24
jan
Seneste opdatering: 27/1-11 kl. 1831
79 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Arthur Legger og et hollandsk tv-team overværede retssagen og interviewede historikeren Lars Hedegaard og Søren Krarup udenfor retten på Blegdamsvej bagefter. Nedenfor ser man Hedegaard, Legger og hans advokat Karoly Nemeth. Da jeg selv var indkaldt som vidne til forbrydelsen, hørte jeg ikke de første fem kvarter af rettergangen, men der var kapable referenter tilstede: Blandt mange andre folketingsmedlemmerne og præsterne Søren Krarup og Jesper Langballe, professor Bent Jensen, journalisterne Mikael Jalving og Ulla Dahlerup, filosoffen Kai Sørlander, Kit Louise Strand, Kirsten Damgaard, Eva Agnete Selsing, Geoffrey Cain, Jette Dali og Katrine Winkel Holm. Den lille retssal var udvidet med stole til 35 tilhørere, ikke så få flere end de omliggende sales voldsrettergange. Berlingske Tidende livebloggede, men Lars Hedegaard må vente en uge på sin dom. Her er alt om staten versus Hedegaard. Lars Hedegaards afsluttende henvendelse til retten – efter anklageren og forsvarerens procedure -findes her nedenfor. –Formand nægter sig skyldig i racisme, Mange sympatisører er mødt op i retten, (fotos: klik f. helskærm)

Anklager: Døm ham og døm hårdt, Forsvarer: Det er dybt useriøst

Giv mig frem for alt andet frihed

Lars Hedegaard får ordet tilsidst og henvender sig til retten:

Sandheden irrelevant

Min forsvarer har instrueret mig om, at i sager anlagt efter § 266b, er det alene forhånelsesaspektet, der har betydning for, om man bliver dømt eller ej, hvorimod der ikke kan føres sandhedsbevis for udsagnet.

Paragraffen handler om offentligt fremsatte ytringer, hvorved en gruppe personer “trues, forhånes eller nedværdiges”. Men som min forsvarer allerede har redegjort for, har jeg ikke offentligt fremsat ytringer.Når det gælder §266b er der ikke lighed for loven. Jeg bliver dagligt forhånet og nedværdiget over noget, jeg læser eller hører, og jeg er sikker på, at de fleste har det på samme måde.

Jeg føler mig forhånet

Jeg bliver f.eks. ikke bare forhånet og nedværdiget og truet, men rystet i mit inderste, når jeg hører en kendt dansk imam udtale, at naturligvis vil shariaen – den muslimske lov – blive indført som officiel retsorden i Danmark, når der bliver tilstrækkeligt mange muslimer.

Jeg vil stærkt anbefale landets jurister at sætte sig ind i, hvad shariaen indebærer, ikke bare for muslimer, men i lige så høj grad for ikke-muslimer, der, hvis de er heldige, bliver henvist til en tilværelse som retsløse undermennesker.

Og hvis man ikke har lyst til at læse kedelige afhandlinger, kunne man jo kaste et blik på retstilstanden der, hvor shariaen hersker enten de jure eller som faktisk retsorden. Så vil man se tilstande, som vi næppe har kendt i Danmark, siden Jyske Lov blev indført i 1241 og sandsynligvis heller ikke før.

Men imamen vil altså have denne uorden indført i mit fædreland. Og jeg må åbent vedstå, at det går mig på. Det går mig også på, når den samme imam forsvarer drab på muslimer, der har forladt islam, eller når han bekræfter, at kvinder og mænd, der begår utugt, naturligvis skal overdænges med sten, indtil de er døde. For det mener han er Guds bud, som man ikke kan sidde overhørigt.

Skulle jeg så gå til politiet og fortælle, hvor truet, forhånet og nedværdiget, jeg føler mig?
Det kunne jeg aldrig drømme om, for jeg er nemlig tilhænger af ytringsfriheden, og hvis den skal have noget reelt indhold, så må den også – og især – beskytte de ytringer, folk ikke vil høre. Og det uanset, hvor modbydelige, disse ytringer må forekomme.

En åben port til ulighed for loven

I øvrigt ville det være halsløs gerning at melde imamen og hans ligesindede til politiet, for anklagemyndigheden ville aldrig rejse sag mod dem. Ellers var det nok sket for længst.

Som retspraksis viser, ikke bare i Danmark, men i alle de europæiske lande, der har tilsvarende forhånelsesparagraffer i deres straffelov, er disse forhånelsesparagraffer en åben port til ulighed for loven.

Der er forhånede, der nyder anklagemyndighedens ømme bevågenhed, og så er der de mindrebegunstigede, der er henvist til at bide forhånelserne i sig.

Men det har måske noget at gøre med, at man ikke må forhåne minoriteter, mens minoriteter gerne må forhåne majoriteter? Hvis det er forklaringen på, at jeg befinder mig i retten i dag, så er den ganske besynderlig.

I 2002 stod den imam, jeg allerede har omtalt, under en fredagsbøn i Fælledparken og fortalte sin menighed, at alle muslimer i verden –1,6 milliarder eller hvor mange der nu er – udgør ét samlet folk, én umma.

Det samme understreges af Den Islamiske Konferenceorganisation, OIC, som har 57 medlemslande. Overfor ummaen udgør de fem millioner ikke-muslimske danskere med andre ord et mikroskopisk mindretal, men ikke desto mindre et mindretal, hvis medlemmer står til straf, hvis de udtaler sig om kulturtræk i ummaen.

Hvad håber anklagemyndigheden at opnå ved at få mig dømt? Den kan trække mig i retten, den kan prøve at fremstille mig som racist, højerekstremist og umenneske. Det samme kan den gøre mod hundreder og tusinder af andre, der insisterer på deres ytringsfrihed til at beskrive islam og muslimsk kultur på samme måde, som vi i et frit samfund ville tale om ethvert andet fænomen.

Men hvad har man så udvirket?

Tror man, at folk vil begynde at omtale islam og muslimsk kultur med større respekt og ærbødighed? Ja, måske i det offentlige rum, fordi man frygter bøder og fængsel. Men hvad vil folk sige til hinanden, når de ikke mener sig overvåget af tankepolitiet?

Og hvad tror anklagemyndigheden, at folk vil mene om en religion, en politisk ideologi og en kultur, der skal beskyttes af lovgivere, politi, anklagemyndighed og dommere, fordi den ikke selv formår at forsvare sig i en fri og åben debat?

