2
jun
Seneste opdatering: 3/4-20 kl. 1411
126 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Rinkebybrand

Upploppen och de anlagda bränderna i svenska förorter har riktat internationell uppmärksamhet mot Sverige och föranlett omfattande publicitet i internationella media. Förenklat kan reaktionerna delas upp i två kategorier. Den ena gnuggar sig häpet i ögonen – “Oj, hur kan detta hända i mönsterlandet Sverige?”

Den andra är öppet skadeglad mot ett land som länge har spelat världssamvete och kritiserat andra men själv nu bokstavligen sitter i skiten. Sällan har avgrunden mellan Sveriges självbild och andra länders bild av landet avtecknat sig så tydligt. Sverige är inte längre ett land att avundas. Folkhemmet börjar lukta illa. Ut över världen sprider sig en odör av självgodhet, förljugenhet, enfald och hyckleri.

I utländska öron låter namnen på de svenska förorterna som namn ur Ikéakatalogen: Tensta, Rinkeby, Husby. Bara bokhyllan Billy fattas. Det är i Husby och många andra förorter över hela landet som nya invandrare och flyktingar hamnar.

I motsats till den svenska ursprungsbefolkningen har de garanterad förtur till bostad, och de lägenheter de får har en standard som de inte ens skulle kunna drömma om i de länder de kommer ifrån. De har samma demokratiska fri- och rättigheter som de som tillkommer landets ursprungsbefolkning. De har tillgång till hela det svenska gottebordet av sociala förmåner, och dessutom speciella förmåner som enbart tillkommer invandrare, till exempel så kallade instegsjobb.

Inget annat land erbjuder sådana förmåner

Om du har fått dina asylskäl prövade och fått avslag eftersom du saknar asylskäl kan du stanna kvar illegalt i Sverige. Du belönas då med fri skolgång samt sjukvård, tandvård och mediciner för det facila priset av 50 kronor. Svenska folket betalar. Om du har fått uppehållstillstånd behöver du inte arbeta utan kan låta dig försörjas av svenskarna livet ut. Du kan göra regelbundna semesterresor till det land du påstår dig ha flytt från. Socialen, det vill säga skattebetalarna, betalar. Inget annat land i världen har någonsin erbjudit andra länders medborgare så generösa sociala förmåner som Sverige.

Osmaklighetsrekordet sätts av Andres Lokko

Ändå vältrar sig politiska och mediala aktörer över hela det politiska panoramat i skuldtyngda själv- och samhällsförebråelser om klassklyftor, arbetslöshet och utanförskap. En parad av vänsterdebattörer har i samband med förortsupploppen passat på att vädra hela sitt innestående lager av klyschor. Andres Lokko i Svenska Dagbladet tar osmaklighetsrekordet genom att jämföra unga kriminella invandrarmäns eldhärjningar i svenska förorter med den svarta befolkningens kamp för mänskliga rättigheter i USA på 1960-talet. Utan att skämmas citerar han Martin Luther King’s ord:

”A riot is the language of the unheard.”

Ett upplopp är de tystades språk. Ursäkta, men vem tystar de svenska invandrarna? Sanningen är att Sverige hade kommit mycket långt på väg mot jämställdhet och välstånd innan den socialdemokratiska regeringen under ledning av Olof Palme kring 1970 kläckte den geniala idén att importera ett nytt proletariat från tredje världen när det svenska började ta slut. Det som tjusigt kallades “solidarisk flyktingpolitik” byggde på idén att svenska folket skulle skänka bort det välstånd de hade arbetat ihop till dem som inte förmår åstadkomma något eget välstånd. Klassklyftorna är skapade av politikerna själva.

“De här förorterna är ingen slum”

wente kronikDet är en av Kanadas mest inflytelserika journalister, Margaret Wente,  som tycker att de svenska förorternas namn är i klass med bokyllan Billy och soffbordet Lack i Ikéakatalogen. Hon är kolumnist på Kanadas största dagstidning The Globe and Mail och skriver:

“De här förorterna är ingen slum. De har stora parker och aktivitetscentra och gratis svenskundervisning. Skolorna får extra understöd. Välfärdsförmånerna är generösa. Sverige stoltserar med att vara det mest toleranta, inkluderande landet i världen. Så vad får hundratals unga män att löpa amok och sätta eld på bilar och polisstationer och till och med sina egna skolor?” frågar sig Margaret Wente.

Mer än en miljon PUT sedan millennieskiftet

Hon ser en poliskår som säger sig inte ha en aning om vad upploppen handlar om och är beordrad att ingripa så lite som möjligt.

Hon ser en politiskt korrekt elit som ihärdigt förnekar att kravallerna skulle ha någonting som helst med invandringspolitiken att göra.

Med förvåning hör hon förklaringar om klass, arbetslöshet, utanförskap, dåliga skolor, låg levnadsstandard, växande ojämlikhet, polisbrutalitet och rasism.

Själv ser hon andra förklaringar. Sverige har öppnat sina dörrar för ett inflöde av människor från några av de oroligaste delarna av världen – i synnerhet länder med muslimsk majoritet, som Syrien, Afghanistan, Somalia och Irak. Bara under de senaste tio åren har det kommit hundratusentals. (Den korrekta siffran är 834 939 nya beviljade permanenta uppehållstillstånd (PUT) eller uppehållsrätter de senaste tio åren.)

Sedan millennieskiftet har mer än miljon – 1 006 697 utlänningar – beviljats rätt att stanna i Sverige.  Förra året släppte lilla Sverige in 111 090 utlänningar i landet. Kanada, med 3 1/2 gånger så stor befolkning, tog in nästan 260 000.

“Många kommer inte att klara sig”

“Många kommer inte att klara sig i det svenska samhället. De är predestinerade till ett permanent beroende av staten. Till skillnad från Kanada gör Sverige inget urval av immigranter utifrån yrkeskunskaper, utbildning eller potential att lyckas. Merparten av de senaste årens invandrare är flyktingar, anhöriginvandrare och importerade gemåler i arrangerade äktenskap. Många har liten yrkeserfarenhet och kan knappt läsa och skriva. Vissa kommer från nomadkulturer. Dessutom finns det knappt några jobb i Sverige för människor utan yrkeskunskap” skriver Margaret Wente.

Hon menar att även om de aktuella upploppen var ganska små (något hundratal bilar brändes, ingen blev skjuten) är de ett tecken på att någonting har gått väldigt fel i Sverige. Trots det är uppriktiga diskussioner om landets invandringsproblem bokstavligen tabu. Vem som helst som försöker tala om dem får etiketten “främlingsfientlig rasist”.

I avsaknad av en saklig debatt fortsätter Sverige i full fart mot fler och större kravaller och en oundviklig krasch. “Eftersom svenskarna skänker bort mer och mer av sitt välstånd till människor från främmande kulturer, människor som är permanent beroende av staten, är konsensus kring invandringen på väg att spricka” skriver Margaret Wente.

Var går gränsen mellan enfald och ondska?

eva-agnete-selsing kronikVar går gränsen mellan naiv enfald och okunnighet å ena sidan och medveten ondska å den andra? Frågan är retorisk. Dels för att omedvetna, naiva gärningar kan skada lika mycket som medvetet kalkylerad ondska – eller mer. Dels för att ingen med hedern i behåll kan påstå att det är på grund av okunnighet om konsekvenserna som svenska politiker bedriver en ansvarslös invandringspolitik. Tvärtom – de har haft fyra decennier på sig att se och förstå följderna av sin extrema politik. Alltså måste drivkrafterna vara andra.

När man medvetet utsätter sitt land och sin befolkning för gigantiska och irreparabla skador – vad är det annat än ondska? I en debattartikel i Berlingske Tidene kallar den danska filosofen Eva Agnete Selsing Sverige för “Ondskans Imperium”.

“Sverige är Ondskans Imperium, för här ser vi 2000-talets nya totalitarism utvecklad. Denna -ism skiljer sig från det förra århundradets totalitära system genom att varken vara militant, våldsam eller populistisk. Men det gör den inte mindre farlig: kombinationen av akademikerburna ideologier som mångkulturalism och feminism och verklighetsförakt i en politiskt korrekt åsiktsregim är fatal för ett samhälle” skriver Eva Agnete Selsing.

“Då är du en ond människa”

Hon fortsätter:

“Härmed konstitueras ett åsiktsfängelse för de medborgare som ska leva med konsekvenserna av maktelitens beslut. Medan Översverige mässar “inkludering”, “tolerans” och “mångfald” från sina privilegierade trädgårdsidyller plågas allt fler svenskar av en vardag som är långtifrån “tolerant”, men där otrygghet, våld och politisk demonisering av oliktänkande ökar mer och mer. Hur hycklarna i den svenska överklassen kan se sig själva i spegeln dag efter dag är en gåta för anständiga människor.

Om dina gärningar medför våld, övergrepp, hot, förtryck och social kontroll av dina medborgare (som aldrig har efterfrågat den verklighet du har satt dem i), och du inte förhåller dig till det, så är du en ond människa” skriver Eva Agnete Selsing.

Journalisterna utrustade med livvakter

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den senaste veckan har bjudit på flera exempel på den svenska ondskan och hyckleriet. Sveriges Radios mediegranskande program “Medierna” avslöjade att de journalister som bevakade kravallerna i Husby var utrustade med livvakter. Det är alltså samma journalister som lovsjunger mångkulturen i alla tonarter och tycker att andra människor kan bo i de invandrartäta områdena (utan livvakter), bara de själva slipper.

Ulrika By tillstår i en krönika i Dagens Nyheter och en intervju med Timbro att hennes viktigaste mål inte är att förmedla sanningen:

“Marken är minerad, fallgroparna djupa. Att försöka hitta rimliga förklaringar till att stenar haglar och bilar brinner är ett journalistiskt riskprojekt. Snacket om konsekvensneutralitet är ju bara nys i de här sammanhangen: jag tycker rakt av att journalistiken ska sträva efter att inte spä på främlingsfientlighet, och det är uppenbart att vi ofta faktiskt går som katten kring het gröt när vi kommer till så kallad förortsproblematik, säger hon.

“Vi väljer bort historier och händelser”

Nästa bekännelse:

“Av egen erfarenhet vet jag att vi väljer bort historier och händelser som lätt kan användas i främlingsfientliga syften. Vi citerar inte allt vi hör och berättar inte allt vi ser, ofta för att vi kanske också är dåliga och osäkra på vad vi ser och hör, för vi kan inte tolka det” skriver Ulrika By.

Det här är inga nyheter. Allmänheten har nogsamt fått klart för sig att sanningen är underordnad i svensk journalistik. När invandrare våldtar, rånar, misshandlar, mördar eller svindlar staten på miljoner i så kallad assistansersättning undanhåller journalisterna med olika metoder sina läsare/lyssnare/tittare vilka gärningsmännen är – och är övertygade om att de gör något bra och föredömligt.

