7
sep
Seneste opdatering: 7/9-14 kl. 0230
96 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

1-Indspilning i fuld skærm 04-09-2014 115549

Valtider är högsäsong för sanningsfobikerna. De sista skälvande veckorna före ett val är inga lögner för grova, inga misstänkliggöranden av meningsmotståndare för skamliga, inga smutskastningskampanjer för ruttna. Ändamålet, att värna de egna platserna vid köttgrytorna, helgar medlen.

Även oönskade fakta måste stoppas

Livsbetingelserna för människor som lider av sanningsfobi blir generellt allt tuffare, och deras maktbas smälter som inlandsis i takt med att oönskade sanningar briserar på Internet. De kämpar visserligen på så gott de kan med att sprida lögner och desinformation, men om det inte vore val vart fjärde år skulle sanningsfobikernas tillvaro vara betydligt syrefattigare. Det är nu de blommar upp, det är nu de har julafton varje dag, det är nu de spikar upp troféerna av människor de lyckats knäcka med hjälp av lögner som ingen orkar genomskåda.

Sanningsfobikernas agenda är enkel. Det gäller att med alla medel hindra oönskade sanningar från att läcka ut till allmänheten. Sanningsfobikerna vet att kunskap är makt. Ju närmare valet vi kommer, desto mer trappas deras ansträngningar upp. Det handlar inte längre om att bara stoppa åsikter som inte överensstämmer med sanningsfobikernas egna. Även objektiva fakta måste stoppas om de innebär ett hot mot den offentliga lögn som sanningsfobikerna driver.

Minst 90 000 asylsökande i år

Den faktiska situationen strax före det svenska riksdagsvalet ser ut så här – läs noga, för den här informationen vill inte sanningsfobikerna att allmänheten ska få ta del av.Mellan 2 000 och 2 500 asylsökande i veckan väller in i Sverige. På årsbasis blir det 104 000 – 130 000. Enligt migrationsverkets senaste prognos beräknas minst 90 000 utlänningar söka asyl i Sverige i år plus mer än 60 000 anhöriga. Nästa år beräknas 94 000 söka asyl. Under de kommande fyra åren beräknas 340 000 asylsökande till landet, och enbart asylmottagandet kommer att kosta 48 miljarder kronor extra – UTÖVER migrationsverkets redan budgeterade kostnader. Här är det lämpligt med en brasklapp: migrationsverkets prognoser är inte tillförlitliga, de måste regelbundet justeras upp. Nittiotusen asylsökande i år och 94 000 nästa år kan snarare ses som minimisiffror.

Sverige är under ockupation

Sverige tar emot mellan tre och fyra gånger fler asylsökande än de övriga nordiska länderna TILLSAMMANS, påpekar socionomen och journalisten Gunnar Sandelin i Dagens Samhälle. Sverige är under ockupation. På annat sätt går det inte att beskriva situationen.

Mottagningssystemet har havererat, bostäderna är slut, statsministern har efter åtta års lögner om invandringens lönsamhet erkänt att pengarna är slut och att det inte blir något över till svenska folket.  Migrationsverket dammsuger desperat landet på sängplatser som inte finns. Varenda ledig byggnad som är utrustad med golv, tak och väggar proppas full med asylsökande. På många håll tvingas sex personer bo på en yta av tolv kvadratmeter under miserabla förhållanden. Det kallas “förtätning”. Läs Merit Wagers serie rapporter från asylförläggningen i skånska Blinkarp! Fundera sedan lite till på vad svensk “humanitet” egentligen innebär.

Bara ett fåtal är flyktingar

Allmänheten itutas att både vi och de asylsökande ska finna oss i situationen, eftersom det handlar om “flyktingar som flyr från krig och våld”. Det är sant bara i ett fåtal fall. Av de cirka 1,8 miljoner utlänningar som efter 1980 har beviljats uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige är bara 2,55 procent flyktingar enligt FN:s Genèvekonvention. Det är alltså bara en mycket liten del som har asylskäl enligt FN-konventionens definition. Trots det kallas alla i media genomgående för “flyktingar”. Syftet är att vilseleda allmänheten och få oss att öppna våra hjärtan och framför allt våra plånböcker – ännu mer.

Majoriteten vill ha mer utplåningspolitik

Svenskarna står lamslagna och ser på medan deras land tas ifrån dem. I valet 2010 röstade en överväldigande majoritet – 94,3 procent – på sjuklöverns massinvandringspartier . Denna majoritet applåderar entusiastiskt utplåningen av sitt eget land och kan inte få nog av den. De känner ohejdad entusiasm över att det land som de ska lämna vidare till sina barn och barnbarn kommer att vara spillror av det land de själva har haft förmånen att växa upp och leva i.

Antalet utrikes födda bosatta i Sverige ökar 12,5 gånger mer än den svenskfödda befolkningen. Om invandringen fortsätter i samma takt som nu kommer svenskarna att vara i minoritet i de största svenska städerna omkring år 2050. Det ser sanningsfobikerna inte som något problem. Alla människor är ju lika och har samma värde, och alla har lika stor rätt till Sverige som svenskarna, ja större.

Trygghetsknarkare utan självständigt tänkande

Den yttre ockupationen av Sverige skulle vara absolut omöjlig att genomföra om den inte motsvarades av en inre, mental ockupation. Svenska folkets omdöme är satt ur spel på ett sätt som, om inte ett mirakel inträffar, kommer att leda till landets undergång. Svensken gör vad som helst för att få sjunga med änglakören, inklusive säljer ut sina barns framtid i utbyte mot egna fördelar i nuet.

I synnerhet två faktorer har gjort svenskarna till trygghetsknarkare och berövat dem deras förmåga till självständigt tänkande. Mer än 40 års oavbrutet socialdemokratiskt styre 1932-1976 ledde som biprodukt till en sektliknande tro på Den Goda Staten och flykt från personligt ansvar. Lägg till detta en skola med den östtyska diktaturen DDR som förebild och som i decennier har hjärntvättat eleverna med kulturmarxismens idéer. I dag har den svenska skolan fullkomligt havererat, och elevresultaten i de internationella PISA-undersökningarna är ren katastrof. 

Dessutom har vi till skillnad från våra nordiska grannländer inte utsatts för krig eller ockupation på 200 år. Vi har låtit oss invaggas i en falsk känsla av trygghet och osårbarhet. Det är mot den här bakgrunden alliansregeringen utan att besväras av minsta självkritik kan utropa Sverige till “humanitär stormakt”.

Faktaförbud i svenska tidningar

Med en vecka kvar till riksdagsvalet griper sanningsfobin omkring sig. Ungefär 50 dagstidningar har nyligen erbjudits en annons från Sverigedemokraterna med grafik som visar Sveriges extrema asylmottagande under årets första sju månader jämfört med våra nordiska grannländer. Alltså rena fakta och officiell statistik. Alla tidningar utom ett litet fåtal har tackat nej, rapporterar Samtiden.