Giv mig frem for alt andet frihed

I 1644, da det engelske parlament overvejede at indføre religiøs censur, skrev den kristne præst og ytringsfrihedsforkæmper John Milton:

“Jeg har endnu tilbage at omtale det utrolige tab og den skade, denne censuropfindelse påfører, og som er langt større end den, der kunne tilføjes os af en fjendtlig sømagt, der blokerede alle vore havne og indløb og fjorde; den hindrer og sinker importen af vor vigtigste handelsvare, sandheden.”

Og han skrev videre:

“Der er folk, som ustandseligt beklager sig … og betragter det som en ulykke, hvis nogen ikke er enig med dem i deres dogmer. Det er deres eget hovmod og uvidenhed, der volder forstyrrelsen, fordi de hverken vil høre med ydmyghed eller evner at overbevise, og dog skal alt undertrykkes, som ikke findes i deres håndbog.”

Og han sluttede med denne opfordring:

“Giv mig frem for alt andet frihed, friheden til at erkende, til at tale, til uhæmmet at argumentere i overensstemmelse med min samvittighed.”

Til slut blot dette:

Anklagemyndigheden har tydeligvis ikke skænket en tanke til de mindst 20.000 kvinder i den muslimske verden, der årligt falder som ofre for de såkaldte æresdrab, eller de 50.000 muslimske piger i Tyskland, der ifølge forbundspolitiet er truet af kønslemlæstelse.

Eller de hundredtusinder af småpiger i de muslimske flertalssamfund, som af deres far eller værge er solgt til tvangsægteskaber med meget ældre mænd, og som derfor må leve et liv med konstante voldtægter, alt mens islams retslærde forkynder, at dette er i bedste overensstemmelse med den religiøse ortodoksi.

Jeg håber, at dommeren i modsætning til anklagemyndigheden vil overveje disse ulykkelige menneskers skæbne, ligesom jeg håber, at dommeren vil indse det meningsløse i at retsforfølge mig for udtalelser fremsat inden for mine egne fire vægge.
Anklagemyndigheden har i ti måneder været klar over de omstændigheder, hvorunder mine udtalelser faldt. Det har ikke anfægtet den.

Jeg håber, at det vil anfægte dommeren.

Hedegaard: Det var en skueproces

Det blev ikke til dommedag for Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard. Efter en interessant formiddag i Retssal L i retsbygningen på Blegdamsvej i København blev sagen lagt frem. Dommen falder den 31. januar.

Tætpakket retssal

– Det var en skueproces, en politisk sag og især en sag, der tydeligt viser, at der er forskel på folk, sagde Lars Hedegaard efter en lang formiddag på anklagebænken. Allerede fra begyndelsen var man klar over, at de næste par timer ville blive interessante. Foran Retssal L på Blegdamsvej i København var der stimlet en større flok sammen. Lægfolk, pressefolk og selvfølgelig dagens hovedperson Lars Hedegaard, der er forfatter, journalist og formand for Trykkefrihedsselskabet.

Anklageskriftet var formet efter den omstridte racismeparagraf 266b, og her kunne man læse Hedegaards forbrydelse. Eller kunne man?
Nej, mente forsvarer Karoly Nemeth, for anklageskriftet bestod kun af sammenklippede brudstykker af, hvad Hedegaard havde sagt under det famøse interview, der havnede på blogstedet Snaphanen og vandrede til 180 grader og videre til blog efter blog samt blev gengivet i aviserne.
– Anklageskriftet er en sammenskrift og ikke noget, min klient har sagt direkte. I øvrigt står der ikke noget i anklageskriftet om, at min klient har forhånet eller nedværdiget nogen tro. Det, som min klient antagelig har gjort sig skyldig i, ifølge anklageskriftet, står i citationstegn og har efterskriften ”eller lignende”.
– Jeg mener, at sagen bør afvises, sagde Karoly Nemeth.
Det mente dommeren nu ikke,

Det var en julefrokost

Lars Hedegaard forklarede, at han kort før jul 2009 var blevet kontaktet af en blogger, Asger Trier Engberg, der gerne ville snakke med ham om den bog, han sammen med EU-parlamentarikeren Mogens Camre havde udgivet kort forinden – 1400-års krigen.
– De var et par stykker, og de syntes, det ville være en god ide at slå samtalen sammen med en julefrokost. Det var jeg ikke ret indstillet på, men sagde, at det kunne vi godt, men så måtte de selv tage mad og drikkevarer med.
– Interviewet foregik på engelsk, og det var ok med mig. Jeg vidste godt, at det blev optaget på diktafon. Jeg har selv arbejdet som journalist i mange år, og jeg var også vant til at bruge en båndoptager, så jeg var sikker på at forstå det og få detaljerne med, så det var der ikke noget mærkeligt i.
– Hvad jeg ikke vidste, var, at snakken blev optaget på video. Hvis jeg havde vidst det, så havde jeg taget et slips på, jeg ville ikke have drukket en øl – i øvrigt drak jeg vist kun den ene den dag – og jeg ville have insisteret på ikke at blive videooptaget nedefra. Det er en grusomt uattraktiv vinkel, forklarede Lars Hedegaard, da han blev afhørt.
Videre forklarede Hedegaard, at han som en selvfølgelighed havde regnet med at få det færdigredigerede resultat til godkendelse, inden det blev offentliggjort. Det fik han ikke. Et par timere senere lå det uredigerede interview på snaphanen.dk, og så gik udbredelsen stærkt.
Inden Lars Hedegaards forklaring og vidneafhøringerne fik retten – og den tæt pakkede retssal – lejlighed til at genopfriske, hvad der konkret blev sagt.
Intervieweren Asger Trier Engberg fortæller på båndet, at han overhørte en samtale mellem en gruppe muslimske drenge, og det blev nævnt, at 40 procent af pigerne i en ikke nærmere defineret klub var blevet voldtaget. Det var i den forbindelse, at Hedegaard nævner, at kvinder ingen værdi har i islam.
De skal føde soldater, og de kan bruges til seksuelle formål, men ellers ikke. Han nævner i generelle vendinger, at kvinder og piger kan voldtages efter lyst og behov.
Tre gange undervejs høres det, at Lars Hedegaard tager forbehold og understreger, at det ikke er alle muslimske mænd, der voldtager deres døtre, og det er ikke engang de fleste, men det foregår for tit til, at man kan lade som om, det ikke sker.
Det var en fejl
Intervieweren Asger Engberg forklarede som vidne, at interviewet med Lars Hedegaard skulle bruges på den internationale blog Gates of Vienna og den dansk/svenske Snaphanen.
– Der lå ikke nogen forhåndsaftale med Hedegaard om, at han skulle have noget til godkendelse, men jeg erkender, at det var en fejl, at han ikke fik det. Det er kotume at give den interviewede mulighed for at rette misforståelser og lignende.
– Jeg har efterfølgende i mail beklaget overfor Lars Hedegaard. I øvrigt var jeg ikke klar over, at der var video på, forklarede Asger Trier Engberg.
Steen Raaschou fra blogstedet Snaphanen bekræftede Asger Trier Engbergs forklaring og tilføjede, at han var med for at tage et par billeder.
– Jeg havde lige købt en ny mobil, og jeg tænkte, at jeg ville prøve, om videofunktionen virkede. Det gjorde den. De andre tilstedeværende var ikke klar over, at næsten hele interviewet blev optaget på video.
– Da vi var kommet hjem, fik jeg kort efter lydfilen fra Asger, og det hele blev lagt uredigeret på Snaphanen med et foto. Og kort efter uploadedes videoen, forklarede Steen Raaschou.
Tredje vidne var Kai Sørlander, der er en god bekendt af Lars Hedegaard. Han havde ikke deltaget i selve interviewet, men havde fordybet sig i en bog, indtil det var tid at indtage vådt og tørt. Men han mente at kunne huske, at der havde været snak om, at ingen gad at lytte til en lydfil, men han var ikke sikker på, hvem der havde nævnt det. Helle Baldersbæk: Hedegaard: Det var en skueproces (vi beklager at denne kildehenvisning var glemt i første omgang)

