4
maj
Seneste opdatering: 5/5-20 kl. 0901
42 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Lars Hedegaard, historiker og Jens Ellekær, forlægger og fhv. agent i Forsvarets Efterretningstjeneste

Frihed og folkestyre afstået til barbarer fra fjerne egne

(Fotos © Snaphanen.dk) Selv om der ikke er meget at glæde sig over. I dag mindes vi de helte, som under den tyske besættelse gav deres liv for Danmarks frihed. Enkelte sætter stadig lys i vinduerne og kniber en tåre over bedstemor og bedstefar, hvis liv sluttede i Ryvangen, i tyske kz-lejre eller som sømænd eller soldater i allieret tjeneste. Og vi mindes dem, der aldrig fik chancen for at sætte efterkommere i verden.

Til gengæld efterlod de os et land med frihed og folkestyre, som bestod i nogle årtier, indtil politikerne med støtte af en fordummet befolkning besluttede at afstå det til barbarer med sindssyge ideer fra fjerne egne.

Vi har stadig lidt af landet tilbage, men intet tyder på, at regeringen og Folketingets flertal er indstillet på at beskytte det. Medierne, kultureliten, kirken, skolen og retsvæsenet er overtaget af kollaboratører i fremmed tjeneste.

Hvis de endda bare ville holde mund i stedet for at belemre os med bedyrelser om deres noble sindelag.

I aften er det åbenbart meningen, at “politikere og kunstnere” skal hælde vand ud af ørerne på fjernsynet med henblik på at sige noget dybsindigt og svulstigt i anledning af 75-årsdagen for befrielsen. Nej tak!

Forleden spurgte en ven på Facebook, hvad vi dog skulle gøre for at afvende den endelige undergang.

Jeg nægtede at svare med henvisning til, at mit svar ville få mig fjernet fra Facebook og sandsynligvis skaffe mig en fængselsdom på halsen.

Enhver må tænke selv og holde sine tanker for sig selv. Ligesom under besættelsen.

4. maj

Af Jens Ellekær

Hvor let Danmark kunne være blevet en kommunistisk lydstat

Ved skæbnens ugunst vil der være tomt eller næsten tomt i Mindelunden i Ryvangen på 75-årsdagen for den tyske besættelses ophør. Normalt er Mindelunden også på ikke runde årsdage velbesøgt den 4. maj. Og den politiske repræsentation er almindeligvis massiv; alle politiske partier vil gerne have en andel i modstandskampen. Således gjorde det sig også gældende for 75 år siden, om end man lagde en vis distance til Frihedsrådet, der repræsenterede ”det kæmpende Danmark”. I den politiske restauration, der forestod, var man skeptisk over for mennesker, der havde gennemført en væbnet modstandskamp.

Konservative, Dansk Samling og Enhedslisten

Ser man nærmere på de knap tusinde danskere, som omkom i forbindelse med modstandsarbejde, bliver man klar over, at disse mennesker ikke udgjorde et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Skulle man i dag give fortrinsret ved højtideligheden i Mindelunden til de partier, som frem for andre er traditionsbærere af de politiske holdninger, som de døde havde, så skulle det være til Konservative, Dansk Samling og Enhedslisten.
Enhedslisten er normalt velrepræsenteret ved den årlige mindehøjtidelighed – og med god grund: Mange af dem, der er begravet i Mindelunden, eller som har deres navne indskrevet i mindevæggen, var kommunister. Efter at have måttet acceptere den tysk-sovjetiske alliance fra sommeren 1939 til sommeren 1941, gjorde de danske kommunister sig stærkt gældende i modstandsarbejdet.

Den stalinistiske sovjetkommunisme

Det bør imidlertid aldrig glemmes, at de danske kommunister nok kæmpede mod den tyske besættelse, men de kæmpede ikke for en genskabelse af det danske førkrigsdemokrati, men derimod for indførelse af et langt hårdere diktatur: den stalinistiske sovjetkommunisme.

Da det kom til stykket, fik ingen af de danske modstandsgrupperinger nogen som helst indflydelse på ordningen af det danske efterkrigssamfund. Men det kunne være gået anderledes: De allierede havde ikke truffet aftaler om en militær indrykning i Danmark, og i krigens sidste dage foregik der et veritabelt kapløb mellem russiske styrker, der rykkede frem langs Østersøkysten, og engelske styrker, der sendte små enheder frem til kysten øst for Lübeck for at afskære russerne fra at rykke op i Jylland. Det britiske forehavende lykkedes: Britiske styrker rykkede ind i Danmark; russerne indtog Bornholm, som de noget overraskende trak sig tilbage fra et års tid senere.

