2
mar
Seneste opdatering: 2/3-11 kl. 1713
19 kommentarer - Tryk for at kommentere!

DR 2 Deadline. – Vi gengiver uddrag af et kapitel fra Jalvings bog, som Altinget.dk publicerede idag (Hæsblæsende tur gennem fjendeland.) I det taler Jalving med Aje Carlbom og Jonathan Friedman, samt besøger moskeerne i Malmø og Stockholm. Afsnittet stammer fra kapitlet “Det sidste Sverige”.

[..] Ifølge Friedman var noget tilsvarende sket i andre europæiske lande, men Sverige var det mest radikale eksempel, fordi det lykkedes en politisk og kulturel elite at styre debatten og tage afstand fra nationalstaten og alle dens reminiscenser. For Friedman er den svenske stats tiltagende opløsning ikke alene et resultat af indvandring, men hænger snævert sammen med udbredelsen af den multikulturelle doktrin. Hans dom er hård:

“Fra at have været et af verdens rigeste lande er Sverige havnet i velstandsligaens nedre halvdel. En særdeles solidarisk indstilling har på kort tid forvandlet sig til (…) social polarisering. Og fra etnisk homogenitet er Sverige blevet forvandlet til et indvandrerland, som i procenttal ligner USA – fra social homogenitet er man havnet iekstrem segregation.”

Disse ord messer i mit hoved, mens jeg sidder i linje 35 på vej mod Rosengård. Jeg kan ikke få pengene til at passe. Lægger sammen og trækker fra, men lige meget hjælper det. Sverige havde jo taget imod indvandrere i relativt stort tal lige siden Anden Verdenskrig. Først kom balterne, polakkerne, finnerne, italienerne og siden grækerne og jugoslaverne. Med dem gik det godt. Langt de fleste fandt arbejde og blev assimileret, og som historikeren Göran Hägg skriver i sin Sverigeshistorie om årene med velfærd, var etniske modsætninger et så godt som ukendt fænomen før 1970.

Det gik fremad. I takt hermed fulgte urbaniseringen, de voksende børnetal, forstadsbyggeri og tårnhøje velfærdsambitioner. Svenskerne byggede boliger som besatte, folkehjemmet var under konstant konstruktion, og på vejene kørte Volvo’erne og Saab’erne rundt som arbejdsbier. Politikerne og bygherrerne fandt, at funktion og funktionalismevar smukt. Kritikere kaldte det for “betonsocialisme”, da én million boliger blev opført fra midten af 60’erne til midten af 70’erne. Fittja, Hallunda, Brandbergen, Tensta og Rinkeby omkring Stockholm skød i vejret sammen med Hammarkullen i Gøteborg og Rosengård i Malmø som symboler på den seneste, nyeste sociale ingeniørkunst.

Frem til midten af 70’erne havde Sverige knap nok en indvandrerpolitik. Der var i hvert fald ingen overordnet politik, skønt assimilering var den intuitive forventning til, hvordan nytilkomne skulle opføre sig i Sverige. Samtidig var de indenlandske minoriteter små, fortrinsvis samer og finner. Antallet af flygtninge og indvandrerne tog dog til. I 1950 var der ifølge Jonathan Friedmans bog knap 200.000 mennesker født udenlands, i 1960 300.000 og i 1970 godt 500.000.

Først fra midten af 1970’erne blev de nye begreber introduceret. Det multikulturelle samfund. Kulturpluralisme. Internationalisering af Sverige. I 1975 fremsatte regeringen et forslag til en ny indvandrerpolitik, hvor den fortsatte indvandring til landet ikke blot accepteredes, men blev hilst velkommen. Indvandrere skulle kunne bosætte sig i Sverige samtidig med, at de skulle opmuntres til at bibeholde deres kulturelle særkende. Endvidere skulle nye borgere omfattes af nøjagtigt de samme regler og rettigheder som gammelsvenskerne. Ingen gruppe skulle behandles anderledes. Hvis overførselsøkonomien var generøs for de etniske svenskere, skulle den også være det for de nytilkomne. Der skulle ikke være forskel på Fatima og Kristina. Der skulle herske solidaritet, ligesom majoritetsbefolkningen skulle øge deres forståelse for mennesker med et andet ophav end svensk. Selv massemedierne blev nævnt i regeringsforslaget, idet samfundet havde en interesse i, at informationen om indvandring og indvandrere var “så objektiv, korrekt og positivt attitudeskabende som muligt.”

