6
apr
Seneste opdatering: 7/4-14 kl. 0320
16 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Elitesegmetet skal  til at passe på, det ikke går med ordet ‘integration’, som det gik med ordet ‘kulturberigelse’. I den lille meningsforskydelse ligger deres uvægerlige fald. JAN PLOVSING, FHV. RIGSSTATISTIKER skriver i en  lang og grundig kronik  blandt andet:

Integrationen af de ikke-vestlige indvandrere går dårligere i Danmark end i en række lande. Vi kan derfor lære noget af andre lande. Da vi taler om et væsentligt samfundsproblem, må der tages nye initiativer.Man skulle tro, at integrationen af indvandrere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande med tiden ville udvikle sig bedre og bedre. Sådan er det ikke. Det overordnede billede er, at vi stadig har store problemer med integrationen, og at det tilmed i de senere år er gået dårligere med beskæftigelsen og kriminaliteten [..]

Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige lande var 47 pct. i 2013. Beskæftigelsesfrekvensen er andelen af de 16-64-årige, der er beskæftigede som lønmodtagere, selvstændige eller medhjælpende ægtefæller. Det er altså kun lidt under halvdelen af indvandrerne fra de ikke-vestlige lande i den erhvervsaktive alder, som er i beskæftigelse.For personer med dansk oprindelse var beskæftigelsen 73 pct. Indvandrere fra vestlige lande havde en beskæftigelsesfrekvens på 59 pct. Vestlige lande er alle EU-lande samt Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande er alle andre lande. Østasien klarer sig godt.

Indvandrere fra lande i Østasien er klart bedre integrerede på arbejdsmarkedet end indvandrere fra lande i og omkring Mellemøsten. Særligt dårligt går det for indvandrere fra Somalia, Libanon (hovedsageligt palæstinensere) og Irak, hvor kun mellem en fjerdedel og en tredjedel har arbejde. Flertallet af disse indvandrere er offentligt forsørgede.

1-Indspilning i fuld skærm 06-04-2014 020255

Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande begår langt hyppigere kriminalitet end personer med dansk oprindelse. I tabellen ses kriminalitetsniveauet i 2007 og 2012 for indvandrere og efterkommere fra en række lande sammenlignet med personer med dansk oprindelse. To ting springer i øjnene. For det første, at indvandrere og efterkommere fra en række lande i og omkring Mellemøsten har et meget højt kriminalitetsniveau. For det andet, at indvandrere og efterkommere fra lande i Østasien begår mindre kriminalitet end personer med dansk oprindelse.

Mænd med oprindelse i Libanon begår kriminalitet mere end tre gange så hyppigt som mænd med dansk oprindelse. Indvandrere og efterkommere fra Somalia, Tyrkiet, Pakistan og Irak har et kriminalitetsniveau, som er 2-2½ gange så stort som gennemsnittet.Sammenlignes kriminaliteten i 2007 med 2012 ses det desværre, at udviklingen er gået i den helt forkerte retning. Kriminaliteten er steget blandt de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. De forskellige initiativer for at forbedre integrationen har spillet mere eller mindre fallit, når det handler om kriminalitet.

Integrationen har slået så meget fejl, at vi bør nedsætte en integrationskommission til at kulegrave området, mener tre førende eksperter. Forskningschef i Rockwoolfondens Forskningsenhed Torben Tranæs støtter idéen: »Situationen er blevet så permanent problematisk, at man bør gøre noget overordnet og samlet.«  Se også: Forskere: Monumental fiasko for integreringen.

Jeg er normalt ikke i løsningsbranchen. det overlader jeg til dem der får 49.000 kroner om måneden i Folketinget for blandt andet at skabe problemerne, men undtagelsesvist har jeg et forslag, jeg har mere tillid til end endnu en luftig komission.

Saml de bedste hoveder fra alle partierne bag Udlændingeloven af 1983, som var udemokratisk og aldrig blev sat til forhandling med den danske befolkning. Nedsæt en kommitte med dem og giv dem fem år til at gøre alle indvandrere til danskere i statistisk forstand på fem år. Helst synderne fra dengang, men i den udstrækning de er forhindrede, suppleres der med nuværede medlemmer af deres partier.

Med ethvert middel skal de lykkes, også de ubehagelige, herunder massive repatrieringer og konventionsopsigelser, for sandheden er, at der befinder sig nogle titusinder i Danmark, som aldrig skulle have været her, som er uintergrebare og som som efter rimelige, bredt accepterede kriterier kan befries for eventuelle statsborgerskaber og udsendes. Så længe man ikke vil adressere det, er resten bare snak uden ægte vilje.

Giv kommissionen al den hjælp, den behøver og lad den arbejde under strafansvar. Klarer de ikke opgaven, stilles de for en domstol for landsskadelig virksomhed. En kommission af de ret få virkeligt skyldige, vil være højt motiveret for at lykkes, og dette job bliver så umorsomt, at vi har brug for maksimalt motiverede personer.

