4
nov
Seneste opdatering: 4/11-12 kl. 0813
101 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Vi befinner oss vid en gräns. Vi är på flykt från ett land som inte längre finns. Vi är många, och vi blir hela tiden fler.

Jag anmäler mig som asylsökande i en annan tid, ett annat land. Mina asylskäl är som följer: det land där jag föddes har tagits ifrån mig. Mitt land har förråtts av två generationer dåraktiga och maktgalna politiker, besatta av att mot folkets vilja tvinga på oss en politik som aldrig har lyckats någonstans i något enda land. Jag söker asyl från ett land där ursprungsbefolkningen snabbt håller på att bytas ut mot människor från underutvecklade länder och kulturer i tredje världen, människor som vi dessutom till stor del tvingas försörja. Landets hopp står till en brutal våldsideologi från 600-talets arabiska sandöknar och till analfabeterna, den nya överklass som ska föra Sverige in i framtiden.

Jag lever vid en gränsövergång. Kroppen är kvar i det land där jag föddes, men min själ är på flykt därifrån. Ett ideologiskt och demografiskt ockupationskrig har rivit ned det jag förknippade med Sverige, det miljoner svenskar har varit med om att bygga upp och som vi var stolta över. De som inte vill oss väl styr oss rakt mot isberget. När berget kommer inom synhåll från bryggan ökar de farten.

De har pulvriserat samhällets största kapital

En galen maktelit har gett bort någonting som de aldrig har förvärvat rätten till och som inte tillhör dem: vårt land och vår frihet. På bara några decennier har de tillfogat landet större skador än tidigare politiker lyckats med i landets hela historia.

Mitt land har också förråtts av dem som har till uppgift att ge oss sanningsenlig information men istället har gått till sängs med den politiska makten och fört oss bakom ljuset. Journalisternas lögner fräter som syra – med gemensamma ansträngningar har politiker och journalister med sina lögner och sin mörkläggning pulvriserat samhällets största kapital; den sociala tilliten och förtroendekapitalet mellan människor.

Fruktan sprider sig som ett långsamt verkande gift

Jag söker asyl från en tid där lögnen är upphöjd till norm. Alla ljuger – av rädsla för att bli utstötta ur flocken. Jag är rädd för rädslan. Rädslan som plötsligt finns överallt och får människor att med flackande blick och lögnstela ansikten säga saker som de tror att de måste säga men som är något helt annat än de verkligen tycker. Fruktan som sprider sig på alla nivåer i samhället som ett långsamt verkande gift. Det är det värsta giftet av alla; fruktan verkar i människornas blodkärl och andningsvägar tills de inte längre kan andas. Men om man gör våld på sanningen spränger den en till slut inifrån.

Mitt land är inte längre mitt

Mitt land är inte längre mitt. Det är belägrat av andra länders befolkningar. Begär inte av mig att jag ska känna samhörighet med de söndertrasade resterna av det land jag föddes i. Jag känner inte igen mig i ett helt förändrat Sverige, mitt främlingskap bara växer. Liksom andra svenskar har jag berövats de fundamentala förutsättningar som allt liv bygger på: igenkännande – som skapar samhörighet – som skapar trygghet – som skapar framtidstro. Vi som tillhör ursprungsbefolkningen – vi som brukade kallas svenskar innan ordet stals och devalverades till att gälla vem som helst som råkar sätta sin fot på svensk mark – byts ut i allt snabbare takt.

Det som pågår är ett befolkningsutbyte

Det har inte på länge handlat om ”flyktingmottagande” eller ”reglerad invandring”. Alla gränser är sprängda. Det som pågår är ett regelrätt befolkningsutbyte. Sedan 1980 och till och med 31 oktober i år har Sverige gett uppehållstillstånd eller uppehållsrätt till 1 631 624 utlänningar, de flesta tillstånden är permanenta (PUT). Under 2000-talet har drygt en miljon tillstånd beviljats.

Enligt siffror från SCB (Statistiska centralbyrån) som presenteras av Affes statistikblogg har personer i åldrarna 0-54 år med utländsk bakgrund (utrikes födda, inrikes födda med två utrikes födda föräldrar och inrikes födda med en utrikes född förälder) ökat med 447 759 under åren 2002-2011. Under samma tid har personer 0-54 år med svensk bakgrund minskat med 209 122.

Flyttlassen rullar från mångkulturen

De icke tillfrågade deltagarna i historiens största demografiska, sociala, ekonomiska och kulturella experiment är på flykt i sitt eget land. Försökskaninerna lämnar skeppet. De som orkar och har råd flyr från städer och samhällen i förfall. Nu rullar flyttlassen från varenda svensk kommun som har berikats med mångkultur. När det inte går att påverka med röstsedeln röstar man med fötterna och drar. Det är den nya ”gröna vågen” som vi inte hör miljöpartiet säga ett knyst om, och inga andra partier heller. Om man inte har lust att bo i en kopia av Beirut, Bagdad eller Mogadishu är flytt det enda som återstår.

Vi måste vara dårar som tillåter denna invasion

Vad är ett hem? En trygg plats som du delar med människor som liknar dig själv, som har samma etnicitet, kultur, värderingar och sociala koder. Allt detta lägger grunden för trygghet och gemenskap. Över hela världen söker sig människor till andra med samma etnicitet som de själva. Om man definierar Sverige som ett ”hem” bryter definitionen ihop. Sverige är inget hem längre. Det är ett splittrat land med snabbt växande parallellsamhällen där svensk lag och svenska värderingar inte gäller. Grunden för trygghet och gemenskap undermineras allt snabbare. Vi måste vara dårar som tillåter denna invasion av individer som inte har minsta intresse för det land de lever i men ser det som en självklarhet att ursprungsbefolkningen ska finansiera deras fortsatta somaliska, irakiska, afghanska, eritreanska och syriska tillvaro i bostäder tillhandahållna av den svenska allmännyttan.