Det var i 1975. Jonathan Friedmans bog udkom 25 år senere. Jeg mailer Friedman, der nu underviser i San Diego og Paris og spørger, hvorvidt han nu ti år senere mener at have ret eller uret i sin gamle dom over den svenske indvandrerpolitik. Han svarer en time senere fra Paris:

“Jeg mener, det er temmelig oplagt, at bogen beskrev en udvikling,der er fortsat, hvis ikke ligefrem accelereret. Forskellen er, at offentligheden – selv visse eliter – er mere bevidst om, at udviklingen er svanger med konflikter, der vokser sig stadig større. Situationen er specifik i Europa i forhold til såvel USA, Canada og Australien, idet den stærkeste kulturelt-politiske aktør i Europa er repræsenteret af islam, som bliver stedse mere aggressiv og direkte. Malmø er etglimrende eksempel herpå.”

Med andre ord: Udviklingen fortsætter ufortrødent. Det samme gør andelen af nysvenskere. Skal man tro den uafhængige blogger Affes Statistik-blogg, der har indhentet tal fra de 25 største kommuner i Sverige, var der i flere kommuner – som f.eks. Botkyrka, Södertalje, Stockholm, Gøteborg og Malmø – allerede i 1997 store befolkningsmindretal på omkring 20 pct. med udenlandsk baggrund, dvs. enten født uden for Sverige eller af forældre, der begge var født uden for Sverige. I 2009, blot 12 år senere, udgjorde nysvenskerne i samme kommuner henholdsvis 52 pct., 44 pct., 28 pct., 29 pct. og 40 pct. af befolkningen. Under forudsætning af, at udviklingen vil fortsætte med samme hast de næste 40 år, fortæller prognosen os, at andelen af borgere med udenlandsk baggrund i 2050 vil være følgende. Södertalje: 89 pct. Botkyka: 83 pct. Malmø: 80 pct. Huddinge: 59 pct. Gøteborg: 52 pct. Stockholm: 51 pct. Helsingborg: 51 pct. Den “mest svenske” af de 25 kommuner vil til den tid være Umeå med 28 pct. med udenlandsk baggrund.

Prognoser er altid usikre, og prognoser over så mange år er naturligvis ekstra usikre, men tallene flugter helt og aldeles med den observation, Affes Statistik-blogg citerede Mona Sahlin for at have gjort i Sveriges Radio P1 Morgon den 17. maj 2001, nemlig at “svenskerne må integreres i det nye Sverige”. Med den lakoniske fortsættelse:

“Det gamle Sverige kommer ikke tilbage”. Gammelsvenskerne måtte se at finde ud af at leve i det nye Sverige. Så meget var sikkert, allerede i 2001. Ingen ville kunne give gammelsvenskerne det gamle Sverige tilbage. Næsten ti år senere synes diagnosen kun endnu mere præcis. Men hvad Mona Sahlin bifaldt, blev mødt med skepsis fra Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen, der i den mellemliggende periode offentliggjorde en tysk undersøgelse af sammenhængen mellem kriminalitet og religion.Undersøgelsen viste, at unge muslimer er mere kriminelle, jo mere rettroende de er. Normalt, ikke mindst i Sverige, hævdes det, at der ikke er nogen forbindelse mellem islam og kriminalitet, men resultaterne fra Tyskland, hvis asyl- og udlændingepolitik i lange perioder mindede om den svenske, pegede på det modsatte. Undersøgelsen, der var forestået af kriminologen Christian Pfeiffer for det tyske indenrigsministerium, understregede samtidig, at der for tilhængere af andre trosretninger netop ikke var en sammenhæng mellem deres religion og kriminalitet. Islam var med andre ord noget særligt, når det gjaldt kriminel adfærd. Det samme er sandsynligvis tilfældet, når man ser på antallet af antisemitiske overfald i Skåne, hvor der statistisk set bor og lever mange tilhængere af islam, og hvor der ifølge det svenske kriminalpræventive råd, Brottsförebyggande rådet (Brå), i 2009 blev anmeldt 250 tilfælde, hvilket var en forøgelse på knap 60 pct. i forhold til året før. [..] Hæsblæsende tur gennem fjendeland.