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
79 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] smålandsk natur I og II, vinterlandskaber ved Østersøen, det gamle Småland, Linnés Råshult, processen mod Lars Hedegaard, besøg i København, hvor følelsen var som en turists – Gyldendal forfatterreception […]

trackback

[…] der var foretaget af nære familiemedlemmer. Sappho interview med Lars Hedegaard. – SE også Hedegaard: “Dette er en politisk retssag”, Lars Hedegaard frifundet i […]

Max Machiawelli
Max Machiawelli
11 years ago

Lars Hedegaard har jo 100% ret i sin forsvarstale, men retssystemet frikender ham garanteret ikke, for det vil være en afstandtagen til tidens politiske korrekte holdning som har lagt hate speech ind i fortolkningen af paragraf 66B. Så det er faktisk lidt af en umulighed. Men overordnet kan man sige, at sagen er et eksempel på, at ytringsfriheden har taget alvorlig skade af den muslimske invasion af Europa. Og måske endda vedvarende skade på grund af de nyttige idioters konstante forsvar for muslimernes krænkede følelser. Her kan vi jo blot tænke på den latterlige Muhamed sag. Ytringsfrihed betyder, at man… Read more »

Robin Shadowes
11 years ago

Peer, Fria Tider har nu legat nere i flera dar och nu ligger även Fria Nyheter nere som signaturen RL uppmärksammade mig på forumet Exilen. Vad fan händer egentligen? Är det en ny “Freivaldare” på G?

Anne Marie Buch
Anne Marie Buch
11 years ago

Fatima, jeg vil da godt understrege at jeg på ingen måde hader muslimer, som sådan. Jeg kender en del, og kan ikke sige at jeg hader nogen af dem. Men jeg kan, og vil, sige at jeg afskyr islam. Islam er en ond of afstumpet totalitær ideologi. Desværre er der i den indbygget 2 elementer som gør det særdeles vanskeligt for muslimer selv, at adskille islam og muslimer: 1) Man må ikke kritisere eller sætte spørgsmålstegn ved koranen 2) Man må ikke frafalde islam Det at du fx. ikke -offentligt i hvert tilfælde – kan tage afstand fra de mere… Read more »

Ulla Lauridsen
11 years ago

Kære Fatima,
Hvis du er muslim og går ind for et sekulært demokrati, ligestilling mellem kønnene, trosfrihed og seksuel frihed så er det ikke dig, disse indlæg retter sig imod.
Du er velkommen på vores side. Men du ved vel, at du så kommer til at lægge dig ud med flertallet af dine trosfæller?

Ulla Lauridsen
11 years ago

There are more horrific stories in that book, about women raped by their uncles and other male relatives. A woman wants to kill herself because she is a widow and is pregnant because of being raped by her late husbands brother. The reason she wants to kill herself: If she doesn’t, her son will have to kill her for the sake of his family honour, and she doesn’t want to lay that burden on him. That’s as sick as it gets. It infuriates me. As far as I know, though, Wafa Sultan is still a doctor, she is a psychiatrist.… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

“Many had been raped and most of thes rape victims had fallen prey to male members of their own
family, usually their own fathers. Unmarried woman who becam pregnant as a result of these rapes were murdered as soon as
their condition was discovered,,.

Citat: Ex muslim Doktor og forfatter Wafa Sultan.

A God who Hates. 2009. side 89.

Fatima Al-Hashimi
11 years ago

Eftersom at det har væltet ind med mails om flere kommentarer herinde, vælger jeg at skrive et overordnet indlæg. For at gøre det klart og tydeligt én gang for alle: jeg har aldrig påstået, at Danmark eller danskerne skal ændre ytringsfriheden for at behage andre. Det, jeg derimod efterstræber er, at man blot tager sig af andre menneskers følelser. For mig er dette en selvfølge. Nej, det skal ikke forbydes at tegne satire og gøre grin med andre i et land som Danmark, men om jeg synes det er en smart idé? Nej. Ville jeg selv gøre det? Nej. Jeg… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
11 years ago

Kære Fatima – jeg ved godt, du sikkert bliver overvældet af responsen her på siden, men: Når du skriver, at du ikke vil kommunikere v. h. a., skal vi sige hån, spot, og latterliggørelse, så er du sjovt nok helt på linje med Jyllands-Posten. Dig selv uafvidende ? Muhammed-tegningerne er på ingen måde et eksempel på, hvordan JP kommunikerer. – Der er akademikere, der hævder det modsatte, men de kan som bekendt let gendrives. Jyllands-Postens Frit-Lejde-aktion for tegnere var en manifestation. Tegningerne var således bl. a. alene udtryk for tegningernes egne holdninger. At du ikke vil kommunikere på en uværdig… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
11 years ago
Reply to  Morten - - -

Undskyld: Tegnernes egne holdninger 🙂 Jeg skynder mig at gå i seng …

– – –

Vivi Andersen
Vivi Andersen
11 years ago

Yes, Frank og hvad med Kohmeini´s lille oplysende bog om hvordan man som muslimsk mand gebærder sig sexuelt overfor babyer, småpiger og-drenge samt unge drenge ? Jeg kan aldrig huske hvad den hedder, dette oplysende og vejledende skrift fra Ayatollahen hånd. Men mon ikke den ligger tilgængelig et eller andet sted på nettet ? Forøvrigt, så er sprogbrugen og øh…tonen de 2 muslimske damer anvender standard ! Jeg har efterhånden haft fornøjelsen af at læse en del forsøg på diskussioner mellem muslimer og ikke-muslimer. Og hver eneste gang sker det samme : vesterlændingen vil diskurs med indhold og underbyggede påstande… Read more »

PK
PK
11 years ago

I muslimernes luderland der er Hedegaard noget så skyldig.
Muslimerne har i Danmark ret til at kalde vores land for et
Luderland i retssalene.
Det er da et flot tegn på underkastelse af den juridiske verden.
Mere er på vej.

