6
jan
Seneste opdatering: 7/1-17 kl. 1250
29 kommentarer - Tryk for at kommentere!

15822693_1660577667568764_8164556015257267851_n

Av Stefan Fahlander

Fem unga män som är medborgare i Afghanistan har hösten 2016 begått en grov våldtäkt på ett barn i Uppsala. Brottsoffret får troligen livslånga men av det inträffade. Gärningsmännen får med tanke på brottet mycket milda straff och får dessutom stanna kvar i Sverige efter att dessa har avtjänats.

Detta har hänt

Den 24e oktober 2016 begås i Uppsala en våldtäkt på ett barn under bestialiska och våldsamma former. Brottsoffret luras iväg till en undanskymd plats och övermannas där av gärningsmännen. Därefter misshandlas och hotas han med bl.a. kniv och samtliga fem gärningsmän våldför sig på honom genom analt samlag. Övergreppen filmas dessutom av gärningsmännen för att ”ha som minne” (citat ur domen). Efter avslutat övergrepp hotas brottsoffret med diverse repressalier om han berättar om det inträffade. Brottsoffret kommer sannolikt att få livslånga, såväl fysiska som psykiska, men av det inträffade.

Vilka är gärningsmännen?

Samtliga fem gärningsmän är medborgare i Afghanistan och är sannolikt s.k. ensamkommande flyktingbarn eller nyanlända. Ingen av gärningsmännen tycks ha någon direkt anknytning till Sverige annat än att de för tillfället befinner sig här. Samtliga har uppgivit sin ålder till strax under 18 år, d.v.s. klassificeras i Sverige som barn. Hur gamla de egentligen är är det väl ingen förutom de själva som vet. I de kretsar där dessa unga män rör sig verkar det dock vara allmänt känt att man genom att utge sig för att vara barn, d.v.s. under 18 år kan få en positiv särbehandling samt diverse förmåner. Det svenska samhället tycks idag sakna vilja och/eller möjlighet att utreda ålder i samband med rättsprocesser eller i andra fall där ålder kan ha betydelse för diverse avgöranden.

Domen i Uppsala tingsrätt

Den 161230 har Uppsala tingsrätt meddelat domarna. Samtliga fem tilltalade döms för grov våldtäkt. Vissa av dem döms dessutom för ytterligare brott som skett i samband med våldtäkterna, bl.a. grov misshandel, narkotikabrott och barnpornografibrott. Eftersom de tilltalade påstår sig vara barn, vilket domstolen inte sett sig ha möjlighet att bestrida blir domarna mycket milda och enbart en bråkdel av vad som hade tilldömts om det handlat om vuxna gärningsmän. Straffen som av många skulle beskrivas som betald semester är naturligtvis stötande för det allmänna rättsmedvetandet. Samtliga döms till sluten ungdomsvård på lite över 1 år. Att de sedan inte blir utvisade, utan får vara kvar i Sverige efter avtjänade straff är om möjligt ännu mera stötande.

Hur har domstolen resonerat?

Allt fler börjar anse att svenska domstolar ofta dömer politiskt korrekt, vilket brukar innebära mycket milda domar där gärningsmännens intressen och välfärd ligger i fokus. Domar som därför många gånger är direkt stötande för det allmänna rättsmedvetandet. Även i detta fall kan man naturligtvis fråga sig i vilken utsträckning domstolen varit politiskt korrekt och i vilken utsträckning den försökt utnyttja möjligheterna till att döma till så hårda straff som möjligt. Domstolens möjligheter till seriös straffutmätning begränsas i fall då de tilltalade påstår sig vara barn, men även i sådana fall brukar det nästan alltid vara möjligt att döma i en skala från milt till strängt. Det som däremot, vad jag skulle vilja påstå, är en direkt rättsskandal är att domstolen inte bifallit åklagarens yrkande på utvisning efter avtjänade straff. Detta hade varit fullt möjligt, men domstolen har alltså valt att låta de fem gärningsmännen stanna kvar i Sverige efter avtjänade straff.

Var domstolen enig?

Vare sig domaren, eller någon av de 3 nämndemännen har enligt den offentliga domen anmält avvikande mening vilket inneburit att domstolen varit enig om samtliga beslut. D.v.s. såväl domare som de 3 nämndemännen har ställt sig bakom de mycket milda straffen, samt bakom beslutet att gärningsmännen får stanna kvar i Sverige efter avtjänade straff.

