1
apr
Seneste opdatering: 1/4-14 kl. 1709
19 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Personer med utländsk bakgrund utgjorde 28 procent av befolkningen 2013. Att jämföra med 20,5 procent år 2000. Att det är två diagram beror på att SCB numera definierar begreppen utländsk och svensk bakgrund annorlunda än tidigare (se fotnoter nedanför diagrammen), detta för att massinvandringens effekter på demografin ska framstå som mindre dramatiska. Affes vill ärligt redovisa siffrorna för båda sätten att räkna.Affes Statistik-blogg Folkutbytet ångar på, Affes tar pulsen på folkutbytet

Lyd: Kultursociologen og den frafaldne jihadist

Radikalisering 1 og 2 Morten Storms første foredrag i Danmark. PET må være løbert tør for beskyttelseskroner, for Storm måtte selv medbringe sikkerheden, en stærkt tatoveret mand. Bare en regibemærkning til de næste, der bliver dødstruede af islam. (Snaphanens optagelse fra lørdag)

Demokrati er ingen naturlig styreform

Den norske professor Stein Ringen skriver i Washington Post Is American democracy headed to extinction?. Her på norsk:

Det er tid for å gjøre opp status og spørre: Bak styresett som ikke fungerer, er demokratiet selv i forvitring? Det tok bare 250 år før demokratiet gikk i oppløsning i det gamle Athen. En helt ny styreform var oppfunnet der folket styrte seg selv.

Den statsforfatningen viste seg mektig og effektiv. Velstanden økte, trusselen fra perserne ble avvist og Athen etablerte seg som den ledende makt i den kjente verden. Tidens prestasjoner i arkitektur, filosofi og kunst blender oss den dag i dag. Men da privilegier, korrupsjon og vanstyre fikk fotfeste, gikk lyset ut.

Det skulle ta 2000 år før demokratisk styre ble oppfunnet på nytt – i den amerikanske forfatningen – nå som representativt demokrati. Igjen viste folkestyre seg å være genialt. USA steg til ledende verdensmakt – økonomisk, kulturelt og militært. I Europa ble de autoritære monarkiene og fascistiske og kommunistiske diktaturene overvunnet i tur. I løpet av de siste tiårene har demokratiet spredt seg i verden slik at de gjenværende diktaturene nå utgjør en minoritet av nasjoner.

Det andre demokratiske eksperimentet er nå snart 250 år gammelt. Det har vært like vellykket som det første, men lærdommen fra Athen er at suksess ikke avler suksess. Demokrati er en styreform som må forvaltes med besluttsomhet og som vil forfalle om det ikke næres. I vår tids ledende demokratier, USA og Storbritannia, er det nå forfall. Det er ikke nok å si at disse systemene kan forfalle, de er i forfall. Om lyset går ut i mønsterdemokratiene, vil ikke demokratisk styre overleve i resten av verden. [..]

Lærdommen fra Athen er at suksess avler overmot. Folk, særlig de privilegerte, sluttet å bry seg og demokratiet ble forsømt. Det er nå seks år siden finanskrisen startet. Erfaringen fra mønsterdemokratiene så langt er at de privilegerte ikke evner å bry seg og at vi denne gangen ikke har klart å lære. Krisen startet da et avregulert finansvesen i USA og Storbritannia kom ut av kontroll, men kontroll er ikke blitt gjenopprettet. Økonomisk ulikhet videreføres til politisk ulikhet, og videre til forringelse av makt og kapasitet i styringsvesenet. Høyesterettsdommer Brandeis tok ikke feil. Han var bare forut for sin tid. Demokrati er ingen naturlig styreform

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Angela
Angela
8 years ago

“I løpet av de siste tiårene har demokratiet spredt seg i verden slik at de gjenværende diktaturene nå utgjør en minoritet av nasjoner.” Nej, det har de då rakt inte. I FN finns i särklass flera diktaturer än demokratier bl a teokratier. Vi har inte en endaste fullständig demokrati. Problemet är att så få människor vet vad demokrati är. Inte ens våra partiledare. Medierna saknar total kunskap i ämnet. Annie Lööf , i sin första, tror jag, stora intervju , Lördagsintervjun, påstod att Saudiarabien – en av de värsta diktaturerna, var en demokrati. Med den uppfattningen om vad en demokrati… Read more »