“Journalisterna saknar demokratiskt mandat”

En debattör på nätforumet Flashback skriver:

“Hon (Ulrika By) upplever det inte som att ljuga. För henne och den övriga journalistkåren är motverkandet av främlingsfientlighet det helt överordnade målet. Journalistkårens uppgift är att agera så att motverkandet av främlingsfientlighet upprätthålls. I det avseendet är det mycket riktigt att likna vid en religion.

När journalisterna, uppenbarligen som kollektiv, tar sig rätten att filtrera, undanhålla och systematiskt vinkla den information som de förmedlar till allmänheten, så missbrukar de sin roll och sitt “journalistiska uppdrag”. Journalisterna saknar demokratiskt mandat men tar sig ändå friheten att utöva politisk informationsmakt över svenska folket. Det folk som skall hållas i okunnighet om de verkliga orsakerna och som skall hindras från att kräva adekvata åtgärder.”

“Om vi accepterar detta startar vi en lavin”

Olle-Engström-M kronikTrots årtionden av journalistisk mörkläggning av invandringspolitiken verkar förortsupploppen ha väckt många tidigare djupt sovande svenskar till medvetenhet om och ett ifrågasättande av Sveriges extrema politik. Under veckan har till och med något så sällsynt som en oliktänkande politiker i ett gammelparti hävt upp sin röst. I en debattartikel i Borås Tidning uttrycker Olle Engström, 68-årig moderat kommunpolitiker i Borås, sin oro över vart Sverige är på väg:

“Jag ser framför mig ett Sverige som inom 20–30 år fullständigt har tappat kontrollen över situationen, med konsekvenser som är skrämmande. Terrorism, våld och brottslighet kommer att öka i Sverige. Och kanske ser vi också på lite längre sikt ett fullskaligt inbördeskrig mellan olika religioner liknande de som varit och är i Libanon, Irak och Nigeria med flera. Tanken skrämmer, men vägen dit är kanske kortare än vi kan ana om inte dagens situation en gång för alla får sin lösning. Det är allas vårt ansvar att hitta lösningar. Rättsstaten Sverige kan eller ska aldrig acceptera att detta beteende röner någon som helst framgång. Om så sker startar vi en lavin som vi aldrig kan stoppa” skriver Olle Engström.

Inte ens ett dygn av sanning

De sanningarna var för magstarka för moderaterna. Det tog inte ens ett dygn förrän Olle Engström tvingades avgå ur partiet. Alternativet var att han skulle ta tillbaka det han skrivit. Det vägrade han. Han sa att han inte ångrade någonting. Kvinnan som höll i yxan är kommunstyrelsens vice ordförande Anette Carlsson. Lyssna på henne I SR P4 när hon motiverar varför Olle Engström måste lämna moderaterna, och känn stanken av medlöperi och inpiskad förljugenhet. Så här låter en äkta svensk politisk hycklare.

I inget politiskt parti klatschar partipiskan med hårdare snärtar än i kejsar Reinfeldts moderaterna, initierat skildrat av exmoderaten Anne-Marie Pålsson i boken “Knapptryckarkompaniet”. Se också krönikan “Utanförskapet”.

Tio kommunalråd skriker på hjälp

Odören av förljugenhet tätnar, i synnerhet den specifika svenska form som innebär att tala med dubbla tungor. I torsdagens Svenska Dagbladet Brännpunkt publiceras ett desperat nödrop från tio svenska kommunaråd i kommuner som har tagit emot ovanligt stora volymer flyktingar och anhöriginvandrare och nu skriker på omedelbar hjälp. Nöden talar sitt tydliga språk i kommunalrådens artikel:

“De ekonomiska konsekvenserna för våra kommuner börjar redan nu nå bristningsgränsen och vi ser tydligt följdverkningarna av detta med överbefolkade stadsdelar, ökad social problematik, ett skolsystem med växtvärk och en växande arbetslöshet. De medel staten ställer till förfogande för återföreningen räcker inte alls för de utökade kostnaderna som kommunerna får. De ekonomiska konsekvenserna för våra kommuner under 2013 blir mycket svåra att hantera.Våra kommuners ekonomiska båge är spänd till det yttersta. Låt oss slippa höra strängen brista” bönar och ber kommunalråden.

“Detta tillskott av människor är rent oumbärligt”

De pekar på bristen på bostäder (upp till tio personer kan bo i en 2:a eller 3:a), brist på skolor, brist på jobb, brist på allting. Och, hör och häpna: de har sociala problem i sina kommuner! Det har väl ingenting med invandringspolitiken att göra?

Men innan de tio kommunalråden vrålar på hjälp måste de givetvis mässa det politiskt korrekta evangeliet om hur bra och nödvändig invandringen är för Sverige:

“Vi är stolta över att vi har kunnat erbjuda dem ett nytt liv i ett land där fred och demokrati råder.Våra nyanlända är ett viktigt tillskott för Sverige både kulturellt och ekonomiskt. Låt oss dock vara ärliga och medge att mottagandet kan vara en ekonomisk belastning till en början. Detta är kostnader som vi i Sverige av solidaritetsskäl bör ta. På sikt är detta tillskott av människor rent oumbärligt för att Sverige ska klara sitt framtida behov av arbetskraft för att säkerställa tillväxt och utveckling.”

Och självklart är vi positiva till en återförening av splittrade familjer i vårt land!

Svenskarna är fredsskadade

Hur kommer det sig att just Sverige och svenskarna präglas av denna specifika form av förljugenhetskultur, en hycklarmentalitet som får oss att undvika sanningen som vore den dödlig? Vi avviker kraftigt till och med från våra nordiska grannländer. Förblindade av självgodhet och falsk trygghet tar vi klivet över klippkanten med ett lycksaligt leende på läpparna. Ingenting är ju farligt?

Det finns mängder av förklaringar till det här självskadebeteendet. Ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav och som konsekvens en blind tilltro till Farbror Staten är en. En annan är att vi är fredsskadade. Krigsskadade vet vi vad det är. Men fredsskador är en fara som det inte talas om, fast vi borde, särskilt när de visar sig så tydligt som i Sverige.

Stora eftergifter till Nazityskland

Till skillnad från våra grannländer klarade vi oss från nazitysk ockupation under andra världskriget. Priset var att den svenska regeringen under sken av “neutralitetspolitik” gick Nazityskland till mötes vad gäller transitering av miljoner tyska soldater och krigsmateriel på svenska järnvägar från juli 1940 till augusti 1943. Dessutom ett långtgående nazistiskt inflytande över vad svenska media tilläts skriva om kriget och nazisterna.

Under hela perioden 1933-45 klagade tyskarna via tyska ambassaden i Stockholm ständigt på svensk press. Ambassaden bev¬akade cirka 90 svenska tidningar och allt som de skrev om Tyskland. Nazityskland hade en totalitär inställning till media: nazisterna ansåg att det var regeringen som skulle styra vad pressen skrev och ingripa när den skrev något som var oförmånligt för nazisterna.

Vi trodde att de skulle vara snälla mot oss

Kanske var det under den här perioden vi lärde oss skenhelighetens och hyckleriets vidriga konst. Kanske lades grunden långt tidigare. Ett folk som inte har upplevt krig på 200 år börjar lätt inbilla sig att världen är god, att alla människor är goda och att det inte finns några fiender. Att inte på 200 år behöva försvara sig eller kämpa för sin självständighet och sin överlevnad riskerar att locka fram riktigt dåliga sidor hos människan, som mental förslappning, trygghetsnarkomani, naivitet, självgodhet och falska, kortsiktigt lönsamma beteenden.

Kriser och svårigheter ger möjligheter till utveckling. Utan sådana erfarenheter står vi försvarslösa när vi blir angripna. Därför står vi som oförberedda fån när invandrare eldar upp våra skolor och bilar. Därför lovar våra politiker att ösa ännu fler miljoner över slynglar som istället borde åtalas och utvisas.Vi trodde ju att de skulle vara snälla mot oss när vi tog emot dem och gav dem allt.

Drabbade av “efterkrigsparadigmet”

Ole_Jorgen_Anfindsen kronikSvenskar är i ovanligt hög grad drabbade av vad den norske författaren Ole Jörgen Anfindsen kallar “efterkrigsparadigmet”. Han beskriver tillståndet i Västvärlden de senaste 70 åren som en reaktion på andra världskrigets fruktansvärda grymheter, däribland Adolf Hitlers och Nazitysklands avrättning av sex miljoner judar plus grupper av homosexuella, romer och psykiskt utvecklingsstörda. Vid freden 1945 sa en plågad värld i korus “Aldrig mer!”

Pendeln har istället svängt hårt i motsatt riktning. I krigets efterbörd beslutade man att strunta i den forskning om rasskillnader och annat som fanns och fastslog helt enkelt att det inte finns några skillnader. “Kärnan i efterkrigsparadigmet är människosynen” skriver Anfindsen i sin bok “Selvmordsparadigmet”. Den människosyn som formulerades efter andra världskriget kan sammanfattas så här:

• Människan är god.

• Det finns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män.

• Det finns inga signifikanta skillnader mellan raser eller etniska grupper.

Förortskravallerna ger oss en chans

Nästan 70 år senare bygger kulturmarxisterna och den politiskt korrekta eliten sin propaganda på de här uppenbara lögnerna. Eftersom det är just de grupperna som har tillgång till megafonerna och som gödslas med voluminösa statliga anslag, licenspengar och presstöd har de också lyckats lura stora delar av befolkningen att tro att det är sant.

“Men de som inbillar sig att människan är god och att folk kommer att uppföra sig som folk bara de får sina grundläggande behov tillgodosedda har väldigt lite att glädja sig över i det tjugonde århundradet”

skriver Ole Jörgen Anfindsen. Om vi ska förhindra att samhället blir ödelagt har vi ett prekärt behov av att byta ut efterkrigsparadigmet mot något annat och bättre.

Förortskravallerna ger oss en chans till tillnyktring och besinning. Men hur många har modet att lämna den bekväma och lönsamma lögnen?

Litteratur:

Ole Jörgen Anfindsen: Selvmordsparadigmet. Hvordan politisk korrekthet ödelegger samfunnet.

