirurgiskt stål, går mellan de 5,7 procent eller 340 000 personer som röstade in Sverigedemokraterna och därmed enligt media ”röstade in hatet” i riksdagen och de som inte gjorde det. Många i den senare kategorin uttrycker en chock inför valresultatet, trots att deras 94,3 procent borde kännas som en högst betryggande majoritet för fortsatt massinvandring och mångkulturalisering av Sverige.

Skiljelinjerna klyver landet i delar. På nätforumet Facebook växer hatet och gruppmobbingen till groteska proportioner. Detta är inget annat än en masspsykos.

”Ta bort mig från din vänlista om du röstade på SD. Det är min demokratiska rättighet att inte vilja ha med dig att göra. ”

”FB-vänner, om några av er, mot all förmodan, har röstat på SD, så ber jag er i all vänlighet att avlägsna er från min vänlista. Vi har ingenting gemensamt. Ni går emot allt jag står för. Mina vänner är vidsynta, varmhjärtade, solidariska människor som tar strid för mänskliga rättigheter och allas lika värde.”

”vill att alla som röstade på nassarna tar bort mig från sin vänlista!!!”

”Jag kommer aldrig att stödja SD. Ni idioter på min Facebook som gör det får väldigt gärna ta bort mig som vän. För min del är ni förlorade själar som aldrig kan räddas! Jag hoppas vi överlever detta helvete och går segrande ur det hela. Vi är starkare och smartare än det här fiaskot!”

”Enligt statistiken så har 10,6 av mina vänner på FB röstat på SD, ni kan vänligen avlägsna er från min vänlista. Vi har ingenting gemensamt och går emot allt jag står för.”

”Om du outar dig som positiv mot Sverigedemokraterna så ryker du från min vänlista lika fort som du outar dig. Så är det bara.”

”En halv miljon människor röstade in SD i riksdagen – är du en av dom? Ta bort mig som vän. Vi ses aldrig mer igen.”

”Skriver som alla andra, NEJ skriver värre än dom andra. Röstade ni på SD så kan ni ta bort mig som vän och sen gå och skära handlederna av er, stoppa huvudet i arslet på er själva och gräv fram lite vett. Välkommen till 2010 och inte 1925 jävla rasisthoror !”

”Om jag, mot förmodan, skulle ha någon av Sveriges ca 450 000 Sverigedemokrater som ‘vän’ här på FB så ber jag dig vänligt men bestämt att ta bort dig själv, följt av ett dra åt helvete.”

Tystnaden är ett nederlag för det demokratiska samtalet

När mobbing- och utstötningsmekanismer mot oliktänkande tillåts härja fritt tar många människor sin tillflykt in i tystnad och apati – en tystnad som lägger sig som en tung blöt filt över landet. De lever i ett slags politisk exil i sitt eget land. Vem kan döma dem? Vem utsätter sig frivilligt för att bli utfrusen ur mänsklig gemenskap? För ett land är det en fullkomligt förödande tystnad, ett totalt nederlag för det demokratiska samtalet.

I en artikel på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt skriver Gunnar Sandelin, journalist och socionom:

”När jag gick på gymnasiet i slutet av 60-talet sa en av mina mest framsynta lärare att det som i grunden kännetecknar det goda samhället är medborgarnas frihet från fruktan. Att öppet våga ventilera sina åsikter i såväl den privata sfären som i det offentliga rummet borde vara varje demokratis hörnsten. Lärarens ord speglar ett samhällsklimat som gradvis har brutits ned och som jag i dag betraktar som förlorat.”

Gunnar Sandelin är inte ensam om att betrakta det goda, öppna samhällsklimatet som förlorat. Det är försvunnet och kommer aldrig tillbaka. Klyftorna är för djupa, misstron för stark. Vårt gemensamma andliga luftrum impregneras istället med rädsla, undfallenhet, misstänksamhet, skräck, förljugenhet och angiveri. I Sverige kan människor inte längre vara sig själva, vågar inte vara sanna med vilka de är. Tystnad är det farligaste som finns för ett land. Den är en tydligare signal än något annat om att landet inte längre är en demokrati utan är på väg mot totalitarism.

Folket ohjälpligt splittrat?

När hat- och lynchstämningar ger fritt spelrum för allvarlig och djupgående splittring av medborgarna, för hatbrott, misshandel och förföljelse av politiska skäl åligger det landets ledande politiker att lugna och ena folket, att ingjuta hopp och framtidstro istället för rädsla och misstänksamhet. Det är statsminister Fredrik Reinfeldts ansvar att göra det, eller åtminstone göra ett försök. Det har statsministern inte gjort. Hans tystnad talar. Den skriker. Kanske vill Fredrik Reinfeldt inte säga något. Kanske är han nöjd med tillståndet i Sverige. Kanske vet han att folket till följd av en långvarig och totalt ansvarslös invandringspolitik är ohjälpligt splittrat och inser det hopplösa i att försöka gjuta olja på vågorna. Oavsett vilka hans skäl är bär han tillsammans med den etikbefriade journalistkåren ett tungt ansvar för eventuella kommande våldsdåd mot ett demokratiskt invalt parti i riksdagen, Sverigedemokraterna.

Jag skrev att media bär ett mycket tungt ansvar för de stämningar som råder. Under hela valrörelsen och flera år dessförinnan har en hatstämning piskats upp mot Sverigedemokraterna. Redan inför valet 2002 gick exempelvis radions dåvarande Ekochef Staffan Sonning ut med påbud att SD skulle bojkottas från egen tid i sändningarna. Ekomedarbetarna beordrades att när partiet över huvud taget nämndes – vilket i det längsta skulle undvikas – skulle det alltid ske med prefixet ”främlingsfientlig”.