Nu bider Gadaffi London School of Economics i rumpen

De er blandt den akademiske verdens øverste kaste, og the London School of Economics blandt verdens mest prestigefyldte. Godt nok med en betændt historie af sammenrend med antisemitter af den værste slags. Det er gået rimeligt gnidningsfrit i årevis, og institutionens glamourøse ‘rockstjerner’ som Anthony Giddens har haft deres gang på regeringens og tænketankes bonede gulve. Vi taler om cremen af den akademiske verden. Dybt intelligente mennesker, og samtidig meget dumme.

Det er jo alt sammen set før under den Kolde Krigs sværmeriske dårskab, hvor ufatteligt naive sympatier skulle komme til at forfølge marxister og terrorsympatisører i årevis efter at illusionerne krakelerede. Man kan slå en ond latter op over det der nu skaber så meget pinlig opmærksomhed, men det er stadig ikke helt den forløsende ketchupeffekt nogle af os drømmer om – dette drejer sig først og fremmest om alliancer med og penge fra et slyngelregime der helt åbenlyst har været noget ingen burde indlade sig med. Rigtigt skred kommer der først den dag hvor det ikke handler om brutale og excentriske regimer i den tilbagestående verden, men om de multikulturelle illusioner og fedtede petrodollars brugt på akademiske Mellemøstinstitutters pludren om ikke-essens og ‘utrolig kompleksitet’. Dette gennembrud har vi endnu til gode, men hvis det kommer vil det blive en tsunami af ødelagte karrierer og måske også fængselsstraffe til de mest korrupte og forræderiske.

her bare nogle uddrag af en dybt fascinerende artikel. Bemærk også det lille bonus vi får i kategorien “what’s in a name?”. Meget ville være vundet hvis man gjorde det til rutine at stille spørgsmål om betydningen af fremtrædende muslimers navne. Gadaffis slyngelsøn hedder Saif, sværd. Hvad er det for et sværd? Hvorfor opkalder man en dreng efter et våben? Hvem skal dette våben bruges imod, hvorfor anses påføring af dræbende sår med et skarpt instrument for noget forbilledligt? (LFPC)

[…] Saif hadn’t yet been cavorting with Peter Mandelson or Nat Rothschild on billionaire Russian oligarch Oleg Deripaska’s yacht at that time — all this was to follow. But it was obvious to everyone that the oil-rich dictator’s son was the heir apparent.

Some see the LSE’s Professor David Held as among the biggest fools, if you like, in this unsavoury saga. For four years, as Saif did his thesis, the international politics specialist was his adviser. He was also put on the board of the LSE’s North African research programme, a charity set up and funded by Saif Gaddafi. Professor Held introduced Saif to the audience when the dictator’s son — astonishingly, you may think — delivered the Ralph Miliband Memorial lecture, an annual occasion dedicated to Labour leader Ed Miliband’s Communist father who taught at the LSE and remains one of its most revered figures.

‘I’ve come to know Saif as someone who looks to democracy, civil society and deep liberal values as the core of his inspiration,’ boomed Professor Held. ‘I look forward to how he will apply these.’ Hmm…

The ‘wise’ professor has since admitted he seems to have got Saif wrong. At the LSE, there seems to have been hardly anyone — other than Fred Halliday — who didn’t.

Just the other week, Professor Held and LSE colleagues Dr Alia Brahimi and Dr Kristian Coates Ulrichsen jointly published an article about the revolutions in Egypt and Tunisia, which completely failed to see an uprising occurring in Libya.

They talked of ‘the failures of corrupt and repressive autocratic regimes’, but found that Libya was less likely to undergo any revolution. ‘In Libya,’ they wrote, ‘more pronounced tribalism has drawn larger circles of people into the regime’s orbit and given them a stake in society.’

Dr Brahimi, 30, who is of Algerian-American background and was educated at Stowe and Oxford, met Saif on a number of occasions and believed she had got to know and understand him.

Perhaps not surprisingly, it was the glamorous Dr Brahimi whom the university authorities chose to fly to Crete for a meeting with Saif in order to obtain his ‘objectives and expectations’ on how his £1.5million donation should be spent. They also met in London, most recently just before Christmas.

‘I’ve got nothing to apologise for,’ she said last night. ‘Saif told me he was keen that democratic reform should happen soon in Libya.