De här tidningarna vägrade ta in annonsen: Eskilstuna-Kuriren, Strengnäs Tidning, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Gävletidningarna, Sundsvalls Tidning, Uppsala Nya Tidning, Norrköpings Tidningar, Folkbladet, Hallandsposten, Norrländska Socialdemokraten, Helsingborgs Dagblad, Landskronaposten, Nordvästra Skånes Tidningar, Västerbottens-Kuriren, Norrbottens-Kuriren och Alingsås Tidning.

“Politisk dynamit i slutskedet av valrörelsen”

Det står givetvis varje tidning fritt att välja vilka annonser man vill publicera. Men när närmare 50 tidningar säger nej till en annons med rena fakta är det uppsåtlig politisk mörkläggning av sanningar som man inte vill att allmänheten ska få kännedom om. Särskilt anmärkningsvärt är det att tre av landets största dagstidningar – Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet – utgivna i landets tre största städer, inte vill låta sina läsare ta del av den här informationen.

“Uppenbarligen anser dessa tidningar att annonsen är politisk dynamit i slutskedet av valrörelsen. Någon annan slutsats går knappast att dra, eftersom svaren från tidningarna uppenbarligen varit mycket fåordiga. Om de över huvud taget innehållit någon förklaring” skriver diagrammets upphovsman, den Sverigedemokratiske riksdagsmannen Thoralf Alfsson på sin blogg. 

Följderna blir rena övergrepp

Tillgång till saklig och allsidig information är avgörande för att människor ska kunna fatta adekvata politiska beslut. När media mörklägger fakta om Sveriges extrema invandringspolitik och migrationsverket opererar tillsammans med privata asylentreprenörer bakom ryggen på både kommuner och medborgare blir följderna rena övergrepp på befolkningen. Små samhällen fylls över en natt med flera hundra asylsökande, och tillvaron vänds fullständigt upp och ner för invånarna. Ockupation pågår i hela landet. Som i Målilla i Småland, där mängder av asylsökande har packats in på vandrarhemmet.

“Fruktansvärt dålig respekt”

Två av invånarna, Gert Schuld och Micke Lindqvist, har fått sitt staket förstört för femte gången och är trötta på migrationsverkets nonchalans.

“Vi har de asylsökande springandes i våra trädgårdar, de stjäl av våra grönsaker och blommor, förstör och tar lyktor och konstverk, vägrar stå i kö i affären, går mitt i gatan och vägrar flytta på sig även om det kommer en bil. Bland annat. Och när det var absolut eldningsförbud i hela länet – ja, då träffade vi på två killar med tändare som skulle elda i skogen.”

“För att inte tala om hur skräpigt det blivit här. Cigarettpaket, blöjor, porslinsmuggar, bestick, ja, allt möjligt kastas, tillägger Micke och visar ett fotografi på hur matrester slängts ut genom Moliljans fönster och i naturen bredvid. De samlar uppenbarligen på sig mer mat från matsalen än de orkar äta upp. Det är fruktansvärt dålig respekt mot de landsmän som sitter hungriga kvar i ett flyktingläger.”

Belägringen ingår i en större bild

Allt Gert Schuld och Micke Lindqvist begär är ordning och den respekt de anser att de förtjänar. Migrationsverket säger att de informerar. Dags för migrationsverket att inse att ett mycket stort antal asylsökande söker sig till Sverige i första hand för att få PUT (permanent uppehållstillstånd) och därmed rätt till livstids försörjning och andra sociala förmåner. De har i allmänhet mycket ringa intresse av att integreras och lära sig svenska språket eller sociala koder. Varför skulle de göra det? De får ju allt de behöver ändå.

När invånarna runtom i landet drabbas på samma sätt som i Målilla reagerar de självklart med chock och vrede. Många vet inte att belägringen av just deras samhälle ingår i en större bild där hela Sverige är under ockupation, och utan information hindras de från att dra politiska slutsatser. Sanningsfobikerna – som har tillgång till resurserna, megafonerna och tolkningsföreträdet i media – har som mål att de inte ska få veta något. Att allmänheten får tillgång till korrekt information ligger inte i deras intresse.

Föreläsning ställdes in efter vänsterextremt upprop

Karl-Olov ArnstbergKarl-Olov Arnstberg, pensionerad professor i etnologi och tillsammans med Gunnar Sandelin författare till böckerna “Invandring och mörkläggning”, del 1 och 2, blev inbjuden av föreläsningsföreningen Cui Bono att föreläsa om böckerna på Göteborgs stadsbibliotek. Mindre än en vecka innan får Arnstberg veta att det pågår ett upprop på Facebook med innebörden att hans föredrag måste stoppas.

Sanningsfobikerna har slagit till. I ett långt dokument på Internet skriver aktivister på den yttersta vänsterkanten som tror sig veta vad föredraget ska handla om långt innan det hållits:

“Vi håller det för självklart att stadens gemensamma rum inte ska användas till att på detta sätt sprida rasistisk desinformation. (…) Migrationens kostnad eller lönsamhet håller vi för en ickefråga, vars logik går att spåra i Sveriges och Europas förnekande av sitt koloniala förflutna.”

“Ska ni inte passa på att bränna lite böcker också”

Mer behövs inte för att stadsbiblioteket i Göteborg ska få kalla fötter och säga upp avtalet med Cui Bono, som därmed inte längre får hyra Stadsbibliotekets hörsal. Föreläsningen ställs in. Meddelandet utlöser närmare femtio kommentarer på stadsbibliotekets hemsida. Signaturen ”Alter Ego” skriver:

“Ska ni inte passa på att bränna lite böcker också, när ni ändå har den politiska kommissarien uppvärmd menar jag?”

Karl-Olov Arnstbergs inställda föredrag ersätts med att en illegal invandrare, Samira Motazedi, under rubriken ”Om livet som papperslös i Göteborg” berättar hur det är att uppehålla sig illegalt i Sverige genom att bryta mot utlänningslagen och trotsa beslutet om utvisning till hemlandet Iran.

“Dagens folkföraktande maktelit i ett nötskal”

Göteborgs stadsbibliotek har alltså ingenting emot att upplåta utrymme åt en person som medvetet bryter mot svensk lag – men kastar ut en välmeriterad forskare med lång erfarenhet och en rad utgivna böcker bakom sig. Karl-Olov Arnstberg skriver på sin blogg: 

“En stadsbibliotekarie som tror att empiriskt grundad kunskap är rasism och att klarspråk inte är förenligt med “Göteborgs Stads uppdrag att värna och säkerhetsställa de nationella minoriteterna”; och därefter stänger av en liten opolitisk förening som bjuder in föreläsare som säger något annat än mediernas papegojor. Det är dagens svenska djupt okunniga och folkföraktande maktelit i ett nötskal.”

