16
okt
Seneste opdatering: 16/10-14 kl. 2314
49 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Bryssel 2012, 4 426

Lars Hedegaard stiller optil Folketinget. Det kræver omkring 20.000 stemmer og 150 navneunderskrivere for at stille op. Der er 612.164 stemmeberettigede i Sjællands Storkreds, som giver valg til 26 politikere i dag. Jakob Haugaard fik 23.300 stemmer i 1994. Inden da blev Hans Schmidt valgt som løsgænger i 1953. Det er altså ret sjældent, men ikke umuligt og de to nævnte blev valgt inden der fandtes virtuelle kampagner.

“Jeg kommer fra en socialdemokratisk familie og har ligget til venstre hele mit liv, og jeg er tilhænger af velfærdsstaten, men det går jo ikke, at vi hvert år skal betale et sted mellem 30 og 60 milliarder kroner til en indvandring, som er nogle mennesker der i stort omfang ikke ønsker at blive integreret i vores samfund,” siger han.

Debattøren Lars Hedegaard stiller op til næste folketingsvalg som løsgænger, siger han til DR Nyheder. Den stærkt islamkritiske forfatter og debattør fremlægger i dag et valgprogram med fokus på at begrænse indvandringen fra de muslimske lande.

Det er forståeligt, at muslimer søger til andre lande, efter at deres ideologi har ødelagt deres egne. Men islams problemer må muslimerne selv løse. Det kan ikke være danskernes ansvar at gøre det, skriver han i sit valgprogram.

Lars Hedegaard gør det i valgprogrammet klart, at han vil genindføres grænsekontrollen i en skærpet form. Danmark er danskernes land. Det land som vore forfædre har bygget op gennem tusind år. Det er hjemstedet for det danske sprog og for den folkelige og frisindede kultur, der har gjort os til dem vi er, skriver han i valgprogrammet. Mere stram udlændingepolitik. Danmark ud af EU og et forbud mod at Danmark deltager i krige i den muslimske verden. . Lars Hedegaard stiller op til Folketinget, Lars Hedegaard vil i Folketinget

Morten Urskov: Støt Danmark.  Stem på Lars Hedegaard

Hvorfor er det nødvendigt? Fordi der ikke i dag sidder et eneste medlem af folketinget, som vil stille det ufravigelige krav, at Danmark enten omfortolker eller opsiger FN´s flygtningekonvention.

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance taler om at standse den uendelige strøm af mennesker fra den mere og mere sammenbrudte tredje verden, men ingen af disse partier vil kræve disse nødvendige ændringer, når Venstre ikke vil være med. Med Lars Hedegaard i folketinget vil grunden være lagt for, at danskerne omsider bliver repræsenteret af en person, der er klar over, hvad det drejer sig om. Der er en stribe grunde til at stemme på Lars Hedegaard, hvilke fremgår af hans valgprogram, som vil ligge online snarest.

Jeg er i al ydmyghed tilknyttet kampagnen for at få Lars Hedegaard opstillet. En hjemmeside er ved at være klar og forventes at køre hen over weekenden. Ønsker man at kontakte Lars Hedegaard inden da, kan man skrive til ham på facebook, hvor han vil svare på spørgsmål. Der vil også snart via hjemmesiden blive mulighed for at støtte Lars Hedegaards kampagne økonomisk, så han kan tage kampen op mod partivældet. Støt Danmark. Stør Lars Hedegaard. Stem på Lars Hedegaard. Morten Uhrskov, JP

Valgprogram: Danmark er danskernes land

I uddrag, dansk og svensk:

Politik er kunsten at undgå ulykker og sikre, at vi ikke ender der, hvor vi ikke vil være. De fleste politikere mener imidlertid, at politik drejer sig om at få kontrol over et område, hvor de kan virkeliggøre forskellige ”visioner”: Multikultur, verdensomspændende retfærdighed, ”grøn” omstilling, klimaforbedring og lignende projekter.

