4
dec
Seneste opdatering: 4/12-11 kl. 0215
70 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar och Snaphanen. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Det är en vanlig dag på jobbet i Sveriges riksdag. Den moderata partigruppen på närmare etthundra personer ska diskutera FRA-lagen.

Eller rättare sagt, det är diskutera de inte ska göra. De ska lydigt ansluta sig till partiledningens linje och säga ja till den lag som ger FRA (Försvarets radioanstalt) möjlighet att avlyssna svenska folkets e-post och telefonsamtal. Partiledaren Fredrik Reinfeldt har intagit sin plats. Han ser ovanligt samlad ut och är blekare än vanligt. Det är upplagt för strid. Många inom partigruppen är starkt kritiska till lagförslaget och anser att det är ett alltför stort ingrepp i medborgarnas integritet. Om alla fick rösta enligt sitt samvete skulle regeringen lida ett tungt nederlag. Men efterhand har gruppmedlemmarnas motstånd mejats ner av partiledningen, och de har fogat in sig i ledet. Nu återstår en enda ledamot som utmanar självaste partiledaren. Karl Sigfrid heter han, ung moderat från Solna. Han gör klart att han tänker stå fast vid sin uppfattning och rösta nej till FRA-lagen.

Det är en dödssynd enligt den moderata partikulturen. Man opponerar inte ostraffat mot partiledningens allsmäktiga vilja. Om Karl Sigfrid framhärdar kan han stjälpa hela lagen. Rebellen ska med alla medel tvingas till reträtt. Fredrik Reinfeldt går till full attack, aggressivt och hotfullt:

”Alla har nu godtagit regeringens förslag. Det är du – bara du – som är ensam kvar. Det är på dina axlar som regeringsmakten vilar. Det är du – bara du – som förstör för miljoner människor. Du är den svaga länken! Ska skottet mot regeringen komma inifrån? Från en av de egna? Tänk efter vad du gör!”

Efter några ytterligare repliker tar den utpekade till orda med svag stämma. Han säger att han accepterar att bli utkvittad – en mycket ovanlig åtgärd. Sedan reser han sig och lämnar salen. Det är en tisdagseftermiddag i juni 2008. Den 23 juni 2008 röstar riksdagen igenom FRA-lagen sedan de sista protesterna har kvävts.

Partiledaren liknar alltmer en diktator

”En skammens dag för många men lättnadens för andra” skriver Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi, före detta riksdagsledamot och före detta moderat, i den nyutkomna boken ”Knapptryckarkompaniet”. Under två mandatperioder, mellan 2002 och 2010, har hon suttit i riksdagen för moderaterna. Hon hoppade av riksdagen efter valet förra hösten, och nu har hon även lämnat partiet.

Boken är en svidande uppgörelse, inte bara med den moderata partikulturen, utan med hela den sorgliga parodi på demokrati som hon anser att det nuvarande politiska systemet är. Bilden av Sveriges storståtliga demokrati är en kuliss som döljer att riksdagsledamöterna har kapitulerat från sitt politiska ansvar och reducerats till lydiga knapptryckare utan makt. De är bara statister att visa upp när den urholkade demokratin behöver ett ansikte.

Väljarna ska ingalunda känna sig trygga i att riksdagen lever upp till sin roll som demokratins främsta väktare. Det är inte så det fungerar. Istället styrs politiken med järnhand av partieliterna genom olika utstuderade system av belöning och bestraffning, utfrysning och ren mobbing. Partiledaren Fredrik Reinfeldt antar alltmer skepnaden av diktator, en enväldig tyrann. Det hov han omger sig med har en enda uppgift: att backa upp och hylla honom och aldrig ha en avvikande mening. Den som håller med honom belönas, den som dristar sig till att ställa en enkel fråga öppet inför partigruppen eller har en avvikande åsikt bestraffas.

Hot, tvång och utpressning

Partipiskan ven hårt redan när förslaget till FRA-lag behandlades 2007. Frågans sprängkraft, och att den stred mot den borgerliga politikens idéer om skydd för den enskildes integritet, gjorde den laddad med politisk dynamit. Trots att många moderater var emot lagförslaget gjorde Fredrik Reinfeldt klart att han tänkte driva igenom lagen oavsett partigruppens åsikter. Medlen hette hot, tvång och utpressning. Han gjorde saken till en kabinettsfråga. Budskapet var: ”Går ni emot mig så lämnar jag mitt uppdrag, och då får ni förklara för väljarna varför ni störtar en borgerlig regering.”

Han läxade upp den hundrahövdade gruppen som om den vore en skock olydiga barn:

”Vad tror ni att ni är? Ett remissorgan? Som får tycka vad ni vill? Ni är här för att genomföra regeringens politik och inget annat.”

Den som smörjer kejsaren blir rikligt belönad

”Välkommen till den djävligaste av alla djävliga världar!” Det var vad Anne-Marie Pålsson fick höra när hon bestämde sig för att kandidera till riksdagen för moderaterna 2001. Orden kom från Bo Södersten, professor vid ekonomihögskolan i Lund och tidigare socialdemokratisk riksdagsman. Efter åtta år i riksdagen ger Anne-Marie Pålsson honom rätt. De outtalade spelreglerna och ledarens budskap till folkets valda ombud handlar om total underkastelse:

”Bit ihop, ifrågasätt inget, svälj förtreten att behöva stödja något du inte gillar och rätta in dig i ledet! Kort sagt: var lydig! Stöd mig och jag belönar er! Men så snart som jag ser tecken på olydnad kommer ni att bestraffas – hårt och skoningslöst.”

Sådana budskap kan naturligtvis inte uttalas öppet. Men de kan uttryckas i handling. Och det är precis det som sker. När den här logiken har gått fram behövs ingen piska. Den som vill ligga bra till uttalar aldrig ett kritiskt ord mot ledaren eller hans förslag. Det är tillrådligt att på gruppmötena okritiskt smörja och hylla ledaren med ord som ”mycket bra”, ”mycket klokt”, ”mycket skickligt”, ”har absolut ingenting att invända”, och så vidare. Den som är lojal med partiledningen ska vederfaras allt gott. För honom eller henne kommer belöningarna i form av utnämningar till attraktiva platser i riksdagsutskotten eller andra hedersamma extrauppdrag.

En kultur grundad på makt och misstänksamhet

Den som har fräckheten att ha en egen mening eller erinrar sig att han eller hon befinner sig i riksdagen på uppdrag av sina väljare hamnar utanför nådens cirklar, placeras i frysboxen och hålls effektivt borta från alla möjligheter till inflytande.

”I den moderata riksdagsgruppen har tystnaden brett ut sig och lydnaden upphöjts till norm. Det råder en kultur som grundas på makt och misstänksamhet snarare än på ädelmod och visioner. Det som gäller är: sparka hårt nedåt och stryk mjukt och medhårs uppåt!”

skriver Anne-Marie Pålsson. Hon påstår inte att moderaterna är ensamma om denna brutala partikultur. Men det är dem hon har erfarenhet av. Makten finns inte längre i riksdagen. Den återfinns i de centrala partikanslierna där ett stort antal politiska broilers genomdriver sina agendor. Samtliga 349 riksdagsledamöter med undantag av partiledarna tjänstgör i dag som politiska lakejer och lobotomerade knapptryckare utan egna åsikter. Det är ett demokratiskt nederlag utan like.