PFEP
PFEP
8 years ago

Sverige är “rökt” med besked, det är enbart en tidsfråga innan det enbart går köpa Halalkött på ICA och COOP! Sverige har idag inget försvar att tala om, bortsett från de väl beväpnade jägare med egna vapen och ammunition det finns i landet. Sveriges kristna kan se fram mot vad det händer till exempel Kopterna i Egypten, utrotning! Sverige har idag två partier; ett stort parti med sju fraktioner och det lilla oppositionsparti SD och oavsett oppositionspartiet får kanske 25% i kommande val i september, kommer dagens politik fortsätta genom konsensus mellan de olika fraktioner inom de sju fraktioner i… Read more »

Ole Burde
Ole Burde
8 years ago

Hvis man har en befolkning som ikke kan finde ud af at formere sig , fordi den ikke har været istand til at tilpasse sig tilstedeværelsen af præventive midler , så kan det ikke være OVERRASKENDE at det opståede vakum vil tiltrække andre slags befolkninger som KAN finde ud af at formere sig . Om dette kan kaldes ”kuturbrigelse” eller ”genetisk berigelse ” , eller begge dele er knap så vigtigt . Pointen er at den oprindelige befolkning selv har forårsaget sin udskiftning ved konsekvent reagere forkert i næsten enhver sammenhæng . Udskiftningen kunne være undgået på mange forskellige måder… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
8 years ago
Reply to  Ole Burde

@Ole Burde,

Bra sammanfattning och jag håller med!

Ett ännu mer kortfattat sätt att säga samma sak är; En befolkning som inte har någon självbevarelsedrift kommer att dö ut och ersättas.

Angela
Angela
8 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Jag tror att alla folk har en självbevarelsedrift. Alla vill överleva. Det gjorde mig ont att se de två äldre männen i SVT med trötta, tomma ögon begära att OS inte skulle gå av stapeln på deras land där deras döda var begravna. Det som saknas är medvetenheten om vad som pågår. Vinner inte Sverige kampen nu så är det kört för hela västvärlden. Sverige är bara först ut att förgöras sedan kommer de andra västvärldens länder efter. Det som sker i Sverige och västvärlden handlar inte om att européerna har dålig självkänsla. Folk som manövreras ut ur historien är… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
8 years ago
Reply to  Angela

Angela, “Vinner inte Sverige kampen nu så är det kört för hela västvärlden.” Nu har jag bott i fem olika västländer de senaste 20 åren, varav de senaste 10 i Schweiz, och jag håller inte alls med om ditt påstående ovan. Tvärtom, läget ser ganska bra ut på många håll. I Schweiz är det redan tvärstopp för immigration från tredje världen och detsamma gäller eller är på gång i många andra västländer och jag är övertygad om att det bara är en fråga om några år innan de första länderna mer eller mindre hårdhänt börjar driva ut t.ex muslimer. Det… Read more »

Angela
Angela
8 years ago
Reply to  steen

“…aghænger af hvilke kriterier man anlægger”

Precis. Så är det alltid. Det finns alltid tusen olika vägar att gå och de som satt ett mål anför endast de kriterier som passar deras mål. Ang just “brödet”. Likadant här. Avvecklas landsbygden och lantbruket så försvinner landsbygd och lantbruk. Och sedan kan man säga att lantbruket och landsbygden inte klarar sig. Precis som man kan flytta (outsourca) tillverkningsindustrin och sedan säga att det inte finns några jobb. Dra in alla utbildningsplatser till läkare och sedan säga att vi inte har tillräckligt med läkare. Det är DET som är politik.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
8 years ago

Som vi alla vet gillar de flesta svenskar att leva i en fantasivärld. Trots att det borde vara helt uppenbart för alla som går utanför dörren att landet mycket snabbt håller på att förvandlas till en fullkommligt hopplös soppa av typisk 3je världen modell klamrar sig 80-90% av befolkningen fast vid en ren illusion som mest verkar gå ut på att “så illa kan det väl inte gå i Sverige” . Tyvärr verkar allt fler systemkritiker också vara fångade i en fantasi. I deras fall går det ut på att om bara SD får 20 eller 30 eller 40% i… Read more »