Et kontrafaktisk forløb

Med vores viden om, hvad der skete i de østeuropæiske lande, der blev indtaget af Den Røde Hær, er det ikke vanskeligt at skitsere et kontrafaktisk forløb baseret på, at russerne i krigens allersidste dage var rykket ind i hele Danmark.

Der ville være blevet etableret en ”folkefrontsregering” bestående af alle ”antifascistiske” partier. Heri ville kommunisterne få en begrænset repræsentation, men ville sikre sig enkelte nøgleministerier som bl.a. justitsministeriet med kontrol over politiet. Kommunistiske modstandsfolk ville, professionelt assisteret af officerer fra Den Røde Hær, indtage nøgleposter i den reorganiserede danske folkehær, idet det danske officerskorps havde vist sig upålideligt, da flere af dets medlemmer var indtrådt i tysk tjeneste.

Inden for kort tid ville Socialdemokratiet og Danmarks Kommunistiske Parti fusionere i Det Forenede Danske Arbejderparti (FDA) med Vilhelm Buhl i spidsen og Aksel Larsen i som næstformand. Herefter ville de oprindelige socialdemokrater langsomt blive fortrængt fra partiets magtfulde poster. Markante socialdemokratiske politikere som Hans Hedtoft og H.C. Hansen ville under beskyldninger om ikke have forstået betydningen af en resolut socialistisk ekspropriation blive ekskluderet af FDA.

Borgerlige modstandsfolk ville forsvinde

Borgerlige modstandsfolk ville forsvinde på forskellig vis; en del ville sammen med deres familier blive deporteret til Sovjetunionen, andre ville blive anklaget for at have samarbejdet med den tyske besættelsesmagt og dødsdømt i henhold til den ny straffelov (således som det bl.a. skete i Polen).

På et tidspunkt ville Det Forenede Danske Arbejderparti (FDA) fremlægge og i en særlig folkeforsamling få vedtaget en forfatning, der enten gjorde Danmark til en etparti-stat eller anordnede et flerpartisystem, hvori FDA havde det ubetingede ledelseskrav (således som det skete i DDR). I denne forbindelse ville Aksel Larsen blive udpeget som Centralkomiteens førstesekretær, mens Buhl ville få en udelukkende repræsentativ post.

Aksel Larsen

Meget tyder imidlertid på, at Aksel Larsen ikke ville have været den mand, som Stalin ønskede i spidsen for et kommunistisk Danmark, og det er sandsynligt at han ville være blevet udrenset i slutningen af 1940’erne eller begyndelsen af 1950’erne. Der er ikke megen tradition for politiske blodsudgydelser i Danmark, og Aksel Larsen kunne have overlevet udrensningen og være blevet genindsat i forbindelse med urolighederne i Østeuropa i 1956 (således som det skete for Władysław Gomułka i Polen).

Herfra bliver det vanskeligere at fremskrive den kontrafaktiske historie. Hvem ville have overtaget ledelsen, hvis Aksel Larsen havde fortsat som førstesekretær frem til sin død i 1972? Ville det have været Knud Jespersen – eller Gert Petersen, og ville Gert Petersen have gjort forsigtige forsøg på ”socialisme med et menneskeligt ansigt”?

Ville det have udløst intervention fra de socialistiske broderlande? Danmark ville have været et for vigtigt aktiv på NATO’s nordflanke og ved indgangen til Østersøen til, at Sovjetunionen kunne tillade sig at miste kontrollen over landet. Også Sverige ville set fra det sovjetiske perspektiv have været mere medgørlig med et kommunistisk Danmark, så der er ingen grund til at antage, at Sovjetunionen ville have slækket grebet.

Lykkeligvis en forestillet historie

Det er jo, lykkeligvis, en forestillet historie. Den virkelige historie viser i valg efter valg efter krigen, at den danske befolkning på ingen måde ønskede at leve i et kommunistisk diktatur. Vi kan derfor uden alt for mange blandede følelser den 4. maj mindes de danske kommunister, der mistede livet i forbindelse med modstand mod den tyske besættelse. Men vi skal samtidig aldrig glemme, at de var en hårsbred fra at blive forrædere mod det danske folk og dets demokratiske samfund.

