22
jan
Seneste opdatering: 22/1-18 kl. 0656
22 kommentarer - Tryk for at kommentere!

sikrer EU fred i Europa?

Af Torben Snarup Hansen

“Global” er nutidens buzz word. Globalisme er en holdning eller en diffus målsætning blandt multikultidyrkere – eksempelvis akademikere, journalister og “venligboere” (kun få politifolk og sygeplejersker). I EU-kommissionens aktiviteter er globalisme alfa og omega. Det samme gælder FN og andre mellemnationale instanser, der domineres af ikke-vestlige regeringer.

EU-kommissærerne stræber efter at afskaffe grænserne, opløse Europas nationalstater og udskifte de oprindelige beboere med velfærdsimmigranter fra Afrika og en stribe syd- og vestasiatiske lande med islamisk dominans. På det seneste sender kommissærerne meldinger om opbremsning eller lignende forholdsregler mod tilstrømningen af de utallige forkerte asylsøgere. Det samme gør tyske, svenske og danske politikere af og til. Men det er kun på skrømt. Som Charles Maurice de Talleyrand – skarpsindig fransk minister og diplomat (1754-1838) – formulerede det, bruger mennesker “sproget for at skjule deres tanker!” I øvrigt presser kommissionen samtidig nationalstaterne til at modtage flere “flygtninge”.

I 1970’erne ville alt dette have lydt som utænkeligt pjat. Her og nu er det blodig alvor, og efter terroraktionen mod Twin Towers d. 11. september 2001 advarede en iransk flygtning en gruppe danskere: “I aner ikke, hvad I er oppe imod!” Det ser ud til, at den danske regering stadig ikke fatter, hvad der foregår.

Ved EU-kommissionens, hvad der sker uden for kontoret? Sandsynliigvis ikke, men nationalstaternes vælgere har ikke ansat de pågældende beslutningstagere og kan ikke fyre dem. De er hævet over demokratiet og fungerer, som om de var imperialistiske kejsere. I praksis stilles kommissærerne ikke til regnskab overfor de europæiske befolkninger. Gennem årtier har de pustet sig op til et tyrannisk regime, der åbner porten for millioner af forkerte – deriblandt mange kriminelle – immigranter, og de oversvømmer Europa med et utal af forordninger, forbud og befalinger om stort og småt (det skal så tilføjes, at lobbyister hele tiden presser på for at specificere nye regler).

Kommissionens billede af en nær fremtid blev fremvist af næstformanden Frans Timmermans (hollandsk venstrefløjspolitiker). I 2016 meddelte han, at alle verdens regeringer enten tilvejebringer diversity – “mangfoldighed”, eller bliver kastet ud i en krig. EU’s officielle mål – fred og samarbejde – er kun floskler og pynt. Diversity er koden for islam, og i det omfang denne tilstand indføres bliver konsekvensen alt andet end mangfoldighed. I dag er det krystalklart, at resultatet bliver sharia, jihad, hærværk og gadekampe som det foregik omkring årsskiftet 2017 / 2018 midt i Bruxelles.

“Seid umschlungen Millonen …”

Forfatteren Friedrich Schiller skrev i sin ungdom et digt om Freude, schöne Götterfunke …. Det blev senere ophøjet til “unionens” slagsang med musik af Beethoven. I sidste sats af hans niende symfoni jubler koret om en utopi med universelt sammenhold og venskab mellem alle mennesker. Schiller og Beethoven reviderede ganske vist senere deres globale, grænseløse illusioner, men det ignorerer EU-kommissionen.

Universalisme eller globalisme strider mod den vestlige civilisations sædvaner, normer og institutioner som folkesuveræniteten, retsstaten og civilsamfundet. Kristendommens indflydelse søger globalisterne i EU-toppen også at afskaffe. I stedet passer det islamiske ideal for en umma – en verdensomspændende menighed – fint med bureaukraternes hensigter, der promoveres af forhenværende kommunister som Barroso og Mogherini. Den sidstnævnte er sikkerhedskommissær og kræver frejdigt, at Europa skal give plads til politisk islam.

Har danske medier viderebragt dette glade budskab til seere og læsere? Orienterer journalisterne om, at i 2016 blev samtlige voldtægter i Oslo begået af somaliere, eller om, hvordan unge mænd fra Nigeria, Algeriet, Pakistan og lignende lokaliteter morer sig med hærværk på italienske og tyske kirker, mens de kristne mindretal på den anden side af Middelhavet bliver massakreret? Redaktionerne har besluttet, at denne katastrofe er tys-tys.