När kroppen inte kan flytta drivs själen i exil

När den yttre verkligheten blir outhärdlig och kroppen av olika skäl inte är flyttbar drivs själen i exil. Jag är en av dem som vänder mig bort från tiden, bort från det land där jag bor. Växande grupper av människor lever vid gränsen. Utan att någon märkte hur det gick till har många av dem blivit gamla. De fundament som de byggde sina liv på är plötsligt ogiltiga. Allt oftare säger de till varandra att de gläder sig åt sin ålder; att de snart inte längre behöver uppleva den fortsatta nedmonteringen av Sverige. Att de rentav ser fram emot att gå över till kompoststadiet. De lever med en smärta som inte låter sig tröstas.

Sorgen gör deras röster spröda, tonen är dov av bottenlös besvikelse när de betraktar resultatet av sina liv och sitt arbete: var det detta de ville uppnå? Var det det här de kämpade för och ville ge vidare till sina barn? Och fasan när de ser fram emot att hamna i den slutförvaring i mänsklighetens yttersta utmarker som går under namnet äldreomsorg men inte är något annat än en utdragen ättestupa. För i Sverige härskar humaniteten, vi tar livet av våra gamla ytterst långsamt men icke desto mindre omsorgsfullt.

Vi har levt i en lycklig parentes som går mot sitt slut

En natt fryser dahliorna, mitt i en överdådig blomning. De hänger i trasor utanför mitt fönster. Jag borde givetvis ha tagit upp dem innan frosten kom, men jag kunde inte förmå mig – de blommade ju så vackert. Jag hoppades på en dag till. Och en till. I november andas naturen förgängelse. Det är lätt att se symboliken: vi är i slutfasen av en epok. Vi som är födda under andra halvan av 1900-talet har levt i en lycklig parentes i historien som går mot sitt slut. Det enda vi vet om framtiden är att ingenting kommer att vara sig likt. Någonting som vi gemensamt har byggt upp är skövlat och plundrat, det finns inte längre. Det vi trodde på är utmönstrat som en samling omoderna klädesplagg. Någonting som vi inte har valt har tagit över.

”Må ni, mina minnen, tala om mitt liv!”

Jag läser den österrikiske författaren Stefan Zweigs (1881-1942) bok ”Världen av i går”, utgiven 1942, mitt under brinnande krig.  Som jude tvingas han fly från Hitler och nazisternas judeutrotning. Hans verk bränns på bokbål 1933. ”Världen av i går” skriver han i landsflykt 1939-41 på ett enkelt hotellrum i Brasilien, fritt ur minnet, utan sina böcker. När boken är färdigskriven tar Stefan Zweig och hans hustru sina liv. Han skriver:

Dörren till det förflutna står alltid öppen

”Jag betraktar inte vårt minne som en funktion vilken slumpvis bevarar det ena och slumpvis släpper det andra, utan som en klokt ordnande och sovrande kraft. Allt som man glömmer av sitt liv är i själva verket av en inre instinkt dömt att glömmas bort. Endast det som räddade sig över till minnet har rätt att bevaras åt andra. Må ni, mina minnen, därför tala och välja i mitt ställe och ge åtminstone en spegelreflex av mitt liv, innan det sjunker in i mörkret!”

För den som flyr från nutiden står dörren inåt och till det förflutna alltid öppen. Minnen kan inte utplånas genom politiska beslut. I Allhelgonahelgen kan vi minnas våra döda och tända ljus på deras gravar. Jag lyssnar på rösterna ur det förgångna, jag avtäcker deras liv som också är skärvor ur mitt eget liv, ur allas våra liv. När starka krafter är i rörelse för att utplåna vår historia vill jag rädda det gamla ur glömskan. Det förflutna är vårt ursprung, det är vad både vi och det Sverige vi kände har vuxit ur. Det finns där för oss att lyssna på, lära oss av och vårda. Både av respekt för dem som levde före oss och för att vaccinera oss själva mot manipulation och historierevision.

Anna Persdotter är en av dem som byggde Sverige

Stefan Zweig: ”Min far, min farfar, vad såg väl de? Båda levde sina liv i en enda form. Det var ett enda liv från början till slutet, utan höjdpunkter och fall, utan omskakande händelser och faror, ett liv med små spänningar, omärkliga övergångar; i jämn rytm, makligt och stilla bars de av tidens våg från vaggan till graven. De bodde i samma land, samma stad och nästan alltid rentav i samma hus; det som tilldrog sig ute i världen skedde egentligen bara i tidningen och bultade aldrig på dörren till deras hem.”

Hon heter Anna Persdotter och är nitton år. Hon vill inte bli en utsliten bondhustru som sin mor. Hon har skaffat sig en utbildning, nu är hon byns småskolelärarinna. Så händer det som inte får hända: hon blir gravid, och barnafadern emigrerar till Nordamerika. Det är sent 1800-tal. I sitt efterlämnade nötta exemplar av ”Betraktelser för hwar dag i året” har hon skrivit med blyerts på ett av försättsbladen: ”Si crucem portas, portabit te”.”Bär korset, och korset bär dig”. Hon är inte helt hemmastad i latin, så hon har skrivit ihop de två sista orden till ”portabitte”. Anna Persdotter är djupt troende. Hon bär ett kors, och hon sätter sin tillit till att korset ska bära henne.

