1
sep
Seneste opdatering: 2/9-12 kl. 1844
65 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Det mullrar i de svenska kommunerna. Om man lägger örat till marken hörs ett dån som förebådar ett kommande skalv. I flera decennier har Sveriges invandringspolitik saknat verklighetsförankring. Någonstans kommer det att brista. Naturlagar gäller även invandringspolitik. I all perverterad utveckling finns en punkt där allting kraschar. Vi ska inte räkna med att politikerna självmant kommer att ändra kurs. De har målat in sig i ett hörn och effektivt bakbundit sina egna händer med epitet som ”rasist” och ”främlingsfientlig”. Det behövs en katalysator, en utifrån kommande kraft som får allting att brisera.

Just en sådan kraft har politikerna, utan att själva inse det, bjudit in i landet: somalierna. Med sin totala brist på anpassning till det svenska samhället och alla andra samhällen som de flyttar till är somalierna den katalysator som Sverige i sin nöd länge har ropat efter. De kommer som gudasända och är helt enkelt droppen som får bägaren att rinna över. Den försörjningsbörda som den somaliska invandringen tvingar på svenska folket skapar så stora sprickor i det svenska samhället att invandringsvansinnet inte längre går att dölja eller bortförklara. Nu återstår bara den bistra sanningen.

Nittio procent av somalierna lever på försörjningsstöd

I min förra krönika, ”Blåsningen”, beskrev jag de allt högre nödropen från kommuner som sviktar under trycket av den somaliska anhöriginvandringen.  Eftersom somalier sällan kommer ut på arbetsmarknaden och kan försörja sig själva blir de en extraordinär påfrestning för de mottagande kommunerna. Nittio procent lever på försörjningsstöd.

Kostnaderna uppgår till miljardbelopp, och belastningen på skattebetalande kommuninvånare är enorm. I exempelvis Katrineholm har bara 4 procent av somalierna fått arbete. 96 procent lever på bidrag. Invandrarna utgjorde 2010 en minoritet på 13,9 procent av Katrineholms befolkning men fick 56,8 procent av försörjningsstödet. Bilden är ungefär likadan i alla de kommuner som nu skriker på hjälp, förutom några där det är ännu värre ställt, som Växjö, Nässjö, Borlänge och Söderhamn.

Avtalet med mp kommer att fälla regeringen

Innan sådana här nödrop kommer ut i offentligheten har det gnällts rejält off the record i kommunerna i flera år. Kommunpolitiker försöker i det längsta hålla masken och visa lojalitet mot partikamraterna på riksnivå. Lika stark är drivkraften att bevara en självbild av ”solidaritet” och ”godhet”. När maskerna rämnar och problemen görs offentliga har splittringen redan gått långt. Det är bara början av en smärtsam anpassning till verkligheten vi ser nu. Det kommer mer, mycket mer. Den borgerliga alliansregeringens överenskommelse med miljöpartiet om att underlätta anhöriginvandring från Somalia kommer att visa sig som det desperat ödesdigra misstag den i verkligheten är. Missnöjet pyr framför allt bland de moderata väljarna.

Överenskommelsen är den murbräcka som förr eller senare kommer att kosta alliansregeringen den makt som den så ivrigt trängtar efter att behålla. Regeringen vet det, och panikåtgärderna har redan börjat avlösa varandra. Någon väg tillbaka finns inte. Händerna är som sagt bakbundna och repen vältvinnade. Har man tagit fan i båten får man ro den i land och försöka muta kommunerna till lydnad och tystnad genom att strö ut ett lämpligt antal miljarder av skattebetalarnas pengar.

Erik Ullenhag lever i sagornas värld

I torsdags kom nyheten att kommuner som tar emot somaliska anhöriginvandrare ska få dela på 1,3 miljarder kronor i bidrag från staten. Pengarna ska delas ut under fyra år. Dessutom ska de somalier som kommer hit ha rätt till etableringsstöd, det vill säga statlig försörjning i två år och därefter full rätt att leva på kommunalt försörjningsstöd och slippa arbeta. Att de somalier som redan befinner sig i Sverige ska försörja de anhöriga de tar hit är inte ett alternativ som finns ens på papper. Kravlösheten är total.

”Flyktingpolitiken är ett NATIONELLT åtagande” betonade integrationsminister Erik Ullenhag (fp), utan att antyda att det är kommunerna som får bära bördan av åtagandet.

Erik Ullenhag lever i sagornas värld. Markkontakt noll. Han har regeringens särskilda uppdrag som lögnhals och propagandaminister. Det är ingen slump att just han har valts till det uppdraget. En avgörande kvalifikation är att han i likhet med historiens övriga propagandaministrar inte besväras av innehav av något samvete. Hans inre är alldeles blankt, lika nollställt som det lilla renskrubbade gosseansiktet. På den plats där samvetet skulle ha suttit har han ett arkiv fyllt till brädden med politiskt korrekta lögner. Vid behov plockar han bara fram några floskler ur arkivet och försöker se ut som om han själv tror på det han säger. En enastående skådespelarprestation i sitt slag.

Vi ska akta oss för Erik Ullenhag

Erik Ullenhag uttalar besvärjelser. Som den här:

”Målsättningen är att människor som kommer till Sverige vill och kan arbeta och lära sig det svenska språket. Jag tror att vi ska akta oss för att hamna i en situation där vi förutsätter att exempelvis somalier inte ska kunna komma i arbete.”

