25
jun
Seneste opdatering: 26/6-11 kl. 0820
21 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Appallingly, that fine and prominent Australian journalist Andrew Bolt is being prosecuted in an Australian court for racial discrimination. Nine people are suing Bolt and the Herald-Sun over Bolt’s suggestion that some people choose to assert Aboriginal ancestry in order to advance their careers. Prosecuted for racial discrimination. Over saying that. Just think about that for a moment. The steady eclipse of the western mind. (Mark Steyn’s specially recorded video message for the Institute of Public Affairs’ Free Speech event, with guest of honour Andrew Bolt. Melbourne, 20 June 2011.)

Sandheden er nyttig, men ikke for den, der siger den

De skal ikke forvente sig tak Dick Erixon, der her siger det indlysende og meget veldokumenterede, at svensk arbejdsløshed – og i høj grad ungdomsarbejdsløsheden – er tilvandret. Eller Per Gudmundsson, der her refererer den norske rapport om kriminalitet, der ville se endnu værre ud, hvis den var svensk. Hvis man ikke skriver under på den vedtagne løgn, som jeg pt. hører hver eneste dag ad nauseam i ideologifabrikken SR og SVT, kan man risikere at skulle pakke sine nelliker og finde et andet sted, ligesom hædermanden Mauricio Rojas. Erixon og Gudmundsson har kufferterne stående klar. Der er nok en dansk avis, der kan bruge et par dygtige journalister samvittighed, hvis det skulle komme så vidt. Deres realitetsresistente kolleger er der ingen der kan nå. De klynger sig til magten, og magten klynger sig til multikulturens synkende skib. 41.181 opholdstilladelser i år, og mange af de studerende studerer endda ikke, selvom ti uger på et år er nok.

Problemer erkendes først, når de ikke mere kan løses, siger Machiavelli. At tænke sig, han læste svenske aviser. Eller engelske. Se The Mail idag om en Cameron, der ligesom Reinfeldt er ankommet for sent til sit gyldne øjeblik i historien. Han har Clegg på slæb, ligesom Nyrup havde Jelved og Holger og Thorning får Vestager og SF´s bagperron. (Det foregår en heftig debat med Gudmundsson på Twitter, et medie der falder udenfor min off-line sikrede zone. Man kan se elendigheden her.)

”Var femte invandrare från Irak och Somalia tagna för brott”. Det basuneras ut i Dagbladet, en av Norges stora dagstidningar (17/6). Statistisk sentralbyrå, norsk motsvarighet till SCB, har för första gången gjort en ordentlig sammanställning av brottsstatistik fördelat på härkomst, och det blir en del rubriker. […]

I Sverige kan man snarare göra rubriker på ”var fjärde” än på ”var femte”, med andra ord. Hjälp till jobb och drägliga bostadsförhållanden kanske kan lösa problemet? Att döma av den norska utredningen hjälper inte det mer än marginellt. Det finns alltså få lätta svar, och dessutom kan priset vara högt för den politiker som väljer att komma med förslag (i Sverige blev exempelvis tidigare riksdagsledamoten Mauricio Rojas mer eller mindre mobbad), varför det tycks ta tid att skrida till verket. Väljarna ser dock inte ut att vilja vänta på att de ledande partierna löser upp knutarna. I allt högre grad röstar man på partier som sätter invandringsfrågorna främst, och som i kraft av oppositionsställning sällan behöver bry sig om deras enkla lösningar är genomförbara eller inte. Brottslighet bland invandrare borde oroa alla partier

Rygklap til Danmark, ikke rysten på hovedet

Det er selvfølgelig ikke på nogen måde en sjældenhed at se udenlandske kommentatorer der støtter dansk konsekvens i sager om indvandring eller grænsekontrol, men måske har disse det med at blive ignoreret i mainstreammediernes dækning. The National Review er nok heller ikke ligefrem et medie der bliver briefet af Tøger Seidenfaden eller efterfølgere om den folkevalgte regerings …. grænseløse ondskab. Her en kommentar til the New York Times’ artikel fra forleden (LFPC).