Det har intet at gøre med islam

Truslen fra islam og de daglige voldsaktioner fra velfærdsimmigranter mod tilfældige europæere har efterhånden medført dyb skepsis og vrede mod de nationale myndigheder, som ikke kan eller vil beskytte samfundet. Ulykkerne sætter nu den politiske dagsorden i mange vesteuropæiske stater, men i Danmark har statsministeren flere gang påstået, at de ikke har noget at gøre med islam. Det gennemskuer stadigt flere vælgere, og betegnelsen “fremmedarbejder” bruges ikke mere, fordi de forkerte indvandrere ikke kan “integreres” og stort set ikke vil arbejde. Det er baggrunden for, at en meningsmåling viser, at 64 procent af de adspurgte danskere modsætter sig mere islamisk immigration.

Men øjensynligt erkender en stor gruppe vælgere stadig ikke, at den katastrofale immigration af velfærdsimmigranter forlængst er blevet besluttet af EU-kommissionen. – “Jamen EU er jo samarbejde, toldunion og flæskepriser!” Sådan prækede danske politikere for 40 år siden, og stort set fastholder de stadig denne version. En mængde danskere tror det fortsat.

Krigstrussel ?

EU-kommissionen og dens tilhængere påstår, at national identitet og suveræne nationalstater fremkalder krig. Derfor bør europæerne acceptere at give afkald på forstyrrende elementer som folkeafstemninger om vigtige retningslinjer og målsætninger – som i Lissabon-aftalen, der blev vedtaget i 2007. I stedet bør borgerne godkende overførsel af suverænitet og endnu flere beføjelser fra nationalstaterne til kommissionen og andre instanser i apparatet.

Men er det sandt, at europæernes patriotisme i den nære fortid førte til krig? Første Verdenskrig fra 1914 til 1918 blev antændt af en “storserbisk” student, der i Sarajevo skød og dræbte den østrig-ungarske tronfølger og hans hustru. Serbiens regering havde på forhånd advaret Østrig-Ungarn om terrororganisationen “Sorte Hånd”, men ingen sikkerhedsforanstaltninger blev truffet, og det dødsdømte par kørte gennem byen i en åben bil. Efter det vellykkede attentat viste det sig, at ingen ville eller kunne gribe ind og effektuere krisestyring og hindre udbrud af krig mellem to militæralliancer (fransk-britisk-russisk kontra østrig-ungarsk-tysk). Ministre og diplomater fungerede tidligere i den såkaldte “koncert”, hvor der blev forhandlet og indgået kompromis’er for at undgå militær konfrontation. Så sent som i 1912 havde den tyske kejser Wilhelm d. 2. leget med ilden ved at benytte provokerende retorik mod rivalen Frankrig. Men krig mellem de to stater blev undgået på en konference i den spanske havneby Algeciras.

Absurd nedslagtning

To år senere løb begivenhederne fra politikerne. Efter skuddene i Sarajevo i sommeren 1914 begyndte stormagternes generalstabe krigsforberedelser ved at mobilisere og deployere enorme styrker til kamp. Ingen standsede de gigantiske apparater, der virkede som maskiner, og et industrielt massedrab gik i gang. Det sluttede først efter ubeskrivelige tab af menneskeliv.

Var had til andre nationer motivet? Hvad mente og sagde befolkningerne? Ingen har bedre end sprogkunsteren Stefan Zweig belyst deres holdning og reaktion ved krigsudbruddet. I “Die Welt von Gestern” skriver han om et åbent, velstående og fredeligt Europa, hvor britiske turister oplevede finkulturen i Venezia, Firenze og Rom, hvor et tysk orkester gav koncert i Paris, og en fransk maleriudstilling blev åbnet i Berlin. Jernbanerne og snart også bilerne muliggjorde hurtige og relativt billige rejser på kryds og tværs, og pas var kun noget, der skulle vises ved grænsen til Rusland. Handel, studier og andre former for fredeligt og behageligt samkvem mellem nationerne var blevet hverdag og nåede et hidtil ukendt omfang. Kulturelt og økonomisk havde Europas lande meget til fælles.

Men pludselig sendte præsidenter, konger og kejsere millioner af unge mænd i skyttegravene. Katastrofen lignede en europæisk borgerkrig. Og borgerne var gennemgående loyale, fordi de hidtil havde haft grund til at stole på ministre og diplomater, der i den nære fortid havde manøvreret forsigtigt og klogt for at undgå vold. Derfor var patriotisme en selvfølge for det store flertal, og loyaliteten motiverede dem til at gøre deres pligt – i tykt og tyndt. Europæerne var ikke krigeriske, og efter fredsslutningen var de det endnu mindre. Krigens motiv var ikke massivt had til andre nationaliteter, og i alle skyttegrave længtes langt de fleste overlevende kun efter fred – ikke hævn.