Anne-Marie Pålsson: Knapptryckarkompaniet

Klas Åmark: Att bo granne med ondskan

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

126 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Sverige er placeret i samme risikoscenarie af europas formentlig mest inkompetente politikere. Når man ikke har nogen historisk erfaring af krig i 6-7 generationer, er risikoen stor for at skaffe sig en uden at vide det. Julia Cæsar skabte det præcist, beskrivende udtryk for det: Sverige är fredsskadat. […]

trackback

[…] har haft gode tider i 3-4 generationer, det er “fredsskadet.” (Söndagskrönika: Sverige är fredsskadat.) Svage mænd og navnlig kvinder vil endnu engang skabe hårde tider. Eva Ek Törnberg kan man […]

trackback

[…] er langt flere politiske ekstremister i Sverige, end i Danmark og Norge. Sverige er ‘fredskadet’, som vi kalder det, hidtil uberørt af verdens grusomhed. Og der er langt flere venstreekstremister […]

trackback

[…] Detta resulterade i dels ett nytt avsnitt, ”Demografi”, dels en ny bilaga, ”Fredsskadat land”. […]

trackback

[…] detta senare kan ett citat från Julia Caesar var på sin plats, när hon skriver om det fredsskadade […]

Lars, Sala
Lars, Sala
10 years ago

Bra Julia Caesar, håller med i allt, inklusive valda citat från Margaret Wente, Eva Agnete Selsing, m.fl. ! Jag skulle bara vilja tillfoga något om den mekanism som vidmakthåller och vidareutvecklar vårt samhälle på det sätt som du och andra beskrivit och som allt fler svenskar känner sig främmande i. Från ett välfärdssamhälle med en skola i världstopp, ett socialt välfärdsprogram utan motstycke, ett land präglat av hög grad av solidaritet jämfört med omvärlden och en långtgående kulturell gemenskap. Till ett samhälle med accelererad vandalism och huliganism i form av organiserade upplopp (ofta via sociala media) med stenkastning, nedbränning och… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago

@ Per Albin Du skriver: “Vår beredskap är god” syftade inte på det militära försvaret. När detta tal hölls, innan kriget brutit ut, hade ordet “beredskap” ännu inte fått de militära konnotationer det fick under krigsåren. Det betydde bara “vi är väl förberedda” i största allmänhet.” Här är ett par exempel (från Svenska Akademiens Ordbok) på hur “beredskap” bl.a. har använts: “Adelen fick .. befallning, at hålla sig med all sin rustning til häst och fot i beredskap. DALIN Hist. III. 1:416 (1761). Svenske Ståthållarne på Polska gränserna .. måste ständigt vara i beredskap emot anfall. HALLENBERG Hist. 3:90 (1793).”… Read more »

Per Albin
Per Albin
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

@ Arvid Falk Jag gick just in på Snaphanen för att jag erinrade mig att någon hade frågat om andra än han själv hade minnesbilden att nedsvärtningen av Sveriges och svenska folkets agerande under andra världskriget hade börjat på 1990-talet, och fann att det var du. Jag minns 1990-talet hyggligt väl och har samma minnesbild, vilket jag tänkte berätta. Och så visar det sig att du just har skrivit ett inlägg riktat till mig. Jag ska gärna svara, men klockan är rätt mycket, så det får bli i morgon. Hoppas du kan och vill invänta svaret. Jag skriver nu vad… Read more »

Per Albin
Per Albin
10 years ago
Reply to  Per Albin

Bäste Arvid Falk, och PisseNisse om du läser detta,

Det finns en disputerad historiker som har skrivit om det tal av Per Albin Hanssons som vi diskuterar här. Jag rekommenderar hans kartläggning och analys. Återfinns i:
Gunnar Richardson: Förtroligt och hemligt, Carlssons 2007, Del II, Per Albins “beredskap” – den var faktiskt god! (sid 94 – 124).

Därutöver har jag en hel att tillägga, men denna fantastiskt vackra sommar- och nationaldag och -kväll har jag inte kunnat förmå mig till att sätta mig vid datorn, mer än den korta stund det tagit att skriva detta. Jag återkommer i morgon!

Per Albin
Per Albin
10 years ago
Reply to  Per Albin

@ Arvid Falk och PisseNisse, Fortsättning från i går. Gunnar Richardson gör en grundlig, seriös analys av PAH:s yttrande ”Vår beredskap är god”. Han läser och analyserar givetvis hela talet, han sätter in det i sitt sammanhang, han undersöker hur samtidens uppfattade det och kommenterade det, han belägger den betydelseglidning för ordet ”beredskap” som ägde rum i Sverige efter andra världskrigets utbrott, han drar slutsatser om vad PAH syftade på, och han konstaterar att PAH talade sanning. Den beredskap PAH talade om var god. Talet hölls på Skansen söndag 27 augusti 1939 och sedan även i radion på kvällen. Det… Read more »

PisseNisse i Hökarängen
PisseNisse i Hökarängen
10 years ago
Reply to  Per Albin

@ Per-Albin Helt kort bara några punkter för att (för min del) försöka låta detta sidospår få vila vid en (s)toppbock: * Du har helt missuppfattat – eller ej noga läst – mina tidigare inlägg. Jag kritiserar EJ den av samlingsregeringen förda politiken. Här har Ceasar och jag olika uppfattningar. Jag anser att man skall vara mycket försiktig med att bedöma den då förda politiken med dagens glasögon och med facit i hand. Den förda politiken var sannolikt den minst dåliga med tanke på omständigheterna = den sits tidigare regeringar försatt Sverige i. Med en hel del skicklighet och ännu… Read more »

HH
HH
10 years ago

Jonnys ord om “moraliskt kapital” hos vissa fick mig till denna epistel. Ett öppet brev till Per Wirtén som kallar sig författare och frilansskribent och som i Expressen den 2 maj skrev en kria som fyllde mig med verklig förundran. Till Per Wirtén! Jag har läst vad du skrev i Expressen den 2 maj och om förortskravallerna i Husby. När jag läser närmare på din långa epistel finner jag flera egendomligheter – inte bara de historiska jämförelserna som jag finner olämpliga men också din lilla blinkning med ögat – givetvis antyder du så där i förbigående att du är uppvuxen… Read more »

Marit
Marit
10 years ago

Kjære Julia Caesar !

Gratulerer med krønika på GoV ! Håper det fortsetter.

Klem
fra Marit.

Cavatus
10 years ago

Måste bara få skriva kommentar nummer 100 på den här bloggposten! Att Sverige är fredsskadat är ingen nyhet för mig. Jag framhåller och har framhållit det ofta i debatter med medmänniskor och de tittar ofta med höjda ögonbryn på mig. När jag mer ingående börjar förklara vad det innebär och vilka följder det har fått, hummar de tyst medhållande och jag ser att jag sått ett frö. Det var ganska längesedan jag sa det till en yrkeskollega. Döm om min förvåning när denna man tar uttrycket i sin egen mun när vi talar som om det kom från hans egen… Read more »

Mittiprick
Mittiprick
10 years ago

Journalistkåren har blivit till sagoberättare, och medierna är numera fulla sagor. Sagor som berättar om de goda invandrarna och det goda mångkulturella samhället, visavi de främlingsfientligt inskränkta svenskarna. Sluta lyssna till deras sagor. Du kan använda tiden till något nyttigare och bättre!

Tony
Tony
10 years ago
Reply to  Mittiprick

Men dom goda invandrarna blir visst aldrig så goda så att journalisterna vill bo i samma kvarter
som dom goda, konstigt med tanke på att mångkultur är sååååå berikande!

Angela
Angela
10 years ago

I kväll hade SVT Aktuellt ett inslag om det jag tidigare och i denna debatten berättat om ang den hemska framtid som väntar våra barn runt hörnet. Inslaget med intervju med professor Sharkey kommer strax före Kulturnytt i slutet av programmet. Det går också att läsa på svt.se/nyheter Här handlar det om “mördarrobotar” samma sak gäller för drönare. I dokumentären Dokument utifrån berättas om framtida robotar och drönare. Jag rekommenderar er att läsa och se. Inslaget rör sig om 5 min. Intervjun är textad på svenska likaså intervjuer med FN-personal. ”Mördarrobotar kan inte hållas ansvariga” ”En massa saker kan gå… Read more »

Rune
Rune
10 years ago

Danmark, Norge, Belgien, Holland, Frankrike, Storbritannien bedrev alla eftergiftspolitik gentemot Tyskland innan Andra Världskriget blev ett faktum. Jag har i min ägo Churchills redogörelse över krigets förlopp. Sex band på ca 700 sidor vardera. Hitler hade kunnat stoppas redan när han lät besätta Rhenlandet, som var en demilitariserad zon, genom en enkel polisaktion av Frankrike, skriver han. Tjeckoslovakien var välförsvarat med en modern krigsindustri och hade med uppbackning från Storbritannien och Frankrike kunnat klara sig. Dessutom var det en militärkupp på gång mot Hitler och hans gäng men denna kupp kom av sig när Chamberlain undertecknade dokumentet i München. När… Read more »

Jonny
Jonny
10 years ago

Européer har en lång, lång tradition av “moraliskt definierade ingrupper”. De som har stort “moraliskt kapital” har lättare att få gehör för sina åsikter – ibland kan de till och med använda moraliserande, utopiskt skitsnack för att krossa faktagrundad, verklighetsförankrad argumentation. ( Se: h t t p://www.theoccidentalobserver.net/2013/05/moral-capital/ ) Den svenska samförståndskulturen i kombination med en normativt moraliserande verklighetsbeskrivning har fått katastrofala konsekvenser. —– Det här med att se Sveriges handlande under andra världskriget som så fruktansvärt fegt och hemskt – helt enkelt unikt dåligt och förkastligt – känns väldigt svenskt. Danmark eller Norge, Belgien eller Holland, hade naturligtvis aldrig använt… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Jonny

Jonny skriver: “Det här med att se Sveriges handlande under andra världskriget som så fruktansvärt fegt och hemskt – helt enkelt unikt dåligt och förkastligt – känns väldigt svenskt.” —– Det framstår ff.a. som en berättelse som man skulle vilja veta NÄR den 1. på allvar lanserades och 2. NÄR denna berättalse började läras ut på bred front (t.ex. i skolan). Det är mycket osannolikt att det fanns något större gehör på 1950-talet för berättelsen om “Sveriges handlande under andra världskriget som så fruktansvärt fegt och hemskt – helt enkelt unikt dåligt och förkastligt”. Kriget var för nära i tiden.… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Jonny

TILLÄGG

Notera, att enl. den citerade skribenten ska kampanjen ursprungligen ha haft följande profil:

“Kritikerna hävdade att de svenska eftergifterna till Tyskland hade varit betydligt större än de hade behövt vara för att hålla Sverige utanför kriget.”

Idag anser kampanjmakarna snarast, att det var klandervärt (!) av den tiden politiker att försöka hålla Sverige utanför kriget.