Tio år senare gifter hon sig med den man som hon kommer att leva resten av sitt liv med. Vid vigseln bär hon enligt tidens sed en svart hellång brudklänning, höghalsad och med hellånga puffade ärmar, sydd i vattrad sidenmoaré. Hon föder ytterligare tolv barn, tio dör efter några timmar eller dagar. Bara två överlever till vuxen ålder. ”Bär korset, och korset bär dig”. Hela tiden arbetar hon som lärare. När hon går i pension får hon medalj för lång och trogen lärargärning. Boken och hennes tunnbågade glasögon är allt jag har kvar efter henne. Jag önskar att jag kunde nå henne med min tacksamhet. Anna Persdotter är en av dem som byggde Sverige.

Olof Klinga är en av dem som byggde Sverige

Stefan Zweig: ”Varje gång jag samtalar med yngre vänner och berättar om tiden före det första kriget märker jag på deras förvånade frågor hur mycket av det som för mig fortfarande är en självklar verklighet redan blivit historia eller något ofattbart i deras ögon. Och en hemlig instinkt inom mig ger dem rätt: mellan vårt i dag, vårt i går och förrgår är alla broar rivna.”

Soldaten Olof Klinga är en av dem som gräver Göta Kanal, det största byggnadsprojektet och det största slaveriet i Sveriges historia. I maj 1810 tas de första spadtagen vid Motala. Olof Klinga är en av de 58 000 indelta soldater från 16 olika regementen som är tvångskommenderade att arbeta med grävningen. Grävarbetet görs för hand i tolvtimmarsskift med plåtskodda träspadar som enda verktyg. Det är ett slaveri under omänskliga förhållanden som knappt går att föreställa sig i dag. Mellan vårt i dag, vårt i går och förrgår är alla broar rivna. Sju miljoner dagsverken krävs för att gräva kanalen. Göta kanal öppnas den 26 september 1832. Då är soldaten Olof Klinga inte med. Kanalbygget kostade nio miljoner riksdaler och ett oräkneligt antal människoliv. Olof Klinga är ett av dem. 42 år gammal dör han på sin arbetskommendering 1823. Han efterlämnar hustru och fem barn. Olof Klinga är en av dem som byggde Sverige. Han är också en av mina förfäder som jag känner djup tacksamhet mot.

Aldrig har en generation gett enfalden ett så tydligt ansikte

Stefan Zweig: ”Mot min vilja har jag blivit vittne till förnuftets värsta nederlag och brutalitetens vildaste triumf i historisk tid. Aldrig har en generation från en sådan andlig höjd sjunkit så moraliskt djupt som vår. Under det korta lilla intervallet mellan de första fjunen på min haka och de första grå stänken i mitt hår, under detta halvsekel har det inträffat fler radikala omvandlingar och förändringar än annars under tio generationer, och vi känner alla: det är för mycket!”

Vi är många som mot vår vilja bara under vår livstid tvingats åse hur det mänskliga förnuftet har satts ur spel och dumheten firar större triumfer än någonsin tidigare. Aldrig har en generation politiker gett enfalden ett så tydligt ansikte som vår. En storvulen fix idé om att det är Sveriges uppgift att rädda världens alla befolkningar från sig själva har under kortare tid än ett halvt människoliv fått svenska politiker att rasera samhällets mödosamt uppbyggda grundpelare och förskingra den välfärd som det tagit svenska folket generationer att arbeta ihop.

Jag vill inte leva på en krigsskådeplats

Stefan Zweig: ”Ständigt tvingades man att underordna sig statens fordringar, offra sig för den mest stupida politik, anpassa sig efter de mest fantastiska omsvängningar, alltid var man fjättrad vid det gemensamma, hur förtvivlat man än försökte värja sig: man rycktes obönhörligen med.”

Det pågår ett mentalt inbördeskrig i Sverige. Den maktelit som har tillgång till medias megafoner har förklarat krig mot vanligt folk som inte längre tiger stilla. De krigar för att de känner sig hotade, och de känner rätt – de ÄR hotade. De vill behålla sitt formuleringsprivilegium och ensamrätten till megafonerna. Jag söker asyl i ett annat land, en annan tid. Jag vill inte leva på en krigsskådeplats. Allt detta hat från landets härskande elit mot dem som inte stoltserar som åsiktsmannekänger med de rätta, godkända åsikterna. Om dessa mångkulturens apostlar är så övertygade om att de har rätt, var är då deras sakargument? Varför vilar de inte lugnt i sin visshet? Varför denna hätskhet, detta hat mot oliktänkande? Har vi ingenting lärt av alla diktaturer som har brutit samman i våld och skam?

Det är vi som måste lämna propagandan

Stefan Zweig: ”Det fanns inget skydd, ingen trygg vrå dit det välsmorda underrättelseväsendet, de påträngande nyheterna inte nådde. Det fanns inget land dit man kunde fly, ingen stillhet att köpa.”

Den politiskt korrekta propagandan kommer aldrig att lämna oss i fred. Det är vi som måste lämna den. Jag stänger av kretsloppet av tomgång i media, de alltför förutsägbara upprepningarna som mals om och om igen. Orkar inte höra de ljugande rösterna, orkar inte se förljugenhetens draperade anletsdrag, de av falskhet förställda ansiktena. Hur står de ut med sig själva?

Det vi kan göra är att tala

Stefan Zweig: ”Att vittna om vårt liv, så anspänt och fyllt av skakande överraskningar, ter sig som en plikt då vi alla – jag upprepar det – som bevittnat dessa oerhörda förändringar har tvingats till det. Vår generation hade ingen möjlighet att dra sig undan, ställa sig vid sidan av, som man förr kunnat göra.”

Det vi kan göra är att tala. Inte knyta näven i byxfickan och tiga. Berätta. Ropa. Skriva. Göra våra röster hörda. Ge uttryck för våra tankar. Se oss själva i ett sammanhang med dem som levde före oss och byggde det som nu rivs ned. Sluta ljuga. Sluta vara politiskt korrekt. Ta matchen mot rädslan. Den kommer inte att förgöra oss. Den väntar på att bli undanröjd.

