13
maj
Seneste opdatering: 13/5-15 kl. 1105
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Tim Pallis

Ayaan Hirsi Ali er helt klar i mælet og skriver i sin nye bog Kætter:”Morderne i IS og Boko Haram citerer de samme religiøse tekster, som enhver anden muslim anser for ukrænkelige.”

Det siges, at ISIS selv-proklamerede kalif Abu Bakr al-Baghdadi er efterkommer af Muhammed gennem en Shia linie. Han holdt en slags introduktions tale i Iman Ahmad Ibn Hanbal Moskeen i Samara i Iraq og talte for en tilbagevenden til den originale fortolkning af islam. Han opfatter alle de senere tiders udvikling af islam som kættersk.

Det er bestemt ikke uinteressant, at det netop var i Ibn Hanbal Moskeen det foregik, for Ibn Hanbal (780-855) var grundlægger af den juridiske tradition i islam kaldet Hanbal Madhab, som står for den strengeste og mest doktrinære fortolkning af sharia lovene.

Salafi Hanbal doktrinernes efterfølgere er de senere fundamentalister Ibn Taymiyya (1263-1328) ­ Abdul al-Maududi (1903-79) ­ Rashid Rida (1865-1935) Sayyid Qutb (1906-66).

For at forstå ISIS baggrund i islam er det er nødvendigt at se nærmere på de forskellige former for fundamentalistisk islam, som i disse år er i frontlinien. Der er store ligheder og små forskelle.

Torben Snarup Hansen spørger: “Repræsenterer al Azhar-universitetet i Cairo “rigtig islam”? Gør Saudiarabien? Gør Det muslimske Broderskab? Gør Khomeini og hans efterfølgere? Eller Erdogan og hans AKP i Tyrkiet?”

Der findes flere forskellige moderne fundamentalistiske traditioner. Den ene er wahabismen, en anden salafismen, en tredje er Det muslimske Broderskab, som ISIS jo betragter som frafaldne.

ISIS siger, at Hamas i Gaza er værre end de jødiske besættere af “Palestina”. Der er fornyelig opstået en krigslignende tilstand mellem ISIS og Hamas i Gaza. Hamas udspringer som bekendt af Det muslimske Broderskab. De har i Gaza destrueret en salafistisk moske og taget salafister til fange. Det har fået ISIS til at erklære krig, hvis ikke de frigives.

Lige siden 800-tallet har der til tider været stor uenighed mellen hanbalistiske salafister og asharisk og maturidiske teologer (herom senere). Denne uenighed viser sig stadig i dag som en grundliggende strid mellem salafister og Det muslimske Broderskab. Saudiarabien bryder sig ikke om Ægyptens Broderskab og støtter derfor Præsident al- Sisi.

Til trods for indbyrdes sunnitiske uenigheder, som ikke er større end de små uenigheder, der findes mellem de fire forskellige lovskoler i islam, er de forskellige sunnitiske bevægelser alle variationer af al-Jamaah, som betyder en forsamling (sammen) om noget.

Ordet Jamah stammer fra følgende tre andre ord: Ijtimaa, som betyder enighed. Al-jami, som betyder sammen eller kollektivt samarbejde. Al-Ijma, som betyder konsensus. Det er disse forsamlinger, som har viderebragt budskabet i Koranen og ahadith og har etableret det, der kaldes deen eller din, som er det arabiske ord for religion.

Salafismen er meget fordømmende over for alle andre retninger af islam og andre religioner. Saudierne har spredt salafismen via koranskoler i afghanske flygtningelejre og i Pakistan, via bidrag til de rettroende i lande som Tjetjenien, Bosnien, Somalia og andre afrikanske lande, i Syrien og i øjeblikket også i Egypten.

Den islamiske teolog Ibn Taymiyya (1263-1328), der i dag er forbillede for alle salafister, argumenterede i sine værker for dødsstraf mod de, der fornærmer Budbringeren (Muhammed).

Andre muslimske retslærde har været uenige med Ibn Taymiyya og argumenteret for, at bagvaskere blot er uvidende og derfor ikke hjemfaldne til dødsstraf.

I det saudiarabiske skolevæsen indoktrinerer man børnene til at hade de vantro, som er kristne, jøder, shiiter, sufier, sunni-muslimer, der ikke følger wahhabi doktrinerne, hinduer, ateister og mange andre.