Förtroendet för regeringen sjunker

Den borgerliga alliansregeringen har länge seglat i medvind, till stor del på grund av en splittrad och icke fungerande opposition. Det största oppositionspartiet, socialdemokraterna, befinner sig i fritt fall och har fullt upp med att gå med kvasten och städa efter Håkan Juholts fadäser.

Men en regering som bygger sin makt på en svag opposition ska akta sig noga för att tro att den sitter säkert. Svenska folkets förtroende för regering och riksdag minskar, enligt Medieakademin/Sifos Förtroendebarometer 2011. Andelen väljare med mycket eller ganska stort förtroende för regeringen har sedan förra året minskat från 62 till 51 procent. Förtroendet för riksdagen har minskat från 55 till 46 procent.

De dalande förtroendesiffrorna är visserligen höga i jämförelse med andra länder. Men de utgör en varningssignal till den sittande regeringen.

Ett vänsterparti med marknadsbrutala inslag

Många moderata kärnväljare har anledning att känna sig blåsta på konfekten i takt med att traditionella borgerliga värden som individuell frihet, en strikt kriminalpolitik och värnande om nationen och dess medborgare säljs ut av De Nya Moderaterna med Fredrik Reinfeldt i spetsen. Under 1960- och 70-talens vänstervåg avled konservatismen i tvinsot och försvann med Jarl Hjalmarson (1904-1993)  och slutgiltigt med Gösta Bohman (1911-1997). Under Reinfeldts ledning har partiet sålt ut stora delar av svensk bestämmanderätt till EU och gått från marknadsliberalism till att bli ett vänsterparti, men med inslag av utpräglad marknadsbrutalitet.

Resultaten upplever vi i dag inpå bara skinnet när äldre medborgare – just de som med sitt arbete och sina skatter har byggt den svenska välfärden – säljs ut på fattigauktion till lägstbjudande, de humanitetsbefriade riskkapitalbolag som flyttar vinsterna till lågskatteparadis. När svårt sjuka människor tvingas ut på arbetsmarknaden för att höja sysselsättningstalen, och när vi ska vara beredda att jobba tills vi blir 70 och därefter gör klokast i att dö snabbt som tusan så att vi inte ligger samhället till last. Fredrik Reinfeldt och hans parti, som stoltserade med att uppfinna ”utanförskapet”, har skickat ut fler människor än någonsin i ett utanförskap genom ökande arbetslöshet och dramatiska försämringar av sjukförsäkringen. Inte ens för moderater är det en politisk succé när människor måste vända sig till kyrkan för att få pengar till mat.

Däremot går det alldeles utmärkt att dimpa ner som invandrare, få en trerumslägenhet och uppbära försörjningsstöd – men ändå unna sig två månaders semester i det land man påstår sig ha flytt ifrån, i det fall som Dagens Nyheter berättar om, Eritréa.  Det säkraste knepet att slippa arbeta är att göra sig oanställningsbar genom att skruda sig i heltäckande tält. Det slår aldrig fel, då skyr arbetsgivarna en som pesten, och det är bara att kvittera ut försörjningsstödet som tickar in på kontot varje månad.

Frihet byts ut mot statliga tvångsåtgärder

Den av traditionell borgerlighet omhuldade individuella friheten har ersatts med statliga tvångsåtgärder och övervaknings- och diktatorsfasoner. Moderaternas Sverige har blivit ett Storebrorssamhälle så gott som något. De Nya Moderaterna har sålt sin själ och lagt en praktfull krans på den svenska konservatismens grav. För bara några år sedan skulle moderater hata LAS (Lagen om anställningsskydd), hata skatter (särskilt värnskatten), avsky statlig inblandning i privatlivet och onödigt krångliga regler för företagare samt starkt ogilla den offentliga sektorn. Prioriterade älsklingsobjekt var familjen, försvaret, individens frihet, äganderätten och naturligtvis kungahuset. På partiets arbetsstämma 2005 var några av de viktigaste punkterna i det nya programmet följande:

• Det skall löna sig att arbeta.

• Satsningar på välfärden, främst skola, vård och omsorg.

• Nolltolerans mot brott.

Den svenska välfärden är på dekis

Hur det ser ut sex år senare vet vi. I Sverige lönar det sig gott att inte arbeta. Försörjd blir man ändå. Kvaliteten i skola, vård och omsorg har urholkats inpå bara skelettet genom ständiga och allt hårdare nedskärningar. Den svenska välfärden är – mycket milt uttryckt – på dekis. Sverige och svenskarna plågas av en dramatiskt ökande och alltmer brutal våldsbrottslighet, som till stora delar är importerad genom massinvandringen. Vi har den skamliga förstaplatsen i Europa när det gäller anmälda våldtäkter. Regeringen står förlamad och handfallen när det gäller att skydda landets invånare mot brott. Nolltoleransen har bytts ut mot en kriminalpolitik där påföljderna är löjeväckande, gärningsmännen ägnas oändligt mycket mer omsorg än brottsoffren och utvisningsdomar mot kriminella invandrare avkunnas alltför sällan och verkställs ännu mer sällan.

I dag tycker moderaterna att både LAS och värnskatten är bra. Försvaret har bantats till en relik av vad det en gång var. Politikernas styrning av såväl kommuner som den privata individuella sfären växer som en hydra.

En tvångslag förbereds som kommer att tvinga alla kommuner att ta emot så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”, det vill säga skäggiga män i 17-30-årsåldern som i många fall är familjefäder som storljuger om sin ålder och var de kommer ifrån. En utredning under ledning av den före detta katastrofministern Bengt Westerberg (socialminister och vice statsminister (fp) i den borgerliga regeringen 1991-94) kartlägger ”främlingsfientligheten” i landet, det vill säga medborgarna ska genom skrämsel, åsiktsförtryck och upptrappning av den statliga propagandan tvingas att älska det mångkulturella samhälle som vi aldrig har bett om.

Alliansregeringen byter ut den svenska befolkningen

Invandringspolitiken har sedan den borgerliga alliansregeringen kom till makten antagit alltmer groteska proportioner. Fredrik Reinfeldt fortsätter på den socialdemokratiska upptrampade vägen och leder ett mörkt socialt högriskexperiment med svenska folket som ofrivilliga försökskaniner. Mångkulturen har aldrig lyckats någonstans utan istället lett till etniska och religiösa konflikter, social oro, ökat våld och otrygghet. De som röstade på moderaterna i valet 2006 i hopp om en mer ansvarsfull invandringspolitik har anledning att vara gruvligt besvikna.

Borgerliga regeringar bedriver av tradition en hämningslös invandringspolitik där alla slussar står öppna för dem som lockas till Sverige av de rester som ännu återstår av den svenska välfärden. Det gjorde Carl Bildts regering 1991-94, och Fredrik Reinfeldts regering gör likadant. Sedan 2006 till och med oktober i år har 433 196 utlänningar beviljats uppehållstillstånd. Bara 2,4 procent eller 10 365 personer har flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention. Om tendensen håller i sig under den lilla tid som återstår av 2011 kommer 444 655 utlänningar att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på bara sex år. Nästan en halv miljon människor, till stora delar från underutvecklade muslimska länder som Afghanistan, Somalia och Irak.