Mit udgangspunkt er et helt andet. Danmark er danskernes land. Det land som vore forfædre har bygget op gennem tusind år. Det er hjemstedet for det danske sprog og for den folkelige og frisindede kultur, der har gjort os til dem vi er. Danmark bygger på den kristne kulturarv. Den er og skal være så rummelig, at der også er plads til andre religioner og til mennesker uden religion. Vi skal derimod ikke åbne landet for totalitære ideologier, der markedsføres som religion.

Integration af indvandrere forudsætter, at de vil lade sig integrere.Det må muslimer imidlertid ikke for deres imamer. Islam tillader ikke muslimer at smelte sammen med vantro befolkninger eller støtte stater, der domineres af ugudelige (læs ikke-islamiske) regeringer. Islams magthavere kræver, at muslimer i vantro lande tværtimod opbygger parallelsamfund, hvor Muhammeds grusomme og uforanderlige lov, shariaen, skal gælde. Derfor har vi nu stadigt flere områder i Danmark, hvor statsmagten har mistet kontrollen. Indvandringen er også på vej til at ødelægge den danske velfærdsstat. Vi må nu leve med et permanent højt skattetryk og sociale nedskæringer for at få råd til tilstrømningen af fremmede.

Normalt sættes prisen for indvandringen til et sted mellem 30 og 60 milliarder pr. år netto. Sætter vi den til 30 milliarder, har vi altså de seneste 20 år brugt mindst 600 milliarder på indvandring. Samtidigt har politikerne påstået, at indvandringen er en berigelse. Før vi stopper yderligere investeringer i Danmarks undergang, er det meningsløst at tale om forbedringer af den offentlige service.

Enhver udlænding, der af en hvilken som helst årsag søger fast ophold i Danmark, skal, inden han lukkes ind, underskrive en erklæring. Her skal det fremgå, at hvis han begår alvorlig kriminalitet eller prøver at underminere vores grundlovssikrede orden, bliver han udvist for bestandigt.

Det gælder, uanset om han skal sendes tilbage til mulig forfølgelse i sit hjemland. Det er indvandrerens eget ansvar, om han vil udsætte sig for det. Hvis det betyder adskillelse fra herboende slægtninge, er det indvandrerens egen skyld at have bragt ulykke over sin familie.Fremmede, der har opnået asyl og derefter rejser til det land, de påstår at være flygtet fra, skal miste deres asylstatus. Herboende, der deltager i udenlandske krige, som ikke er sanktioneret af regeringen og Folketinget, skal nægtes genindrejse.

Fremmede, der har opnået dansk statsborgerskab, skal miste det, hvis de har opnået det på et løgnagtigt grundlag eller hvis de bruger statsborgerskabet til at underminere Danmarks demokratiske orden. Moskeer og muslimske privatskoler, der indoktrinerer herboende muslimer til at undlade at integrere sig, skal lukkes. Imamer, der prædiker sharia eller opfordrer til islamisk overherredømme og undertrykkelse af danskere, skal straffes og om muligt udvises. Det er politiets pligt at holde øje med dem. Der indføres forbud mod opførelse af nye moskeer, da de ikke har meget med religionsudøvelse at gøre i grundlovens forstand, men tjener som kommandoposter og indoktrineringscentre for islamisk magtovertagelse.

EU’s mål er at nedbryde medlemslandenes nationale sammenhængskraft, så at enhver modstand mod Bruxelles’ herredømme bliver umulig. Samtidigt presser unionens magthavere på for at indskrænke ytringsfriheden. De vil gøre det strafbart at forsvare den nationale selvstændighed og de europæiske befolkningers førsteret til deres eget land. Derfor bør vi hurtigst muligt forlade EU. Vi bør i stedet satse på et mellemstatsligt samarbejde i Europa. Et land som Schweiz klarer sig udmærket uden at være underlagt Bruxelles. Internationale konventioner, der bruges til at begrænse dansk selvbestemmelse og underminere vores grundlovssikrede orden, skal enten opsiges eller omfortolkes. Intet folk skal tvinges til at begå selvmord.