Amen! ”Målsättningen är att människor kan och vill arbeta…” Målsättningen? Och om de varken kan eller vill? Det som var och en kan se med egna ögon, att somalier sällan kommer i arbete, och kanske inte ens vill arbeta – det ska vi akta oss för att förutsätta. För min del tror jag att vi ska akta oss för Erik Ullenhag. När regeringens politik faller samman blir det Ullenhag som får gå först. Men han behöver inte känna sig ensam. Han kommer att få sällskap av bland andra statsminister Fredrik Reinfeldt (m) och näringsminister Annie Lööf (c).

Södertälje: Raseri över orättvisan

Knappt hade regeringen kastat ut mutpaketet förrän sprickorna i kommunerna djupnade ännu mer. Kommunalrådet Boel Godner (s) i det svårt mångkulturberikade Södertälje rasar över orättvisan.

”Regeringens stöd för kommuner som tar emot somalier känns som en direkt provokation mot Södertälje” säger hon. ”Jag blev oerhört upprörd när jag hörde att hela stödet skulle gå till kommuner som tar emot somalier. Och att man motiverade det med att det är så svårt för dem att få jobb. Södertälje har den högsta kostnaden för försörjningsstöd i landet och hälften av stödet går till irakier som inte fått jobb.”

”Regeringen struntar i Södertälje”

Boel Godner hade hoppats och trott att Södertälje skulle kunna få del av regeringens integrationssatsning. Kommunen har tagit emot 8 000 irakier, och fortfarande kommer anhöriga till dem och bosätter sig i Södertälje. Ytterst få kommer ut på arbetsmarknaden. Kostnaden för försörjningsstöd till utrikes födda i Södertälje under 2010 var drygt 252 miljoner kronor.

”Regeringen är ju väl medveten om att detta gett oss stora extrakostnader och andra påfrestningar. Men regeringen struntar i Södertälje. Det är ju helt orimligt att Södertälje och några andra kommuner ska bestraffas för att vi tagit ett större ansvar än andra kommuner”

säger Boel Godner. Nyligen var hon ett av Södertäljes rödgröna kommunalråd som publicerade en debattartikel där de ber att få slippa ta emot fler invandrare och flyktingar.

Antalet somalier blir sexsiffrigt

1960 fanns det inte i någons föreställningsvärld att tiotusentals somalier skulle komma att bosätta sig i Sverige. Då fanns inte en enda somalier i landet, och det är bara drygt femtio år sedan.1970 var de sexton stycken. 1980 hade de ökat till etthundra. 1990 var de 1 441. År 2000 var de 13 082. 2010 var de 37 846. Hur många de kommer att bli är det ingen som vet, men antalet kommer med säkerhet att bli sexsiffrigt inom en nära framtid. Sverige tar nämligen emot flest somalier i Europa, och somaliska kvinnor föder i genomsnitt 6,3 barn.

Medan antalet asylsökande somalier i övriga Europa sjunker, stiger det lavinartat i Sverige. Tiotusentals somaliska anhöriga väntas få uppehållstillstånd i Sverige i år och nästa år, men ingen vet egentligen hur många som kommer.

Det svenska klimatet gör dem sjuka

Vad är det som lockar somalierna till Sverige? Ja, inte är det klimatet. Det är givetvis de generösa och kravlösa svenska välfärdssystemen med möjligheter till livstidsförsörjning som utgör en oslagbar magnet både för somalier och andra invandrargrupper. Det solfattiga svenska klimatet gör somalierna sjuka. Alla jordens befolkningar är av evolutionen adapterade till den miljö där de föds. Mörkhyade personer är naturligt anpassade till ett varmt och soligt klimat. När de flyttar till en solfattig miljö på andra sidan jordklotet är de inte rustade för livsbetingelserna där. Det visar sig bland annat i att autism är 3-4 gånger vanligare bland somaliska barn bosatta i Sverige än bland svenskfödda barn.  Man talar om en ”autismepidemi” bland de somaliska barnen. Misstankarna att skadorna beror på D-vitaminbrist hos mödrarna växer sig allt starkare.

”För lite solljus kan vara en avgörande faktor bakom den dramatiska ökningen av autism i Sverige. Skillnaderna i sol mellan Sverige och Somalia kan mycket väl vara orsaken till att autism bland somaliska barn har blivit så mycket vanligare i Sverige än i det gamla hemlandet ”

skriver läkarna Susanne Bejerot och Mats Humble.  Inte bara är det svenska klimatet extremt solfattigt – de somaliska kvinnorna går dessutom omkring i tygtält som hindrar solljuset från att nå huden och bilda D-vitamin.

Somalier lyckas sämst av alla invandrargrupper

Somalier är över hela världen den invandrargrupp som har lägst utbildning (flertalet är analfabeter), lägst deltagande i arbetslivet, lägst grad av egenföretagande, som tar emot mest socialhjälp, har sämst ekonomi och är sämst integrerade. Även i Storbritannien, som har haft somaliska invandrare i mer än 100 år, är problemen fortfarande stora i den somaliska gruppen med kronisk arbetslöshet, dåliga bostäder, analfabetism och ensamstående mödrar med många barn.

”Vad tusan gör 16 943 somalier egentligen i Danmark?” frågade Sören Espersen i danska Jyllands-Posten  sedan ett stort skattebedrägeri avslöjats i Danmark där 92 procent (248 av 269 undersökta) av somalierna undanhöll miljonbelopp från beskattning.

Men det var inte i första hand skattebedrägeriet som föranledde Sören Espersens fråga. Det var det faktum att somalier i Danmark – precis som i Sverige – lever i ett parallellsamhälle som är isolerat från det danska samhället och där islam, familjen och klanen styr. De bor i ghetton där de fortsätter med sina somaliska liv utan kontakt med den infödda befolkningen. Varje år skickar de miljontals kronor hem till sina klaner i Somalia. Det är där de har sin lojalitet, inte mot sitt nya hemland.