Det är ett befolkningsutbyte som pågår. Under perioden 2002-2010 har befolkningen med utländsk bakgrund ökat med 439 675 personer, medan den svenskfödda befolkningen bara har ökat med futtiga 35 107 personer.

Billig arbetskraft åt kompisarna i näringslivet

En särskilt sanslös del av invandringspolitiken är arbetskraftsinvandringen. Sedan 2006 till och med augusti i år har 96 811 utlänningar beviljats arbetstillstånd i Sverige. Den absoluta majoriteten saknar yrkesutbildning. Sverige importerar okvalificerad arbetskraft till jobb som lökhackare, hamburgervändare, papperskorgstömmare, toalettstädare, jordbruksarbetare, köksbiträden och tidningsbud.

Detta sker samtidigt som antalet arbetslösa ligger kring 400 000 och ungdomsarbetslösheten borde få vilken politiker som helst att ligga sömnlös varenda natt. Det är uppenbart att arbetskraftsinvandringen i första hand handlar om att förse regeringens kompisar i näringslivet med billig arbetskraft och att arbetslösa svenskar saknar all betydelse.

Statsministern lider av svenskfobi

I centrum för alliansregeringens politik står statsministern och den moderate partiledaren Fredrik Reinfeldt. Han lider av uttalad svenskfobi. Han är den förste statsminister som vägrar erkänna att svenskar är ett folk och att vi har särskild rätt till vårt fädernesland Sverige. I hans ögon tycks inga nationer finnas, alla är lydriken under EU:s centralmakt i Bryssel och alla människor har allemansrätt till Sverige och automatisk rätt att kalla sig svenskar – en uppfattning som han delar med större delen av journalistkåren.

I en riksdagsdebatt med sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson yttrade statsministern:

”Att det finns en grupp som skulle kunna definieras som svenskar, och jag förstår att det är ett stort intresse för Sverigedemokraterna att ständigt återkomma till den formuleringen, visar sig väldigt ofta vara svårt att definiera. Det blir så väldigt många som känner sig svenska som helt plötsligt får höra att de inte är det. Det blir märkligt om man försöker definiera det.”

Identifikation med farfars farfar

Det går alltså inte för vår statsminister att definiera vilka som är svenskar! Fredrik Reinfeldt vrider sig av olust inför allt som gör anspråk på att vara svenskt. Det är minst sagt uppseendeväckande. Gång på gång kränker han den svenska ursprungsbefolkningen genom att förneka allt som är svenskt. När Niklas Orrenius intervjuar honom i Sydsvenska Dagbladet blir det tydligt att det handlar om identitet – Fredrik Reinfeldts identitet. Han säger:

”Jag ogillar djupt all form av främlingsfientlighet. Det har säkert flera rötter. I min släkt har jag en väldigt brokig bakgrund. Min farfars farfar var svart. Min släkt kommer inte från Sverige. Det här försöket att mentalt få oss att acceptera att vi svenskar, i vårt lilla land, har bott här för oss själva – och sen finns det ett “dom” som kommer utifrån – det stämmer helt enkelt inte. Sverige präglas av att människor kommit hit och blandats. Det tycker jag är det vackra med Sverige. Jag är själv en produkt av det.”

I sitt tal på moderaternas stämma i Västerås 2009 sa han:

“Jag är en typisk svensk. Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt.”

Om någon undrar över Fredrik Reinfeldts bevekelsegrunder till den extrema invandringspolitiken och hatet mot sverigedemokraterna finns ett möjligt svar här. Det är farfars farfar, den svarte loppcirkusdirektören, som spökar. En stark identifikation med honom verkar styra Reinfeldts politiska tänkande och handlande mer än fakta och sunt förnuft.

Med vårt sätt att vara berättar vi vår historia

Inte så många fler än Fredrik Reinfeldt själv vet vad som har format honom som människa. Men med vårt sätt att vara och bete oss berättar vi vår historia. Det vi säger och gör går att avlyssna och tolka. Det är en naturlag som gäller alla, även statsministrar. Rottrådarna tillbaka till den svarte förfadern tycks ha präglat Fredrik Reinfeldt djupt. I en liten pojkes identitetsutveckling till vuxen man är fadern normalt den stora förebilden och identifikationsobjektet. Här verkar identifikationen istället ha tagit ett skutt fyra generationer bakåt.

Det skulle kunna vara Fredrik Reinfeldts ensak, om det inte vore så att han är statsminister. Ledande politikers bevekelsegrunder får aldrig styras av outredda identitetsproblem eller personliga neuroser. Det får helt enkelt inte finnas några blinda fläckar, för det är just de som lägger grund för ogenomtänkta beslut och regelmässigt utlöser politikers fall. En människa kan aldrig växa sig starkare än hans/hennes känslor medger. Även detta är en psykologisk naturlag som inkluderar statsministrar. Om obearbetad känslomässig barlast fördunklar synen hos ledarna kan konsekvenserna för ett land och en befolkning bli katastrofala. I historien har vi sett talrika och varnande exempel på det.

SD:s valresultat en personlig förolämpning

Efter fem år som statsminister är Fredrik Reinfeldt förändrad. Den glädje och spontanitet som han visade inför valet 2006 är försvunna. Han ger ett grinigt och lättirriterat intryck, är stingslig och arrogant och kan inte dölja sin snarstuckenhet och prestigebundenhet. Motstånd tål han inte. För honom är det en personlig förolämpning av dödliga dimensioner att sverigedemokraterna valdes in i riksdagen i senaste valet. I intervjun med Niklas Orrenius i Sydsvenska Dagbladet tar han ur kavajfickan fram en lapp med handskrivna siffror. Det är förra årets valresultat. Han pekar på siffran “339 610” – SD:s väljare och säger:

”339 000 har röstat på SD. Vi i alliansen har nästan tre miljoner röster, och vi lierar oss här med ett parti – Miljöpartiet – som är större än Sverigedemokraterna. Ett parti som har motsatt uppfattning än SD i den här frågan. Tillsammans representerar vi långt över tre miljoner röster. Vi är tio gånger större än vad SD är.”

Störst går först. Störst är starkast, ha ha. Det betyder inte att störst är mest lämpad att styra landet. En statsminister som går omkring med en lapp i fickan med siffran på hur många av landets medborgare han avskyr – vad säger det om honom och hans politiska omdöme?

Mobbing utgår från egna upplevelser

Den mobbingkultur som Anne-Marie Pålsson skildrar i sin bok emanerar självklart ur det politiska systemet. Det är systemet som gör den möjlig. Men det är ledarna som anger tonen. Och inom moderaterna är Fredrik Reinfeldt den enväldige patriarken som står i centrum för härskar- och mobbingkulturen, som låter partipiskan vina över medlemmar med avvikande åsikter, som sparkar nedåt och belönar dem som smörjer honom, enligt mönster från tyranner i icke-demokratiska länder.

Som sagt, med vårt sätt att vara berättar vi vår historia. Inte oväntat var Fredrik Reinfeldt ett mobbat barn. I en intervju i Aftonbladet med elvaåriga juniorreportern Irma Hammarén säger han:

”Jag hade en kille som var väldigt dum när jag gick i skolan, som också hotade mig. Då kände jag mig kränkt av det eller blev rädd för honom. Jag har upplevt rädslan av att försöka gå i en korridor där jag först tittade om han var där eller om jag ska välja en annan väg.”