Litteratur:
Stefan Zweig: Världen av i går.

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

101 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Tompa
Tompa
7 years ago

Stämmer, men vem f-n vill sätta barn till världen som det ser ut idag i vårt samhälle.

Jag har barn i övre tonåren och är skraj varje dag att något skall hända dem. Ljushåriga tjejer är snart lovligt byte i vårt land.

trackback

[…] 1. RAPPORT FRÅN GRÄNSEN […]

IIII
10 years ago

TEXTEN ÄR FÖR LÅNG!!!

Johannes Brahe
Johannes Brahe
10 years ago

Jag är mållös. Ändå står där precis vad jag känner. På flykt utan någonstans att ta vägen. Drömmar om en annan tid. Tack igen, Julia Caesar.

Synisk
Synisk
10 years ago

Det är dags att det börjar föras en restriktiv invandringspolitik i Sverige att invandrare som begår brott med fängelse i straffskalan eller upprepade brott med böter i straffskalan får sitt uppehållstillstånd eller medborgarskap återkallat, det är då inget straff utan en följd av att de brutit det avtal de ingått med landet då de ansökte om uppehållstillstånd och medborgarskap vid den ansökan förband de sig att följa landets lagar, att då ej följa dem är ett avtalsbrott vilket betyder att motparten äger rätt att avsluta avtalet. Vid anhörig invandring skall givetvis endast kunna ske till Svenska medborgare som ej uppburit… Read more »

trackback

[…] Caesars senste söndagskrönika, ”Rapport från gränsen”, var ovanligt […]

Anonymous
Anonymous
10 years ago

Tusen tack Julia!

joffe
joffe
10 years ago

Journalistisk yrkesconception grundar sig på vetgirighet och allsidigt uppbyggd redovisning av faktiska händelser. Efter att jag i drygt 30 år följt svensk journalistisk rapportering och jämfört med förhållanden utomlands är jag förbluffad över hur den svenska är avsiktligt reflekterande en selektivt inkorrekt sensationsinriktad ytlig redogörelse av oftast serie- ”slaskhändelser” som redovisas i många pressdrakar, flera år i efterhand… Den primära journalistfunktionen är lika enkel som utmanande – att förmedla sanningen om vad som VERKLIGEN händer i Sverige i dag, och i världen för den delen, som har BETYDELSE för vår kära svenska nations framtid. Den väsentliga grävande och undersökande journalistiken… Read more »

Dag Selander
10 years ago

@JULIA CAESAR

Framgången för det tredje största partiet enligt Aftonbladet/UnitedMinds’ 11,2 % är en följd av många bidragande orsaker. Partiets hårt arbetande riksdagsledamöter med sin partiledare är givetvis främsta orsaken. Sedan finns ett stort antal skribenter och aktörer bland vilka Julia Caesar måste sägas vara en av de absolut viktigaste aktörerna tillsammans med bl.a. Steen, Cavatus, Djungeltrummorna Avpixlat, Exponerat, Fria Tider, Korta.nu.

Cavatus
10 years ago
Reply to  Dag Selander

Vi måste vänja oss vid detta: så fort glädjen blir stor för en framgång (t ex i opinionssiffrorna) så kommer det strax ett mediedrev som har ett gräv på lur att ta luven av en eventuell uppgång. Märk hur starka dessa krafter är. Hur medvetet de arbetar på att stampa bort det som inte följer det anbefallna åsiktsparadigmet. Det är faktiskt oerhört skrämmande. Vilka sitter högst upp och håller i marionettdockans trådar?

Ola Jennebrink
Ola Jennebrink
10 years ago

Går det att göra texten möjlig för utskrift? Jag skulle vilja sprida den i massupplaga. Kan “Julia” göra det? Upphovsrätt?

Cavatus
10 years ago
Reply to  Ola Jennebrink

Ola! Jag är inne på din linje, om Julia samtycker. Om du inte visste det, så bedrivs det en flygbladskampanj bland fotfolket, dvs de som vaknat upp ur hjärntvätten. På följande sajt (www.korta.nu/flygblad) finns alla nu befintliga flygblad samlade för oss att ladda ned och skriva ut och sprida. Här finns information i textform om olika nya flygblad och tips från andra utdelare: http://www.aktualia.wordpress.com/flygblad. Så sent som igår (12 nov) laddade jag upp 14 nya flygblad och en ny mapp skapades, som heter vikblad (som blir trespaltare att vika i tre delar före utdelning). I denna mapp finns just sådana… Read more »

Cavatus
10 years ago
Reply to  steen

Tack, Steen. Det är en bra funktion. Jag är på G med en utskrivbar version också som ryms på ett blad. Jag inväntar Julias tillåtelse till spridning.

Ola Jennebrink
Ola Jennebrink
10 years ago
Reply to  steen

Tack men jag är förstår inte att använda länken.

Cavatus
10 years ago
Reply to  Ola Jennebrink

Klicka på den, eller kopiera den och klistra in den i adressraden i ett webbläsarfönster. Filen kommer att öppnas så du ser den. Det finns en knapp upptill som heter Download. Klicka på den och ladda ned filen till din dator så att du kan skriva ut den. Här kommer länken igen till den mest nyligen uppladdade versionen: https://www.box.com/s/r34ev7bzgdiikpmdqjyl Det ni ser ovan är alltså länken till den här krönikan i utskrivbar form att skriva ut, vika och dela ut till människor och be dem läsa den. Missa inte denna möjlighet att sprida krönikan bland icke insatta människor och äldre,… Read more »

Ola Jennebrink
Ola Jennebrink
10 years ago
Reply to  Ola Jennebrink

@Cavatus
Tack! Det ser bra ut. Nu får jag fundera på sätt att trycka.

zigge
zigge
10 years ago

När jag läste uttrycket “åsiktsmannekäng” summerade jag de senaste trettio åren i en enda andning.