Sanningsfobikerna står ständigt beredda

Sara SkyttedalOm en politiker dristar sig till att sticka ut hakan ur sin cell i det politiska konsensusfängelset står sanningsfobikerna ständigt beredda att banka ned den stackaren så att han/hon oskadliggörs och aldrig mer får en syl i vädret. Sara Skyttedal, ordförande i kristdemokraternas ungdomsförbund KDU, tog på DN Debatt upp den orimliga situation där asylmottagandet spränger alla gränser.

Hon påpekar enkla fakta, bland annat att 85 procent av kommunerna har brist på hyreslägenheter, och det behövs 189 000 bostäder bara för att täcka behovet hos de 288 900 unga vuxna som redan nu väntar på egen bostad. Förra året stod 29 225 bostäder klara, en droppe i havet. Löftet från Fredrik Reinfeldt (m) om 150 000 nya bostäder täcker alltså främst det behov som redan finns, konstaterar Skyttedal.

“Antalet orimligt jämfört med resurserna”

“I dag bor närmare 11 000 personer som borde ha lämnat anläggningsboendena kvar för att de inte kan kommunplaceras. Samtidigt tar nu Migrationsverket emot närmare 2 500 nya asylansökande i veckan. Migrationsverket har på flera orter hamnat i djup konflikt med lokala politiker om hur många flyktingar som kan placeras i deras kommun. De olika kommunledningarna är noga med att understryka att de gärna är med och tar ansvar, men det antal de nu förväntas ta emot är orimligt utifrån vilka resurser som finns lokalt” skriver Sara Skyttedal och fortsätter med fiaskot på arbetsmarknaden:

“Efter tre år i landet har enbart 18,7 procent av flyktingar i arbetsför ålder ett arbete, och efter 15 år i landet saknar fortfarande 40 procent av de i arbetsför ålder förvärvsarbete.”

“Vi riskerar en förstärkt segregation, ett nytt utanförskap och en social ilska när klyftor på detta sätt skapas mellan vår önskan att hjälpa och vår strukturella kapacitet att faktiskt göra det. Vi måste på ett seriöst och faktabaserat sätt börja diskutera var gränsen går för hur många asylsökande Sverige kan ta emot på kort sikt.”

Det hårdaste artilleriet från det egna partiet

Sara Skyttedals artikel utlöser omedelbar attack från sanningsfobikerna. På DN:s debattsida haglar störtskurar av påhopp från bland annat Grön Ungdom, Unga Feminister, Liberala Ungdomsförbundet, Almega och Fores. Men det hårdaste artilleriet kommer från Sara Skyttedals eget parti, kd. Desirée Pethrus mår illa, Caroline Szyber twittrar att artikeln ger henne huvudvärk, och partiledaren Göran Hägglund tar redan i morgonekot totalt avstånd från sin ungdomsförbundsordförande. På kvällen sitter Sara Skyttedal i SVT Aktuellt och försäkrar gång på gång att hon inte alls vill minska flyktingmottagandet, bara diskutera gränserna för hur många Sverige klarar att ta emot. Sanningsfobikerna har lyckats.

En strid de aldrig kan vinna

Sanningsfobikernas försök att göra fakta till fiender är häpnadsväckande. Det är nämligen en strid de aldrig kan vinna. De kortsiktiga vinsterna med att motarbeta sanningen kan te sig lockande och ge rikliga tillskott i den egna privilegiepotten, men de är just kortsiktiga. Från våra nordiska grannländer ser allt fler med förundran på Sveriges flyktingsjälvmord, som den danske konservative politikern Rasmus Jarlov kallar den självdestruktion som pågår i vårt land. Han skriver: 

“Om svenskarna anser att omsorgen om flyktingarna väger tyngre än omsorgen om det egna landet, så är det fullständigt legitimt. Om svenskarna vill att Sverige ska sluta vara ett starkt land som kan göra en positiv skillnad i världen, och istället väljer att förstöra sitt samhälle med en självdestruktiv flyktingpolitik så kan ingen hindra dem. Men det svenska folket måste åtminstone kräva att det förs en ärlig och öppen debatt, i vilken för- och nackdelarna med detta diskuteras.”

Sverige befolkat av mentala järnsparvar

JärnsparvEtt av de lättaste offren för fågelvärlden största bedragare, göken, är den korkade järnsparven, som helt saknar självbevarelsedrift.  Över den här lilla fågeln vilar en särskild tragik. Den har inget skyddsbeteende alls mot göken och ber praktiskt taget om att bli lurad. Själv lägger den blå ägg men verkar inte bry sig ett smack om att gökägget ser helt annorlunda ut. Den går på hela bedrägeriet och ruvar och föder upp gökungen – som tackar för hjälpen genom att döda järnsparvens egen kull.

I politiskt avseende är Sverige befolkat av mentala järnsparvar som inte tänker längre än näbben är lång. Inget annat folk skulle stillatigande åse hur deras eget land plockas ner bit för bit och tas ifrån dem. 94,3 procent, med en överrepresentation av sanningsfobiska järnsparvar, jublar och ber om mer av samma politik.

“Samhällets upplösning måste vara själva målet”

Vad är det de mentala järnsparvarna säger ja till, och vilka är deras motiv? Den danske författaren Lars Hedegaard skriver i Dispatch International:

“Vad motiverar dem – hela det svenska etablissemanget inom politik, press och kulturelit som med tillfredsställelse iakttar Sveriges upplösning i osammanhängande kulturer och utan minsta ånger och dag för dag undergräver demokratin, yttrandefriheten och rättsstaten?

Bryssel 2012, 4 426

För man en sådan extrem invandringspolitik och kastar man sig ut i en sådan obegränsad multikulturell och kulturrelativistisk hets som den svenska eliten gjort under många år, bör man inte kunna försvara sig med förklaringen att konsekvenserna, i form av samhällets oåterkalleliga upplösning, kom som en överraskning. Man bör inte komma undan med att säga att man ville gott, och inte hade fantasi nog att föreställa sig att det skulle bli så dåligt.

Samhällets upplösning måste vara själva målet, och här har den svenska eliten allt gemensamt med andra världsförbättrare genom historien. Gemensamt för dem är ett okontrollerbart hat till status quo. De avskyr det samhälle de har vuxit upp i och som har gett dem lukrativa och inflytelserika positioner. Det gamla samhället ska slitas i stycken, så att man kan komma till ett år 0 varefter man kan börja uppbygga ett helt annat samhälle – ett paradisiskt tillstånd, utan minsta förbindelse med något som fanns förut.”