Smärtsamma känslor överförs på mottagarna

Det barn som har blivit mobbat eller misshandlat, vare sig det har skett i den egna familjen, skolan eller något annat sammanhang, bär på en djup smärta. Ett sätt att hantera smärtan och kunna leva med den är det som inom psykologin kallas upprepningstvång. Man iscensätter de smärtsamma upplevelserna, men vänder ofta på rollerna så att offret nu blir förövare. Ju större smälek och rädsla man har utsatts för som offer, desto mer utpräglade blir diktatorsfasonerna i rollen som förövare. Upprepningstvång är något som vi alla ägnar oss åt i större eller mindre utsträckning, beroende på hur det känslomässiga bagaget ser ut. Det paradoxala är att trots att upprepningen av gamla erfarenheter är plågsam innebär den också ett slags lättnad – tryggheten i det gamla välkända. Om man ”väljer” rollen som förövare i sitt gamla drama överför man samtidigt de känslor som man inte själv orkar uppleva på mottagarna, till exempel rädsla, förödmjukelse, oro och skräck.

Upprepningstvång och andra psykologiska mekanismer går att förstå, och mönstren går att bryta genom att man gör sig medveten om dem.

 Den som har gjort mest för förståelsen av hur trauman i barndomen formar oss är den polsk-schweiziska psykoanalytikern Alice Miller (1923-2010)  i sin bok ”Det självutplånande barnet”. Barnet är, menar hon, totalt hänvisat till sin omgivning, i klartext föräldrarna, och gör vad som helst för att få deras kärlek och beskydd – även om priset är ett utplånat jag. Den smärta som aldrig får erkännas lagras i det undermedvetna och levs senare ut som upprepningstvång.

Hatet mot SD är inte friskt

Ett annat sätt att omedvetet evakuera psykisk smärta är att projicera den på andra, till exempel som hat. Fredrik Reinfeldts hat mot sverigedemokraterna är extraordinärt. Det är inte friskt. Det går långt utöver den rimliga reaktionen hos en statsminister som inte lyckats uppnå egen majoritet i riksdagen på grund av ett vågmästarparti. Det uppträdande som Fredrik Reinfeldt vid upprepade tillfällen har visat mot detta demokratiskt invalda parti hör hemma i sandlådan och anstår helt enkelt inte någon som gör anspråk på att vara en statsman.

Fredrik Reinfeldt har kompenserat sig. Som elvaåring blev han elevrådsordförande. Som skolgosse i Åvagymnasiet i Täby gick han klädd i kostym. Han har blivit statsminister. Allting borde vara bra. Men det är det inte. Hans sätt att vara vittnar om att han, precis som alla som inte tar itu med sig, traskar runt i upprepningstvångets evighetsslinga. Reinfeldtlabyrinten.

Av de partikamrater och riksdagsledamöter som omger honom krävs att de ska kunna anpassa sig till samma sorts krav som ställdes vid de forna kejserliga hoven: fjäsk och smicker, förtal och svek. Som viljelösa marionetter ska de spela med i hans upprepningsdrama och gå runt i Reinfeldtlabyrintens irrgångar.

Den makt som bygger på sådana förutsättningar är tidsbegränsad.

Litteratur:

Alice Miller: Det självutplånande barnet. 1980.
Anne-Marie Pålsson: Knapptryckarkompaniet. 2011.
Intervju med Fredrik R i Sydsvenskan 19 november 2011:

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

70 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] interview forslag til, hvordan demokratiet kan genvindes i Sverige. Julia Caesar skrev kronikken Reinfeldtlabyrinten om […]

trackback

[…] När boken kom ut skrev jag i krönikan “Reinfeldtlabyrinten” […]

trackback

[…] Hun skrev bogen Knapptryckarkompaniet om sine nedslående erfaringer med svensk parlamentarisme.(Se Söndagskrönika: Reinfeldtlabyrinten.) Interviewet er to år gammelt, men det er højaktuelt for, hvad der forgår bag kulisserne i de […]

HH
HH
11 years ago

Varje gång jag hör Sveriges nationalhymn får jag en obetvinglig lust att invadera riksdagshuset!

trackback

[…] där är många röster att ”köpa” loss. Reinfeldt agerar inom sitt parti som en aggressiv diktator och låter gärna partipiskan vina, och hotar även sina partikamrater att […]

zootsuit
zootsuit
11 years ago

Jag tror Reinfeldt lider av “Narcissistisk personlighetsstörning” Individen uppvisar ett ihärdigt mönster av grandiositet (i fantasi eller beteende), behov av beundran, brist på empati, börjar i det unga vuxenlivet och finns i varierande samband indikerat av fem (eller fler) av följande: 1.) Har en grandios självbild (till exempel överdriver framsteg och talanger, förväntar sig att bli betraktad som överlägsen utan lämpliga meriter). 2.) Är besatt av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet, eller perfekt kärlek. 3.) Tror att han eller hon är “speciell” och unik och bara kan bli förstådd av, eller bara borde umgås med, andra speciella eller… Read more »

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
11 years ago
Reply to  zootsuit

Det skulle kanske kunna vara kännetecknande för en och annan stackars jude, eller självhatande jude`, som anses ha ett tungt och allvarsamt, samt ansvarsfullt uppdrag inför övriga mänskligheten? Den “mänsklighet” som knappt, i jämförelse med juden, nästan inte kan beskrivas vara människor med egna existensberättiganden. Så som den högt uppskattade rabbinen i Jerusalem uttalade när han menade att icke-judar i princip är skapade som tjänare till judar, och “som i princip varande djur i människogestalt”, för att judar själva skall slippa att betjänas av “djur i djurgestalt”? Därmed har också dessa icke-judar, dvs. “djur i människogestalt”, också en mening och… Read more »

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
11 years ago

O.T. Kanske det finns en alldeles medveten “vilja” att verkligen “för-djuriga” människor? Genom det, så stiger i sin tur kanske möjligheterna att kunna påverka genom yttre stimulering av olika slag, massmediala budskap t ex, eller droger av olika slag? Då ökar kanske många människors “främlingskapskänslor för sig själva som människor”? När dessa “djuriska identifieringar”, och existentiella ”o-kultiveringar” pågår, förlorar kanske människor sin mänskliga ”kallelse”? Det är kanske den “krassa” människosynen”, (den materialistiska människosynen?), som ligger bakom, som ideligen skall bekräftas genom de medvetna text-, ord- och bildmanipulationer i det offentliga rummet, där det kanske är meningen att människor alltmer ska… Read more »

joffe
joffe
11 years ago

Julia Caesar för mig är en skribent som skickar raka puckar med gott ämnesval. Precis som i denna mycket intressanta artikel. JC är en ärlig journalist av gamla stammen som forskar och gör en rejäl analys av det hon skriver om. Vilket jobb det ligger bakom att komma med denna info ni just läst. Vilka nu levande journalister ur vänsterskolan gör ens en ansats att gräva efter fakta och att vara sakliga i sitt skriveri? Det är en simpel fråga jag ställer. JC skriver i stort sett som jag alltid tänkt om de år som gått under de 30 år… Read more »

Mossadknullerskan
Mossadknullerskan
11 years ago
Reply to  joffe

“josefina bergfast”
du har varit koprkad nog att kommentera på “seriösa” bloggar och efter att ha kontaktad dom ( mohahahaha) vet jag och dom att du är en man : en djävla brottsling och urkundsförfalskare mao förutom en naziluder förståss
för se, nån fitta
går inte på JB att hitta

Naymlap
Naymlap
11 years ago

Skall detta vara svenska? Eller är det “svinska” för bildade PKiter?