Totalitært vanvid knuser nationer

Anden Verdenskrig (1939 til 1945) havde komplet forskellige præmisser og fik et ganske andet forløb end første. Her skal kun fremhæves et gennemgående træk ved europæernes reaktion mod nazismens storhedsvanvid, barbariske massakrer og krigsforherligelse: Hitler-Tyskland blev nedkæmpet af millioner af patrioter – norske, britiske, amerikanske, franske, græske, russiske, polske og mange flere. De kæmpede og gav deres liv for deres fædrelande. Også tyskere forsøgte – forgæves – at slås mod nazismen. Von Stauffenbergs officerssammensværgelse, der i juli 1944 fik en bombe plantet i et par meters afstand fra Hitler, var motiveret af troskab mod den tyske nation, som der Führer var i færd med at ødelægge (ifølge Albert Speer ønskede han kort før sit selvmord det tyske folks undergang, fordi det ikke havde levet op til hans foventninger).

Voldspotentiale efter 1945?

Efter krigen blev Europa genopbygget – fysisk, men ikke mentalt. Ruinerne blev ryddet væk, USA sendte Marshall-hjælp, så hjulene begyndte at snurre, og de demokratiske nationalstater fungerede atter normalt – vest for Jerntæppet. På den østlige side styrtede tyranniet først sammen efter 50 år.

Hvem ønskede krig efter 1945 i Europa? Var der episoder eller alvorlig uenighed, som kunne medføre endnu en katastrofe? Det var stort set ikke tilfældet – bortset fra kommunistisk aggression i Grækenland og Spanien. Men disse angreb blev afvist i løbet af 1950’erne, og under den “kolde krig” stivnede fronten mellem Sovjet og NATO for Europas vedkommende. I det demokratiske Vesten blev kun en fransk-tysk konflikt om Saarland først bilagt efter ti år. Området var besat af Frankrig, og regeringen i Paris forlangte det indlemmet. Men efter oprettelse af den tyske forbundsrepublik i 1949 blev dette krav afvist fra Bonn (daværende vesttysk hovedstad). Sagen blev forhandlet mellem de to partnere, og i 1955 blev det ved fælles beslutning fastslået, at Saar er tysk.

EU – som først hed EF – blev oprettet med Rom-traktaten i 1957 og beskæftigede sig frem for alt med toldsatser. I dag kaldes systemet “fællesskaberne”, og toldsager har ikke mere højeste prioritet. I stedet har de selvbestaltede magthavere banet vej for millioner af ukvalificrede ikke-europæere, hvoraf et skræmmende antal er snyltere, kriminelle og terrorister.

Tredje Verdenskrig er begyndt. Den standser næppe i nær fremtid.
* * *

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Allan Hansen
Allan Hansen
4 years ago

EU-Kommunismen æder alt og alle! Slet og ret!

sussebassa
sussebassa
4 years ago
Reply to  Allan Hansen

..meget godt ord..EU-kommunisme..fordi det er ju det de er…dessa EU parlamentarikerne..trer sine avgjørelser nedover på de land som er så dumme og være medlemmer…Gå Ut av EU.

ferd ed sa
ferd ed sa
4 years ago
Reply to  sussebassa

EU = Europas Undergang. Norge skal være glade for ikke at have meldt sig ind i det diktatur!

sussebassa
sussebassa
4 years ago
Reply to  ferd ed sa

Sanning i det også..Europas undergang..
Det var nære på tidligere statsminister Brundtland, sosse fikk oss snikinnført i EU,.det hun ville, men det ble heldigvis oppdaget..
Selv vil jeg også ut av Schengen..men dog bedre enn fullt EU tvangsskap iallaf.
Det finnes ingen politikere jeg “hater” så mye som sosser..tvers igjennom sleipe og falske..og alt for deres egne lommebøker og status/makt skyld.

Olav Ødegaard
Olav Ødegaard
4 years ago
Reply to  Allan Hansen
ferd ed sa
ferd ed sa
4 years ago
Reply to  Olav Ødegaard

Kan vi ikke få en snaphane-nyhedskanal for licenskronerne??. Jeg er dødtræt af MSM- og PK-medierne (DR,TV2) og de traditionelle aviser = løgnepressen (fake news), som altid lefler for muslimer og EU.

Ragnar Lodbroge
Ragnar Lodbroge
4 years ago

Hvor er vi Danmark, jo her smadre en flok perkere en bagerforretning, men politikerne er hurtige med en reaktion, en indsamling så indehaveren kan få en pakke chokolade, det er jo frit frem for perkerne, når deres hærgen ingen konsekvens har

Anders Bo
Anders Bo
4 years ago

Bageren er jo selv perle. Bare med job, om konen går med slør, melder historien intet on? ?

Ragnar Lodbroge
Ragnar Lodbroge
4 years ago
Reply to  Anders Bo

Så er det måske bare offerkortet der bliver spillet, lidt skuespil, lige får butikken brænder ned, og han så må leve af forsikringspengene resten af livet

Henning Jensen
Henning Jensen
4 years ago

Ja hvor er alle hjælperne og MSM og politikerne henne, når det er en dansker eller en nordmand eller svensker der bliver smadret?