Readers who might think that this is something to do with free trade (which is what these opening paragraphs appear to suggest) should understand that it is anything but. The issue, as the writer acknowledges later, is immigration. The Danes should stand firm. If round-the-clock border control is truly incompatible with the country’s supposed obligations under European law then it is time to tear up those obligations up. Andrew Stuttaford: A Small Step

Lovforslag nr. L 210: De skærpede udvisningsregler

Fremsat: 31.05.2011 – vedtaget 24.05.2011. Lovforslag som fremsat: Lovforslagstekst i Folketinget. Det er jo grotesk, at der er Radikale, SF’ere og Enhedslistemedlemmer der stemte imod dette forslag, der skal beskytte danske statsborgere. Der må være noget galt med tal, Folketinget oplyser: Vedtaget 97 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, LA, UFG) 7 stemmer imod forslaget (RV, EL, KD) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. Der mangler over 70 stemmer.

Læser man det igennem, ser man at det blot er en meget blidere udgave af det schweiziske Ausschaffungsinitiativ, der f.eks. hjemler udvisning for socialbedrag. Jeg har ikke hørt FN klage over Schweiz, og EU har selvsagt ikke. Er der konventioner, der modarbejder dette, må de opsiges. De 97 ansvarsbevidste i Folketinget, der har stemt for dette, går naturligvis også efter en forventet præventiv effekt. Der er som bekendt ikke mange straffesanktioner, der sådan en effekt, men der er noget der tyder på, at repatriering er det magiske middel, jurister har spejdet efter i generationer.

Herved tillader jeg mig [Søren Pind] for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (skærpede udvisningsregler)

Lovforslaget, som jeg fremsætter i dag, indeholder forslag til de ændringer af reglerne om udvisning, der følger af regeringens aftale af 19. maj 2011 med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering.

Udlændinge, der misbruger deres ophold i Danmark til at begå grov kriminalitet, skal mødes af de fulde konsekvenser – også når det kommer til udvisning. Som led i den håndfaste indsats mod kriminalitet er der allerede gennemført en række skærpelser af reglerne om udvisning af kriminelle udlændinge.

Der er fortsat forhærdede kriminelle, der afviser at være en del af det danske fællesskab og begår alvorlig kriminalitet – måske i ly af familierelationer eller anden tilknytning til Danmark. Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er således enige om yderligere stramninger af udlændingelovens udvisningsregler.

Det foreslås for det første, at udlændinge, der har begået kriminalitet og står til udvisning, kun skal have mulighed for at blive her i landet, hvis Danmarks internationale forpligtelser kræver det.

Forslaget er en skærpelse af den gældende ordning, hvorefter udvisning af kriminelle udlændinge kan undlades, hvis udlændingens personlige forhold, herunder tilknytningen til Danmark, taler imod udvisning.

Forslaget indebærer også en anden skærpelse. Efter forslaget skal domstolene i forbindelse med en dom for alle lovovertrædelser, hvor der idømmes frihedsstraf – og ikke som i dag kun i forbindelse med de bestemte overtrædelser af straffeloven m.v., der fremgår af udlændingelovens § 22, nr. 4-8 – anvende den nye skærpede ordning, hvorefter udvisning kun kan undlades, hvis Danmarks internationale forpligtelser kræver det.

Det klare udgangspunkt vil herefter være, at udlændinge, der idømmes frihedsstraf, udvises. Udvisning kan kun undlades, hvis Danmarks internationale forpligtelser kræver det.

For det andet foreslås det, at ordningen med betinget udvisning styrkes markant.

I dag kan en udlænding udvises betinget, hvis udvisning må antages at være særlig belastende. Tilsvarende kan en udlænding, der er betinget udvist, og som begår ny kriminalitet, udvises, medmindre dette må antages at være særlig belastende.

Ordningen foreslås skærpet, således at udlændinge, der ikke udvises som følge af Danmarks internationale forpligtelser, altid skal udvises betinget. I de tilfælde – og kun i de tilfælde – hvor der som følge af internationale forpligtelser ikke kan udvises med det samme, skal der udvises betinget. Dette skal altid gælde.