Det journalisterna i enlighet med sitt professionella uppdrag borde ha gjort är att kritiskt granska SD:s politik och behandla partiet precis likadant som alla andra partier. Istället har journalisterna ägnat sig åt att med alla medel försöka förhindra SD från att komma in i riksdagen. Först genom att så långt möjligt tiga ihjäl partiet. När den taktiken misslyckades övergick journalisterna till demonisering, marginalisering och skandalisering. Tro det eller ej, men i senaste numret av journalisternas fackförbundstidning Journalisten skriver tidningens chefredaktör Helena Giertta under rubriken ”För snälla mot SD”:

”Vi verkar också ha ett annat, rent journalistiskt problem med SD.Många tycker instinktivt illa om partiets politik och verkar försöka kompensera det genom att vara mindre kritiska i sina frågor. Följdfrågorna blir snällare eller uteblir helt, kanske tror vi att korkade uttalanden står för sig själva.”

Längre ned skriver Helena Giertta:

”Men om vi har skäl att idka självkritik så har vi också skäl att vara stolta. Faktakontrollen av partiernas påståenden har varit utmärkt.”

Så talar en journalistföreträdare som lever i den bästa av världar.

Biskopen och avgrundsvänstern

Floden av skräckexempel är bredare än Ganges. Men jag nöjer mig med att ge ett par exempel på några av de mest hårresande företeelserna under veckorna efter valet. Som bekant reste sig SD:s närvarande riksdagsledamöter och tågade ut under biskop Eva Brunnes predikan i Storkyrkan i samband med riksdagens öppnande. Biskopen är en värdig representant för den politiserade svenska kyrkan med dess inriktning på HBT-lobbyn, halalslakt, islam och mångkultur inklusive att propagera för illegala invandrare utan asylskäl.

Det som utlöste SD-ledamöternas protest var följande ord ur biskopens mun:

”I går kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor.”

Det Eva Brunne talar om är den demonstration kvällen innan där hon själv deltog och sällade sig till avgrundsvänstern och deras meningsyttringar och protester mot valresultatet. Demonstrationen var direkt riktad mot SD. Brunne själv är socialdemokrat men såg uppenbarligen inga hinder mot att göra gemensam sak med vänsterns våldsaktivister.Motvilligt erkände hon senare i TV-intervjuer att hon själv hade deltagit i den demonstration hon åberopade från predikstolen – men hävdade att hon inte förstod innebörden av den. Hon ville ju bara demonstrera för människovärdet.

”Alla människors lika värde”

Bloggen Ad Acta skriver:

”Eva Brunne är socialdemokrat och Sveriges första öppet homosexuella biskop. Hon är 56 år gammal och har tillsammans med sin lesbiska partner adopterat en fyraårig pojke. Hon har firat ”Kärlekens Mässa” på Pridefestivalen. Hon har i en krönika rubricerad ”Visa gästfrihet och få änglar till gäster” tagit ställning för ökad invandring. Hennes valspråk är ”gör inte skillnad på människor”. Hon säger sig känna ”engagemang för det mångkulturella”. Hon har uppgivit att hon tar upp rasism och alla människors lika värde ”i stort sett varje gång hon predikar”. Hon lyssnar helst på proggmusik och hennes förebild är Barack Obama. Hon har demonstrerat mot att SD, helt i enlighet med folkviljan, har tagit plats i riksdagen. Eva Brunne är, kort sagt, den politiska korrektheten inkarnerad. Hennes åsikter är så stereotypa att man undrar om hon är produkten av något topphemligt statligt program för indoktrinering genom hjärntvätt. Att hon hyser en intensiv motvilja mot Sverigedemokraterna behöver man inte vara någon Pythagoras för att räkna ut.”

Många tackar Eva Brunne för det hon gjorde. Måttet är rågat. Nu begär de sitt utträde ur kyrkan. Brunne fick svenska kyrkan att framstå tydligt i all sin ynkliga politiserade dager. Kyrkan, inte som en tillflyktsort för själen och hugsvalelse från tillvarons stress och konflikter – utan en vänsteraktivist som lierar sig med den politiska makten och de mest högljudda lobbyisterna. En kyrka som lämnar själarna därhän. Jag är glad att jag gick ur kyrkan på min 18-årsdag. Annars hade jag gjort det nu.

Medias bedrägeri

Händelsen fick enorm uppmärksamhet i media. ”Orden SD inte tålde” trumpetar Svenska Dagbladet i krigsstil på sin förstasida den 6 oktober. Men flertalet byggde sin text på TT:s version och återgivande av Eva Brunnes predikan. Och där har ett stycke av texten utelämnats – just de meningar som syftade på demonstrationen mot SD där biskopen deltog. Så var fallet med Svenska Dagbladets nätupplaga:

Dagens Nyheter och Aftonbladet följde samma agenda, givetvis med syftet att misskreditera de Sverigedemokrater som valde att lämna kyrkan i protest. Rent bedrägeri med andra ord.

Med självsäkerheten hos en Titanic stävar skutan Sverige vidare mot ett oundvikligt skeppsbrott. På bryggan står kapten Reinfeldt utrustad med ögonbindel och öronproppar. Sjökortet är sedan länge borttappat. Vid årorna sitter journalistkåren och ror så att svetten lackar. Målet är detsamma – mångkultur till varje pris. Det sista Titanics tredjeklasspassagerare hörde fartygsorkestern spela var ”Närmare Gud till dig”. Kanske kan Eva Brunne någon variant av den.
Och precis som på Titanic räcker inte livbåtarna till för alla. Överraskningen blir total.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter


Valget: Snaphanen i Sverige: Sverige vandt.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
80 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chronicles by the same author: Julia Caesar: När Sverige rämnade and Fler ministrar borde gråta. Tjugoen oönskade krönikor, […]

Hanna
Hanna
11 years ago

Jag hade ingen aning att issa knivhuggits 18 ggr, och ännu mindre att hans gamla mor misshandlats medvetslös. Vilka empatilösa människor ger sig på en gammal männniska-för hennes sons åsikter!!!!!!!! Varför har inte media skrivit om det?????

trackback

[…] kronikker af samme forfatter: Julia Caesar: När Sverige rämnade og Fler ministrar borde gråta. Tjugoen oönskade krönikor, […]

Nyfiken
Nyfiken
11 years ago

Julia, har du skickat din senaste bok till utvalda recensenter i media för att media och därmed allmänheten ska få upp ögonen för din bok och ämnet den belyser? Visserligen kommer kanske en del att ha anmärkningar på innehållet men debatten måste föras och den måste föras och ha ett liv även i main-stream media för att väcka de stora massorna.