PisseNisse i Hökarängen
PisseNisse i Hökarängen
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

@ Arvid Falk Det kan i sammanhanget vara intressant att uppmärksamma några andra myter som synes hänga samma med den mytbildning du nämner ovan. Det brukar ofta i samma veva påstås att det svenska välstånde “plötsligt uppstod” efter 1945 eftersom “Sveriges fabriker ej bombats sönder” och nu stod redo att “producera varor och profitera på Europas olycka” (ungefär). Ofta vill multikulturalister lägga till något om att det i själva verket var stora skaror utländska arbetare som stod för detta välståndslyft, en ren lögn då den stora importen av gästarbetare (från ffa Italien, Grekland, Jugoslavien och Turkiet) kom först senare. Efterkrigstidens… Read more »

HH
HH
10 years ago

Helt riktigt Per Albin (som kanske är socialdemokrat?) så ältar jag vidare om du finner sådana uttryck lämpliga. Vänligen håll en trevligare ton! Citat: “Även om statsministern i ett radiotal försäkrade att “Vår beredskap är god”, fanns det stora materiella brister. Av försvarsgrenarna var det endast marinen som hade en någorlunda relevant, om än sliten materiel. Flygvapnet som hade bildats 1926 förfogade inte över några moderna flygplan och armén hade bara erhållit några tiotal stridsvagnar.” Detta om den “enorma uprustningen.” Men vi hjälpte Finland med åtskillig materiel. Naturligtvis är jag precis som alla andra människor – d v s vi… Read more »

joffe
joffe
10 years ago

Tack Julia !

Åter en strålande skrift och sann analys av Sverige av idag.

Cavatus har rätt. Varje journalist och riksdagsman skulle få en förkortad version av detta sig tillsänd.
Om det nu kunde hjälpa att väcka dem men jag tror inte det förrän en terrorbomb smäller…

Jag drömmer mig tillbaka till mitt älskade Sverige på 40-70 talet Resten är en mardröm jag läst om i mitt nya hemland och sett efter åtskilliga återbesök.
I utlandspress läser vi att Sverige håller på att begå självmord och jag håller med efter att följt utvecklingen på avstånd i trettio år.

rksmrgs
rksmrgs
10 years ago

@Per Albin

Kul att du är så intresserad!

Jodå, det går utmärkt att framställa högkvalitativt stål av “Lapplandsmalm” som du kallar det. Den springande punkten är just smidbarheten, och då särskilt frånvaron av fosfor, som annars gör stålet sprött och “skivigt”. För övrigt är det mer en fråga om kolhalt och legeringsmetaller.

Här är en länk som mer i detalj beskriver förutsättningarna för stålets olika egenskaper, och metoderna att nå desamma. Håll tillgodo!

http://www.jernkontoret.se/ladda_hem_och_bestall/publikationer/stal_och_stalindustri/jks_utbildningspaket/jkutbpak_del1.pdf

Per Albin
Per Albin
10 years ago
Reply to  rksmrgs

@rksmrgs,

Kul att du är så intresserad! Stort tack för länk!

Jag tror på dig och kommer att revidera min historieskrivning och argumentation vad gäller den fosforhaltiga malmen. Några frågor bara: Var det lika lätt att göra högkvalitativt stål av fosforhaltig malm som av annan järnmalm under andra världskrigets dagar? Eller var det förenat med tillkommande arbetsmoment eller kostnader?

Om man diskuterar Sverige under andra världskriget kan det i vissa fall vara lämpligt att skilja på den mellansvenska malmen och den i Lappland. Därav termen “Lapplandsmalm.

Anonymous
Anonymous
10 years ago
Reply to  Per Albin

Jadå, processen var mycket väl utarbetad, inte minst i Tyskland. Många tyska metallurger under slutet av 18- och början av 19-hundratalet (Adolf Martens t.ex.) hade bidragit till ytterligare utveckling och förfining. Den berömda tyska stridsvagnen Tiger var till stor del tillverkad av högkvalitativt kristallint stål, där järnmalmen säkert haft sitt ursprung i Sverige. Det finns beskrivet hur den amerikanska stridsvagnen Shermans granater helt enkelt studsade mot Tigers pansarplåtar.

Angela
Angela
10 years ago

HH : “Som det skrivits tidigare – vad hade vi att ställa upp med och mot? Bollhuset kan ses som en skam men de vita bussarna som en akt av godhet. Det är lätt att sätta betyg efteråt. Vem sätter betyg på dagens politiker?” Ja, precis. Det vet vi alla som skriver på de fria bloggarna. Ingen kritik får framföras som inte hyllar makthavarna. Och VEM sätter betyg på politiker i en världsregering? Vem kan kritisera den? Ingen! Det är det FARLIGA och HEMSKA med globaliseringen och framdrivandet av en världsstat och världsregering! Hur många har insett det? Naturligtvis vet… Read more »

HH
HH
10 years ago

Naturligtvis finns det flera klara röster härovan – Per Albin t ex och den röst som redogjorde för den svenska malmen. Det konstiga är emellertid att allt som skrivs och skrivits om krigsåren ses i ljuset av de allierades seger. Hur var det EGENTLIGEN? Jag är absolut ingen beundrare av tyskarnas rasteorier och fruktansvärda mördande. Men hur mycket förtegs? Hur mycket ville man inte hjälpa till? Och här kommer det viktigaste jag vill föra fram – VI VAR NEUTRALA! Vi tillhörde varken den engelska politiken eller den tyska eller amerikanska, vi var NEUTRALA! Och då spelar det väl ingen roll… Read more »

HH
HH
10 years ago

Naturligtvis finns det flera klara röster härovan – Per Albin t ex och den röst som redogjorde för den svenska malmen. Det konstiga är emellertid att allt som skrivs och skrivits om krigsåren ses i ljuset av de allierades seger. Hur var det EGENTLIGEN? Jag är absolut ingen beundrare av tyskarnas rasteorier och fruktansvärda mördande. Men hur mycket förtegs? Hur mycket ville man inte hjälpa till? Och här kommer det viktigaste jag vill föra fram – VI VAR NEUTRALA! Vi tillhörde varken den engelska politiken eller den tyska eller amerikanska, vi var NEUTRALA! Och då spelar det väl ingen roll… Read more »

Per Albin
Per Albin
10 years ago
Reply to  HH

Bäste HH, Du skriver i ditt senaste inlägg: “F ö ville den dåvarande socialdemokratiska regeringen – närmare krigsutbrottet alltså – inte öka försvarsanslagen. Det här minns jag mkt väl även om jag var liten då. Men framförallt minns jag min fars reaktioner. Han var yrkesofficer.” Som jag nämnt, som replik till vad du skrivit tidigare i denna debatt, genomförde Sverige under krigsåren den största, effektivaste och mest resurskrävande upprustning som någon småstat någonsin mäktat med, och hela tiden med en socialdemokrat som statsminister, finansminister och försvarsminister. F ö har jag också nämnt att Sveriges regering under åren före kriget inte… Read more »

PisseNisse i Hökarängen
PisseNisse i Hökarängen
10 years ago
Reply to  Per Albin

Tja, det är ju inte så konstigt att man TVINGADES till en extrem upprustning, man hade ju dessförrinnan ägnat sig åt en huvudlös nedrustning (ungefär som Sverige gör nu). Materielen var ju rent utsagt urusel, med utrustning som tex mausergevär från 1800-talet för skyttesoldater, alltmedan Per-Albin som en typisk socialdemokrat stod och ljög svenska folket upp i ansiktet: “Vår beredskap är god.” Då föredrar jag Churchills ärliga och enande blood, sweat and tears framför en socialists lögner. En detalj, regeringen under krigsåren brukar kallas “samlingsregering” (då den samlade alla partier, utom kommunisterna som inte bedömdes ha Sveriges bästa för ögonen)… Read more »

Per Albin
Per Albin
10 years ago

Bäste PisseNisse, Jag använder “koalitionsregering” alldeles korrekt, i mina fruktlösa försök att föra en diskussion med en ca 80-årig åldring som drar historiskt felaktiga slutsatser av sina egna minnesbilder från förskoleåldern. Dessa minnesbilder är från tiden före andra världskrigets utbrott, då Sverige hade en koalitionsregering av socialdemokrater och bondeförbundare. (Fast åldringen “minns” att Sverige hade en socialdemokratisk regering. Och att den vägrade höja försvarsanslaget.) Den svenska krigsmateriel du kallar urusel var inte sämre än att finnarna hade mycket stor nytta av den under Vinterkriget. Om Sverige hade kunnat skänka dem ännu mer av sin urusla krigsmateriel hade finnarna kanske vunnit… Read more »

PisseNisse i Hökarängen
PisseNisse i Hökarängen
10 years ago

Bäste Per-Albin, Det vore ju enklare att bara erkänna att “samlingsregering” är den korrekta benämning som används av historiker. Ordet “koalitionsregering” syftar snävare, det kan vara en koalition som regerar med majoritet eller tom utan. Tycker du tramsar när det gäller Churchill, känner du verkligen inte till ett av hans viktigaste tal, Per-Albin? Sir, to form an Administration of this scale and complexity is a serious undertaking in itself, but it must be remembered that we are in the preliminary stage of one of the greatest battles in history, that we are in action at many points in Norway and… Read more »

Per Albin
Per Albin
10 years ago

Bäste PisseNisse, Det finns inte en enda historiker som kallar den koalitionsregering som styrde Sverige 1936-39 för “samlingsregering”. Det finns inte en enda historiker som kallar den för något annat än “koalitionsregering”. Koalitionen avgick samma dag som Sovjet angrep Finland, den 30 november 1939. På Luciadagen den 13 december 1939 tillträdde den nybildade samlingsregeringen. Förvisso känner jag till Churchills tal och många bevingade ord. Jag tog mig friheten att återgälda din missriktade kritik mot att jag kallade en koalitionsregering för koalitionsregering genom att påpeka att Churchill aldrig sa just det du påstod, blood, sweat and tears. Han sa det du… Read more »

PisseNisse i Hökarängen
PisseNisse i Hökarängen
10 years ago
Reply to  Per Albin

Per-Albin, Vid en noggrannare genomläsning av vår skriftväxling ser jag att du har skrivit rätt, även om det varförsåtligt 😉 Koalitionsregering först, sedan samlingsregeiing, vi är eniga..och jag anklagade dig på lösa boliner..I stand corrected. Sen tycker jag att du har lite väl låga tankar om dina meddebattörer ibland. Jag känner ju väl till talet, jag råkar faktiskt beundra Churchill och har läst en hel del av och om honom. Nu blir det din tur att läsa noga: Jag skrev: “Då föredrar jag Churchills ärliga och enande blood, sweat and tears framför en socialists lögner.” Det refererade alltså till vad… Read more »

Peter Andersen
10 years ago

OT

Fed kommentar af Søren Ulrik Thomsen

Der er nogle folk, der spørger: Hvorfor udtaler kunstnere sig ikke mere om politik? Men at jeg er forfatter, gør jo ikke, at jeg har mere forstand på politik end min bror, som er bankmand. Tværtimod har det ofte vist sig, at kunstnere har været til fals for totalitære ideologier, fordi de tit har et æstetisk blik på politikken.