Sveriges järnsparvar behöver utveckla sina skyddsinstinkter

De flesta fåglar låter sig luras av gökens bedrägeri. Utom bofinkar  och lövsångare. De har utvecklat en förhöjd vaksamhet – ett slags främlingsfientlighet om man så vill – som gör att de kan känna igen gökägg. På det sättet lyckas de stå emot gökens attacker och rädda sin egen avkomma. De flesta fåglar märker inte att gökägget är en aning större än deras egna ägg, men för bofinkar och lövsångare har storleken betydelse. Så fort de anar att ett av äggen i boet inte är deras eget överger de boet. Deras skyddsbeteende är antagligen en konsekvens av att de under mycket lång tid har varit utsatta för gökens våld. Bofinkar och lövsångare glömmer inte.

Sveriges mentala järnsparvar behöver utveckla sina skyddsinstinkter och genomskåda sanningsfobikernas bedrägeri. Så att vi känner igen lögnens ägg när de läggs i våra bon. Bofinkar och lövsångare är utmärkta förebilder.

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

96 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
Anonymous
8 years ago

Lena ö

trackback

[…] Söndagskrönika: Högsäsong för sanningsfobiker av Julia Caesar 2014-09-07 […]

trackback

[…] Söndagskrönika: Högsäsong för sanningsfobiker av Julia Caesar […]

Angela
Angela
8 years ago

En och annan sanning lyckas slinka igenom den totalt korrumperade media etablissemanget. Redan vid förra “invandringsstormen togs de 4 timmarna bort för anhöriga att få återhämta sig efter att de skött sina anhöriga gratis på heltid i äldrevården. De anhöriga fick också avdrag på sin lön och därmed den egna pensionen för sin obetalda insats i kommunens äldrevård. Så det är inget nytt men allt som är socialt tar tid innan konsekvenserna blir synliga och uppenbara. Precis som PISA. Konsekvenserna kommer inte förrän barnen blir vuxna.

http://petterssonsblogg.se/2014/09/08/oppna-era-hjartan/#comments

Angela
Angela
8 years ago

SR:s nyheter toppas idag med nya avslöjanden. Pseudopolitiken slår nya rekord och kommer säkerligen göra fram till valet. Det vill säga propaganda och desinformation. “En majoritet av väljarna tycker att partierna redan inför valet bör berätta vilka de vill regera tillsammans med, visar en Sifomätning som Ekot har beställt. Allianspartierna som går till val som ett färdigt regeringsalternativ får alltså stöd för sin linje. Men bland väljare som Ekot talat med, går åsikterna isär.” De korrupta medierna gör som vanligt. En massiv kampanj för eller mot något i medierna där lyssnarna pumpas och bombarderas med en åsikt och sedan slängs… Read more »

Angela
Angela
8 years ago

Det är oerhört intressant och jag hoppas det finns seriösa och kompetenta forskare kvar i landet som studerar valrörelsen och mediernas framför allt statens och public service inblandning och roll i det hela. Aktuellt och SVT är nog den som har den mest aggressiva propagandakampanjen eller riktigare – krigföringen – mot svenska folket. Jag gör kontinuerliga anteckningar för forskning i den mån jag hinner. Som jag tidigare skrivit var valdebatten i söndags ett unket skamgrepp på väljarna. Har aldrig skådat dess like. Debattens syfte var enbart till för att hota och skrämma väljarna att inte rösta på SD. De två… Read more »

Angela
Angela
8 years ago
Reply to  Angela

Löfven som socialdemokrat och övriga medier skall nog tänka på att alla har bagage. Jag tror inte sverigedemokraten som nu hängdes ut eller den unga kvinnan som festade kom i närheten av den faktiska verkligheten. Det är dumt av ungdomar att skämta och ännu dummare av etablissemanget att dra upp lögner och smutskastningar när man lätt kan hamna i den grop man gräver åt andra. “År 1929–1956 ägdes Aftonbladet av Torsten Kreuger, bror till Ivar Kreuger med P G Peterson som chefredaktör mellan åren 1933–1956. Politiskt hade tidningen stött Tyskland under Adolf Hitlers regim och framfört åsikten att det var… Read more »

olli
olli
8 years ago
Angela
Angela
8 years ago

http://petterssonsblogg.se/2014/09/08/snart-star-sverige-ensamma/#more-106882

Sveriges märkliga valrörelse och brist på politik väcker uppmärksamhet utomlands.

joffe
joffe
8 years ago

Nordiska länderna kring Sverige reagerar otroligt negativt på Svensk kravlös frifallande invandringspolitik. Tackar tusan för det. Dom drabbas indirekt. Trots att Sveriges misslyckade ledare Reinfeldt själv säger att vi inte har råd kör han sanslöst vidare med fortsatt kravlös invandring, ca 100.000/år och detta från kamelskötarländer. Han utlandslånar kapital för att genomföra en total kollaps. Ursäkta, finns det ingen i världen som kan stoppa denne förrädaredemon och hans nakna gesäller och den politik som förväntas fortgå efter valet i ledning av en annan cirkusartist? Sverige som nation håller på att utplåna sig självt och folket sover vidare, vilseförda i falsk… Read more »

Angela
Angela
8 years ago
Reply to  joffe

Inte med ett ord nämner public service den utländska och framför allt nordiska reaktionen på det förestående valet och valrörelsen. Det borde vara en första nyhet. I stället har dagen ägnats åt en SD-politikers skriverier på nätet. Detta var första nyhet i Aktuellt. Däremot inte ett ord om Löfvens fadäs. Löfven sa “zigenare” och ber om ursäkt i medierna men det sas inte ord om det i Aktuellt. Hade Aktuellt varit proffsig hade ett inlägg kunnat göras om den pågående valrörelsen och dess smutsighet från alla håll och med ett inlägg om hur utlandet såg på det. I stället accentuerades… Read more »

Angela
Angela
8 years ago
Reply to  Angela

http://www.friatider.se/jag-ar-misstankt-for-ett-mord-mot-expo-grundaren-som-blev-regeringens-expert-pa-rasism

Länk om grundarna till det det obehagliga sektorganet EXPO. Inslaget om SD inleddes av EXPO:s företrädare. EXPO är ingen samhällsinstituition och det är obegripligt hur svenska medier och public service ständigt inkallar dessa obildade fanatiker som “experter” utan att informera svenskafolket om dess bakgrund.

joffe
joffe
8 years ago

TONY
Har just läst del ett, fri på nätet. En fantastisk sanningsskrift av Arnsberg/Sandelin. Jag upplevde den boken som en kraftfylld bekräftelse på riktigheten av vår familjs utflytt från Sverige för trenne decennier sedan. Faran var nämligen redan då i siktet och jag jobbade just i den uppenbara V-förändrade mediasmeten…

Nu mår vi bara bra i ett verkligen demokratiskt land där ingenting sopas under mattor. Kan verkligen Arnsberg/Sandelins Del 2 tillföra ytterligare klarhet i hur landet gradvis försvinner som Stolt Svensk Nation framöver?

mb
mb
8 years ago

Sverige har udmeldt sig fra Norden

http://daypoulsen.blogs.berlingske.dk/2014/09/08/sverige-har-udmeldt-sig-fra-norden/

”Jeg siger ikke, at et Sverige, der ligner Beirut eller Cairo er dårligt, det er bare anderledes og på ingen måde nordisk.”

