5
jan
Seneste opdatering: 6/1-13 kl. 2145
11 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Man skal nok være socialdemokrat, for at tro, at et formandsskifte betyder noget, men Thorning ligner da en, der længes efter EU: Dobbelt løn, halvt så mange problemer.Knivene blinker bag Thornings ryg. En dansk statsminister er aldrig blevet afsat af sine egne. Sker det nu? For et halvt år siden ville ledende socialdemokrater ikke skifte formanden ud. Det vil de nu.

Der er ingen tvivl om, at Socialdemokraterne er dybt frustrerede over hende. De synes ikke, hun leder regeringen, hun er isoleret og svær at komme i kontakt med. Der er også rigtigt mange, der nøje følger, hvornår der er deadline for at udpege den nye EU-kommissær. Det er for mange en drømmetænkning, at Helle Thorning-Schmidt kunne skippes videre til den post, siger Hans Mortensen.

Realiteterne omkring den nye indvandring

Gunnar Viby Mogensen er cand.polit. og dr.phil., tidligere lektor ved Københavns Universitet, forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet og leder af Rockwool Fondens Forskningsenhed. Han leverede allerede inden 2001 valget væsentlige analsyser af effekterne af masseindvandringen fra den 3 verden. Siden da er der sket det, at “de rige lande allerede har modtaget store grupper af indvandrere, som sender informationer hjem, og at der er opstået en immigrationsindustri, der stort set arbejder som et dyrt men ellers særdeles effektivt rejsebureau,” og en del politikere sover alligevel stadig. De bør mindes om, mens tid endnu er, at Criminal negligence også er skyldpådragende. Hvornår de burde have vidst, er over ti år siden, hvornår eller om de bliver draget til ansvar, er naturligvis uvist. De er villige til at løbe risikoen.

Det er efterhånden gået op for de fleste vælgere – og en hel del politikere – at stigningen i antallet af asylansøgere har negative konsekvenser for Danmarks økonomiske forhold. [..]

De økonomiske realiteter omkring hvad denne nye indvandring betyder for modtagerlandene, bliver for så vidt angår det helt afgørende – integrationen på arbejdsmarkedet – kvalificeret belyst i Danmarks Statistiks årsrapport om indvandringen (senest Indvandringen i Danmark 2012).

I modsætning til den traditionelle indvandring fra andre rige lande, som især var fra Sverige og Norge, klarer vore nye medborgere med oprindelse i et udviklingsland sig meget dårligt. I 2011 var kun 52 pct. af de ikke-vestlige mænd og kun 43 pct. af kvinderne i job. For personer af dansk oprindelse var de tilsvarende procenter hhv. 75 og 72 pct., og indvandrernes efterslæb er i de seneste år blevet større. Mændene i anden generation, som i traditionelle indvandrerlande som USA, Canada og Australien klarer sig lige så godt eller bedre end mændene i den hjemlige befolkning, er hos os på samme ekstremt lave integrationsniveau som første generations indvandrere.

Vanskelighederne med at integrere mennesker med udviklingslandenes lave uddannelsesniveau, og med en meget anderledes kulturel baggrund, på et vestligt arbejdsmarked medfører, at deres bidrag til modtagerlandets økonomi typisk er lavt. En analyse for England for en halv snes år siden nåede frem til, at indvandringen fra den rige og den fattige verden under ét kun havde øget den enkelte englænders egen levestandard helt marginalt, nemlig med af størrelsesordenen 0.15 pct. For Danmarks vedkommende gennemførte Økonomiministeriet i Nyrup-regeringens tid et grundigt studie med næsten samme konklusion: Den ikke-vestlige indvandring gav et svagt negativt bidrag til den herboende (danskfødte og indvandrede) befolknings levestandard, og den vestlige indvandring trak så den samlede effekt op, så den lige netop blev positiv, med en størrelsesorden på under 1 promille (Økonomisk Oversigt 1997, afsnit 5.4.1.). Indvandring fra udviklingslande, som den Danmark har oplevet, giver altså gennemsnitligt set overhovedet intet positivt økonomisk bidrag til den enkelte danskers levevilkår.[..]

Vælgerne synes at være klar over, at omkostningerne til nye indvandrere bl.a. vil blive taget fra de midler, der ellers er afsat til sengepladser på sygehusene, til folkepension osv. I alle tilfælde er vælgerne massivt imod lempelser af udlændingepolitikken. En meget stor undersøgelse hos TNS Gallup i juni 2012 viste, som før rapporteret på denne plads (10. oktober 2012), at andelen af befolkningen som ønsker vores udlændingepolitik lempet, nu er nede på 17 procent. Også i vælgerkorpsene bag vore tre regeringspartier er der solide flertal på to tredjedele eller mere for, at udlændingepolitikken tværtimod burde forblive uændret, eller at den burde strammes.

Med den seneste udvikling i indvandringens omfang ser regeringens sidste del af valgperioden altså ud til at kunne blive endnu mere spændende, end der hidtil har været lagt op til.

Realiteterne omkring den nye indvandring, kronik

Et par nedslag i DS’ Indvandrere i Danmark 2012

Efterkommere fra ikke-vestlige lande er den gruppe, som relativt set er vokset mest siden 1980. Den store stigning i antallet af ikke-vestlige efterkommere hænger naturligvis tæt sammen med det stigende antal ikke-vestlige indvandrere. Fra 1980 til 2012 er antallet af ikke-vestlige efterkommere steget fra 7.653 til 119.591. Der er altså mere end 15 gange så mange ikke-vestlige efterkommere i 2012 som i 1980. I samme periode er antallet af vestlige efterkommere kun steget med 82 pct.