‘He was saying: “Let’s have civil society workshops all through Ramadan.” He couldn’t have been more in favour of liberal reforms.’ She admits now that she and her colleagues were ‘fooled’. […] London School of Useful Idiots: How a cadre of Blair cronies, ex-MI5 chiefs and top dons at a top university supported Gaddafi for his millions

The United Caliphate States of Europe

[…] The silence of the West about the expulsion of Serbs, Romanies and other non-Albanians from Kosovo, the terrorizing of the remaining Serbs, and the destruction and desecration of literally hundreds of churches, monasteries, cemeteries and other Christian landmarks, some of which are medieval treasures, is a tribute to the West’s allowing some of the worst vandalism and repression of the Christian faith in modern times.

There are more churches, monasteries and other Christian landmarks per square kilometer in Kosovo than anywhere else on earth. Kosovo is to Serbian Orthodox Christians what Canterbury is to Anglicans and the Vatican to Roman Catholics. But Christian Orthodox populations are expendable in the political maneuvering of Western politicians.

The latest bombshell is the Council of Europe’s recently adopted report from Dick Marty that Kosovo leaders, including Prime Minister Hashim Thaci, are complicit in crime, including organ trafficking. There is now a strenuous effort to sweep the body parts issue under the rug lest it torpedo efforts to legitimize the illegally mandated separation of Kosovo from Serbia. The data are horrific: Serbian captive youths were selected on the basis of genetic compatibility for killing in order to harvest saleable body parts.

The Marty report confirms allegations by prosecutor Carla del Ponte, of the Hague International War Crimes Tribunal, first published in 2008 (some say even earlier, in 2003). Human Rights Watch has called on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo to appoint a special prosecutor based outside Kosovo to investigate Marty’s findings. But there is an insuperable obstacle to effective judicial proceedings: Kosovo is tiny, and it is almost impossible to shelter witnesses, should they come forward. Testifying would mean signing a death warrant against oneself and one’s entire family.

Few in America recognize that in the Balkans we are reaping the whirlwind of recent policy errors. In Samuel Huntington’s words, we are indeed witnessing the clash of civilizations. But our adversary is not an identifiable state enemy. The strategy is to insinuate a minority Islamist population into a culture and allege discrimination while practicing it. Once they gain status or power they turn on their hosts

In America today one cannot even begin to discuss the issues. On April 25, 2008, at the Association for the Study of the Middle East and Africa, Bernard Lewis, professor emeritus of Near Eastern Studies at Princeton University, warned that there is:

a degree of thought control and limitations of freedom of expression without parallel in the Western world since the 18th century … Islam and Islamic values now have a level of immunity from comment and criticism in the Western world that Christianity has lost and Judaism has never had. Samuel Mikolaski, retired theology professor: The United Caliphate States of Europe.

Caroline Glick: Lara Logan and the media rules

Sammenfiltringen af multikulturel og mediemæssig selektiv blindhed, antisemitisme og venstreekstremisme er velkendt og alligevel et morads at finde hoved og hale på. Lige i øjeblikket er brændpunktet uroen i den arabiske verden, med nye eksempler på den stålsatte vilje til ikke at forstå, ikke at være nysgerrig, ikke at reflektere og ikke have integritet til følge (LFPC).

[…] According to a 1999 report from the World Health Organization, 97 percent of Egyptian women and girls have undergone the barbaric practice of genital mutilation. […]

So far the only culprit the US media have managed to find for the sexual assault perpetrated against Lara Logan by a mob of Egyptian men has been a radical leftist reporter named Nir Rosen.

On Tuesday, Rosen wrote defamatory attacks against Logan on his Twitter account. He mocked her suffering and bemoaned the fame the attack would win her.

Rosen’s statements on Twitter set off a feeding frenzy of reporters and commentators who raced to condemn him. New York University’s Center for Law and Security, where Rosen served as a fellow, hastened to demand his resignation.

The onslaught against Rosen for his anti-Logan statements is extremely revealing about the nature of the international media. Rosen’s writings reveal him as an anti-Semite and an anti- American. Rosen has written prolifically about his hope to see Israel destroyed. His war reporting from Afghanistan and Iraq unfailingly takes the side of America’s enemies. He was an embedded reporter with the Taliban and is an outspoken champion of Hezbollah, Hamas and the Taliban.

Rosen’s hateful politics have brought him book contracts, prestigious fellowships, interviews on influential television shows and even a request to give testimony before the US Senate. His work has been published in elite magazines and newspapers.

No one batted a lash when he called for Israel to be destroyed or supported the Taliban – whose treatment of women and girls is among the most brutal in history. But for attacking Logan, he was excommunicated from polite society.