Denne indoktrinering indføres i religiøse tekstbøger fra første skoleår og bliver forstærket og udviklet de følgende år op til 12te afgangsklasse. På dette trin instrueres studenterne i, at det er en religøs pligt at bekæmpe de vantro for at sprede troen.

I 1700-tallet indgik Saud-familiens stamfar en alliance med prædikanten Muhammed Abdel Wahhab (1703-87), som prædikede et radikalt opgør med den “kætterske” form for islam, som han så i sin samtid.

Abdel Wahhab arbejdede på en tilbagevenden til den islam, som blev praktiseret af profeten Muhammeds og hans umiddelbare efterfølgere. Derfor er den saudiske form for salafisme blevet kaldt wahhabisme i Vesten, men denne betegnelse vil tilhængerne gerne have sig frabedt, da de betragter betegnelsen som en slags afgudsdyrkelse og altså som en dødssynd.

Den saudiske wahhabisme var en reformation af islam ­ en venden tilbage til den oprindelige islam. Man kan sige, at Abdel Wahhab var en slags Martin Luther i islam dvs. han vendte tilbage til de oprindelige skrifter. Islam har altså haft sin reformation.

Fjordman skriver: “Hvis der med “reformation” menes en tilbagevenden til en formodet renhed og gylden tidsalder på et tidspunkt omkring religionens grundlægger, så må vi lige nu være vidne til en islamisk reformation. Det begyndte med salafisterne og Det muslimske Broderskab, som spredte sig til
al-Qaida og derpå til Den islamiske Stat i Iraq og Syrien (ISIS)”.

Abdel Wahhab blev kendt for sit opgør med alle former for sufi helgener, som især er populære i shia-islam og blandt de spirituelt søgende sunnier. Der findes ikke længere gravmonumenter af sufi mestre i Saudiarabien.

På det seneste har det saudiske kongehuset været under pres. Det er dog ikke fra dissidenter, men fra salafistiske grupper som al-Qaeda og ISIS. De beskylder kongefamilien for at være dekandente, vestlige lakajer.

Landets stormufti, Abdulaziz al-Sheikh, som er en efterkommer af Abdel Wahhab, har velsignet koalitionen mod ISIS og opfordret de unge saudiere til ikke at slutte sig til krigen i Syrien og Irak, hvilket flere tusinde dog allerede har gjort. Dette kræver en nærmere forklaring.

Hvorfor er de saudiske wahhabitter og salafister imod ISIS, som jo religiøst og ideologisk set ligger tæt op til deres egen islamiske tradition? ISIS er ultra-wahhabitisk eller ultra-salafistisk. Det er interessant at ISIS i begyndelsen blev økonomisk støttet af Saudiarbien, Kuwait og Qatar.

Der er noget der tyder på, at ISIS i virkeligheden er en tro kopi af den saudiske wahhabi vækkelses bevægelse. Det handler først og fremmest om at terrorisere shia muslimerne og sufierne i Iraq med det ultra-wahhabiske argument, at de er frafaldne (takfir)

Forleden lavede Jyllands-Posten en direkte sammenligning mellem retssystemet i områder styret af ISIS og Saudi-Arabien. De var stort set identiske. Hvis ISIS ikke har noget med Islam at gøre, så har det land, som kontrollerer islams to største helligdomme heller intet med Islam at gøre. Den etablerede magtstruktur i Saudiarabien er bange for at miste den magt, de har haft siden 1700-tallet. De vil ikke miste den til al-Qaeda eller ISIS. Regeringsmagt og religiøs magt er to forskellige ting og saudierne har forenet dem i wahhabismen. Hvis de taber til de nye religiøse magter, taber de også kongemagten. Det må ikke ske.

ISIS har fundet sit religiøse ståsted i hjertet af islams lære. Det er en fundamentalistisk bevægelse, som står på skuldrene af hanbalistisk retspraksis. Organisationen overholder helt bogstaveligt de fatwaer ogdogmer, som stammer fra islamiske lærde (ulama), hovedsageligt Sheikh Taqi ibn Taymiyyah (1263-1328).

Dette gælder ikke alene ISIS, men også for alle fundamentalistiske islamiske organisationer og salafistiske jihadister som al-Qaeda, Det muslimske Broderskab, Gamaa Islamiya i Ægypten og de saudiske wahhabier. Alle disse bevægelser baserer deres trossætninger på Ibn Taymiyyah.