Frank
Frank
11 years ago

sorry,
“Ifølge et saudi-arabisk sexualitets studie har immervæk 23 procent af børnene i landet vaeret ofre for incest. Er dette studie blevet oversat og fremlagt retten?”

Skulle have sagt
Ifølge et saudi-arabisk sexualitets studie har immervæk 23 procent af børnene i landet vaeret ofre for voldtaegt hovedsagelig af familiemedlemmer

Gunnar Biering
11 years ago

Jeg vil forsøge mig med en lyrisk tilgang: Islam kaldes jo af nogle for en “månereligion”. Den kan vel netop sammenlignes med Månen: Der er en lys forside, hvor de mange fornuftige og sympatiske muslimer befinder sig – vi kender vel alle nogen. Og så har den en mørk bagside, hvor Iran og Saudierne og alle andre ekstremister og terrorister befinder sig. Det er den samme Måne! Desværre har den mørke bagside en vis tiltrækningskraft for svage, ubefæstede sjæle. Og det er der, oliepengene er. Og det er der, den bogstavelige udlægning af Koranen er. Man kan kun sige til… Read more »

Frank
Frank
11 years ago

Ja, tilbage til sagen… Ifølge et saudi-arabisk sexualitets studie har immervæk 23 procent af børnene i landet vaeret ofre for incest. Er dette studie blevet oversat og fremlagt retten? Her er en a forskerne paa TV http://www.youtube.com/watch?v=fwVnjNJYs3Q&feature=player_embedded Muslimsk selvkritik er berettiget på dette område synes jeg. Disse afsindige tal hænger jo åbenlyst sammen med muslimsk polygami og køns-apartheit. Når det kommer til hunkønsvæsner er der konstant er for få af dem, og da det kun er børn og familiemedlemmer man kan faa lov at være i enrum med… ja, så skal man da være helt tosset, hvis man ikke kan… Read more »

Martin
Martin
11 years ago

Jeg formoder Hedegaard bliver dømt skyldig, hvad ellers her i PC-danmark, men der bliver en bøde at betale og jeg går ud fra at man foretager en slags indsamling blandt læserne af snaphanen, uriasposten hodja o.m.a ???

Mette
Mette
11 years ago

Så en professor i religionsvidenskab lyver med held for de studerende, der gerne vil tro ham. Eller er han uvidende om, hvad der foregår i den danske debat? Det værste er, hvis han kan han kan fremsætte den slags usandheder, uden at nogen modsætter sig. Det er vel ikke alle, der sluger det råt, der må da være nogle af de studerende på nutidens religionsvidenskab, der læser aviser og tænker selv. Folk opgiver jo tit deres stilling og uddannelse i læserbrevene og også på bloggene, og der er alle typer højere uddannelser repræsenteret. Overlæger, dyrlæger, advokater, fysikere, psykologer, teologer, historikere,… Read more »

Cherif El-Ayouty
11 years ago

Hvis vi koncentrere os om sagen med Hedegaard nu, må jeg spørger alle om nogen kan svare spørgsmålene: – findes der folk, som voldtager deres børn? – følger nogen af disse voldtagere religionen islam? – hvis jeg siger : kristne voldtager deres børn, bliver jeg så anklaget for nedværdigende udtalelser mod kristne? – skal man har sin advokat i hånden hver gang man færdes på gaden? – i officielle statistikker står der at danskerne er dem der drikker mest i verden. Er den udtalelse nedværdigende? Skal jeg så anklage FN for racisme? Uanset hvor vel opdraget man er, bliver man… Read more »

hans L
hans L
11 years ago

@Neuhammer, Hvis muslimer kunne svare på LFPC spørgsmål, på en fornuftigt måde, så tror jeg på det sproglige “Lock Ness” begreb, moderate muslimer.

I alle de mange år jeg har fulgt invandrings debatten, hvor en muslim har blandet sig, har jeg ALTID, kun set muslimen forsvare sin religion, og sin ret til at udøve den, jeg har kun i et tilfælde mødt en troende muslim som besidder en form for vestligt fornuft og det er Cherif El- Ayouty.

trackback

[…]  files the following report of which the Tundra Tabloids uses Google to translate the Danish from Steen’s post. The TT […]

Neuhammer
Neuhammer
11 years ago

Enhver dansker vil kunne svare på LFPC’s enkle spørgsmål på kortere tid, end det tager at koge et blødkogt æg.
Men alle muhammedanere, som følger ideologien islam, værgrer sig ved dette, da hele deres “ordnede” verden så vil styrte i grus, -og det hurtigere end man kan knuse skallen på det blødkogte æg.
Så søde muslim-piger, kom ind i kampen, svar nu på de enkle spørgsmål som LFPC stiller og husk samtidig på, at her i Danmark er der et system som samler folk op, der bekender og indrømmer deres fejltagelser.

Fatima Al-Hashimi
11 years ago

LFPC; Jeg kom ikke hertil at at debattere islam med nogen herinde. Jeg tilkendegav blot min mening om Kimpos indlæg. Du har ikke noget at klandre mig for, og jeg har intet at skulle bevise.

Scarlet P; Du kan vist ikke følge med længere. Det var ikke mig, som skrev den kommentar, som du citerer.

Kimpo
11 years ago

Fatim:
Kan du ikke lære at klikke på “Reply”-linket, når du svarer på et bestemt indlæg.

Scarlet P
Scarlet P
11 years ago

Det har du ret i, Fatima. Men så meget har jeg forstået, at mens Hedegaard sidder i byretten og bliver anklaget for at have forhånet muslimer totalt uden hensyn til, om der er hold i hans anklager, så er der tilsyneladende professorer på landets universiteter, der helt ustraffet forhåner islams kritikere. Så dette spørgsmål er til Nour: Hvad hedder den professor?

