24
aug
Seneste opdatering: 25/8-16 kl. 0151
16 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Tim Pallis

tim-pallis-1Der har ikke været nogen demonstration som protest mod mordet på fader Jacques Hamel, ­ ingen har sagt at “vi er alle katolikker.” Selv Pave Francis stod bare stille og sagde, at morderne var ude efter penge. Ingen i Vaticanet brugte ordet Islam. Europas medier og politikere gentager endnu engang, at der er tale om en efterretningsfejl. Det er et figenblad, så man undgår, at nævne Islam og dens projekt om erobring af Europa.

Men det er absolut nødvendigt at forstå, hvad der foregår i islams politisk-religiøse verden for ikke at blive taget på sengekanten en skønne dag. Vi ved ikke meget om de projekter, som islams ledere har udtænkt allerede for mange år siden for at udbrede deres religion i Vesten.

Det mislykkede militærkup i Tyrkiet vil måske skaffe den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan (f.1954) ubegrænset magt i Tyrkiet. Det er det han vil for at kunne indføre sine neo-ottomanske visioner i Eurabia.

Hans beskyldninger mod imamen Fethullah Gülen, som er flygtning i USA, kan måske have noget på sig. Mange tyrkere mener, at Gülens plan var at komme tilbage til Tyrkiet som en slags Ayatollah Khomeini. Men han er ikke Shia muslim. Der er en delikat strid mellem Erdogan og Gülen. Erdogan var tidligere tilhænger af Gülen, men det er han ikke mere.

Gülen er en meget lærd islamisk tænker med en meget omfangsrig produktion af sufi inspirerede filosofiske skrifter. Han betragter ikke sig selv som sufi mystiker, og han tilhører ikke en bestemt sufi orden, skønt han engang var inspireret af Nasbandiyya ordenen. Men hans definitioner af sufi mystikens begreber er usædvanlig klare.

Gülen tilhører Hanifa lovskolens sharia islam dvs. at han opfatter Koranen og Sunnaen som grundlaget for sin sufi spiritualitet. Det betyder, at man kan betragte ham som en såkaldt ædru sufi islamist. Det har jeg skrevet om tidligere her på Snaphanen. Jeg synes, at han er en så betydelig islamisk tænker, at man godt kan se på ham som en slags moderne al-Ghazzali.

Erdogan var tidligere elev af den tyrkiske politiker, ingeniør og akademiker Necmettin Erbakan (1926-2011), som i 1996/97 var Tyrkiets statsminister. Han er mest kendt for af være grundlægger af Milli Görus organisationen, som er Tyrkiets Muslimske Broderskab.

Erdogans har nære ideologiske bånd til Det Muslimske Broderskab, der er en verdenomfattende og meget indflydelsesrig islamistisk organisation. Broderskabet står også stærkt blandt Europas muslimer. Erdogans har tætte relationer til Det Muslimske Broderskab i Egypten, til Hamas og til en række af de bevæbnede islamistiske grupper i Syrien.

Han har for nylig ved en demonstration i Ankara strakt hånden i vejret og vist De muslimske Brødres tegn, som er fire fingre og en bøjet tommelfinger ind mod håndfladen. Han viser mere og mere, at han betragter sig selv som Det muslimske Broderskabs politiske fører.

Det muslimske Broderskab blev grundlagt in 1928 af ægypteren Hasan al-Banna (1906-1949) som en reaktion på Kemal Attatürks (1881-1938) afskaffelse af det ottomanske kalifat i 1923. Det var en følge af en ny lov om adskillelse af religion og stat i Tyrkiet. I et kalifat såvel som i islam er politik og religion selvfølgelig en udelelig enhed.

Det muslimske Broderskabs motto er: Allah er vort formål. Profeten er vor leder. Koranen er vor lov. Jihad er vor vej. At dø på vejen til Allah er vort højeste håb.

New York Citys tidligere borgmester Rudy Giuliani, som nu er en af Donald Trumps tro støtter med udsigt til at blive direktør for Homeland Security har for nylig sagt, at følgende islamiske organisationer i Amerika CAIR, ISNA, ICNA, NAIT, MSA, OG MAS alle er aktive grupper i Det muslimske Broderskab.

Det karakteristiske ved dem er en meget aggressiv fremtidsvision, som er nedfældet i et memorandum fra 1991 om Broderskabets generelle strategiske mål. Det er formuleret af Mohammed Akram al-Adlouni og lyder sådan:

Det muslimske Broderskab må forstå, at deres arbejde i Amerika er en slags storstilet Jihad for at eliminere og ødelægge den vestlige civilisation indefra og sabotere dens elendige hus med de troendes hænder, således at det tilintetgøres og Allahs religion bliver sejrherre over alle andre religioner.