Jörgen
Jörgen
10 years ago

Bästa Julia, stort tack för söndagsbetraktelsen/eftertanken och särskilt för hänvisningen till Stefan Zweig och hans bok “Världen av i går”. Stefan Zweig är en skriftställare av rang och ett fascinerande europeiskt människoöde. I Europa före 1914, i dubbelmonarkins Österrike- Ungern var han hemma. Han fick se stora delar av den civilisationen gå under i det första världkrigets vanvett och det som överlevde blev allt mer hotat av bolsjevism, nazism och andra modernistiska, fanatiska och gudlösa våldsläror. I en novell med titeln “Buchmendel” finns allt detta med i en finstämd civilisationskritik och ett stort vemod. Vi befinner oss med författaren i… Read more »

trackback

[…] uppmanar alla som läser detta att också läsa Julia Caesars senaste söndagskrönika ”Rapport från gränsen” på Snaphanen. En enormt ledsnande krönika att läsa, men djupt upplysande. Det tragiska i […]

s29
s29
10 years ago

Ja du Julia,du och jag kan i allafall se journalisternas barnbarn i ögonen om 15 år.

Kapten Bölja
Kapten Bölja
10 years ago

“Någon Jeg blev sur på Gud, fordi jeg følte, at det var en hævn fra hans side, men så var der til gengæld nogle små arabiske og iranske piger med kruset hår og de så søde ud.” ———————————————– När jag läste ovanstående kloka uttalande (se ovan), kom jag som gammal avdankas sjöfarare att tänka på falsariet med Tonkinbuktincidenten. Vi/ni blir hele tiden dragna vid näsan av maktens koryfeer. Totallurade! Behjälplig härtill är en majoritet av dumbommar – se citat ovan. Ett krig startades på konstruerad och falsk grund borta i Asien, varför? Import sker till Skandinavien av lågVÄRDIGA individer från… Read more »

Mittiprick
Mittiprick
10 years ago

Bergfast har rätt. Det finns bara ett sätt att rädda det svenska folket från undergången, och det är genom att våra kvinnor föder många barn. I dagsläget föder svenska, och andra nordeuropeiska kvinnor bosatta i Sverige 70 procent av det antal barn våra kvinnor måste föda för att vårt folk inte ska minska (lägg märke till att jag ränkar in även invandrade nordeuropeer i kalkylen). Det innebär att svenskarna minskar med 30 procent för varje ny som föds. Inom två generationer har vi blivit ungefär hälften så många som vi är i dag. Låga födelsetal leder med säkerhet till katastrof.

Fredrik_H
Fredrik_H
10 years ago

Något av det bästa jag läst från din “penna”, Julia. Riktigt starkt!

HH
HH
10 years ago

Har vi de facto demokrati? Ett hastigt besök av en mycket god vän igår – han är skåning som flyttat ovanför Dalälven, jag har gjort resan åt andra hållet, vi brukar skratta åt det där – gav mig mycket näring till mina fortsatta tankar. Min vän har varit aktiv fritidspolitiker där han bott, han har skarp hjärna, är innovativ till tusen och nu kom vi in på vad som händer i vårt land. Behändigt nog vill man slå ihop småkommuner överallt i vårt land för att få en enda jättekommun. Det har hänt just där min vän bor. Slutresultatet blir… Read more »

trackback

[…] Ny läsvärd söndagskrönika av Julia Caesar. By Señor H, on 5 november, 2012 at , under Okategoriserade. Inga kommentarer Post a comment or leave a trackback: Trackback URL. « Vad har det tagit åt svenskarna? […]

joffe
joffe
10 years ago

Dear Hanzi !

Jag rekommenderar dig att lyssna till vad Nigel Farage och Pat Condell har att förtälja gällande nutida situation,.så behöver du inte fortsättningsvis haka upp dig på ev.språkliga missförstånd om mitt tidigare tydligen beklagligtvis oklara inlägg…

Hooro!

joffe
joffe
10 years ago

Dear Hanzi ! Du kanske missförstår mitt budskap på grund av språkförbistring?. Jag var alltså en motståndare till vänsterrörelsen då jag var tillhörig Moderaterna som då var ett RIKTIGT högerparti. Att i min underställning som redigerare av program kunde jag inte PÅVERKA den politiska nyanseringen av programmets råmaterial som en vänsterproducent tillrättalade för publiken enligt hans egen ideologiska värdering. . Han var alltså ANSVARIG för programmet och jag var hans arbetsslav som utförde den tekniska manuella underställda arbetsuppgiften att redigera efter hans pipa. – Om jag någon gång protesterade om felvinkling av råmaterial byttes jag ut mot en annan “icke… Read more »

Inga-Lill Alin
Inga-Lill Alin
10 years ago

Inga-Lill Alin

Tack Julia för en krönika som gjorde ont i igenkännandet! Vi är många med samma tankar och känslor, men få kan formulera sig som du gör.

joffe
joffe
10 years ago

Crikey! – Åter igen en pärla av JC! Vilken fantastisk sensationellt intressant Julia-krönika! – Som 80åring, sedan 30 år utlandsboende njuter jag av denna författarinnas avslöjande faktabeskrivning och balansering i sannkrönikor som borde obligatoriskt läsas av alla boende i Sverige. Detta inkluderande hennes böcker! Kommentarerna i följe är oslagbart skarpsinnigt utformade och tänkvärda. (”Sverige-eliten” kallar oss kommentatorer fördummade Sverigedemokrater. Ojoj – vem har sina hästar hemma?) ”Det pågår ett mentalt inbördeskrig i Sverige. Makteliten som har tillgång till medias megafoner har förklarat krig mot vanligt folk” – Jag undrar om inte loppet är kört i Sverige?- Eller? ”Att föra bakom… Read more »

