24
apr
Seneste opdatering: 24/4-14 kl. 1640
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Hvis Condell havde været svensker, ville han allerede sidde i fængsel.

Who is in More Trouble: Wilders or The Netherlands?

Wilders vil befri marokanske vaneforbrydere og socialbedragere fra deres hollandske statsborgerskab. Etablissementet himler, 76 % af hollænderne er enige med ham:

Wilders has the numbers to support his concern. Statistics show that 65% of all Moroccan youths have been arrested by police, and that one third of that group have been arrested more than five times. Wilders emphasizes the inordinate costs associated with the disproportionately high number of Dutch Moroccans registered as social welfare beneficiaries and who are implicated in welfare fraud.

Wilders proposes that Dutch Moroccans who are habitual criminal offenders should be deprived of their Dutch passports and sent back to Morocco, an act that is possible as all Moroccans and their descendants are, by Moroccan law, prohibited from relinquishing their Moroccan passports.

Although the proposal is being used by Wilders’s opponents as either a laughing stock or beating stick, the merits of the proposal are rarely elaborated on, including even by Wilders. A recent poll showed 76% of Dutch voters to be in favor of the measure. Gatestone

18 % av de nyfødte i Norge i 2013 hadde innvandrerforeldre

Af Christian Skaug

Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) har i dag lagt frem opp­da­tert sta­ti­stikk over inn­vand­rer­be­folk­nin­gen i Norge. I løpet av 2013 økte den med 48.700 per­soner, for totalt å utgjøre 759.200 per­soner pr. 1. januar 2014 – det er ca. 15 % av folke­meng­den i Norge. SSB opp­ly­ser at den største inn­vand­rer­grup­pen er fra Polen.

Dette er tall for samt­lige alders­grup­per, både i første og andre gene­ra­sjon. Hvor­dan er så utvik­lin­gen for andre generasjon?

Antall norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre økte med 9 000 per­soner i løpet av 2013, fra 117 100 til 126 100. I denne grup­pen var det fort­satt flest som hadde for­eldre fra Pakis­tan, i alt 15 600. Det var 9 800 norsk­fødte med soma­liske for­eldre, og 8 200 som hadde for­eldre fra Irak.

Denne grup­pen består av svært mange unge. Hele 72 pro­sent var yngre enn 16 år per 1. januar 2014, og kun 6 pro­sent var 30 år eller eldre.

Norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre utgjorde 18 pro­sent av alle barn født i Norge i 2013.

Ande­len nyfødte i Norge som består av andre­ge­ne­ra­sjons­inn­vand­rer, nær­mer seg altså en fem­te­del. Det er sann­syn­lig­vis en over­ras­kende høy andel for de aller fleste. Basert på tall fra 2012, har vi tid­li­gere obser­vert at de var omlag en sjette­del. Utvik­lin­gen går hurtig.

Av tal­lene oven­for er det nokså klart at ande­len ikke-vestlige blant disse er høy. Vi vet ikke hvor høy, men sta­ti­stikk vi tid­li­gere har omtalt, viser at omlag 87 % av de norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre som ble født mel­lom 1972 og 1994, var ikke-vestlige. Men i hvil­ken grad det blir østeuro­pe­iske barn eller ikke-vestlige barn som fødes i disse tider som kom­mer til å prege frem­ti­dens Norge, kan altså ikke leses direkte fra offi­si­ell statistikk.

Det er Oslo og omegn som for­and­res mest:

Det bor inn­vand­rere i alle lan­dets kom­mu­ner, men det er klart flest inn­vand­rere og norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre i hoved­sta­den – både rela­tivt og abso­lutt. Det var bosatt 151 700 inn­vand­rere og 45 900 norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre i Oslo ved inn­gan­gen til 2014. Det er 31 pro­sent av folke­tal­let i hoved­sta­den. Som i de fore­gå­ende årene føl­ger østlands­kom­mu­nene Dram­men og Løren­skog, med hen­holds­vis 26 og 24 prosent.

I en NTB-melding over samme sak gjen­gitt hos Avi­sen Agder, er man hen­syns­fulle nok til ikke å nevne det med fød­sels­tal­lene. Deri­mot var den sør­landske vrien på nyhe­ten uimotståelig:

Ved årsskif­tet var det nes­ten like mange inn­vand­rere fra Polen i lan­det som det er inn­byg­gere i Kristiansand.

Det samme var SSBs eget bero­li­gende middel:

Tal­let på inn­vand­rere og norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre økte med 48.700 per­soner i fjor. Dette er den laveste pro­sent­vise veks­ten siden 2006.

Vi roer ned. Dette går bra. Not­hing to see here. Move along.

SSB: Inn­vand­rere og norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre, 1. januar 2014

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Bergfast
8 years ago

Hela den politiska projektet med – multikulturalism – , är egentligen ett ganska märkligt projekt…. De politiker och journalister som så att – rättar in sig i ledet – och som verkligen är snabba att vilja beskylla och benämna alla och envar medborgare som är kritiska till invandringspolitiken, för att vara – onda, elaka, illvilliga, rasistiska, fientliga, osv. osv.. bidrar till ett – hetsande – , samt också till att – skrämma upp – , människor, inte minst invandrade människor….? Detta kan man se när arbetsplatser och skolor vill – vägra – politiska besök från SD t ex.? Dessa arbetsplatser… Read more »

Bergfast
8 years ago
Reply to  Bergfast

Ber om ursäkt för en massa språkliga och grammatiska felformuleringar i ovanstående text..