Al-Qaeda, som gik forud for ISIS, blandede den salafistiske ideologi og de islamisk politiske doktriner, som Det muslimske Broderskab formulerede i midten af 1900-tallet. Abdullah Azzam (1941-89), al-Qaedas spirituelle far, var én af Broderskabets medlemmer i Jordan. Han forlod landet for at bekæmpe
Sovietunionen i Afghanistan.

Ibn Taymiyyah påbød muslimerne at føre krig imod vantro, frafaldne og tvivlsomme moderate muslimer. Broderskabets ideologi fastslår dertil, at alle verdens lande er vantro stater. Når man blander disse to synspunkter er det klart, at man må etablere et kalifat for at kunne føre krig. Men det er også en blåstempling af at føre krig og indføre sharia selv i islamiske lande.

En af Ibn Taymiyyas fatwaer gik ud på, at den mujahedeen (jihad-kriger), som havde til hensigt at angribe en vantro også havde tilladelse til at dræbe de muslimer som stod i vejen for at nå målet. Er det ikke det man kalder “collateral damage”.

Det er umuligt at komme uden om, at de ting ISIS foretager sig hæges der om i de salafistiske doktriner, som er udformet af Ibn Taymiyya. Hans doktriner findes i en bog ved navn Majmu al-Fatawa.

Det er dybt forstemmende at måtte erkende, at disse doktriner er almindeligt undervisningsstof i skoler og på universiteter i mange arabiske lande. Abu Bakr al-Baghdadi studerede disse doktriner på “Fakultetet for islamisk Videnskab” i Bagdad.

Den eneste religiøse institution som har fordømt ISIS er Al-Azhar. I september 2013 offentliggjorde 126 muslimske lærde fra Al-Azhar universitetet et åbent brev til ISIS selvudråbte kalif, Abu Bakr al-Baghdadi, hvor de gennem 24 punkter gendrev og fordømte alt, hvad al-Baghdadi og hans tilhængere står for baseret på religiøse kilder.

Det er fordi Al-Azhar ikke følger Ibn Taymiyyas doktriner, som stammer fra Hanbali skolen. Al-Azhar er nemlig lidt forskellig fra de salafistiske organisationer, som følger Hanbali traditionen. De har deres egen opfattelse af jihad og statens forpligtelser, som adskiller sig fra Broderskabet og al-Qaedas doktriner.

Al-Azhar er et af verdens ældste universiteter grundlagt omkring år 970. Universitetet har stor indflydelse som uddannelsessted for islamiske gejstlige og islamfortolkere fra hele verden.

Det er kendt som et arnested for den lovskole, som hedder shafii madhab efter grundlæggeren Muhammed ibn Idris ash-Shafii (767-820). Det er tilmed også et centrum for den teologi (kalam), som kaldes Ash¹arismen efter grundlæggeren Sheikh Abul Hasan al-Ash¹ari (873-935).

Den klassiske sharia lov tekst i Shafii retsskolen ved al-Azhar-universitetet hedder Umdat-al-Salik. Den er oversat til engelsk med titlen ²The Reliance of the Traveller² af N. Keller, Amana Publications. Det er en bog på 1200 sider skrevet i 1300-tallet, hvis indhold handler om: Den politiske kontrol af ikke-muslimer, bønner, jihad, testamenter og ejndomme, straffe, retsregler og jordejerforhold. Den omfatter love og teologi.

Kalam betyder “tale” eller dialektik og bruges som betegnelse for islamisk skolastisk teologi f.eks. ash¹arisk og maturidisk teologi. Teologerne hedder Ahl al-kalam eller mutakallimum.

Islamisk ortodoksi og samstemmighed hedder Ahl al-Sunna wa al-JamaŒa. Det er en teologi grundlagt af de to imamer Abul Hasan al-AshŒari og Abu Mansur al-Maturidi (853-944). AshŒari-Maturidi teologien definerer derfor Sunni ortodoksien. Det er en teologi skabt i 900-tallet, som lever videre den dag i dag som sunitternes teologi.

Kalam er altså den islamiske teologi. Det er troens doktriner eller trosbekendelser (akida). Kalam definerer troens indhold. Sunni teologerne formulerede disse doktriner for at kunne skelne den sande tro fra forkerte opfattelser. Derfor er det den sunni islamiske ortodoksi. Kalam teologien skal beskytte sunni islam fra kætteri og fornyelse.