Danske politikere er bekymret for Sveriges flygtningestrøm

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article5006458.ece

Anonymous
Anonymous
8 years ago

Det etiska/moraliska förfallet började väl i Sverige på 60- och 70-talet med kristendomens avskaffande och vulgariseingen av det offentliga rummet. Veckotidningarna (vissa av dem) började började skriva om sexupplevelser med ett vulgärt språkbruk, ungdomar började framträda i radio och berättade om sin sexupplebelse med ett vulgärt språk m.m. Kristendomen, illusion eller inte, gav ändå ett andligt kitt som skydd för förråelse och dekadans, nu var den borta – ersatt framför allt av nihilism och vulgaritet. Det socialistiska maktinnehavet tog för mycket ansvar borta från den enskilde och försökte ituta folk att allt nationellt var fult. Skolan började allt mer bli… Read more »

Angela
Angela
8 years ago

“Retorikexperten Elaine Eksvärd tycker att det var jämnt i början av debatten, men att i slutet vann Löfven, men knappt, genom att han förhöll sig väl till SD:s väljare. Att Löfven vunnit mot Reinfeldt “har nästan aldrig hänt förut”, enligt Eksvärd.” (Aftonbladet)Det är väl att snaphanen finns så de vet vad de skall säga. Lena Mellin skriver från två stridstuppar till två tama höns. Ja precis och som retorikexperten säger vann Löfven på att uttala sig som Åkesson om väljarna. (Aftonbladet)Det är väl att snaphanen finns så de vet vad de skall säga. Mellins iakttagelsen var rätt att det var… Read more »

Invandrare1957
Invandrare1957
8 years ago

Det fantastiska Sverige. Där media har varit emot att riksbankschefen vill hålla uppe räntan tack var stigande bostadspriser. Sen slår man upp Aftonbladet på på nätet. Dubbelt så höga räntekostnader efter valet. Vi har levt i en bolåne bubbla. Spiken i kistan en kontrollerad bostadsbubbla i Sverige. Då har man ordnat fram bostäder till invandrarna. Svenskarna får flytta till husvagnsbyar. Om dom har ekonomi till en husvagn. Lyssnar på en intejyv med Jan Eliansson. Han pratar om den förändrade världen. Men han styr ju den förändringen från FN. Så det är väl den minst oskyldiga människan i förändringen av Sverige.… Read more »

Realist8
Realist8
8 years ago

Jag gjorde som bofinken och flyttade utomlands 10 år sedan. Och det är jag mycket glad för. Problemet med sverige är inte gökarna, de är ju bara så av sin natur. Det är inte kniven som är problemet vid ett mord men den som använder kniven, i detta tillfälle järnsparvarna. Problemet med sverige är alla dessa korkade svenskar som tillåter denna uppenbara förintelse av sitt eget land ske. Maken till stockholmssyndrom av ett land får man leta länge efter. 85-90% av svenskarna är enligt valmätningarna helt klara för att skära av sig handlederna med att rösta sjuklövern. Det ät bara… Read more »

Ina Höst
Ina Höst
8 years ago

En viss främlingsfientlighet är ett skydd och helt normalt. Man vet ju inte vem man har att göra med! Man säger också till sina barn att inte följa med någon främling. För att en främling ska upptas av en grupp, brukar denne få genomgå några test. Men nu har man lyckats stigmatisera en helt normal reaktion och en viktig försiktighetsattityd så att vi ska sänka garden. Smart manipulation!

Kolibri
Kolibri
8 years ago

“…en sektliknande tro på Den Goda Staten …” Ja. Där, Julia, hittade du pudelns kärna och Columbi ägg. Förutsättningen för att yrvaket börja tänka själv, är att först kunna tänka tanken att staten, media och myndigheter inte vill väl. Att kunna ta in möjligheten att det de säger inte är sant. Det jordskalv detta kräver i den egna världsbilden är inte i de lägre nivåerna av Richterskalan. Tvärtom. Själv var jag i chock i mer än ett år efter upptäckten (ca 2010) Och jag är fortfarande förb-nnat arg. Vill vi få andra landsmän att vakna, måste vi börja här. Vi… Read more »

Common Sense
Common Sense
8 years ago

Fyndigt att likna svenskarna vid järnsparvar, dock kommer vi snart att likna en annan fågel, nämligen Dronten. Utdöd!

CS

Sigge
Sigge
8 years ago

Fågeln verkar vara en svartstrupig järnsparv som bara observerats i Sverige en handfull gånger. Den häckar närmast i Ural, där den terroriseras av ryska gökar.

Ramona Fransson
8 years ago

Hej Julia! Jag har precis läst ut din fantastiska bok “Landet som försvann Politiskt inkorrekta krönikor” och är väldigt glad över att jag läste den. Min känsla till dagens politik och svensk media är:Tack! Jag kan tänka själv! Jag kan få tag på information! Jag vet vad ni pysslar med! Som tur är har jag inga barn och det känns tråkigt att behöva säga de orden med tanke på alla föräldrar, men det är sant. Det ser inte kul ut och när jag växte upp i Sverige var min högsta önskan att bli svensk … för jag levde i ett… Read more »

Angela
Angela
8 years ago

Val 2014 i Helsingborgs dagblad. hd.se Där bor många bofinkar och lövsångarna flyttar inte söderut förrän de röstat. Kanske de förtidsröstat? 🙂

Just nu leder sd med 53%.

Nästa söndag är det dags för val igen. Vilket parti tror du kommer att ses som riksdagsvalets stora vinnare?