Victor
Victor
10 years ago

Vil lige gøre opmærksom på, at Daily Mail har kigget nærmere på den voldsomme stigning i overgreb på Muslimer efter Woolwich…

De fleste var Twitter- og Facebook-kommentarer!

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2334897/Truth-wave-attacks-Muslims-Woolwich-killing-Most-incidents-recorded-offensive-messages-Facebook-Twitter.html

Admin
10 years ago

test

Martin Andersson
Martin Andersson
10 years ago

Helt riktigt i rubriken.
Sverige är fredskadat.

Se på Danmark och Norge som var ockuperade av Nazityskland under WWII och Finland som kämpade för sin existens mot ryssen 1941. De är stolta över sina länder.

Sverige skulle ha varit med i WWII, så hade den svenska kvävande pk-ismen varit mindre och man hade kunnat sjunga svenska nationalsången utan att bli kallad för nationalist eller t.o.m. rasist.

Sverige – ett mycket sjukt land,som är i behov av stark medicin.

Utflyttad svensk
Utflyttad svensk
10 years ago

@ Nicklas R. Tror inte det var tomma hot. Har läst det på olika ställen. Det är väl klart att England ville ha kullager. Men dem ville inte att Tysklad skulle få dem. Men det blev aldrig av kanske för kriget var vunnit iallafall.

PisseNisse i Hökarängen
PisseNisse i Hökarängen
10 years ago

Det är väl klart att England ville ha kullager. Men dem ville inte att Tysklad skulle få dem. ..och en bombad fabrik producerar hur många kullager? Tror du “dem” hade det med i kalkylen? 😉 Det här udda svenska draget, att sjuttio år efter en faktisk export ägde rum älta frågan om en exportvägran till Tyskland hade varit moraliskt riktig känns lite överdrivet. Sverige var försatt i en knepig sits pga av decenniers vansinnig nedrustning, och hade att använda all list som stod till buds. Det leder bara fel om man, sett med dagens ögon, plockar ut enskilda beslut föt… Read more »

Niklas R
Niklas R
10 years ago

Churchill hotade att bomba Sverige sönder och samman flera gånger under kriget, speciellt i början när han var tvungen att visa sig på styva linan inför Tyskland och USA.

Dessutom hade Storbrittannien och Frankrike långtgående planer på att ockupera norra Sverige och Norge 1939. Hade de lyckats med sina planer så hade Tyskland invaderat Sverige och vi hade haft kriget här. Finland hade med största sannolikhet aldrig kunnat hålla emot Sovjetunionen under vinterkriget och blivit ockuperat det också.

nobody
nobody
10 years ago

Dags att jobba igen så att staten får in mer pengar till sin dårskap.

Jävlaranamma – Äntligen Måndag!: http://www.youtube.com/watch?v=s22bwvHQcnc

Robin Shadowes
Robin Shadowes
10 years ago

OT @steen. Sedan någon tid ser jag click to edit och delete på random kommentarer andra än mina egna. Vet inte vad det beror på eller om det är en glitch av något slag. Är jag den ende som har upplevt detta? Vill slutligen påpeka att jag inte har tagit tillfället i akt att missbruka det heller. Hoppas det går att fixa för det är bara en tidsfråga innan nån annan gör det, från Expo, Afa eller något annat vänstertroll från Sverige eller Danmark tar chansen att exploatera denna program-glitch eller vad det nu beror på. Trist också att den… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  steen

Kan du fixa mitt med? Om det är dig man skall fråga?

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Jag har samma problem Robin Shadowes. Det hade jag inte från början. Förut var min sign redan ifylld och post adress vilket det inte är längre. Är tacksam om jag får hjälp med det. Till skillnad från Robin förstod jag inte vilka konsekvenser det kunde få.

XY
XY
10 years ago

Det är sällan jag orkar glo på SVT:s nyheter, men av någon inbiten vana låter jag TV:n stå på vid nyhetssändningarna… Endast för att konstatera att jag sett mig mätt inom några sekunder; så även vid Rapport som avlutades precis. Det första jag hör av det inte så lite högfärdiga och dryga kvinnliga nyhetsankaret är följande: “att bränna bilar har ju blivit ett vanligt sätt för ungdomar att uttrycka sin ilska”, säger hon i förbigående, som om det vore en vedertagen sanning och ett enkelt konstaterande. Samtidigt ligger det ju försåtligt i en sådan formulering ett överslätande av en grov… Read more »

rk
rk
10 years ago
Reply to  XY

Jag förstår precis vad du menar. Dessa anorektiska kvinnor med sina små elaka svarta ögon, så fulla av hat så snart SD kommer på tal. Självklart förstår jag också att de har ett manus att följa, och att de egentligen bara är ett verktyg för sin redaktions sinistra agenda (obs oavsiktlig vits!) men deras minspel och tonfall avslöjar så tydligt deras egna tankar och inställning.

Tony
Tony
10 years ago

Fredsskadade, ja det är nog ingen fel ordval, vi har ju inte deltagit i något krig på över 200 år, så det kan vara så att vi är otroligt snälla och naiva gentemot andra kulturer, men även en kombination av ren dumhet från makthavarnas sida. Att helt kravlöst släppa in folk över gränserna, är att bjuda in även dom som inte är fredligt sinnade, därför hyser landet idag allt från vanliga ligister till krigsförbrytare av värsta slag. Som infödd Svensk ska jag kunna identifiera mig med personnummer och namn till i stort sett allting. men en utlandsfödd invandrare kan flyta… Read more »

Erling
Erling
10 years ago

Om du har fått dina asylskäl prövade och fått avslag eftersom du saknar asylskäl kan du stanna kvar illegalt i Sverige. Du belönas då med fri skolgång samt sjukvård, tandvård och mediciner för det facila priset av 50 kronor.

Hvordan fungerer det? Møder man bare op hos tandlægen uden svenske papirer, eller skal man kunne tale arabisk? Tandlægeregninger er en rimelig tung post på mit budget.

trackback

[…] ny aktuell söndagskrönika av Julia Caesar där hon bl. a. skriver följande: ”Sverige är inte längre ett land att […]

Sean
Sean
10 years ago

Realistisk: hvilke muligheter har Sverige, eller Norge for den saks skyld, til å overleve som et moderne velferdssamfunn? Trolig ingen. Kostnadssiden er relativt enkel å skrive fram, det er verre med inntektene, men at innvandrere skal bli like produktive som svensker er det bare dårer som tror på. Det hjelper heller ikke om SD får 15 prosent eller 30 prosent i valget neste år, det er bred konsensus i Riksdagen om at innvandrings-vanviddet skal fortsette. Sverige vil alltid være der det er, men svenske tradisjoner, svensk kultur og, ikke minst, svensker og svensk språk vil på sikt fortrenges av fremmede… Read more »

Diktaturens Kreatur
Diktaturens Kreatur
10 years ago

Det finns saker som förklarar delar av förortskravellerna. Det är inte så att de startas bara för att de som bor i förorterna har långtråkiga liv eller känner hopplöshet om livet. Jag menar att kravallerna har ett alldeles speciellt syfte och att de som styr har en egen agenda. Min hypotes om detta är att kravallerna, kasta sten på brandkår, polis, ambulans ja mot allt som kan tänkas symbolisera det svenska majoritetssamhället i grund och botten handlar om kriminalitet. Det handlar om att jaga ut samhället ur förorten. Det är kriminella som vill ha sina affärer i fred, utan besvärande… Read more »

Ludvig
Ludvig
10 years ago

Efter läsningen av din krönika idag fick jag ett tungt tryck över hjärtat. Sanningen om nuets Sverige är fruktansvärd och eftersom våra quislingjournalister förtiger den helt,blir sanningen – när den någon gång utsägs – som ett hårt drabbande slag. Vad göra? Sprida texten till så många som möjligt. Tack Julia för att du tog upp det historiska perspektivet. Det är mycket viktigt. Hade Sverige gjort upp med det murkna i sitt förflutna (vilket ju tyskarna tvingades till – och klarade) hade man inte behövt hölja sig i den förljugna självbilden av godhetens apostlar på jorden. Som du säger så upphörde… Read more »

Per Albin
Per Albin
10 years ago
Reply to  Ludvig

Jag tycker det är pinsamt att man ska behöva korrigera historiska felaktigheter från personer som slår sig för bröstet och påstår att de drar fram i ljuset vad andra ”inte vill veta”. Vad Ludvig absolut inte vill veta är det som är viktigt att veta, t ex detta: – Varje gram järnmalm som Sverige exporterade till Tyskland under kriget var godkänt av de västallierade. – Lapplandsmalmen, som helt dominerade den svenska malmexporten, var och är fosforhaltig, vilket innebär att den inte duger till framställning av kvalitetsstål, och absolut inte till det högkvalitativa stål som krävs i krigsmateriel, t ex stridsvagnar,… Read more »

Utflyttad svensk
Utflyttad svensk
10 years ago
Reply to  Per Albin

Och hur var det med SKF som exporterade kullager till Tyskland? Efter vad jag har läst så hotade de allierade med att bomba fabriken I Göteborg om dem inte slutade med att skicka kullager till tyskarna.

Niklas R
Niklas R
10 years ago

Tomma hot, Storbrittanien behövde själva de kullager som blockadbrytare från Sverige förde över till dem till sina flygplan.

Dessutom skall vi inte glömma att Sverige tränade och beväpnade de norska “polis”styrkorna som gick in och säkrade landet i krigets slutskede.

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Per Albin

Per Albin, jag instämmer helt med ditt sista stycke. “Sanningen är att krigsårens svenskar har all heder av sina insatser på resp fält, med undantag för enstaka misstag av någon promille av befolkningen. Dagens svenskar har all anledning att känna stolthet över sina förfäders agerande. Tyvärr finns det gott om Ludvigar och Julior som tycker det är kul att använda sin historiska okunskap till att racka ner på dem som ställdes inför extremt svåra problem och löste dem på bästa möjliga sätt. Politik är det möjligas konst, utom för Ludvig och Julia som anser att dåtidens svenskar självklart borde ha… Read more »

rksmrgs
rksmrgs
10 years ago
Reply to  Per Albin

Låt mig då få fylla på pinsamheterna genom att påpeka att fosforproblemet är och var sedan länge (1876) löst genom Thomasprocessen http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomasprocessen

Det är nog ingen tvekan om att den svenska järnmalmsexporten var mycket viktig för den tyska rustningsindustrin, om än inte avgörande. Ett större problem för tyskarna var deras begränsade tillgång till legeringsmetaller, särskilt molybden, som oftast ersattes med vanadium, som dock inte har lika i sammanhanget goda egenskaper.

