11
feb
Seneste opdatering: 13/2-11 kl. 0037
11 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Tonen er rå og uhjertelig. Murray til Malik: “Do I really have to be lectured by a member of the revolutionary communist party about what I´ve said or havn´t said ?” Malik mente som bekendt for nylig i København, at begrænsning af indvandringen var et “højreekstremt standpunkt,” hvilket følgelig gør 80 % af englænderne til højreekstremister. En sådan begrænsning i England er dog ikke lige om hjørnet: Fewer than one in five people discovered in the country unlawfully in the last three years and then claimed asylum have been removed, skriver Telegraph i dag mens eliternes snakker definitioner. Hele programmet er her, 44 minutter. (via Magnus Orear)

Voldtægt som dansk familietradition

Det ville måske være meget godt, hvis anklageren undlod at anke frifindelsen af Lars Hedegaard. En sag der trak ud i åresvis, ville uvægerligt på ét eller andet tidspunkt komme til at berøre virkeligheden. Jeg mener ankefristen udløber på mandag.

Familien skruer op for tv’et, mens døtre voldtages. Lov om tvangsægteskaber har spillet fallit: Århusiansk advokat vil ikke ligge under for kulturkløft, hvor danske piger med mellemøstlig baggrund voldtages, tyranniseres og tæskes i æresbegrebets hellige navn. Familien skal straffes.
Flere og flere unge danske kvinder med mellemøstlig baggrund udsættes af deres familier for voldtægt , vold og rendyrket tyranni for at fastholde dem i tvangsægteskaber. Det oplever den århusianske advokat Simon Eilrich . Alene sidste år førte den århusianske topadvokat fra Advokatkompagniet i Aarhus 12 af den slags sager for danske piger med mellemøstlig baggrund. Det gjorde han i sin egenskab af bistandsadvokat. »Men man kan ikke camouflere en voldtægt med en familietradition,« siger Simon Eilrich . Han mener, at familien -brødre som fætre -skal stilles til ansvar, så der sendes et klart signal til miljøet om, at en voldtægt -og medvirken til -ikke kan gradbøjes. [..] Århus Stiftstidende: Familien skruer op for tv’et, mens døtre voldtages, (ikke online),

Se også: 13 familier i Østjylland jager deres døtre, Familier hjælper med voldtægt af tvangsgiftede piger. De fleste opgiver protest mod tvangsægteskab,Tom Behnke vil hjælpe indvandrer-piger, Hvad ikke bare Hedegaard hører hele tiden.

Taimullah Abu Laban risikerer fire års fængsel

Hizb ut-Tahrir atter i fokus for opfordring til drab på jøder. Denne gang kommer truslen fra søn af den afdøde imam Abu Laban. Taimullah Abu Laban, søn af den tidligere imam Ahmad Abu Laban, risikerer fire års fængsel.Det sker efter han har fremsat offentlige udtalelser, hvor han opfordrer til drab på jøder og at staten Israel skal udslettes.[..]
Udtalelserne kan meget vel falde ind under paragraf 136 i straffeloven [Forbrydelser mod den offentlige orden og fred], der lyder:
»Den, som uden derved at have forskyldt højere straf offentlig tilskynder til forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.«
Trine Baumbach, adjunkt og ph.d ved Københavns Universitet, forklarer at loven netop omfatter trusler mod befolkningsgrupper.»Hvis man fremsætter en direkte trussel eller opfordring til drab mod en konkret person, så kan man blive medskyldig i drab. Det er langt værre. Denne paragraf anvendes netop, når det ikke er konkrete personer, men ukonkrete befolkninggrupper, der fremsættes trusler mod,« siger hun og understreger, at hun ikke udtaler sig konkret om Taimullah Abu Labans sag, men blot generelt. Imam-søn risikerer fire års fængsel

Insändare: Mångkulturalisternas falska medvetenhet

På bara tio år har Sverige gått från kostsam oreda till att man på vissa platser kan skymta inbördeskrigets mekanismer. Tänker man den utvecklingen tio år framåt så blir resultatet en mardröm.

Mångkulturen anses av många vara besläktad med kultur-marxismen. Men hur håller den måttet som ideologi om man testar marxistiska begrepp på den?