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
11 years ago

Svar till Hmmmm-erskan.. …”….-erskan”….? Som är en “han”?….. ….”förståss”…? Stackars människa…. Någonting i mitt skrivande har upprört vederbörande skribent uppenbarligen. Jag uppmanar denne att i fortsättningen absolut inte läsa vad jag skriver, om jag skulle råka skriva någonting…… Denna uppmaning gäller också Joffe, som skriver……”Ni som kommenterar JC.s artiklar här ovan betänk vad ni skriver och surra inte omkring som i en förvildad bikupa med två drottningar. Jag nämner inga namn men vissa av er är löjeväckande surkart. Dunkla tankar i ordbajs som sprids i hundratals ord i kommentarerna tar jag definivt avstånd ifrån. – Ni pratar och pratar och… Read more »

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
11 years ago

Det slog mig nu att kanske faktiskt både Anonym och Clara är judinnor, som inbillar sig, eller på något vis upplever det som, att jag har uttalat någon form av ”kritisk ståndpunkt”, mot judar, när jag har talat om att Magnus A förmodligen drabbats av ”en släng av paranoid-antigoyim”, (eftersom ordet antisemitism vill användas mot människor utan någon som helst grund därför). Kanske är både Magnus A, Anonym och Clara av judisk härkomst, och känner sig ”trampade på tårna”, (utan någon som helst orsak), och måste då ”rycka ut och attackera” någon som de ”tror” har kritiserat dem själva på… Read more »

Clara
Clara
11 years ago

Forts. följer:
Visa fördragsamhet gentemot allas vår JB och följ andras exempel; ignorera henne och låt svamla fritt i luften. “Skribenter” borde det vara under allas värdighet att bevärdiga med uppmärksamhet.

Clara
Clara
11 years ago

I mina ögon är du den ende självständiga tänkaren i en samling som börjar uppträda alltmer som en sekt i sin blinda dyrkan av sin ” erlöser”
JC. Du behövs och du har om inte annat inspiirerat mig till att tänka själv och inte blint följa concencus varhelst den än uppträder!!!

Ett tips bara; visa skonsamhet gentemot allas vår bydåre

Anonymous
Anonymous
11 years ago

Du representerrar det sunda förnuftet Magnus A och det är alltid ett sant nöje att läsa dig.

Men ödsla inte bort tid på att bemöta den besatta svammeldåren Josefina Bergfast/ Alexandra Alexandersson/ Mikael Måås.
Det göder bara hans ( och det är en han ) känsla av betydelse.

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
11 years ago
Reply to  Anonymous

Ett stor tack till Anonym och till Clara som delger eventuella läsare sådan viktig information som en upplyst inblick i vem och också hur, personen Josefina Bergfast är egentligen. Den svåra uppgiften kan ju eventuella läsare inte alls själva räkna ut. Det är verkligen tur för läsarna, att sådana som Anonym och Clara tar på sig den allvarliga uppgiften att informera om hur det egentligen förhåller sig med personen JB. Anonyms och Claras bedömningar, kunskaper och uppgifter kring personen JB, kan ju ingen ta minste på. (Vilka Anonym och Clara själva är, är ju fullkomligt oviktigt i sammanhanget). Och, som… Read more »

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
11 years ago

P.s. Naturligtvis och högst sannolikt är det ENDAST för Anonym och Clara en ”oerhört viktiga fråga”, (vem JB ”egentligen” är alltså), som inte alls intresserar merparten av läsarna på Snaphanen för fem öre….. Men detta FENOMEN i SIG, är ganska så intressant, (alltså att vilja försöka gå till s.k. ”personangrepp”, och också att försöka bli ”privat och personlig”, mot dem som kanske uttrycker åsikter som inte ”faller i smaken”?.….) Det är nämligen tydligen ett ganska så allmänt förekommande FENOMEN? Också på det samhällspolitiska planet? Där verkar det ofta vara så att när ÅSIKTER framförs, som kanske inte gillas, eller som… Read more »

Kweenkristin
Kweenkristin
11 years ago

Det har varit förfärligt att beskåda Fredrik Reinfeldts förakt och mobbning mot de som opponerar sig och som vill bevara Sverige och den svenska kulturen. Han har tillsammans med andra politiska partier och media svartmålat sina motståndare till multkultiprojektet på ett sådant sätt som man aldrig tidigare sätt . Man har endast läst liknande i historieböckerna när nazisterna förföljde judarna under1930 talet i Tyskland. Man utmålar sina motståndare som rasister och nazister när de varnar för multikultiprojektet och Islamiseringen. Det största hotet mot den svenska nationen är massinvandringen och multikulturalismen och den godtrogna iver med vilket det svenska folket påhejar… Read more »

Tony Ingman
Tony Ingman
11 years ago

Fredrik Reinfeldt skryter ju ofta och gärna med sin utländska bakgrund, och visst kan man
se att hans beteende liknar i mångt och mycket det beteende som många av våra våldgästare
visar upp mot värdfolket. Nämligen arrogans,nedlåtande , otacksamhet,respektlöshet, Att bete sig
som en skitstövel lyfter vare sig F.R eller någon av våldgästerna till en högre nivå, Tvärtom!

Till sign. Magnus A: Sök hjälp för ditt nassesvammel, kanske kan en hjärnskrynklare plocka
ur dig vaneföreställningen att alla som är kritiska till vansinnespolitiken förmodligen står längre
ifrån Nazisterna än du själv.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago
Reply to  Tony Ingman

Man kan ju undra hur dom får ihop det rent logiskt. Av 8 riksdagspartier är SD det enda som försvarar Israels rätt att existera. Dom andra är fullt upptagna med Shit to Gaza och annat dravel. Dessutom finns det både judar och invandrare i partiet. Det enda som inte verkar finnas är mohammedaner, för utom ex-muslimer som Samuel Älgemalm. Men bristen på muslimer räcker väl för att stämpla partiet som höger-extremt. Hade dom bara orkat bemöda sig lite grann så kunde dom ju alltid uppsökt några riktiga nazister och frågat dem vad dom tycker om SD. Men jag är säker… Read more »

Naymlap
Naymlap
11 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Adolf Hitler sa, en kommunist (Magnus) kan också bli en bra nazist!

joffe
joffe
11 years ago

Flyttade från Sverige för 30 år sen med min familj. Vi jobbade stenhårt i Sverige men även som nybyggare i vårt nya hemland! Nu ser vi 10 barnbarn utveckas i ett demokratiskt land utan PK-styrning. .- När familjen med tre tonåringar enades om att flytta sa vi: Europa är forntid, USA nutid och Asia framtid! Jag brevväxlade med den ende schysste politikern under min levnad, Gösta Bohman. En klarsynt man. Läste ni någonsin hans fantastiskt sanna och fina kåserier i SVD på den tiden? Politiskt njutbara! Att tala om Reinfeldt som svenskvänlig och moderat. ACK NEJ! Han svarar inte på… Read more »

Tony Ingman
Tony Ingman
11 years ago
Reply to  joffe

Joffe:

” En mera falsk Premiärminister har vi alldrig haft”
Nej och ändå är det i stark konkurens med en sådan man som Olof Palme!