Indvandrere og efterkommere udgør henholdsvis 12 og 3 pct. af de personer, der dømmes for kriminalitet i Danmark. Når tallene korrigeres for forskelle i alder, er kriminalitetsindekset for mandlige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 76 pct. højere end indekset for alle mænd. Når der yderligere korrigeres for forskelle i socioøkonomisk status, reduceres kriminaliteten til at være 43 pct. højere for mandlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Halvdelen eller mere af den 16-64-årige befolkning er på offentlig forsørgelse blandt mandlige indvandrere fra Libanon, Irak og Somalia. Blandt kvinderne er over halvdelen på offentlig forsørgelse blandt indvandrere fra Libanon, Somalia, Jugoslavien, Irak, Tyrkiet og Bosnien-Hercegovina

:

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago

At skrive herinde foeles som at praedike for koret for det er jo ikke laeserne her der ikke kan se det, men alligevel. Det der er sket er et samsurium i de “elitaere” samfundslag hvor 1) forskraekkelse over nazismens forbrydelser 2) frakopling mellem “politiker-klassen” (og dens venner fx. paa Politiken), og saa almindelige mennesker 3) en tiltagende sammensnogning af diverse konventioner der delvist har afskaffet national suveraenitet og dermed udhulet demokratiet (hverken FN eller EU er jo noget der bare ligner demokratisk styrede) styrer hvad “eliten” mener er acceptable holdninger og hvad der ikke er. Disse faktoerer virker synergisk og… Read more »

Menig 442
Menig 442
9 years ago

http://bibliotek.kk.dk/ting/object/710100%3A05854431 Det er nu over 20 år siden at emigrant cirkusset er beskrevet af V. S. Naipaul i bogen “Blandt de rettroende” og politikerne lader sig stadig bedrage. Beviset for at den forøgede trafik til DK skyldes lempelserne. Citerer: Man power i Pakistan Det drejer sig om en velorganiseret aktivitet. Ganske som revisorer der studerer skattelove, studerer Pakistans manpowereksport-sagkyndige emigrationslovene i alverdens stater og spiller hasard med deres emigrantbataljoner i indbyrdes konkurrence: Besøgsvisa og mulighed for forlængelse og omgåelse, mulighed for at eftersende pårørende, studentervisa der kan konverteres til arbejdstilladelse, mulighed for politisk asyl, ingen visum tvang, lige under Polarcirklen.… Read more »

Prudentius
9 years ago
Reply to  Menig 442

“…og politikerne lader sig stadig bedrage.” De kan umuligt være uvidende om at asylsystemet benyttes af hundredtusinder der ikke er strengt “asylværdige”. Deres totale og fatale godtroenhed består ikke i at de ikke kan kende asyl-svindleri når det stirre dem ind i fjæset årti ind og årti ud, men i deres selvopfattelse og filosofiske-historiske læsning af hvad deres ansvar er som politikere. Jeg kan ikke se anden mulighed end den samlede europæiske politiske klasse reelt anser historien for at være afsluttet. De svæver i et historieløst rum skabt i deres hoveder af afslutningen på den kolde krig og anser det… Read more »

Prudentius
9 years ago
Reply to  steen

Og afvist eller ikke afvist, folk får jo oftest lov til at blive alligevel. Humanitært ophold osv. De kan ikke sendes hjem fordi hjemlandet ikke vil modtage dem, der er nye uroligheder eller en eller anden chance for tortur eller generelt usikre forhold. Selv voldsomt kriminelle, med udvisningsdomme, kan ofte ikke udvises osv. osv. Nope. Se i dag Libanon zweifelt die Staatsbürgerschaft der eigenen Bürger an, verweigert die Einreise. Jetzt liegt BILD eine neue, alarmierende Aufstellung der Innenminister vor. Diesmal umfasst die Liste 207 besonders schwere Fälle mit Verurteilungen von mehr als einem Jahr Haft. Inzwischen gab es zwar 24… Read more »

Prudentius
9 years ago
Reply to  Prudentius

I Sverige hvor det hele altid er lidt mere tydeligt, går ihvertfald et par mainstreampartier ind for fri indvandring. De har med andre ord lagt asyl-undskyldningen helt åbent og ærligt fra sig og tonet rent flag.

U-t-r-o-l-i-g-t.

Arvid Bengtsson
Arvid Bengtsson
9 years ago

De korrektioner för som görs för socioekonomisk status vid beräkningen olika gruppers kriminalitet är ointressanta och sannolikt också felaktiga. För det första hjälper det ju inte den brottsdrabbade allmänheten att de kriminellas brottslighet beror på deras socioekonomiska status, och när det gäller de invandrargrupper, som man kan förutsätta kommer att ha låg socioekonomisk status, borde ju den enda rimliga åtgärden vara att inte tillåta dem att komma in i landet, förutsatt förstås att man vill hålla ner brottsligheten (vilket borde en självklar prioritet för varje regering). Men sedan är sannolikt det socioekonomiska argumentet för överrepresentation i brottlighet ett cirkelresonemang. Det… Read more »

Skjoldungen
9 years ago
Reply to  steen

Jeg er helt enig med Arvid Bengtsson i, at opdelingen på socio-økonomiske faktorer er nærmest irrelevant, og at det er de absolutte tal, der beskriver ‘samfundet’ som helhed bedst. – I samme ombæring irriterer det mig, at Gunnar Viby Mogensen udelukkende taler om ‘ikke-vestlig’ indvandring. Inden for just denne kategori finder vi jo forskelle, der langt overstiger forskellene indenfor al anden indvandring (f.eks. mellem sydamerikanere og russere), hvor ‘ikke vestlig’ indvandring spænder over f.eks. vietnamesere, kinesere, thai’er og indere på den ene side og så diverse muslimske nationaliteter på den anden. Dersom han sondrede mellem ikke-muslimer og muslimer i denne… Read more »

11
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x