De fleste kan være enige om, at vi ikke kan aflevere et Danmark  til vores efterkommere, som er væsentligt ringere end det vi overtog og med kronisk accelererende massive problemer. Det er en bombe under dem.

Fiasko burde ikke være en mulighed. Tiden til tom snak og nyttesløse integrationsmillioner må være forbi. Politik bør ikke være det eneste fag i dette land, hvor voksne mennesker egenhændigt uden ansvar  og udenom et folkeflertals dokumenterede vilje, kan lave massive ulykker uden at blive draget til ansvar. Vi befinder os ikke i Sverige – endnu.

Synes  disse ulykkesfugle fra dengang dette er for groft, vil de hellere sjakre de med deres egne efterkommere liv og lykke, og så de er endnu ikke motiverede nok. Det er vores opgave at gøre dem det. Så ved vi det til om ti år, når det hele er blevet meget værre.

Næste katastrofevarsel bliver i et meget, meget ubehageligere klima, problemer og konflikter vil være mere uløselige og mere kroniske. Danmark vil være permanent skadet af de omtalte politikere, og andre partier end de hovedansvarlige socialdemokrater, kan have fået en torpedo under vandlinjen, selvom det må medgives, at flere af de oprindeligt skyldige fra 1983 kan være så heldige at være døde.

Løs problemerne idag, mens det – måske – stadig er muligt. Man hører tydeligt på Manu Sareen, at det ikke bliver denne regering, som vil løse problemerne, men den er også snart historie. Der påhviler den næste et stort ansvar, som ingen af dens eventuelle deltagere endnu har vist sig modne til. DF vil hverken have kommission eller repatrieringer, blot færre ind i fremtiden. Det er at udskyde problemerne.

Endelig kan vi selvfølgelig affinde os med politikerskabte problemer, der ingen løsning har. Jeg ville satse mine penge på det sidste, hvis jeg skulle vædde. Passivitet nu åbner selv sagt op for, at senere generationer vil søge løsninger, der er langt mere ubehagelige end jeg skal nyde noget af at detaljere, og hvad det vil stemple 1983-politikerne som, kan enhver regne ud.

Der er tonsvis i  aviserne i dag. Jeg orker hverken at behandle eller læse det hele. Off line er:

“Forskellen er der stadig. Udviklingen har stået i stampe. Det er ikke blevet bedre. Derfor må politikerne gøre noget nyt.””Integrationen står i stampe”, “Hverken fugl eller fisk.”

De der får mange skattekroner for at løse problemer, bør hellere se at få benene på nakken og tage deres job alvorligt, mens deres window of opportunity stadig eksisterer. Den gamle verden er forsvundet mange gange i historien, og den kan også overhale dem inden de når at blinke med øjnene.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Morani ya Simba
Morani ya Simba
8 years ago

Jeg synes at mindes at Jan Plovsing for ca. 10 år siden skrev en kronik hvor han sagligt, nøgternt og i et sobert sprog dybest set sagde at jo, den er god nok med overrepræsentation blandt indvandrere i kriminaliteten. Oprindelsesland er jo iøvrigt standin for religion og igen stikker islam ud som en øm tommelfinger…

Morani ya Simba
Morani ya Simba
8 years ago
Reply to  steen

“Sudden jihad syndrome” haha Kan ikke huske om jeg har hørt det begreb før, måske. Men problemet er at jeg har en omgående fornemmelse af hvad det dækker over og det er et empirisk FAKTUM at islam motiverer mange unge mænd til at begå massemord og forsøge at undergrave samfund det har taget hundredevis af år at opbygge. Muslimer der igår var fredelige og “civiliserede” kan imorgen være som rabies-inficerede hunde. Jeg tror vi skal opfatte os som værende i en kold krig med denne prædatoriske “religion.” Folk skal tilskyndes til at forlade den. Og de der forsøger at håndhæve… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
8 years ago
Reply to  steen

Og vent så bare til den dag, hvor der kommer en seriøs undersøgelse, der dokumenterer den meget store skævhed mht. udvælgelsen af ofrene for deres forbydelser, for de afspejler jo langt fra sammensætningen af den nuværende danske befolkning som helhed, og det endda skønt de ofte har rigtigt mange landsmænd / trosfæller at vælge imellem i deres nærområder. Så skal I sgu få en “racisme” at se, der vil noget for alvor – men dog næppe af den type som de frelste Stampe-typer ønsker og forventer sig 😉 Ja, man kan jo næsten allerede høre PK-tosserne på DR, Politiken og… Read more »

LarsS
LarsS
8 years ago

Kan kun være enig med den kære Hr. Plovsing, problemet er blot, at han og hans ligefæller ikke lyttes til længere, uanset hvor fornuftige de måtte udtale sig. I dag dannes og støbes opinionsdannelsen i vores land stort set af stand-up komikere (SUK). SUK! De sidder i radio, TV og på nyhedsredaktioner hver morgen, middag og aften og belærer “os” om hvordan verden hænger sammen og hvordan “vi” skal forstå verden på en ny og multikulti facon. Så langt er vi sunket! I dag hiver journalisten hellere en stand-up komiker ind i studiet og spørger vedkommende om de mest komplekse… Read more »

Olav
Olav
8 years ago

“Flertallet af disse indvandrere er offentligt forsørgede.”