Kapten Bölja
Kapten Bölja
10 years ago

Klockan 07:30 måndagen den 5 november, lyssnar på statstradion P1. Ett fysist illamående infinner sig. Maximal pro-somalisk propaganda utflödar från Sanningsdepartementet. Somalierna har stigit i rang – är numera inte flyktingar utan invandrare. De är så begåvade och duktiga entreprenörer att de nu med statligt stöd skall hjälpas att öppna basarer och restauranger över hela landet. En inte sinnessjuk statsregim hade aldrig importerat dessa människor. I sina hemlämder skulle de ha kunnat göra nytta. En inte sinnessjuk statsregim skulle ha kunnat ge uttryck för sin maligna godhet genom att hjälpas dessa företagsamma och duktiga och begåvade och arbetsvilliga människor i… Read more »

Cavatus
10 years ago
Reply to  Kapten Bölja

0,5 procent av somalierna är egenföretagare:

http://www.exponerat.info/05-procent-av-somalierna-i-sverige-ar-foretagare/

Det gäller att hjärntvätta folket via statsmedierna och undandhålla obekväma siffror så långt det är möjligt!

GandalfGrå
GandalfGrå
10 years ago
Reply to  Kapten Bölja

Svensk trupp skulle ha satts in i Somalia…använd 10 JAS-39 och testa alla vapensystem..sätt in specialstyrkor på marken..för att rensa upp..jag vet att svensk trupp skulle klara av det..så bra är dom fortfarande..! Sedan när slöddret är bortrensat kan folket leva i landet igen….det som är underligt är att alla de som kommer till Sverige är muSSar…det är ju muSSar som utför räderna….borde det inte vara de som de utför räderna emot som skulle tvingas flytta till Sverige..? Nej då de som slåss mot muSSarna dom stannar kvar i landet och muSSarnas fruar åker till Sverige med barnen sedan kommer… Read more »

Anonymous
Anonymous
10 years ago

Tack Julia!

Henrik
Henrik
10 years ago

Håller med till 100%. Jag har ingen som helst lust att skaffa ett hederligt jobb i Sverige med tanke på att jag får ut mindre efter skatt än vad en barnasputande somalier får i bidrag. Det enda jag vill göra är att starta eget, flytta pengarna utomlands och så småningom finansiera motståndsrörelsen när jag har råd.
Det bästa som skulle kunna hända Sverige nu, är att vi blir helt bankrutt. Då skulle de etniska motsättningarna nå sin spets pga av fattigdomen bland bidragsparasiterna. Först då skulle en seriös repatriering kunna uppnås.

Tony
Tony
10 years ago
Reply to  Henrik

Henrik, så kommer det också att bli, för den färdriktning som skutan Sverige har idag
pekar tveklöst mot bankrutt, med företag som på löpande band flyttar verksamheten utomlands
och Sveriges import av arbetsovilliga analfabeter som ska leva på bidrag gör att landet snabbt
kommer att förblöda!

Knoll&Tott
Knoll&Tott
10 years ago

Kära Julia!

Det svider i både hjärta och själ att konstatera att det du skriver är vardagen av idag.
Hur kunde det gå så fel? Våra politiker har skygglapparna på och verkar totalt ovetande
om vad de håller på att ställa till med. Vårt land är inte längre vårt land och man börjar känna
sig som gäst. Tryggheten, samhörigheten med det egna folket suddas ut mer och mer.
Vart ska vi ta vägen? Går det ens att få någon rätsida på allt elände?

GandalfGrå
GandalfGrå
10 years ago

Vackert skrivet som en sista varm sommarvind som smeker kinden innan höststormarna faller in över landet och det sista förnuftet fryser bort i en sjärnklar iskall Januaridag…där luft och snö knarrar ikapp..!

Frank P
Frank P
10 years ago

Disse skræmte, stakkels svenskere… Der er noget trist, noget såre sørgeligt over dette faste ritual, der udspiller sig efter, at Julia Caesar endnu engang har kløvet Sverige af i dag med velvalgte ord og beskrivelser… og små hoveder derefter stikker frem for at takke for ordene inden de atter forsvinder igen, for man må gemme sig godt i Sverige. Man gør vold mod jer som folk, og det smerter mig. Det er den store uretfærdighed, og jeg spørger igen: hvorfor har de solgt jer? hvad gør det godt for? I var renere, bedre, smukkere end alle andre og nu …… Read more »

Stig Rydmark
10 years ago

Tack Julia för denna sorgsna, vemodiga och fina krönika. Känns som en dödskrönika till ett döende Sverige.

trackback

[…] Julia Caesars söndagskrönika. […]

Lotta
Lotta
10 years ago

Bergfast du fortsätter med dina underliga punkter här och var i ditt inlägg. Begriper inte varför du envisas med dem? Du hoppar dessutom över hela mitt inlägg utom absolut sista meningen och bygger hela ditt resonemang kring den? Varför?

modernghost
modernghost
10 years ago
Reply to  Lotta

Bry dig inte om kraken, han är nog inte riktigt vid sunda vätskorna idag – verkar vara onykter.

Anonymous
Anonymous
10 years ago
Reply to  modernghost

Eller slarvat med medicineringen.

Bergfast
Bergfast
10 years ago
Reply to  Anonymous

Äter inga mediciner och dricker inte alkohol.

Så Anonymous och Modernghost behöver inte göra sig några bekymmer om den saken.