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago
Reply to  Nyfiken

@ Nyfiken.

Jag har skickat boken till några få utvalda journalister i gammelmedia. Hittills är Ulf Nilson i Expressen den ende som har uppmärksammat den, och jag tvivlar på att det blir fler. Böcker som Världsmästarna brukar inte nämnas i traditionella media, och det kan jag gott förstå. Jag riktar ju hård kritik mot journalisternas underlåtenhet att granska hur mångkulturen har förändrat Sverige. Att nämna boken vore att visa att man tar till sig min kritik.

Penumbra
11 years ago

Har själv kommenterat Eva Brunnes predikan på min blogg: http://jajamenmen.blogspot.com/2010/10/homokommunistfeministkyrkan.html Har också associerat till ett sjunkande skepp beträffande invandringspolitiken: http://jajamenmen.blogspot.com/2010/09/den-lackande-baten.html Men att se ett inbördeskrig bakom hörnet är en överdrift. Jag använder mig själv av överdrifter ibland, för att få poängen att sitta, fast man riskerar då att inte tas på allvar. Svår avvägning. På en punkt är vi nog eniga – invandringspolitiken är ett misslyckande och det behöver ändras, radikalt. Där verkar våra två block med sammanlagt sju partier har kört fast. Dock är det en stor skillnad mellan de Rödgröna och Alliansen, till fördel för Alliansen. Vi kan… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

“Jag har ungefär samma värderingar som Reinfeldt, och vi etniska svenskar har i stort sett samma värderingar.”

Du menar att du tycker att ursvenskt är rena barbariet och att utvecklingen har kommit utifrån? Du har dessutom fräckheten att insinuera att merparten av svenska folket tycker det samma. Vet hut, pågasnöre!!

Magnus A
Magnus A
11 years ago

Snabb besökare. Kan hålla med i vissa delar men måste även invända. Något som jag anser är bedrövligt i denna krönika är t ex följande stycke, och det som gör stycket bedrövligt är att det inte analyserar utan bara målar upp en “splittring”, först rörande SD:are och icke-SD:are och sedan rörande gemensamma värderingar. Det är två olika saker med det rörs ihop till en och samma apokalyps där Reinfeldt påstås vara ansvarig. Detta: Julia C:”…hat- och lynchstämningar som härjar efter riksdagsvalet i september saknar motsvarighet i vårt land i modern tid. Sverige rämnar inför våra ögon. Landet klyvs längs skiljelinjer… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago
Reply to  Magnus A

@ Magnus A: Du är fri att ha vilka åsikter du vill om det jag skriver och även att framföra dem hur förvirrat som helst. Däremot har du ingen rätt att pådyvla mig egenskaper och avsikter som helt saknar grund. Som att jag skulle vara ”antidemokratisk”, att jag ”ställer mig skrikande och högljutt vid sidan av samtliga etablerade demokratiska partier och skriker högljutt att de inte är demokrater”, att jag skulle vara ”fientligt inställd till dagens demokratiska statsskick”, att jag är ”intolerant mot homosexuella” och att ”mitt syfte är att få en politisk rörelse att växa”. Var du än har… Read more »

Nils
Nils
11 years ago

Bäste “Snabb besökare” Som kritiskt tänkande människa kan jag inte förstå det hat som SD’s sympatisörer møts av. Varför är min egoism, dvs at jag önskar att begränsa invandringen av människor som inte kan försörja sig, värd mer förakt en den egoism som du visar då du istället för att rädda 10-50 liv i Afrika, väljer att köpa en iphone (ett exempel, kära du). Det handlar till viss del om egoism, det kan jag vara enig i, men… då får väl egoismen bemötas som den egoism det är och inte med rasism/ nazism etc. För mig är det svenska samhället… Read more »

Magentan
Magentan
11 years ago

“Snabb besökare” skrev: “Det fanns ont i Sverige innan invandrarna och det kommer att finnas ont kvar i Sverige om man slänger ut alla invandrare. Vem ska du slänga ut sen?” Påståendet om att “SD ska slänga ut alla invandrare” är en del av den lögnaktiga och farliga skräckpropaganda som SD:s motståndare sprider – den farligaste delen. SD har flera invandrare bland sina medlemmar och förtroendevalda. För ett par veckor sedan blev en av dessa i Göteborg överfallen och fick ta emot 18 knivhugg. Han klarade livet men fick obotliga skador. Så vilka avsikter har egentligen de som sprider dessa… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

LN, min mentala ålder är yngre än min rent fysiska. Minns inte om det hände på Flashback eller på nån blogg men det måste ha hänt 2008 nån gång. Det var nån som svarade på ett inlägg och undrade om jag ens var myndig. Tyckte det var ganska kul faktiskt. Jag kan med lätthet växla mellan att vara barnslig och vuxen. Kanske borde jag ha satsat på en karriär som komiker eller nåt liknande men det är ju enkelt att säga sett så här i backspegeln. Vill ogärna bråka med andra som ingår i det något lösa nätverket “anti-jihad”. Fördelen… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

Arvid Falk, jag må möjligtvis ha nämnt nån gång att jag är förtidspensionär men jag har aldrig någonsin skrivit eller påstått att jag skulle vara ålderspensionär.