Det er broderskabets langsigtede mål at erobre Vesten og verden med en kulturel invasion. I 2001 to måneder efter 9/11 fandt de svejtsiske myndigheder i forbindelse med en razzia et document kaldet Projektet. Razziaen var rettet mod Al-Taqwa Banken i Luganos direktør Youssef Nada på opfordring af USA for at optrævle eventuel hvidvask og terror finansiering.

Fundet blev holdt hemmeligt i nogle år, men i 2005 udgav den svejtsiske Le Temps journalist Sylvain Besson en bog med titlen: La conquete de lOccident: Le projet secret des Islamistes, Paris, Seuil. Projektethandler om Det muslimske Broderskabs totalitære ideologi om infiltration i de europæiske samfund.

Det omfatter en 14 sider lang usigneret plan skrevet på arabisk dateret 1.december, 1982. Indholdet er en strategi om etablering af en islamisk regering her på jorden formuleret af Broderskabets islamiske forskere.

Helle Merete Brix har i sin udmærkede bog Mod Mørket. Det Muslimske Broderskab i Europa, Trykkefrihedsselskabets Bibliotek 2008 omtalt “Projektet” dog uden at komme nærmere ind på detaljerne i indholdet. På siderne 42-44 har hun et grundigt afsnit om Al-Takwa banken og Ramadan-familien.

Projektets islamiske retorik er en meget fleksibel, flersidig, langsigtet fremgangsmåde til en kulturel invasion af Vesten. Den indeholder brugen af flere forskellige taktiker som emigration, infiltration, overvågning, propaganda, protest, komediespil, politisk legitimation og terrorisme. Man man roligt kalde det for en masterplan, som i de senere år har haft meget stor succes.

Det følgende er en liste over den taktik og de tekniske anbefalinger, som Projektet har formuleret:

Opret netværk og koordinerede aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer.

Undgå åbne alliancer med kendte terrorist organisationer og enkeltpersoner for at give udtryk for moderation.

Infiltrer og overtag eksisterende muslimske organisationer for at omorganisere dem hen mod Det muslimske Broderskabs kollektive mål.

Brug bluff for at maskere de islamiske aktioners mål, når bare det ikke strider mod sharia lovene.

Undgå sociale konflikter med vesterlændinge lokalt, nationalt og globalt, som kan skade den langsigtede evne til at udbrede den islamiske autoritet i Vesten eller provokere en voldsom reaktion mod muslimer.

Etabler finansielle netværk for at skaffe bidrag til Vestens konvertering, iberegnet støtte til fuldtids administratorer og arbejdere.

Udfør overvågning, fremskaf data, og etabler samlinger af akkumulerede data.

Opret et vagthunde system for at kontrollere vestlige medier for at advare muslimer om internationale sammensværgelser mod dem.

Kultiver et islamisk intellektuelt fællesskab, indbefattet etablering af tænke-tanke og juridiste grupper, og publiser akademiske studier for at legitimere islamiske standpunkter og nedskriv de islamiske bevægelsers historie.

Udform en omfattende 100-års plan for at fremme den islamiske ideologi overalt i verden.

Afbalancer internationale hensigter med lokal fleksibilitet.

Byg omfattende sociale netværk af skoler, hospitaler og godgørede organisationer viet til islamiske idealer, således at kontakten mellem muslimske bevægelser i Vesten kan fortsætte.

Engager ideologisk forpligtede muslimer i demokratisk-valgte institutioner på alle niveauer i Vesten, indbefattet regering, NGO¹er, private organisationer og fagforeninger.

Brug eksisterende vesterlandske institutioner som redskab indtil de konverterer og kommer i islams tjeneste.

Lav udkast til islamisk statsforvaltning, love og politik for eventuel senere implementering.

Undgå konflikt indenfor islamiske institutioner på alle planer og udvikl konflikt nedbrydnings processer.

Instituer alliancer med vesterlandske progressive organisationer, som deler lignende mål.

Skab autonome sikkerheds-styrker for at beskytte muslimer i Vesten.

Inspirer til herredømme og fasthold muslimer, som bor i Vesten, i en sindsstemning af Jihad.

Støt Jihad bevægelser overalt i den muslimske verden ved prædiken, propaganda, personlige bidrag og teknisk og operationel støtte.

Gør palæstina sagen til en global nøgle sag for muslimer.

Arbejd på en total befrielse af Palæstina fra Israel og skabelsen af en islamisk stat som hovedprincip i planen for global islamisk dominans.

Anspor til et stadig felttog som incitament til muslimers had mod jøder og  afvis enhver diskussion om forsoning eller sameksistens med dem.

Skab aktive terrorceller i Palæstina.

Forbind terrorist aktiviteter i Palestina med den globale terror bevægelse.

Indsaml tilstrækkelig med bidrag til i ubestemt tid at sikre og støtte Jihad overalt i verden.

Denne liste er oversat fra Patrick Pooles artikel The Musim Brotherhood Project 11 May 2006.