Evelina
Evelina
11 years ago

Fredrik Reinfeldts förakt för de svaga visar sig i hans i inställning till cancersjuka som tvingas i arbete, gamlas pensioner, slavarbete i Fas 3 etc, etc. Förmodligen har denna attityd att göra med hans relation till den alkoholiserade fadern. Mellansonens fadersuppror träffar just på FR:s ömmaste punkt, då sonen berusad och provocerande tvingats kalla på Säkerhetsvakter för att komma undan det elände han själv ställt till. Märkligt är också att den bidragsföraktande FR endast haft ett arbete utanför politiken och det offentliga – nämligen som försäljare av varmkorv nattetid utanför en illa beryktad restaurang/nattklubb i Täby. Hans inkomster har alltså… Read more »

PK
PK
11 years ago
Reply to  Evelina

Evelina, for nogle år siden var der i pressen en debat om chefer, især i forretningslivet, som var
psykopater.
Jeg lærte, at en psykopat f.eks. kunne være en en person, som var ligeglad med den smerte
han påførte de ansatte. Naturligvis er der ikke tale om ren vold, slag o.a.
Ja ja, det passer jo fint med mange politikere.
De påfører andre smerte, og de er ligeglade.
Hov er politikere ikke humanister? Jo, det siger de jo, men deres tro/ ideologi bevirker
altså at de kan kaldes psykopater.
Jeg kalder dem også ødelæggerne med høj løn og pension.
Hvilken verden…

Magnus A
Magnus A
11 years ago

De gamla vanliga “nassetyperna” ser jag kommenterar här, t ex Robin S (som sagt att han önskar att jag dödas i en krigstribunal när Sverigedemokraterna fått makten) och Josefine B som ofta antytt antisemitism, så det är väl lite “off” att kommentera på ett sänt här ställe, men apropå den mot M hetsande skribentens billiga retorik: En fördel med SD är iofs att de knappast kan “sälja sin själ”…

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago
Reply to  Magnus A

Vad fan svamlar du nu om? Fram med källan där jag påstår att du ska dödas efter nån krigstribunal! Att lands- och folkförrädarna ställs inför rätta har jag säkert skrivit vid några tillfällen. Men det är ju inte min sak att bestämma vilka straff som domstolen ska utdöma. Hade jag fått välja så hade jag hellre landsförvisat er till något av dom 57 mohammedanska paradis som finns på denna jord. Så att den mångkulturella berikningen även kommer er till nytta till slut. Givetvis på livstid. Finns ingen anledning att ni skall få komma tillbaka till landet ni har förstört igen.… Read more »

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
11 years ago
Reply to  Magnus A

Magnus A sa:…..”och Josefina B., som ofta antytt antisemitism”…… Var, när, hur och på vilket sätt har någon som helst “anti-semitiskhet” uttalats? Magnus A verkar ha fått en släng av ”paranoid anti-goyism”? Om en goy, dvs. icke-jude, skulle förespråka ALLA folks rättigheter, och kanske också förpliktelser och skyldigheter (?), att tillföra till hela “den mänskliga familjen”, och till försvar för MÅNGFALDEN i densamma, just sina specifika SÄREGENHETER, så INNEFATTAR DET SJÄLVKLART, och INTE MINST, också ”det judiska folkets” särskilda språkliga och kulturella säregenhet och profil. Denna som OCKSÅ naturligtvis bibringar glädje och rikedom, till resten av ”den mänskliga familjen”, för… Read more »

Citronsmurfen
Citronsmurfen
11 years ago

Mata inte trollet. Det tar bara tid och energi i onödan (vilket kan vara syftet).

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
11 years ago

Det finns en ”folkgrupp” i Europa, som beskriver sig själva som ”vi judar”, som har uttalat sig vilja ”ta ansvar för”, och ”stå i ledningen av” den europeiska livsnödvändiga omställningen till det ”mångkulturella samhället”. Denna folkgrupp har gjort uttalanden om Europa som säger: ”Europa har ännu inte lärt sig att vara mångkulturellt. Men det är nödvändigt för Europa att göra den omställningen. ”Vi” kommer att stå ”i ledningen” för denna omställning och ”vi” kommer kanske att bli attackerade för detta. Men utan ”vår” hjälp till denna omställning, så kommer Europa att gå under.” Om då någon som eventuellt inte är… Read more »

Magnus A
Magnus A
11 years ago

Att kalla M marknadsbrutala… SD är nog mest vänsterextremt idag när det gäller ekonomi. Reglera och detaljstyra, men även vara emot “kapitalistisk verksamhet” som “spekulation”. Förutom att vara det är de de mest oseriösa i att göra en budget. Påstående att de använt Riksdagens utredningstjänst för att beräkna sin budget är komiskt. Ekonomer på alla håll påvisar att en första mandatperiod med lägre invandring är det endast möjligt att spara mer än 20-30 mrd kronor. Betydligt högre belopp ÄR totalt omöjligt. de skulle exempelvis tvinga oss att anta att vi sparade över 300 000 kronor per invandrare och år. SD… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago
Reply to  Magnus A

Höll nästan på att glömma bort vem du var. Eftersom du kallade mig för känd internet-psykopat så ville jag bara påpeka att det numera går att konstatera sådant genom hjärn-scanning. I dare you!! Jag ställer upp på det om du också gör det. Till skillnad från dig så har jag inget att frukta.

Citronsmurfen
Citronsmurfen
11 years ago
Reply to  Magnus A

Trams. Magnus A, det är du som är oseriös och du vet om det.
Du är ett patetiskt troll.

trackback

[…] http://snaphanen.dk/2011/12/04/sondagskronika-reinfeldtlabyrinten/ December 5th, 2011 | Category: Media, Politik […]

Utflyttad svensk
Utflyttad svensk
11 years ago

Sverige måste ha den mest naiva eller dummaste folket på jorden. Kan inte för mitt liv förstå att denna vansinniga invandring får förekomma. Ser inte svenskarna vart det lutar? Det är kört för Sverige. Tack o lov så flyttade jag ut för många år sedan.

Tornuggleman
Tornuggleman
11 years ago

Lika njutbart igen.
Denna gång en närmare titt på Reinfeldt, samt en bra sammanfattning !
Och det skadar absolut inte !
Är själv en fd moderat, vilken blivit sviken av de “nya moderaterna”.

Och vid ankomsten till Helsingborg började uppvaknandet !