Henning Jensen
Henning Jensen
4 years ago

Sidste nyt! Bageren Ali bliver selvfølgelig også fremover udstyret med en overfaldsalarm: https://www.dr.dk/nyheder/indland/efter-vandaliseret-bageri-og-knivtrusler-politiet-udstyrer-ali-med-overfaldsalarm Men overordnet og generelt set, bliver det spændende at følge om det er det sidste man hører om Ali! Han er jo ikke den eneste som MSM’erne fejlagtigt har hævet til skyerne som et dydsmønster på den fejlagtige “integration”. Med alle disse penge der nu er samlet ind til Ali, viser det sig måske også at have været “en god forretning”. Under alle omstændigheder har sagen opnået at få alle toppolitikernes sympati. Og selv den danske integrationsminister skal besøge det smadrede muslimske bageri i Tingbjerg: https://www.dr.dk/nyheder/politik/inger-stojberg-skal-besoge-smadret-bageri-i-tingbjerg Integrationsminister?… Read more »

Peter Zichau
Peter Zichau
4 years ago

Europas befolkninger har kun een fejl og det er, at de, for en stor dels vedkommende, stadig tror på deres ledere. Og det har, som Snarup Hansen rigtigt skriver, kun bragt dem i uføre. Det samme gjorde sig gældende i USA, indtil det tavse flertal valgte Donald Trump til deres præsident. Frankrigs Macron har da også lige indrømmet at blev franskmændene spurgt ville de, ligesom englænderne, melde sig ud af EU. Og mon ikke det ville være tilfældet for langt de fleste andre lande også. Befolkningerne er altså vågnet og derfor prøver vores ledere da også at lade som om… Read more »

Anders Bo
Anders Bo
4 years ago
Reply to  Peter Zichau

Stem Nye Borgerlige ved de næste folketingsvalg!

Felix Krull
Felix Krull
4 years ago
Reply to  Anders Bo

Stem Nye Borgerlige ved de næste folketingsvalg!

Som Peter Zichau skriver: “Europas befolkninger har kun een fejl og det er, at de, for en stor dels vedkommende, stadig tror på deres ledere.”

Hvad faar dig til at tro at NB ikke – som DF – vil forraade faedrelandet saa snart de har mandater nok til at goere en forskel?

Fool me once…

Fred Land
Fred Land
4 years ago
Reply to  Felix Krull

Du har ret, der findes bare en mulighed tilbage, foruden barbariet og det er at stemme ‘blankt’!
Det bliver ikke helt enkelt for en eventuel valgvindere at legitimere et styre hvor måske 50% har stemt blankt, rollen som landsfader bliver ganske gennemsigtig.
NB eller MBR (Min Bare R*v) er ligegyldige.
Demokratiet har nået sin ende og den der lever derefter må se hvad der som en fugl Føniks vil rejse sig af asken af vores tids sammenbrud.

frank mathiesen
frank mathiesen
4 years ago
Reply to  Felix Krull

Fordi NB er den eneste og sidste udvej; der er ikke andre alternativer..
Så vi er simpelthen tvunget til at forsøge os med dem..
Desværre..

Fred Land
Fred Land
4 years ago

Ja ja Frank, uanset om NB eller MBR kommer ind med 51%, er stadig alle forvaltninger fra regering til kirkeråd, overbefolket af mennesker eller lignende, der for enhver pris vil punktere din cykel.
Herregud, nogen der tror at bare for man bytter underbukser,er røven ren?

Felix Krull
Felix Krull
4 years ago

Eneste og sidste parlamentariske udvej var DF. Mere af det samme er ikke et alternativ.

Anders Bo
Anders Bo
4 years ago

Præcis.

En blank stemme flytter i hvert fald ikke noget som helst.

David
David
4 years ago
Reply to  Peter Zichau

Jeg blev helt rørt over din sidste sætning, det var meget smukt.

“For jeg skal aldrig længere dele mit land med folk der vil give det væk.”

ferd ed sa
ferd ed sa
4 years ago
Reply to  Peter Zichau

Kan det undre, at politikerleden er så enorm og politikere bliver udsat for trusler, når de gang på gang bryder deres løfter. Siden Lars Løkke sagde straksopbremsning er der kommet 50.000 asylansøgere/migranter til Danmark fra primært muslimske og afrikanske lande, med det resultat at ghettoerne vokser og de sidste danskere flytter væk. Volden og kriminaliteten stiger!! At rive bygninger ned og bygge nye for milliarder er hul i hovedet og spild af penge. De kommer fra en klankultur og vil altid søge sammen i fællesskab med andre muslimer og i øvrigt ønsker ingen danskere, at få dem som naboer. Grænserne… Read more »

22
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x