23
nov
Seneste opdatering: 25/11-14 kl. 0234
117 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Julia Caesar

collage ny_maktkvinnor_b

Kvinnor är förtryckta. Män har makt. Enligt den feministiska evangelietexten är kvinnor en svag och utsatt grupp, underordnad männen genom en så kallad könsmaktsordning – ett svenskt ord som inte har någon motsvarighet i något annat land. Könsmaktsordningen är det religiösa credo som utgör kärnan i den radikalfeministiska liturgin. En av trossatserna är att männen har (hela) makten.

Problemet är att det inte sant. I dag är män i ökande grad förlorare – samtidigt som kvinnor lever sundare och längre, klarar skolan bättre, har bättre betyg, större verbal förmåga, utgör 60 procent av dem som studerar vid högskola och sitter på allt fler höga positioner i arbetslivet, där de utgör häften av antalet förvärvsarbetande (48 procent) i Sverige.  Kvinnor har makt. De har dessutom en arsenal av egna subtila maktmedel som män inte förfogar över på samma sätt.

Är mannen på väg mot evolutionens sophög?

Den manliga arketypen, självklar under tusentals är, är under attack. Om man vill hårdra tendenser i utvecklingen tycks mannen vara på väg att förpassas till evolutionens sophög som en antikverad och obehövlig rest i dinosaurieklassen. Genom evolutionen har han byggt sin existens på fysisk styrka och förmåga att utföra tungt kroppsarbete, skapa god levnadsstandard och försörja sin familj. Men hans kroppsstyrka behövs inte längre i ett automatiserat samhälle där mer och mer av arbetet utförs via spakar och datorer, och hjärnceller är viktigare än muskler. Vår allt mer kunskapsdrivna och globaliserade ekonomi och arbetsmarknad gynnar i första hand kvinnor.

“Följden är att kvinnorna mycket väl kan passera männen när det gäller inkomster och social position”

skrev den kanadensiska antropologen Helen Fisher  redan 1999 i boken “The First Sex – the Natural Talents of Women and How They are Changing the World”.  Femton år senare är hennes prognos på väg att besannas.

“Männens uppgift att skapa och skydda samhället”

Utifrån ett biologiskt perspektiv (hatat av feminister) är det i första hand männens uppgift att skapa och skydda samhället. Karl-Olov Arnstberg, professor i etnologi, skriver på sin och journalisten Gunnar Sandelins blogg Invandring och mörkläggning: 

“Männen är såväl de yttre samhällsbyggarna som samhällsförsvararna. Kvinnornas huvuduppgift är att skapa det inre samhället, det vill säga att ta hand om medlemmarna och forma samhällets inre kvaliteter genom att praktisera omsorg och medmänsklighet. Om den manliga uppgiften att skapa och skydda samhället inte fungerar, så kommer på sikt inte heller den kvinnliga att fungera, därför att sådana samhällen går under. Det manliga är en nödvändig förutsättning för det kvinnliga.”

Under inflytande av jämställdhetsnormer, radikalfeminism och dramatiskt minskat barnafödande i Västvärlden är den traditionella kärnfamiljen under nedmontering sedan ett halvsekel.

“Men det är enbart i samhällen där kärnfamiljen är den minsta sociala byggstenen som demokrati verkar fungera” skriver Arnstberg.

Konsekvenserna av feminism och massinvandring

Det vi ser är konsekvenserna av att samhällsomstörtande krafter som massinvandring och feminism grundad i genusteori har fått härja fritt i Sverige alltsedan 1960-70-talen. Båda har rötterna i kulturmarxism. De står i uppenbar men aldrig erkänd konflikt med varandra – att svenska jämställdhetsideal frontalkolliderar med massinvandring från länder med patriarkala strukturer och hederskultur låtsas feministerna inte om.

I alla samhällen där konceptet har prövats har mångkulturalisering och massinvandring lett till splittring och samhällsupplösning. Processen skär som osynliga laserknivar genom alla skikt och strukturer i samhället. Ett tecken är att klasskamp och rasism byter skepnad. Traditionell klasskamp mellan överklass och proletariat ersätts med könskamp mellan kvinnor och män och kamp mellan ursprungsbefolkning och ett politikerimporterat proletariat. Som i all klasskamp handlar det om makt och plats vid köttgrytorna. I kampen mellan ursprungsbefolkning och det importerade proletariatet står en evolutionär strid dessutom om vilka som ska få befrukta kvinnorna och föra sina gener vidare.

Rasism mot vita heterosexuella män

Rasism i traditionell mening – som är ovanlig i Sverige – byter inriktning till en ny avart, riktad mot vita heterosexuella män. Attackerna vittnar om att etniskt svenska män som har byggt upp vårt yttre samhälle nu av vissa ses som en marginaliserad grupp som det är riskfritt att angripa. Arketypen den vite heterosexuelle mannen ska röjas ur vägen till varje pris, besudlad som han är av kolonial skuld och en förhatlig mansroll.

Skytteplutonerna utgörs av män och kvinnor med invandrarbakgrund och – häpnadsväckande nog – svenska kvinnor som likt spindelhonor  dödar sina hannar efter parningen.

Lantisen – så hopplöst out of date

Vulgärbilden av den svenske mannen är av en “slump” samma schablonbild som används för att nedvärdera Sverigedemokraternas väljare, en bild som inte stämmer med verkligheten och aldrig har gjort det: den lågutbildade arbetslöse mannen i glesbygd, lantisen som ohjälpligt har sackat efter i samhällsutvecklingen. Så hopplöst out of date där han sitter i Älvros, Trönö eller Hällefors och äter korv och dricker öl, lyssnar på Lasse Stefanz  och inte har en susning om vad det nyaste innekaféet på Södermalm heter eller hur man uttalar kaffesorterna på menyn.

Han är helt enkelt prototypen för en loser. Dessutom har han dålig mobiltäckning, och inte går tågen heller. Det är därför han röstar på SD, enligt förre socialdemokratiske statsministern Göran Persson. 

Det är honom feministerna pekar finger åt

Det är den här nidbilden av mannen, långt från storstädernas självbekräftande elit, som feministerna pekar finger åt. Det är hans bil som hotar miljön, han bär den annalkande miljökatastrofen på sina fleeceklädda axlar, det är hans magra kassa de vill använda till mer angelägna projekt. Som import i stor skala av nya manliga arketyper i form av ensamkommande virila “barn” som måste tas om hand och gullas med för flera tusen kronor per “barn” och dygn, emedan vårt land annars skulle stå hjälplöst inför framtidens utmaningar.

Varför ska tavlor ha hus när romer fryser?

Ett annat angeläget projekt är att diskutera varför tavlor ska få hänga på Nationalmuséum medan tiggande romer fryser på Stockholms gator. Konstverken borde givetvis hivas ut från muséerna som istället kan byggas om till härbärgen så att ännu fler tiggande romer kan komma till Sverige och göra gatubilden ännu mer exotisk och kontinental.

Bygg friggebodar åt romerna!

Christina Wahlbergs hjärta klappar för romerna. Jag återkommer strax till varför hon är intressant i sammanhanget. I en insändare i Dagens Nyheter fredagen den 14 november, återgiven på Karl-Olov Arnstbergs och Gunnar Sandelins blogg,  avfyrar hon den mest praktfulla floskelkaskad jag har sett på länge, och det vill inte säga lite. Hon vill att de som har en villatomt ska bygga friggebodar på tomten så att tiggande romer får någonstans att bo. En friggebod kostar kanske 100 000 kronor, tror hon, men det kanske de stora byggvaruhusen kunde sponsra en stor del av och andra aktörer (vilka?) resten, föreslår Christina och spånar vidare:

“Kanske kunde ett kvarter adoptera en rumänsk familj en tid, det finns säkert mycket som de kunde hjälpa till med, barnpassning, trädgårdsarbete, hushållsarbete. Varför kan man inte upplåta stugbyar och campingplatser som ändå står tomma under vinterhalvåret till boende?”