Fatima Al-Hashimi
11 years ago

LFPC; Sig mig, er dette et forhør? Det var dog utroligt med dig og dine slags. Man kan aldrig få lov til at have en saglig diskussion, uden at det vælter ud med jeres vrøvl. Er der nogen der klynker her, er det da dig. Hvis du vil have det på denne måde, kan jeg også remse en masse ting op, som jeg kunne spørge, om du tog afstand fra, men til forskel for dig, er jeg ikke så ignorant, at jeg stiller tingene op således, for derved at drage til hastige konklusioner. Du har ydermere ikke patent på hvad… Read more »

LFPC
11 years ago

Tak for svaret. Jeg stillede nogle højst relevante spørgsmål der glimrer ved deres fravær i mainstreammedierne, og du kryber som forventeligt udenom. Nour og Fatima, her på blogs som denne debatterer vi helt konkrete forhold. I sælger ingen billetter ved at poste den ene indholdsløse kommentar efter den anden. Dét som det handler om for ganske mange danskere er helt konkrete forhold som dem jeg spurgte til før. Og Nour, “kontekst”-tricket er det mest forslidte og udgrinte argument, og det afslører (endnu engang) at du ikke KAN forsvare din religion med saglige argumenter. Pssst: Prøv selv at google “out of… Read more »

Scarlet P
Scarlet P
11 years ago

Du forventer en saglig diskussion efter at have mere end antydet at Snaphanens kommentatorer er “en flok uvidende, ukyndige (undskyld mit sprog) bonderøve, som ikke har kunne få nogen længere videregående uddannelse, og derfor har brug for at hade andre for at føle sig magtfylde”? Hils din professor og sig, at den slags forhånelser kan man ende i byretten for.

Scarlet P
Scarlet P
11 years ago
Reply to  Scarlet P

…og det var til Fatima, ikke til Findsen på crack

Nour Jørgensen
Nour Jørgensen
11 years ago
Reply to  Scarlet P

troede vi havde ytringsfrihed? .. nå nej der står i loven at vi ikke må håne andre! Stadig er Muhammad-tegningerne et symbol på ytringsfrihed? .. Hvad er det for nogle spørgsmål i ønsker svar på?

LFPC
11 years ago

Du afslører igen dit ufatteligt ringe kendskab til dansk/vestlig tankegang. I injurielovgivningen ER sandheden et forsvar. Heller ikke Lars Hedegaard er modstander af injurielovgivningen. Denne debat handler om § 266b, og det er noget helt andet. Men lad mig lige trække de helt overordnede linjer op. Vi der skriver og læser denne slags blogs får vores indtryk først og fremmest ud fra hvad muslimer GØR og hvad muslimer SIGER. Vi bekymres over en udvikling vi kan se er i færd med at underminere vores gode samfund. Så mødes vi med helt forudsigelige svar fra sådan nogle som jer: Intet-intet-intet indhold;… Read more »

Scarlet P
Scarlet P
11 years ago

Ja jeg for min del synes at det ville være interessant, hvis du svarede på de spørgsmål, som LFPC stillede i sit indlæg 23.44.

Nour Jørgensen
Nour Jørgensen
11 years ago

Det er lige præcis det jeg mener med faglig argumentation, du bruger et helt indlæg på at gå efter mig som person og ikke det konkrete emne. Jeg havde ikke brug for faglig argumentation, i og med at jeg ikke kom med nogen påstand. Vi er nok uenige i hvad Profeten gjorde og ikke gjorde i og med at jeg følger shiitiske kilder og ikke wahabiste eller sunnimuslimske. Som du nok ved, eftersom du har forsket på området, er sunni og shia muslimer meget uenige om hvad der egentlig skete for 1400 år siden, vi er også meget uenige i… Read more »

LFPC
11 years ago

Så du er shi’a. Hvilket højt moralsk stade.

Nour Jørgensen
Nour Jørgensen
11 years ago
Reply to  LFPC

Jeg vidste at du ville refere til nogen shiitiske muslimers adfærd på Ashura dagen. Billeder siger jo mere en tusinde ord, og hvor kan de billeder fremstille os som dumme, og voldlige mennesker! Ang. den sag så er det en kulturel sag, og det er blevet taget op med moskeerne i Danmark, for at sådanne kulturelle normer ikke bliver udført i islams navn 🙂

li
li
11 years ago

Heller ikke på Nørrebrogade i København?
Det var ellers et ynkeligt syn på Nørrebrogade, at mennesker bosiddende i det oplyste Danmark praktiserede denne islamiske uskik og sikke nogle hylende vraltende affaldssække de slæbte efter sig i dette komiske optog.
Nå, men de har vel også misforstået muhammedanertroen?

Scarlet P
Scarlet P
11 years ago

Hvad jeg har utroligt svært ved at forstå er, at i tillægger det så stor betydning hvad der skete for 1400 år siden. Hvordan kan det have nogen som helst relevans for dagens Danmark hvad muhammed sagde til sit æsel eller hvad det nu er i sidder og diskuterer? Der må være mere relevante måder at anvende samfundets ressourcer på, end at have “professore (på Københavns, Århus og Odense universitet)” til at rode rundt i det i 25 år… Hvad med at i fandt ud af hvad i SELV synes, i stedet for at gå så højt op i muhammeds… Read more »

Nour Jørgensen
Nour Jørgensen
11 years ago
Reply to  Scarlet P

Man har åbenbart ment at det er vigtigt at studere islam i og med at der er muslimer i Danmark, og man som venlig borger prøver at imødekomme ens medborgere. Der er i hvert fald blevet sat en masse timer af til islam studier på religionsvidenskab for at vi kan studere islam til bunden, og adskille kultur og islam, som i tydeligvis ikke ønsker at gøre. hvis man lever efter de islamiske budskab så lever man et liv i harmoni med sig selv, og har ikke brug for en masse materielle goder. Som muslim, ønsker man at leve i fred… Read more »

Scarlet P
Scarlet P
11 years ago

Buddhisterne har ingen aktuelle planer om at indføre et verdensomspændende kalifat. Det har du måske heller ikke – det er svært at vide, når du ikke vil svare på LFPC’s spørgsmål…

Scarlet P
Scarlet P
11 years ago

“Det er vigtigt for mig at have en god etik og moral, og derfor følger jeg Profetens sædvane”

Og her taler vi om den profet, der har haft sex med en niårig og begået talrige andre ugerninger?

li
li
11 years ago

Sjovt som ALLE islamisk styrede lande så misforstår islams budskaber, og ALLE dine skøre muhammedaner misforstår islam, har tanken aldrig strejfet dig, at du misforstår islam og fejlagtigt tilbeder en pædofil satanist som muhammeds gerninger klart er et udtryk for.
Hvis det er udtryk for harmoni at myrde muhammedanere der frafalder islam, så forstår jeg ikke islams harmoni og fredelige henrettelser……øh, hensigter.