Socialdemokraterna
20 %
Moderaterna
10 %
Miljöpartiet
6 %
Sverigedemokraterna
53 %
Folkpartiet
2 %
Vänsterpartiet
2 %
Kristdemokraterna
1 %
Centerpartiet
1 %
Feministiskt initiativ
4 %
Ett annat parti
1 %

Totalt 2800 svar sedan 07 september 18:35
Tillbaka till frågan

Bjovulf
Bjovulf
8 years ago
Reply to  Angela

57% nu 😉

Snart kommer omröstningen troligen att försvinna på grund ut av
“för liten relevans” för PK-läsare ..

http://hd.se/

Angela
Angela
8 years ago
Reply to  Bjovulf

I den STORA valledardebatten mellan Reinfeldt och Löfven i SVT i kväll lyckades SVT prångla in det viktigaste budskapet av alla från båda partiledarna till väljarna: Rösta INTE på SD! 😀 Frågan kom aldrig upp huruvida folk fick rösta på något annat parti. Bara inte Sverigedemokraterna. Och så kom den sedvanliga harangen om de förfärliga sverigedemokraterna som hotar deras makt. För det är så långt dessa översittare och egoister tror det handlar om. Deras makt. Inte att folk skall rösta för att folk anser att det är folket som skall styra och att politikerna bara är deras företrädare. Som Wallström… Read more »

trackback

[…] Söndagskrönika: Högsäsong för sanningsfobiker av Julia Caesar […]

trackback

[…] Ny söndagskrönika av Julia Caesar. ”Valtider är högsäsong för sanningsfobikerna. De sista skälvande veckorna före ett val är inga lögner för grova, inga misstänkliggöranden av meningsmotståndare för skamliga, inga smutskastningskampanjer för ruttna”. Läs här. […]

Micke
Micke
8 years ago

Jag förstår helt enkelt inte hur folk kan vara så blinda. Redan i början av 90-talet, när jag gick i gymnasiet, kunde jag se varåt det barkade och argumenterade mig blå med mina klass- och skolkamrater. På den tiden var retoriken inte alls lika hätsk, men embryot till demoniseringen av invandringskritiker och Sverigevänner fanns där redan. Men liknelsen, med grodan som långsamt kokas ihjäl genom att temperaturen höjs långsamt, återspeglar nog Sverige rätt väl. Vi kan tyvärr aldrig få tillbaka det Sverige som vi kunde haft om våra politiker hade varit visare och våra medborgare inte såna godtrogna fän, men… Read more »

trackback

[…] Läs hela krönikan på snaphanen.dk […]

trackback

[…] Läs hela krönikan på snaphanen.dk […]

Tony
Tony
8 years ago

Har just läst färdigt boken Invandring och mörkläggning 2 , och kan bara konstartera
att läget är 7 resor djävligare än det jag redan visste.

Det verkar som att hel och halvidioter har företräde på alla ledande poster i samhället, och om inte Svensken i detta val tar sig ur sitt comalikna tillstånd och röstar bort en stor del av det
elände som ligger bakom nerbrutningen av landet så kan vi nog vinka adjö till det
samhälle som vi känner, och som gav dom flesta ett bra leverne!

norje
norje
8 years ago
Reply to  Tony

Reinfeldt-alliansen er om mulig galere enn det muslimske broderskapet militæret måtte tre inn og avsette i Egypt.

Epigon de Nostredame
Epigon de Nostredame
8 years ago

“En hjärna en lösning, många hjärnor fortfarande samma lösning?” Vad som upprör en människa som har en fungerande hjärna och använder den är. Klart vi ska hjälpa människor i nöd. Sverige har varit en generöst land under årtionden. Men Sverige har också haft en liten kontroll och någon form av politisk konsekvensanalys. Diskussionen har förts någorlunda på riksdagsnivå och framför allt av statsministrar. -“När vi på djupet möter det vi har undvikit då öppnar vi upp för läkande och förändring” Men det som har hänt nu i Sverige är att det finns ingen kontroll alls. Än mindre, inte en enda… Read more »

Peter Andersen
8 years ago

Et lille lys i mørket kan være, når den røde regering tager over og erfarer der ingen penge er.
Når de ikke længere kan tackle de enorme problemer, den massive indvandring har afstedkommet, må de jo ty til upopulære løsninger – før eller siden.

Hvis jeg var SD’er og ingen indflydelse havde, ville jeg bare lægge armene over kors og betragte nedbruddet med et smil. Hvad andet er der at gøre, hvis man altså ikke kan flytte sig..?

Regimkritiker
Regimkritiker
8 years ago

Allt är Reinfeldts fel. Han är ett avskum som inte bara är landsförrädare. Han har även lyckats att sänka svensk borgerlighet för evigt genom massimport av framtida vänsterväljare. Titta i alla VALU de senaste valen. Övervikten för röda väljare är massiv bland utomeuropeiska invandrare, och allra mest extrem bland invandrare från MENA. Jag hoppas innerligt att M gör ett katastrofval och hamnar under 20 procent (30,06 procent förra valet). Det kommer att tvinga Reinfeldt att avgå – både som statsminister och partiledare. Jag hoppas också att JÅ i sitt segertal på valnatten kräver att ministären Reinfeldt lämnar in sin avskedsansökan.… Read more »

Naymlap
Naymlap
8 years ago

De s.k. “dumsvenskarna”, ett av jordens dummaste folk ja, kanske det allra dummaste, de kör sitt lopp med. “Ju sämre desto bättre”! det har blivit lag i gaylandet. De tror att, genom ta in dem med lägst IQ så skall de själva glänsa men, de bedrog sig det är asylanterna, som glänser. Vi kan alla se hur de lurar och bedrar dumsvenskarna. Den, som inte kan lura en dumsvensk är ännu inte född. Vid förra valet rösta dessa “järnsparvar” till 95% mot sig själva, sina barn och barnbarn. Deras feghet är obeskrivlig och slöheten ligger, som en våt filt över… Read more »

Tony
Tony
8 years ago
Reply to  Naymlap

Ja tyvärr, är jag benägen att hålla med, för när man läser när tidningarna
frågar allmänheten vad som är den viktigaste frågan i valet, så blir svaren
ungefär goddag yxskaft, och så något om att skolan ska bli bättre, ja sämre
kan den ju inte bli eftersom den redan har havererat, att den höga invandringen
blir den som till slut knäcker landet, det existerar liksom inte i sinnevärlden
hos Svensken. Otroligt

Lars P
Lars P
8 years ago

Man kan ha olika åsikter om varför Sverige för en sådan extrem invandringspolitik men det går inte att bortse från att Sverige också är ett av världens mest jämställda länder där kvinnor på många områden har lika stort inflytande som män. Vi är alla biologiska varelser och som sådana slavar under våra drifter. En särskilt stark drift hos kvinnan är behovet att skydda och ta hand om. Det är denna drift som får kvinnor att i högre utsträckning söka sig till arbeten inom vård och omsorg. Det är denna drift som ibland får äldre kvinnor att ta hand om katter… Read more »

Bernt
Bernt
8 years ago
Reply to  Lars P

Sedan har vi sexualdriften. Och då kan vi fundera på vad den kan ha med attityden till invandring att göra? Kanske Anna Rotkirch, forskningsprofessor på “Befolkningsinstitutet” i Helsingfors har svar, annars kan det vara något att forska på! Kanske finns statistik på frågor som dragningskraft till främlingar, befolkningsstatistik över interkulturella giftermål etc. Könsskillnader.