Danmark skal stå last og brast med Israel – den eneste vestligtsindede og demokratiske stat i Mellemøsten. Udviklingshjælpen skal afskaffes, med mindre det kan bevises, at den faktisk har skabt udvikling, dvs. gjort modtagerne mere selvhjulpne. Hidtil har hjælpens væsentligste virkning været at fremme korruption i modtagerlandene og finansiere et dansk hjælpebureaukrati.

Danmark er danskernes land og på svensk: Lars Hedegaard ställer upp i Folketinget – Danmark är danskarnas land

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
49 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
pk
pk
7 years ago

En ven spøger om , hvor mange stemmer /vælgere en løsgænger skal have for at komme i Folketinget ?

OG her tænkes ikke på de 20.000 til at kunne opstille.
Den gode Hedegaard er inde på, om han kommer ind eller ej , så
kan han jo rejse en debat . Vi har den i forvejen , men en Lars Hedegaard med sigte på
Folketinget er jo ikke en dårlig tanke.

Svend Andersen
7 years ago
Reply to  pk

For at en løsgænger skal blive indvalgt i folketinget, kræver det at vedkommende erobrer et kredsmandat. Kredsmandater fordeles efter d’hondts metode. I Sjællands storkreds “kostede” det billigste kredsmandat (Venstres sjette) 139.888/6 = 23.305 stemmer ved seneste folketingsvalg. Det næstbilligste tilfaldt LA for 23.857 stemmer. http://www.dst.dk/valg/Valg1204271/valgopg/valgopgStor14.htm Lars Hedegaard skal derfor have mindst 24.000 ud af mere end 600.000 stemmer for at blive valgt, svarende til ca. 4% af gyldige stemmer. Succeskriterier? 1) Det primære må være at presse de andre (borgerlige) partier (og især DF) til en opstramning af deres politik. Alternativt må de påregne at der opstilles andre partier/løsgængere ved… Read more »

Svend Andersen
7 years ago
Reply to  Svend Andersen

Rettelse: det billigste kredsmandat ved FV 2011 kostede i Sjællands storkreds 23.315 stemmer.

Arne von Kappelgaard
Arne von Kappelgaard
7 years ago

@ Hans Und

Jeg gjorde alt for at komme i forbindelse med dig, men jeg hørte ingenting ! Har lige givet den sidste kopi væk.

Hans Und
7 years ago

Surt. Jeg har en hjælper der ville renskrive navnene. Jeg ville så offentliggøre det i en søg bar form, så disse islamofile forrædere kunne blive husket til evig tid.

Søren
Søren
7 years ago

Hvorfor ikke bare støtte Danskernes Parti? DP er vel for tiden det største nationaldemokratiske parti i landet.

Arne von Kappelgaard
Arne von Kappelgaard
7 years ago

Nok en mulighed jeg vil overveje nøje. Har altid været national og nok også konservativ, men ikke som det i så mange år er blevet praktiseret i Konservativt Fjolseparti, der efter bedste evne prøve at berøve danskerne deres land. Derfor var DF også i mange år et godt valg, men i og med at man vil favne så mange, så syntes jeg at DF er blevet meget mindre skarpe i deres retorik, at de nærmest begynder at ligne Socialdemokraterne. Der skal mere stålsatte mennesker til, der vil danskernes bedste. Her kan LH helt sikkert være et godt bud. Danmark for… Read more »

Hans Und
7 years ago

Arne,

vi talt for nogen tid siden om en annonce nogle mennesker i sin tid indrykkede som et led i deres islamisering af danmark. Jeg kom væk fra det den gang, men hvis du har en kopi…

Kan eventuelt fremsendes via min blog.