Som bekendt holdt Egyptens præsident Abdel Fattah al-Sisi sin nu berømte nytårstale på Al-Azhar universitetet i Kairo den 28. december 2014 med tilstedeværelse af landets højeste islamiske autoriteter fra Awqaf-ministeriet og mange af den muslimske verdens religiøse ledere.

Al-Sisi sagde blandt andet: “Vi skal se kritisk på Koranen. Vi skal se på rammerne og finde en anden gudsforståelse. Hvorfor ikke fokusere på en revolution frem for blot en reformation af islam?”

“Denne tænkning er ansvarlig for skabelse af ængstelse, fare, drab og ødelæggelse rundt om i verden – jeg siger ikke “religion”, men “tænkning”. Denne samling af tekster og ideer, som vi har helliggjort gennem århundreder i en grad, så det at afvige fra dem er blevet næsten umuligt”.

“Det har nået et punkt hvor denne ideologi er fjendtlig over for hele verden. Er det muligt at 1,6 milliard muslimer vil slå verdens 7 milliard  mennesker ihjel, så de kan leve alene? Umuligt! Jeg siger og gentager det igen, vi behøver en religiøs revolution. I, Imamer, er ansvarlige overfor Allah. Den hele verden venter på jeres næste skridt. Vi er nødt til at revolutionere vores religion.”

Al-Sisi talte om, at islam bør revolutioneres, men Ahmed Akkari (f.1978) taler om, at islam trænger til en “rodbehandling”. Denne forståelse af situationen er for så vidt genial, for det er netop islams rødder, der er syge og betændte.

Al-Sisi må jo være klar over, at Koranens og retsskolernes islam er og bliver en ortodoks tradition, hvor religion og politik ikke kan adskilles. Den eneste alternative revolution, som jeg kan se, ville være sufismens spirituelle ateisme, hvor man ikke behøver at henvise til Koranen, Muhammed og sunnaen.

Sheikh Ahmed al-Tayeb fra Al-Azhar opfattes af mange som sunni islams største stemme. Han har mange gange klart udtrykt sit fjendskab over for kristne og har tilmed tilskyndet til mord på dem: “De der ikke tror, kap hovedet af dem”. Hans bog sponsoreret af Al-Azhar siger det lige ud: “Sufier, Shiiter, filosoffer og kristne fortjener at blive dræbt”.

Overalt i verden fordømte muslimske gejstlige den levende dødsbrand af den jordanske pilot, fordi de mente, at det ikke var i overensstemmelse med islam. Selv Al-Azhar udtrykte dyb vrede over denne handling og kaldte ISIS for en “satanisk terrorist gruppe”.

Men Al-Azhars sheikh Ahmed Al-Tayeb udtrykte det mere islamisk. Han sagde, at morderne selv fortjente at blive dræbt, korsfæstet eller have deres lemmer amputeret. I virkeligheden kan man finde alle de ting, som ISIS foretager sig i Al Azhar¹s eget curriculum – selv det at brænde mennesker levende.

Koranens kapitel 5 vers 33 siger: “Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente.”

Som det så ofte er med en hadith, er der også en anden hadith, som modsiger den første med begrundelsen, at disse udsagn blev skrevet af konkurerende fraktioner blandt muslimer. Det er en svag hadith, som ikke har nogen historisk værdi.

ISIS siger på Twitter, at det er tilladt i islam at brænde en vantro til døden. Koranen siger 2:194: “Enhver der angriber dig voldeligt, har du ret til at angribe voldeligt på samme måde, som han angreb dig.” Da den jordanske pilot havde kastet brandbomber på ISIS, havde de ifølge islam lov ret til at brænde ham til døde.

Storimamen af Kaaba moskeen i Mekka Sheikh Khalid al-Gramidi har for nylig sagt, at ISIS, Taliban og andre Daesh militante grupper ikke har noget at gøre med islam. Islam er en religion (deen) karakteriseret af fred, kærlighed og medfølelse. Ja, men kun for rettroende muslimer, hvem de nu så end er?

Han sagde, at de, der mistolker Koranen ved at anvende koraniske vers, som kun gælder for de vantro på andre muslimer er Khwarij. Khwarij var en tidlig muslimsk sekt, der ligesom ISIS, Taliban og al-Qaeda beskyldte andre muslimer for takfir dvs. det at være ikke-troende, og som derfor lovmæssigt fortjener døden.