Nu står ju inte stugbyar tomma i Sverige. De är fullsatta med asylsökande, men det vet inte Christina Wahlberg. Hon vill vara god. Hon vill utan tvekan väl. Hennes hjärta blöder för romerna. Hon är på det sättet en typisk svensk kvinna, offer för ett fenomen som tycks ha nått epidemisk omfattning just i Sverige: en klar överproduktion av oxytocin.

Oxytocin hör inte hemma i politiken

Christina Wahlberg delar detta tillstånd med en påfallande hög andel av den kvinnliga befolkningen. I själva verket håller nivåerna i svenska kvinnors oxytocinproduktion på att leda Sverige fullkomligt åt helvete. Omvårdnads- och “tycka-synd-om”-hormonet oxytocin hör definitivt inte hemma i politiken men spelar dessvärre en nyckelroll i många kvinnors sätt att förhålla sig till politik och makt.

För att läsarna ska förstå vad jag menar vill jag frammana bilden av en så kallad “batikhäxa” eller PK-kvinna: en kvinna i lägre medelålder på mellan- eller chefsnivå i mestadels offentlig sektor. Ofta med en position i kulturlivet, universitetsvärlden eller på det sociala/psykologiska fältet – samtliga områden propagandacentraler för kulturmarxism. Hon kan också vara journalist, rektor eller ordförande i ett fackförbund.

Så överlägsen männen som skitar ner miljön

Som många av sina medsystrar röstar hon på miljöpartiet, som domineras av kvinnliga väljare och med sina krav på fri invandring skulle avskaffa det skattefinansierade välfärdssamhället i en handvändning om de fick chansen. Om hon chefar för ett fackförbund röstar hon på socialdemokraterna eller vänsterpartiet. Hon kan också vara liberal och rösta på folkpartiet, eftersom hon tror att de arbetar för frihet och helt har missat att partiet driver totalitär politik.

Hon komposterar sitt matavfall i återvunna majspåsar och handlar ekologiskt vare sig det gäller livsmedel, ögonsmink eller bag-in-box-vinet till fredagskvällen. Det ekologiska tänkandet får henne att känna sig extra god och omtänksam. Så överlägsen männen som skitar ner miljön.

Hon är beredd att gå i döden för utplåningen av sitt folk

Hon är omutligt politiskt korrekt och beredd att gå i döden för att bidra till utplåningen av sitt lands ursprungsbefolkning genom massinvandring från främmande kulturer. Vilket liv hennes egna barn kommer att få när svenskar är i minoritet i sitt eget land ägnar hon inte en tanke. För henne är det viktigare att leva i nuet och skörda vinsterna av sin politiskt korrekta hållning. Som feminist ömmar hon för vad hon anser vara “svaga grupper”, men dit räknar hon inte sina barn. Mot dem som hon inte anser representerar “svaga grupper”, till exempel män, kan hon vara en skoningslös amazon.

Hon har makt, och hon vet det

Eva Agnethe SelsingHon har makt, och hon vet det. Hon tillhör de första generationerna kvinnor som har full tillgång till utbildning och arbetsmarknad. Det statliga jämställdhetsmålet gör att hon gärna prioriteras före männen i arbetslivet. Genom preventivmedel och fri abort har hon en makt som hennes mor och mormor inte kunde drömma om; möjligheten att själv bestämma om, när och i så fall med vem hon vill ha barn. Hittar hon ingen hanne som duger kan hon shoppa ett komplett genpaket med djupfrysta sädesceller från en spermabank och slippa involvera sig i problemkomplex kring kärlek och svettiga samlag.

Som del av den pladdrande klassen har hon medias öra

I kommunikationssamhället har hon som del av den pladdrande klassen självklart medias öra. Klädd i miljövänliga kläder, med dinglande örhängen och ordmassor framförda med len röst syns och hörs hon ofta debattera i public service, rakt in i svenska folkets vardagsrum. Särskilt när frågor om kön och jämställdhet, kvoterade styrelseposter, miljö och en tredje pappamånad, det vill säga statligt könskvoterad föräldraledighet, diskuteras. Diskussionen sker alltid utifrån den statliga jämställdhetsdogm som slogs fast av socialdemokraterna i slutet av 1960-talet.

“Vilket översatt från kvinnospråk betyder likriktning”

skriver den danska filosofen Eva Agnethe Selsing i Berlingske Tidene. Hon menar att debatten om de här ämnena försiggår utifrån en bland kvinnor särskilt populär indignationspremiss:

“Jag är indignerad, därför har jag rätt (och du är nazist).”

Istället för sakargument flödar känslomässigt grundade slutsatser. Kvinnor har tolkningsföreträde i kraft av att de är just kvinnor och exponerar sina känsloliv.

Specifikt kvinnliga former av makt

Eva Agnethe Selsing pekar på maktmedel som kvinnor förfogar över med utgångspunkt från några specifikt kvinnliga former av makt som Hans Bonde, professor vid Köpenhamns universitet, har beskrivit:

Makt genom svaghet.
Makt genom godhet.
Makt genom skam.

Makt genom svaghet och godhet känns bekant. Hur många självlysande kopior av Moder Teresa  har vi inte sett paradera i media genom åren? Och hur mycket snyft om kvinnors svaghet och utsatthet har inte kramats fram av feministerna under de decennier de har haft förtur till mikrofonerna?

Makt genom skam: att exkludera och trycka ner

Makt genom skam handlar om att skämma ut andra. Att demonisera, stigmatisera, exkludera och trampa ner. De som använder sig av skam som maktmedel kan trycka ner hela grupper i något som i realiteten är en undermänniskokategori. I Danmark användes metoden i invandringsdebatten på 1990-talet när invandringskritiker utmålades som nazister.

Ett näraliggande svenskt exempel är demoniseringen och den politiska isoleringen av Sverigedemokraterna. Fenomenet är också tydligt i den kulturella kampen mellan de privilegierade och verbala grupper av kvinnor som jag har beskrivit här och män av vit, lantlig, kulturkristen arbetartyp.

“Att kalla en man ett djur är att smickra honom”

Irene von WachenfeldtI dokumentären Könskriget som sändes i två delar i SVT i maj 2005 rev Evin Rubar slöjan av det manshat som ligger till grund för stora delar av radikalfeminismen. Hon intervjuade Irene von Wachenfeldt, ordförande i ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

“Män är djur” sa Irene von Wachenfeldt och ställde sig i intervjun bakom vad ROKS’ tidning Kvinnotryck publicerat utifrån psykfallet Valerie Solanas (känd för mordförsök mot Andy Warhol och ytterligare två personer 1968) och hennes manshatande text SCUM-manifestet (SCUM = Society For Cutting Up Men):

“Att kalla en man ett djur är att smickra honom. Han är en maskin, en vandrande dildo, en emotionell parasit. Manlighet är en bristsjukdom, och mannen är en biologisk olycka.”

Ett klipp ur intervjun kan ses här: Ett par månader senare avgick von Wachenfeldt som ordförande i ROKS.

Är män människor?

Åsa RomsonNio år senare ska ett svenskt språkrör (Åsa Romson, mp) stå på scenen under politikerveckan i Almedalen i Visby och exponera sitt manshat i Valerie Solanas’ anda. Enligt henne är mannen strängt taget inte människa. Talet kan ses här. 

Lata vita heterosexuella män som äter kött, kör stadsjeep och flyger är ett hot mot miljön. De är dessutom kraftigt överrepresenterade på alla ställen med makt och pengar. Bloggaren Stefan Olsson bytte ut “män” mot “judar” i Åsa Romsons tal.  Makt genom skam-metoden mot vita män blev mycket tydlig. Talet blev ett sänke för miljöpartiet som bara fick 6,89 procent av rösterna i riksdagsvalet. Ändå sitter Åsa Romson nu som biträdande statsminister i Stefan Löfvens skräckkabinett och fortsätter att driva miljöpartiets extrema invandringspolitik i strid med folkopinionen.