”Jag undrar varför vi överhuvud taget har somalier boende här i landet när de inte har det minsta intresse för Danmark eller för det danska folket. Jag undrar varför Danmark underhåller och försörjer en stor grupp människor som bara har förakt till övers för oss och vårt sätta att leva” skrev Sören Espersen

.Bara tre av tio klarar grundskolan

Den bästa och mest djupgående beskrivning av somalier som har gjorts i Sverige är Christer Lövkvists artikelserie i Göteborgs-Posten från 2007.Det han fann var bland annat:

• Att varannan somalisk kvinna inte lever med sina barns far. Skenskilsmässor är mycket vanliga för att få mer bidrag.
• Att bara tre av tio somaliska ungdomar har fullständigt betyg från nionde klass i grundskolan.
• Att var femte ung somalisk man har varit misstänkt för våldsbrott.
• Att nästan hälften av somalierna hade noll i arbetsinkomst 2005.
• Att en stor andel av de somaliska männen missbrukar drogen kat.

Katalysatorer för en ohållbar invandringspolitik

Det ser ju inte särskilt hoppfullt ut. Somalier medför mycket stora påfrestningar för alla samhällen där de slår sig ner. Men om man ser somalierna som katalysatorer för en ohållbar invandringspolitik, en grupp som kommer att få allting att rasa fortare än vi kunnat tro? Då kommer saken i ett annat läge. I ett samhälle där PK-stinna politiker och journalister ursinnigt förnekar fakta trots att de står rakt framför näsan har somalierna, sig själva ovetande, ett angeläget uppdrag som de är oslagbart väl kvalificerade för: att punktera den svenska invandringspolitiken.

Ju fler de blir, desto mer effektivt kommer de att slå hål på alla floskler och myter om vilken berikande jättevinst invandringen är för Sverige. Med deras hjälp kommer det inte längre att gå att mörklägga den beska sanningen. Skygglappar hjälper inte längre. Allt kommer att bli tydligt och klart.

Allt svårare att stå till svars för dubbelmoral och hyckleri

Vi kan förutse att flyttlassen med mångkulturförespråkande nöjesprofiler, Expomedarbetare, människorättsaktivister, invandringsexperter, antirasister, journalister, författare och politiker gissningsvis inte kommer att öka lavinartat till somalietäta bostadsområden i exempelvis Katrineholm, Flen, Eskilstuna, Örebro, Borlänge, Växjö, Ludvika, Nässjö, Lindesberg eller Söderhamn. Där väntar annars utomordentligt goda möjligheter att få uppleva mångkulturen inpå bara kroppen.

Tvärtom, ”the white flight” från invandrartäta områden kommer istället att fortsätta öka i omfång och intensitet. Det kommer att bli allt svårare för de mångkulturvurmande PK-eliterna att stå till svars för sitt hyckleri och sin dubbelmoral. Och samtidigt allt svårare för kommunpolitikerna att få sina budgetar att gå ihop, trots de statliga mutmiljarderna.

Vi kan luta oss tillbaka, somalierna gör jobbet

På kortare tid än någon kunnat tro kommer somalierna att göra det jobb som invandringskritiker länge har stretat med i motvind och störtskurar av rasismbeskyllningar. Nu behöver vi bara luta oss tillbaka och låta somalierna göra jobbet. Under deras inverkan kommer Sveriges floskulösa invandringspolitik att falla ihop som ett korthus och den offentliga lögnen ligga och sprattla naken och avslöjad. Sverigehatande politiker kommer att bytas ut mot andra som ser det som sin uppgift att värna Sverige och den svenska befolkningen.

Vi har all anledning att vara tacksamma mot somalierna.

Tidligere kronikker af samme forfatter.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
65 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] En lång rad drabbade kommuner har i skrivelser och uppvaktningar hos regeringen protesterat mot de påfrestningar som det hämningslösa mottagande av flyktingar/invandrare innebär. Se tidigare krönikor; ”Syriens sak är inte vår”, ”Blåsningen”  och ”Katalysatorerna”. […]

Micke H
Micke H
8 years ago

Ännu en lysande söndagskrönika av Julia! Tackar för en välskriven och intressant krönika!

trackback

[…] En lång rad drabbade kommuner har i skrivelser och uppvaktningar hos regeringen protesterat mot de påfrestningar som det hämningslösa mottagande av flyktingar/invandrare innebär. Se tidigare krönikor; ”Syriens sak är inte vår”, ”Blåsningen”  och ”Katalysatorerna”. […]

Arvid Bengtsson
Arvid Bengtsson
9 years ago

Jag befarar att Julia Caesars tes är fel. Somalieinvandringen kommer nog att vara en katalysator, men inte för en mera restriktiv invandringspolitik. För det är svensken alltför konflikträdd och kuvad. Det som somalieinvandringen däremot kommer att katalysera är det totala sammanbrottet av samhällssolidaritet, och på sikt därmed hela välfärdssamhället. När olikheterna mellan olika grupper blir förstora försvinner känslan av gemenskap och möjligheten till identifiering, “Det kunde vara jag eller mina barn”. Vad som kommer att hända är att allt större grupper inte med skattemedel kommer att vilja finansiera andras uppehälle, och det är nog också en av avsikterna med moderaternas… Read more »