Den saudiske Wahhabi bevægelse er imidlertid selv blevet betragtet som en moderne udgave af Khawarij af en 1700-tals jurist og lærd fra Hanafi Madhab lovskolen ved navn Ibn Abidin, som havde sine tilhængere i de Centralasiatiske områder.

Wahhabi bevægelsen i Saudi Arabien, som i vor tid bliver kaldt salafisme begyndte for så vidt som en Kharijit-lignende sekt, der betragtede alle andre end medlemmerne af sekten, og det vil sige det meste af ummaen som kafirer eller vantro. Salafismen er blevet vor tids default islam.

Før ISIS opstod var der ingen anden islamisk gruppe, som prædikede en så radikal fundamentalistisk tro baseret på den profetiske model end 1700-tallets saudiske wahhabisme.

Der er stor lighed mellem ISIS og denne særlige militante og puritanske gruppe fra den tidlige islamiske historie. Disse såkaldte kharijiter (egentlig »de som gik ud« ) excellerede lige som ISIS i ekstremt drakoniske straffe og militant dødsforagt. De havde et stærkt ønske om et martyrium og at dø for Allah.

Ordet Khariji er en beskrivelse af de muslimer, der i begyndelsen støttede Alib ibn Abi Talib, som var svigersøn og og fætter til Muhammed, men som senere afviste hans lederskab. De regnes for at have være en meget reaktionær og ekstremistisk gruppe.

Måske var de bare en slags Wahhabi Salafi Takfiri Jihadister, som ISIS nu beskyldes for at være. Dette udtryk bruges i dag for at adskille islam (“fredens religion”) fra den radikale islamisme. Men spørgsmålet er om ikke netop islams rettroende er Wahhabi Salafi Jihadister.

Ordet Khariji stammer fra det arabiske ord khuruj, som betyder oprør. Den etymologiske betydning af ordet er egentlig ²de som spalter sig fra eller adskiller sig². Ifølge den upålidelige muslimske historieskrivling var det den første gruppe, som adskilte sig fra mainstream islam selv før sunni-shia
brudet.

Det påstås også ifølge denne teologiske konstruktion, at de opstod i slutningen af 600-tallet eller begyndelsen af 700-tallet i det sydlige Iraq og betragtes i dag som ekstremister af både sunnier og shiiter. Men den kharijitiske opstand fra 866-896 mod Abbaside kalifatet i Mosul Iraq har mere med historien at gøre og ligner ISIS erobring af netop Mosul i Iraq.

Med hensyn til sharia betragtede kharijiterne Koranen som kilden til retsfilosofien, og de to andre kilder ahadith og ijma (enighed) som underordnede fortolkningsmetoder.

Kharijiterne mener, at enhver muslim kan blive leder af det muslimske samfund, og at enhver muslim har ret til at gøre oprør mod enhver magthaver, som afviger fra koranens islam. Kharijiterne tror på, at en syndig handling (kabira) er det samme som kufr (vantro) og at enhver alvorlig synder skal opfattes som en kafir (en vantro), hvis han ikke angrer.

De mener også, at det ikke er absolut nødvendigt for en kalif at stamme fra Quraysh stammen (Muhammeds stamme). Enhver gudfrygtig muslim som nomineres af andre muslimer kan blive valgt til at være kalif.

Kharijiternes syn på kalifatet medførte, at de afviste lovligheden af Umayyaderne, Aliderne og Abbasiderne. De stod for lighed mellem alle muslimer, kommunal ejerskab af land og en folkevalgt kalif, som kunne afsættes. Ligner det ikke en kummunistisk tankegang?

Den klassiske islamiske lære deler verden op i to stridende halvdele: Den muslimske verden eller “islams hus² (Dar al-Islam), som altid må være i kamp med resten af verden eller “krigens hus” (Dar al-Harb).

Kharijiterne erklærede ligefrem, at de etablerede muslimske territorier, altså “islams hus” alligevel også tilhørte »krigens hus«. Derfor skulle folk emigrere til kharijit-lejrene, hvor den sande islam blev praktiseret. Det er baggrunden for at mange mainstream muslimer i dag ser ISIS som ekstremister à la kharijiterne.

Den traditionelle betydning af jihad i alle fire juridiske skoler i islam: Hanafi, Maliki, Shafii og Hanbali er en offensiv krigshandling for at udbrede islamisk hegemoni overalt i verden.