Også publiceret på Newspeek

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Axel Artke
Axel Artke
1 year ago

Hvad vi skal gøre for at stoppe den nationale undergang? – Først og fremmest skal vi holde op med at stemme på de partier, som intet vil gøre for at hindre den, og i stedet stemme på dem, der ikke er bange for at gøre noget effektivt. Det vil sige Nye Borgerlige og Stram Kurs, hvis sidstnævnte da ellers får lov til at stille op. Dansk Folkeparti har haft – og forspildt – sine muligheder og er nu ikke til at skelne fra de andre kolloboratør-partier. Dernæst skal den stribe af internationale konventioner, som forhindrer ekspatriering, opsiges, så returneringen af… Read more »

Knud Madsen
Knud Madsen
1 year ago
Reply to  Axel Artke

Så enig, så enig, Axel Artke. Vi trænger hårdt til et opgør med de mange modbydelige kollaboratører. Jeg selv er nok for gammel til, at jeg kan komme til at opleve det, men ville utrolig gerne deltage i oprydningen Drain the Swamp.

TOM
TOM
1 year ago
Reply to  steen

Steen skriver: “Vi skal igennem HELT unødvendige prøvelser inden vi måske kommer ud på den anden side”

Ja, det er der ikke tvivl om, men det er ikke første gang. Efter WW1 regnede de fleste med, at erfaringerne var så rædselsfulde, at noget lignende aldrig ville gentage sig. I England taler man ligefrem om en tabt generation, og indtil dato har historikerne ikke kunnet blive enige om årsagen til WW1. Få år senere var den gal igen.

Hjelmer
Hjelmer
1 year ago
Reply to  Axel Artke

“Hvad vi skal gøre for at stoppe den nationale undergang?”

Vælgerfårene skal vækkes, men desværre vågner disse fjolser ikke før de har mistet alt.

I visse egne af landet snorker idioterne så højt, at hele området ryster.

William
William
1 year ago
Reply to  Hjelmer

Det eneste effektive er at tage stemmeretten og valgretten til folketinget fra kvinderne. Protester herimod kan imødekommes ved at tage stemmeretten og valgretten til kommunerne fra mændene.

Himmelblå
Himmelblå
1 year ago
Reply to  Axel Artke

“Hvad vi skal gøre for at stoppe den nationale undergang? – Først og fremmest skal vi holde op med at stemme på de partier, som intet vil gøre for at hindre den, og i stedet stemme på dem, der ikke er bange for at gøre noget effektivt. Det vil sige Nye Borgerlige og Stram Kurs,” Det kommer ikke til at ske, for hovedparten af de danske vælgere stemmer pr. tradition og efter pengepungen samt en umættelig sult efter “velfærd”. Tænk blot på “Arnes” indflydelse på valgkampen sidste år. Løftet om at nedslidte skulle få tidligere pension var luftigt og sentimentalt… Read more »

Morten/Realisten
Morten/Realisten
1 year ago
Reply to  Axel Artke

Vi skal samle os i en gruppe hvis mål det er at undgå at vores folk bliver udskiftet – og så arbejde aktivt på at forhindre det. Jeg har skrevet om det tidligere herinde, og jeg tager initiativ til at oprette gruppen – når jeg er parat.

Nielsen
Nielsen
1 year ago
Reply to  Axel Artke

Tæl lige JFK 21 med i de partier som kan gøre noget.

Himmelblå
Himmelblå
1 year ago
Reply to  Axel Artke

Axel Artke, jeg forstå ikke. hvordan du når frem til at anbefale at stemme på Stram Kurs, der i modsætning til NB er så helt og aldeles uspiselig for alle andre partier. At stemme på Rasmus Paludan vil som sidste gang blot blive stemmespild og fornyede udgifter til hans vidtløftige tumlen omkring, når han ikke har travlt med at lægge billeder af sig selv ud på facebook. Der kan jo ikke herske tvivl om, at politik er det muliges “kunst”, og hvis ingen andre vil lege med Paludan, er stemmer på hans parti spildte. Med NB forholder det sig anderledes.… Read more »

Niels Thyge Riisgaard
Niels Thyge Riisgaard
1 year ago

Mindelunden i Ryvangen åben 10-17, ingen off. mindehøjdelighed i dag. Som medlem af Dansk Samling har jeg nogle gange deltaget i foreningens traditionelle mindehøjtidelighed foran monumentet ved det store gravfelt. Inskriptionen lyder: Drenge, I drenge som døde. I tændte for Danmark i dybeste mulm en lysende morgenrøde. Efter talen og kransenedlæggelsen synges ‘Altid frejdig når du går/veje Gud tør kende’. Altid gribende, altid ægte og aldrig let at stå netop der og synge. Mindelunden blev altid myldrende fyldt, så man kunne fristes til stor optimisme på Danmarks vegne. Men man skal ikke lade sig friste, for den beskedne opbakning til… Read more »

Knud Madsen
Knud Madsen
1 year ago

Ja Niels, vores årgange, (1946), har ikke røgtet vor arv særlig godt. Jeg skammer mig langt ned under gulvbrædderne på mine samtidiges vegne. Og mange er fandeme stadig lige åndssvagt dumme.
Mvh, også en udråbt racist!