Henrik Jørgensen
Henrik Jørgensen
11 years ago

“..hvis man lever efter de islamiske budskab så lever man et liv i harmoni med sig selv, og har ikke brug for en masse materielle goder. Som muslim, ønsker man at leve i fred med sine medmennesker, og må på ingen måde skade sin krop eller andres.”

???

Hvorfor i alverdens riger og lande, “flygter” der så millioner af muslimer til Vesteuropa, velstand behøver i jo ikke og hvor Islam hersker er der jo fred og harmoni? Hvorfor rejser du ikke til et land som Yemen, der kan opfylde både dine materielle og religiøse behov?

LFPC
11 years ago

“Som muslim, ønsker man at leve i fred med sine medmennesker” Jeg ved ikke om det giver mening for mig at blive ved med at gentage det samme om og om igen, men din sniksnakken uden substans kan man ikke bruge til noget som helst. Kom nu i gang, Nour, og belæg dine ord med indhold. Hvis det du skriver er sandt må du også kunne henvise til tekstligt og tolkningsmæssigt belæg: – Hvor i islams hovedtekster Koranen, ahadith, sira, finder du bekræftet at islam ‘ønsker at leve i fred med sine medmennesker? Hvor står det tydeligt at der IKKE… Read more »

li
li
11 years ago

Nå, så fik jeg endelig svar på mit spørgsmål, nyttige idiot muhammedaner nour følger Pædofetens sædvaner, eller kan jeg knalde…..øh, kalde det Pædofetens sæd-baner op i et lille barn? Hvor ækelt! Den “rene” bedrevidende hjernevaskede nour mener Buddhismen har meget tilfælles med islamismen………..den lader vi liiige stå et øjeblik, lige som Pædofetens p.. når han ser et lille pigebarn. Her kører den islamiske nyttige idiot nour helt af sporet, moské nour skulle spørge Ole Nydahl om hans syn på muhammedanertroen, her tror jeg ikke Ole Nydahl ønsker sig sat i bås med de barbariske muhammedaner. Og hvorfor sprængte muhammedanerne Buddhisternes… Read more »

Lotte
11 years ago

“Det er vigtigt for mig at have en god etik og moral, og derfor følger jeg Profetens sædvane, som andre religioner.” Problemet er, at islamisk etik og moral er meget vanskelig at forene med europæisk etisk tradition for hvordan man tænker moral kontra hensigtsmæssig samfundsindretning. Der kommer støj på linjen, og den støj er årsag til, at vi har så vanskeligt ved det. (nogle af os) Islam anno 2010 indeholder mere moral end f.eks. kristendommen gør anno 2010, og det sekulære samfund har igennem mange mange år udviklet en profan tradition, der arbejder sig systematisk bort fra netop religiøs moral.… Read more »

li
li
11 years ago

Nå, hvordan kan en muhammedaner så tilbede en mand der har misbrugt en niårig pige?

Fatima Al-Hashimi
11 years ago

Hvordan skal vi, som mennesker, da kunne leve side om side, hvis vi får afskaffet sådan en lov? Ingen tvinger nogen til hverken at elske, bryde sig om, eller kunne lide andre mennesker. Der er simpelthen tale om hvordan man gebærder sig i det samfund, man nu engang lever i. Vi har alle et ansvar, og livet ville være et helvede for os alle, hvis vi end ikke ville være i stand til at gå på gaden, uden at høre nedværdigende kommentarer om vores person. Nej, jeg lever ikke i en lille lyserød fantasi-verden, hvor jeg tror, at dette ikke… Read more »

LFPC
11 years ago

Endnu engang. Prøv med andet end dette skinhellige klynkeri. Det sælger ikke nogen billetter. Alle har set den slags til ulidelighed. Svar hellere på nogle helt konkrete spørgsmål så vi kan se hvad du egentlig står for: Er vantros liv lige så meget værd som muslimers? Vil du tage klart og umisforståeligt afstand fra enhver tanke om islams herredømme over verden? Og altså erklære at islam blot er en religion som alle andre, som ikke har krav på at undertvinge andre? Og som heller ikke skal nyde særhensyn i vores samfund i form af halalmad i skolen osv.?? Og at… Read more »

Scarlet P
Scarlet P
11 years ago

Fatima, de fleste mennesker har da som udgangspunkt ikke lyst til at tale dårligt om andre mennesker, med mindre der virkelig er en god grund til det. Og indtil for nyligt har det faktisk fungeret fint, bare med almindelig frivillig høflighed. Folk sviner jo ikke hinanden til for sjovs skyld bare fordi det er lovligt. Det er de for velopdragne til. Ikke?

Scarlet P
Scarlet P
11 years ago
Reply to  Scarlet P

Er det virkelig en helt fremmed tanke for dig, at folk behandler hinanden ordentligt uden at det er påbudt ved lov, men simpelthen fordi det er rarest for alle?

Kimpo
11 years ago

Ja, Fatima Al Hash:
” livet ville være et helvede for os alle, hvis vi end ikke ville være i stand til at gå på gaden, uden at høre nedværdigende kommentarer om vores person”

Men hvad rager det egentlig dig, at jeg eller Hedegaard snakker om ikke nærmere definerede muslimer? Hvad har de med dig at gøre? Hvis du opfører dig godt, hvorfor føler du dig så ramt, når vi taler om voldelige eller fjendtlige muslimer?