Uden et kalifat er offensiv jihad ikke mulig at gennemføre. Det at føre krig for at udvide kalifatet er nemlig kaliffens pligt. Kaliffen skal føre Jihad mindst én gang om året. Hvis han lader være, forsynder han sig. Derfor kan Kalif Baghdadi ikke forhandle eller acceptere grænser. Han bliver nødt til at føre krig kontinuerligt ­ ellers fjerner han sig selv fra islam.

Den egyptiske journalist og TV-vært Ibrahim Issa sagde i en video i MEMRI, den 3. februar dét, som hverken islamiske gejstlige, statsledere, politikere, debattører eller meningsdannere har turdet sige: At ISIS finder belæg for deres handlinger i de islamiske tekster. Han sagde:

“Når ISIS udfører sine barbariske handlinger som at afskære hoveder, skære halsen over, brænde en person levende, så siger sheikerne, at det ikke har noget med islam at gøre, at man ikke kan klandre islam for noget. Men når ISIS folk begår massakre, mord, voldtægt og alle disse barbariske forbrydelser, siger de, at de holder sig til shariaen. De siger, at det baserer sig på en bestemt hadith, et bestemt sted i Koranen eller et udsagn af Ibn Taymiyya eller en historisk begivenhed. For at sige sandheden, alt hvad ISIS siger er korrekt.”

“Det burde ikke komme som en overraskelse for nogen. Alle de vidnesbyrd og henvisninger, som ISIS kommer med for at retfærdiggøre dets forbrydelser, dets barbari og dets grusomme, kriminelle og foragtelige vold, kan findes i historiebøgerne, i retslæren og lovene. Alle der siger det modsatte lyver.”

“Når de dræber en person, fordi han er vantro, når de voldtager kvinder, når de dræber fanger og når de slagter og hugger hovedet af folk, så siger de, at profeten Muhammed har sagt det. Og vitterlig profeten har sagt det!”

ISIS handler derfor i fuld overensstemmelse med islamisk lov. Her kommer de afklarende ord fra Al-Azhar Universitetets Shaafi¹i lovskoles Sharia-manual Umdat al-Salik (Den rejsendes tillid) o9.14:

“Når en voksen mand tages til fange, overvejer kaliffen islams og muslimernes interesser og beslutter om den tilfangetagende skal dø, gøres til slave, frigøres uden betaling, løskøbes for penge eller byttes med
løsladelse af en muslim, som er taget til fange af fjenden”.

I værket Al-Ahkam As-Sultaniyyah (Den islamiske regerings love) 4.5 skriver den islamiske jurist Al-Mawardi noget lignende:

“Med hensyn til de tilfangetagende har emiren valget mellem at bruge den bedste af fire mulige handlinger: 1) At dræbe dem ved at skære halsen over på dem. 2) At gøre dem til slaver og anvende loven om slaveri med hensyn til deres salg eller frigivelse. 3) At løskøbe dem for varer eller fanger. 4) At
vise dem velvilje og benåde dem”.

“Den rejsendes tillid” (Umdat al-Salik) er en klassisk sharia-manual, der er godkendt som troværdig af de mest prominente lærde både fra Al-Azhar-universitetet, som har været hovedsædet for sunni retsvidenskab siden 900-tallet og Det internationale Institut for islamisk tænkning, som er en indflydelsesrig tænke-tank for Det muslimske Broderskab.

Ibraham Issa siger videre: “Ingen Al-Azhar gejstlige, som foregiver at være moderate har modet til at indrømme, at disse thing virkelig findes i de islamiske kilder og er moralsk forkastelige. Jeg vil gerne se én eneste Al-Azhar gejstlig i Egypten, som tør sige, at den første kalif Abu Bakr brændte et menneske levende. Han brændte Fuja¹ah al Sulami. Det er en velkendt historie.”

“Var der noget moralsk forkert i, at Abu Bakr brændte ham levende? Vi befinder os i denne onde cirkel, og man kan kun forvente mere barbari, fordi dette barbari er helligt. Dette barbari er svøbt ind i religion. Det er nedsænket i religion. Det er baseret på religion. Jeres mission som gejstlige er at sige, at til trods for at det er en del af vor religion, så er fortolkningen forkert. Fortæl ikke folk, at det ikke har noget at gøre med islam.”