Lassekolja
11 years ago

Jag brukar inte orka läsa så långa texter på nätet men kunde i detta fall inte sluta läsa. Instämmer med flera att SD i Riksdagen är det största, som hänt i svensk politik i modern tid, ja, t.o.m. större än när Ny Demokrati kom in i R. Det är med stor spänning jag ser fram emot kommande debatter i Sveriges Riksdag, nu när SD:s motståndare inte längre kan “välja bort” att debattera mot SD, MYCKET INTRESSANT!!! I Riksdagen blir det betydligt mer komplicerat för SD:s motståndare att fritt sprida alla lögner och fördomar om SD. Nästa valrörelse kan bli hur… Read more »

Johan
Johan
11 years ago

Länken till bloggen som Julia Caesar citerar beträffande Eva Brunnes predikan fungerar inte. Den leder bara tillbaka hit.

Jim Morrison
Jim Morrison
11 years ago

Helt underbart skrivet.

Vet inte Reinfeldt och kompani om att det är förbjudet att utföara mobbing för det är precis vad dem håller på med – ren mobbing mm.
Man får ju hoppas att dem också har en mobbingsplan så som det finns ute på skolor osv.

Jag undanber mig kommentare som att SD-politikerna och vi som har röstat på dem får skylla oss själva, det är än så länge åskiktsfrihet och demokrati här i vårt Sverige.

Lån
Lån
11 years ago

Julia! När jag läser Din artikel förstår jag än mer den situation som vi står inför. Jag erkänner att min röst på SD inte har tillkännagivits till mina närmaste och mest kära. Jag erkänner att jag inte vågar erkänna mina politiska synpunkter. Den dagen kommer jag att bli jagad och utlämnad, men vet samtidigt att det finns hundratusentals i samma läge. Några av oss kommer att få offras och jag hoppas det blir den tändvätska som behövs för den fortsatt kampen. Nu skrev jag det………. vi står banne mig inför ett inbördeskrig och den politiska eliten kommer att stänga in… Read more »

LN
LN
11 years ago

Hej Robin! Fastän jag är tämligen ålderstigen, har jag ännu inte nått det hallucinerande stadiet. Tyvärr kan jag inte konfrontera dig med texten ifråga, jag beklagar. Jag minns emellertid väl min stora förvåning, då jag för mellan ett och drygt två år sedan, i en av dina många kommentarer läste, att också du tillhörde den nedre, med avseende på pensionsutbetalningarnas ringhet, föga jublande kvartilen av de pensionerades skara. Du hade ju med din nästan frustande energiska – och mycket välmotiverade – motvilja i dina kommentarer mot allt mohammedanskt dittills gjort ett så ungdomligt intryck. Men som jag egocentriskt tycker mig… Read more »

GKC
GKC
11 years ago

“Det här var ett rent skitsnack. Du blir lämnade av dina vänner för din åsikt och det enda du kan säga är att det är av okunnighet som de inte längre kan finna sig i ert sällskap. Det är till följd av din okunskap som de avslutar vänskapen och framför allt för att du har visat en människosyn som inte är förenlig med den som idag finns i Sverige. Skyll inte det på någon annan för det. Det är ditt handlande och dina konsekvenser.” Det är naturligtvis deras handlande också – och deras oförmåga att föra ett vuxet samtal, ska… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

LN, jag har inte en aning om var du har fått för dig att jag skulle ha varit 25 år gammal för 40 år sedan. Har aldrig någonsin påstått att jag skulle tillhöra det berömda köttberget för att parafrasera en viss känd f d finansminister. Det händer att jag nöjer mig med att bara ögna igenom en del texter. Jag läser s a s selektivt och nöjer mig med att läsa igenom dom artiklar och inlägg mer noggrant som jag är intresserad av. Om sedan detta gör mig inte riktigt navlad är jag kanske inte riktigt rätt person att bedöma… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
11 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Hej Robin,

precis som LN, så vet jag med mig att jag läste en text (för ngn/ngr år sedan) som påstod, att du var pensionär. Jag minns inte vem som lämnade den uppgiften – uppenbarligen inte du själv 😀

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

“Den som inte lär av historien är dömd att återuppleva den och jag har inte lust att bli påmind om att Sverige hade rasbiologiska institut på sina topp-universitet och jag har inte lust att se att Sverige återinför dem.” Du glömmer dock att det var såssarna som initierade dessa rasbiologiska institut som så imponerade på självaste Adolf. Centern, dåvarande Bondeförbundet, Liberalerna, Moderaterna, dåvarande Högerpartiet, alla hade dom bruna löss i sina fanor, inte bara på 30- och 40-talet men även långt in på 70-talet, då steriliserades hejvilt för att förhindra förståndshandikappade från att fortplanta sig. Detta hände sig långt innan… Read more »

Delicious
Delicious
11 years ago
Reply to  Robin Shadowes

@Robin Shadowes. Trevligt att se svar på tal till den snabbe besökaren. Är så trött på dem som kritiserar människor som faktiskt vaknat och insett allvaret med Sveriges situation. Jag är också övertygad om att de som inte ifrågasätter massinvandringen själva bor i skyddade kvarter. Kom att tänka på Janne Josefssons ord, “Det är arbetarna som fått sina trappuppgångar förvandlade”…de orden säger en hel del. Önskar Robin en trevlig dag.