Tack “Julia”. Ser fram mot nästa krönika.

trackback

[…] hela artikeln här! Like this:GillaBli först att gilla denna […]

LN
LN
11 years ago

Vad kan vara orsak till denna gränslösa politiska dumhet, denna djupa mentala dysfunktion på det kollektiva planet , som majoriteten av det svenska folket uppvisar. Beror det på att alla som är 50 år och yngre blivit utsatta för statsinducerad social ingeniörskonst (på ¡DAGIS!)? Beror det på fördummande mediapåverkan från främst TV; på en urusel, oinspirerande och kravlös skola; på en devalverad, politiskt korrekt och kulturmarxistiskt influerad universitetsutbildning; på alla ofrivilliga “kosttillsatser” typ ftalater, med östrogenimiterande egenskaper, som finns överallt och i allting och som sannolikt utövar en feminiserande inverkan på mänsklig fysiologi och biokemi. Sannolikt är det ett helt… Read more »

Info
Info
11 years ago

KUNG CARL XVI GUSTAFS JULTAL: MASSINVANDRING ”VÅR ENDA VÄG FRAMÅT” Ni glömmer väl inte den svenske kungens tal till svenska folket julen 2007? Det tal, där han lovordar Sveriges snabba demografiska förvandling från svenskarnas land till alla andra folks land: ”Under året som gått har Drottningen och jag på våra resor och besök träffat många människor som förmedlat ett sådant hopp. Låt mig berätta om några av de här resorna. Nyligen hälsade vi på i en ungdomsgård i Hammarkullen. Det är en av de stadsdelar i Göteborg som, ja, ibland betecknas som ett problemområde. För oss blev det ett inspirerande… Read more »

alle
alle
11 years ago
Reply to  Info

Ja vår konung är oss en riktig – eeeh – promiskuös (?) up-to-date pellefjant.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago
Reply to  Info

Dags att införa republik nu så att vi åtminstone får en chans att rösta in vår fjant, istället för att fjanten som nu föds in i sitt ämbete.

Naymlap
Naymlap
11 years ago

Julia, du ger en verklighetens bild av vår sk. statsminister. Att läsa denna sida är veckans höjdpunkt, det finns inte en sajt till, som kan mäta sig med Julia Caesars och inte minst kommentatorerna, som också är helt fenomenala. Som idag. t ex. “Info” en partiledare i Sverige klarar inte av att skriva svenska. Att vi har lågutbildade politiker visste jag , men att var så dåliga visste jag ändå inte Anynomous och Bernt era kommentarer var korta och precisa. Det är sådant, som vi behöver mera av i Sverige ironi, skämt, satir och politiska vitsar, som driver med de… Read more »

trackback

[…] Läs hela söndagskrönikan här. Inlägget skrevs: 2011-12-04 14:04 Kategori: Blandat ← Tidigare nyhet // Slut på innehåll. Sidfoten följer. […]

Erling
Erling
11 years ago

Som Roald Als sagde om Kenneth Plummer da denne anklagede Als for racisme og i den anledning afslørede at een af hans forfædre havde været slave på Sct. Croix: “Gud, jeg vidste ikke at han var neger.”

Er der nogen dokumentation for at Reinfeldts tipoldefar virkelig var sort eller er det bare noget han siger for at score billige points?

Hans Und
Hans Und
11 years ago
Reply to  Erling

Plottet i den Reinfeldt historie passer næsten alt for godt med plottet i denne sovjet propaganda film:

http://en.wikipedia.org/wiki/Circus_%281936_film%29

Nogen med viden og mulighed for genralogiske undersøgelser burde grave dybere i den Reinfeldtske familie.

alle
alle
11 years ago

Man kan kanske påminna vissa läsare om att så tidigt som år 1991 dök Ny Demokrati (http://sv.wikipedia.org/wiki/Ny_demokrati) upp på den politiska scenen. Partiet var representerat i Sveriges riksdag 1991-1994 och hade “sunt förnuft” som centralt tema i sin politik. Ny Demokratis huvudsakliga profilfrågor var sänkta skatter, kraftigt bantad offentlig sektor samt en mer restriktiv flyktingpolitik, lag och ordning, reduktion av riksdagen till 151 ledamöter samt maktdelning med ett direktvalt statsministerämbete. Partiet krävde kraftigt minskad invandring och med tiden övergick retoriken i främlingsfientliga övertoner och välfärdschauvinism. Partiet krävde också att Sverige borde anslutas till dåvarande EG vilket förblir ett nästan unikt… Read more »

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
11 years ago
Reply to  alle

“Ty INTERnationaaaalen, för alllllla lycka bäääär”……. Kamrater, stå upp och hylla vår kära ledare! Var nu inte motsträviga och motfalls, eller försök inte att sätta käppar i hjulen. Hjulen måste snurra förstår ni väl? Och vem tror du att du är egentligen? Här är vi alla kamrater, och ingenting annat. Vi är alla jämlika och alla har lika mycket värde. Vill du visa dig osolidarisk, och fientlig, samt rasistisk, så varsågod. Vi gillar det inte. Det är nämligen INTERnationaaaalen, som till ALLLLLA lycka skall bära, så det så. Pojkar och flickor, män och kvinnor, vad är det för något? Vi… Read more »

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
11 years ago

P.s. Jag menar naturligtvis EGENTLIGEN: Fram för möjligheterna att bevara MÅNGFALDEN i den mänskliga familjen, utan några värderingar av nedsättande slag i övrigt. Tvärtom. Alla de olika “folken av alla de olika nationerna”, med sina specifika olikheter, både biologiskt/etniskt, men också språkligt, musikaliskt, konstnärligt, kulinariskt, kulturellt och traditionellt osv., behöver ges fulla friheter, och rättigheter, och kanske också skyldigheter, att kunna, TILLSAMMANS MED VARANDRA, förverkliga just sina OLIKA nationers uttryck för mänskligt liv. På alldeles sina egna olika sätt och vis. På så vis berikas hela den mänskliga familjen, av just allas OLIKHET. MÅNGFALDEN ÄR BÄTTRE ÄN ENFALDEN. För ALLA.… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
11 years ago
Reply to  alle

@alle,

Jag håller helt med om dina observationer och kan tillägga att jag röstade på NyD 1991 och 1994.

alle
alle
11 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Ja, allt hänger ju till syvende og sidst på folket självt. Och om ett sådant folk såsom det idag ter sig för undertecknad m fl i stort har blivit så förvekligat, så demoraliserat, så anti-intellektuellt (aftonbladiserat), så räddhågat, så överviktigt (grasserande fetmaepidemi), så “karriär”-suget att fortplantningen sätts åt sidan, så tablett-, alkohol- och bidragsberoende osv så erfordras det ju ett under av rent överbibliska proportioner för att kunna vända på skutan. Åtminstone det som jag själv kan observera i min omgivning gör det helt enkelt omöjligt för mig att tro på svenskarna skall “vakna” – det skulle de lämpligen ha… Read more »

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
11 years ago
Reply to  alle

alle sa:….”gör det helt enkelt omöjligt för mig att tro på svenskarna skall “vakna” – det skulle de lämpligen ha gjort redan på 90-talet –”….. Håller helt med alle här… Men med den hjärntvätt, och med de ord som har använts, som också förmedlat inte bara att den är elak, rasistisk och främlingsfientlig, som har några invändningar kring invandringspolitiken, utan också att dessa, i det stora hela, är emot all form av “utveckling”, samt också med största sannolikhet tillhör de “Misslyckade” i samhället, där det alltså då blir ett “kännetecken” på att man är “lyckad”, om och när man uttalar… Read more »