“Har I mod til at fortælle, at muslimerne i Allahs navn invaderede nationer, praktiserede etnisk og kultural udrendsning og gik så langt til at udslette de erobrede landes historie. Tør i sige, at de ændrede sprogene og navnene, tog millioner som slaver og dræbte et ukendt antal uskyldige sjæle bare fordi de tilbad Gud og ikke Allah.”

ISIS er gemmensyret af islam. Problemet er ikke en radikal fortolkning af islam, problemet er troen på Muhammed som det perfekte menneske, fordi han tilstadighed skal efterlignes. ISIS foretager sig intet andet end det Muhammed foretog sig for 1400 år siden.

Andre artikler af Tim Pallis

* Tim Pallis har uddannet sig selv med lidt hjælp af japanske zen mestre. Han har skrevet et par bøger om zen buddhisme og mange artikler i ind og udenlandske tidsskrifter. I mere end 30 år var han ansat på Det kgl. Bibliotek og var medstifter af Zen Buddhistisk Forening. Han var i bestyrelsen af Dansk Japansk Selskab og medlem af Buddhistisk Forums tidsskriftudvalg. I 1970 traf han sin japanske kone på verdensudstillingen i Osaka. Siden har han jævnligt haft sin gang i Japan og har boet i Kyoto det meste af tiden. Tim Pallis har praktiseret zen i flere forskellige templer og gør det stadig. Han er ikke en zen lærer i traditionel forstand, men forsøger gennem sit forfatterskab og som foredragsholder at formidle en introduktion til zen, zen æstetik og sammenlignende mystik.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Søren Ferling
Søren Ferling
7 years ago

Tak til Tim for de gode baggrundsartikler.

machiavelli
machiavelli
7 years ago

Tak til Tim Pallis for en grundig gennemgang af den syge religion. Det er rart at vide noget om den religion, der snart vil erobre Europa.

Armadillo
Armadillo
7 years ago
Reply to  machiavelli

Islam kommer IKKE til at erobre Europa, derimod kommer Islam til at skabe så store spændinger i Europa, at det meget vel kan nærme sig borgerkrigslignende tilstande, noget der selvfølgelig vil komme til at præge Europa på en måde vi ikke har set i 70 år.
Jeg skal ikke spå her og nu om hvad der vil ske,eller hvordan det kommer forløbe, bare sige at vi er de fleste og det bliver ikke tilladt for børn.

machiavelli
machiavelli
7 years ago
Reply to  Armadillo

Ja det var også det jeg mente.

Armadillo
Armadillo
7 years ago
Reply to  machiavelli

Det bliver vel for dig at grave op ‘Finngøppen’ og for mig at montere jagtspidser på pilene så man ikke står med bukserne helt nede når alle månetroende vil udråbe kalifatet i norden.

Lawrence
Lawrence
7 years ago

Med al respekt for Tim Pallis som er både interessant og vidende: hvorfor skal vi bruge så meget energi på hvad islam er og hvad det ikke er? Vi ved allerede hvad det er: Skidt for os og vores børn. Så i stedet for at brænde oceaner af vigtig tid af på teologiske analyser, burde vi så ikke hellere være optaget af at undersøge hvordan vi får fjernet problemet? Hvordan vi får startet repatrieringen, og altså får ændret de europæiske folks vægelsind? Hvordan bygger man en bevægelse? Hvordan markedsfører man idéer? Hvordan skaber man revolutioner? Guerilla markedsføring? Hvordan inverterer man… Read more »

Olav Ødegaard
Olav Ødegaard
7 years ago
Reply to  snaphanen

Så heter det også: “Kjenn din fiende”.
Men jeg tror mange er åpne for både òg.
I tillegg spørs det om ikke nettopp det å lære islam å kjenne rekruterer motstand.
(de som ikke ser problemet denne ideologi utgjør, er ukjent med den, blant våre egne)

Lawrence
Lawrence
7 years ago
Reply to  snaphanen

De ved det givetvis ikke på den måde som Tim Pallis, du og ganske mange læsere af din blog efterhånden gør, men de ved det på den anden måde, den måde hvorpå de også ved at en tiger er farlig uden at behøve en afhandling om det. Du havde et indlæg med et interview med Enoch Powell hvor han blev spurgt om det samme for 30 år siden, om de andre politikere ikke så de samme faresignaler som han gjorde. Og jeg tror du gav ham ret i hans svar som var at, jo, de så det samme, men de… Read more »

9
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x