In the hopes of rehabilitating himself, Rosen gave a groveling interview to CNN’s Anderson Cooper on Wednesday night in which he called himself “a jerk.” But it is too late. He broke the rules. […] Caroline Glick: Lara Logan and the media rules

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
EH
EH
11 years ago

Lige så harsk jalving kan være i sine blogindlæg, ligeså venlig og sober er han i en ansigt til ansigt diskussion. Har hørt ham før. At denne kvalmende forudsigelige repræsentant for sveriges intellektuelle får lov at slippe så let fra fordrejninger og direkte løgne er ganske ubegribeligt. Med sin skarphed og den viden Jalving har om svenske forhold, burde han have kunnet jorde ham. Hvorfor gjorde han det ikke? Der er ingen grund til at behandle denne særlige svenske ”overklasse” med fløjlshandsker. Tilsvining af Danmark er en højt skattet beskæftigelse i dette kærlige ”broderland”. De fleste fakta er allerede blevet… Read more »

Peer Pedersen
Peer Pedersen
11 years ago
Reply to  EH

“Skulle dette multikulturelle projekt kuldsejle”….
Det er bare at konstarere fakta og såklart fastholde de “pissliberale” på deres ord.
Resten blir en intellektuell massakre i den högre skolan.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Muslimsk nobelpristager fyret fra bank – ja, det er ham med mikrolånene. Han er åbenbart også gået over til makrolån 😉 http://www.dn.se/nyheter/varlden/nobelpristagare-far-sparken Nobelpristagare får sparken Publicerad i dag 13:05 Nobelpristagaren Muhammad Yunus har avskedats med omedelbar verkan från Grameen Bank, uppgav bankens ordförande på onsdagen. Yunus grundade banken som ger mikrolån till fattiga, och tilldelades Nobels fredspris 2006. Men sedan dess har han dragits in i en skattebrottshärva och anklagats för förtal. … Yunus har kritiserats hårt i lokala medier och fått sin bank utredd av myndigheterna efter en norsk tv-dokumentär i december, där det uppgavs att Yunus ska ha… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Uofficielle fortsættelser af Dillemat 😀

http://img12.imageshack.us/img12/701/exp02.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/4714/exp03.jpg

Originalen – Del 2
http://www.expressen.se/1.2348947

Del 3 😀 😀 😀
http://www.expressen.se/1.2349862

Poohl har jo talent for (ufrivillig) komik på et højt plan – især belæringerne
under fotoserierne er hylende grinagtige. Snak lige om fordomme!

Ny version af 1. del fra Affe 😀
http://affes.files.wordpress.com/2011/03/dilemma_mattsson.jpg?w=517&h=550

Goten
Goten
11 years ago

Varför svarar inte Mikael Jalving på Gotiska Klubbens Twitter. Vill han bara samtala med etablerad svensk media. Varför undviker han debatt på bloggarna? Tror han att vi kommer att marknadsföra hans böcker när han svarar med TYSTNAD. Välkommen till Gotiska Klubben, Jalving! Per Svensson snackar i nattmössan. Svensk media saknar trovärdighet.

Peer Pedersen
Peer Pedersen
11 years ago
Reply to  Goten

Med al respekt för din utmärkte blogg “Gotiska Klubben”, tror jag faktisk att MJ i första läget sikter på att få till debatt på etablerad nivå, alltså tidningar/radio och TV och sen vad det lider kanske gå in på alternativa fora som bloggar mv.

Goten
Goten
11 years ago
Reply to  Peer Pedersen

Tack för vänliga ord. Gotiska Klubbens idol är Klods Hans 🙂

Det är ju lustigt att en tölp som Per Svensson sitter just i DANSK TV och försvarar tystnaden i Sverige samtidigt som ingen svensk TV-kanal bjuder in Jalving.

När det gäller Jalving är det upp till honom att underskatta det stöd svenska bloggare ger honom. Jag tror han begår ett misstag.

http://gotiskaklubben.wordpress.com/?s=dummerj%C3%B6ns

Peer Pedersen
Peer Pedersen
11 years ago
Reply to  Goten

Jag med tror han begår ett misstag att inte med en gång elda med “båda pipor” i debatten, alltså båda ge sig in på etablerad media och bloggar!
Kanske det är den inavlade danska tron på yttrandefriheten där spelar in här…
Trots allt är Jalvings litteräre inlaga i debatten som en pendang till “lyckliga Folket” eller vad nu denna vinkelskribent kallar sitt alstar, en bok där totalt i sammanhangen destruerar den svenska pristagares verk i botten.