Lightmann
Lightmann
7 years ago

Jeg har ikke stemt til de to sidste folketingsvalg vi har haft. Jeg er gået ned til valgstedet, blevet krydset af, fået udleveret min stemmeseddel og er så ellers gået ind i valgbåsen og ventet en behørig tid, før jeg har lagt min blanke seddel ned i stemmeurnen. Det er ret svært at stemme på de nuværende partier, der er jo ikke mange man kan respektere, og jeg ønsker ikke at stemme på en person eller parti, som man måske kun er 50% enig med. Det er ikke nok til at fortjene en stemme. Så, jeg ser i allerhøjeste grad… Read more »

Machiavelli
Machiavelli
7 years ago

Men ingen har besvaret spørgsmålet: Hvorfor stiller han ikke op for Dansk Samling?

Machiavelli
Machiavelli
7 years ago
Reply to  steen

Lyder lidt søgt!! For nu at sige det pænt.

JANE VON RATHSACH
JANE VON RATHSACH
7 years ago

Lars Hedegaard kender problematikken og de utallige svigt og misforståelser, som andre Partiordførere fra fx Venstre og DF ikke i tilstrækkelig grad har haft blik for. Selvfølgelig kan Lars Hedegaard snildt få 20.000 stemmer fra DF og andre som aldrig bliver stemmespild, men en stemme for et tryggere Danmark.
Barcelonaerklæringen og EU Schengenkonventionen om de åbne geænser er en parodi, ligesom Tyrkiets mummespil med den forklædte drabsmand mod Lars Hedegaard grundet hans engagement i Trykkefrihedsselskabet.
Velkommen til et rigtigt løsgængeroplæg med et personligt ansvar, modsat Partiernes dækken sig under partitoppen.

Robert R
Robert R
7 years ago

Ud over at komme ud mit sit budskab, så får han kun betydning hvis han bliver tungen på vægtskålen.
Platformen må og skal være Dansk Samling, og der bør være vægtige emner i alle kredse, ellers er det en dødssejler.
Selvom jeg ikke tror på enmandshæren, så håber jeg mine forudsigelser bliver gjort til skamme!

victor
victor
7 years ago

Hvad bliver hovedkravet:

Modvind på muslimernes cykelstier?

Moran ya Simba
Moran ya Simba
7 years ago
Reply to  victor

Og slut med halal nutella i feltrationerne haha

Held og lykke til LH!!

Hans Und
7 years ago

Team Hedegaard med passende kandidater strategisk placeret…

Peter Buch
Peter Buch
7 years ago

Det bedste er vel hr. Hedegaards projekt bliver til noget, der bliver opstillet over hele landet.
Jeg formoder ikke der bliver meget stemmespild i forhold til DF.

Peter Buch
Peter Buch
7 years ago
Reply to  Peter Buch

Som Lehmann skriver:
…De erindre jo vel, hvad vor Sibbern[3] siger: det er i sin Begrændsning enhver Ting maa søge sin Styrke…
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/orla-lehmanns-tale-danmark-til-ejderen-28-maj-1842/

Skåning
Skåning
7 years ago

Hoppas verkligen också att Lars Hedegaard lyckas, vilket känns sannolikt, men varför bara gå ut med en enmanskandidatur? Varför inte göra gemensam sak med Dansk Samling t ex? En person av 149 gör väl knappast någon större skillnad, men ett helt parti som tränger på från höger (i dessa frågor) kan verkligen uträtta något.

Svend Andersen
7 years ago

Det var en rigtig god nyhed, selv om det ikke var en overraskelse bortset fra tidspunkt og sted. ‘Timingen’ er vel nærmest perfekt, og valget af storkreds også.

Det kunne være ønskeligt med en kendt løsgænger også i Østjyllands storkreds. Lad os se hvad den nærmestre tid bringer.

Jernhesten
7 years ago

Det var dog en usædvanlig opløftende nyhed Snaphanen her kommer med.

Jeg vil ikke blive overrasket hvis han får 50.000 stemmer. Så er det lige før at det er stemmespild hvis han ikke allierer sig med en ligesindet.