Andre artikler af Tim Pallis på Snaphanen

* Tim Pallis har uddannet sig selv med lidt hjælp af japanske zen mestre. Han har skrevet et par bøger om zen buddhisme og mange artikler i ind og udenlandske tidsskrifter. I mere end 30 år var han ansat på Det kgl. Bibliotek og var medstifter af Zen Buddhistisk Forening. Han var i bestyrelsen af Dansk Japansk Selskab og medlem af Buddhistisk Forums tidsskriftudvalg. I 1970 traf han sin japanske kone på verdensudstillingen i Osaka. Siden har han jævnligt haft sin gang i Japan og har boet i Kyoto det meste af tiden. Tim Pallis har praktiseret zen i flere forskellige templer og gør det stadig. Han er ikke en zen lærer i traditionel forstand, men forsøger gennem sit forfatterskab og som foredragsholder at formidle en introduktion til zen, zen æstetik og sammenlignende mystik.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

16 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
jacques_dbiann
jacques_dbiann
6 years ago

Em moderne Al Ghazali?!?? Det må være en fejl…

https://www.youtube.com/watch?v=fDAT98eEN5Q

Tim Pallis
Tim Pallis
6 years ago
Reply to  jacques_dbiann

Jeg er slet ikke enig med Neil Degrasse Tysons hurtige og overfladiske analyse. Men der er noget om det. Det har jeg skrevet om i Åbent brev til Naser Khader her på Snaphanen. Det var ikke al-Ghazzali (d.1111) der slagtede Den Gyldne Tidsalder. Det var allerede sket i 800 tallet efter at Mutaziliterne var smidt på porten. Det var da Abu Hasan al-Ash’ari (873-935) indtog scenen. Al-Ghazzali fulgte hans teologi til punkt og prikke. Det var tiden for Hanbalismens strenge sharia-jura og asharismens teologi, som i slutningen af 800-tallet og begyndelsen af 900 lukkede porten til enhver fornyelse og fornuft… Read more »

Charles Nielsen
Charles Nielsen
6 years ago

EEN der SKAL ses.
Ikke bør men SKAL.
https://vimeo.com/179235598

Al vidre snak overflødig. Vi skal til vaflerne.

Verden_er_gal.
Verden_er_gal.
6 years ago

Jeg advarer mot noen sterke scener i videoen.
De har i all sin brutalitet et lite poeng: vi i vesten burde ikke blandet oss inn, vi burde latt dem drepe hverandre der de er i stedet. Men de hadde nok kommet hit for å overta våre land uansett, det er jo det de planlegger.

Charles Nielsen
Charles Nielsen
6 years ago
Reply to  snaphanen

Tryk på det blå, så kommer den. !! 🙂

Charles Nielsen
Charles Nielsen
6 years ago

Tryk på det blå, så kommer den. !! 🙂

invernes
invernes
6 years ago

Politikerne i Vest Europa og i USA kan da ikke være totalt åndssvake ? de må jo vite om disse planer som broderskabet har ? merkelig i Øst Europa er politikerne fullstendig klar over dette, og de beskytter sine land og folk.

T. Snorrason
T. Snorrason
6 years ago
Reply to  invernes

Selvfølgelig ved vesteuropæiske politikere og efterretningsvæsner, hvad der foregår. Problemet er at det er USA, der står bag islamiseringen. USA stod bag det såkaldte islamiske forår i Tunis, Mubaraks fald, Gadafis fald og borgerkrigen i Syrien. Chefen for CIA er muslim, hvilket siger ikke så lidt. Merkelplanen er udarbejdet af USA via Soros, antageligvis et dække for CIA. Islamiseringen af Europa er også USA, man startede med oprettelsen af Bosnien. Clintons og Obama har været med hele vejen, men det startede vist allerede med Busch. Merkels kovending fra at erklære multikulti totalt fejlslagen til at invitere 1,5 millioner 2syriske” flygtninge… Read more »

GHjo
GHjo
6 years ago

Men Europas politiske “ledere” forstår ikkke/vil ikke forstå islam og hvilken fare for vår sivilisasjon denne djevelske ideologi representerer.

Peter Zichau
Peter Zichau
6 years ago

Deres eneste problem er at de er opdaget. Og vi kommer aldrig til at gi’ deres syge ideologi så meget som en lillefinger. Nogen af os er bare lidt længe om at vågne.

Verden_er_gal.
Verden_er_gal.
6 years ago
Reply to  Peter Zichau

Vi er ikke mange nok som har oppdaget dem. Og de har allerede tatt minst en finger.

Verden_er_gal.
Verden_er_gal.
6 years ago
Reply to  snaphanen

18%! Det er i så fall gledelig nytt. Slik går det når problemene oppleves på kroppen og jungeltelegrafen går.

sussebassa
sussebassa
6 years ago
Reply to  snaphanen

Helt nydelig…

16
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x