Snabb besökare
Snabb besökare
11 years ago

Det här var ett rent skitsnack. Du blir lämnade av dina vänner för din åsikt och det enda du kan säga är att det är av okunnighet som de inte längre kan finna sig i ert sällskap. Det är till följd av din okunskap som de avslutar vänskapen och framför allt för att du har visat en människosyn som inte är förenlig med den som idag finns i Sverige. Skyll inte det på någon annan för det. Det är ditt handlande och dina konsekvenser. Du pratar om amok i ett samhälle som visar sin ståndpunkt och tar det som ett… Read more »

LN
LN
11 years ago

@ Robin Shadowes, Counterjihadist-kollega! Har du aldrig funderat på att det kan vara själva läsförmågan, eller viljan till att läsa, som brister? Fastän det finns en kommentar i både en svensk och dansk version (som service till ‘Folkeskolelaereren’) näst före din egen, i det ämne som du för tillfället brinner för, så har du inte sett den. Som vi sade förr i Skåne; – är du riktigt navlad? Jag ställer mig den frågan särskilt eftersom du, som annorstädes deklarerad pensionär (>65), fortfarande gick i mellanstadiet för ca 40 år sedan. Du torde då ha varit kring de 25. Gick du… Read more »

Cavatus
11 years ago

Jag ser att Reinfeldt i sin bok har ett antal punkter att se som levnadsregler. Punkt nr 7 lyder:

Visa tolerans mot andra och ställ aldrig upp på mobbning.

Jag inser att Fredrik inte lever som han lär, med tanke på den mobbning han ägnar sig åt mot dem som representerar eller röstat på Sverigedemokraterna.

På LNs länk ovan behövs inga nedladdningsprogram. Därifrån kan alla ladda ned den enkelt och bekvämt.

Ralph Haglund
11 years ago

Är dessa artiklar, eller några, översatta till engelska? Annars funderar jag på att lägga någon på min blogg på engelska – de flesta artiklar där är på svenska men några enstaka är antingen direkt kopierade från engelska eller skrivna på engelska.

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago
Reply to  Ralph Haglund

@ Ralph Haglund.

Nej, mina krönikor har inte översatts till engelska. Publicera gärna utdrag ur dem men hänvisa alltid till källan, Snaphanen.

Tony Ingman
Tony Ingman
11 years ago

En statsminister skall man jukänna respekt för, men i Fredrik Reinfeldts fall känner man bara ett enormt förakt. En statsminister som öppet pratar skit om sitt fäderneland och påstår att Sverige bara är känt före sitt barbari, en sådan man borde vara rökt på sin post som förteträdare för ett lands högsta ämbete. Där hör ni , Ercsson , Alfa Laval, Volvo , Scania , Gruvindustrin, Ikea, flyginustrin och ni många andra som alltid legat i framkanten när det gäller att utveckla era varumärke , hur en uppblåst Statsminister som utöver sin politikerbana, inte haft ett hederligt arbete, hur han… Read more »

per
per
11 years ago

Skremmende lesning. Dette ser ut som ny-sosialisme på sitt verste. Tipper dette er en bevisst strategi for å skremme folk fra å støtte SD. Jeg synes ikke folk skal la seg skremme til taushet. Bare stå på videre du!

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

“Men der er för jävligt at høre danskere tale engelsk med deres svenske og tyske sproglige kusiner.” Jag tycker det är lika för jävligt när jag hör svenskar envisas med att prata engelska med danskar. Förmodligen är det så att det finns vissa svenskar OCH danskar som helt enkelt inte vill lära sig broderlandets språk. När jag gick i mellanstadiet (för ca 40 år sedan) så hade jag två klasskamrater, dom var ursprungligen från Västervik respektive Sundsvall, som förnumstigt påpekade att ni nere i Skåne har det lättare att förstå danska medan vi från längre upp i landet har lättare… Read more »

Christel Högman
Christel Högman
11 years ago

Mycket bra skrivit och en riktig rysare. Hur ska detta sluta? jag känner en stor oro varje dag att vi är på väg mot något som vi aldrig trodde skulle hända i lilla Sverige,nämligen ett inbördeskrig. Jag la min röst på SD och hela min själ. Men att det ska hända stora förändringar tvivlar jag på,tyvärr! Ingen vill ta debatten med dom och inga vill samarbeta med dom,så det känns som att det kan kvitta. Jag vet att vi aldrig ska ge oss och det kommer jag aldrig att göra heller. Hoppas&önskar att allt kunde lugna ner sig och samtliga… Read more »

LN
LN
11 years ago

Direkt nedladdning utan något som helst krångel
av Reinfeldts förstlingsverk
DET SOVANDE FOLKET
via denna länk
http://www.box.net/shared/ku5yrfjt6m
————————————————
Direkte Download uden besvær
af Reinfeldt’s förslinhsverk
DET SOVENDE FOLKET
via dette link
http://www.box.net/shared/ku5yrfjt6m

Magnus
Magnus
11 years ago

Sverigedemokraternas intåg i riksdagen är förmodligen den viktigaste som hänt svensk politik på mycket länge. Äntligen kommer de så viktiga frågorna om invandring och integration upp på bordet! Jag är absolut ingen motståndare till mångkultur – jag tror tvärtom att den är en förutsättning för att samhället ska utvecklas. Men det förutsätter att de som kommer hit någotsånär snabbt kan integreras i det svenska samhället och bli självförsörjande. Den massinvandring som sedan åtskilliga år försiggår är en helt annan sak. Man borde inte bli ansedd som rasist (eller åtminstone anklagad för att ha en vidrig människosyn) för att man påpekar… Read more »

trackback

[…] Det är viktigare än någonsin nu att ta kamp för yttrandefriheten och mot gangstertidningar som sprider krigs-oro i landet. Läs Julia Caesars artikel, När Sverige rämnade […]

MartinA
MartinA
11 years ago

Jag är verkligen i valet och kvalet om jag ska gå ur kyrkan. Om jag gör det så blir det ju en röst mindre på SD i kyrkovalet? Och kyrkan står ju för kontinuitet. Visst behärskas den av vansinniga människor just nu men kan vi inte ändra på det?