Vilka partier kom nämndemän och domare från ?

Nämndemännen i rättegången var:

– Bernt Sahlberg, Centerpartiet

– Kurt Troell, Moderaterna

– Anneli Johansson, Lokala partiet i Heby

Carina Asplin som var domare i målet, har ingen allmänt känd partitillhörighet. Eftersom nämndemännen som dömer är utsedda av politiska parter kan man absolut påstå att partierna har ett ansvar. De personer som utses till nämndemän bör rimligen dela och följa respektive partis s.k. värdegrund. I detta fall tolkar jag det som att bl.a. Centerpartiets och Moderaternas värdegrunder innebär att brottslingar av denna typ skall få milda straff och därefter få stanna i Sverige efter avtjänade straff. Annars borde deras nämndemän har reserverat sig mot åtminstone denna del av domen. Jag hoppas att dessa nämndemän ges möjlighet att, i svensk media, offentligt förklara och försvara sina ståndpunkter.

Är domstolar politiska ?

Nej, men visst handlar det många gånger om domar i politiskt korrekt anda. Den politiskt korrekta andan tycks vara att stor hänsyn skall tagas till gärningsmännen och deras intressen. Hänsyn till brottsoffret och svenska folkets intressen verkar dock ofta vara mindre viktig. Alla aktörer i en domstol har egna privata politiska åsikter. Det gäller naturligtvis även de som direkt beslutar om själva domen, d.v.s. domare och nämndemän. Att tro något annat än att dessa personers privata åsikter kan påverka domar är naturligtvis naivt.

Juridik är ingen exakt vetenskap

Olika personer och olika domstolar kan döma på olika sätt. Exakt samma fall kan dömas på olika sätt beroende på hur domstolen väljer att värdera fakta i målet och hur domstolen väljer att ta hänsyn till den flexibilitet som lagstiftningen ger utrymme för. Jag vill dock påstå att dagens, för det allmänna rättsmedvetandet, ofta stötande rättstillämpning i allt väsentligt beror på en feg, ryggradslös och politiskt korrekt juristkår. Visst måste lagstiftningen skärpas, men jag tror att det viktigaste ändå är att vi gör något åt vår fega juristkår. Att nämndemännen också tycks vara fega, ryggradslösa och politiskt korrekta beror förmodligen på att juristkåren är ett dåliga föredöme samt på påtryckningar från politiskt korrekta kretsa.

Kopia på domen

Domen är en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Den kan beställas från domstolen eller hämtas direkt på nedanstående länk http://www.medborgarrevision.se/90-dok/uppsalatr-b5953-16-161230.pdf (alla är afghanske medborgere)

Flygblad för utskrift

Ett pdf-dokument med en förkortad version av denna artiklar kan du hämta här:

http://www.medborgarrevision.se/90-dok/uppsaladomen-1a4.pdf

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Anna Svensson
5 years ago

Detta är så vedervärdigt att man inte ens orkar läsa det.

Eva på Södermalm
Eva på Södermalm
5 years ago

Är det globalistkapitalisternas ISIS-soldater som sätter eld på bilarna och husen i Sverige? Vad gör den i Sverige osynliga svenska regeringen, vars statsminister slår sig för bröstet utomlands och utropar Sverige till världens humanitära stormakt med den första feministiska regeringen? Vem kan lita på en tyst alternativt lögnaktig regering när hela Sverige brinner och människorna våldtas? Vilken mardröm att dö i eldslågorna! Regeringen Reinfeldt och regeringen Löfven har blod på sina händer. Från Avpixlat: “Bilbränder i Malmö, sprängattentat i Staffanstorp”: http://avpixlat.info/2017/01/07/bilbrander-i-malmo-sprangattentat-i-staffanstorp/ “Flera fordonsbränder i Stockholmsområdet”: http://avpixlat.info/2017/01/05/flera-fordonsbrander-i-stockholmsomradet/ “20 000 lastpallar förstördes i anlagd jättebrand”: http://avpixlat.info/2017/01/05/20-000-lastpallar-forstordes-i-anlagd-jattebrand/ “Storbrand i Umeå och brand på… Read more »

Marit
Marit
5 years ago

På FNs liste over verdens farligste land å leve i for jenter og kvinner, kommer Afghanistan på 2. plass, etter Kongo. Pakistan er på 3.plass. Veldig smart, da, å importere millioner av potensielle kvinneovergripere/torturister

til tillitsbaserte samfunn som de skandinaviske.
Når skal de ansvarlige for denne galskapen stilles for en domstol/tribunal ?
Den norske kongen sa i en tale sist sommer bl.a. at “nordmenn har innvandret fra Afghanistan.”
Mannen trenger nye taleskrivere. Eller en mentalundersøkelse.