Preben Møller Jacobsen
Preben Møller Jacobsen
1 year ago
Reply to  Knud Madsen

Selv på de danske højskoler bliver man udråbt racist bare det at udtrykke uenighed vedr. klima og såkaldt latterlige grøn omstilling – mere skal der ikke til før grimme ord flyver i luften. Alle højskolerne er i dag politisk korrekt, selv underviserene lyver og bedrager og stiller man “kontroversilt” spørgsmål til underviseren klapper alle elever i som en østers – larmende stilhed.

Jan Ulrik Friis
Jan Ulrik Friis
1 year ago

Efter 5 forbandede år 2015 – 2020 vi venter endnu i længsel på frihedsbudskabet, derfor mere end nogensinde en grund at mindes vores døde, de af os der gav deres liv for Danmarks frihed. Også på et hængende hår at Lars Hedegaard du overhovedet istand at skrive dagens 4 maj tekst, ikke længere nogen selvfølge for nogen af os at vågne op i live, selv vores egne folkevalgte faldt os i ryggen ” der findes et særligt sted i Helvede for dem, der forråder sit eget folk!” I denne time, på denne 4 maj har vi endnu ikke modtaget frihedsbudskabet,… Read more »

Hjelmer
Hjelmer
1 year ago

“Gå til modstand alle danske, alle mand som en, og gør Danmark frit!” Det er ikke så svært at regne ud, at når man ser to kvinder iført tørklæder og 7 – 8 børn, ja så er de nok muslimer. To ægtemænd er der nok også et eller andet sted. Et realistisk bud er derfor, at omtrent 4 promille af indbygerne her i byen er muslimer. Men det er ikke sådan lige til at finde ud af, hvor mange medlemmer af godhedsindustrien, der findes. Der skal såmænd nok være nogle af dem, men de skilter ikke ligefrem med det. De… Read more »

Voldposten
Voldposten
1 year ago
Reply to  Hjelmer

Selv TV/2 kan ikke undslå sig for at markere dagen. Ligesom deres sengekammerater på Danmarx Ramadanradio tvinger dagen dem til at finde en grimasse, der kan passe. Så når de i aften – iflg. programmet – agter at afsynge “modstandskampens officielle sang”, bliver det – hold nu fast – “En lærke letted og tusind fulgte” (!). Men ikke “En vinter, mørk og lang og hård”, der jo som bekendt opfordrer til at feje alle vissengrønne væk fra de svage træer, hvori der gik råddenskab. – Der må jo være grænser for selvkritik, ikke?

Voldposten
Voldposten
1 year ago

Vi kan sætte levende lys i vinduet for at mindes frihedskæmperne og den tid som blev os forundt i mellemkrigstiden. Sagen er jo, at Tyskland vandt den 2. Verdenskrig. Men det måtte lige have et pusterum på ca. 40 år inden virkeliggørerelsen af Hitlers tanker om “Neuropa” – det nuværende, eurabiske EU. Men dette vierte Reich befinder sig fortsat mellem to fronter: USA i vest og Rusland i øst. Når så – om føje år – islam helt har overtaget ‘førerskabet’ venter den 3. Verdenskrig, for hverken Rusland eller USA (eller Kina, for den sags skyld) agter at underkaste sig… Read more »

Santor
Santor
1 year ago
Reply to  Voldposten

Det eneste jeg håber på er, når tid kommer at Vi får massiv hjælp fra udlandet. Resten er bare ventetid!

Knud Madsen
Knud Madsen
1 year ago
Reply to  Santor

Hvordan gik det serberne, da de forsøgte at vriste sig fri af muhamedanerplagen?

Hjelmer
Hjelmer
1 year ago
Reply to  Voldposten

“den gale kansler i Berlin”

Det lader til, at Tyskland bare ikke kan lade være med at smadre Europa. Det går fint et stykke tid, og så kommer smadretrangen op i tyskerne. Og denne gang har de fået en latterlig franskmand med på idéen plus det, at rigtig mange europæiske parlamentarikere er blevet bestukket med udsigten til fede retræteposter i EU-regi.