Läsare
Läsare
9 years ago

Visst är somalierna en katalysator, men glöm inte att syrierna kommer i tuvor de också. Tillsammans kan de stjälpa lassen, dvs kommunerna. Det är två år kvar till valet och mycket kan hända. Bl.a annat hoppas jag på att våra grannländer förklarar Somalia som ett land som inte är särskilt asylberättigande, börjar repatriera, så kontrasterna blir extra stora mot Sverige. Då bara måste folk vakna och inse att våra politiker ljuger, är senfärdiga till insikter och handfallna inför nödvändiga åtgärder. På två år kan samhällsservicen försämras ännu mer och invandringsmaskinen kräva motsvarande mer. Kanske tillräckligt för att ‘högerextremistiska’ partier kan… Read more »

trackback

[…] svenskar blåögda eller vad? Inte så länge till kanske eftersom det börjar koka ute i landet och svensken blir nog snart rödögd av att behöva se rött. Om vad som händer och sker på […]

S R Larson
9 years ago

Tack för ännu en utmärkt krönika, Julia! Men ingen ska tro att det svenska invandringskaoset kommer att få ett fredligt slut. Sverige är bortom den punkten. Det finns många tecken på det. Vi har inte bevittnat kollapsen av en industriell demokrati sedan Weimar-Tyskland bröt samman. Grekland är det närmaste vi kommer idag, och det är talande att 40 procent av rösterna i valet i juni gick till auktoritära eller totalitära partier. Svenskarna är ju som bekant långt mer aninglösa och regimlojala än t.ex. grekerna, så det krävs mycket mer sönderfall innan de reagerar. Men i slutändan kommer svensken att reagera… Read more »

Asdic
Asdic
9 years ago

Av någon märklig anledning så väljer somalier att “emigrera” till Sverige, bla för att det är oroligheter i huvudstaden Mogadishu. Det är inte som så att det är väpnad konflikt i hela Somalia, utan det är pågående maktkrig mellan olika klaner, vilket är koncentrerat till Mogadishu. Det finns otaliga andra fredade länder dessa “flyktingar” kan välja att åka till, bla ett eget “hemland”, Somaliland. En Afrikansk framgångssaga, som du garanterat inte fått höra om i svensk mainstream-media. http://blogghelvetet.be/somaliland-och-somalier/ Men hvor forferdelig er det i Somalia? The U.N. is calling on Western countries to increase their aid and to start accepting… Read more »

Asdic
Asdic
9 years ago

Stakkars våre søte brødre i Sverige. Hva holder de på med?

Per-Olof
Per-Olof
9 years ago

Julia, jag hoppas innerligt att det blir som du förutspår, men jag är rädd att det kommer att bli så mycket värre i vårt arma land innan bägaren eventuellt rinner över. Protestera mot vansinnet kan var och en göra på valdagarna, men det kommer att ta tid innan vi har en regering som vågar värna om Sverige och den egna befolkningen. Men då kommer det sannolikt att vara för sent. “One day, millions of men will leave the Southern Hemisphere to go to the Northern Hemisphere. And they will not go there as friends. Because they will go there to… Read more »

Utflyttad svensk
Utflyttad svensk
9 years ago

Svenskarna måste vara det dummaste folket på jorden. Som låter politikerna förstöra landet för många år framöver.
Ni har en hel del att lära från amerikanerna som marscherar och protesterar hela tiden. T. ex under vietnam kriget. Såg
det själv i slutet på 60 talet. Ni vet hur det gick. Det gäller för det svenska folket att säga ifrån om ni är emot denna
vansinniga invandring. Tror inte det ligger i svenskarnas natur att protestera. Dem bara tackar och tar emot vad stollarna
gör i Stockholm. Skyll er själva, det är eran och era barns framtid som står på spel.

trackback

[…] Läs även söndagskrönikan, ”Katalysatorerna”. […]

LarsS
LarsS
9 years ago

Kære Julia, nu må du ikke være så negativ og realistisk. Selv har jeg ingen fordomme og synes at I svenskere udenfor MSM- og PK miljøet ser alt for sort på fremtiden. Som om I (jeg skriver I for jeg har noteret mig at du har “venner” med samme bagstræberiske og konservative attituder) ønsker alt det gode og skønne udenfor synsfeltet af jeres naivblå øjne. Det minder mig om min kone der forleden bad mig gå ud med affaldet, og da jeg svarede at det havde jeg allerede gjort, bad hun mig gå ud og holde opsyn med det. Tro… Read more »

XXXXX
XXXXX
9 years ago
Reply to  LarsS

Rejs til Afrika.
Der er masser af negre, du kan hænge ud med.
Du kan måske lære, at spille på bongotrommer eller olietønder.
Eller bare sidde sammen med dine negervenner,
under en palme, og vente på der kommer en hvid mand og fodre jer med bananer.

LarsS
LarsS
9 years ago
Reply to  XXXXX

Jep, jeg er ved at undersøge snarlige afgange med m/s sarkasme, håber ikke vi går ned undervejs, men skulle det ske så er der forhåbentlig en ironisk tømmerflåde der kan redde os i land!

http://www.youtube.com/watch?v=tO199DQ2gWY

Oh My Sweet Goodness!