Svend Andersen
7 years ago
Reply to  Jernhesten

Som løsgænger er der ingen mulighed for alliancer, ej heller for en suppleant. Der er desværre adskillige mangler ved den nuværende valglov.

Jernhesten
7 years ago
Reply to  Svend Andersen

Ja, tak for info.

Og de 20.000 stemmer skal hvis komme fra samme valgkreds og ikke fra hele landet som jeg troede.

Svend Andersen
7 years ago
Reply to  Jernhesten

En kandidat stiller kun op i én valgkreds, men man kan inden for samme storkreds stemme personligt på kandidater opstillet i andre valgkredse.

En løsgænger (som altså i sagens natur IKKE er opstillet på en partiliste) modtager kun personlige stemmer … altså kan ALLE vælgere i Sjællands storkreds stemme på Lars Hedegaard, selv om han kun er opstillet i en enkelt valgkreds!

Santor
Santor
7 years ago
Reply to  Jernhesten

Han kunne indgå valgforbund med DF, det ville forhindre stemmespild!

Svend Andersen
7 years ago
Reply to  Santor

Det er ikke muligt iflg. valgloven at indgå valgforbund ved folketingsvalg, kun ved kommunal- regional- og EU-valg.

Santor
Santor
7 years ago
Reply to  Svend Andersen

Ahh, ok.

ny kommentator
ny kommentator
7 years ago

MIN STEMME TIL HEDEGAARD, og jeg skal nok trække et par stykker med… Mon ikke den gode Hedegaard, er den der kan prikke hul på bylden, som en Pim Fourtein gjorde i Holland. Han siger det som DFerne ikke må sige, men som Steen, Uhrskov, Jalving med mange flere siger. Og, det som, ca. 50% af alle etniske danskere og Europæere tænker.. Hurra herfra og forhåbenligt den snarlige død over politisk korrekthed.. 🙂

Andreas
Andreas
7 years ago

I modsætning til jer andre, er jeg faktisk en smule bekymret over Lars Hedegaards kanditatur.

Ja, jeg er også nationalkonservativ, og nej, jeg har heller ingen “hjemstavn” i noget parti.

Men hvor meget kan Lars Hedegaard i sidste ende ændre?

Jeg frygter desuden et stemmespild….men er det mig der er pessimist?? (Burde han ikke bare stille op for DF?? For det er jo udelukkende derfra at han vil hapse stemmer)

Polka Charlie
Polka Charlie
7 years ago
Reply to  Andreas

Alle nationalkonservative er parti-hjemløse, men det mindst dårlige af alle onder er nok DF. Jeg deler din analyse og bekymring. Jeg har meget stor sympati for Lars Hedegaard, men ville ikke selv stemme på ham, da han såvidt jeg kan forstå stadig definerer sig som ’til venstre’ (- og kan heller ikke, da jeg bor i København). Jeg tror heller ikke, at Lars Hedegaard sælger så mange billetter, at han kan blive valgt ind, men jeg frygter alligevel et så tilstrækkeligt stemmespild, at det kan spolere et ydermandat til DF. Bortset fra det, så er det en forfriskelse med en… Read more »

PFEP
PFEP
7 years ago

Hej Steen, jeg skal skrive en “kronik” om dagens Sverige og de konsekvenser det medfører om man som jeg har stukket halsen frem.
Det kommer nok at tage lidt tid da jeg ikke er så skrivekyndig i længere stykker, det kræver masser ef korrekturlæsning, jeg er jo bare en almindelig tømrer uden TV, men med bøger i boghylden.
Jeg skal nok f*nden få til noget der kan læses og jeg kan levere på både Dansk og Svensk (man har jo sine handikap).
😉

Børge
Børge
7 years ago

Som nationalkonservativ har jeg aldrig haft noget at stemme på. Et hurtigt vue ud over det politiske landskab siger mig, at Hedegaard alverdens socialisme til trods, skal have min stemme.