Fatima Al-Hashimi
11 years ago
Reply to  Kimpo

“Men hvad rager det egentlig dig, at jeg eller Hedegaard snakker om ikke nærmere definerede muslimer? Hvad har de med dig at gøre? Hvis du opfører dig godt, hvorfor føler du dig så ramt, når vi taler om voldelige eller fjendtlige muslimer?” Jeg tager selv afstand fra voldelige og fjendtlige muslimer, og generelt alle mennesker, der besidder disse egenskaber. Du har dog desværre ikke fanget min pointe. Lad mig demonstrere det på en anden måde: Du sidder udenfor på en café og drikker noget kaffe. Pludseligt ser du, at en flok drenge begynder at råbe skældsord og håne en fremmed… Read more »

li
li
11 years ago

Sålænge ALLE muhammedaners rollemodel er den vanvittige Pædofet muhammed, der opdeler verden i rene og urene, vantro og muhammedanere, så kommer denne verden ikke til at opleve fredelig sameksistens imellem os vantro og de altid misforståede muhammedaner. Fordi de fleste muhammedaner har det særdeles svært med ikke at opfylde Pædofetens krav om at forfølge og underkaste os vantro allahs vilje. Det er selve religionen islam der er noget galt med og dermed skaber gale mennesker. Sandheden kan være en svær kamel at sluge, den kan ikke altid udlægges pænt, så glem alt om hensynsfuld respekt og omtale af noget dokumenterbart… Read more »

Kimpo
11 years ago

Til Fatima på 21 somre, der spørger: ” Du sidder udenfor på en café og drikker noget kaffe. Pludseligt ser du, at en flok drenge begynder at råbe skældsord og håne en fremmed pige, som du ikke kender. Ville du i denne situation være “ligeglad” og tænke “hvad rager det mig?” Næppe, men det har intet med sagen her at gøre. Denne sag handler om at man beskriver muslimer som fænomen, ikke en konkret muslim. Du er endnu ung, og kunne i teorien lære at blive en god dansker. Erfaringen fortæller os desværre, at du om få år kryber fuldkommen… Read more »

Lotte
11 years ago

@Fatima Al-Hashimi

Hold da ferie, du får øretæver herinde.

Beskriv for mig, hvordan tillid ser ud.
Beskriv for mig hvordan man bedst opnår ansvarlighed.

Hvordan får man netop de to fænomener/egenskaber frem i og hos andre mennesker?

Sådan helt banalt og hverdagsagtigt.

Ps. Og på forhånd tak, hvis du vil gøre det for mig.

🙂

Cherif El-Ayouty
11 years ago

I de fleste civiliseret lande er en skjult optagelse på band eller video, ligesom en telefon aflytning, uden en dommers tilladelse ikke gyldig i retten som bevis. Hvordan kan anklageren i Danmark rejse sådan en sag mod Hedegaard, hvis beviset er ulovlig? jeg er meget ked af det, da jeg kom ikke til retsalen fordi jeg fik at vide at der var plads kun til 20 personer i salen og så var det ikke muligt for at være med. Jeg viste ikke om den udvidelse i sædepladser. Øww! Jeg som muslim kunne har givet Lars min støtte i hans udtalelser,… Read more »

Scarlet P
Scarlet P
11 years ago

Sådan som jeg har forstået det, er der tale om et ret uformelt interview, lavet til at lægge ud på denne blog. Så Hedegaard har godt vidst, at han blev optaget, men har ikke tænkt på det som en offentlig udtalelse. Endvidere har han ikke fået mulighed for at høre det igennem inden det blev lagt ud. I forbindelde med retssagen er lydoptagelsen blevet skrevet ned på papir, og der er så fundet fejl i nedskrivningen, så det, der står på papiret ikke er det samme som man hører på båndet. Derfor mente forsvareren at hele sagen burde droppes. Og… Read more »

Nour Jørgensen
Nour Jørgensen
11 years ago

Det må jeg give jer, gode og konstruktive kommentar! I har virkelig meget viden om islam, jeg kunne evt. også bruge al min viden om kristendommen på at tale nedladende om jer eller til jer, men faglig argumentation er bedre i sidste ende! Fundamentet af islam er smukt og fredfyldt, jeg ved at i har en masse falske beretninger om Profeten, hentet fra diverse hjemmesider, er i ikke kildekritiske? “Mohammadaner” (godt gammelt dansk nedladende udtryk) har en meget høj moral hvis de så praktiser islams sande værdier. Hvis i er voksne mennesker burde i kunne skelne mellem en/eller fleres holdninger… Read more »

li
li
11 years ago

Du kan starte med at forklare mig, hvordan det er muligt at tilbede en mand, der har misbrugt en niårig pige? er det ikke en ussel ugerning en “god” mand burde have holdt sig langt fra at gøre?

Vi kan tage én ugerning ad gangen, for der er desværre masser at tage af.

LFPC
11 years ago

Li har sådan set sagt alt der er at sige. OK, vi kan da lige nævne overfaldet på Khaybar-oasen, de 70 karavaneplyndringstogter, snigmordet på Muhammeds kritikere – den kvindelige digter der blev dolket om natten mens hun sov med et barn ved sit bryst – Muhammed der beordrede et par stenet for hor – Muhammed der deltog i halshugningen af 800 bagbundne fanger. Lad os gætte: Det kommer Nour ikke tilbage og svarer på, for det er alligevel for pinligt. I øvrigt afslører Nour sin sproglige og retoriske usikkerhed med et utal af udråbstegn. Folk der føler sig sikre og… Read more »

Mette
Mette
11 years ago

Du kan være ganske rolig, vi er mange, der har godt styr på kildekritik og religionsvidenskab. Desuden er vi godt kørende, når det gælder dansk retskrivning. I skal skrives med stort, når du bruger det i tiltale.

Er denne hjemmeside også løgn og barnestreger? Der er mange af lignende art med de samme citater.

http://www.homa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=58

li
li
11 years ago

Hvis Lars Hedegaard fejlagtigt af politiske korrekte årsager skulle blive dømt efter et anklageskrift med citat fusk, så håber jeg Lars Hedegaard anlægger en injurie sag imod vedkommende der har sammenstykket dette anklage makværk. Det ender jo med at ingen må sige ALLE muhammedaner er nogle idioter, uselvstændige tankeløse underkastede der tilbeder et modbydeligt møgsvin som Pædofeten muhammed, der beviseligt har opført sig uanstændigt, grimt og ondskabsfuldt overfor alle mennesker især jøder og vantro. At forbyde sandheden for at fortie at ALLE muhammedaner tilbeder en idiot, og det dermed er logisk at ALLE muhammedanere derfor også må være idioter, det… Read more »

Fatima Al-Hashimi
11 years ago

Kimpo;

Wauw. Det må jeg nok sige. At man som voksent menneske opretter et indlæg, hvori man opfordrer til brud af loven. Brud af en lov, som underviser os i almen respekt for vore medmennesker.