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago
Reply to  LarsS

Sveriges gyldene främtid – högtutbildade “ingeniörer”, “läkere” &”forskare” från Somalia 😉

http://www.youtube.com/watch?v=rVz3GgAWUyM

Diktaturens Kreatur
Diktaturens Kreatur
9 years ago

Tack för en fin söndagskrönika Julia. Jag är inte lika optimistisk som dig om att vi nalkas slutet på det mångkulturella projektet och att Somalierna kommer att fungera som katalysatorer inom en snar framtid. Jag fruktar att det kommer att bli mycket, mycket värre innan det kanske kan bli bättre. Det är inte ens säkert att det svenska folket är i skick och är kapabla att vända den här dysfunktionella utvecklingen som pågått sedan 1975. Det svenska folket har idag en motståndskraft som inte är mycket bättre än det Nord – Koreanska. Årtionden av nyspråk och propaganda har förlamat denna… Read more »

elwee
elwee
9 years ago

Tack Julia för att du ser något positivt som kanske kan hända med de invällande somalierna …

Jag har haft svårt att hitta något bra med det, men din artikel ger ett litet hopp :o)

Magnus32
Magnus32
9 years ago

Som av en händelse fylldes största delen av Svenska Dagbladet idag av rubriken “Utsatta afrosvenskar” med tillhörande bild. Hatbrotten mot dem hade visst ökat med 6%. Nu är naturligtvis hatbrott oursäktliga oavsett om de begås mot eller av somalier men det är realistiskt att utgå ifrån att ökningen inom kort blir 60% eller mer. De somaliska livsstilen är provocerande i varje västerländskt samhälle. Och provokation leder lätt till konfrontation. Redan 2010 fick 39% av alla somalier som beviljades asyl i EU 27 det i Sverige (källa: OECD), som inte ens har 10 miljoner invånare jämfört med över 500 miljoner i… Read more »

Katinka Glahd
Katinka Glahd
9 years ago

Jag gråter för mitt folk och mitt land.Apokalypsens fyra ryttare rider upp över kullens krön. De bebådar ofärd ,våld och död! Detta vansinne som utbrett sig i Sverige när det gäller importen av bidragsberoende analfabeter, för att säkra fariseernas positioner i templet Sverige,där miljonerna av våra skattepengar försvinner på lyxfester ,godhetspolitik ,på personers bekväma liv på sina förrädarsolder i “flyktingbransc hen”kommer salltmer sin slutgiltiga lösning av svenskarnas vara eller inte vara nära,för att slutföras inom en snar framtid.Dessa folkförrädare som utan att tveka har sålt ut sitt folk och deras barn och barnbarn har öven sålt sina egna avkommor! Somaliersunamin… Read more »

Anders Den Andre
Anders Den Andre
9 years ago
Reply to  Katinka Glahd

Du våndas av tanken att på något sätt försöka hitta en väg igenom, och ut ur, detta. För dig själv, och dom du känner gott för. Utöver det finns det en liten, liten tröst : Det största flertalet av dom som kommer att drabbas av tsunamin finns det ingen anledning att spilla tårar över. Vad som händer när ett kranium sparkas in är att det som tidigare utfördes genom symboliska handlingar, övergår i fysisk handling. Den som fysiskt får sitt kranium insparkat bör rent statistiskt i dom flesta fall tillhöra den grupp som tidigare vunnit sin självrespekt och sociala status… Read more »

Naymlap
Naymlap
9 years ago

Åter igen en förnämlig artikel av Julia Cesar. Det stämmer, som hon skriver vi får skräpet. Därför Sverige kör efter mottot; “Ju sämre desto bättre”! Inte bara i denna frågan utan i mycket annat också. Jag vill gärna tro att, hon har rätt i att, svenska folket skulle vakna men, jag har mina dubier om detta. Andra länder använder sig av reella eller påhittade fiender vid djupa kriser. Vad jag kan se har vi inget behov av några fiender med det svenska folket, som vänner. Därför svensken är sin egen värsta fiende. Att ta in arbetskrafts invandrare från menaländer när… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago

“Kulturberikningen” af stakkels Sverige fortsætter planmæssigt: http://www.bt.dk/udland/13-aarig-pige-myrdet-i-sverige-to-broedre-anholdt 13-årig pige myrdet i Sverige – to brødre anholdt Af Rikke Struck Westersø Søndag den 2. september 2012, 08:51 Updated: 13:03 En 13-årig pige blev i går eftermiddag dræbt i en lejlighed i en boligblok i Täby nord for Stockholm. To mænd er anholdt. Den ene af mændene bor i samme opgang, som pigen og hendes familie. Drabet skal have foregået ca. klokken 15.30, og blot en halv time senere blev de to mænd, der er brødre, på hhv. 31 og 28 år anholdt, skriver svenske Aftonbladet. – De blev pågrebet på gerningsstedet,… Read more »

Maja Dacke
Maja Dacke
9 years ago
Reply to  Bjovulf

Och i god svensk ordning skyller bröderna på varandra och ingen blir fälld som mördare …

Misslyckande
9 years ago

17 argument mot massinvandring 1990-2016 för “antirasister” svara på http://misslyckande.wordpress.com/2012/09/02/1970/ Erik Ullenhags världsbild kartlagd Flyktingar tvingas flytta där jobben finns 1994: Orter med goda möjligheter till en introduktion – 2012: 400 av 10.000 flyktingar jobb efter introduktion År 1990: 50 utsatta bostadsområden – år 2005: 156 utanförskapsområden år 2012: xxx utanförskapsområden? 2012: 6000 praktikplatser åt flyktingar per år – 2012: 7500 fler asylsökande 2012: 6000 praktikplatser åt flyktingar per år – 2012: 24.681 asylsökande 2012: Erik Ullenhag – 600.000 går till jobbet – 1980-2011: 1,5 miljoner PUT 2012: Erik Ullenhag – 600.000 går till jobbet – 2000-2011: Arbetslösa invandrare ökat… Read more »

Charlie Lindh
Charlie Lindh
9 years ago

Hej Julia Ceasar

Tack för en välskriven krönika. Din känsla för att bygga upp dystopiska stämningar är något alldeles särskilt. Det ska bli intressant att se om du får rätt, i att korthuset nu kommer rasa samman.