Naymlap
Naymlap
11 years ago
Reply to  alle

Alle, jag har också kommit fram till samma slutsats.Vi är bara ett litet fåtal, som är vakna ibland det folket. Danskarna har inte fel när de vill förklara varför det finns så många “snälla” svenskar. Svensken har falled i sövn! Jag är medlem i en förening och ibland blir det diskussioner om asylantismus, majoriteten har inget intresse av att få reda på hur det verkligen förhåller sig. Istället blir de sura på den, som vill upplysa dem om verkligheten. Så jag tror inte längre på att Sverige skulle ha en lysande framtid. Enligt dumsvensken så är asylantismus vår framtid eftersom… Read more »

Info
Info
11 years ago

ANNIE LÖÖF SKA RÄDDA SVERIGE! Apropå delvis tystad kritik mot Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt: Här stiger en av hans bundsförvanter i Sjupartiet fram och säger klart och tydligt, att hon har för avsikt att ta över rodret: ”VI SKA VARA IDÉMOTORN I ALLIANSEN Inom alliansen saknas en frihetlig idéutveckling och förnyelse av politiken. Därför tar nu Centerpartiet initiativet till att bli en motor för idéer som bottnar i frihetliga värderingar och framtidstro. Vi ska skissa en vision som ska ta Sverige in i framtiden, skriver Centerpartiets Annie Lööf och Per Ankersjö. – Centerpartiet måste våga lyfta blicken från den dagsaktuella… Read more »

Anonymous
Anonymous
11 years ago
Reply to  Info

Jo, det här är säkert en vision som går hem hos svenskarna. (OBS: ej ironiskt menat!)

bernt
bernt
11 years ago
Reply to  Info

Den här visionen går säkert hem hos svenskarna. (Obs: ej ironi!)

Svenskasvensson
11 years ago

Fredrik Reinfeldt var ju själv mobbad i skolan, kan det här vara ett sätt att ge igen för dom åren, och hans far drack, hans far åkte ju fast för rattfylleri, det var bara tur att ingen skadades. Fredrik Reinfeldts barndom var nog ingen dans på rosor, det är därför han nu har en så sjuk människosyn , jag har aldrig hört talas om hans mor, tror att han är även ett skilsmässobarn, jag tror inte att Fredrik Reinfeldt mår så bra.

rksmrgs
rksmrgs
11 years ago

Ja, han är skilsmässobarn, men först som tonåring. Hans mor (managementkonsult) drev honom hårt, piska och morot. Under sin militärutbildning (fjälljägare, etta) kallades han “Raffe”. Familjen gjorde en markant bostadskarriär under Fredriks tidiga uppväxt, från miljonprogramsområde till exklusiv villaförort.

Kommunalgubben
Kommunalgubben
11 years ago

Välskrivet och intressant. Röstade själv på alliansen 2006 och kunde inte drömma om att rösta på Sverigedemokraterna 2010 vilket jag gjorde. 2006 var invandringen inte i fokus för min del, kände helt enkelt att det vore bra med ombyte vid makten. Jag funderade inte så mycket på frågan då, medvetenheten om hur illa ställt det är med Sverige har växt fram inte minst tack vare Snapphanen och andra fria media. Detta trots att jag i mitt tidigare arbete och boende konfronterats med mångkulturens ” välsignelse”, det var själva omfattningen av alla negativa konsekvenser som gick mig förbi. När vi svenskar… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

Kanske man kan tillägga att 32:an dessutom är ett alkoholist-barn. Uppväxt i en familj med en gravt alkoholiserad fader. Detta har säkert också satt sina djupa spår tillsammans med mobbingen och traumat att ha en förfader som var neger.

Demokratbloggen
11 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Skulle tro det. Med tanke på att han inte hade en fadersgestalt att vara stolt över så fick han söka någon annan. Vem vet, hans farfar kanske inte heller var så mycket att hänga i granen. 32:an kände sig udda, och efter att ha upptäckt farfars farfar hittade han en annan udda person i släkten och här kommer identifikationen och bindningen in, och etnicitetsavundet är ett faktum. Ytterligare en liknelse vid Hitler med andra ord. Hitlers farsa var ju inget vidare trevlig mot sonen, så därför måste alltså Adolf hitta någon annan gestalt att se upp till och identifiera sig… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

Adolf fick tydligen rejält med smörj av farsan har man ju läst. Det lär ha varit en riktigt elak jävel den där Alois, tror jag han hettet om jag minns rätt. Men jag läste också nånstans i fall med pedofiler att det inte är nån ursäkt att själva bli pedofil för att man själv råkat ut för övergrepp under barndomen. Vederbörande menade helt enkelt att man trots allt gör ett personligt val. Fast i 32:ans fall så har vi ju multipla former av traumatiska upplevelser från barndom till ungdom. Därför svårt att avgöra om han egentligen haft något val att… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago

Det er – ett demokratiskt nederlag utan like- såfremt man forventer demokrati i systemer hvor magtens organisering i/og praksis i udstrakt grad har frataget borgeren magt. Kort, sat på spidsen.

bernt
bernt
11 years ago
Reply to  Peter Buch

Ja, och JC skriver om riksdagsledamöterna: “Den som …erinrar sig att han eller hon befinner sig i riksdagen på uppdrag av sina väljare…” Jag skulle tro att dom upplever att det är Partiet som dom fått uppdraget av: det sk demokratiska systemet har i praktiken fråntagit medborgaren makt, som du skriver, Peter.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
11 years ago

Tack till Steen och Stirner för positiv feedback. Vad gäller Moderaterna borde det räcka med ett namn: Tove Lifvendahl. Hon var ordförande för MUF (fram till 2003 om jag minns rätt) och satt i partistyrelsen för M samt var den som drog igång processen som ledde till de nya moderaterna. Ett fullständigt hysteriskt multikulti fruntimmer som mycket tydligt flaggade för det som sedemera har realiserats. Hon bosatte sig i Rosengård under en tid och skrev sen en bok om upplevelsen. Här kommer lite om Tove från DN och SvD anno 2003: “Tove Lifvendahl var den som startade revolten mot den… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
11 years ago

“De som röstade på moderaterna i valet 2006 i hopp om en mer ansvarsfull invandringspolitik har anledning att vara gruvligt besvikna.” Nej, de har anledning att titta sig själva i spegeln och konstarera att de fullständigt struntade i att ta reda på var M och övriga allianspartier ansåg om invandring. Jag är gruvligt trött på dessa, ofta återkommande, påståenden om att man som väljare “har blivit lurad” och att “ingen berättade”, osv, osv. Det är absolut inte sant och detta gäller framförallt inför valet 2006. Allianspartierna var extremt tydliga, både i sina uttalanden och i partiprogrammen. Vad gäller arbetskraftsinvandringen hade… Read more »

Stirner
Stirner
11 years ago
Reply to  Utlandssvensk

God kommentar. Generelt betragtet er det er for let, at klandre en flok politikere for misæren, når man selv har stemt på dem, endda pga. uvidenhed. Det er ansvarsflugt af værste skuffe, og det ses også i den danske debat, at man mener sig forrådt af en flok udefinerbare “politikere” man selv har stemt på.

XY
XY
11 years ago

Intressant psykologisk exkursion, eller introspektion. Mobbingmentaliteten eller det hårda styret finns dock överallt, på de flesta arbetsplatser och till och med i familjer. Intressant!

70
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x