Jeg synes uttrykket “forsørget av befolkningen” er bedre plassert i realitetene.
Det var utenkelig da man skapte velferdsstaten, og bør være like utenkelig nå, som det også er i de fleste land på denne jord.

jernhesten
jernhesten
8 years ago

Interessant at høre Snaphanens bud på en mulig problemløsning. “Med ethvert middel, også de ubehagelige, herunder massive repatrieringer og konventionsopsigelser, for sandheden er, at der befinder sig nogle titusinder i Danmark, som aldrig skulle have været her.” Det er jeg helt enig i, og vil måske også gå et skridt videre og sætte spørgsmålstegn ved om det “kun” er nogle titusinder! Massive repatrieringen kommer uden tvivl til at blive en mere og mere aktuel diskussion i den politiske debat. Hvis politikkerne ikke ønsker at tage den, så kommer den til at foregå på blogs som denne. Det kunne også være… Read more »

Hr. Naturli'
Hr. Naturli'
8 years ago
Reply to  steen

Hvor snittes kan lægges, ændrer sig fra uge til uge. Vi bliver mere og mere trætte af islamisk hærgen samt offer- og krævementalitet. Flere og flere forældre konfronteres med den negative indflydelse på deres børns liv. Den offentlige debat vil blive mere og mere konkret. Godt, vi ikke er svenskere!

jernhesten
jernhesten
8 years ago
Reply to  steen

Det er nok umuligt at komme med noget præcis svar på det du her spørger om. Du kender hvis mere til Wilders end jeg gør, men jeg mener at han er tilhænger af, at muslimer skal aflægge en slags troskabsed overfor den hollandske stat. Måske noget i retning af at vi giver dem et valg mellem de islamiske dogmer og dansk lovgivning og normer. Fx så kunne det betyde at det var udvisningsgrundlag hvis ikke man ville arbejde med opsmøgede ærmer, ikke ville smide tørklædet, ikke ville arbejde steder hvor der blev solgt alkohol, ikke ville give hånd til både… Read more »

Machiavelli
Machiavelli
8 years ago
Reply to  jernhesten

Men foreløbig skal der fuldt stop for indvandring, og det kommer der ikke de første mang år, for verden lider, og det vil den blive ved med. Og iøvrigt skal EU sparkes ud først, før der kan blive indvandrerstop.

Hr. Naturli'
Hr. Naturli'
8 years ago

I middagsradioavisen på P1 blev det til at “vi ikke er gode nok til at integrere”, der blev talt om “indvandrere” og det hele blev krydret med et telefoninterview med en folkeskolelærer, der fablede om “tværfaglighed”. Typisk.

Ole Burde
Ole Burde
8 years ago

Hvis en sådan kommision virkelig bliver ”nedsat” , så er det vigtigt at få det til at ske EFTER næste valg , fordi DF da vil kunne få langt mere indflydelse på valget af kommissionens medlemmer .
Det man IKKE må gøre , er at lade en dommer som ”er højt respekteret af sine kolegaer ” komme til at bestemme hvordan musikken spiller ….det gælder om at finde en proffesionelt dygtig dommer som er UPOPULÆR blande de andre dommere !

Anna
Anna
8 years ago

Ha,ha….

Justitsministeriets forskningschef Britta Kyvsgaard, hvis fornemmeste opgave er, at få ubehagelige fakta om indvandringen til at ligne en succes, er der også ude med en feberredning, og kalder Jan Plovsings billede fortegnet. Herefter kaster hun sig ud i en længere forklaring der handler om, at vi har fået mange flere indvandrer siden 2007, og at vi ikke må sammenligne med 2007, da retssystemet lå underdrejet(?) p.gr.a. en retsreform – ingen af hendes forklaringer lyder særlige betryggende eller forholder sig til det egentlige problem!

Anna

Machiavelli
Machiavelli
8 years ago

“‘Tiden er forbi, hvor man uden konsekvenser kan sprede had på nettet’. Sådan lød beskeden, da den svenske tv-kanal TV3 udsendt pressemeddelelse om et kommende program ved navn ‘Trolljägarna’, der sendes første gang den 1. april.

Så ved i det, kampen for frihed og selvstændighed koster.

16
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x