Per Albin
Per Albin
10 years ago
Reply to  rksmrgs

rksmrgs, Intressant, men den Wikipediaartikel du länkar till säger väl bara att stålet blir smidbart? Kan det bli kvalitetsstål, och högkvalitetsstål? Var Lapplandsmalmen en lämplig startpunkt för att bygga en avancerad stridsvagn? Jag talar om Lapplandsmalmen, som var den dominerade delen av den svenska malmexporten till Tyskland. Du skriver “den svenska järnmalmsexporten”. Det begreppet inkluderar även de jämförelsevis små mellansvenska gruvorna som, enligt den historiska litteratur som vi icke-metallurgiker får hålla till godo med, förvisso producerade malm lämpad för tillverkning av kvalitetsstål. Och den lilla och lågvärdiga fyndigheten i Taberg var vanadinhaltig. Men detta var små rännilar jämfört med Lapplandsmalmen… Read more »

Ludvig
Ludvig
10 years ago
Reply to  Per Albin

Ditt svar på mitt inlägg visar övertydligt nödvändigheten av att vi äntligen gör upp med mörkandet av vårt bidrag till Nazi-Tysklands framfart under andra världskriget. Här har vi den kanske viktigaste roten till dagens eländiga politikerfeghet: mörka, mörka, mörka – framförallt när det gäller följderna av vår vettlösa invandringspolitik. Vi upphörde med transittrafiken när det tyska invasionshotet mot oss var över. Men fortsatte i ytterligare mer än ett år med den lukrativa malmexporten, dvs nästan till det – för tyskarna – bittra slutet på kriget. Vår malmexport var livsviktig för uppbyggandet av den tyska krigsmaskinen före krigsutbrottet och blev ännu… Read more »

Per Albin
Per Albin
10 years ago
Reply to  Ludvig

Bäste Ludvig,

Du bygger din argumentation bl a på egna minnesbilder som ligger minst 74 år bakåt i tiden (se övriga inlägg i denna diskussion). Jag gissar att du är ca 80 år nu och var förskolebarn då. Jag har visat att det du tror dig minnas är historiskt felaktigt. Du minns fel eller har missförstått din far. Du ignorerar emellertid totalt möjligheten att så kan vara fallet. Det är omöjligt att föra en saklig diskussion med dig. Tyvärr, gamle man, du börjar bli gaggig.

Anonymous
Anonymous
10 years ago
Reply to  Ludvig

Bäste Ludvig, Jag förväxlade dig med min andre vedersakare i denna diskussion, signaturen HH. Jag ber dig bortse från detta inlägg. Jag återkommer med en replik till dig.

Ludvig
Ludvig
10 years ago
Reply to  Ludvig

Per Albin, Först fantiserar du om Sverige under andra världskriget och tom på argument börjar du fantisera om Ludvig, som du inte känner och som du avsiktligt förväxlar med H.H. (en annan meddebattör du insinuerar vilt kring). Så kan du förstås inte blanda bort korten. Det är inte att debattera. Nej, get real man! Läs t.ex. den av Julia rekommenderade boken av historikern Klas Åmark: Att bo granne med ondskan och försök ta till dig sanningen i Åmarks slutord; att “förhållandet mellan Sverige och Nazityskland lever som ett olöst moraliskt trauma för svensk demokrati.” Det handlar om att som vi… Read more »

Per Albin
Per Albin
10 years ago
Reply to  Ludvig

Bäste Ludvig – och bästa Julia – ja detta inlägg angår dig också. När man diskuterar med flera olika personer samtidigt, och vissa av dessa personer är lika i väsentliga avseenden, har det nog hänt mer än en gång tidigare att en replik avsedd för person A har kommit att riktas till person B. Jag har läst Åmarks bok, och jag har också insett dess vetenskapliga och moraliska brister, vilket du uppenbarligen inte har gjort, och tyvärr inte heller Julia. Därför hoppas jag att Julia läser detta. En detalj till att börja med: Har det aldrig slagit dig (Ludvig och… Read more »

XY
XY
10 years ago

Det är alltid uppfriskande med JC:s klarspråk och nyktra analyser. Någon som delar ens ilska, indignation och förakt mot nomenklaturans inbitna, neurotiska föreställningar som bringar landet i fördärvet.

trackback

[…] Taget herfra […]

boeufhjerte
boeufhjerte
10 years ago

Julia, denne her: “Förra året släppte lilla Sverige in 111 090 utlänningar i landet. Kanada, med 3 1/2 gånger så stor befolkning, tog in nästan 260 000.”, er vildledende. Tallet for Canada passer meget godt, se her: http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/120927/t120927b001-eng.htm Men det er jo så nettomigrationen for Canada, mens de 111.090 for Sverige er antal opholdstilladelser. Nettomigrationen til Sverige i 2012 var 51.312. eller 55.966 hvis man fraregner nettoudvandringen af svenske medborgere. Så i forhold til befolkningens størrelse har Canada stadig større nettoindvandring end Sverige. Det er ikke størrelsen af indvandringen der er det primære problem for Sverige, problemet er at man… Read more »

Julia Caesar.
Julia Caesar.
10 years ago
Reply to  boeufhjerte

@ boeufhjerte De kanadensiska siffrorna är citerade ur Margaret Wentes artikel. Den svenska siffran 111 090 gäller som du så riktigt påpekar uppehållstillstånd och uppehållsrätter i Sverige under 2012 och är hämtad ur migrationsverkets statistik. Hur Kanada beräknar sin invandring har jag inga synpunkter på, men nettoinvandring anser jag för Sveriges vidkommande är ointressant, eftersom de som emigrerar och de som invandrar inte är jämförbara kategorier. Lite förenklat kan man säga att det är högutbildade, framgångsrika svenskar som emigrerar, och lågutbildade svårintegrerade människor från jordens mest dysfunktionella konflikthärdar som invandrar till Sverige. Sveriges invandringspolitik kännetecknas till stor del av att… Read more »

PisseNisse i Hökarängen
PisseNisse i Hökarängen
10 years ago
Reply to  Julia Caesar.

Lite förenklat kan man säga att det är högutbildade, framgångsrika svenskar som emigrerar, och lågutbildade svårintegrerade människor från jordens mest dysfunktionella konflikthärdar som invandrar till Sverige. Sveriges invandringspolitik kännetecknas till stor del av att vi tar emot personer som inga andra länder vill ha eller har lust att försörja. Något som ofta glöms bort är att detsamma gäller även den lilla rännil “riktiga” kvotflyktingar FN skickar till Sverige. De flesta länder vill välja bland dessa, och handikappade, sjuka och lågutbildade är naturligvis svårplacerade. Finland, som tar en del av dessa kvotflyktingar, vinnlägger sig om att de FN får skicka till… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago

Tack för ytterligare en utmärkt krönika, Julia! Är Sverige fredsskadat? Ja, det är mycket möjligt och man ser det ofta framföras som en förklaring till Sveriges, jämfört med övriga västländers, extrema immigrationspolitik. Men samtidigt finns det ett annant land som i Europa som har haft nästan exakt lika lång fred och som även agerade ganska likartat mot tyskarna under kriget, nämligen Schweiz. Men det landet är i princip Sveriges direkta motsats när det gäller alla frågor relaterade till immigration och mångkultur. Lagarna är troligen hårdast i Europa, ett parti som är betydligt mera radikalt och frispråkigt än SD är klart… Read more »

Kurtan
Kurtan
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Beträffande skillnaderna mellan Schweiz och Sverige kan en markant skillnad vara att vi har haft en troligen kraftig infiltrering och koppling till DDR med sitt STASI som möjligen har satt sina spår speciellt vad gäller “journalister”. Sätter “journalister” inom situationstecken eftersom majoriteten av de svenska “journalisterna” inte är annat än kommunistpropagandister… Detta har gjort att, som vi alla nu vet, att sanningen om t.ex massinvandringens konsekvenser har mörkats maximalt under de senaste decennierna. Om demokrati skall fungera så måste väljarna få relevant och sanningsenlig information annasr blir det som vi ser nu i Sverige… En annan skillnad är troligen svensk… Read more »

Anonymous
Anonymous
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Jag vet just inte mera om Schweiz än vad jag läste i skolan – om folkomröstningssystemet. kantonerna och att det talas tre språk där.
Italienska. tyska och franska. Då infinner det sig hos mig en förklaring till schweizarnas annorlunda inställning till “mångkulturalism”: Dom har helt enkelt nog av det, det är problematiskt nog med dessa tre kulturer, för nog kan man identifiera kultur med språk?
Ren gissning egentligen, men jag tror att “Utlandssvensk” “idylliserar” Schweiz.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Anonymous

“jag tror att “Utlandssvensk” “idylliserar” Schweiz.” Tja, jag har bott där i snart 10 år och innan dess bodde jag i flera andra länder i västeuropa, så jag anser nog att jag har ganska bra täckning för mina påståenden. Sen är det väl så att många svenskar har ytterst svårt att erkänna att det finns länder som fungerar bättre än Sverige, trots att det för varje år blir allt fler länder som passar in i den kategorin. Men Schweiz står ut som det i särklass bäst fungerande landet i västeuropa, åtminstonde enligt min uppfattning. Sverige däremot framstår som en stark… Read more »

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Jag är skeptisk till mångkultur. bor själv i ett av tror jag minst mångkulturella länderna i Europa, men om nu Schweiz fungerar så bra trots 3 kulturer vore det ju värt att forska i varför av förespråkarna för mångkultur. Ni är väl rätt segregerade från varandra till exempel
tidningar, teve, bosättning, umgänge?

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

@ Bernt Det är nog väldigt få som skriver här på Snaphanen som inte är skeptiska till mångkultur……. Att kalla Schweiz för mångkulturellt är ungefär som att göra samma sak med Finland pga. den svenskspråkiga minoriteten. Eller Kanada pga. den franskspråkiga delen. Eller Belgien pga. de två språkgrupperna. Poängen är att det knappast är några problem för olika västerländska folkgrupper att samexistera. Sen är det väl möjligt att Schweiz konstruktion, med väldigt fristående kantoner, gör saken ännu lättare. T.ex tror jag att Norden skulle ha kunna fungera utmärkt med ungefär samma modell som Schweiz, åtminstonde innan denna vanvettiga massimport från… Read more »

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Du nämner tre exempel, Finland, Canada och Belgien, men visst har man hört om problem i alla dom länderna. Men det verkar som du kan ha rätt om Schweiz för inte har då jag sett något om etniska motsättningar där, möjligen att dom har lite olika inställning till EU och sedan finns det ju islamkramare där också, det var regionala skillnader beträffande minareter om jag minns rätt. Men de skillnaderna är kanske snarare ideologiska än etniska? Och det är ju bara kul!

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

@ Bernt,

“Du nämner tre exempel, Finland, Canada och Belgien, men visst har man hört om problem i alla dom länderna.”