Niklas R
Niklas R
8 years ago
Reply to  Bernt

Finns en anledning till varför asyl delas ut till unga arabiska och asiatiska muslimska män. Samma anledning till varför unga ukrainskor inte får asyl i Sverige.

Det är kvinnor som sitter och bestämmer och kvinnor vill aldrig ha konkurrens om urvalet för sin fortplantning. Det är normalt beteende för en kvinna då det sitter i hennes gener. Större mängd män ger henne ett större urval att fortplanta sig med. Större antal kvinnor ökar konkurrensen och det är inte bra.

Politiskt obunden
Politiskt obunden
8 years ago
Reply to  Niklas R

Snälla menar du allvar? I Ukraina har 2500 personer per idag dött i konflikten och det är östra Ukraina vi pratar om inte hela landet. Migrationsverket har samma krav på asyl oavsett ursprung. I Syrien är antalet döda och skadade enormt och situationen sär är betydligt mer prekär än i Ukraina. Men visst, du kan ju försöka åka ner dit och ”hjälpa dem på plats”. Håll utkik för krypskyttar, flygplan och IS bara. Fakta: människor dör och har samma rätt till asyl som judar hade under Hitlers terrorvälde (med det stora motståndet bland Lundastudenter mot att hjälpa dessa judar). Människors… Read more »

senex
senex
8 years ago
Reply to  Niklas R

Är det Du som menar allvar, “Politiskt obunden”? Om detta är ironi så behärskar Du inte ironins konst. Men Du var väl trött klockan 2 minuter före midnatt.

Brozak
Brozak
8 years ago

Ikke all samfunnsdestruksjon har naivitet som aarsak. Det finnes en slags logik i dekonstruksjonen av samfunnet. Denne logik finner vi blandt MP fundamentalistene som hater det naturforbrukende moderne konsumsamfunnet.Disse ofte universitetsutdannede fundamentalistene vil med alle middler bringe samfunnet tilbake til en preteknologisk tilstand, et aar 0 der alt kan begynne paa nytt.

Masseinnvandring,massearbeidsloshet,nasjonal bankrot og borgerkrig er saaledes en sikker strategi for aa bringe moderniteten tilbake til aar 0 og dermed stanse all industri,alt resursforbruk og all naturforintelse.

Ördög
Ördög
8 years ago

Jag försöker posta mitt inlägg på nytt, i omskriven form. Det finns långt angenämare sätt att ödsla bort sin tid än att läsa den svenska PK-elitens ångestfyllda och dumdryga predikningar. Men då man studerar flera av dessa texter i följd inser man snabbt hur bedrövligt landets mentala tillstånd är. Peter Wolodarski på DN låter uppgiven. Hur många skandaler om SD som han och hans kolleger än lyckas gräva fram, så verkar inte partiets opinionssiffror påcverkas det minsta. Peter Wolodarski: Avtrubbning är Jimmie Åkessons bästa hopp http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-avtrubbning-ar-jimmie-akessons-basta-hopp/ Nina Åkestam på Metro tuggar på sina naglar av skräck då hon inser att… Read more »

Invandrare1957
Invandrare1957
8 years ago

Helt fantastiskt precis som Angela skriver man släpper ifrån sig ett land utan en kula. Man ger bort ett fint land en fin kultur. Men det ligger väl i planen för det kanske var en med en viss oro som Jens Orback sa att vi ska vara snälla mot dom så dom är snälla mot oss när dom tar över. Men det är ungefär på den nivån som den normala svensken är som en lallande idiot i trygghet.

Thor
Thor
8 years ago

Eisenhower varnade i ett berömt tal den amerikanska nationen för det “militärindustriella komplexet”, landets krigsmakt i symbios med krigsindustrin som i det fördolda bredde ut sin makt och dränerade landet på resurser. Desinformation var ett av medlen.

Tydliga paralleller finns till det svenska “asylindustriella komplexet”. Men någon Eisenhower som varnar i TV-rutan lär vi inte få se.

Anonymous
Anonymous
8 years ago

Eisenhower varnade i ett berömt tal den amerikanska nationen för det “militärindustriella komplexet”, landets krigsmakt i symbios med krigsindustrin som i det fördolda bredde ut sin makt och dränerade landet på resurser. Desinformation var ett av medlen.

Tydliga paralleller finns till det svenska “asylindustriella komplexet”. Men någon Eisenhower som varnar i TV-rutan lär vi inte få se.

Thor
Thor
8 years ago

Viktigt: Groteska subventioner betalas när en arbetsgivare anställer en asylant, 80% av lönen! Hur många asylanter skulle vara i arbete efter aldrig så många år utan denna subvention? 5 -10% ?

PK-Taxikurir driver just nu en vulgär kampanj där man sjunger multikulturens lov. Ingen får mig att tro att inte Taxikurir suger ut allt de kan av subventionerna.

Kommunerna är en annan ful spelare i sammanhanget. De vet sättet att få bort asylanterna från den kommunala socialbidragskassan, nämligen en 1-årig kommunal anställning med 80% statlig subvention.
Sedan är asylanten inne i a-kassesystemet, räkningen går månatligen till staten.

Eisenhower var

Angela
Angela
8 years ago

Här är länken till : Hör upp gott folk och Vi byggde landet med gruppen Fria teatern. Till min glädje såg jag att att visningarna ökat sedan i går kväll till nu från 2. 968 till 2.990 visningar. Lyssna du med innan du går till valurnan. Alla i de nordiska länderna, Europa och västvärlden översätt till sången till ert eget språk, ta varandra i händerna och sjung för full hals. Alla ni som tror att något av “7-klöverns partier företräder er lägg 2 minuter och lyssna på sången. Alla ni som tror det sker en förändring om man röstar s.… Read more »

Niklas R
Niklas R
8 years ago

När jag läser denna krönika kan inte hjälpa att dra parallellerna till medeltiden när bönderna blev tvugna att dyrt inkvartera utländska knektar på sina gårdar som tog vad de ville ha och våldtog friskt de pigor och döttrar som bodde på gården. Bonden själv var maktlös på två sätt, knektarna var fler än han samt att staten hade satt dem där. Samma sätt kan man se “inkvarteringen” av utländska medborgare påtvingade det svenska folket och protesterar man så kommer polisen för att beskydda utlänningarna och inte svenskarna. Blir det bråk så kommer polisen bara för att titta på och se… Read more »