Inom marxismen finns ett begrepp som kallas “falskt medvetande”. Det går i korthet ut på “hypotesen att institutioner i kapitalistiska samhällen förleder proletariatet – och möjligen även andra samhällsklasser – rörande kapitalismens natur, så att de undertryckta samhällsklasserna inte inser sina objektiva intressen. I synnerhet betyder det att alla ideologier syftar till att bygga upp ett falskt medvetande.” Wikipedia

Den första frågan som infinner sig är om mångkulturen ens kan räknas som en riktig ideologi? Den som utövas av nomenklaturerna i Västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet är oftast en samling starka känslouttryck och ritualiserat önsketänkande snarare än en ideologi i bemärkelsen teoretisk förklaringsmodell.

Den är uttalat antiempirisk, irrationell, antiintellektuell och dogmatisk. Det tillsammans med det aggressiva kravet på problemformuleringsprivilegium för snarare tankarna till vissa sekter än traditionella ideologier. I praktiken är den dock att betrakta som en statsbärande ideologi, åtminstone i Sverige. Då infinner sig den andra frågan, är den ett utslag av falskt medvetande? Den frågan besvarades redan i citatet från Wikipedia. Visst är mångkulturen ett utslag av falsk medvetenhet, men med en knorr.

Falskheten är dubbel. Mångkulturen påstår sig värna tolerans, mångfald och allas lika värde. Det den både i teori och praktik förespråkar är istället en rasistisk samhällsordning där människovärde avgörs efter etnisk och religiös tillhörighet. Favör ges till det exotiska och avvikande på bekostnad av ursprungsbefolkningarna. Den oikofoba hållningen gör gällande att ursprungsbefolkningen måste blandas upp med andra raser för att bli lönsam, ett i grund och botten kolonialt synsätt.

Även om syftet är att förleda de breda lagren av folket till att arbeta för något som är i strid med deras egna intressen, att de ska bekosta sin egen kolonisering, så tycks mångkulturen ha slagit rot djupare hos den samhällsklass som är satt att propagera den än dess tänkta publik.

Den kader av palatstjänare i form av journalister, akademiker, lärare och myriader av offentliga aparatchniks som tjänar sitt uppehälle på att sjunga mångkulturens lov blir allt mer isolerade i sin övertygelse om dess förtjänster.

Trots att det mångkulturella experimentet i Västeuropa faller sönder i allt snabbare takt så kan man inte räkna med att den ovan nämnda kadern kommer att acceptera den nya verkligheten. I själva verket finns det gott om exempel på motsatsen. Inte bara deras prestige står på spel utan även deras inkomster och privilegier hänger på att ideologin består. Då tolereras ingen opposition, hur konstruktiv och väl grundad den än är. Graden av kätteri är irrelevant, ursinnet är alltid detsamma.

Man skulle givetvis kunna låta denna kader hållas i väntan på att de går i pension eller dör av. Det riskerar att bli en lång väntan och tiden håller på att rinna ut. På bara tio år har Sverige gått från kostsam oreda till att man på vissa platser kan skymta inbördeskrigets mekanismer. Tänker man den utvecklingen tio år framåt så blir resultatet en mardröm.

Eftersom dialog med palatstjänarna är meningslös så får man vända sig till dem som är beredda att lyssna. Det är en snabbt växande andel av befolkningen som har insett att man ljugit dem rakt upp i ansiktet i decennier. Ju mer mångkulturalisterna förlorar sitt problemformuleringsprivilegium ju mer uppenbart blir det just hur falsk deras ideologi är. I den processen kommer de att marginalisera sig själva när de tappar allt mer trovärdighet.

Vill man snabba på det förloppet så ska man inte försöka medla eller lirka med mångkulturalisterna utan elda på deras radikalisering så mycket som möjligt. Ju mer de hyllar Islam ju fler kommer att undra varför, ju mer de spyr galla över det svenska/danska desto fler retar de och ju mer de lovsjunger sig egen skattefinansierade förträfflighet ju fler vill dra ner dem från de höga hästarna.

Det finns med andra ord bättre förutsättningar än på länge att använda den falskhet som så länge varit deras styrka emot dem.

