4
feb
Seneste opdatering: 5/2-14 kl. 0351
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Det ku’ de virkelig, politisk teaterinstruktion af blivende værdi:

Though dressed up as an ancient Greek tradition, the torch relay ceremony was originally designed to further Hitler’s nationalist propaganda……. Still, watching today’s torch-lighting ceremony, you can discern the faint echoes of that first ceremony 76 years ago: the costumes, the careful orchestration, the iron and the flame, the evocations of an ancient tradition that is in fact quite modern. For all of Hitler’s legacies we’ve excised from the world, this seems to be contribution one we’re comfortable maintaining. The Nazi Origins of the Olympic Flame Relay

Michael Coren puts Vladmir Putin and the Sochi Olympics in perspective, comparing 2014 to 1936. A TALE OF TWO OYMPICS.
13 procent af kvinderne bliver ikke mishandlet…

Selv for et muslimsk land er tallene for mishandling af kvinder i Bangladesh ganske imponerende. I det sammenligningsvis civilliserede Tyrkiet bliver trods alt ‘kun’ fyrre procent af kvinderne mishandlet. De fleste drab og mishandlinger bliver selvfølgelig ikke anmeldt, men de anmeldte drejer sig i rækkefølge efter antal om: voldtægt, mord, ‘stalking’ og afledt død. medgiftmord og selvmord. Der bor 150 millioner stakler i dette kvindemareridt på et areal lidt større end Grækenlands.

Her var lidt for en frisk europæisk feminist, hvis de ikke havde så travlt med at hive voldsmændene ind i deres lande og gøre dem til statsborgere. Noget mere etnocentrisk, navlepillende og provinsielt end feminismen, har Vesten svært ved at fremvise. 150 millioner? For 14 år siden tog Bangladesh’ præsident Vestens politiske, ikke mindst kvindelige idioter i ed, da hun om fordoblingen af landets befolkning fra år 2000 til 2050 sagde

“We’ll send them to America. Globalisation will take that problem away, as you free up all factors of production, also labour. There’ll be free movement, country to country. Globalisation in its purest form should not have any boundaries, so small countries with big populations should be able to send population to countries with big boundaries and small populations.”

About 87 per cent of Bangladeshi married women are abused by their husband, this according to a nation-wide study conducted by the government that involved a sample of 12,600 women. Only 8 per cent of respondents said that they were never abused by their partner.

The survey found that domestic violence is present in most Bangladeshi households. Last year, 77 per cent of respondents admitted that they had been abused. Of these, 50 per cent had sustained serious injuries, but one in three women refused to go to hospital for fear of retaliation by the husband. Although not as prevalent, the problem also affects Catholic women. In Bangladesh, 87 per cent of women victims of domestic violence

Lone Nørgaard: Journalisters skæve verdensbillede

Alt for mange jour­na­lis­ter er para­dok­salt nok det stik mod­satte af vagt­hunde: De er demo­kra­ti­ets fjender.

Det er en kends­ger­ning, at DR er i frit fald. Kri­tik­ken kom­mer mange ste­der fra og går dels på det popu­lis­tiske pro­gram­knæ­fald i knop­sky­dende kana­ler, dels på det endi­mensio­nale ver­dens­bil­lede, som et stort fler­tal af DR-journalister bek­en­der sig til.
Skyk­lap­per­spek­ti­vet gæl­der også for det i egen selv­for­stå­else intel­lek­tu­elle flag­s­kib “Dead­line” på DR2, og det gæl­der for en række radio­ud­sen­del­ser på P1, der ikke for­spil­der nogen lej­lig­hed til at pro­mo­vere sig som den “kloge kanal”.

Med pro­gram­mer som “P1morgen”, “Europa lige nu” og “Ori­en­te­ring” kan man næs­ten altid være sik­ker på, at modstanderen/ fjen­den er de men­nes­ker, som sæt­ter spørgs­måls­tegn ved:

1. Den men­neske­skabte andel i klima-og miljø­for­and­rin­ger, 2. EU, her­under asyl- og social­po­li­tik­ken skub­bet frem af en akti­vis­tisk dom­stol, 3. FN (et organ i dag domine­ret af muslimske/ afri­kanske lande), 4. Israel som skur­ken i Palæstina-konflikten, 5. Ind­vand­ring fra tredje­ver­dens­lande, 6. Lige­stil­ling og det moder­løse sam­fund, 7. Vugge­stuer og omfat­tende insti­tu­tio­na­li­se­ring, 8. Den rum­me­lige folke­skole, 9. Social­kon­struk­ti­visme, 10. Romaer og asyl­sø­gere som pr. defi­nition er ofre, 11. Ned­gø­rin­gen af Dan­mark som et (kul­tur) kris­tent land, 12. Moders­måls­un­der­vis­ning (f. eks. tyr­kisk, ara­bisk), 13. At fat­tig­dom­men i tredje­ver­dens­lande skyl­des vest­lig impe­ria­lisme og ikke en ukon­trolle­ret befolk­nings­vækst, kor­rupte (poli­tiske) ledere og analfa­be­tisme, se videre på Document.no.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Allan Hansen
Allan Hansen
7 years ago

Ro, varme og kærlighed
kort sagt: Den smukke prinsesse Frida.
Det var dette interview jeg ledte efter:

http://www.youtube.com/watch?v=RlB8-LucukY

Utrolig smukt!

Allan Hansen
Allan Hansen
7 years ago

Ludvig – her kommer smukke Frida til dig!:

http://www.youtube.com/watch?v=F1jc2Cbz7wg&list=RDPVBDHOUU_3A

Allan Hansen
Allan Hansen
7 years ago

Der var engang et land, jeg har selv været der
mange gange,
men jeg kan sgu ikke huske hvad det hed.
Er der nogen, der kan hjælpe mig?

Jeg har kun et lille link her:

http://www.youtube.com/watch?v=4069PUk3aM0

Ludvig
Ludvig
7 years ago
Reply to  Allan Hansen

Tack för det klippet Allan!
Ja, det fanns en tid då det var en glädje att leva här.

Allan Hansen
Allan Hansen
7 years ago

Nuvel, der skal jo også være lidt
til den søde (tand), det kommer her!
Keep smiling.

http://www.youtube.com/watch?v=Q8b-oO9C1p4

PFEP
PFEP
7 years ago
Reply to  steen

Jag får säga Steen; jag har nåt att ha det i vidrörande barnen. Jag levde under en period kring första hälften av sjuttiotalet i Marocko, bodde bland och med araber hela tiden och så/upplevde hur det gick för sig i det egentligen rätt så sekulariserade Marocko då, landet med mellanösterns största Judiska minoritet där då uppgick till +500.000… Jag så hur man genom fysisk straff emanciperade båda pojke och flickbarn, hörde hur det pryglades i koranskolan dagligen!, såklart under reciterande av Koranen. Sen kan jag i sammanhangen berätta hur Araber har det med sin sexualitet och det är inte för… Read more »

PFEP
PFEP
7 years ago

Skrämmande information här, sen kan man jo föreställa sig hur barnen pryglas löpande, allt i Allahs namn.
Det är totalt otroligt att våra politiker inte ser sånt, reagerar och stoppar detta religiöst betingade vansinne!
Överfört till väst (Europa) är det nog inte en fråga om det blir borgarkrig eller liknande, med tanke på Islams påverkan, men när gemena man och kvinna har fått nog och reagerar!

9
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x