Ingela Lövgren
8 years ago

Jag hade önskat att många kunde läsa detta som väl beskriver vart vårt samhälle är på väg! Det är så fruktansvärt att så många blundar för vart detta landet är på väg. Jag skulle vilja ställa mig på barrikaderna och skrika “fattar ni inget, vi blir fråntagna vårt land” men var, hur gör man det. Jag gör så gott jag kan och har inför detta valet försökt påverka så många jag kunnat och fått “soffliggare” att rösta på SD. Jag kommer att göra så mycket jag kan nu också, sista veckan. Vi får alla göra så mycket det bara går… Read more »

Cavatus
8 years ago

Först ber jag att få tacka för en ypperlig krönika i all sin ryslighet vad gäller faktainnehåll. Man ruskar på huvudet när man läser vad politikerna håller på att göra med vårt land. Är de helt från vettet? Tydligen! Ingela Lövgren! Du kan bidra och nå ut till folk du inte känner genom att ladda ned, skriva ut och sprida flygblad. Det finns en uppsjö av varianter och du hittar säkert något som passar dig och den målgrupp du för tillfället tänkt rikta in dig på. Gå till http://www.korta.nu/flygblad och botanisera. Det är allas vårt ansvar att sprida flygblad och… Read more »

Angela
Angela
8 years ago

Det mest förfärliga är att snart är vi invaggade i lögnen allihop. Den schematiska bilden som krönikan inleder med visar svart på vitt och med önskvärd tydlighet vansinnet. Allteftersom tiden går innan folk vaknat ur den psykiska chocken och kommit till sans minskas handlingsutrymmet. När övriga väst luras ut att tävla med Sverige om tätpositionen i vägen mot helvetet har gangstrarna vunnit. Ju längre tiden går kommer andra länder att knappa in på avståndet och ingen kan längre se vansinnet på ett tydligt sätt. Vägen tillbaka blir mycket svår. Vansinnet blir socialiserat först genom skola , bildning, utbildning och sedan… Read more »

Ördög
Ördög
8 years ago

Kommentarsfunktionen tycks vara en smula oförutsägbar. Jag hoppas Moder Ator städar upp det som jag lämnat efter mig.

Ördög
Ördög
8 years ago

Nina Åkestam på Metro tuggar på sina naglar av skräck då hon inser att ett rasistiskt parti snart kan bli Sveriges TREDJE STÖRSTA (versalerna är hennes). Trots alla de roliga youtubeklippen om partiets “sanna natur” som hon spritt till alla sina bekanta.

”Fortsätt lyfta upp SD:s usla politik i ljuset”
http://www.metro.se/kolumner/fortsatt-lyfta-upp-sds-usla-politik-i-ljuset/EVHnie!lMmAVSoAl1XNo/

Och samtidigt fortsätter det Nya Sveriges utbildningsväsen att slå sina egna rekord.

Nytt bottenrekord för svensk skola
http://www.svt.se/nyheter/sverige/nytt-bottenrekord-for-svensk-skola

Ördög
Ördög
8 years ago

Nina Åkestam på Metro tuggar på sina naglar av skräck då hon inser att ett rasistiskt parti snart kan bli Sveriges TREDJE STÖRSTA (versalerna är hennes). Och detta trots de roliga youtubeklippen om partiets “sanna natur” som hon spritt till alla sina bekanta.

”Fortsätt lyfta upp SD:s usla politik i ljuset”
http://www.metro.se/kolumner/fortsatt-lyfta-upp-sds-usla-politik-i-ljuset/EVHnie!lMmAVSoAl1XNo/

Och samtidigt fortsätter det Nya Sveriges utbildningsväsen att slå sina egna rekord.

Nytt bottenrekord för svensk skola
http://www.svt.se/nyheter/sverige/nytt-bottenrekord-for-svensk-skola

Ördög
Ördög
8 years ago

Nina Åkestam på Metro tuggar på sina naglar av skräck då hon inser att ett rasistiskt parti snart kan bli Sveriges TREDJE STÖRSTA (versalerna är hennes). Trots de roliga youtubeklippen om partiets “sanna natur” som hon spritt till alla sina bekanta.

”Fortsätt lyfta upp SD:s usla politik i ljuset”
http://www.metro.se/kolumner/fortsatt-lyfta-upp-sds-usla-politik-i-ljuset/EVHnie!lMmAVSoAl1XNo/

Och samtidigt fortsätter det Nya Sveriges utbildningsväsen att slå sina egna rekord.

Nytt bottenrekord för svensk skola
http://www.svt.se/nyheter/sverige/nytt-bottenrekord-for-svensk-skola

Peter
Peter
8 years ago

Jag hade någonstans en förhoppning om att svenska folket skulle vakna efter statsministerns tal om att alla pengar fortsättningsvis ska gå till invandring från MENA. Det i kombination med IS härjningar i Syrien och Irak bord väl någonstans få folk att inse vad islam är.
Men icke.
Vad krävs egentligen för att svensken ska förstå vad som håller på att hända?

‘Islam är det värsta som någonsin drabbat mänskligheten och Mellanöstern är jordklotets anus’

Niklas R
Niklas R
8 years ago
Reply to  Peter

Förstår inte varför folk hänger upp sig på IS?
De gör inget som inte andra islamiska mördargrupper gjort förut, om än mer organiserat och i större skala.
Kan säga att de är som Saladin som lyckades samla stora mängder islamister och sedan anfalla de kristna områdena längst Medelhavskusten i dagens Israel, Libanon och Syrien och mer eller mindre fördriva dem, igen, från kristendomensvagga (andra muslimer hade lyckats med de några hundra år tidigare men de kristna tog tillbaka området under några århundranden).

Ördög
Ördög
8 years ago

Man kan onekligen slösa bort sin tid på roligare saker än att läsa den svenska PK-elitens ångestfyllda och tafatta predikningar i medierna. Men dessa texter ger – särskilt då man läser flera i rad – en otroligt avslöjande och beklämmande bild av samhällets mentala tillstånd. Ta till exempel Peter Wolodarski, som låter synnerligen uppgiven. Trots att medierna dygnet runt rapporterar om alla hiskliga skandaler som SD-politiker ställt till med, har partiet fortsatt medvind. How come? Peter Wolodarski: Avtrubbning är Jimmie Åkessons bästa hopp http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-avtrubbning-ar-jimmie-akessons-basta-hopp/ Och en av den “Svenska” kyrkans biskopar lägger ut texten om denna havererade institutions uppgift, nu… Read more »

Angela
Angela
8 years ago

Något hände min senaste kommentar försvann och den tidigare skrivna dök upp i stället.

Jag skall försöka skriva om. Förmodligen eget schabblande.

trackback

[…] Sverige är under ockupation. På annat sätt går det inte att beskriva situationen.  (Snaphanen). […]

96
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x