Allra underdånigast, “K”

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Peer Pedersen
Peer Pedersen
11 years ago

Den der lille Laban borde jo ikke få gå frit omkring i noget civiliseret samfund.

JensH
JensH
11 years ago

@Mette Det var jeg næsten klar over, men jeg kunne jo ikke være sikker, så derfor skrev jeg til “@Anonymous” Men tilbage til Douglas Murray og hans kamp mod multikulralismen, så er der her en YouTube video fra programmet Question Time (fra d. 11.02.2011), hvor han blandt giver en glimrende argumentation mod a den Europæiske Menneskerettighedsdomstol prøver at påtvinge UK, at indsatte i de Britiske fængsler skal have stemmeret. Samtidig giver han også et glimrende forsvar for David Camerons tale i München, hvor ‘The PM’ udtalte at multikulturalismen havde spillet fallit, (bemærk den Indisk-Britiske herre i publikum der giver Murray… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago

Hvorfor det skulle være straffelovens § 136, den, som uden derved at have forskyldt højere straf offentlig tilskynder til forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år, og ikke § 266 i straffeloven der eventuelt kunne være relevant som juridisk udgangspunkt for et sagsforløb er mig ikke klart. Yderligere argumenter i den henseende efterlyses. På forhånd tak! § 266: Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. § 266… Read more »

JensH
JensH
11 years ago

@Anonymous

Jeg må indrømme jeg aldrig har været der. Men det lyder som et sted der er værd at overveje at tage hen.

Mette
Mette
11 years ago
Reply to  JensH

Ja, det er det. Det var mig, der skrev.

JensH
JensH
11 years ago

Christ, who is this guy: “Født i Skotland og uddannet fra bl.a. Oxford University, udgav Murray som kun 21-årig en biografi om Lord Alfred Douglas. Som 26-årig var han forfatter til bogen Neoconservatism: Why We Need it, der fik en kritiker til at karakterisere ham som “højrefløjens svar på Michael Moore”.” Da jeg var 21 år var jeg lige flyttet på kollegie, og tænkte mest på fest, sprut, damer samt lige akkurat at klemme mig igennem eksamerne 🙂 Og da jeg var 26 var den indstlling ikke ændret stort 🙂 Virkelig en imponernde fyr denne Douglas Murray. Jeg håber TFS… Read more »

Anonymous
Anonymous
11 years ago

JensH

Der har tidligere været en video her på Snaphanen med Murray, men den så jeg ikke og har først opdaget den nu.

Mentalt set er der godt nok langt fra Hebriderne til Magdalen College i Oxford. Det er et af de aller smukkeste og flotteste af de gamle. Jeg elsker det ude på Hebridrene, har været der flere gange, men der skal man ikke tage ud, hvis man foretrækker cafeliv og den slags. Meget ensomt og storslået. Køber små sølvgæs der ude, vildgæs og lykkedyr. 🙂

http://www.skyesilver.com/free_photos.shtml

JensH
JensH
11 years ago

@Mette Ja, han er født på ” Isle of Lewis, Scotland”, og har følgende imponerende CV havd angår uddannelse: “Murray was educated at St Benedict’s School in Ealing in west London, Eton College in Eton, Berkshire, and Magdalen College at the University of Oxford, where he studied English.” http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Murray_(author) Jeg har set flere af de vidoer der er lagt ud på YouTube med ham som debat-deltager, og mit indtryk af ham er, at det lige præcis er en sådan type vi har manglet den den Europæiske debat om multikultur og islamsiering. Måtte flere af ‘hans slags’ træde frem og give… Read more »

Peer Pedersen
Peer Pedersen
11 years ago
Reply to  steen

Helle Merete Brix har en ganska intressant blogg var det faktisk skrivas många bra stycken, hålltillgodo vänner:
http://www.hellemeretebrix.com/

Mette
Mette
11 years ago

Det er sådan en lettelse, at flere er begyndt at sige deres mening højt, klart og indigneret.

Man kan ikke høre det på Douglas Murray, men han er skotte fra de ydre hebrider. Kan meget vel have skandinaviske aner og er ikke hvem som helst. Se Wikipedia.

11
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x