Günther
Günther
1 year ago
Reply to  Voldposten

Vor Fornuft,
du som er mellem vore øren!
respekteret blive dit navn,
komme din besindelse,
ske dit valg
som i hovedet således også i samfundet;
giv os i dag vor daglige logik;
og forlad os vor dumhed,
som også vi forlader vore dumme omgivelser,
og led os ikke ind i følepornografi,
men fri os fra det lede islam.
For din er Civilisationen og magten og æren i evighed!
Amen

Preben Møller Jacobsen
Preben Møller Jacobsen
1 year ago
Reply to  Günther

Højaktuelt digt, fint billede af nutidens groteske situation.

Günther
Günther
1 year ago

Digt, frit efter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben => á la den Stortyske nationalsang:

Deutschland, Deutschland unter allah,
Unter allah in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trutze
islamisch zusammenhält,
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Adige bis an den LilleBelt –

|: Deutschland, Deutschland unter allah,
Unter allah in der Welt. 😐

Günther
Günther
1 year ago

Digt, frit efter skotten James Thomson => á la den engelske nationalsang:

Be Ruled, Britannia! Britannia, be ruled as Allah’s slaves!
Britons always, always, always shall be Allah’s slaves.

When Britain first, at Allah’s command,
Arose from out the azure main,
This was the Sharia of the land,
And Guardian Angels sang this strain:

Be Ruled, Britannia! Britannia, be ruled as Allah’s slaves!
Britons always, always, always shall be Allah’s slaves.

Anders
Anders
1 year ago

Politikernes islamiske besættelseshær, kan lovligt bekæmpes af frie danske.
Kollaboratørernes dage er talte.

Hansen
Hansen
1 year ago

Måske alt for langt, men i dagens og nattens anledning. En email til en gammel skolekammerat fra 60’erne, nu en pensioneret lektor, i al grov venskabelighed. Jeg synes, den er mere end privat. Kære Steenged Jeg sidder her med lys i vinduet og fejrer befrielsen. Hører Shostakowich-strygekvartetter. I din email 1. maj glemte du at lykønske arbejderdrengen på dagen. Jeg skulle jo have været ud at demonstrere mod kommunister, marxister, nazister og muslimer og alle andre, som har forsøgt og stadig forsøger at ødelægge det gode samfund, som danske arbejdere sammen med fornuftige borgerlige har fået opbygget. – Men det… Read more »

mvjensen
mvjensen
1 year ago
Reply to  steen

Retsstatens komplette mavelanding blev kun alt for tydelig ved højesterets støtte til at der ikke blev afgivet suverænitet ved Lissabontraktaten.
Der er (alt for) mange for hvem “landsforræder” er en hædersbetegnelse.

Hansen
Hansen
1 year ago
Reply to  Hansen

Sandhed skaber altid dårlig stemning.

Knud Madsen
Knud Madsen
1 year ago

Godt og præcist skriv, Hedegaard.
Helt enig, vi kan ikke lufte vores ærlige mening, uden at risikere, at muhamedanerne stikker os til kollaboratørerne, som findes snart sagt alle vegne.
Det er i sandhed grusomt, at vi er under et dumhedens kvasende regime, der er så skide hamrende ligeglade med deres børns og børnebørns endeligt.
Vi der er i en livsfase, hvor vi kan overskue restlevetiden, kunne jo i grunden være ligeglade, men aht de uskyldige små er vi nødt til at råbe op, alt det vi kan over for de, som er så utrolig kyniske, børnenes egne forældre.

Lotte Aagesen
Lotte Aagesen
1 year ago
Reply to  Knud Madsen

Det er såmænd kun i mindre grad muhammedanerne, der stikker os – det er desværre i højere grad vore egne …. og det er den sande tragedie.
For uden dem, ville problemet med disse kulturberigere være tæt på ikke eksisterende.
Det er VORE EGNE, der lukker dem ind, tier om deres forbrydelser og sande hensigter, støtter og hjælper dem, dømmer dem umanerligt mildt for selv bestialske forbrydelser …..
Alle disse kollaboratører er skyld i Danmarks potentielle, snarlige undergang.

William
William
1 year ago
Reply to  Lotte Aagesen

Desværre må man nok se i øjnene, at det er de eftergivende og omsorgshærgende kvinders skyld. De synes at alting i livet er så synd for alle og som derfor skal sagsbehandles og omsorgshærges til de dør af det.