Jo visst, i någon bemärkelse finns det väl problem i alla länder. Skottarna och engelsmännen drar väl inte direkt jämt, många i Bajern (södra Tyskland) skulle gärna vilja ha ett eget land, Norra Italien har en ganska stark självständighetsrörelse, etc, etc. Men detta är absolut inte samma typ av problem som de som uppstår när man massimporterar folk från de värsta krigshärdarna i tredje världen.

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Glömda skriva namn i svaret till Utlandssvensk om det mångkulturella Schweiz,

Niklas
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Hej utlandssvensk!

Har åkt igenom Schweiz på väg mot vårat sommar tillhåll i Italien och har känt, här kan vi bo vilket land! “ordnug ist der halbe levfen” kanske ungefär skrivit, rätta mig gärna du förstå nog vad jag menar!
Hur kan vi bli lojala landsmän?
Jag verktygsmakare och egen företagare 5 år (plastindustrin) besökte Chur och EMS=företag i Schweiz några gånger början på 2000 talet.
Min fru kindergarten lärare mycket dedikerad till sitt yrke och förbannad över Sveriges eftergiftsmentalitet!

MVH
Landsbroder!

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Niklas

Hej Niklas,

“Hur kan vi bli lojala landsmän?”

Det är inte så svårt! Du behöver antingen en anställning alternativt att du flyttar ditt bolag till Schweiz och sen anställer dig själv. Din fru kan nog få jobb direkt på någon av de många engelskspråkiga kindergatens som finns här. De är alla privata och betalar ganska OK löner, skulle gissa att 5 till 6 tusen CHF per månad är realistiskt.

Niklas
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Tack landsman!

Låter mycket intressant, detta skall undersökas per omgående!

Wir besteigen den Zug!
Niklas I

Cavatus
10 years ago

Vilken text, Julia! Tänk om Åkesson hade haft den att recitera i riksdagen häromdagen när det var debatt begärd av SD om upploppen. Tänk att få trycka upp denna text i ansiktena på gammelpolitikerna likt en smaskig gräddtårta. Rakt i plytet! Ja, det är faktiskt så att men få och små friseringar skulle den hålla måttet för ett anförande i riksdagen och jag kan riktigt se sjuklöverpolitikerna sitta och kippa efter andan när sanning på sanning levereras rakt i deras nyllen. Det skulle vara ett sant nöje. Då skulle även de som lyssnar på riksdagsdebatterna få sig till livs denna… Read more »

HH
HH
10 years ago

Nu skrev jag inte tillräckligt tydligt. Den irakier jag nämner talar BÅDE excellent SVENSKA och engelska. Hela familjen är integrerad. Barnen är duktiga och går i svensk skola.

HH
HH
10 years ago

Tag min ursäkt, PisseNisse, som en minneslapsus när det gäller rasbiologiska institutet! Om vi alla är en ny variant av Homo Habilis – de första homonoider som kunde göra verktyg – så är vi faktiskt alla av släktet Homo Sapiens. Att det sen finns variationer beroende på diverse omständigheter skriver jag gärna under på. Men jag minns särskilt dåvarande “vetenskapsmän” som utgick, tydligen från Kretschmers lära, från utseendet på människorna. Ett minnesfragment dök upp, möjligen från tidigt 1920-tal och från Chicago där sociala myndigheter förordade sterilisering av vissa människogrupper som levde och bodde eländigt. Någon förnuftig själ insåg att det… Read more »

PisseNisse i Hökarängen
PisseNisse i Hökarängen
10 years ago
Reply to  HH

Naturligvis tar jag den, bäste HH. Óch vi är nog eniga rätt så långt (skallmätning är ett klumpigt ett irrspår, men det humana genomet kommer nog bjuda på godbitar, tror jag) men det är ju alltid trevligt att spetsa till debatten lite 🙂

Niklas R
Niklas R
10 years ago

Kan bara konstatera att svenska journalister är demagoger och agigatorer, inte journalister.

H B
H B
10 years ago

Tack Julia för ännu en strålande krönika. Tänk vilken otrolig sprängkraft denna skulle ha om också vi i Sverige haft en fungerande media. Nu får vi istället förlita oss på den utländska som genom händelser som den senaste i Husby finner anledning att granska och därmed tämligen snart slå hål på myten Sverige. Så ännu får vi nöja oss med att konstatera att sakta, oändligt sakta, börjar det sovande folket att på olika sätt, vare sig man vill det eller ej, bli informerade om den verklighet man med idogt bistånd av den svenska journalistkåren valt att blunda för. Själv har… Read more »

HH
HH
10 years ago

Vi hade ju rasbiologiska institutet i Sverige som härjade fram till 1970-talet om jag minns rätt… Nej, jag tror inte det finns några skillnader i raser, alla är människor. Däremot finns en ENORM skillnad i kulturer. Enligt det berömda svenska institutet var LÅNGSKALLIGA personer mest värdefulla och ariska. Långskalliga personer hittar man genomsnittligt mest i nuvarande Iran (Persien) och liknande länder. Hur långt ska man gå i dumheter? Men självfallet blir det en omöjlighet att omplacera en fullständig analfabet till ett tekniskt utvecklat samhälle som det svenska. Och glöm inte en sak till – det finns vetenskapliga belägg för att… Read more »

PisseNisse i Hökarängen
PisseNisse i Hökarängen
10 years ago
Reply to  HH

Vi hade ju rasbiologiska institutet i Sverige som härjade fram till 1970-talet om jag minns rätt… Nej, jag tror inte det finns några skillnader i raser, alla är människor. Däremot finns en ENORM skillnad i kulturer. Enligt det berömda svenska institutet var LÅNGSKALLIGA personer mest värdefulla och ariska. Långskalliga personer hittar man genomsnittligt mest i nuvarande Iran (Persien) och liknande länder. Hur långt ska man gå i dumheter? Ja, just det. Bara för att de flesta av Herman Lundborgs trubbiga teorier var stolliga och nyttjades av nazister måste alltså all forskning om rasbiologiska skillnader vara fel? Det är för de… Read more »

Bergfast
Bergfast
10 years ago
Reply to  HH

Angående det rasbiologiska institutet – så var nog egentligen hela den västerländska vetenskapliga världen runt slutet av 1800-talet, och fram genom första halvan av 1900-talet, och längre, ganska så fokuserad på att vilja kunna åstadkomma – förbättringar – hos populationerna, både vad gällde att motarbeta sjukdomar och också vad gällde möjligheter att kunna begränsa födslar av gravt handikappade osv. Inte minst i USA gjordes vetenskapliga framsteg, men även då i Sverige. Också i Tyskland, (som gick över gränser i form av aktivt avlivande, i form av s.k. – barmhärtighetsmord – , av gravt handikappade och s.k. utvecklingsstörda människor, vilket idag… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Bergfast

“Vetenskap och rationalitet i all ära, men vetenskapen har kanske ändå inte svar på alla mänskliga förhållanden och problem. Den kan bli alltför kall, brutal och hård i sin vilja till – effektivitet – och – rationalitet -.”

Helt rätt. Bara rationalitet är precis som du säger helt förödande. Bara känslor är också helt förödande och lika rått med lynchning, häxjakter, fanatism, djungelns lag. Ett bra samhälle är ett samhälle som står på två ben. Både på förnuft och känsla.

Per Albin
Per Albin
10 years ago
Reply to  HH

Mängder med fel! – Sverige hade en koalitionsregering av socialdemokrater och bondeförbundare från 1936 till december 1939. ”Läs socialdemokrater” bör vi alltså inte göra. – ”Inte ens vid det nära krigsutbrottet ….” puh! Ingen kan förutsäga framtiden, ej heller när ett krig bryter ut. – Försvarsanslagen sänktes drastiskt efter 1925 års försvarsbeslut. Sedan höjdes de i flera steg, bl a 1936, 1938 och 1939. Wigforss var med på alla höjningarna. – Sveriges upprustning 1940-45 saknar troligen motstycke i världshistorien. Wigforss var med på allt. Enbart de tre (frivilliga) försvarslånen 1940-42 inbringade 2.5 miljarder kr, vilket motsvarade nästan 25 årsanslag på… Read more »

Snowflinga
Snowflinga
10 years ago

Tack Julia Caesar för en beskrivande berättelse om Sveriges öde. Det har varit svårt för mig att förstå hur svenskarna har kunnat gå med på allting och t.o.m. är villiga att göra kollektivt självmord. Var började det hela och hur lyckades man hjärntvätta ett helt folk? Beror det på invandrarminister Pierre Schoris ord när han satte munkorg på svenskarna: “Rasism och främlingsfientlighet ska kriminaliseras och jagas” och det är Pierre Schori, förståss, som har tolkningsföreträde om vad utgör “rasismen” och “främlingsfientlighet.” Var det då som svenskarna började bli ett hunsat folk? http://www.newsmill.se/artikel/2009/12/07/h-g-invandring-och-m-ngkulturella-ideal-hotar-v-lf-rdsstaten De nuvarande politikerna får absolut inte kritisera invandringen.… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Snowflinga

Just denna rad säger mycket “All bildning står på “ofri” grund till slutet blott barbariet var en gång fosterländskt”, om bildningen och begåvningen hos etablissemanget. Innehållet får rakt motsatt betydelse och de är för dumma att begripa det. Eftersom de inte själva är svenskar, saknar historia och svensk kultur, misstolkas och förvrids den svenska historien och kulturen. Eftersom de inte är svenskar känner de inte av något dåligt samvete när de baktalar svenskar och Sverige. Som alltid får maktmänniskor en svans av obegåvade ja-sägare efter sig som inte förmår att skapa något av egen kraft utan hoppas på att få… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Angela

Jag kanske uttryckte mig oklart när jag skrev obegåvade. Etablissemanget skulle kanske syssla med helt andra saker än vad de gör, något som de har begåvning och fallenhet för. Ann Marie Pålsson fd RD (m) (youtube) ansåg att endast ett fåtal hade adekvat utbildning för det de höll på med i RD och regering. De flesta styrande i världen är ekonomer. Ekonomer borde kanske syssla med pengar och inte med människor. Ja alla är människor och som sådana är de lika. Alla är också individer och som sådana olika. Alla har olika förmågor. Vi är bra och dåliga på en… Read more »

S R Larson
10 years ago
Reply to  Snowflinga

Svenskarna är fredsskadade, utan tvekan. Men de är också mer kollektivistiskt lagda än många andra europeiska folk. Det ligger djupt i kulturarvet. Den bästa beskrivningen av det här fenomenet finns i Roland Huntfords bok The New Totalitarians, som beskriver socialdemokraternas framfart i Sverige under 60-talet. Huntford menar bl.a. att danskarna är långt mer individualistiska (något jag gärna skriver under på – jag bodde och arbetade i Danmark innan jag stack till USA) än svenskar. Orsaken, enligt honom, är att renässansen aldrig kom till Sverige. Därmed upptäckte svenskarna aldrig den moderna statskonsten och det moderna individbegreppet. Det ligger en del i… Read more »

Bergfast
Bergfast
10 years ago

Ibland när man läser Julia Caesars välskrivna krönikor som kan formulera kritik kanske som få andra, och som kan sätta välbehövliga, välformulerade och träffsäkra kritiska pekfingrar på alla möjliga problem i det svenska samhället, så kan man ändå emellanåt undra vilka kategorier det är som Julia Caesar egentligen ogillar mest av allt och alla som ogillas… Om det kanske är den svenska nationen som helhet. Eller om det är det svenska korkade, naiva, idiotiska och ointelligenta folket självt, (där då sådan kritik sällar sig till det allmänna ständigt närvarande massmediala underliggande budskapet om att alla människor som har – nordiska… Read more »

Anders
Anders
10 years ago
Reply to  Bergfast

“Det medför att man ibland kan undra vad det är som Julia Caesar egentligen önskar sig”, skriver du. Min fråga till dig: Vad är det, (i sammanhanget), du önskar dig?