Vänligen,
Charlie Lindh

PK
PK
9 years ago

ÅH , det så varme foto af Erik Ullenhag er en fint billed af , hvorfor helvedet har ramt
og stadig rammer Sverige.
Her er Mr. Godhed himself…

trackback

[…] amerikansk action-skådespelare men som även kan användas för Julia Caesars söndagskrönikor. Dagens krönika är inget undantag, nedanstående citat styrker detta. Det mullrar i de svenska kommunerna. Om man […]

flumnisse
flumnisse
9 years ago

Socialism An economics professor at a local college made a statement that he had never failed a single student before, but had recently failed an entire class. That class had insisted that Obama’s socialism worked and that no one would be poor and no one would be rich, a great equalizer. The professor then said, “OK, we will have an experiment in this class on Obama’s plan”. All grades will be averaged and everyone will receive the same grade so no one will fail and no one will receive an A…. (substituting grades for dollars – something closer to home… Read more »

Anders Den Andre
Anders Den Andre
9 years ago
Reply to  flumnisse

Very true. But…
“2. What one person receives without working for, another person must work for without receiving.”
should be true as well for the capitalistic system, shouldn’t it? (Unless Marx is completely wrong)
It is called “profit”, isn’t it?

I think, that the fact that the socialistic system does not function, should not lead us to the conclusion, that the opposite system, or any other system, necessarily function less disastrously.

Bernt
Bernt
9 years ago

Katalysator! Jag fick skärpa mig där, är ovan att tänka kemi, men visst var det nåt som påskyndar en process utan att själv förändras, fick man lära sig. Det verkar ju stämma! Men vart det hela kommer att leda till är jag tyvärr inte säker på.

F-man
F-man
9 years ago
Arvid Falk
Arvid Falk
9 years ago

Begriper Julia eller någon annan, varför Reinfeldt inte utnyttjar möjligheten att dra i nödbromsen betr. inflödet (a la Luciabeslutet)? Han är ju rimligen inte omedveten om, att den stora invandring som Labour drog igång i Storbritannien bidrog till, att Labour förlorade valet. Och ingen sittande regering vill förlora ett val! Om inflödet hade varit planerat till *början* av en mandatperiod, så skulle jag inte varit fullt så frågande. Men, det är 2012-2014 med ett val 2014, som Reinfeldt accepterar att kranen för inflödet står öppen, trots alla problem som han därmed påför väljarna under tidsperioden före valet. Om väljarna känner… Read more »

Anders Den Andre
Anders Den Andre
9 years ago
Reply to  Arvid Falk

En faktor kan vara : Sverige är inget självständigt land, och har därför ingen prioritet när besluten fattas. Det är “större”, “globala” hänsyn som tas. En annan : They are all puppies. Det spelar ingen roll om det är Parti1 eller Parti2, eftersom The Puppetmaster håller i trådarna i vilket fall. The Puppetmaster är dold, och kan därför inte direkt diskuteras, bara postuleras. Det viktigaste för Kapten Ärr bör vara att känna sig trygg i att det löfte som The Puppetmaster givit honom, om att han ska lyftas ut ur landet när det smäller, och ges ett skyddat boende i… Read more »

Anders
9 years ago

Mycket välskrivet. Tack ska du ha!

Naivtive
Naivtive
9 years ago

Det talas så mycket om hur lång tid det tar för den eller den kategorin invandrare att komma i sysselsättning, men aldrig hur denna finansieras. Den enda parametern för sysselsättningen som borde vara relevant är nettobehållningen till statskassan. När det gäller den mesta invandringen från MENA-länderna och liknande kulturer står staten för kulorna så skatteinbetalningarna blir endast en liten återbäring för skattebetalarna. Inte mycket att glädjas över med andra ord. Beslut om ansvarsbefrielse typ bolagsstämmor eller föreningsårsmöten borde vara obligatoriska även för politiker och inte som nu att allt som kommer över en ljugande politikers läppar anses vara valfläsk och… Read more »

Olav
Olav
9 years ago

Er det noen som vet hvordan verden forøvrig ser på innvandringspolitikken som er praktisert i deler av Vesten under dekke av demokrati?
Rent historisk er jo dette nokså ruvende, med tanke på at det rammer samfunn som tidligere var trygge både fysisk og økonomisk.
Så er det også helt motsatt av hva generasjonene før oss ville gjort, der betingelse for innvandring var knyttet til selvforsørgelse og nytte for samfunnet.
Dette må da vekke forbauselse hos mange der ute, i all sin absurditet?

Tony
Tony
9 years ago

Man kan inte undgå att känna skadeglädje över Södertäljes situation, när nu deras kommunalråd står och gnäller över att kommunen blir utan det miljardstöd som istället ska ösas över icke jobbande Somalier! Men var det inte det förra kommunalrådet Anders Lago som stod i New York och skröt och slog sig för bröstet och hävdade att lilla Södertälje minsann tog emot fler Irakier än vad USA som förde krig där gjorde. Man undrar ibland om politiker är helt tomma i burken! Var det så svårt att räkna ut när dom tog ut kompass- riktningen att man skulle komma till en… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
9 years ago
Reply to  Tony

Man undrar ibland om politiker är helt tomma i burken! Var det så svårt att räkna ut när dom tog ut kompass-
riktningen att man skulle komma till en ohållbar situation ?