Svartnebb
Svartnebb
5 years ago
Reply to  Marit

Sånn blir folk når de blir bitt av PKsyndromet.
Slangen som er omtalt i første mosebok.
Opphavet til alle løgnene og alle bedragere.
De blir feige og sleipe som slanger.

Brandmand for Bidermeyer
Brandmand for Bidermeyer
5 years ago

Berlinske nafris skyder nytåret ind med pistoler og nytårsraketter …

https://www.facebook.com/vicede/videos/728312770659665/

Marit
Marit
5 years ago

Hva er “nafris” ?

Brandmand for Bidermeyer
Brandmand for Bidermeyer
5 years ago
Reply to  Marit

“Nafri” er tyske myndigheders forkortelse for nordaferikaner, men det kan vi fint erobre som synonym til perker eller tysk kanacke (fra en ubetydelig stillehavsø)

Marit
Marit
5 years ago

Takk for opplysningen Brandmand !

Eva på Södermalm
Eva på Södermalm
5 years ago

Domen är en stor skam. Invandrare som begår brott ska naturligtvis utvisas. Det är ett ofog med politiker som nämndemän.

invandrare1957
invandrare1957
5 years ago

Borde vara som i USA att det är en samhällsplikt att ställa upp som nämndeman. Så någonting är bättre ovher there.

Eva på Södermalm
Eva på Södermalm
5 years ago
Reply to  invandrare1957

Jag anser att systemet med nämndemän ska bort. Enbart jurister ska döma. Det är dock viktigt att juristerna är objektiva och inte politikernas redskap. Det senare förefaller dessvärre vara fallet i Sverige.

invandrare1957
invandrare1957
5 years ago

För en gångs skull säger jag emot dig. Varför jag vill ha en medborgarplikt är för att visa medborgarna att man tar ansvar för samhället det är viktigt inte att en överhet gör det. Som Sverige är nu så kan vi inte påverka på något sätt vi måste det för att ta tillbaka stoltheten för samhället. Tror dom får samma lön som på jobbet i USA när dom gör sin plikt och det med stolthet.

Eva på Södermalm
Eva på Södermalm
5 years ago
Reply to  invandrare1957

Vilka medborgare väljs ut att bli nämndemän? De som är lojala mot makten?

invandrare1957
invandrare1957
5 years ago

Ger mig på sätt o vis med det svaret. Det är lite försent för det. Utan det skulle man haft för svenska medborgare och inom en viss tidsperiod ska alla ha gjort sin plikt som lagman. Det är det som är tanken få in folkets straff det som människorna i samhället ser som lägligt straff inte som nu när straffen blir politik för det är ju det de är. Var bekant med en nämndeman på åttiotalet och vi diskuterade ofta vilket straff man skulle få. och det var ju så förbannat tillkrånglat man skulle se det ur olika synvinklar jag… Read more »

samuelafugglas
samuelafugglas
5 years ago

Att inga svenska politiker råkar ut för olyckor är obegripligt. Vi lever i ett totalt laglöst land!

invandrare1957
invandrare1957
5 years ago
Reply to  samuelafugglas

Varför tror du att dom fjäskar för invandrarna. Just för att inte råka ut för olyckor. Men dom är rädda för vad dom har ställt till med. Svenskarna är ju totalt ofarliga.