T ex …Det och den på fel plats, samt….”ökade poleringar”…(?! Fniss, skratt..!)

…”poleringar”.. skall naturligtvis egentligen vara -… polariseringar.

Eller egentligen eventuellt… …växande polariseringar….

Eller kanske … växande positioneringar med ökade rädslor, anklagelser och aggression på vardera sida…

Bergfast
8 years ago
Reply to  Bergfast

Menade – märkligt nog -…, istället för – tråkigt nog -…

trackback

[…] Taget herfra […]

Bjovulf
Bjovulf
8 years ago

Caught on camera: Moment brazen cashpoint thieves swarm around middle-aged tourist near Notre Dame cathedral in Paris and take his money [ Det er formentlig bare et spørgsmål om tid, før vi for alvor ser disse fænomener på den samme skala her i Norden som i Paris, for vore lallenaive, uvidende og dybt uansvarlige politikere vil jo bare ikke vågne op til virkeligheden og erkende omfanget af deres katastrofale fejltagelser, så hvordan skal de selvsamme folk nogensinde kunne løse de problemer, de selv har medvirket til at skabe? ] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2609769/Caught-camera-Moment-brazen-cashpoint-thieves-swarm-middle-aged-tourist-near-Notre-Dame-cathedral-Paris-money.html An aggressive gang of Roma sneak thieves surround a tourist… Read more »

HH
HH
8 years ago

Rättelse: “Sen glömmer vi väl alla ALDRIG” .

HH
HH
8 years ago

Jag satt funderande över VAR det fundamentala problemet ligger. Nyss hörde jag i radion om tre läkare från väst – Läkare utan gränser antar jag – som vill hjälpa genom sin kunnighet att de blivit skjutna och helt enkelt dödade. I Afghanistan. Sen kom mina tankar. Vi tror att vi gör gott. Vi tror att vi hjälper, om så med bomber och granater. Men ett antal av de här människorna VILL INTE ha någon hjälp via västlig kultur! Ska vi fortsätta bomba och skjuta dem till begrepp som demokrati, skolor även för flickor och allt det andra? Samma sak gäller… Read more »

Bergfast
8 years ago

Tycker ändå att Pat Condell framstår som lite begränsad i sina rabiata jämförelser och utfall, i sina genomgående totalsågningar av så mycket som möjligt, ja allt, av negativ utmålning av islam som han kan komma på, och samtidigt kanske lite väl mycket – hyllande – , av den s.k. västerländska – moderna modernismens – ensidiga förträffligheter och – ofelbarheter -?….. Han verkar – glömma bort – (?) all krigiskhet, allt våld, allt förtryck och alla onådiga, brutala, råa, mördande och dödande – erövringskrig – som också den s.k. västvärlden har ägnat sig åt? I just västvärlden? (Men även annorstädes, inte… Read more »

Kuffarten
Kuffarten
8 years ago
Reply to  Bergfast

“Att tro sig om att genom – förakt, hån, förlöjligande, fördömande, kritik osv., kunna förändra 1,5 miljarder muslimer (?), som Pat Condell verkar tro sig om (?), som dåinte själva vill förändra sig…” Det er skarpt, hånende og to the point, det Condell siger. Det er netop sådan, det skal siges, og nej, han er jo ikke dum og tror, at han kan forandre den muhammedanske verden (fat chance!), men han forsøger at råbe sine britiske landsfæller op! De britiske politikere er rædselsslagne for at få en opstand/borgerkrig i UK, og derfor har de tilladt Sharia i flere muslimske områder,… Read more »

Bergfast
8 years ago
Reply to  Kuffarten

Kuffarten sa:…” Da de gamle kongehuse lovede deres unge prinsesser og prinser bort i en ung alder, da var det ikke til samliv, for begge parter var ofte blot børn, og de begyndte samlivet langt senere.”.. Det märkliga är då ändå att många av de – unga fruarna – (barnen, flickorna, kvinnorna, drottningarna, prinsessorna, furstinnorna, grevinnorna et cetera), började föda barn från (12), 13, 14, 15 års ålder….. Det är enkelt att studera och följa, (på internet), alla de olika europeiska kungafamiljernas inbördes släktförhållanden. Deras åldrar vid äktenskap, barnafödslar osv. Samt också många inflytelserika släkters och bemärkta ätters förhållanden, och… Read more »

Bergfast
8 years ago
Reply to  Bergfast

Man kan t ex börja med:

Matilda av England, även kallad Kejsarinnan Maud, född 7 februari 1102.

Sju år gammal, blev hon bortlovad till den tyske kungen Henrik V och sändes till Tyskland år 1111, (då hon alltså var 9 år gammal).

Maud och Henrik gifte sig i Worms 7 januari 1114, (då hon alltså var 12 år gammal).

Marit
Marit
8 years ago
Reply to  Bergfast

En STOR takk til den utrettelige Pat Condell som forteller og forteller om den ufattelige og barbariske ondskapen islam representerer mot menneskeheten. Endog på en humoristisk måte.

Dommen mot vestlige politikere som har næret denne giftslangen islam ved sitt bryst, vil bli hard. Når den grimme sannhet en gang går opp for folk flest, og de våkner til bevissthet når alle materielle goder tar slutt, vil det bli ragnarokk. Hvis ikke noe drastisk skulle skje før den tid. Repatriering av onde elementer f.eks.

For ingen trær vokser inn i himmelen.

13
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x