Svenska politiker struntar i de långsiktiga konsekvenserna av sin ansvarslösa politik.

Tony
Tony
9 years ago
Reply to  Arvid Falk

Ja i så fall blir ju deras räddning att fly landet , men det blir kanske inte så lätt
landsförrädare är sällan populära , var dom än kommer ifrån.Det är väl bara här
i landet som man släpper in allt osorterat!

Maja Dacke
Maja Dacke
9 years ago
Reply to  Tony

Pengar öppnar dörrar och luktar inte.

Anders Den Andre
Anders Den Andre
9 years ago
Reply to  Tony

En annan sida av Södertälje-gnället är den absurda tron att Kapten Ärr och han skumpaner har en tillstymmelse till hjärta eller medkänsla i kroppen.
Irakier var i ropet för åratal sedan, och är av intet värde.
Somalierna är ännu inte här, och får därför all uppmärksamhet, allt värde.
När somalierna väl kommit på plats, och det är dags för Syrien, kommer inget intresse alls att ägnas åt veteranerna.
PK kräver ständigt nytt kött.

snowflinga
snowflinga
9 years ago

Istället för att hjälpa somalierna att bygga upp sitt land så sprids de ut över Europa och Norden. Det hjälper varken somalierna eller europeerna. I Sverige där politikerna har bestämt sig att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle, en politk som kan ha oanade konsekvenser, så strömmar alla katagorier av invandrare till Sverige om det finns jobb eller inte. Vad som händer med Sverige i framtiden kan man bara ana. Man ser redan ett land där unga svenskar går utan jobb och bostad och får lära sig att de har ingen egen kultur och historia. Sveriges politiker avskaffade landets historia… Read more »

Frida
Frida
9 years ago

Denna krönika beskriver det som jag tror många av “oss” hoppas och tror på- att nu har vansinnet gått så långt att någon slags vändpunkt och uppvaknande hos “det sovande folket” helt enkelt måste komma…

snowflinga
snowflinga
9 years ago

Istället för att hjälpa somalierna att bygga upp sitt land så sprids de ut över Europa och Norden. Det hjälper varken somalierna eller Europeerna. I Sverige där politikerna har bestämt sig att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle, en politk som kan ha oanade konsekvenser, så strömmar alla katagorier av invandrare till Sverige om det finns jobb eller inte. Vad som händer med Sverige i framtiden kan man bara ana. Man ser redan ett välmående land där unga svenskar får lära sig att de har ingen egen kultur och historia. Sveriges riksdag avskaffade Sveriges historia 1997 för främja deras multikulturtella… Read more »

Frederika
Frederika
9 years ago

Ett lika välkommet nöje som en stor njutning att läsa Julias välformulerade och träffsäkra artiklar!

joffe
joffe
9 years ago

Som du säger Julia har M och MP tagit “fan i båten” som efter en navigationsblunder fått grundkänning och skadats. Ett hål i bordläggningen har orsakat kraftigt läckande och en tilltagande slagsida. Kapten och styrmän förnekar navigationsfel.

Besättningen är dödstrött att ständigt bemanna otäta länspumpar, som nara nog inte klarar att hålla det gamla fina fartyget flytande. Vattenskadat maskineri börjar hacka betänkligt och en alltmer “utpumpad” besättning har krävt kursändring mot nödhamn.

Kapten R.och Överstyrman U vägrar kursändring och att erkänna att fartyget är nära att förlisa
Besättningen orkar inte mycket längre och förbereder myteri…

Rune
Rune
9 years ago

“Dessutom ska de somalier som kommer hit ha rätt till etableringsstöd, det vill säga statlig försörjning i två år och därefter full rätt att leva på kommunalt försörjningsstöd och slippa arbeta.”
———————————————-
Så länge detta erbjudande ligger ute i världen? Så länge kommer vi att ha massinvandring av somalier och andra folkgrupper från tredje världen.
Tänk om vi svenskar skulle få samma erbjudande från, t.ex. Kanarieöarna? Kan man inte tro att många skulle nappa på det?

Peter
Peter
9 years ago

Tack för ännu en fantastisk krönika. Jag skulle kunna lägga till följande: http://www.youtube.com/watch?v=WOxKjStK28c Somalier protesterar vilt utanför socialkontoret i Katrineholm efter att en familj(?) förmodligen blivit avhyst från en lägenhet. Till och med Ullenhag hade nog insett det hopplösa i att integrera dessa människor om han sett videon. Ja, det gör han nog ändå – ingen politiker, inte ens en svensk sådan, kan vara så verklighetsfrämmande. Vi har också den norsk-somaliska författarinnan Amal Aden, som har skrivit böcker om somalier och hennes dom är hård. http://ingengornagot.blogspot.se/2011/04/somaliska-kritiserar-norska.html – Somaliska föreningar motarbetar integration, men presenterar sig utåt som att de arbetar för… Read more »

Steinadler
Steinadler
9 years ago
Reply to  Peter

BBC 21 June 2012, The EU should “do its best to undermine” the “homogeneity” of its member states, the UN’s special representative for migration (Peter Sutherland) has said.

Peter Sutherland er også styreformann for Goldman Sachs Europe, æresformann for Trilateral Commission og medlem av Bilderbergernes ledergruppe.

De svenske medlemmer av Trilateral Commission:

Carl Bildt
Marcus Wallenberg
Urban Ahlin (Socialdemokraterna), sedan 2006 vice ordförande i utrikesutskottet,
där han tidigare var ordförande 2002-2006.
Anna Ekström (Socialdemokraterna), generaldirektör för Skolverket sedan den 23 maj 2011, f.d. statssekreterare i Näringsdepartementet

Så får jo enhver trekke sine egne slutninger.