Anders L

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Anders

Det står i andra, tredje och fjärde styckena från slutet.

pk
pk
10 years ago

Spørgsmål .” Kunne I forestille jer de sidste 25 år uden indvandrervolden og andet ødelæggelse ?”
Det kunne I nok uden de store problemer.

Desværre er det sådan, at humanister og socialister i regeringerne i Skandinavien ikke kan. Plus pressen.
Det ville give dem et ringere og mindre beriget Skandinavien.

Denne følelse af totalt overskud tror jeg vil forsvinde,, når livsglæde og økonomi er faldet tæt på nul.

Peter
Peter
10 years ago

Tack för ännu en utmärkt krönika. Det är dock synd att den inte publiceras i sin helhet på Avpixlat eller någon liknande sajt, för då hade den fått flera hundra kommentarer. Det är det det intressant att du, Julia, har dragit samma slutsats som jag när det gäller anledningarna till varför Sverige sticker ut gentemot så gott som hela övriga västvärlden. Visst finns det mycket politisk korrekthet även i Storbritannien och Tyskland, men jag har ändå läst ett flertal artiklar i brittisk press som aldrig hade kunnat publiceras i svensk press. Man märker hur kulturmarxisterna har infiltrerat fler och fler… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Peter

Ja, “….Man märker hur kulturmarxisterna har infiltrerat fler och fler positioner inom statlig och kommunal förvaltning.” Det är inte hela sanningen. De som mörkar och förskönar mest är själva utlänningar. Den infiltrationen vågar man inte ens prata om här. Trots svenskklingande namn och perfekt svenska döljer sig nästan alltid en utlänning bakom mångkulturens och globaliseringens fröjder – nästan aldrig en svensk. Det är nästan alltid en utlänning som fördömer svenskar, s k “svenskhet” som ondgör sig över att det finns svenskar, identiteten, språket, historien, kulturen, utseendet. Medierna, inte minst SR, SVT och TV 4 körs nästan uteslutande av utlänningar. Det… Read more »

Kurt A Persson
Kurt A Persson
10 years ago
Reply to  Angela

Haa, där satt du huvudet på spiken, rakt av mina egna tankar och en väldigt bra sammanfattning fenomenet går rakt igenom samhället. Jag bugar och bockar över ditt inlägg det bör utvecklas och spridas.

Snowflinga
Snowflinga
10 years ago
Reply to  Angela

“Systematiskt försöker utlänningarna sudda ut svenskarna och deras historia ur historien” Tyvärr har den svenska regeringen redan år 1997 avskaffat den svenska historian när de fastställde att svenskarna inte längre hade en gemensam historia eftersom det har kommit så många utlänningar till landet. Regeringens proposition 1997/98:16: “Ett lands historia fungerar ofta som en förenande länk mellan människor. Eftersom en stor grupp människor har sitt ursprung i ett annat land saknar den svenska befolkningen en gemensam historia. Den samtida tillhörigheten i Sverige och uppslutningen kring samhällets grundläggande värderingar har därför större betydelse för integrationen än ett gemensamt historiskt ursprung.” http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/71/bbd15e5a.pdf Dethär… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Snowflinga

Tack för det Snowflinga. Jag letade efter paragrafen men hittade den inte då. Dessutom har man tagit bort kravet på ursprungsnation i invandrarnas identitetshandlingar och en ny namnlag är på gång för att ge dem status av svensk. Sedan kan ingen se vilket ursprung invandrarna har. Därmed suddas identiteten ut. Svenskarna försvinner ur historien. Etablissemanget har bytt ut svenskarna mot ett nytt folk. Det kallas folkmord enligt Folkrätten. Sedan kommer de andra europeiska folken att följa efter. Sverige och svenskarna skall vara skolexemplet som visar vägen.

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Snowflinga

Tack för det Snowflinga. Jag letade efter paragrafen men hittade den inte då. Dessutom har man tagit bort kravet på ursprungsnation i invandrarnas identitetshandlingar och en ny namnlag är på gång för att ge dem status av svensk. Sedan kan ingen se vilket ursprung invandrarna har. Därmed suddas identiteten ut. Svenskarna försvinner ur historien. Etablissemanget har bytt ut svenskarna mot ett nytt folk. Det kallas folkmord enligt Folkrätten. Sedan kommer de andra europeiska folken att följa efter. Sverige och svenskarna skall vara skolexemplet som visar vägen. En ny människa, skapad av etablissemanget har sett dagens ljus. Planerna på ett EU-imperium… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Snowflinga

I FN:s deklaration om folkmord som Sverige ratificerade 1964 definieras som folkmord i artikel II vissa uppräknade gärningar under förutsättning att de förövats i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan. Gärningarna som räknas upp i konventionen är

Att döda medlemmar av gruppen
Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada
Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång
Att genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen
Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Sunnyman
Sunnyman
10 years ago
Reply to  Angela

Vad i all världen fantiserar du om?
Jag bara snabbkollade det första namnet, Erik Åsbrink. Wikipedia:
“Erik Åsbrink, född 1 februari 1947 i Stockholm, är en svensk socialdemokratisk politiker…// …Erik Åsbrink är son till Per Åsbrink, som var riksbankschef. …Och: “…Per Valfrid Åsbrink, född 18 oktober 1912 i Färila, Gävleborgs län, död 17 juni 1994[1], var en svensk ämbetsman och riksbankschef 1955-1973.

Hur kan du komma med ett så absurt och enfaldigt påstående om Per Åsbrink…??

rksmrgs
rksmrgs
10 years ago
Reply to  Sunnyman

Enligt judisk tradition är det moderns religion som bestämmer vilken religion barnet ska tillhöra (i motsats till t.ex. muslimsk tradition, där det är faderns religion som avgör). Erik Åsbrinks mor hette Erika Richter, dotter till Walter Krassowsky och Grete Richter, båda bördiga från Polen och tillhöriga den judiska diasporan.

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Sunnyman

Nej det är inga fantasier. Det är DET som är det farliga när politikerna börjar fiffla med lagarna och folk tror att Wikipedia tillhandahåller sanningar. Du får gräva djupare än så. Så blir det när man tagit bort “ursprunget” i id-handlingar. Då står det “svensk” medborgare i Wikipedia. Nu senast är det namnlagen man fifflar med eller är det också “fantasier”? Den svenska historien blir rumphuggen när forskare och vanligt folk inte får tillgång till ursprung och en sammanhållen historia bakåt utan upplysningar plötsligt försvinner med lagens hjälp. Kom ihåg att lag är politik. OCH det är FOLKET som skall… Read more »

Spökskrivaren
Spökskrivaren
10 years ago
Reply to  Angela

Den som vill förstå utplundringen av Sverige och hur vårt land utnyttjades av utlänningar för att bygga upp egna maktstrukturer internationellt, måste studera Jan Eliassons förehavanden. Handplockad 1980 av Olof Palme. Inga särskilda meriter, en av det Utvalda Folket, stod först i engelska Wikipedia sedan togs den uppgiften bort.

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Peter

Peter, ge inte upp! Då har de vunnit. Jag ser en tydlig förändring. Kravallerna kanske har varit den “tipping point” som behövdes. Under den tid som möjligheterna för svenskarna att skriva på nätet och beskriva sin verklighet är ganska ny och jag har sett och upplevt en markant skillnad. Från att fått tassa på tå, ständigt bli trakasserad och censurerad till att kunna sitta här och nu i egna bloggar och skriva. Snöbollen är kastad och den växer. Ingen lär kunna stoppa den. Den rullar på och vi behöver dig Peter. Du skriver ypperliga kommentarer själv.

Demokratbloggen
10 years ago
Reply to  Peter

Du ska inte snacka så mycket med kompisar och släktingar, för då får du ett sådant här svenskförakt, och det är inte bra. Börja blogga istället, det ger mycket mer. Jag har bloggat i motvind under ett par år, då andra som säger sig vara nationalister kallade mig för fascist, Breivikanhängare, galning och liknande. Jag sket i dem och bloggade vidare, och nu ser jag hur mitt bloggande har börjat ge resultat. Eftersom Demokratbloggen är en kvalitetsblogg börjar allt fler att inse att det som står där är sant. Jag märker det inte minst på kommentarsfälten på Avpixlat, hur folk… Read more »

Naymlap
Naymlap
10 years ago
Reply to  Peter

Titeln dumsvensk är klart berättigad men skall man följa Albert Ensteins teori räcker inte det. Enligt den teorin är de klart klassade , som idioter. Bedöm själva: en person där gör en sak på ett visst sätt och resultatet blir ett fiasko, gör ett nytt försök på exakt samma vis och resultatet blir detsamma. Morgan Johansson S var ett lysande exempel på detta under debatten i Riksdagen i fredags. Trots detta fortsätter figuren likadant gång på gång. Då är individen en idiot. Ovanpå allt detta har svensken ingen stolthet, inget mod eller kurage. Det enda de besitter är ett gigantiskt… Read more »

Maria Magdalena
Maria Magdalena
10 years ago

Så rätt, så rätt… Men de som kommer till Sverige är sannerligen inte fredskadade. En del vi får hit som kommer från Afrikas krigszoner tillhör säkerligen gäng liknande de vi brukar se bilder av åkande runt på lastbilsflak med en AK4 i högsta hugg för att anfalla byar där de lemlästar, våldtar och mördar andra klanfolk, och andra religiösa grupper. Vi har alla sett bilderna av dem på TV – ett brödraskap av unga svarta män – segerrusiga av lycka. Och så kommer de till Sverige och hamnar i förorten. Det kanske känns skönt en tid. Men sanningen är att… Read more »

Kompis_en
Kompis_en
10 years ago

Applåder!

Jävligt bra skrivet – som vanligt.

Heja “Julia Caesar”!

126
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x