Marit
Marit
5 years ago
Reply to  samuelafugglas

Politikerne har livvakter og pansrede biler.

buscador
buscador
5 years ago

Den här åldersindelningen för ansvar bör splittas upp än mer. Under 18 år är man barn i allt rättsligt.
Rösträtten bör åter höjas till 21 år om man ser till emperi de senare åren, sexuell kapacitet har de flesta pojkar vid 13 års ålder och vid 15 år är man medveten om sina brottsliga handlingar i övriga fall.
Detta mesande med kriminella har endast som avsikt att splittra vår svenska gemenskap.
Liberalismen är den gyllene porten till totalitarismen.

sussebassa
sussebassa
5 years ago
Reply to  buscador

Det største problemet er at Løfven ikke er villig til å bruke bedre metoder for aldersbedømme disse skjeggbarn..sier seg være 15 17 år, men er 20-25 år sikkert..en metode både Norge og Finland bruker med ypperlig resultat..
Han er så redd for å bli kalt rasist då, og tape deres stemmer…tross
Valet i 2018 har han egentlig tapt redan..

Marit
Marit
5 years ago
Reply to  sussebassa

Tidligere har tannleger og leger i Norge undersøkt og fastsatt skjeggbarnas alder. Ved tannudersøkelser og håndrotsundersøkelser. Nå vil legene nekte å teste. For at flere skal få bli trygdesnyltere og undomskriminelle med opphold her.

invandrare1957
invandrare1957
5 years ago

Skulle vara väldigt intressant att fråga dom i domstolen vad dom röstar på. Skulle tro att 75% är vänstervridna. Men Sverige år 2016 eller 2017 så är till och med moderater vänstervridna. Sen det farligaste av allt är dom politiskt tillsatta nämndemännen. För några år sedan var debatten hög att Sverigedemokrater var farliga som nämndemän. Tror tvärtom jag hade vi haft SD som nämndemän då hade dom fått hårdare straff. Men en politiskt tillsatt invandrare som nämndeman är nog det farligaste som finns för oss svenskar. Så man kan lugnt säga att svenskt rättsväsende är korrupt. För man ger väl… Read more »

Demokraten
Demokraten
5 years ago

Umiddelbart strider det mod enhver retfærdighedsfølelse at de ikke skal ud. Men i Sverige har man det grundlæggende syn, at alle har lige ret til at bo i Sverige og til at blive behandlet som svenskere. Da man ikke udviser svenskere for kriminalitet, skal man heller ikke udvise andre. Det er egentlig ret simpelt, men det er ikke sikkert at man syntes at det er retfærdigt.

Chingachgook Jensen
Chingachgook Jensen
5 years ago
Reply to  Demokraten

Svenskerne drukner og du beskriver vandet.

sussebassa
sussebassa
5 years ago

Oih da, var har jag hørt denne uttalelsen før…Jack Nikolsson i …Den lyse siden..men veldig bra da..en av mine yndlingsfilmer.

Demokraten
Demokraten
5 years ago
Reply to  snaphanen

Jeg forsøger bare at forklare hvordan svenskerne ser det. Hvis man ikke ser det i svenskernes perspektiv kan det godt virke som at svenskere er ligeglade med deres land og deres medborgere. Men hvis man ser præmissen, nemlig at alle er ‘svenskere’ uanset hvor de kommer fra og hvorfor, så har Sverige ikke problemer med udlændinge, men i stedet en række interne problemer, der kan tilskrives individers adfærd. ‘Svenskerne’ er i denne forståelse lig flertallet af vælgerne, der har valgt de politikkere, der definerer hvordan den svenske situation skal forstås. I Danmark er der ikke flertal for den svenske forståelse,… Read more »

invernes
invernes
5 years ago

Hur ruttet är det svenska rättssamhället? vel for meg virker det som om makter og myndigheter i Sverige er ravende sinnssyke.

sussebassa
sussebassa
5 years ago

Jag har mine blogger og alt siter jag leser varje dag…inf. iforb med jobb..
Varje dag står det om alla dessa skjeggbarn som voldtar, mishandler sterkt unge svensker..vara seg jenter eller pojker..många mishandlat for livet…det står ingenting om i pkmedia…såklart.
Et rettssystem bare igjenspeiler regjeringers politikk, og i Sverige er det phil råttent..Båda…

Tor Arne
Tor Arne
5 years ago
Reply to  sussebassa

Dom är då gulliga dom här barnen:

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vastervik/-det-har-varit-en-jatteutmaning–20170102/

Men att kalla dom en utmaning tyckar jag är lite empatisk.

29
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x