Anders Den Andre
Anders Den Andre
9 years ago

I den slutgiltiga analysen är det somalierna som blir den slutgiltiga katalysen för den slutgiltiga kataklysmen.

500 somalier om dagen håller doktorn borta.

Invandrare1957
Invandrare1957
9 years ago

TACK. På lördags förmiddagen då börjar man gå in på snapphanen har Julia skrivit sen går man därifrån besviken. Sen söndag JAA en välskriven härlig sann artikel tack än en gång. Med en arbetskraft invandring som man får diskutera så hade William Petzell levat nu. För vården hade haft mera pengar det första man sparar på är missbrukarvården. Det kommer att dö många unga innan det här vansinnet är över svenska ungdomar man pratar om pengartvättar men vilka pengar knarkpengar och flyktingsmugglare flyktingar som får betala genom att forsla knark till Sverige. Allt det här för att politikerna vill dumpa… Read more »

Stefan
Stefan
9 years ago

Det finns bara en lösning på “somalieproblemet” och det är tvångsrepatriering. Förslagsvis med generösa återvändarbidrag på mellan 100000:- och 250000:- per person. 250000:- per återvändande somalier är en droppe i havet mot vad det kommer att kosta om dom stannar.

Detta vansinne kommer mycket riktigt som Julia skriver att få en snar vändning.
Tack för det Somalia!

Naivtive
Naivtive
9 years ago
Reply to  Stefan

Att stå för deras återresa är en sak att betala dem för att åka är bara att locka ännu fler till detta bedrägeri. Gör livet allt annat än bekvämt för dem är det enda rätta.

Stefan
Stefan
9 years ago
Reply to  Naivtive

Ett återvändarbidrag (goodwill såklart) bör endast komma ifråga om man befunnit sig i landet t.ex minst 2år. Allt annat vore korkat.

Att sedan kombinera detta med att inga somalier ges möjlighet till UT eller TUT måste ses som en självklarhet.

Josefine
Josefine
9 years ago

Tack för den här krönikan Julia. Man kan ana pennans glöd i de fortfarande rykande textraderna. Som vanligt lämnar dina ord inget övrigt att önska. Vad skulle man inte ge för att få reda på vad som pågår i våra politikers huvuden!? Jag har själv faktiskt inte-en-aning?!

XY
XY
9 years ago

Få se om regeringen med tillräcklig hastighet kan vidöppna gränserna och låta immigrera – hämta, om nödvändigt – tillräckligt många invandrare och genom en klausul ge dem omedelbar rösträtt och med dyrt valfläsk vinna nykomlingarnas lojalitet för framtiden så man kan kasta ut den inbillade etniska svenskheten, som har sådana störiga invändningar och lägger käppar i hjulen för “de goda krafterna” och det orgiastiska moralmästerskapet. Ja, herrejesus vilket dårhus det har blivit av Sverige.

Charles Nielsen
Charles Nielsen
9 years ago

Hvad kan de bruges til. ??.
Stammekrig har vi ikke brug for.!!

Utlandssvensk
Utlandssvensk
9 years ago

Länkar till M Bloggaren:

Här berättar han i samband med att Petzäll utsattes för stenkastning att han anser att “Vad gäller stenkastningen utanför Hvitfeldtska så är naturligtvis båda lika illa – att SD får sympatier och att en demokratiskt vald riksdagsman för samma parti får stenar på sig för sina åsikter.” (i kommentarerna)

http://tokmoderaten.blogspot.ch/2011/05/sverige-demokratin-och-en-stenad.html

Här är samtliga poster som han skrev om Petzäll:

http://tokmoderaten.blogspot.ch/search?q=petz%C3%A4ll

Slutligen kommer här länken till det inlägg han skev idag:

http://nyheter24.se/blogg/6mannen/2012/09/01/nar-kvallens-kansla-blev-skam/

Utlandssvensk
Utlandssvensk
9 years ago

Mycket välskrivet som vanligt, Julia. “På kortare tid än någon kunnat tro kommer somalierna att göra det jobb som invandringskritiker länge har stretat med i motvind och störtskurar av rasismbeskyllningar. Nu behöver vi bara luta oss tillbaka och låta somalierna göra jobbet” Låt oss hoppas att du har rätt. Inget skulle glädja mig mer. Men låt oss se verkligheten som den är. Sverige har, åtminstonde sen tidigt 90-tal, de facto: 1. Genomfört ett extremt negativt urval av immigranter. Eftersom vi, som enda västland, tillåter i pricip fri immigration från tredjevärlden utan krav på id handlingar har vi skapat ett mycket… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
9 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Får jag uppmärksamma dig på den här ultra politiskt korrekta formuleringen i Ullenhags pekoral i DN:

“Det finns många somalier och afghaner som är välutbildade och många svenskar som fötts i dessa länder som det går bra för.”

http://www.dn.se/debatt/flyktingar-ska-tvingas-flytta-till-erbjudet-arbete

Peter Andersen
9 years ago

Du har fuldstændig ret Julia.

Og når det svenske PK-cirkus ramler sammen, ryger også de sidste argumenter for for “vores” multikulti-idioter.

For det bliver nemlig ikke SD’s “højreradikale ekstremister”, der kommer til at ødelægge dette utopiske korthus, men derimod deres egen åndsvage indvandring. Og det skal de glo på – og leve med – i mange år fremover…

65
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x