“Sverige ska föra en feministisk utrikespolitik”

När kvinnor får politisk makt är de i vissa fall kapabla att mobilisera ett vansinne som är fullt i klass med de värsta manliga maktknarkarna. Sedan Margot Wallström (s)  – en politiker vars storhet ingen mer än Stefan Löfven har förstått – hämtades från Postkodlotteriet och blev utrikesminister har hon på kort tid hunnit erkänna Palestina och därmed “belöna destruktivitet” (Per Gudmundson i Svenska Dagbladet) och deklarera att Sverige som enda land i världen ska föra “en feministisk utrikespolitik”.

Vi måste få vår vilja fram, annars gråter vi

Hur kan ett vansinne av den här kalibern få fortgå? En av de viktigaste orsakerna är den seglivade myten att kvinnor är svaga. Att det är synd om oss. Vi måste få vår vilja fram, annars gråter vi. Inte bara feminister utan även andra grupper av kvinnor plockar skuldpoäng på den myten. Ett effektivare vapen än att inge skuld hos män finns inte.

“Vi har som samhälle accepterat det feministiska påståendet att kvinnor i i stort sett samtliga avseenden är förfördelade. Det bygger inte på fakta utan på ett narrativ återgivet av kvinnor med en enorm definitionsmakt” skriver Eva Agnethe Selsing.

Definitionsmakt är makten att definiera. Att avgöra vad som är vad, till exempel att problem inte ska kallas problem utan “utmaningar”. Att beröva barn deras könsidentitet och kalla dem “hen”. Eller påstå att massinvandring från dysfunktionella länder inte är en kostnad utan ren vinst. Definitionsmakten sätter scenen. Den fyller begrepp med ett bestämt innehåll som är ett annat än det ursprungliga och format utifrån makthavarens egna syften.

Mannen är den store förloraren

I allt detta är mannen den store förloraren. Han är den som förlorar mest på både genusteoretiskt grundad radikalfeminism och massinvandring. Det är hans jobb som ryker när statssubventionerade instegsjobb går till invandrare, och på familje- och parningsfronten är hans status i dalande. Vem vill para sig med ett förkroppsligat klimathot? Och hur påverkas hans självkänsla av att ständigt stå i ett störtregn av projektioner med innebörden att han är upphovet till allt elände? Vita svenska heterosexuella män har skrämts in i en vrå där de inte vågar säga pip av rädsla för att få feministiskt ursinne hällt över sig som frätande lut. De försöker istället göra om sig för att behaga kvinnorna. Bli lite mjukare. Lite kvinnligare.

“Om män tror att de måste nedgradera sin maskulinitet för att ha en chans hos kvinnorna, är risken stor för att de helt enkelt anpassar sig och gör det. En biologisk tumregel säger att viktigast av allt är att säkra artens fortlevnad” skriver Karl-Olov Arnstberg.

Hamnade på efterkälken redan i skolan

Mannen hamnade på efterkälken och blev en förlorare redan i grundskolan när rödgröna aktivistlärarinnor och ett skolsystem byggt med den östtyska diktaturen DDR som förebild favoriserade flickorna som satt fint i bänkarna och utvecklade sin duktighet i att kommunicera indirekt, medan de vilda pojkarna busade och störde och i många fall fick en ADHD-diagnos. Medan flickorna lärde sig att ta sig fram på flytande manipulationsspråk (“Säg saker mellan raderna, under radarn. Tala fint – men mena något riktigt vidrigt.”) misslyckades pojkarna i skolan, fick dåliga betyg och lärde sig aldrig att kommunicera under radarn. PISA-resultaten är ett skrämmande vittnesbörd om skolans oförmåga att nå pojkarna med undervisning och kunskap.

Så ensamma blir kvinnor sällan

Oförmågan att kommunicera under radarn bär han med sig ut i arbetslivet, in i relationer. Svårt att tala om känslor. Hans sociala nätverk är ofta knutet till arbetsplatsen, så när han går i pension drabbas han av dubbel förlust: han förlorar både sysselsättning och sina vänner. När han förlorar sin partner genom död eller skilsmässa blir han ensam och sårbar på ett sätt som kvinnor sällan blir.

Han vill inte verka pjåskig. Han söker inte hjälp eller vård förrän han i princip är döende. Kvinnor är sjukare än män och söker läkare oftare men har färre dagar på sjukhus och lever i genomsnitt tre och ett halvt år längre än män (hon 83,7 år, han 80,1 år).  När han äntligen kommer till sjukhus har han dubbelt så hög dödlighet under en treårsperiod som kvinnor, oavsett diagnos. För ensamstående män med cancer är risken att dö fyra gånger så hög jämfört med för en ensamstående kvinna.

“Det finns ingen motvikt till feminismen”

Per Johansson, professor i ekonometri, mikroekonomisk utvärderingsforskning vid Uppsala universitet, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

“Att som feministerna ensidigt fokusera på utfall där kvinnor missgynnas kan inte, långsiktigt, vara bra för ett välfungerande och jämställt samhälle. Jag har absolut inget problem med feminism som särintresse. Problemet just nu är att det inte finns någon motvikt.”

Män begår 70 procent av alla självmord

Män begår 70 procent av alla självmord (cirka 1 100 av totalt 1 600 fullbordade självmord per år i Sverige). Bland unga män är självmord den vanligaste dödsorsaken. Bland män över 65 år är det fyra gånger vanligare att en man tar sitt eget liv än en kvinna i samma ålder. Bland män över 85 är självmordsrisken särskilt hög. Den stora riskfaktorn är ensamhet.

“Männens sårbarhet måste uppmärksammas”

skriver sju forskare i Svenska Dagbladet. 

“Om det gick att få ner mäns självmordstal till kvinnornas nivå skulle mer än vart tredje självmord försvinna. Män i allmänhet – och i synnerhet män som är fångna i de traditionella maskulinitetsidealen – kommer inte självmant att söka hjälp. Det är en del av problemet.”

Ett land där destruktiva krafter tillåts löpa amok

Vad säger mäns självmordsstatistik om Sverige år 2014? Den är berättelsen om ett land där destruktiva krafter med förödande inverkan på ett samhälle tillåts löpa amok och sätta agendan, trots att konsekvenserna är uppenbart katastrofala. Ett land där ursprungsbefolkningen i snabb takt byts ut mot andra länders befolkningar, där könen bekrigar varandra och det är riskfritt att förnedra män, där vuxnas jämställdhet är viktigare än barns behov, ensamheten tar livet av människor och där dödliga hugg ibland faktiskt får dödliga följder. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att ett sådant land har dömt sig själv till undergång.

Af Julia Caesar

Ni skall sitta tysta där uppe i smutsen på piedestalen och skämmas, som de karlslokar ni trots allt är!

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
117 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] till Sveriges nu så utsatta läge. Till dem som visat medvetenhet kring detta hör både Julia Caesar och Karl-Olov […]

Petter
Petter
6 years ago

Fäller en tår när jag läser denna artikel. Du värnar verkligen om sanningen, rättvisan och förnuftet — inte bara i invandringsfrågan. För någon månad sedan skrev jag i ditt kommentarsfält att “jag önskar jag visste vem du är”. Du undrade varför; jag svarade att det ligger i människans natur att vilja kunna sätta namn och ansikte på sin beskyddare. Nu kan jag det, “tack vare” människor som hängt ut dig. Jag är inte glad över den händelse som gick emot din vilja, men jag är glad över att du inte är identitetslös för mig längre. Tack så innerligt för att… Read more »

Jon
Jon
7 years ago

Vilka är det som ställer krav på att kvinnor ska vara på ett visst sätt för att behaga mannen, jo det är kvinnorna själva. Titta bara på vilka som är utgivare av alla kvinnotidningar där det skrivs spaltmeter om hur kvinnor ska se ut och vara, jo det är kvinnor.

Kvinnorna är sin egen olyckas smed, det har mannen ingenting med att göra.