Mette
Mette
11 years ago

Per Svenssons kropsprog er nok et studie værd. Ingen nok så snippet vikoriansk mor kunne have instrueret sin datter bedre end han åbenbart er blevet. Ellers vil jeg skrive, at det pinedød er for dårligt, at en person, der betragter sig selv som intellektuel, ikke er klar over, at nazismen er fortid, og at det er nynazister han taler om. Så uvidende kan Svensson ikke tillade sig at være, især da han går så højt op i emnet. Det er da også af en vis størrelse i Sverige, og det er vel en tanke værd, at nynazismen har et af… Read more »

Olav
Olav
11 years ago
Reply to  Mette

Jeg synes det er skremmende å være vitne til med hvilken selvfølgelighet han avfeier fenomenet Sverige! For meg, som under årene siden 80-tallet har reist mye i Sverige, og dertil fulgt med svensk media, oppstod tidllig en følelse av at det var saker som ble utelatt, innen enkelte emner. Realpolitisk debatt om hva som ligger bak den svenske velferden, og dermed hvordan man også viderefører denne til kommende generasjoner, så jeg lite eller ingen ting av. I Norge har heller ikke velferdsstatens opprinnelse og fortsatte eksistens blitt overlevert de unge. Som antakelig tror den alltid har vært. Det er ganske… Read more »

Mette
Mette
11 years ago
Reply to  Olav

Olav skrev: “Jeg synes det er skremmende å være vitne til med hvilken selvfølgelighet han avfeier fenomenet Sverige!” Ja, det er det, men jeg vil dog mene, at Svensson er på lånt tid, som vi siger. Han har en ny, spæd tidsånd imod sig, og den vil vokse men sinkes pt. af Sveriges tigerøkonomi. Svenssons aggressioner poppede op som trold af en æske, da han nævnede kristendommen og det licensbetalte danske fjernsyn. Jeg er ikke troende, men mener som Steen og mange, mange andre danskere, at kristendommen udgør en grundpille i dansk kultur, og at det derfor er helt naturligt,… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Dagens griner: “Iran claims London 2012 Olympics logo spells the word ‘Zion’ ”

http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/28/iran-london-olympics-logo-zion

Iran has threatened to boycott the London Olympics unless the organisers replace the official logo, which Tehran claims spells out the word “Zion”.

The logo, a jagged representation of the year 2012, has been said by its critics to resemble many things, from a swastika to a sexual act, but the Iranian government argues it represents a veiled pro-Israeli conspiracy.

henrik
henrik
11 years ago

Svensson säger avslutningsvis att Sveriges Radio absolut inte skulle acceptera att “värna det kristna arvet” vilket Danmarks Radio nyligen åtagit sig. Nej, det har radiolyssnarna nogsamt fått märka. I Sverige har den svenska flaggan gjorts suspekt. Korset visar ju på det kristna kulturarvet. Inga kulturella barriärer sätts emot den inbrytande islamiseringen. Alla kulturer är lika bra. Sveriges Radio bjuder numera då och då på muslimska morgonandakter i radio. Med böneutrop på arabiska. I riksprogrammet. På Radiotjänsts tid, strax efter kriget, var det i stället morgongymnastik som stod på morgonprogrammet. Jalving har helt rätt när han säger att det är extremerna… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Smart program, tak – også til når man ikke kan downloade selve videofilen
på anden vis ( fx. med Orbit el. Internet Download Manager mfl. ).
Og det ser ud til at at være lige til at gå til – brugervenligt og med masser af hints –
så der er vist “ingen is på koen” 😉

Men der må vel også have fulgt noget recording software med til
dit TV-kort, Steen? Det plejer der mig bekendt.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  steen

Nå, på den måde 😉

Ja, jeg har lige prøvet den seneste version sammen med mit TV-kort.
Og den virker fint mht. video, men jeg har desværre slet ingen lyd på
optagelsen – dog muligvis bare noget der skal justeres på lydkortets recording-del?
( som man kan styre via højttaler-ikonen på task-baren til højre – så måske skal du bare
skrue op på Stereo-Mix i Recording-menuen? ).

Ja, man lærer det bedst på den hårde måde – ved at prøve sig frem 😀

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Bjovulf

Ja, det var det, der var galt her – den input-kilde var slået fra og desuden skruet helt ned.

19
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x