Hvad bliver det næste dog…

Maria Due
Maria Due
11 years ago

Hvad det næste bliver? Det skal jeg hurtigt fortælle dig Fatima Al-Hashimi. ‘Det bliver en henvisning til Jyllands-Postens Blogs, hvor iransk fødte Firoozeh har oplyst os om, hvordan pædofili diskuteres på muslimske hjemmesider i Danmark. Kan man have kvinder (!!!) under ni år, og hvor meget sex må man have med babyer/ kan man have dem som koner? Vi ved, hvad Khomeini mente om den sag. Det ligger også på nettet og har ofte været diskuteret. Khomeni mente, at mænd må forlyste sig seksuelt med spæde pigebørn og blot kan betale sig fra det, hvis de ødelægger babyens krop ved… Read more »

li
li
11 years ago
Reply to  Maria Due

Det kunne også være meget interessant at få at vide, hvorfor muhammedaner holder så meget af Pædofeten muhammed og alle hans onde gerninger bl.a at have voldtaget et niårigt pigebarn, hvordanr kan man tilbede sådan en idiot?
Mangler ALLE muhammedaner moral og anstændighed eller er de ude af stand til at tænke selv, siden de åbenlyst tilbeder en Pædofet der faktisk kunne være formandsling for hizt ut tahrir, som faktisk efterlever muhammeds krav til punkt og prikke.

LFPC
11 years ago
Reply to  Maria Due

Fatimas skinhellige forargelse bluffer ingen her. Man kan til enhver tid prøve at google strengen kuffar site:dk hvor man først frasorterer hits på sites som denne eller andre tilsvarende islamkritiske blogs eller debatindlæg. Det man får tilbage er for en stor dels vedkommende sites drevet af mennesker der har fået husly og ophold i det gæstfri Danmark. Kig så på brugen af ‘kuffar’ – se den hadefulde, foragtende, nedvurderende, sejrstriumferende retorik om os der svælges i af disse mennesker, som 85% af danske vælgere igen og igen bekræfter at de ønsker årlige milliardbeløb overført til. Vi har ikke grund til… Read more »

Peer Pedersen
Peer Pedersen
11 years ago
Reply to  Maria Due

Jag länkade till shiaonline.dk i en inlaga på svenska Fria Nyheters nya forum och blev utkastad direkt!

Det säger en del om nivån här i Sverige var själv de progressiva bloggar nu kröker rygg.

Lotte
11 years ago

Jeg har også et bud på, hvad det næste bliver. Ønskescenariet er, at de paragraffer afskaffes så enhver, det vil altså også dig, frit kan generalisere, kategorisere og til enhver tid ytre dig lige som du vil med henblik på, at den frie tanke, og det frie ord altid næres og udgør selve fundamentet i det samfund både du og jeg bebor. Jeg håber, at et brud på netop den lov vil føre til at mange forstår, at almen respekt for vore medmennesker, hverken kan eller skal styres af en lov, snarere af troen på og i tillid til, at… Read more »

Kimpo
11 years ago
Reply to  Lotte

Fornemt formuleret.

Scarlet P
Scarlet P
11 years ago

Vi skal ikke have nogen lov, der “underviser os i almen respekt for vore medmennesker”. I et civiliseret samfund lovgiver man ikke om, hvad borgerne skal føle. Den slags hører til i totalitære regimer og religiøse diktaturer. Frie voksne mennesker bestemmer selv, hvem der fortjener deres respekt. Hvis der er nogen, man foragter, skal man have sin frihed til at give udtryk for det.

Kimpo
11 years ago

->Fatima Al Hash:
Lovlydighed er generelt en god ting, men for moderne mennesker bør der være plads til selvstændig tankegang. Hvis nu loven påbød mænd at give muslimske kvinder pisk hver dag, ville du nok være glad for at jeg opfordrede til at bryde den.

anonym
anonym
11 years ago

Jeg holder på 30 – 40 % chancse for frifindelse og i tilfælde af skyldig, at dommen vil indeholde henvisninger til, at vi er på kanten af fortsæt (Snaphanen er ikke prof journalist, uanset niveauet i øvrigt er højt og udspørgeren er det endnu mindre. På den anden side må Lars Hedegaard anses for prof, hvilket taler for han skulle have taget forbehold i forhold til udsendelsen, altså en slags skærpet forsæts bedømmelse. Kigger man i praksis sker der skærpet bedømmelse nogle gange og andre ikke. Et fast mønster er der ikke. Der næst, i tilfælde af skyldig, så må… Read more »

Mette
Mette
11 years ago
Reply to  anonym

Tak for oplysningerne. Jeg er helt enig i, at Lars Hedegaard er prof, og jeg har hele tiden ment, at han bar sig vulgært ad. Men dels har han i mere end et år været i mediemøllen, hvilket er en straf i sig selv, og dels blev der hurtigt sagt undskyld, og det må være nok. Især når man tager forholdene i betragtning. Ingen vil vel benægte, at der foreligger stærke vidnesbyrd om, at mange muslimske kvinder lider overlast, man kan jo bare se på krisecentrene, hvor de udgør en meget stor procentdel af ofrene. Hedegaard (Trier Engberg og Snaphanen)… Read more »

Mette
Mette
11 years ago

kimpo, jeg udtrykte mig dårligt, for jeg er ganske enig med dig og har selv skrevet en del om det andre steder. Jeg mente blot, at nu har Hedegaard gjort det, han kunne, og så kunne han ikke gøre mere. Han skal forsøge at ryste ubehaget af sig og trøste sig med, at han formodentlig i den pågældende situation fandt den bedste advokat i landet. Sagen må have hængt frygteligt over ham, som det jo også hænger over os andre. Men Blairs indstilling kan smitte, og hvorfor skulle den ikke gøre det, for de europæiske toppolitikere er jo allerede der,… Read more »

Kimpo
11 years ago
Reply to  Mette

OK, Mette 🙂

Mette
Mette
11 years ago

Da jeg loggede mig ind, tænkte jeg, at efter den omgang gik I forhåbentlig et hyggeligt sted hen og fik en lille en til kaffen. Herfra koldt vand og plaster på, hvis der er brug for det.

Mette
Mette
11 years ago
Reply to  steen

Ja, Nemeth må have været en god støtte. Bliver Hedegaard dømt, må bøden betales, og så er det slut. Men jeg tror også, at noget nyt er på vej. Glæd dig over denne perle, som Hodja har fundet frem:

http://www.youtube.com/watch?v=62hWFM-4rpA

Kimpo
11 years ago
Reply to  Mette

Slut? Det er forhåbentlig kun begyndt: http://266b.wordpress.com/2011/01/24/jeg-er-spartacus/

PS: glimrende ord af Blair. Selv de sløveste burde vågne op.

79
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x