Dag Selander
7 years ago

Tack Julia Caesar, du har skrivit – en helt lysande text om Kvinnochauvinism – enligt min mening den absolut förnämsta på årtionden. Kvinnochauvinismen har utvecklat sig vida värre än de sämsta och värsta uttrycken för Manschauvinism i historien. Kvinnochauvinismen har med extrem feminism blivit en religiös ideologi som alla måste erkänna, vilket tydligt märks i Riksdagen. Den politiker som inte säger sig vara feminist kan sägas vara extremist och rasist; det är Sahlinismens verklighet. Ett exempel bland många på denna chauvinism är världens första feministiska utrikesminister Margot Wallström. Att vara kvinna i kvinnochauvinismens Sverige innebär att hon har makt, all… Read more »

John Hansen
John Hansen
7 years ago

Groft sagt består svenskerne idag af tre grupper:
1 Kvinder
2 Muslimer
3 Kastratsangere

Angela
Angela
7 years ago

SD skall INTE meddela PARTIET (alliansen och de rödgröna något). SD skall inte krypa för någon. Partiet (Orwelles begrepp) får vänta och se omröstningsröstningsresultatet. Jag hoppas innerligt att det är DET svaret Partiet får.

Angela
Angela
7 years ago

“Mandom, mod och morske män, finns i gamla Sverige än…” Jag kan varmt rekommendera Vetenskapsradion Historia Finlands sak var vår. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/465819?programid=407 Vetenskapsradion beskriver Sveriges situation under andra världskriget och en del av de berömvärda insatser svenskarna stod för. Låt inte det globalistiska etablissemanget förstöra, mörklägga svenskarnas identitet och framstående historia. Länge har etablissemanget med massmediala mörkerkrafter, utländska trojaner, nyttiga idioter, landsförrädare ljugit om Sveriges ärorika och framträdande historia om svenskars duglighet och kraft för att göra dem till identitetslösa anpassliga tokar i en totalitär diktatur. Med välkända beteendevetenskapliga metoder har den globalistiska makteliten velat krossa Sverige och svenskarna. Det var… Read more »

Angela
Angela
7 years ago

http://www.friatider.se/s-kr-ver-besked-fr-n-sd

Häpnadsväckande! Oförskämt! Hade s velat ha besked hade de kunnat prata med SD. Vilka ynkryggar! Varför har de inte pratat tidigare med SD? Har de varit rädda för att bli smittade av klokhet? För då kan man inte försvara sin idoti och då faller den.

SD skall inte informera detta slödder om något. I omröstningen får de besked. Till dess får de vänta. SD är inte skyldiga vare sig alliansen eller de rödgröna någonting. Enbart sina väljare!

Falsterbo
7 years ago
Reply to  Angela

Sveriges väl eller ve beror nu mycket på SD´s lednings psykiska styrka eller svaghet.
– INTEGRITET!

Falsterbo
7 years ago
Reply to  Falsterbo

Tyvärr blev det inte mycket av integritet när “den utsträckta handen” publicerade sig i Avloppsbladet…
För små krav på sossarna och vilja till satsningar på mindre angelägna saker.

Angela
Angela
7 years ago

Fäll! Fäll! SD fäll! Även om det får kortsiktiga negativa konsekvenser eftersom etablissemanget befolkas av en samling idioter så kommer sanningen ikapp. Det gör den alltid. Det ser verkligheten till. Folkrörelsen kommer att växa i takt med att verkligheten hinner i kapp. Även den blinde och döve och tyste kommer att få en smäll på käften av verkligheten. EU-motståndare, syndikalister, Kalle Larsson, slut upp. Ta armkrok med SD och folket det är vår enda chans. Det gäller nu våra barns framtid. Globalismen ligger i dödsryckningar låt inte mörkret ta över i form av ISIS eller andra förskräckliga mörkerkrafter. USA, Kina,… Read more »

Falsterbo
7 years ago

EXPO + Researchgruppen är som småtjuvar som gör kioskinbrott.
Storhjärnan bakom alltihop är den som styr NSA.
Svensk regering lyder inte EU´s lag utan kröker rygg för USA.
Översikt; det som hänt om avlyssningen:
http://henrikalexandersson.blogspot.se/2014/11/datalagringen-detta-har-hant.html

trackback

[…] 91 kommentarer » Spring til kommentarfelt […]

Angela
Angela
7 years ago

Ja, inte kommer han att avgå i något nyval. Hans regeringstid är redan fastslagen. Undras hur länge? Ena dagen med Drottningen i FN och nästa med Clinton. Båda gångerna belåtet leende. Det gäller att svetsa medan järnet är varmt. 🙂

Borg gick till Davos. Vart gick de andra? Bildt, Norman, Nordin och Reinfeldt?

Falsterbo
7 years ago
Reply to  Angela

Vi lever fortfarande i feodalsamhälle ;-(

Angela
Angela
7 years ago
Reply to  Falsterbo

Ja inte bara banken. Vilket utländskt företag som helst kan kräva att få veta allt om varje medborgare i Sverige eftersom inte PUL gäller utländska företag eller ännu värre diktaturer. En lucka i lagen skyllde man på. Sådana misstag får inte de styrande göra. Ett norskt företag hade begärt ut information om svensk sjukvårdspersonal. Lika förskräckligt är nudging. Dagens Eko.

Debatten pågår i Avpixlat och SR om att fälla regeringens budget eller inte. Gör din röst hörd.

Angela
Angela
7 years ago
Reply to  Angela

Hittade inte inslaget om PUL på SR men Exponerat hade det. http://www.exponerat.net/utlandska-foretag-har-ratt-att-kartlagga-svenskar/

Robin Shadowes
Robin Shadowes
7 years ago
Reply to  Angela

Känner dom dessutom till Expo eller Researchgruppen så är det ju bara att be dom om hjälp. Det kommer säkert kosta en slant men det är säkert inget problem för diktaturer. För oss som har kritiserat och även häcklat islam är det en skrämmande framtid som väntar. Speciellt som om man som jag har fastnat i Uschbergs breda fiskenät.

Angela
Angela
7 years ago
Reply to  Angela

“För oss som har kritiserat och även häcklat islam är det en skrämmande framtid som väntar. Speciellt som om man som jag har fastnat i Uschbergs breda fiskenät.” Precis! Hur gör man nu? Skall du och andra som fått era signaturer avslöjade av idioter ha betald livvakt resten av sina liv? Och vilka betalar det? Idioterna eller staten? Hur har ni tänkt? Det är livsfarligt! Inte bara när det gäller islam utan även kriminalitet över huvud taget som kommentatorer och debattörer kritiserar under signaturer. Det finns många kategorier gangstrar. Även de som sitter i Bryssel. Eller diktaturer som kritiseras. De… Read more »

Angela
Angela
7 years ago
Reply to  Angela

“Hur har ni tänkt?” Syftar förstås på de däruppe som är ansvariga för att ha avslöjat vanliga medborgare som kritiserar makten.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
7 years ago
Reply to  Angela

Har idag fått post från Strix. Exakt en vecka efter att Uschberg och hans team var här. Meddelandet gick ut på att man tänker sända inslaget oavsett om jag var med eller inte. Så jag kommer förmodligen bli uthängd med både namn och adress. Dock oklart om dom lyckats komma över ett foto på mig. Jag vet att det finns en lokal AFA-avdelning i stan. I somras väckte dom viss uppmärksamhet med att rycka ner andra partiers affischer. Det finns även gott om salafister i stadsdelen som polisen inte vågar besöka. Att dom har en lokal moské som det enligt… Read more »

Falsterbo
7 years ago

Den politiska adeln tar order från USA;
http://detopaverkadesinnet.blogspot.se//2014/11/lofven-snackade-ihop-sig-med-hillary.html#comment-form

Carl Bildt, Maud Olofsson etc. etc.