Går jag ur så är det för att jag inte tror att jag kommer få någon pension när jag blir gammal och därför måste samla ihop till den själv, samtidigt som jag betalar hög skatt.

Faktum
Faktum
11 years ago

Tack Julia, för en sorglig krönika. Det är hemskt det som händer i Sverige – jag är skakad, skrämd. Även jag måste dölja mina åsikter i familj och vänkrets. Men det finns också tecken på öppningar, samtal har börjat komma igång, och åtminstone två, tre personer i min närmiljö har visat sig vara öppna för ny information. Jag har läst din bok, den är oerhört gedigen, genomarbetad, välskriven, förfärande. Jag ska sprida den vidare i de sammanhang jag kan. Om vi är många som gör så… droppen urholkar stenen. Tack för det avgörande viktiga arbete du gör för landet och… Read more »

Nils
Nils
11 years ago

Länken till bloggen Ad acta verkar av någon anledning bara gå tillbaka hit till Snaphanen.

Affe
Affe
11 years ago
Reply to  Nils
Mats
Mats
11 years ago

Här kommer en artikeln som försvann från Smålandsposten: “Det handlar om trovärdighet. När Sverigedemokraterna tågade ur kyrkan häromdagen rasade Sverige och med dem flera medier. Hur kunde de? Där visade de sitt rätta jag och så vidare. Jag satt och såg Kvällsöppets debatt härom kvällen där Jimmie Åkesson (SD) och Nalin Pekgul (S) medverkade. Programledaren Lennart Ekdal och hans sidekick Marcus Birro visade ganska tydligt att de tog avstånd från Sverigedemokraterna. I somras när jag jobbade från demokratistugan fick jag vid flera tillfällen varje vecka förklara för folk att vi som jobbar på Smålandspostens redaktion inte tar någon politisk ställning… Read more »

Affe
Affe
11 years ago

Tack Julia!
Du skriver så otroligt bra och du ringar in och betonar viktiga delar i sammanhanget som ingen annan. Jag kan bara instämma när Sveriges största politiska blogg “Politiskt Inkorrekt” kallar dig “Sveriges bästa krönikör”.

@ Stefan K,
Man kan se det på det sättet angående vänner som överger en pga politiska åsikter, om det hade varit genomtänkt. I de allra flesta fall är det inte det. De har känslomässigt ryckts med i den massiva hatkampanjen. De agerar mot bättre vetande och det är tragiskt.

PBr
PBr
11 years ago

Ja men for en rask skrivebordsgeneral i det danske “forsvar”, ligger løsningen selvfølgelig lige for http://jp.dk/indland/article2210025.ece

Imagine
11 years ago

Tack Julia Caesar för ännu en väl skriven krönika som belyser verklighetens Sverige.

/ Imagine

Mette
Mette
11 years ago

OT om afghansk moral på hjemmebane: “Stoffer og pjækkeri forsinker krigen Af ASGER WESTH|LARS NØRGAARD PEDERSEN Offentliggjort 10.10.10 kl. 06:30 De afghanske soldater har skidt i danskernes baderum, er smuttet fra vagtposterne, har taget stoffer og stjålet danskernes ting. Om torsdagen dyrker de afghanske soldater sex med afghanske teenagere, fortæller hjemvendte danske soldater. Kultursammenstød har vanskeliggjort arbejdet for de danske soldater, siden en bataljon fra den afghanske hær (ANA) i maj i år blev indkvarteret i militærlejrene i det danske indsatsområde. »De afghanske soldater havde en anden opfattelse af, hvordan man spiser og sover. De kunne heller ikke forstå, at… Read more »

Hans Nilsson
Hans Nilsson
11 years ago

Skönt att du ÄR PÅ BANAN IGEN Julia Caesar med ännu en RYSARE i den HÖGRE SKOLAN. VI som röstade in SD i Sveriges Riksdag SKALL stå RAKA i våra RYGGAR som SVENSKA FURUR och ALDRIG ALDRIG vika ner oss för dessa jävla AVSKUM som det VIMLAR av i vårt land. VI har INGET att SKÄMMAS över utan tvärt om VI kan med GOTT SAMVETE se oss själva i spegeln VI GJORDE DET som MILJONER BORDE GJORT men som DE var för HARIGA för att göra Rösta för Sveriges kommande generationers FRAMTID. Jag som SVENSK kan inte stå som ett… Read more »

Lotta
Lotta
11 years ago

@Julia Jo, jag vet hur det lät under diskussionen. Sista inlägget som var riktat till mig: ”Man kan lätt utveckla kvinnohat med tanke på hur ni tar detta landet till fördärvet och ingen man sätter ner foten och säger att nog får vara nog. Vår planet tellus har en genomsnitt på 18% kvinnor i parlamenten, i Sverige är det 46% kvinnor. Däri ligger problematiken, ni batikhäxor, feminister, verklighetsfrånvända, känslomässiga, irrationella, PK, socialist, -kvinnor har orsakat 95% procent av dagens problem. Eller ja ni hade förstås inte fått detta utrymmet och slagkraft i andra mer normala/icke-socialistiska länder där män och kvinnor… Read more »

Delicious
Delicious
11 years ago

Tack så mycket Julia! Denna krönika belyser exakt den mobb, splittring, åsiktsrasism och medias lögner som pågår. Det var MYCKET fult av både biskop och media! När jag hörde Ulf Kristoffersson fråga ut Jimmie Åkesson tappade jag all fattning. Det var en förvanskning som hette duga varför SD hade lämnat kyrkan. Biskopen själv erkände sitt deltagande i den rabiata demonstrationen mot SD och det kan omöjligt ha undgått för någon vad budskapet var. Sedan stod ju Ohly himself och skrek att de enda som ska lämna landet, det var SD-folket. Sedan hörde jag en bortförklaring till det uttalandet, han hade… Read more »

DanneSwede
DanneSwede
11 years ago

Tack Julia för en välskriven krönika!