Istället kan de lugnt koncentrera sig helt och fullt på sina egna hälsotillstånd, omdömen, vett och förstånd.

Kanske hittar de ett och annat hos sig själva, som de verkar söka efter hos andra.

Mrs Darkblue
Mrs Darkblue
10 years ago

PS. Rensade lite här hemma bland gamla brev osv. I en låda hittade jag ett 20 år gammalt brev.
(jag var så ung då och helt aningslös när jag fick detta brev..)
Brevet var från de handelsanställdas fackförbund. Det jag reagerade på var brevets rubrik där man hälsade mig som bästa förbundsKAMRAT!,
Kan de bli värre???
DS.

snowflinga
snowflinga
10 years ago

Man får bara säga att etablissemanget och media lyckats bra med att hjärntvätta det svenska folket. Åtminstone håller man dem under kontroll genom att svartmåla och demonisera de som har avvikande åsikter och inte tycker om vad man gör med Sverige. Det känns förfärligt att se hur det går till när man förstör ett land och ett folk och det sker rakt framför ögonen på en. Speciellt för dem som har sett Sverige som det var en gång innan man började med det sociala experimentet.

Reliance
Reliance
10 years ago

Tack Julia! Koma tta tänka på Wolf Biermanns melodi Ermutigung: “Nej, låt dig ej förhårdna i denna hårda tid Dom alltför hårda brister dom alltför styva mister sin vassa udd därvid sin vassa udd därvid Nej, låt dig ej förbittras i denna bittra tid för grämelsen den bygger ett galler runtomkring dig och makten klarar sig och makten klarar sig Nej, låt dig ej förskräckas i denna skräckens tid Dom hoppas ju på detta att innan kampen börjat vi gett oss utan strid vi gett oss utan strid Nej, låt dig ej förbrukas men bruka väl din tid Nej, låt… Read more »

Eva Jonsson
Eva Jonsson
10 years ago

Det är så andlöst vackert skrivet, som en hälsning till det som en gång var, men som aldrig mer kommer. Allt det du beskriver borde sägas högt så alla hör! Tröstlösheten sprider sig i landet, finns det något hopp? Tack för dina ord……..

Lotta
Lotta
10 years ago

Bergfast

Jag är inte säker på vad du vill säga med ditt inlägg som svar till Anonymous, med alla punkter och mellanrum? Jag tolkar inte alls texten som ful utan kan se liknelser med dagens Sverige där svensken sover medan invandrarna med våra politikers goda minne tar över allt större områden i landet. Malmö är väl ett typexempel på stad där den största delen består av utlänningar. Är det att liknelsen innehåller råttor som är så svårsmält byt då ut dem mot annat valfritt sötare djur eller människor.

Bergfast
Bergfast
10 years ago
Reply to  Lotta

Lotta sa: …”Är det att liknelsen innehåller råttor som är så svårsmält byt då ut dem mot annat valfritt sötare djur eller människor.”…… Det är just DET som är det som är ……degraderande…….att göra, från alla håll, och mot alla….. just därför att människor är inte…. djur, utan just….människor…. Är det så svårt att kunna se? Detta har förekommit tidigare i historien. Att vilja försöka likna människor med djur är nog en slags …krigspropaganda… Även idag förekommer sådana beskrivningar och liknelser, (barnprogram där djur framställs som människor,fastän i relativt oförargligt sammanhang, men det är ändå ett slags nedbrytande av barns… Read more »

Frihet
Frihet
10 years ago
Reply to  Bergfast

Är det egentligen användningen av djur för “politiska” syften som du inte gillar? Detta är en litterär text och man är nog bra naiv om man tror att alla litterära texter endast är skrivna i underhållningssyfte. (Nu är jag ingen expert på Selma Lagerlöf och jag kan därför inte dra någon säker slutsats kring hennes avsikt med texten.)

Bergfast
Bergfast
10 years ago
Reply to  Lotta

Lotta skrev: … ”Bergfast du fortsätter med dina underliga punkter här och var i ditt inlägg. Begriper inte varför du envisas med dem? Du hoppar dessutom över hela mitt inlägg utom absolut sista meningen och bygger hela ditt resonemang kring den? Varför?”… Och Lottas andra kommentar, som jag svarade på var: … ”Bergfast, jag är inte säker på vad du vill säga med ditt inlägg som svar till Anonymous, med alla punkter och mellanrum? Jag tolkar inte alls texten som ful utan kan se liknelser med dagens Sverige där svensken sover medan invandrarna med våra politikers goda minne tar över… Read more »

Moonstream
Moonstream
10 years ago

Märkligt!
Exakt dom här känslorna om tillståndet har jag haft på sista tiden. Känner så väl igen mig.

Har på sistone också känt att Pk-ismen är så stor, stark och genomträngande i hela samhällskroppen att inget annat hjälper än att allt vad etablissemang heter måste vältas över ände, bildlikt talat. Egentligen tror jag att det redan nu pågår en mental lågintensiv revolution av folket mot eliten. Åtminstone känns som att fler och fler törs bryta mönstret och blir politiskt inkorrekta

trackback

[…] Över till Julia Caesar på Snaphanen, som den 4/11 hade sin hittills kanske starkaste krönika, “RAPPORT FRÅN GRÄNSEN”. Den förtjänar iofs att citeras i sin helhet, så läs den gärna här. […]

Tony
Tony
10 years ago

Jag undra vad PK politikerna tänker när dom läser Julias dräpande krönikor, att dom läser här
är jag tämligen säker på, även journalisterna är flitiga besökare här. Men man undrar om dom
känner sig träffade och illa till mods, när resultatet av deras verk målas upp så förträffligt av julia?
Eller är dom så kallhamrade att dom skiter i vad resultatet blir, efter deras sjuka agerande mot sitt
eget land, att dom inte reagerar? För även deras egen avkomma kommer att i slutändan att drabbas
av deras ställningstagande mot befolkningen!