Angela
Angela
7 years ago

Anders Isaksson skriver i sin bok “Den politiska adeln”: “att tillträde till höga ämbeten gäller förr som nu att födas i rätt familj, gifta sig med rätt partner och placera sig själv i de rätta nätverken. Toppjobben i politiken och den offentliga förvaltningen går ofta till framträdande personers gamla kompisar, sommargrannar och makar. Anitra Steen är chef för Systembolaget för att statsminister Göran Persson sett till att hon fått jobbet. Hon och många andra sitter på höga befattningar just för att Göran Persson vill och kan sätta dem där. En ny politisk adelsklass har bildats och där spelar formella meriter… Read more »

Angela
Angela
7 years ago
Reply to  Angela

Och man kan ju undra vad Palme skulle sagt idag! 🙂

Totte
Totte
7 years ago

Vad är skillnaden mellan att påtala att vita män är överrepresenterade på maktpositioner, och att påtala att judar är det? Den som vill hänvisa till förtryck och utrotning av judar historiskt kan göra det även för vita (folkmordet på judar resp. Barbareskslaveriet och vit farmar-morden), så det duger inte som undanflykt. Iallafall om man inte vill sätta en gräns för hur stort antal historiska offer som ger rätt till privilegier idag och explicit ranka folk utifrån detta, vilker låter tämligen absurt (men det görs ju mer eller mindre av intersektionalisterna, låt vara inkonsekvent – sydamerikaner med sin slaveri- och folkmördarhistoria… Read more »

Da Capo
Da Capo
7 years ago

SENSTE NYTT FRÅN IDIOTSVERIGE Gatukonstnären Dan Park har nu blivit polisanmäld igen för sitt senaste verk. Bakom anmälan står feministkonstnären Carolina Falkholt, som får skattepengar för att åka runt och måla avbilder av sitt könsorgan på skolor och andra offentliga platser. Dan Parks affisch, med budskapet “Fängsla fittan!”, sattes upp på elskåp i Simrishamn i samband med invigningen av Falkholts senaste skattefinansierade väggmålning. Affischen anspelar på en tidigare vaginamålning som den radikalfeministiska konstnären fick 40.000 skattekronor för att klottra på en vägg på en skola i Nyköping – en målning som sedan fick täckas över med en ny vägg. Carolina… Read more »

joffe
joffe
7 years ago

Julia Caesar vilken otroligt skickligt grävande journalist. Vilken sensationellt kunnig och mångfasetterad kvinna med förmåga att analysera inte bara detta men allt det tidigare redovisat i krönikor under åren. Hon har ingen, på ljusår, likvärdigt kunnig openminded skribent i Sverige.

Jag är så ofantligt glad att jag flyttade från detta fruktansvärt politiskt falska land för 32 år sedan och gav min familj en annan framtida lyckligare fristad på jorden…

Jan T God
7 years ago

“Att svenska jämställdhetsideal frontalkolliderar med massinvandring från länder med patriarkala strukturer och hederskultur låtsas feministerna inte om”
Precis! Och varför kan man fråga sig? Man sviker ju invandrarkvinnorna å det grövsta.
Men att kritisera patriarkala invandrarmän skulle ju kunna uppfattas som “rasistiskt”!
Det risken törs man inte ta. Alltså offrar man kvinnorna. Mer värd än så är inte deras “feg-feminism”.

Ina Höst
Ina Höst
7 years ago

Det finns ytterligare en synvinkel! Det är inte bara männen och manligheten som angrips av nyfeministerna, även den kvinnliga delen som benämns moderskänslorna angrips på alla fronter! Tänk en kvinna som vill vara hemma och ta hand om sina barn när de är små, istället för att slåss med männen om plats i börsföretagens styrelser! Tänk att leva på sin mans lön, familjefadern, några år för familjens, för de smås bästa! Vilken skam! Hon ka glömma att komma tillbaka in i arbetslivet och göra karriär lite senare trots förberedelse och duglighet! Nu tar man t.o.m. av föräldraledigheten och öronmärker vissa… Read more »

Jonas M
Jonas M
7 years ago

Tack för en lysande krönika Julia! Vad de rabiata radikalfeministerna helt bortser från är att det i stort sett är de förhatliga “vita, västerländska männen” som byggt upp det i mänsklighetens historia unika samhälle med dess fantastiska förmåner som (relativt) låg nivå av våld (jämfört med jägar/samlarfolk där upp till 60 % av männen dör till följd av våld), demokrati med rättssamhälle och yttrandefrihet, ekonomiskt välstånd, sofistikerad läkarvetenskap (som bland annat lett till att det i dag inte är en lek med döden att föda barn) och avancerad teknologisk infrastruktur. Allt detta är en förutsättning för att “elitkvinnorna” ska kunna… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
7 years ago
Reply to  Jonas M

I Sverige har regimen (under flera decennia) jobbat hårt för, att svenska kvinnor ska vara beroende av staten… och inte av en man/make. Det verkar ha lett till att svenska kvinnor idag är mer infantiliserade och gränslösa… svenska kvinnor kan knappast beskrivas som värdekonservativa.

Ina Höst
Ina Höst
7 years ago
Reply to  Arvid Falk

Precis! Beroende av staten istället för mannen hon älskar och familjefadern!

Anonymous
Anonymous
7 years ago

Jeg klarer mig udmærket uden uden kvinder der ikke kan bære en indkøbspose hjem uden at klage. Jeg kan reparere mit tøj, vaske mit tøj og lave min lave mad, jeg kan skifte bleer og Gud ved hvad i den stil, men jeg har sgu aldrig mødt en kvinde der kan eller vil bytte tændrørene på bilen eller bare grave 25 kvadratmeter køkkenhave! Jeg giver ikke en skid for dagens kvinder, de virker fuldstændigt ha degenereret til nogle tynd-armede, svage klagende mennesker, uden mindste evne eller vilje til at klare selv de mindste af hverdagens opgaver på egen hånd og… Read more »

Stomper
Stomper
7 years ago

Jag har själv gått på denna massiva propaganda mot mig som man! Jag fick alltid höra att jag måsta ta hänsyn till kvinnor! Jag måste jobba mer än kvinnorna eftersom “ingen människa orkar jobba heltid”, sagt som ett argument att kvinnor går ner i arbetstid. Mitt arbete och mitt engagemang för mina barn och min familj har aldrig varit lika värdefullt som kvinnans engagemang. Däremot har jag konstaterat att kvinnor oftast inte kan hantera obstruerande barn utan att bete sig under en vuxen individs förståndsgåvor. Där jag kunde resonera med mina barn om när de betedde sig illa och få… Read more »

Rudolf
Rudolf
7 years ago
Reply to  Stomper

Lysande slutledning!

Angela
Angela
7 years ago
Reply to  Stomper

Ja, och detsamma som du säger kan en kvinna säga. Man har lyckats med att slå split mellan män och kvinnor. Ett könskrig. Män och kvinnor är människor. Människor är män och kvinnor. Det har gått mycket snett. Män är olika. Kvinnor är olika. Många går på den globalistiska ideologin. Alla gör det inte. Inget blir bättre för att män nu kastar skit på kvinnor. Kasta skiten på dem det berör. Förr sa man den “gamla stammen”. Män var män “mandom mod och morske män” och kvinnor var kvinnor med en inre karaktär. Precis som männen. Idag har karaktären krackelerat… Read more »

Falsterbo
7 years ago
Reply to  Angela

Spot on!
Detta behöver upprepas gång på gång för att motverka samhällsomstörtarna!

Rudolf
Rudolf
7 years ago
Reply to  Angela

Du har naturligtvis helt rätt där Angela men ibland blir man oerhört frustrerad på dessa korkade fruntimmer som dräller omkring och då menar jag inte kändisarna. Du är medveten om att feminismen emanerar från den s.k. Frankurtskolan just i syfte att så split mellan könen och bidra till kärnfamiljens upplösning, något som Gudrun S. offentligt stött. Frankfurtskolan är “händelsevis” en judisk konstruktion f.ö.