Köpte din bok Världsmästarna för ett par veckor sedan, ska med spänning läsa boken så fort jag läst färdigt While Europe Slept!

Lotta
Lotta
11 years ago

Glömde skriva att jag tipsade Politiskt Inkorrekt om båda dina böcker vilket jag hoppas renderar att lite fler böcker blir sålda. Tyvärr medförde detta att personer började spekulera huruvida du är en man eller kvinna. Någon trodde att du och Ulf Nilson är samma person. Janne Josefsson var en annan möjlig identifikation av dig. Ytterligare någon påstod att du måste vara en man eftersom ditt språk är manligt?

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago
Reply to  Lotta

@ Lotta och alla andra: varmt tack för respons och uppbackning! Jag läste spekulationerna på Politiskt Inkorrekt om min identitet och mitt kön, att jag är Ulf Nilson, Janne Josefsson eller Gunnar Sandelin. I vilket fall som helst måste jag vara man, eftersom mitt språk är manligt! Suck – vad ska man säga? När man skriver under pseudonym finns det ett utrymme för gissningar och spekulationer, och de kan tydligen bli hur fantasifulla som helst. Jag är fullkomligt säker på att jag är kvinna. Och mitt språk – ja, det är mitt språk, det är journalistisk normalprosa som knappast går… Read more »

Maja Dacke
Maja Dacke
11 years ago
Reply to  Julia Caesar

TACK för att du är tillbaka, Julia!!! Och jag har aldrig trott att du var en man … sånt märker man om man … Jag har köpt Världsmästarna och lotsat mig igenom för att hitta något om ursprunget till det svenska eländet. Din aspekt på detta. Utan att finna något. Därför väntar jag på att 70-talsdebaklet så småningom dyker upp här på Snaphanen. En del i min närhet ser på situationen på samma sätt som jag – därför kan jag fortfarande ventilera lungorna med dem. Men flera i andra bekantskapsringen har blivit tveksamma till mig eftersom de påverkas av andra… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago
Reply to  Maja Dacke

@ Maja Dacke.

Den bakgrund du efterlyser tycker jag att jag har skildrat ganska grundligt i följande kapitel i Världsmästarna:

Kapitel 2. Ett förändrat land. Det nationella självhatet, ett paradis för krigsförbrytare och sorgen över en oåterkallelig förlust.

Kapitel 3. Världsmästare i godhet. Den öppna dörrens politik och flykten från gehttona.

Kapitel 7. Ideologin och dess verktyg. Totalitära influenser formade gemomförandet av Sveriges invandringspolitik.

Vänliga hälsningar
Julia Caesar.

Cavatus
11 years ago

Tack Julia, för att du summerar det urspårade samhället för oss. Vi ser det själva, mitt framför ögonen, men det behövs en sammanfattning för att inse att det inte är en själv det är fel på. Något har, som du riktigt påpekar, gått alldeles snett i det svenska samhället. Magentans citat av Reinfeldts ord i GP (läs mer här http://thoralfalfsson.webblogg.se/2010/october/reinfeldt-i-gp.html) tyder på INTET VIS att Reinfeld, som en landsfader, kommer att gå ut och mana till besinning. Tvärtom spär han, genom att öppet skriva rena lögner, på hatet, splittringen och den slutgilitga samhällsomstörtningen. Vad har karln för bakomliggande syften egentligen?… Read more »

Mats
Mats
11 years ago
Reply to  Cavatus

Här kommer bilder från Reinfeldts uttalande i GP’s tidning 2010-10-07:
http://i51.tinypic.com/mcsqky.jpg
http://i55.tinypic.com/2r4ponk.jpg

”De, Sverigedemokraterna, hävdar ju att det är människorna, inte systemet, som det är fel på; att de skall ut därför att de ser annorlunda ut än vi.”
Fredrik Reinfeldt, Göteborgs Posten 7 oktober 2010.

Reinfeldt underblåser hatet och missförståndet att SD skulle vilja utvisa någon p g a etnicitet; SD vill begränsa invandringen och ställa högre krav på de som invandrar.

Lotta
Lotta
11 years ago

Tack Julia Caesar för ytterligare en bländande krönika. Oerhört glad över att du är tillbaka. Har köpt båda dina böcker och tänker donera en liten peng, vilket jag tycker flera borde göra. Jag har haft några hårda duster med en del av mina skygglappsförsedda arbetskamrater. Till och med en som kom med sina föräldrar under 70-talet ironiserade över att det var dags att packa resväskan eftersom Sverigedemokraterna ju vill slänga ut henne. Suck. Förhoppningsvis vaknar de en dag.

Marit
Marit
11 years ago
Reply to  Lotta

Takk, kjære Julia for dine klarsynte kronikker ! Du gir oss håp om at flere vil våkne og se virkeligheten i øynene. Galskapen kan ikke fortsette. Vårt kjære naboland Sverige må reddes fra seg selv. Men hvordan skal det skje ? Det er det store, ubesvarte spørsmålet.