Begår udlændingen ny kriminalitet i prøvetiden, skal der udvises. Det skal alene være Danmarks internationale forpligtelser, der kan begrunde, at der ikke udvises. I sådanne tilfælde skal der altid udvises betinget på ny, således at prøvetiden forlænges.

Endelig foreslås det, at det i forbindelse med domstolenes vurdering af, om der skal ske udvisning af en kriminel udlænding, skal indgå som en skærpende omstændighed, hvis gerningen er særligt planlagt eller led i omfattende kriminalitet – dvs. hvis der er tale om organiseret kriminalitet.

Den type organiseret kriminalitet, som forslaget navnlig sigter på, er den bandrelaterede kriminalitet. Banderelateret kriminalitet kan eksempelvis omfatte narkotikahandel, skyderier, ulovlig våbenbesiddelse og vold. Der kan også være tale om den kriminalitet, der begås med baggrund i bandeopgør, og som fører til vold og skyderier – ofte i bolig- og butiksområder.

Den sene fremsættelse skyldes, at lovforslaget udmønter en aftale, der er indgået den 19. maj 2011. Lovforslaget ønskes hastebehandlet, da lovændringerne skal gælde fra den 1. juli 2011, hvilket forudsætter, at lovforslaget er vedtaget inden Folketingets sommerferie. Der anmodes således om dispensation, således at lovforslaget kan behandles på mindre end de normalt krævede mindst 30 dage. Lovforslaget sendes i høring samtidig med fremsættelsen. Det har henset til tidspunktet for indgåelsen af den bagvedliggende aftale ikke været muligt at sende lovforslaget i høring på et tidligere tidspunkt.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.
L 210: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpede udvisningsregler).

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
10 years ago

OT. Här är ett intressant, och lite ovanligt perspektiv, som man, (i yttrandefrihetens namn), kan fundera över om man vill. ”Numera anses det klarlagt att tänkesättet i Sions Vises Protokoll och Kabbalan är detsamma. KABBALISMEN är integrerad med SIONISMEN. Den senare syftar inte enbart till en judisk stat i mellanöstern utan inkluderar JUDISK-MESSIANSKA DRÖMMAR OM VÄRLDSHERRAVÄLDE.” (Har islam kopierat, eller inspirerats av, judendom, (eller sionism?), på flera områden?) ”Det finns några böcker skrivna av den israeliske professorn vid Hebreiska Universitetet, Gershom Scholem. Här är en kort orientering av vad KABBALAN lär, citat”: ”I kabbalistiska kretsar kallas messias ”DEN HELIGA ORMEN”,… Read more »

Anonymous
Anonymous
10 years ago
Sven Olsen
Sven Olsen
10 years ago

Endelig – det var på tiden – og samtidig så får Sveriges slappe versioner af politikere sig en lektion i hvordan det skal göres.

Hvis den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kommer med en masse protester og anser sig väre kompetente til at bestemme over et suveränt lands beskyttelse af sine egne, så beviser det bare at EU og alle grene deraf er en synkende skude som man helt enkelt burde afskaffe snarest muligt. Det samme gälder EU-konventioner som indgriber mod Danmarks selvfölgelige og suveräne ret til at beskytte landet mod disse kriminelle elementer.

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
10 years ago

Vad är ansvar och vad är ett lyckligt samhälle? Om man skulle fråga människor i en undersökning, vilket slags samhälle de skulle vilja leva i, så skulle nog de flesta svara att de ville leva i ett samhälle som hade högt i tak, som var tolerant, generöst, där det fanns stor tillit, och därmed trygghet och där det inte fanns många mördare, inte många tjuvar och inte många banditer av olika slag. Ett samhälle där barnen inte behövde vara rädda för vuxna som kanske var berusade och därmed utan förmågor att beskydda dem. De flesta barn vill nog ha omdömesgilla,… Read more »

Mette
Mette
10 years ago

Omtalen af lillebitte Danmarks opgør med det grænseløse er nået til USA, hvor der stadig findes rigtigt levende mennesker, som elsker historien om David og Goliath. Udtalelserne fra diktaturets hovedsæde i Bruxelles går naturligvis i modsat retning.

http://jp.dk/indland/indland_politik/article2473296.ece

Mette
Mette
10 years ago
Reply to  steen

Du og jeg stejler over ordet nationalist, men det er jo et af pendulordene på dansk. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det opfattes i USA, mon ikke det er på vores måde med en kraftig snert af noget fanatisk?