TOM
TOM
1 year ago
Reply to  William

Er det aldrig faldet dig ind, at det var mænd, der startede det 20. århundredes verdenskrige, opfandt marxismen, Frankfurterskolen og gennemførte Den russiske revolution? For blot at nævne nogle få af kalamiteterne. Mon ikke kvinderne meget gerne ville have undværet de “bedrifter”?

William
William
1 year ago
Reply to  TOM

Bag Karl Marx stod konen Jenny Marx – uden hende var Karl gået i hundende. Uden Nadezjda Krupskaja var Vladimir Ilyich Ulyanovs russiske revolution aldrig blevet gennemført. Kvinder kan være gode politiske indirekte inspiratorer, men de mangler, med få undtagelser (Elizabeth og Ekatarina), handlekraft og begæret efter direkte magtudøvelse. Af uopklarede grunde evnede Margrethe 1 at samle Norden – måske svineheld? Er Frankfurterskolen stedet, hvor tyskere lærer at lave ‘Frankurtere’ og andre pølser?

Rene
Rene
1 year ago
Reply to  Knud Madsen

…lufte sin ærlige mening…
Er meget vigtig.
Derfor tror jeg, det er vigtigt at begynde at mødes mere i Den virkelige virkelighed. Kontakt via nettet er godt, men også ” udsat” , rigtige møder mellem mennesker , gør noget ved os som mennesker. Genere flere ideer MMM. Men når det er sagt,- der tales mere frit og direkte nu end før. Mindre teoretisk og luftigt. Noget er i skred.

Den Nervøse
Den Nervøse
1 year ago

2 Verdenskrig var altovervejende et opgør mellem to socialistiske diktaturer, det NationalSocialistiske og de internationale socialister – Kommunister på den anden side, og så med de vestlige demokratier i en større birolle! Men det havde ikke behøvet være sådan, for uden olie fra Sovjetunionen kunne tyskerne ikke have gennemført sit felttog i Frankrig! Stalin havde ødelagt den “anden front” som han senere råbte op om, inden han fik brug for den! Jeg kan ikke anerkende at Kommunisterne ses som bærende kræfter i modstandskampen, for nok kæmpede de mod Nazismen men kun få taler om hvad de kæmpede for, og det… Read more »

Allan Gorm Larsen
Allan Gorm Larsen
1 year ago

Ja, sovjet tropper holdt rigtigt nok Bornholm besat i 11 måneder efter befrielsen, hvorved Rønne og Nexø, på det nærmeste, blev udslettet, men spørgsmålet er så, efter de sidste tyske tropper havde overgivet sig, om det var meningen at russerne ville blive på Bornholm, og derved, som DDR, gøre øen til en lydstat af millitær strategiske grunde, og derved skaffe sig adgang til resten af verden via Østersøen. Min påstand.

Morten/Realisten
Morten/Realisten
1 year ago

Vil bare lige sige at det er et glimrende indlæg fra hr. Hedegaard: Kort og kontant; lige på og hårdt. Og hvor er jeg enig i at “demokratiet” – eller de 179 karrierepolitikere, som jeg plejer at kalde dem (minus Nye Borgerlige dog) – ikke kommer til at forhindre vores folks udskiftning. Næ, så tror jeg sgu mere på at det er patrioter som os der kan løse det: Vi er trods alt ikke svøbt ind i et karrieremæssigt spil hvor vi bliver nødt til at tage en maske på og lyve, alt imens antallet af fremmede bare tikker opad..… Read more »

ino
ino
1 year ago

Apropos besættelsen af Bornholm: Skæbnen ville at jeg for nogle år siden fandt nogle aviser fra maj måned 1945, bl.a. bornholmske aviser. Det fremgik af disse aviser at russerne vitterlig troede at bornholmerne havde lidt meget og sultet under krigen, hvorfor de sendte vistnok 140 stykker kødkvæg til Bornholm – som led i markedsføringen af de “venlige russere” formentlig. Desværre måtte køerne hurtigt destrueres da de var syge af mund- og klovsyge. Det gjorde næppe russernes image bedre.

Anders
Anders
1 year ago
Reply to  ino

Gruppevoldtægterne af bornholmske kvinder, gjorde heller intet godt for russernes image:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/den-røde-hær-voldtog-og-plyndrede-bornholmerne

Nielsen
Nielsen
1 year ago
42
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x