Angela
Angela
8 years ago

“Paret Myrdals bok behandlar konsekvenserna av en fortsatt låg nativitet i Sverige. Makarna Myrdal menar att Sverige hotas av en befolkningsminskning och därmed även sänkt produktivitet och standard. De förespråkar en rad sociala reformer för att få bukt med detta problem. Ett stort kapitel ägnas åt malthusianism och nymalthusianism som de angriper och kritiserar. De menar att det inte behövs mindre befolkningsökning utan tvärtom en ökning av nativiteten och påpekar att om fruktsamheten ytterligare avtar “så skulle vi i slutet av 1970-talet ha nästan dubbelt så många åldringar i förhållande till individer i de arbetsföra åldrarna som nu (1934)”. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kris_i_befolkningsfr%C3%A5gan… Read more »

Angela
Angela
8 years ago

Det är mycket frapperande att de som gör en ansats i en artikel alltid bemöts med sådana här artiklar. Det är alltid de europeiska ländernas fel att det föds så många barn i Afrika. Märkligt under hela mitt liv har jag hört om befolkningsexplosionen i tredje världen. Förut hade svenska familjer stora barngrupper. 8-10 barn var vanligt i en familj. Det var föräldrarnas pension. Sedan uppmanades folk att bara skaffa 1,2 barn. Hur kunde det ske? Var det någon som sa “lägg inte skulden på de fattiga i Sverige”? Nej. Det skulle bara vara så oavsett vad folk ville eller… Read more »

Angela
Angela
8 years ago

Ja man kan tyda denna demografiska bild hur man vill och tycka vad man vill om det. Den första sanningen är att om man har en låda med ett äppel i och lägger 150 apelsiner i lådan så skulle de flesta nog inte längre kall det för en äppellåda utan en apelsinlåda. De skulle nog mera se det som att äpplet av misstag hamnat i lådan. Om 20 miljoner människor eller som Annie Lööf sa 40 miljoner människor skulle komma till Sverige så skulle jag inte längre kalla det för Sverige. För då är det inte längre ett land med… Read more »

Bergfast
8 years ago

Det ser ut att vara dramatiska staplar, men de behöver kanske kompletteras med text… Sammanställningarna visar FÖRÄNDRINGEN. Anledningen till förändringen är inte BARA invandring, utan ÄVEN UTVANDRING, döda och födda. T ex, Jarmo, född i Sverige på sextiotalet av finska invandrare är inte med i stapeln över utländsk bakgrund, OM han inte under perioden 2000-2013 har UTVANDRAT eller dött. Då har han påverkat stapeln negativt. Detsamma gäller hans föräldrar. Utrikesfödda från Finland har minskat med 34 318 personer under perioden 2000-2013. Samtidigt har till exempel utrikesfödda från Somalia ökat med 41 139. Detta medför en ökning i de blåa staplarna… Read more »

Hans Und
Hans Und
8 years ago

Jeg har flere gange set de islamofile, f.eks. Klaus Rifbjerg, argumentere med ønsket om et genetisk “tilskud” som noget godt. Altså et ønske om at bedrive eugenik, fordi “vi” så skulle blive “bedre”. Og som sædvanligt på et grundlag uden substans, medmindre man tager det som en undskyldning for at bedrive muhammedaner import. Men. Når det handler om får og tomater så avler man efter, at fremelske/forstærke helt bestemte egenskaber, som af en eller anden grund er atråværdige. Hvis man bare planløst blander hvad man har ved hånden, så må man forvente, at dårlige egenskaber fremmes ligeså meget som gode.… Read more »

Machiavelli
Machiavelli
8 years ago

Fint! Det kendes fra hundeavl. Frisk blod udefra forhindrer indavl. Det eneste der sker er, at svenskern bliver lidt mørkere i huden og tænker lidt langsommere.

intetnavntak
intetnavntak
8 years ago
Reply to  Machiavelli

Så fatter du ikke omfanget af demografen overstående.

Indavl er kun bevist på familie medlemmer. Danmark har 5,500000+ indbyggere

I Danmark har vi verdens anden højeste folk, hvis man altså skal tro hollænderne er højere.
Vi har haft den længeste gennemsnits leve alder i verden.

Du må længere ind i byen med den der. Der hvor kineserne bor og muggen gror.

Machiavelli
Machiavelli
8 years ago
Reply to  intetnavntak

Hm!

Machiavelli
Machiavelli
8 years ago
Reply to  Machiavelli

Flere og flere danskere havner i registrene hos Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Eftersom jeg kaldte PET for aber, står jeg der nu uden tvivl.

19
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x