PFEP
PFEP
7 years ago
Reply to  Børge

Der er sgu egentlig ikke noget galt med grundtanken i socialismen, problemet er mest at de fleste ser sin socialistiske verden gennem totalitære briller og dermed helt eliminerer individer.

Desværre har jo alle eksperimenter med socialisme havareret, lidt som Orwells “Animal Farm” og således bare skabt et sort/hvidt samfund der i sammenligning ikke står hvilket diktatur efter.

Dette kan måske grundes i uddannelsessystemets manglende evne til at lære unge dialektik og evne at forholde sig til historiske fakta.

Robert R
Robert R
7 years ago

Umiddebart kunne jeg godt stemme på det program, skade kun at han ikke opstiller hvor jeg bor.
Jeg kunne også være lidt bekymret for om programmet ville blive for venstreorienteret, men han nævner Schweiz som forbillede, så det er vel godt nok.

PFEP
PFEP
7 years ago

Bara bra att Lars Hedegaard nu tar steget in i politiken, då blir han svår att negligera och hans röst kommer påverka Danmark ganska ordentligt. Det har knappast funnits en så klar röst sedan gamla Mogens Glistrups dagar, måhända Mogens inte var i paritet med sin samtid, Lars Hedegaard är det med besked och kommer i Folketinget bli en klart lysande stjärna för yttrandefrihet och Danskhet. Det är faktisk så att jag överväga att flytta min adress tillbaka till DK, bara för att kunna rösta på Lars Hedegaard. Någon där vet hur många personröster Lars eventuellt kan behöva för att… Read more »

PFEP
PFEP
7 years ago
Reply to  steen

Holder det her vand, så skal der kampagnes og jeg skal tamejf*n sprede det glade budskabet til alle mine danske venner og selvfølgelig min familie. Jeg er Dansk med 27 år i Sverige over seks gange siden 1975 og bor bare her på grund af familie, børn og børnebørn. Om seks uger er jeg pensionist og kan uden at skamme mig bo hvor jeg har lyst, Sverige har desværre under mine år her efterhånden blevet lidt “republica du bananas”, demokratiet har udhulets og er i dag mer som en Potemkinkulisse i ordets værste fortolkning. Jeg har været i politikken (SD)… Read more »

Santor
Santor
7 years ago

Forfriskende. Nu har de andre partier en ledetråd for hvordan de kan beholder de sidste rester af deres vælgere 🙂

Mon ikke Lars Hedegaard bliver valgt?

Han er så ikke den eneste nykomling i valgræset. 3 pakistanske brødre vil også starte et nyt parti – Et pakistansk national parti der bygger på Danske værdier. Hvordan det så hænger sammen? 😉

Svend Andersen
7 years ago
Reply to  Santor

Santor, de tre herrer er vist temmelig historieløse … i begyndelsen af 90’erne var der et andet “Nationalpartiet” som prøvede at stille op til Folketinget 😉

http://da.wikipedia.org/wiki/Nationalpartiet_Danmark

Machiavelli
Machiavelli
7 years ago
Reply to  Santor

Ja jeg har omdøbt dem til parodi partiet.

mb
mb
7 years ago

Fedt !
Så vil jeg stemme til folketingsvalg igen.

Prudentius
7 years ago
Reply to  mb

Ja, super platform! Klarhed og sund fornuft i fælles trav.

Hvis socialdemokraterne brutalt og samvittighedsløst røvede Hedegaards ydmyge program, ville de udradere DF på et par uger og tilmed flå de fede baller af Venstre.

Istedet har de i masseindvandringens og EUs tjeneste valgt kvælningsdøden, langsomt.

Men socialdemokraternes “professionelle” politikere er nu blevet så job-vante, at de anser langtidsledigheden for en tåbelig skrøne.

Synd for dem!

Machiavelli
Machiavelli
7 years ago
Reply to  mb

Også jeg.

49
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x