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  Lotta

Jeg siger også tak til Julie for endnu en god kronik. Dels på grund af fakta og sublimt sprog og dels på grund af den stille og store visdom der præger kronikken. Det med at familier, arbejdskammerater, venner, naboer etc. splittes på grund af multikultur ideologi og islam er jo så sandt. Hvem har efterhånden ikke prøvet det – og det er en grænseoverskridende erfaring – dels meget ubehagelig og næsten uløselig for den enkelte – og dels så er det en erfaring som borgere i alle vestlige lande gør sig i disse her år. Derfor må vi også søge… Read more »

trackback

[…] Det är så här inbördeskrig brukar börja. Läs mer… […]

Stefan K
11 years ago

man kan dela in Sd-hatarna tre grupper. Politikerna som de senaste 30 åren ljugit och som idag inte vill/vågar ta ansvar för sitt misslyckande. Journalisterna som ofta är vänstersocialister/kommunister och avskyr allt som kan uppfattas vara “nationalistiskt”. Medborgarna som troligen inte kan ett dugg om Sd, utan stirrar sig blinda på vad de övriga två grupperna bräker ur sig. Vi ska ha i åtanke att Sverige under 30 år bedrivit en invandringspolitik som inget annat europeiskt land varit i närheten av. Vad det har lett till har väl alla sett spåren av, för så blinda är nog inte ens politiker… Read more »

lee
lee
11 years ago

År 1990 fanns det tre bostadsområden i Sverige som kunde betecknas som utanförskapsområden. År 2002 hade antalet ökat till 128, den senaste kartläggningen visar vi att antalet fortsatte att växa så att det vid regeringsskiftet 2006 var uppe i 156 områden.2010 är det över 170 områden och 500.000 Som lever i utanförskap .Fortsätter den invandringen vi har haft så kommer 1 miljon att leva i utanförskap om 10år..Då är det med 100% slut på välfärden ..kostnaden skulle ta upp hälften av statens inkomster ..tittar man på kostnaden i dag för utanförskapet så bör den landa på ca 200 miljarder ..räkna… Read more »

Folkeskolelæreren
Folkeskolelæreren
11 years ago

Til bestyrerne for Snaphanen. Jeg er en ivrig læser af Snaphanen og Uriasposten m.m. Kan teksterne eventuelt gøres tilgængelige på dansk, specielt tænker jeg på disse posteringer af Julia Caesar. Jeg tror ikke jeg er den eneste som har svært ved det svenske. Jeg tror vi er en del som er af den årgang hvor socialisterne for alvor satte sig på uddannelsesvæsenet, 1980 og frem (Dvs at vi ikke har lært ret meget, slet ikke de nordiske sprog) samtidigt er bosiddende i Jylland og aldrig rigtigt har foretrukket en sommerferie i Sverige og derfor ikke forstår det svenske sprog. Selv… Read more »

LFPC
11 years ago
Reply to  steen

Hvis det drejer sig om enkelte uklarheder kan man måske i nogle situationer klare sig med Google Translate. Ingen gider vel læse en længere maskinoversat tekst, men er forståelsen god nok til at forstå det meste af teksten kan Google måske lige give det sidste.

Affe
Affe
11 years ago
Reply to  steen

Jag brukar använda google translate. Jag tycker det fungerar hyfsat från danska till svenska åtminstone.
Isabellas blogg har en snitsig funktion för de som inte har google toolbar installerat.
Under rubriken “Bojkotta Brandos” kan man klicka på “Översätt” och snabbt och enkelt välja bland några förvalda språk.
http://www.skrivkonst.net/2010/10/01/bojkotta-brandos/

jdm
jdm
11 years ago
Reply to  Affe

Hvem skulle have et behov på at oversætte fra dansk? Til dansk, muligvis til englelsk, men fra dansk? Verden er af lave.

Jeg driller.;-)

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  steen

Der burde være nogle fonde at søge om støtte hos. Også til udgivelse af Julias bøger på dansk – og på engelsk.

Victor
Victor
11 years ago

Undskyld – jeg plejer at lægge vægt på en ordentlig tone; men her vil jeg gøre en undtagelse. SÅ LÆR DA SVENSK!!! Så simpelt er det. Livet er for kort til dårlige undskyldninger, når det gælder danskere, der ikke har gidet lære det sprog – og omvendt.

I øvrigt har Lars Olsen en klumme i dag, som bekræfter min mistanke: At ghettoindsatsen risikerer at skabe flere ghettoer…

http://jp.dk/opinion/klumme/article2209780.ece

Marit
Marit
11 years ago
Reply to  Victor

Angående skandinaviske språk : Jeg vil påstå at norsk, svensk og dansk er samme språk, bare ulike DIALEKTER. Ved å ha norsk som morsmål, leser jeg både dansk og svensk uten nevneverdige problemer.

Victor
Victor
11 years ago
Reply to  Marit

Fuldkommen enig….men jeg siger det ikke højt. I hvert fald ikke i Norge 😉

Høgsbro
Høgsbro
11 years ago
Reply to  Marit

Oh, jeg overvejede engang i ren defaitisme at gå med en badge med teksten “Norge tilbage til Danmark” til 17.maj fejring. Men jeg tror ikke det ville være faldet i god jord. Men se svensk fjernsyn, eller snak med svenske naboer, der er sikkert nogen i nærheden. Lær sproget. Tillæg dig en finsk accent, så går det på forunderlig vis lettere. Så opnår du samtidig den fordel lettere at kunne udtrykke dine politiske preferencer overfor svenskere, da finlandssvensk stadig af mange opfattes som et tabersprog, og dine meninger derfor ikke vil blive taget alvorligt.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Marit

Nemlig! I andre staver bare lidt dårligt :p Ok, vi i DK sjusker/ slärvar vist også en del – dropper endelser eller lader nogle ord smelte sammen eller lader dem helt falde ud for at kunne tale hurtigere uden at behøve at anstrenge os. Der er faktisk lavet videnskabelige undersøgelser, der viser at en gennemsnitlig dansker taler – og tænker? 😀 – 30-40 % hurtigere end en do. svensker. Så hvis vi orkede at udtale alle ord og endelser og tale med halv hastighed, så ville det nok hjælpe meget. Det ville også være godt for den interskandinaviske forståelse, hvis… Read more »

80
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x