Angela
Angela
7 years ago
Reply to  Rudolf

Ja dessvärre blir man även frustrerad över de korkade männen som dräller omkring i kunskapsmörkret och då menar inte jag heller kändisar eller journalister som är välinformerade men valt att tiga. Ja jag känner väl till frankfurtskolan och mycket mer än det tillrättalagda som lärs ut vid universiteten idag. Det är en SKAM för universiteten som inte längre står för kunskapsförmedling och forskning utan bedriver propaganda. Lika väl som för medierna som inte längre står för en objektiv nyhetsförmedling utan behänger nyheterna med subjektiva värderingar. Citerar vad K-O Arnstberg refererar om Frankfurtskolan: ”För att nå ytterligare framgång i sin tysta… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
7 years ago
Reply to  steen

Ja, jeg så det – jeg glemte bare at anbringe denne nyhed på rette sted 😉

Ja, korrekt – men dog en interessant udvikling. Og Expressen får vel næppe flere
læsere med den politik, så det bliver ganske interessant at se efterdønningerne.

Bjovulf
Bjovulf
7 years ago

Marcus Birro sparkas från Expressen http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19909970.ab Nu rasar han över hur tidningen behandlat honom i samband med flera mordhot. – Jag hörde ingenting av min egen tidning. Det tycker jag var dåligt och det sa jag. Det står jag för. Det var i podcasten Radio Länsman, RLM, som drivs av den främlingsfientliga sajten Exponerat som Marcus Birro uttalade sig om mordhoten. Han beskriver hur Expressen vägrat ta tag i hoten och hur han själv fått påtala dem för tidningens ledning för att få hjälp att polisanmäla. Hotades efter islam-tweet Hoten ska ha startat efter att Marcus Birro twittrade: ”Köper inte… Read more »

Nisse Hult
Nisse Hult
7 years ago

Det finns forskning som visar på att män är mer rättvisa än kvinnor. Läkare lät injektera testosteron på kvinnor, desto mer testosteron desto rättvisare blev kvinnorna.

http://fof.se/tidning/2010/2/testosteron-starker-sinnet-for-rattvisa

Tony
Tony
7 years ago

Angela.

Håller helt med dig i att Sossarna, som är dom som tjafsat mest om
jämlikhet mellan könen är dom som svikit kvinnorna mest, det får alla
dom kvinnor erfara som kom ut sent i arbetslivet efter att ha tagit hand
om barnen, och som sen fick fortsätta att vårda gamla inom åldringsvården
med usel betalning och usla arbetsvillkor som tack!

Tony
Tony
7 years ago

Ja en slutsats som man kan dra är att kvinnor med makt inte är ett enda dugg bättre än män med makt, samma hänsynslöshet och arrogans. Och en av dom värsta som inte är med här i bildkollaget är väl Mona Sahlin? Vad har den människan gjort för samhället för att erhålla den höga position i samhället som hon har med ständig medverkan i i media och samhällsdebatter? Som jag ser det har hon bara visat förakt mot det Svenska folket, men medias älskling är hon, men så har vi ju också världens i särklass mest inkrökta journalistkår! Jag har… Read more »

Andreas
Andreas
7 years ago

Tack Julia! Dessa tankar (trots att jag inte riktigt kunde sätta ord på dem) hade jag redan för ca 20 år sedan då man som ung man var på jakt efter en partner i livet. Efter att ha läst ditt inlägg i den här debatten vet jag nu varför jag valde en ukrainsk kvinna och inte en svensk. Egentligen är jag väldigt ledsen över att det blev så (förstå rätt nu ni som läser detta, älskar min fru). En etnisk svensk tjej hade helt enkelt inte det jag sökte då det gällde de djupare psykologiska faktorerna som togs upp i… Read more »

Angela
Angela
7 years ago

Ännu ett tabubelagt ämne som exploderar av undertryckt ilska när det väl får ventileras någonstans. Ämnet är oerhört komplicerat. De kvinnor vi ser på bilden som skall symbolisera ämnet är yngre kvinnor som har haft helt andra förutsättningar än de äldre att som det heter idag “få ta för sig”. Men vad är det de fått “ta för sig”? Och vilka är dem? Är det kvinnor i gemen eller bara en liten klick med ett passande nätverk? Rätt nätverk? Och vilka är männen som fått ta för sig? Hela samhället har gått snett. Är på fruktansvärd fel väg. Det är… Read more »

Regimkritiker
Regimkritiker
7 years ago

Dessutom: Det förekommer en massiv diskriminering av män på den svenska arbetsmarknaden. Alla chefer inom offentlig sektor har krav på sig uppifrån att vid nyanställningar och befordran försöka uppnå minst 50 procent kvinnor. Detta även i extremt mansdominerade yrken. Det innebär att de fåtal kvinnor som valt att jobba som ingenjörer inom t.ex. väg och vatten får en VIP gräddfil till anställning och chefsjobb. Kompetenta och hårt arbetande lojala män får aldrig chansen till befordan. Sen använder de statistik över arbetslöshet etc. för att “bevisa” att män är oduglingar. Orsaken till att män jobbar hårt och konkurrerar med andra män… Read more »

Angela
Angela
7 years ago
Reply to  Regimkritiker

Det är rätt det du säger men handlar mera om att tjänster inte längre fördelas efter meriter. Korruption. Nepotism. Lobbyism har slagit ut det som borde vara grunden. Demokrati, lag och rätt. Kvotering är helt förkastligt. Idag ser vi följderna av kunskapsförfallet. Ingenting fungerar och det är inte elevernas eller folks fel. I förra veckan redogjorde man för eländet inom räddningstjänsten. Man kan dra område efter område av samma förfall. Vem vågar ens gå till en läkare eller tandläkare idag om de får chansen för den är inte stor om man tillhör de lägre skikten av svenskar. För att få… Read more »

Angela
Angela
7 years ago
Reply to  Angela

“Kompetenta och hårt arbetande lojala män får aldrig chansen till befordan.” Tro inte annat än att välutbildade kvinnor upplever detsamma.Kvinnor har varit tvungna att ha kontaktnät, eller man från de “rätta” kretsarna för att få ett kvalificerat jobb. Så på det sättet blir kvinnor TVINGADE till att hänga på männen. Deras egen kompetens eller kvalifikation räcker inte. De kvinnor som inte kunnat luta sig på männen eller en “partibok” har konsekvent hindrats från arbeten på högre nivå. Kvinnor med ambitioner har tvingats till att antingen bli sjuksköterska eller lärare och då enbart på lägsta nivåer. Det var nästan otänkbart för… Read more »

Angela
Angela
7 years ago
Reply to  Angela

http://www.youtube.com/watch?v=hcxwTgEC7IM

Från Nöjesmaskinen med Sven Melander.

Da Capo
Da Capo
7 years ago

Tillägg till tidigare kommentar om befolkningstrakassering i kulturmrxitisk anda. Om det inte redan har skett, håller DumSverige på att förvandlas till IdiotSverige. Rasmus Törnblom, 24, som utnämnades till ny Muf-ledare [Moderaternas ungdomsförbund] under en stämma i helgen, säger i en intervju med Dagens Nyheter att han är djupt bekymrad över den diskussion som förs inom moderpartiet angående en mer restriktiv linje och ett tak på invandringen. – När den debatten förs i Moderaterna kommer jag vara tydlig med att den inte hör hemma hos oss, säger Rasmus Törnblom till Dagens Nyheter. Uungdomsförbundet ska i framtiden bli “mer relevant” i frågor… Read more »

TopGun
TopGun
7 years ago

Svenska samhället har helt enkelt bestämt sig för att så här ska det bli! Jag känner till en hel del “fria och starka kvinnor” som har byggt ett alldeles eget litet fängelse i sin lägenhet, samtidigt som de ruttnar bort. Det är helt otroligt, dessa är förtidspensionerade, alkoholiserade, lider av depressioner och psyksika problem. Feminizmen tar dock ett glatt skutt över dessa kvinnor, som om de inte vore värda något. Det verkar som feminizterna kallt räknar med ett svinn i den samhällsomstörtande verksamhet som de bestämt sig för att genomdriva.