Tack Julia, du är ett bloss i ett kompakt mörker!

Olav
Olav
10 years ago

Trist når et folks kollektive suksess (velferd) blir brukt til å ødelegge et av verdens og vår histories mest vellykkede land!

Mrs Darkblue
Mrs Darkblue
10 years ago

Jag tror att vår invandringspolitik bara är ett av flera symptom på att det svenska samhället har blivit sjukt. År av socialism dvs. att staten tar hand om oss från vaggan till graven har gjort svensken bekväm och slö. De duktiga som faktiskt vill göra något , starta företag och jobba för ett bättre liv, möter hårt motstånd i fort av ett unikt högt skattetryck. De ger då upp eller flyttar utomlands. Denna slöhet och dekadens av det svenska samhället uttrycker sig på många sätt. Bland annat får vi höra att man alltid måste må bra, annars är något fel.… Read more »

Varangian Rus
Varangian Rus
10 years ago

Bra krönika som beskriver mycket av den enorma frustration jag själv kännt väldigt länge. Jag försöker att prata med familj och vänner om vad det är som har hänt den här nationen, men tyvärr verkar knappt någon bry sig längre utan pratar heldre om någon dokusåpa eller liknande. För mig är det totalt obegripligt hur folk som en gång har sett hur bra det gamla Sverige var, att de kan bara fortsätta rösta på samma gamla skräp partier. Det måste vara en enorm hjärntvätt av sällan skådat slag som har bitit sig in i dessa äldre generationer. Att folk som… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
10 years ago
Reply to  Varangian Rus

The Finnish journal Spekula published a report in 1999 by Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde that warned that scientists not only had developed the technology, but were using it in the United States and Sweden, without the knowledge of the people. “In the 50’s and 60’s, electrical implants were inserted into the brains of animals and humans, especially in the U.S., during research into behavior modification and brain and body functioning. Mind control methods were used in attempt to change human behavior and attitudes. Influencing brain functions became an important goal of military and intelligence services,” the story said. It went on… Read more »

Janne
Janne
10 years ago

Julia Caesar sätter ord på det många känner.

urbankalle
urbankalle
10 years ago

Det bästa som någonsin skrivits om det veritabla helv en liten elit åsamkat landet och dess medborgare.

elwee
elwee
10 years ago

Tack Julia för att du sprider ett ljus, om än ett flimrande sådant …
Men det är ändå ett ljus eftersom det förser oss med argument, ger oss formuleringar som är så klockrena och fyllda med information. Formuleringar man sällan lyckas komma på själv trots att de är så självklara när man läser dem.

Ett speciellt tack för ordet “åsiktsmannekäng” som kommer att bli fantastiskt användbart i kommande diskussioner 🙂

Cavatus
10 years ago
Reply to  elwee

Exakt vad jag tänkte. Åsiktsmannekäng. Underbart att ta till för dessa rättänkande godhetsapostlar.

Humoral
Humoral
10 years ago

Hoppet för många och mig själv är och har varit Julias återkommande krönikor, för att kunna ta del av och förstå den förvandling vårt land genomgår. En kontrast och ett dilemma uppstår när man i vardagen möter allt för många människor vars orubbade värld består av medias förljugna nyhetsrubriker och förtroende till makthavarna. Mitt privilegium är min ålder och ett delvis oberoende till ekonomi och konsumtionssamhället. Jag ser mig skuldfri till det land jag lever i och det öde landet försatt sig i, däremot vårdar jag dom relationer jag har med själsfränder och våra existentiella förutsättningar. När PK-mantrat ”alla människors… Read more »

Hans B
Hans B
10 years ago

Jag har arbetat som stridspilot i det svenska flygvapnet i 36 år.Under de tjugo åren då jag flög stridsflygplan kan jag lova att alla vi piloter var villiga att offra livet för nationen sverige.
Nu betraktar jag och alla mina gamla arbetskamrater bara sverige som ett adminstrationsområde. Många av oss har tagit konsekvensen och flyttat uatomlands.
Det är sorgligt att se så fort det har gått att tappa sin tro på det goda samhället.

Rune
Rune
10 years ago
Reply to  Hans B

“Nu betraktar jag och alla mina gamla arbetskamrater bara sverige som ett adminstrationsområde.”
————————————————-
Detta är väl vad våra styrande i alla partier gör numera?
Nationen och folket har de slutat att tala om.
De känner inte längre någon samhörighet med
Sverige och svenskarna.
Höga löner, inflytelserika befattningar i Bryssel och
New york (FN) är det som hägrar.

Mrs Darkblue
Mrs Darkblue
10 years ago
Reply to  Hans B

Känner samma sak. Det var inte många i min bekantskapskrets som ens orkade bry sig om Sverige tog någon os-medalj i år.

Det var stor skillnad mot den gamla goda tiden då Ingmar Stenmark åkte och vi fick ledigt från skolan för att titta. Alla höll andan och kände en stolthet i att SVERIGE vann..

tant45
tant45
10 years ago

Sanningen behöver inga medlöpare, inga dimridåer och komplicerade förklaringar. Sanningen till sin natur är enkel, rak och ärlig, därför kommer sanningen till slut att segra, eftersom den känns igen i hjärtat.

Lögnen kräver medlöpare, dimridåer och komplicerade svar. Lögnen är en konstruktion i sinnet som inte länge till kommer att vara överens med hjärtat, därför kommer sanningens sprängkraft att ta kål på lögnens parasiter.

Söndagen är höjdaren , om Julias krönika finns……TACK!

101
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x