Mette
Mette
10 years ago
Reply to  Mette

Steen. Jeg kender heller ingen nationalister, for jeg bruger ordet på den gammeldags facon. Men på Uriasposten har jeg ofte set folk bruge ordet nationalisme på en ny måde, der er positivt ment og synonym med patriotisme. Folk kalder sig også rask væk for nationalkonservative. @METTE: (skriver her for “reply” er lige væk): Det er nok et generationsspørgsmål. Jeg er vokset op i en præ- 68 skole, hvor vi havde mange andre ord for “nationalisme” – de fleste positive. Det var ivørigt en meget national skole, hvor hele vores skæbne var bestemt fra 1848 og 1864, det lærte vi fra… Read more »

bowlaren
10 years ago

Grattis till era nya lagar , så ni kan utvisa invandrare som begår brott 🙂
http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

polinos
polinos
10 years ago

mht lovforslag l210 skal I ikke hænge jer i de manglende 70 stemmer; det er ganske normalt, at når et lovforslag er “ukontroversielt”, forstået på den måde, at der ikke er udsigt til en tæt afgørelse, bliver en stor del af folketingsmedlemmerne væk,og de resterende stemmer det hjem. En lille håndfuld SF’ere stemte imod partilinjen, hvilket var “afstemt” i regnskabet på forhånd, så man ikke pludselig – på grund af det store antal fraværende, der var FOR forslaget – kunne komme i en situation, der ikke afspejlede flertallet i Folketinget. Noget andet er så, at man kan undre sig over,… Read more »

JensH
JensH
10 years ago

Enig med Ulla Lauridsen. Ikke bare hvad angår statsborgere af navn, men også hvad gælder andre af de kriminelle uden statsborgerskab. Det er meget muligt, at den Danske dommerstand ‘mander sig op’, (jeg tvivler dog), men der er altså stadig den Europæsike Menneskerettighedsdomstol, og der er ingen tvivl om, at den vil underkende enhver udvisningsdom afsagt efter disse nye strammere regler. Bare spørg Briterne. De har en vis erfaring med denne ‘domstols’ virke mht. underkendelse af udvisningsdomme.

Ulla Lauridsen
Ulla Lauridsen
10 years ago

Klap nu bare hesten. Der er MASSER af statsborgere af navn, der vil grine os lige op i ansigtet.

Claus Kvist Hansen
Claus Kvist Hansen
10 years ago

Dette her kan i princippet være afgørende for fremtiden. Der er ikke umuligt, at den forebyggende effekt af loven virkelig komer til at kunne mærkes i DK. Ingen jubelsang endnu, naturligvis, men jeg tillader mig at være optimist…….endnu.

Axel
Axel
10 years ago

Mark Steyn – bravo.

Bo
Bo
10 years ago

Jag ber om ursäkt för de felaktiga uttalanden mot Danmark, som mina landsmän fällt. Jag skäms och lider.

Bo Strömberg

Robin Shadowes
Robin Shadowes
10 years ago
Reply to  Bo

Såg en liknande kommentar på PI som din. Kan inte annat än hålla med. Jag skäms också å deras vägnar då dom inte själva har skam nog i kroppen att göra det. Vi kan inte annat än hoppas att danska folket förstår att dessa mentalsjuka dårar inte talar på hela svenska folkets vägnar.

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  steen

😀 😀 😀

Robin Shadowes
Robin Shadowes
10 years ago
Reply to  steen

Vi är nog många som varken kommer sakna Mona Muslim I eller Mona Muslim II.

21
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x