Svenne
Svenne
7 years ago

Tack Julia Caesar för en exellent krönika!
PK-media vill till varje pris dölja det dysfunktionella och krackelerande svenska samhället bakom en rosenröd Potemkinkuliss. Men sanningen är uppenbar för alla som har ögon att se med…

Sven-Olof
Sven-Olof
7 years ago

Tack Julia för en krönika som jag räknar till en av dina bästa!

snowflinga
snowflinga
7 years ago

Tack Julia Caesar du har igen satt fingret på saker som människor måste ta i beaktande för att man skall kunna bevara sin kultur och sitt land. Det finns en vidrig ideologi som heter kulturmarxismen och den växer i det svenska samhälle som en cancersvulst. Den håller nu på att förstöra den västerländska kulturen och har hunnit långt i Sverige. Du nämnde Karl-Olov Arnstberg som skrev att “Männen är såväl de yttre samhällsbyggarna som samhällsförsvararna.” Feministerna attackerar nu de svenska männen som är samhällsförsvararna i deras strategi att förinta grundstenen på vilket det svenska samhället är uppbyggt. De politiskt korrekta… Read more »

Da Capo
Da Capo
7 years ago

Kultumarxismens mål är att förstöra nationalstaten. Borgarna skall berövas trygghet, tillit, homogenitet, kretivitet, livsglädje – istället införes deras motsatser kompletterat med allsköns skapade motsättningar, otygghet, osäkerhet, rent av socialt kaos. Ett självgående samhällssystem surrar vidare, som går ut på att borgarna skall trakasseras av andra borgare. I Sverige, och enligt DR1-nyheterna denna morgon, även i Danmark, trakasseras ständigt medborgarna av maktinstitutionerna: Försäkringskassa – Arbetsförmedling – Arbetslöshetskassa – Socialen – Skatteverk – DO – Kronofogde – Domstolar (Rönnqvist+Park vs. Staten, som exempel). Skolan får inte glömmas, en oftast värdelös institution, där ‘barndomar’ destrueras en masse. Eller – hur en minimiort i… Read more »

Anonymous
Anonymous
7 years ago
Reply to  Da Capo

PS

Jag glömde att ta med FACKFÖRENINGARNA!

Knappast
Knappast
7 years ago

Det finns dock en hel del att tilllägga, men för att fatta mig kort: Massinvandringen kommer att slå total knock-out mot de svenska feministerna (och har redan börjat göra det), eftersom mannen och manlig styrka INTE ALLS blivit irrelevant – utan snarare blivit mera relevant men perverterad i form av gangsters och lokala gansterstyren, väktare och larm överralt, livsfarliga promenader från bussen hem, samt ett uppsving för islam där mannen är både profeten, familjepatriarken och alfahannen. Samtidigt är det denna alfahanne som fortplantar sig mest (med sina kvinnor), medan den svenska feministen får max 2-3 barn, ofta bara ett enda… Read more »

Thomas
Thomas
7 years ago

Mycket skräp i den här krönikan. Pseudovetenskap blandat med en konstig vilja att polarisera.

Smaug
Smaug
7 years ago

Det märkliga är feministernas tystnad gentemot islam, trots att det vurmas för i princip ohämmad import av individer med en radikal kvinnofientlig kvinnosyn och religion, där kvinnor klassas som andra klassens medborgare och saknar i princip alla rättigheter. Fortsätter mängden muslimer öka i Sverige så pass att t ex Hitz utb-Tharir blir en politisk makt med inflytande, kommer det nog att bli andra ljud i skällan- men då är det för sent.

YYZ
YYZ
7 years ago
Reply to  Smaug

Svaret på varför feminister inte verkar bry sig om muslimskt våld mot kvinnor och hedersvåld är ganska enkelt men varken speciellt logiskt och intellektuellt.

Man vill inte riskera att hamna i en situation där vissa män eller kulturer är mer kvinnofientliga än andra. Då tycker man att ”ingångsvärdet” skall vara att alla män är odjur.
Att det sedan är ett intellektuellt haveri i Tjernobylklass att påstå detta behöver feminister aldrig stå till svars för.

De åtnjuter som bekant ett skydd bland Sveriges journalister.

Nisse Hult
Nisse Hult
7 years ago

Otroligt bra glöd i raderna. Jag läser alltid dina alster Julia. Jag vill krama om dig. Jag tror också att den svenska mannen är förlorare men bara på kort sikt. Den svenska mannens styrkor kommer att värdesättas högre längre fram i tiden därför att massimportera lågutbildade män från tredje världen tjänar inte den svenska kvinnan på. Själv föredrar jag ett etniskt svenskt Sverige, det Sverige som jag en gång växte upp i. Jag var lyckligt lottad och växte upp i Kungsbacka kommun där invandringen varit låg fram tills i dag. Jag vill att mina barn ska få växa upp bland… Read more »

Jonas
Jonas
7 years ago

Gardell slår ett nytt “progressivt” slag i AB Kultur. Dock inte för sitt islamofila huvudprojekt att främja Muslimska Brödraskapet i Sverige. Nej denna gång är det romerna (såklart!). Riktigt sinnessjukt att läsa karlns förslag på vad man skall göra med dom. Läs: http://www.aftonbladet.se/kultur/article19885456.ab

Skåning
Skåning
7 years ago

Tio bilder till så hade vi kunnat göra en sådan där kortlek av dem. 🙂

Bjovulf
Bjovulf
7 years ago
Reply to  Skåning

Ja, bra ide – snart kommer stackars pojkarna i Sverige säkerligen att spela med såna kort
i stället för med dom klassiska bilkorten 😉

Skåning
Skåning
7 years ago
Reply to  Bjovulf

Misstänker att du fattade, men för att i alla fall förtydliga så syftade jag på den där “Most wanted”-kortleken som jänkarna körde med i Irakkriget och där Saddam var spader ess. 🙂

Bjovulf
Bjovulf
7 years ago
Reply to  Skåning

Ja, jag förstod ju det, men din ide har nog även störra potential 😀

Det är ju oerhört viktigt, att vi män nu verkligen förstår att anpassa os til denna
nya, vackra kvinnostyrade Utopia värld – eller hur? 😉

Värför ska pojkar samla kort med fotbollare eller ishockeyspelara, när de kan
samla såna kort med geniala kvinnor med alla dom rätta PK-åsikterna?

trackback

[…] Ny söndagskrönika av Julia Caesar, läs den här. […]

Maj
Maj
7 years ago

(Detta är ett av mina favoritämnen i mina egna skriverier på Osagt.) Kommentar: Samtidigt som kvinnor nu har makten inom större delen av offentliga sektorn och förvaltning, så fungerar Sverige allt sämre i sina grundläggande funktioner som rättsstat och försvar. Istället sväller den Svenska statsbudgeten år från år till låtsasdepartement, låtsasvetenskap, låtsaskultur, låtsasproblem och låtsasprojekt. Asylmottagandet och invandring ingår i precis all offentlig verksamhet. Det är här som kvinnorna har fått en makt och dominans från början. Genom kvotering till universitet och högskolor har kvinnorna blivit både i majoritet och är ytterst ansvariga för den katastrofala svenska skolan. Bl a.… Read more »

YYZ
YYZ
7 years ago
Reply to  Maj

Högst upp på Gudrun Schymän och F!:s politiska önskelista står:

Avskaffa omvärlden genast!

Omvärlden är ett problem för feminister. Jämförelser görs i en handvändning och deras inkompetens och galenskap blir provocerande och plågsamt uppenbar.

Maja Dacke
Maja Dacke
7 years ago
Reply to  Maj

“Vad spelar det för roll om kvinnor får makt om det nu inte finns några kön?” Just precis så – meddela de s k feministerna detta! Men de lyssnar förmodligen inte – skådar hellre sin eller andras navlar. Makt i hönsgården blir ändå bara ett jädrans kacklande. Vem står ut med det? Tuppen? Icke. Och fastän jag själv inte är någon tupp – inte heller någonsin önskat vara det – följer jag med honom. Ty jag har alltid kunnat diskutera mest och bäst med ‘tuppar’ och har aldrig haft någon önskan att flytta till eller besöka Fjollträsk. Det är ju… Read more »

Maja Dacke
Maja Dacke
7 years ago
Reply to  Maja Dacke

(PS. WOW, jag fick igenom en kommentar – det har inte hänt sen i våras … Tack, Steen!) STORT TACK, Julia! Jag läser mellan varven din senaste bok och gråter mig ibland till sömns … av sorg … men kan inte låta bli att läsa. Jag tillhör dem som är fast här i Sverige bla pga ålder och ser mig ibland omkring i mitt hem: Ska jag tvingas lämna detta – betydelselösa prylar från förfäderna, som jag tänkt skulle ärvas av ytterligare en generation, och småsaker från mitt liv? Jag kan ju inte ta med mig något när jag går… Read more »

Eskil
Eskil
7 years ago

Mycket träffande beskrivning av feminismen.
Särskilt kopplingen till erkännandet av Palestina.
Typiskt kvinnor att ta den svagares parti.
Kvinnorna borde lära sig att den starke alltid har rätt
– särskilt som judarna är guds utvalda folk.

Svenne
Svenne
7 years ago
Reply to  Eskil

“Makten sitter i spjutstångs ände…”
Den som alltid tar den svagares parti kommer att bli en förlorare.

Angela
Angela
7 years ago

Ett praktexempel på “makt genom skam”, när man lider brist på kunskap, bildning, karaktär, demokrati och moral. Saknas sakliga argument och legitimitet för sitt ställningstagande eller krav på något så tar man till ojusta metoder. Nu är detta “bara” barn, men de påstås ju vara så mogna och medvetna idag så de skulle väl veta bättre. Det som är mest frapperande och riktigt skrämmande är föräldern som tycker att avhumanisering, okunskap, infantilt beteende och brist på moral och karaktär som ligger till grund för ett demokratiskt rättssamhälle är något coolt. Han önskar att han själv hade kommit på det utan… Read more »

Angela
Angela
7 years ago

Som vanligt är det bara att tacka och ta emot. 🙂 Krönikorna innehåller så många olika perspektiv som skulle lyftas upp till debatt men tyvärr bara försvinner i bruset. Nej, skamkulturer vill vi inte ha. Det är ett ämne i sig. Danmark brukar räknas till skamkulturerna så det är väl inte otroligt att man tog till dessa metoder vid invandringsdebatten eller i danska EU-debatten. Det är ju svårt att finna seriösa sakargument för mångkultur och globalisering. Och har man inget seriöst att komma med demoniserar man i stället. Jag vill minnas vi fick se en hel del av det i… Read more »

YYZ
YYZ
7 years ago

Vad hindrar kvinnor från att:

Skriva ett nytt album likt Dark side of the moon eller Abbey Road?

Hoppa 2,46 i höjdhopp eller springa 100 meter under 10 sek?

Skriva smarta thrillers och inte banal smörja likt Läckberg?

Bli stora komiker?

Dominera bland nobelpristagare?

Bli världsmästare i schack?

Dominera bland kockeliten trots århundraden av träning?

Inte är det män som gör det. Det är helt enkelt kvinnors naturliga begränsningar som är ”problemet”

Det kan Gudrun Schyman inte göra ett dugg åt och det vet hon 🙂

Lazze
Lazze
7 years ago
Reply to  YYZ

Gudrun Schyman blev nu ännu mera bitter och hatar män 100 ggr mer om hon läser ditt galanta inlägg.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
7 years ago
Reply to  YYZ

Begåvning eller snarare brist på sådan. Så man löser problemet med sänkta ribbor och kvotering istället. Säkert ligger det även ett rejält mått av avundsjuka bakom att man inte rår för att skapa några mästerverk som Dark Side Of The Moon, Abbey Road och liknande. Så då tål man inte att andra gör det heller. Speciellt inte om det är skapat av män. Därav all ful musik och konst som dagens samhälle är nerlusat av. Det speglar deras eget inre liv, själ om man så vill. Man kan höja galenskap som Kapitalet, Maos lilla röda och SCUM-manifestet till skyarna. Allting… Read more »

YYZ
YYZ
7 years ago
Reply to  Robin Shadowes

SCUM-manifestet är ett utmärkt exempel på vissa kvinnors oförmåga att vara konsekventa och självständiga. Här sätter man upp någon eländig pjäs där man ger uttryck för sin avundsjuka och sitt hat mot män. Om det fanns någon som helst stolthet i dessa ”kvinnor” borde man sätta upp SCUM-manifestet utan att till 100% vara beroende av mäns uppfinningar och mäns välvilja. Börja med att släcka ljuset (manlig uppfinning) Använd inte Internet (manlig uppfinning) Använd inte i mobiltelefoner eller datorer (manlig uppfinning) På detta viset kan man fortsätta rabbla i evigheter men det är lönlöst då man tycks tala till intellektuellt döda… Read more »

Maja Dacke
Maja Dacke
7 years ago
Reply to  YYZ

Sluta då rabbla väsentligheter inför intellektuellt döda eller inkompetenta varelser! Men vet också att det bland dem finns skarpa men osäkra varelser som är livrädda att avslöja sin kapacitet. En flicka/kvinna ska ju vara på ett visst sätt – indoktrinerad alltså – pojkar/män gillar ju våp som inte ens kan byta glödlampor. Och: ‘Om jag avslöjar mina egentliga intressen får jag inte vara med i gänget längre.’ Så många gånger jag undrat hur unga tjejer/kvinnor orkar hålla på i timmar att dutta med sina ansikten och hår – och gillar de verkligen det där eviga shoppandet … nya kläder (som… Read more »

Maja Dacke
Maja Dacke
7 years ago
Reply to  YYZ

Måste alla tävla och vara bäst??? Räcker det inte med att bara vara – och trivas med det? Ibland kan man ju tävla med sig själv och tidigare resultat – räcker inte det? Man kan skriva böcker för sitt eget höga nöje – det är processen som känns viktigast, och man har ju så roligt medan man skriver och skriver och skriver om. Det gäller allt konstnärligt skapande – måleri för att ta ett annat exempel. Jag har själv uppfunnit småsaker som hjälpt mig i hemmet, och efter tiotalet år finns de kanske på marknaden att köpa. Så dags, har… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
7 years ago
Reply to  Maja Dacke

Under 2-3 år på 80-talet fick jag tillfälle att spela D&D och AD&D, vilket står för Dungeons & Dragons och Advanced sådan. Upplägget i spelkonceptet är annorlunda mot alla andra spel. Istället för att tävla mot varandra, så samarbetar man och spelar mot spelet självt. En person tar på sig rollen som Dungeonmaster och är den som sköter själva spelet. Lite av gud om man så vill. Vi andra hade våra karaktärer som bildade ett litet sällskap som hade ett uppdrag i fantasy-miljö. Det var betydligt roligare att tävla mot själva spelet än mot varandra.

Skåning
Skåning
7 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Tro det eller ej men jag spelar fortfarande den sortens rollspel. Det började med D&D och MERP, men vi gick senare över till bättre regelsystem och andra spännande miljöer. Trist att det är så underskattat av dagens kids där rollspel är samma sak som WoW och liknande datorbaserade onlinespel. Äkta rollspel är så mycket friare och mer underhållande.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
7 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Jag har inte haft tillfälle helt enkelt. Vi var dessutom ett litet sällskap bara fyra pers med DM inräknad. Så få att vi bände lite på reglerna och lät varje spelare köra 2-3 karaktärer samtidigt för att få ihop ett lite större sällskap. Vilket var en bra idé eftersom det hade varit tråkigt att vara med när ens enda karaktär hade dött. På den tiden fanns det inte lika mycket att välja på och DD var störst. Hade annars gärna velat spela Vampire The Masquerade, för det fanns inte på den tiden. Gillar dock konceptet helskarpt men har bara spelat… Read more »

117
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x